ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 1999

 

 

1970 : 1971 : 1976 : 1979 : 1980 : 1982 : 1983 : 1984 : 1985 : 1986 : 1987 : 1988 : 1989 : 1990 : 1991 : 1992 : 1993 : 1994 : 1995 : 1996 : 1997 : 1998 : 1999 : >1999

 

::ทั้งหมด 11 รายการ

ระดับนานาชาติ


 1 Chakrit Hirunpetcharat , Peter Vukovic , Xue QinLiu , David C. Kaslow , Louis H. Miller , [co] Michael F. Good
Absolute requirement for an active immune response involving B cells and Th cells in immunity to Plasmodium yoelii passively acquired with antibodies to the 19-kDa carboxyl-terminal fragment of merozoite surface protein-1
Journal = Journal of Immunology Jun. 1999;162 (12) :7309-7314  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Impact Factor = -  

 2 Orasa Suthienkul , Kanokrat Siripanichgon , Panchit Promachot , Peter Echeverris , Udom Lexsomboon , Yasuyuki Rakue
Bacterial contamination of bottle milk in infants under 6 months in children's hospital, Bangkok, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Dec. 1999;30 (4) :770-775  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Impact Factor = -  

 3 Pirom Kamolratanakul , [co] Holger Sawert , Sukhontha Kongsin , Somrat Lertmaharit , J. Sriwongsa , Sunan Na-Songkhla , S. Wangmanee , Suksont Jittimanee , Vallop Payanandana
Economic impact of tuberculosis at the household level
Journal = International Journal of Tuberculosis and Lung Disease Jul. 1999;3 (7) :596-602  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Impact Factor = 1.628  

 4 Dusanee Suttapreyasri , Nutkamol Chansatitporn , Phitaya Charupoonphol , Ampha Wattanachote , Phicha Charusuntornsri , Ploenpit Vajrajote
Evaluation of drug-abuse treatment based on the continuous quality improvement concept
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand May 1999;82 (5) :484-490  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Impact Factor = -  

 5 Adisak Bhumiratana , Surachart Koyadun(สุรชาติ โกยดุลย์) , Saravudh Suvannadabba , Kobkarn Karnjanopas , Jirasak Rojanapremsuk , Prayute Bhuddhirakkul / Prayute Buddhirakkul , Worawit Tantiwattanasup
Field trial of the ICT filariasis for diagnosis of Wuchereria bancrofti infections in an endemic population of Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 1999;30 (3) :562-568  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -  

 6 Virasakdi Chongsuvivatwong , Skulrat Ritsmitchai , Paibul Suriyawongpaisal , Suwat Chariyalertsak , Weerachai Kosuwan , Porapan Punyarathabundu , Wiwat Sutiwipakorn
High prevalence of drink-driving in Thailand
Journal = Drug and Alcohol Review Sep. 1999;18 (3) :293-298  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Impact Factor = -  

 7 Chakrit Hirunpetcharat , Fred D. Finkelman , Ian A. Clark , [co] Michael F. Good
Malaria parasite-specific Th1-like T cells simultaneously reduce parasitemia and promote disease
Journal = Parasite Immunology 1999;21 (6) :319-329  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Impact Factor = -  

 8 Charnchudhi Chanyasanha , Futoshi Hasebe , Ronald R. Matias , Akira Igarashi
Production of viral antigens in culture fluid of C6/36 mosquito cell line infected with dengue type 4 virus strains isolated from patients with different clinical severities
Journal = Acta Virologica Aug. 1999;43 (4) :213-218  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Impact Factor = -  

 9 Pornpimon Phuapradit , Wandee Varavithya , Kanda Vathanophas , Rawiwan Sangchai , Amornrat Podhipak , Umaporn Suthutvoravut , Supachara Nopchinda , Vinitta Chantraruksa , Ferdinand Haschke
Reduction of rotavirus infection in children receiving bifidobacteria-supplemented formula
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand 1999;82 (Suppl) :S47-S48  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Impact Factor = -  

 10 Ángel ́ A Carbonell-Barrachina , Aroon Jugsujinda , Ronald D. Delaune , W. H. Patrick , F. Burló , S. Sirisukhodom , Patana Anurakpongsatorn
The influence of redox chemistry and pH on chemically active forms of arsenic in sewage sludge-amended soil
Journal = Environment International Jul. 1999;25 (5) :613-618  
Department =  
Impact Factor = -  

 11 Weena Bullangpoti , Mayuratana Wiratchai , Pimsurang Taechaboonsermsak , Kamheang Chaturachinda
The use and maintenance of instruments for large loop excision of transformation zone at Ramathibodi Hospital
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 1999;82 (6) :576-580  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Impact Factor = -  

 

 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2553 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2553 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี