ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2019

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2019

 

ระดับนานาชาติ


 1 Piyawan Krisanangkura , Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , Kanit Krisnangkura
A Mathematical Model for Estimating Molecular Compressibility of Fatty-Acid Methyl Ester and Biodiesel
Journal = Journal of the American Oil Chemists' Society Jan. 2019;96(1):3-14.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Biodiesel; Fatty-acid methyl ester; Gibbs energy additivity; Modeling; Molecular compressibility 
 

 2 Pravech Ajawatanawong , Hideki Yanai , Nat Smittipat , Areeya Disratthakit , Norio Yamada , Reiko Miyahara , Supalert Nedsuwan , Worarat Imasanguan , Pacharee Kantipong , Boonchai Chaiyasirinroje , Jiraporn Wongyai , Supada Plitphonkanphim , Pornpen Tantivitayakul , Jody Phelan , Julian Parkhill , Taane G. Clark , Martin L. Hibberd , Wuthiwat Ruangchai , Panawun Palittapongarnpim , Tada Juthayothin , Yuttapong Thawornwattana , Wasna Viratyosin , Sissades Tongsima , Surakameth Mahasirimongkol , Katsushi Tokunaga , [co] Prasit Palittapongarnpim
A novel Ancestral Beijing sublineage of Mycobacterium tuberculosis suggests the transition site to Modern Beijing sublineages
Journal = Scientific Reports Dec. 2019;9(1): Article No.13718.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 3 Ratchakorn Kaewpramkusol , Kate Senior , Sutham Nanthamongkolchai , Richard Chenhall
A qualitative exploration of the Thai alcohol policy in regulating alcohol industry’s marketing strategies and commercial activities
Journal = Drug and Alcohol Review Jan. 2019;38(1):25-33.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Qualitative; Alcohol industry; Marketing strategies; Mass communication; Thailand 
 

 4 Suphawadee Panthumas , [co] Wirin Kittipichai , Kanittha Chamroonsawasdi , Pimsurang Taechaboonsermsak
Antecedent factors of maternal identity among primiparous Thai teenage mothers
Journal = Journal of Health Research Jul. 2019;33(4):336-348.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Maternal identity; Primiparous; Teenage mother; Structural equation model 
 

 5 Withida Patthanaissaranukool , Kulnapa Bunnakrid , Tanasri Sihabut
APPLYING MATHEMATICAL MODELING TO PREDICT ROAD TRAFFIC NOISE IN PHUKET PROVINCE, THAILAND
Journal = International Journal of GEOMATE Oct. 2019;17(62):133-139.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Road Traffic Noise; NMTHAI1.2; Phuket; Thailand 
 

 6 Sharmin Majumder , Tanasri Sihabut , Md Golam Saroar
Assessment of knowledge, attitude and practices against inhaled particulate matter among urban residents in Dhaka, Bangladesh
Journal = Journal of Health Research Nov. 2019;33(6):460-468.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Air pollution; Particulate matter; Protective practices; Bangladesh 
 

 7 Jirayu Lainampetch , Pornpimol Panprathip , Chanchira Phosat , Noppanath Chumpathat , Pattaneeya Prangthip , Ngamphol Soonthornworasiri , Somchai Puduang , Naruemon Wechjakwen , [co] Karunee Kwanbunjan
Association of Tumor Necrosis Factor Alpha, Interleukin 6, and C-Reactive Protein with the Risk of Developing Type 2 Diabetes: A Retrospective Cohort Study of Rural Thais
Journal = Journal of Diabetes Research Aug. 2019;2019: Article No.9051929.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 8 Bongkotrat Suyamud , Paitip Thiravetyan , Geoffrey Michael Gadd , Bunyarit Panyapinyopol , [co] Duangrat Inthorn
Bisphenol A removal from a plastic industry wastewater by Dracaena sanderiana endophytic bacteria and Bacillus cereus NI
Journal = International Journal of Phytoremediation Apr. 2019;9(4): Article No.38.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Bacillus cereus; Bisphenol A; Dracaena sanderiana; Endophytic becteria; Pantoea dispersa; Plastic industry wastewater 
 

 9 Ratchakorn Kaewpramkusol , Kate Senior , Sutham Nanthamongkolchai , Richard Chenhall
Brand advertising and brand sharing of alcoholic and non-alcoholic products, and the effects on young Thai people's attitudes towards alcohol use: A qulittative focus group study
Journal = Drug and Alcohol Review Mar. 2019;38(3):284-293.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Qualitative; Alcohol; Brand advertisting; Brand sharing; Thailand 
 

 10 Thanasorn Wimolrattanasil , [co] Sarawut Thepanondh , Melanie L Sattler , Wanna Laowagul , Plernpis Pongprayoon , Aduldech Patpai , Suteera Boonyapitak
Change of Odor Distribution due to Improvement of Wastewater Treatment Plants in a Tapioca Starch Industry
Journal = EnvironmentAsia Sep. 2019;12(3):43-53.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Odor; Peak to mean; Spatial distribution; Tapioca starch industry; Wasterwater treatment plants 
 

 11 Pichitpong Soontornpipit
Design and delevopment of a dual-band PIFA antenna for brain interface applications
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8939014.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 12 Thongchai Kanabkaew , Preechai Mekbungwan , Sunee Raksakietisak , Kanchana Kanchanasut
Detection of PM2.5 plume movement from IoT ground level monitoring data
Journal = Environmental Pollution Sep. 2019;252:543-552.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : PM2.5; Air Pollution monitoring; Low-cost sensors; IoT sensors 
 

 13 Apinya Pumpuang , Rungnapa Phunpang , Peeraya Ekchariyawat , Adul Dulsuk , Siriorn Loupha , Kochnipa Kwawong , Yaowaree Charoensawat , Ekkachai Thiansukhon , Nicholas P. J. Day , Mary N. Burtnick , Paul J. Brett , T. Eoin West , [co] Narisara Chantratita
Distinct classes and subclasses of antibodies to hemolysin co-regulated protein 1 and O-polysccharide and correlation with clinical characteristics of melioidosis patients
Journal = Scientific Reports Dec. 2019;9(1): Article No.13972.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 14 K. Chaisiri , Sirilak Dusitsittipon , N. Panitvong , U. Thaenkham , S. Morand , P. Dekumyoy
Distribution of the newly invasive New Guinea flatworm Platydemus manokwari (Platyhelminthes: Geoplanidae) in Thailand and its potential role as a paratenic host carrying Angiostrongylus malaysiensis larvae
Journal = Journal of Helminthology Nov. 2019;93(6):711-719.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Angiostrongylus malaysiensis; Invasive species; New Guinea flatworm; Platydemus manokwari; Thailand 
 

 15 Jutarat Keawboonchu , Wissawa Malakan , Wisit Thongkum , [co] Sarawut Thepanondh
Effect of the Waste Heat Recovery System to Buoyancy and Momentum Flux of Combustion Stack in the Cement Industry
Journal = Environment and Natural Resources Journal Jan.-Mar. 2019;17(1):11-21.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Buoyancy flux; Momentum flux; PM-10; Waste heat recovery  
 

 16 Piyaporn Prasitwattanaseree(ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี) , [co] Nittaya Sinsuksai(นิตยา สินสุขใส) , Tassanee Prasopkittikun(ทัศนี ประสบกิตติคุณ) , Chukiat Viwatwongkasem
Effectiveness of Breastfeeding Skills Training and Support Program among First Time Mothers: A Randomized Control Trial
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2019;23(3):258-270.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Breastfeeding; Mothers; Pregnancy; Postpartum period; Randomized controlled trial; Self-efficacy 
คำสำคัญ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่; มารดา; ระยะตั้งครรภ์; ระยะหลังคลอด; การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา  
 

 17 Kultida Hattakitpanichakul , [co] Rutja Phuphaibul , Srisamorn Phumonsakul , Chukiat Viwatwongkasem
Effectiveness of the Dual Approach Program to promote sexual abstinence in Thai early female adolescents and improve parent-daughter sexual communication
Journal = Journal of Health Research Jul. 2019;33(4):280-292.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Adolescent health; Health promotion; Parent–daughter communication; Sexual health education 
 

 18 Sarinyaporn Phuangngoenmak(ศรินญาภรณ์ พวงเงินมาก) , [co] Wonpen Kaewpan , Panan Pitchayapinyo , อุไรวรรณ หาญวงค์(Uriwan Hangwong)
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน การทดลองสุ่มและมีกลุ่มควบคุมในพยาบาลเวชปฏิบัติ Effectiveness of the Strengthening Diabetes Care Program: A Randomized Controlled Ttial in Thai Nurse Practitioners
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2019;23(1):18-31.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Competency; Diabetes mellitus; E-learning; Nurse practitioners; Primary care; Randomized controlled trial 
คำสำคัญ : สมรรถนะ; โรคเบาหวาน; อี-เลิร์นนิ่ง; พยาบาลเวชปฏิบัติ; บริการปฐมภูมิ; การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 
 

 19 Ratchada Jantraporn , [co] Panan Pitchayapinyo , Sunee Lagampan , Korapat Mayurasakorn
Effects of Carbohydrate Reduction Program and Telemonitoring on Glycosylated Hemoglobin in Patients with Poorly Controlled Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand May. 2019;102(5):523-529.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Carbohydrates; Telemonitoring; Type 2 diabetes; Glycosylated hemoglobin 
 

 20 Pimrat Thammaraksa(พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา) , [co] Arpaporn Powwattana , Sunee Lagampan , Poranee Vatanasomboon , Sarah Anne Stoddard
ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนวัยรุ่นชาย Effects of School-Based Participation Program to Prevent Multiple Risk Behaviors in Thai Male Adolescents
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep 2019;23(3):228-242.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Adolescents; Male students; Multiple risk behaviors; Participation; School-based 
คำสำคัญ : นักเรียนชาย; พหุพฤติกรรมเสี่ยง; การมีส่วนร่วม; โปรแกรมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

 21 Khin Wai Wai Htun , [co] Korravarn Yodmai , Pimsurang Taechaboonsermsak
Emergency contraceptive pill use among women of reproductive age in Pathein, Myanmar
Journal = Journal of Health Research Jul. 2019;33(4):349-358.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Urban communities; Emergency contraceptive pills; Reproductive women; Unplanned pregnancy  
 

 22 Nipaporn Butsing , Mathuros Thipayamongkolkul , Disya Ratanakorn
Estimation of expected years of life lost for patients with ischemic stroke and intracerebral hemorrhage
Journal = Journal of Health Research Sep. 2019;33(5):408-415.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Ischemic stroke; Intracerebral hemorrhage; Mean life expectancy; Expected years of life lost 
 

 23 Rungnapa Pongkiatchai , [co] Rewadee Chongsuwat , Nopporn Howteerakul , Patcharanee Pavadhgul , William Ollier , Artitaya Lophatananon
Evaluation of a questionnaire to assess nutritional knowledge, attitudes and practices in a Thai population
Journal = Nutrition Journal Jul. 2019;18(1): Article No.35.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Chronic disease, Nutritional knowledge, Nutritional attitude, Nutritional practice, Working age 
 

 24 Nutkamol Chansatitporn , [co] Vallerut Pobkeeree , Surachart Nanongkine , Somchai Sangkijporn
Factors affecting quality management at the Thai national institute of health
Journal = International Journal of Health Care Quality Assurance May. 2019;32(4):739-751.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Thailand; Quality management; Confirmatory factor analysis 
 

 25 Warunsicha Supprasert , [co] Phiyathida Khachornchaikul / Piyatida Khajornchaikul , Kitiphong Harncharoen , Pimsurang Taechaboonsermsak , Supachai Pitikultang , Udomluck Kulapichitr
Factors affecting the capabilities of family development centre staff regarding promotion of pre-school language learning amongst parents in Thailand
Journal = Journal of Health Research Jan. 2019;33(1):43-56.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Family Development Center staff, Parenting promotion, Pre-school language development, Thailand 
 

 26 Siriwan Choojaturo , [co] Siriorn Sindhu , Ketsarin Utriyaprasit , Chukiat Viwatwongkasem
Factors associated with access to health services and quality of life in knee osteoarthritis patients: a multilevel cross-sectional study
Journal = BMC Health Services Research Oct. 2019;19(1):688.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Health service system; Osteoarthritis; Chronic disease management; Quality of life; Access; Self-management 
 

 27 Orapen Sukhavulli , Siriorn Sindhu , Wanpen Pinyopassakul , Chukiat Viwatwongkasem
Factors influencing early neurological recovery in patients with acute ischemic stroke
Journal = Walailak Journal of Science and Technology (WJST) Dec. 2019;16(12):931-941.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Early neurological recovery; Acute ischemic stroke; Onset time to rt-PA 
 

 28 Tassanee Silawan , Nitchaphat Khansakorn , [co] Umawadee Laothong
FACTORS INFLUENCING PERCEIVED NEEDS FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES AMONG ELDERLY PATIENTS FROM FOUR PROVINCES IN THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2019;50(5):925-934.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Perceived needs, Emergency medical services, Elderly, Thailand 
 

 29 Wanpen Waelveerakup(วันเพ็ญ แวววีรคุปต์) , [co] Punyarat Lapvongwatana , Sirirat Leelacharas(สิริรัตน์ ลีลาจรัส) , Jean Davison
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความตั้งใจในการมาโรคงพยาบาลช้าของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมอง Factors Predicting Stroke Pre-hospital Delay Behavior Intention among People with High Risk of Stroke
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2019;23(3):271-284.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Behavior intention; Dependence; Family; High stroke risk; Stroke; Stroke literacy 
คำสำคัญ : พฤติกรรมความตั้งใจ; การพึ่งพา; ครอบครัว; ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง; โรคหลอดเลือดสมอง; ความรอบรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง 
 

 30 Natrisara Sripo , [co] Wonpen Kaewpan , Surintorn Kalampakorn , Jutatip Sillabutra
Factors Related to Work-Life Balance among Occupational Health Nurses In Thailand
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development May. 2019;10(5):1492-1498.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Work-Life balance; Occupational health nurse; Thailnad 
 

 31 Panan Pitchayapinyo , Laura R. Saslow , James E. Aikens , Nicolle Marinec , Jutatip Sillabutra , Piyamon Rattanapongsai , John D. Piette
Feasibility study of automated interactive voice response telephone calls with community health nurse follow‐up to improve glycaemic control in patients with type 2 diabetes
Journal = International Journal of Nursing Practice Dec. 2019;25(6): Article No.e12781.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Community; Glycated haemoglobin; Mobile health; Nurse; Type 2 diabetes 
 

 32 Arbkhanok Tongtham , [co] Patcharaporn Kerdmongkol , Kwanjai Amnatsatsue , Ann Jirapongsuwan , Sutham Nanthamongkolchai
FLOOD PREPAREDNESS BEHAVIOR AMONG OLDER PEOPLE WITH CHRONIC DISEASES IN A FLOOD PRONE AREA OF THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2019;50(4):786-792.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Flood preparedness; Older people; Chronic disease; Thailand 
 

 33 Doungtawan Sang-ngoen , [co] Carol Hutchinson , Warapone Satheannoppakao , Mathuros Thipayamongkolkul
Food Consumption and Accessibility in Hill Tribe and Urban Women, Chiang Rai Province, Northern Thailand
Journal = Ecology of Food and Nutrition Jul. 2019;58(4):335-352.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Hill tribe; urban; ready-to-eat; wild food; market 
 

 34 Pimpan Silpasuwan , Dusit Sujirarat , Pornpimol Kongtip , Sukhontatip Inbamrung , Susan Woskie
Hazard Exposure with Health and Safety Outcomes Hinder the Work Ability of Salt Farm Workers in Thailand
Journal = Sumerianz Journal of Medical and Healthcare 2019;2(10):125-133.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Salt farm worker; Health outcome; Safety; Work ability; Accident; Personal protective equipment 
 

 35 Nattagorn Choochouy , [co] Pornpimol Kongtip , Suttinun Chantanakul , Noppanun Nankongnab , Dusit Sujirarat , Susan R. Woskie
Hearing Loss in Agricultural Workers Exposed to Pesticides and Noise
Journal = Annals of Work Exposures and Health Aug. 2019;63(7):707-718.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Agriculture; Hearing loss; Noise; Pesticide 
 

 36 Kamonwan Promtes , [co] Orawan Kaewboonchoo , Toshio Kawai , Kazuhisa Miyashita , Bunyarit Panyapinyopol , Suphaphat Kwonpongsagoon , Shigeki Takemura
Human exposure to phthalates from house dust in Bangkok, Thailand
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering Jul. 2019;54(13):1269-1276.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Exposure, House dust, Phthalate, Polyvinyl chloride, Thailand 
 

 37 Sayambhu Saita , Wirichada Pan‑ngum , Suparat Phuanukoonnon3 , Patchara Sriwichai , Tassanee Silawan , Lisa J. White , [co] Daniel M. Parker
Human population movement and behavioural patterns in malaria hotspots on the Thai–Myanmar border: implications for malaria elimination
Journal = Malaria Journal Mar. 2019;18(1): Article No.64.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Human population movement; Malaria hotspots; Thai-Myanmar border; Spatial epidemiology; Spatial demography 
 

 38 Sirijan Santajit , Watee Seesuay , Kodchakorn Mahasongkram , Nitat Sookrung , Sumate Ampawong , Onrapak Reamtong , Pornphan Diraphat , Wanpen Chaicumpa , [co] Nitaya I ndrawattana
Human single-chain antibodies that neutralize Pseudomonas aeruginosa-exotoxin A-mediated cellular apoptosis
Journal = Scientific Reports Dec. 2019;9(1): Article No.14928.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 39 Sarinya Prateepchanachai , Wasina Thakhiew , [co] Sakamon Devahastin , Somchart Soponronnarit
Improvement of mechanical and heat-sealing properties of edible chitosan films via addition of gelatin and CO 2 treatment of film-forming solutions
Journal = International Journal of Biological Macromolecules Jun. 2019;131:589-600.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Gelatin; Heat seal strength; Mechanical properties 
 

 40 Wantanee Phanprasit , Kanchanok Songpek , Vorakamol Boonyayothin , Dusit Sujirarat
Inhalation and dermal exposure to toluene among printing workers in a plastic bag factory
Journal = Journal of Health Research Jan. 2019;33(1):68-79.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Dermal; Toluene; Printing; Charcoal cloth pad; Urinary toluene 
 

 41 Pooncharat Sirisub , [co] Nawarat Suwannapong , Mathuros Thipayamongkolkul , Nopporn Howteerakul , Thinakorn Noree
Intention to Extend Working Life among Thai Registered Nurses in Ministry of Public Health: A National Survey
Journal = Nursing Research and Practice Jun. 2019;2019: Article No.7919404.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 42 Thanate Tienthong , [co] Orawan Kaewboonchoo , Plernpit Boonyamalik , Li Jian , Chitapa Kaveeta , Wanna Sanongdej
Job Stress and Stroke among Employees in Thailand: Preliminary Findings from a Case-Control Study
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development May. 2019;10(5):1424-1429.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Job stress; Job demand; Job control; Stroke; Working age; Thailand 
 

 43 Wantanee Phanprasit , Maytiya Muadchim , Jeongim Pak , Mark Gregory Robson , Dusit Sujirarat , Suphaphat Kwonpongsagoon , Sara Arporn
Mercury health risk assessment among petrochemical workers in Rayong Province, Thailand
Journal = Human and Ecological Risk Assessment May. 2019;25(6):1448-1462.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Mercury, Normal working day, Turnaround, Petrochemical, Health risk assessment 
 

 44 Thamapan Tunyakittaveeward , Kitwadee Rupprom , Kannika Pombubpa , Nopporn Howteerakul , [co] Leera Kittigul
Norovirus Monitoring in Oysters Using Two Different Extraction Methods
Journal = Food and Environmental Virology Dec. 2019;11(4):374-382.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Norovirus; Genotype; Proteinase K extraction; Adsorption-elution; Oyster 
 

 45 Giang Tran Huong Nguyen , Hikari Shimadera , Katsushige Uranishi , Tomohito Matsuo , Akira Kondo , Sarawut Thepanondh
Numerical assessment of PM2.5 and O3 air quality in continental Southeast Asia: Baseline simulation and aerosol direct effects investigation
Journal = Atmospheric Environment Dec. 2019;219: Article No.117054.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Online coupled WRF-CMAQ model; Aerosol direct effects; Fine particulate matter; Ozone; Continental southeast asia 
 

 46 Patcharanee Pavadhgul , Akkarach Bumrungpert , ํYashna Harjani , Anne Kurilich
Oat porridge consumption alleviates markers of inflammation and oxidative stress in hypercholesterolemic adults
Journal = Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Jun. 2019;28(2):260-265.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Hypercholestreolemia; inflammatory markers; Oxidative stress; Oat; Porridge 
 

 47 Surintorn Kalampakorn , Y. Vanichayobol , Plernpit Boonyamalik , A. Bandhukul
Occupational health nurses practices in providing occupational health services for health workers
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jan. 2019;102(1):S55-S58.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Occupational health nurse; Occupational health services; Health workers; Health care settings 
 

 48 Leera Kittigul , Kitwadee Rupprom , M. Che-arsae , Kannika Pombubpa , Aksara Thongprachum , Satoshi Hayakawa , Hiroshi Ushijima
Occurrence of noroviruses in recycled water and sewage sludge: emergence of recombinant norovirus strains
Journal = Journal of Applied Microbiology Apr. 2019;126(4):1290-1301.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Genetic recombination; Genotype; Norovirus; Recycled water; Sewage sludge 
 

 49 Kanokthip Juksu , Jian-Liang Zhao , You-Sheng Liu , Li Yao , Charoon Sarin , Siranee Sreesai , Pantip Klomjek , Yu-Xia Jiang , [co] Guang-Guo Ying
Occurrence, fate and risk assessment of biocides in wastewater treatment plants and aquatic environments in Thailand
Journal = Science of the Total Environment Nov. 2019;690:1110-1119.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Biocides; Wastewater treatment plants; Risk assessment; Removal; Pollution load 
 

 50 S. Suwannarong , Rungtiwa Wongsagonsup , Pairoj Luangpituksa , Jirarut Wongkongkatep , Promluck Somboonpanyakul , [co] Manop Suphantharika
Optimization of yeast beta-glucan and additional water levels, and chilled storage time on characteristics of chilled bread using response surface methodology
Journal = Journal of Food Measurement and Characterization Sep. 2019;13(3):1683-1694.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Chilled bread; Yeast beta-glucan; Optimization; Response surface methodology; Bread characteristics 
 

 51 Jittawadee Rhiantong(จิตตวดี เหรียญทอง) , [co] Porntip Malathum(พรทิพย์ มาลาธรรม) , Supreeda Monkong(สุปรีดา มั่นคง) , Kathleen McCauley , Chukiat Viwatwongkasem , Srun Kuanprasert(ศรัณย์ ควรประเสริฐ)
ผลลัพธ์ของโปรแกรมการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว Outcomes of an Advanced Practice Nurse-Led Continuing Care Program in People with Heart Failure
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2019;23(1):32-46.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Advanced practice nurse; Continuing care; Heart failure; Outcomes 
คำสำคัญ : พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง; การดูแลอย่างต่อเนื่อง; ภาวะหัวใจล้มเหลว; ผลลัพธ์ 
 

 52 Suda Ittisupornrat , Doungkamon Phihusut , Duangta Kitkeaw , Sirirat Sangkarak , [co] Athit Phetrak
Performance of dissolved organic matter removal from membrane bioreactor effluent by magnetic powdered activated carbon
Journal = Journal of environmental management Oct. 2019;248: Article No.109314.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Composite adsorbent; Dissolved organic matter; Humic acid; Iron impregnation; Molecular weight; Municipal solid waste leachate; Posttreatment 
 

 53 Priya Pathak , Chokchai Munsawaengsub , Sutham Nanthamongkolchai
Predictive Factors of Diarrhea Preventive Practices by Caretakers
Journal = Journal of Nepal Health Research Council Apr.-Jun. 2019;17(43):247-252.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Caretakers; Children; Chitwan; Diarrhea preventive practices; 6-12 months old; Nepal. 
 

 54 Woragon Wichaiyo , Wirat Parnsila , Wisit Chaveepojnkamjorn , Banchob Sripa
Predictive risk factors towards liver fluke infection among the people in Kamalasai District, Kalasin Province, Thailand
Journal = SAGE Open Medicine Jan.-Dec. 2019;7.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Liver fluke; Factors liver fluke; Liver fluke disease; Opisthorchis viverrini 
 

 55 Pornsiri Phipatanapanit(พรศิริ พิพัฒนพานิช) , [co] Kanaungnit Pongthavornkamol(คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล) , Duangrut Wattakitkrileart(ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ) , Chukiat Viwatwongkasem , Prin Vathesatogkit(ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ)
ปัจจัยทำนายการรับรู้คุณภาพการดูแลในบุคคลที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว Predictors of Perceived Quality of Care in People with Heart Failure
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2019;23(1):87-99.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Care participation; Heart failure; Patient-related factors; Quality of care Symptom distress 
คำสำคัญ : ภาวะหัวใจล้มเหลว; ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณภาพการดูแล; ความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแล; ความทุกข์จากอาการ 
 

 56 Wisit Chaveepojnkamjorn , Wandee Boonrasri , Chukiat Viwatwongkasem , Sukhontha Siri , Warakorn Kriengkaisakda
RELATIONSHIP BETWEEN HEMOGLOBIN A1c AND ISCHEMIC STROKE AMONG PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2019;50(5):935-941.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : HBA1c, Ischemic stroke, Type-2 diabetes 
 

 57 Manas Ranjan Behera , Chardsumon Prutipinyo , Nithat Sirichotiratana , Chukiat Viwatwongkasem
Retention of medical doctors and nurses in rural areas of Odisha state, India – a policy analysis
Journal = International Journal of Workplace Health Management Jul. 2019;12(4):178-196.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : India, Odisha, Policies, Rural retention, Human resources for health 
 

 58 Akkarach Bumrungpert , Rewadee Chongsuwat , Chanchira Phosat , Arisa Butacnum
Rice Bran Oil Containing Gamma-Oryzanol Improves Lipid Profiles and Antioxidant Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized Double-Blind Controlled Trial
Journal = The Journal of Alternative and Complementary Medicine Mar. 2019;25(3):353-358.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Rice bran oil; Monounsaturated fatty acid; Gamma-oryzanol; Lipid profiles; Antioxidant capacity 
 

 59 Sutasinee Srinoon , Ikuharu Morioka , Srirat Lormphongs , Somjate Boonsing , [co] Orawan Kaewboonchoo
Risk Factors of Hearing Loss Among Thai Naval Divers
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Apr. 2019;31(3):219-226.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Diver; Decompression sickness; Hearing impairment; Multiple linear regression analysis; Risk factor 
 

 60 Wanida Kala , [co] Plernpit Boonyamalik , Orawan Kaewboonchoo , Adul Bandhukul
Risk Factors of Near-Miss Road Traffic Incidents among Inter-Provincial Public Van Drivers in Thailand
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development May. 2019;10(5):1396-1401.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Near-misses; Road traffic incidents; Public van drivers; Road accidents 
 

 61 Orawan Kaewboonchoo , Fungchang Sung , C. L. Lin , Horngchaung Hsu , [co] Chingtang Kuo
Risk of osteoporosis and fracture in victims with burn injury
Journal = Osteoporosis International Apr. 2019;30(4):837-843.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Burn injury; Diabetes; Insurance claims data; Osteoporosis; Retrospective cohort study 
 

 62 Adeline C.Y. Chua , Jessica Jie Ying Ong , Benoit Malleret , Rossarin Suwanarusk , Varakorn Kosaisavee , Anne-Marie Zeeman , Caitlin A. Cooper , Kevin S.W. Tan , Rou Zhang , Bee Huat Tan , Siti Nurdiana Abas , Andy Yip , Anne Elliot , Chester J. Joyner , Jee Sun Cho , Kate Breyer , Szczepan Baran , Amber Lange , Steven P. Maher , Francois Nosten , Christophe Bodenreider , Bryan K.S. Yeung , Dominique Mazier , Mary R. Galinski , Nathalie Dereuddre-Bosquet , Roger Le Grand , Clemens H.M. Kocken , Laurent Renia , Dennis E. Kyle , Thierry T. Diagana , Georges Snounou , Bruce Russell , [co] Pablo Bifani
Robust continuous in vitro culture of the Plasmodium cynomolgi erythrocytic stages
Journal = Nature Communications Dec. 2019;10(1):3635.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 63 Sineewanlaya Wichit , Rodolphe Hamel , Andreas Zanzoni , Fode Diop , Alexandra Cribier , Loic Talignani , Abibatou Diack , Pauline Ferraris , Florian Liegeois , Serge Urbach , Peeraya Ekchariyawat , Andres Merits , Hans Yssel , Monsef Benkirane , [co] Dorothee Misse
SAMHD1 Enhances Chikungunya and Zika Virus Replication in Human Skin Fibroblasts
Journal = International Journal of Molecular Sciences Apr. 2019;20(7): Article No.1695.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : SAMHD1; Arbovirus; Chikungunya; Zika; IFIT; SILAC 
 

 64 Nipaporn Butsing , [co] Mathuros Thipayamongkolkul , Disya Ratanakorn , Nawarat Suwannapong , Kanitta Bundhamcharoen
Social support, functional outcome and quality of life among stroke survivors in an urban area
Journal = Journal of Pacific Rim Psychology Feb. 2019;13:e4.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Stroke; Functional outcome; Quality of life; Social support 
 

 65 Sayambhu Saita , Tassanee Silawan , Daniel M. Parker , Patchara Sriwichai , Suparat Phuanukoonnon , Prayuth Sudathip , Richard J. Maude , Lisa J. White , [co] Wirichada Pan-ngum
Spatial Heterogeneity and Temporal Trends in Malaria on the Thai-Myanmar Border (2012-2017): A Retrospective Observational Study
Journal = tropical medicine and infectious disease Jun. 2019;4(2): Article No.62.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Spatial patterns; Temporal trends; Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; Thai–Myanmar border 
 

 66 Natapol Pumipuntu , Witawat Tunyong , Narisara Chantratita , Pornphan Diraphat , Pornpan Pumirat , Nitat Sookrung , Wanpen Chaicumpa , [co] Nitaya Indrawattana
Staphylococcus spp. associated with subclinical bovine mastitis in central and northeast provinces of Thailand
Journal = PeerJ Mar. 2019;2019(3): Article No.e6587.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Staphylococcus aureus; Coagulase-negative staphylococci; Staphylococcus argenteus; Bovine mastitis; Antimicrobial susceptibility; Virulence genes 
 

 67 Thomas. A. Rawlinson , Natalie M. Barber , Franziska Mohring , Jee Sun Cho , Varakorn Kosaisavee , Samuel F. Gerard , Daniel G. W. Alanine , Genevieve M. Labbe , Sean C. Elias , Sarah E. Silk , Doris Quinkert , Jing Jin , Jennifer M. Marshall , Ruth O. Payne , Angela M. Minassian , Bruce Russell , Laurent Renia , Francois H. Nosten , Robert W. Moon , [co] Matthew K. Higgins , [co] Simon J. Draper
Structural basis for inhibition of Plasmodium vivax invasion by a broadly neutralizing vaccine-induced human antibody
Journal = Nature Microbiology May 2019;4(9):1497-1507.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 68 Peeraya Suteerangkul , [co] Sunee Lagampan , Naruemon Auemaneekul , Surintorn Kalampakorn
Thai Community Perspectives on Suburban Smoke-free Homes: Qualitative Findings from a Mixed Method Study
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2019;23(2):106-117.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Community perspectives, Mixed Methods; Qualitative descriptive; Smoke-free homes; Second-hand smoke 
 

 69 Waranya Rattanavipapong , Montarat Thavorncharoensap , Sitaporn Youngkong , Anne Julienne Genuino , Thunyarat Anothaisintawee , Usa Chaikledkaew , [co] Aronrag Cooper Meeyai
The impact of transmission dynamics of rabies control: Systematic review
Journal = Vaccine Oct. 2019;37: Article No.supplement 1:A154-A165.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Rabies; Prevention and control; Vaccine; Transmission dynamics; Mathematical model; Systematic review 
 

 70 Malee Ngamprasert , [co] Ketsarin Utriyaprasit , Siriorn Sindhu , Ameporn Ratinthorn , Chukiat Viwatwongkasem
The Relationship among a Palliative Care Service, Patient's Factors, and Quality of life of Post Treatment Cervical Cancer Patients: a Causal Model Approach
Journal = Siriraj Medical Journal Jul.-Aug. 2019;71(4):268-277.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Quality of life; Post-treatment cervical cancer; Palliative care delivery service; Sexual health; Selfmanagement; Social support 
 

 71 Nutthawut Atitung , [co] Orawan Kaewboonchoo , Plernpit Boonyamalik
The Relationship Between Job Stress and Tinnitus among Workers in Expressway Authority of Thailand
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development May. 2019;10(5):1430-1434.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Workers of Expressway Authority of Thailand; Tinnitus; Job stress 
 

 72 Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Nichcha Kallayanatham , Ritthirong Pundee , Nattagorn Choochouy , Jutharak Yimsabai , Susan Woskie
Thyroid hormones in conventional and organic farmers in Thailand
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Aug. 2019;16(15): Article No.2704.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Conventional farmers; Organic farmers; Pesticides; Thyroid hormone 
 

 73 Kamonwat Nakason , Jiaranai Pathomrotsakun , Wasawat Kraithong , Pongtanawat Khemthong , Bunyarit Panyapinyopol
Torrefaction of Agricultural Wastes: Influence of Lignocellulosic Types and Treatment Temperature on Fuel Properties of Biochar
Journal = International Energy Journal Dec. 2019;19(4):253-266.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Biomass compositions; Renewable energy; Solid fuel; Torrefaction process; Torrefied biomass 
 

 74 Sathapana Naowarat , Chanapong Rojanaworarit , Wanwimon Surinsak , Kanjana Umain , Dara Ruadreaw , Somkid Yuenprakone , Apirak Pisutaporn , [co] Aronrag Cooper Meeyai
Tuberculosis case finding: Supplement intensified case finding among acute lower respiratory infection (ALRI) hospitalized patients in Sa Kaeo province, Thailand
Journal = Journal of the Formosan Medical Association Aug. 2019;118(8):1255-1265.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : TuberculosisCase findingAcute lower respiratory infectionClose contactThailand 
 

 75 Thanakrit Neamhom
Use of Agricultural Residues to Remove Iron from Groundwater in Modified Airlift Aerator
Journal = Environment and Natural Resources Journal Jul.-Sep. 2019;17(3):58-67.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Agricultural residue; Iron removal; Groundwater; Airlift tray aerator; Adsorption 
 

 76 Suphawadee Panthumas , [co] Wirin Kittipichai
Validation of the Maternal Identity Scale for Primiparous Thai Teenage Mothers
Journal = Asian Nursing Research Feb. 2019;13(1):69-75.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Adolescent; Community health nursing; Factor analysis, statistical; Mothers; Postpartum period 
 

 77 Ann Jirapongsuwan , Pornkaew Luengumporn , Surintorn Kalampakorn , Sara Arporn
Work-related symptoms due to chemical use among hairdressers in Bangkok, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2019;50(1):191-199.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Hairdressers; Occupational health; Work-related symptoms; Chemical use, Worker health  
 

 78 Ratchakorn Kaewpramkusol , Kate Senior , Richard Chenhall , Sutham Nanthamongkolchai
Young Thai People’s Exposure to Alcohol Portrayals in Society and the Media: A Qualitative Study for Policy Implications
Journal = International Journal of Behavioral Medicine Jun. 2019;26(3):266-277.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Alcohol; Alcohol policy; Censorship; Media; Qualitative; Thailand  
 

I N P R E S S


 79 Noppanun Nankongnab , Pornpimol Kongtip , Mathuros Thipayamongkolkul , Ariya Bunngamchairat , Suthart Sitthisak , Susan Woskie
Difference in Accidents, Health Symptoms, and Ergonomic Problems between Conventional Farmers Using Pesticides and Organic Farmers
Journal = Journal of Agromedicine 2019; Article Inpress.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Organic farmers; ergonomics; health symptoms; accident; pesticide 
 

 80 Suwadi Saikomol , [co] Sarawut Thepanondh , Wanna Laowagul
Emission losses and dispersion of volatile organic compounds from tank farm of petroleum refinery complex
Journal = Journal of Environmental Health Science and Engineering 2019; Article Inpress.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : AERMOD; Emission; Petroleum refinery; Storage tank; VOC 
 

 81 Ratchakorn Kaewpramkusol , Kate Senior , Sutham Nanthamongkolchai
How do parents and friends accommodate alcohol consumption in young Thai people? A qualitative focus group study
Journal = Drugs: Education, Prevention and Policy Nov. 2019; Article Inpress.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Alcohol; Qualitative research; Parents; Peer influence; Thailand; Young people; Social accommodation; Friends 
 

 82 Taniya Kaewarpai , Peeraya Ekchariyawat , Rungnapa Phunpang , Shelton W. Wright , Adul Dulsuk , B. Moonmueangsan , C. Morakot , Ekkachai Thiansukhon , Nicholas P.J. Day , Ganjana Lertmemongkolchai , Timothy Eoin West , [co] Narisara Chantratita
Longitudinal profiling of plasma cytokines in melioidosis and their association with mortality: a prospertive cohort study
Journal = Clinical Microbiology and Infection 2019; Article Inpress.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Biomarker; Cytokine; Diabetes; Melioidosis; Outcome 
 

 83 Pajaree Konthonbut , [co] Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Mathuros Thipayamongkolkul , Witaya Yoosook , Susan Woskie
Paraquat exposure of backpack sprayers in agricultural area in Thailand
Journal = Human and Ecological Risk Assessment 2019; Article Inpress.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Paraquat; Agriculture; Inhalation exposure; Dermal exposure; Thailand 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 ญาณี ศิริภัทรโสภณ[Yanee Siriphattarasophon] , อังสนา บุญธรรม , อรนุช ภาชื่น , อุมาวดี เหลาทอง
การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง Accessibility to Health Services for Disabled Persons tn Klaeng District Rayong

Journal = Journal of the Association of Researchers Jan.-Apr. 2019;24(1):151-162.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Accessibility to health services; Health services and Disabled persons 
คำสำคัญ : การเข้าถึงบริการสุขภาพ; บริการสุขภาพ และ ผู้พิการ 
 

 2 ชัชชฎาพร พิศมร[Chatchadaporn Pissamorn] , [co] ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
การประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าซ้ำของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด An application of theory of planned behavior on methamphetamine relapse prevention among persons with drug addict rehabilitation at drug addicts rehabilitation center

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):68-79.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Theory of planned behavior; Methamphetamine relapse prevention behavior; Person with drug addict rehabilitation 
คำสำคัญ : ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน; พฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้าซ้ำ; ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 

 3 ประมุข โอศิริ
วิเคราะห์กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการทำงานเรื่องความร้อน Analysis of Work Environment Regulations on Heat

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Jun. 2019;5(1):71-84.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Work environment regulation; Workload; Heat level; Heat protection suit 
คำสำคัญ : กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการทำงาน; ภาระงาน; ระดับความร้อน; ชุดป้องกันความร้อน 
 

 4 ประมุข โอศิริ
วิเคราะห์กฎหมายและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง แสงสว่าง และเสียง Analysis of Work Environment Regulations on Illumination and Noise

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Jun. 2019;5(2):151-164.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Work environment regulation; Illumination; Glare; Noise; Hearing conservation; Noise contour 
คำสำคัญ : กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการทำงาน; แสงสว่าง; แสงจ้า; เสียง; การอนุรักษ์การได้ยิน 
 

 5 [Chayut Pinichka] , [Pibool Issarapan] , [Wattasit Siriwong] , พรพิมล กองทิพย์ , [Srilert Chotpantarat] , [Kanitta Bundhamcharoen]
Application of Geographic Information Systems and Remote Sensing for Pesticide Exposure and Health Risk Assessment in Thailand

Journal = Outbreak, Surveillance, Investigation & Response Sep. 2019;12(3):75-83.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Pesticide, Glyphosate, Paraquat, Remote sensing, GIS, Thailand 
 

 6 เจษฎาภรณ์ หารพรหม[Chessadapron Harnprom] , วัลลภ ใจดี[Wanlop Jaidee] , จินตนา ยูนิพันธุ์[Jintana Yunibhand] , [co] อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85 กับการโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ของประเทศไทย Association between Pictorial Health Warnings Increased to Eighty-Five Percent and Quitline Calls in Thailand

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2019;49(1):95-107.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Pictorial health warnings 85 percent; Quitline; Newspaper; Arima model 
คำสำคัญ : ภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85; สายด่วนเลิกบุหรี่; อารีมาโมเดล; ข่าวหนังสือพิมพ์ 
 

 7 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ความสัมพันธ์ของมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน: ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรณีกรุงเทพมหานคร Association of law enforcement measures and Youth alcohol drinking: Data from Smoking and Alcohol Drinking Behavior Survey Project, National Statistical Office, a case

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Jun. 2019;5(1):85-102.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Alcohol dringking; Youth; Law enforcement measures 
คำสำคัญ : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์; เยาวชน; มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 
 

 8 วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , วันดี บุญราศรี[Wandee Boonrasri] , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , สุคนธา ศิริ , วรากร เกรียงไกรศักดา[Warakorn Kriengkaisakda]
คอเลสเตอรอลในเลือดกับโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรืออุดตันเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 Blood Cholesterol and Acute Ischemic Stroke Among Type-2 Diabetic Patients

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University Jan.-Feb. 2019;38(1):68-80.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Blood Cholesterol; Acute ischemic stroke; Type-2 diabetic patients 
คำสำคัญ : คอเลสเตอรอลในเลือด; โรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
 

 9 นฤมล เอื้อมณีกูล , ดุสิต สุจิรารัตน์ , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , มลินี สมภพเจริญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การรับรู้ฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบต่อความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทย Cigarette Plain Packaging Perceptions on Intent to Abstain from Smoking among Thai Female Youth

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2019;49(2):155-169.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Cigarette plain packaging; Smoking abstinence; Female youths; Perception 
คำสำคัญ : ซองบุหรี่แบบเรียบ; การไม่สูบบุหรี่; วัยรุ่นหญิง  
 

 10 ศุภกาญจน์ ผิวเกษแก้ว[Supagarn Phivgategaew] , สัมมน โฉมฉาย[Summon Chomchai] , ณรงค์ภณ ทุมวิภาต[Narongpon Dumavibhat] , ดุสิต สุจิรารัตน์
การเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายเบื้องต้นที่สัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนระดับปานกลางถึงรุนแรงในนักเรียนหลักสูตรการฝึกทหารของกองทัพเรือ Comparison of Initial BMI in Moderate to Severe Heat-related Illness among Royal Thai Navy Task Force Trainees

Journal = Royal Thai Navy Medical Journal Jan.-Mar. 2019;46(1):49-65.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Body mass index; Anthro;pometrics; Heat-related illness; Royal Thai Navy; Cohot study 
คำสำคัญ : ดัชนีมวลกาย; ขนาดของร่างกาย; การเจ็บป่วยจากความร้อน; กองทัพเรือ; การศึกษาติดตามกลุ่มไปข้างหน้า 
 

 11 [Preeyapat Mangkalad] , [Ploy Beethomas] , [Patchara Sangopas] , [co] Carol Hutchinson , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , มธุรส ทิพยมงคลกุล
Comparison of Social-media-based and Paper-based Educational Tools Aimed at Improving Knowledge of Folate and Neural Tube Defects in Female University Students

Journal = Thai Journal of Public Health Sep.-Dec. 2019;49(3):377-387.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Folate and neural tube defects; Female university students; Education intervention; Social media; Improving knowledge 
 

 12 สิรวิชญ์ พันธนา[Sirawich Phanthana] , ประภาเพ็ญ สุวรรณ[Prapapen Suwan] , สุรีย์ จันทรโมลี[Suree Jantharamolee] , สุธรรม นันทมงคลชัย
การพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ Development of a Community Participatory Pharmaceutical Care Model for Diabetic Patients in Buengkan Province

Journal = The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health Sep.-Dec. 2019;6(3):1-13.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Diabetes; Pharmaceutical Care; Taking Diabetes Medication; Drug Problems 
คำสำคัญ : โรคเบาหวาน; การบริการทางเภสัชกรรม; การใช้ยาโรคเบาหวาน; ปัญหาการใช้ยา 
 

 13 [Chutarat Khaita] , [co] จงจินต์ ผลประเสริฐ
Effect of Organic Matter on Struvite Precipitation of Phosphorus Contained in Tapioca-starch Wastewater

Journal = Thai Environmental Engineering Journal Jan.-Apr. 2019;33(1):31-39.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Chemical precipitation; Struvite; Magnesium ammonium phosphate; Tapioca starch wastewater; Organic matter 
 

 14 สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์[Sukrit Jaijumnong] , [co] ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ภรณี วัฒนสมบูรณ์
ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการใช้รถนั่งคนพิการของผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง Effectiveness of a Self-Efficacy Enhancement Program on Using Wheelchair of Patients with Spinal Cord Injury

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):123-135.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-Efficacy; Wheelchair training; Spinal Cord Injury 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถของตนเอง; การใช้รถนั่งคนพิการ; การบาดเจ็บไขสันหลัง 
 

 15 ณิชมน หลำรอด[Nichamon Lumrod] , สุรินธร กลัมพากร , จุฑาธิป ศีลบุตร
ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ จังหวัดปทุมธานี Effects of a capacity building program on health literacy in smoking cessation on village health volunteers in Pathum Thani Province

Journal = Journal of Health Science Research Jan.-Jun. 2019;13(1):84-94.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Village health volunteers; Health literacy; Smoking cessation; A capacity building program 
คำสำคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน; ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; การช่วยเลิกบุหรี่; โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ 
 

 16 จันทนา เสวกวรรณ[Jantana Sawekwan] , [co] ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พัชราพร เกิดมงคล
ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ EFFECTS OF A CONTINUING CARE PROGRAM FOR OLDER ADULTS WITH UNCONTROLLED HYPERTENSION

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):152-170.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Older adults; Uncontrolled hypertension; Self-care behavior; Continuing care program 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; โปรแกรมการดูแลต่อเนื่อง 
 

 17 วิจิตรา สาลีงาม[Wijitra Saleengarm] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , มลินี สมภพเจริญ
ผลของโปรแกรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในเด็กชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ Effects Of A New Drinkers Prevention Program For Primary School Students, Surin Province

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Jan.-Apr. 2019;20(1):147-156.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Primary school student; A new drinker prevention program; Alcohol beverages 
คำสำคัญ : นักเรียนประถมศึกษา; โปรแกรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่; เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

 18 นัฏยา สุวลักษณ์[Nuttaya Suwaluck] , [co] สุปรียา ตันสกุล , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การจูงใจ ทักษะเชิงพฤติกรรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Effects of an Information-Motivation-Behavioral Skills Program for Preventing Sexual Intercourse among Tenth Grade Students

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):29-42.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : IMB Model; Preventing Sexual Intercourse; Senior High School Students 
คำสำคัญ : แนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะเชิงพฤติกรรม; พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 19 ธนิศา หล้าแหล่ง[Thanisa Lalaeng] , [co] ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Effects of Health Education Program for Changing Snack Consumption Behavior among Grade 5 Students

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):12-22.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Snack; Consumption behavior; Health education program; Grade 5 students 
คำสำคัญ : ขนมขบเคี้ยว; พฤติกรรมการบริโภค; โปรแกรมสุขศึกษา; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

 20 กษมา นาคกระแสร์[Kasama Nakkrasae] , [co] ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAM ON HEALTH PROMOTING BEHAVIORS IN PRIMIGRAVIDA TEEN

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):40-54.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Health promotion program; Health promoting behaviors; Primigravida teen 
คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ; พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; หญิงวัยรุ่นครรภ์แรก 
 

 21 สิรินันท์ ฉิมพาลี[Sirinan Chimpalee] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
ผลของโปรแกรมปรับเปลยี่นพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณที่ประยุกต์แบบแผน ความเชื่อด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ตาบลบางขันแตก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม Effects of Modifying Traditional Medicine Use Behavior Program Applying Health Belief Model among the Elderly in Bangkhuntak Subdistrict, Muang District, Samutsongkhram Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):160-171.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Modification of traditional medicine behavior; Elderly; Health Belief Model 
คำสำคัญ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณ; ผู้สูงอายุ; ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
 

 22 ประภัสสร เชื้อคำ[Prapatsorn Chuakum] , อาภาพร เผ่าวัฒนา , วีณา เที่ยงธรรม
ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ Effects of Self-Regulation Program on Chronic Kidney Disease Preventive Behavior among Uncontrolled Type 2 Diabetes Patients

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2019;35(1):130-141.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Uncontrolled typr-2 diabetes patients; Chronic kidney disease preventive program; Self-regulation 
คำสำคัญ : ผู้ปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้; โปรแกรมป้องกันโรคไตเรื้อรัง; การกำกับตนเอง 
 

 23 วลัยมาศ ขุนคงมี[Walaimas Khoonkongmee] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช
ผลของโปรแกรมลดน้ำหนักโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญาสังคมของกำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง Effects of Weight Reduction Program Applying the Social Cognitive Theory among Troops of Royal Thai Air Force at Donmuang Base

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):136-148.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Weight Reduction Program; the Social Cognitive Theory; Troops of Royal Thai Air Force at Donmuang Base 
คำสำคัญ : โปรแกรมลดน้าหนัก; ทฤษฏีปัญญาสังคม; กาลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง 
 

 24 ปทุมวดี มีโชค[Pathumwadee Meechok] , [co] ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , จุฑาธิป ศีลบุตร , รมิดา ศรีเหรา[Ramida Srihera]
การประมาณอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยโดยวิธีการลำดับชั้นแบบเบย์ Estimation of HIV Incidence Rate in Thailand Using the Bayesian Hierarchical Approach

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2019;49(2):262-273.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : HIV infection; Disease mapping; HIV incidence rate; Bayesian hierarchical model; Interaction effect model 
คำสำคัญ : การติดเชื้อเอชไอวี; การทำแผนที่โรคอัตราอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี; แบบจำลองลำดับชั้นแบบเบย์; แบบจำลองแบบมีอิทธิพลร่วม 
 

 25 วัลลีรัตน์ พบคีรี , พิมพ์ณภัส ทับทิม[Pimnaphat Thapthim]
การประเมินค่ายสุขภาพตามแนวการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม Evaluation of Utilizing Buddhism Alternative Medicine

Journal = Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine May.-Aug. 2019;17(2):280-291.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Assessment; Buddhist alternative medicine principles; Alternative medicine 
คำสำคัญ : การประเมินผล; วิถีธรรม; การแพทย์ทางเลือก 
 

 26 ปริษณา อยู่คง[Pritsana Youkhong] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , วันเพ็ญ แก้วปาน
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในโปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น Evidence-based practice program for teenage pregnancy prevention.

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2019;33(2):18-32.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Teenage pregnancy; Evidance base pratice; Pregnancy prevention program 
คำสำคัญ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น; หลักฐานเชิงประจักษ์; โปรแกรมป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

 27 อุทุมพร งามสง่า[Uthumporn Ngamsanga] , [co] โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ปัจจัยทำนายความต้องการการจัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในสถานศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา Factor Prediction Reproductive Health ServiceNeeds ofSecondary School Students in Chachoengsao Province

Journal = Journal of Health Education ๋Jul.-Dec. 2019;42(2):33-43.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Factor predicting; Reproductive Health ServicesNeeds; SecondarySchool Students 
คำสำคัญ : ปัจจัยทำนาย; ความต้องการการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์; นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

 28 วานิช สุขสถาน[Wanich Suksatan] , [co] โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา FACTORS INFLUENCING DEVELOPMENTAL ASSETS OF FIRST YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS OF SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

Journal = Journal of The Police Nurses Jan.-Jun. 2019;11(1):198-205.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Developmental assets; First year undergraduate program students; Policy to promote adolescence perception 
คำสำคัญ : ต้นทุนชีวิต; นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1; การรับรู้นโยบายในการส่งเสริมวัยรุ่น 
 

 29 จิรนันท์ ปุริมาตย์[Chiranan Purimat] , สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง , กรวรรณ ยอดไม้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในจังหวัดจันทบุรี Factors Influencing Quality of Life Among Caregivers of Dependent Elderly Persons in Chanthaburi Province

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jul.-Dec. 2019;5(2):610-619.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Quality of life, Caregivers, Dependent elderly, Self-esteem 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้ดูแล; ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง; ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
 

 30 สุภาภรณ์ ทันธอัถต์[Supaporn Tanta-aut] , สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี Factors Influencing the Quality of Life among Elderly Fruit Gardener in Chanthaburi Province

Journal = Journal of Health Science (Thai) Jul.-Aug. 2019;28: Article No.Supplement 1:S5-S13.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Quality of life, Elderly, Fruit gardening, Social support, Physical health 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตว; ผู้สูงอายุ; อาชีพทำสวนผลไม้; แรงสนับสนุนทางสังคม; ภาวะสุขภาพกาย 
 

 31 Chunya Maneewan[ชัญญา มณีวรรณ] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , จุฑาธิป ศีลบุตร , สุทธีพร มูลศาสตร์[Sutteeporn Moolsart]
ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามบทบาทผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตบริการสุขภาพที่ 9 FACTORS PREDICTING TO ROLE PERFORMANCE AS LONG TERM CARE MANAGER OF REGISTERED NURSES IN TUMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN HEALTH REGION 9

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):138-151.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Long term care manager; Role performance; nurses in PCU  
คำสำคัญ : ผู้จัดการดูแลระยะยาว; การปฏิบัติงาน; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

 32 จินตนา นุ่นยะพรึก[Chintana Nunyapruk] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา Factors Related to Blood Pressure Control Behaviors among Hypertensive Patients in Ranod Hospital, Songkhla Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):190-203.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Blood presure control behaviors; Percieved susceptibility and severity; Perceived self-efficacy; Social support; Hypertensive patients 
คำสำคัญ : พฤติกรรมความคุมความดันโลหิต; การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรง; การรับรู้ความสามารถตนเอง; การสนับสนุนทางสังคม; ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
 

 33 รังษีนพดล โถทอง[Rungsinoppadol Thotong] , โสภิตตรา สมหารวงค์[Sopittra Somharnwong] , ศุลีพร แสงกระจ่าง[Suleeporn Sangrajrang] , ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ศุภชัย ปิติกุลตัง , [co] วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน Factors Related to Breast Self-Examination Practices Among Premenopausal Women

Journal = Thai Cancer Journal Jan.-Mar. 2019;39(1):16-27.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Breast self-examination; Breast cancer screening; Premenopausal women; Breast cancer 
คำสำคัญ : การตรวจเต้านมด้วยตนเอง; การคัดกรองมะเร็งเต้านม; สตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน; มะเร็งเต้านม 
 

 34 ศิโรธร มะโนคำ[Sirotorn Manokum] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร Factors Related to Health Promotion Behaviors among Students in a University in Bangkok

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):146-156.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health promotion behavior; University students; Perceived self-efficacy; Value 
คำสำคัญ : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; นักศึกษามหาวิทยาลัย; การรับรู้ความสามารถตนเอง; ค่านิยม 
 

 35 พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา[Pimrat Thammaraksa] , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุภาพร วรรณสันทัด[Supaporn Wannasuntad] , กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา[Kitsanaporn Tipkanjanaraykha]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิง Factors Related to Multiple Risk Behaviors among Female Secondary School Students

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2019;35(1):224-238.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Female adolescents, Risk behavior, Multiple risk behaviors, Secondary school students, Factor predict, Theory of Planned Behaviors  
คำสำคัญ : วัยรุ่นหญิง; พฤติกรรมเสี่ยง; พหุพฤติกรรมเสี่ยง; นักเรียนมัธยมศึกษาหญิง; ปัจจัยทำนาย; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
 

 36 วิกรม รุจยากรกุล[Wikrom Rujayakronkul] , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ , ชาญวิทย์ ตรีเดช[Charnwit Tridech]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จังหวัดนครปฐม Factors Related to Operation of Elderly Club with Standard Quality in Nakhon Pathom Province

Journal = Journal of Health and Nursing Research : JHNR May.-Aug. 2019;35(2):118-128.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Participation; Service management; Elderly club 
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม; การบริหารจัดการ; ชมรมผู้สูงอายุ 
 

 37 ภัทรียา ใจผ่อง[Patreeya Jaipong] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , สุนีย์ ละกำปั่น , จุฑาธิป ศีลบุตร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทผู้จัดการรายกรณีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ROLE PERFORMANCE AS CASE MANAGER OF REGISTERED NURSES IN PUBLIC HEALTH CENTERS, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):120-137.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : REGISTERED NURSES; PERFORMANCE; CASE MANAGER ROLE 
คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; การปฏิบัติงาน; บทบาทผู้จัดการรายกรณี 
 

 38 ชลธิชา นิวาสเวส[Chonticha Nivasavesa] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , สุรินธร กลัมพากร , ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ของผู้รับบริการในคลินิกอดบุหรี่ของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร Factors related to smoking cessation of clients in smoking cessation clinic in public health center bangkok

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2019;33(2):61-75.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Qutting smoking; clients of smoking cessation clinic, Bangkok 
คำสำคัญ : การเลิกบุหรี่; คลินิกอดบุหรี่ของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
 

 39 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ[Porntip Siripanumas] , บุตษรา นาคลำภา[Budsara Naklampa] , บุญทนากร พรมภักดี[Boontanakorn Prompukdee] , อริยะ บุญงามชัยรัตน์
บทเรียนความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ของประเทศไทย Feasibility of public private partnerships in healthcare investment: lessons learned from Thailand

Journal = Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen Jan.-Apr. 2019;26(1):109-119.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Public Private Partnership in Healthcare; The Private Investment in state Undertaking(PISU) Act2013 
คำสำคัญ : การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านสุขภาพ; พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 2556 
 

 40 สุธาลักษณ์ ขวัญเจริญทรัพย์[Suthaluk Kwanjaroensub] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , จารุวรรณ หมั่นมี[Charuwan Manmee]
ความต้องการและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี Health Need Assessment and Accessibility to Health Services of Rural Elderly in Wihandaeng District, Saraburi Province

Journal = Royal Thai Navy Medical Journal Jan.-Mar. 2019;46(1):215-230.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Health need; Accessibility to health services; Social support; Activities of daily living 
คำสำคัญ : ความต้องการด้านสุขภาพ; การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ; การสนับสนุนทางสังคม; ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 
 

 41 ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ณัฐวัชร์ นลิ กาญจนกุล[Nuttawat Ninkarnjanakun] , กิตติพงศ์ พลเสน , มณีรัตน์ อวยสวัสดิ์[Maneerat Ouaysawat]
ภาวะคุกคามสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง อำสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา: เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง Health Threats and Risk Behaviors of the Elderly in the Semi-urban Communities of Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province: Comparison between Males and Females

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):99-109.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Health threats; Risk behaviors; Elderly; Semi-urban communities 
คำสำคัญ : ภาวะคุกคามสุขภาพ; พฤติกรรมเสี่ยง; ผู้สูงอายุ; ชุมชนกึ่งเมือง 
 

 42 เพ็ญประพร สุขธัมรงค์[Penpraporn Sukthumrong] , [co] พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , ศุภชัย ปิติกุลตัง , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมนิเวศวิทยาต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ ของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Influence of Social Ecological Factors on Public Mind Behavior of Vocational Students, Prachuap Khiri Khan Province.

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2019;49(1):45-56.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Behaviors; Public mind; Vocational student 
คำสำคัญ : พฤติกรรม; จิตสาธารณะ; นักเรียนอาชีวศึกษา; ปัจจัยทางสังคมนิเวศวิทยา 
 

 43 สาวิตรี มุณีรัตน์[Sawitree Mu] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , จารุวรรณ หมั่นมี[Charuwan Manmee]
คุณลักษณะงาน ความเครียดจากการทำงานและความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข Job Characteristics, Job-Related Stress and Intention to Stay in Professional Nursing in a Tertiary Care Hospital, Ministry of Public Health

Journal = Journal of Health Science (Thai) Jan.-Feb. 2019;28(1):133-141.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Intention to stay; Job characteristics; Job-related stress; Professional nurse 
คำสำคัญ : ความเครียดจากการทำงาน; ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน; คุณลักษณะงาน; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 44 มณีรัตน์ สวนม่วง[Maneerat Suanmuang] , [co] อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , มลินี สมภพเจริญ , ดุสิต สุจิรารัตน์
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของคนงานรับจ้างฉีดพ่น Knowledge and Behavior Regarding the Use of Pesticide among Self-Employed Pesticide Sprayers

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):1-11.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Knowledge and behavior regarding use of pesticidesว; Self-employed pesticideSprayers 
คำสำคัญ : ความรู้และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; คนงานรับจ้างฉีดพ่น 
 

 45 นุชจรีย์ หมื่นนรินทร์[Nutjaree Muennarin] , ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ , [co] ธวัช เพชรไทย
ศักยภาพการชะละลายของโลหะหนักและความเป็นพิษของตะกอนดินจากระบบบำบัดน้ำชะขยะในสถานที่ฝังกลบขยะชุมชน Leaching Potential of Heavy Metals and Toxicity of Sediment in Leachate Treatment Ponds of Municipal Solid Waste Disposal

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2019;49(1):19-31.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Sediment; Leachate Treatment pond; Municipal solid waste; Heavy Metals; Leaching potential; Toxicity 
คำสำคัญ : ตะกอนดิน; บ่อบำบัดน้ำเสีย; ขยะชุมชน; โลหะหนัก; ศักยภาการชะละลาย; ความเป็นพิษ 
 

 46 ฤทธิรงค์ พันธ์ดี[Ritthirong Pundee] , [co] พรพิมล กองทิพย์ , วิทยา อยู่สุข , สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล , มธุรส ทิพยมงคลกุล
สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในน้ำนมของมารดาหลังคลอดในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย Level of Organophosphates in Breast Milk of Postpartum Mothers in Articultural Area of Thailand

Journal = Journal of Safety and Health Jan.-Apr. 2019;12(1):49-58.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Organophophaste; Breast milk; Postpatum mothers 
คำสำคัญ : กลุ่มสารออร์กาโนฟอสเฟต; น้ำนมมารดา; มารดาหลังคลอด 
 

 47 นงนภัส พรมมิ[Nongnapat Prommi] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , จารุวรรณ หมั่นมี[Charuwan Manmee]
ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร Life happiness of the elderly in Bangkok

Journal = Journal of Mental Health of Thailand May.-Aug. 2019;27(2):80-94.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Bangkok; Elderly; Happiness 
คำสำคัญ : กรุงเทพมหานคร; ความสุข; ผู้สูงอายุ 
 

 48 นวลจันทร์ เหลืองบุศราคัม[Nualjan Lueangbutsarakham] , [co] พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , วริศรา ศิริสุทธิเดชา[Warissara Sirisutthidacha]
การดำรงบทบาทมารดา พฤติกรรมการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำ MATERNAL ROLE ATTAINMENT AND SELF CARE BEHAVIOR THROUGH SOCIAL SUPPORT RELATED HEALTH STATUS OF PREGNANT FEMALE OFFENDER IN CORRECTIONAL INSTITUTION

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):55-72.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : MATERNAL ROLE ATTAINMENT; SELF CARED BEHAVIOR; SOCIAL SUPPORT; HEALTH STATUS OF PREGNENT FEMALE OFFENDER 
คำสำคัญ : การดำรงบทบาทมารดา; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; ภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 
 

 49 เสาวรส พัวพลเทพ[Saowarot Phuaphonthep] , [co] อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์[Petcharatana Bhuanantanondh]
อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานรับจ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบสะพายหลัง ในผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 10 ปี Musculoskeletal Disorder among Backpack Pesticide Sprayers in less than 10 Years Experience Workers

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):106-118.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Prevalence; Musculoskeletal disorders (MSDs); Pesticide sprayers 
คำสำคัญ : ความชุก; อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; คนงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
 

 50 จิราพร ขาวผ่อง[Chiraporn Khaopong] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , ณัฐนารี เอมยงค์
ความต้องการการพัฒนาความสามารถด้านกายภาพบำบัดของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี Need Assessment to Enhance Physical Therapy Ability of Health Personnel in Subdistrict Health Promoting Hospital, Regional Health Centre 4 Saraburi

Journal = Royal Thai Navy Medical Journal Jan.-Apr. 2019;46(1):182-198.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Need assessment of physical therapy; Elderly; Self-efficacy; Job characteristics; Sub-district health promoting hospitals 
คำสำคัญ : ความต้องการด้านกายภาพบำบัด; ผู้สูงอายุ; สมรรถนะในตน; ลักษณะงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
 

 51 ไพรินทร์ แสนตั้ง[Pairin Santung] , [co] ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , อัจฉรา วรารักษ์ , อรนุช ภาชื่น
การดำเนินงานคลินิกวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทยในสถานบริการสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ Operation of Tuberculosis Clinic among Non-Thai Patients in Health Care Facilities,Samut Prakan Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):63-74.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Operation; Tuberculosis clinics; Non-Thai patient; Health Service 
คำสำคัญ : การดำเนินงาน; คลินิกวัณโรค; ผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทย; สถานบริการสุขภาพ 
 

 52 ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ , วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล , [Surussinee Buayoungyuen] , ประยูร ฟองสถิตย์กุล
PERFORMANCE AND KINETICS OF THE TREATING SLAUGHTERHOUSES WASTEWATER USING SEQUENCING BATCH REACTOR

Journal = Naresuan University Journal: Science and Technology Jan.-Mar. 2019;27(1):87-97.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Slaughterhouses Wastewater; Sequencing Batch Reactor; Solids Retention Time (SRTs); Biological Nutrient Removal 
 

 53 หนึ่งอนงค์ สารสมัคร[Nuenganong Sansamak] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ[Benjamaporn Butsripoom]
การปฏิบัติงานของพยาบาลผ่าตัดมาตรฐาน การบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง Performance of Perioperative Nurses in Relation to the Standard of Perioperative Nursing in One University Hospital

Journal = Royal Thai Navy Medical Journal Jan.-Mar. 2019;46(1):165-181.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Nursing standard, Perioperative nurses, Professional nursing values, Work ability 
คำสำคัญ : มาตรฐานการพยาบาล; พยาบาลผ่าตัด; ค่านิยมในวิชาชีพการพยาบาล; ความสามารถในการทำงาน 
 

 54 กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร[Kannikar Chatdokmaiprai] , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์[Siriwan Pitayarangsarit] , สุรินธร กลัมพากร
ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องมาตรการและแรงจูงใจให้ลดการบริโภคยาสูบในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร Policy recommendation entitled: Measures and motivation to reduce tobacco consumption in industrial and agricultural workers

Journal = Thai Journal of Nursing Apr.-Jun. 2019;68(2):51-59.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Measures; Motivation; Tobacco consumption; Industrial workers; Agricultural workers 
คำสำคัญ : มาตรการ; แรงจูงใจ; การบริโภคยาสูบ; กลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม; กลุ่มแรงงานภาคการเกษตร 
 

 55 บุญพร้อม ไพรงาม[Boonprom Praingam] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ปัจจัยทำนายการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของทันตแพทย์ Predicting factors the provision of smoking cessation services among dentists.

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2019;49(1):81-94.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Smoking cessation; Dentists; Predicting factors 
คำสำคัญ : การช่วยเลิกบุหรี่; ทันตแพทย์; ปัจจัยทำนาย 
 

 56 พิณทิพย์ สดวิไลย[Pintip Sodvilai] , [co] พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ปัจจัยทำนายสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการที่สถาบันบำราศนราดูร Predictive Factors of Psychological Well-Being Among Older Adults with Chronic Disease Receiving Care at Bamrasnaradura Infectious Disease Institute

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2019;33(2):96-110.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Psychological well-being; Older adult; Chronic disease 
คำสำคัญ : สุขภาวะทางจิต; ผู้สูงอายุ; โรคเรื้อรัง 
 

 57 วิริยา เคนทวาย[Wariya Kentawai] , [co] อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์[Petcharatana Bhuanantanondh]
ความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในผู้ทำหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเพศหญิง ในอำเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย Prevalence of Musculoskeletal disorders among female pottery workers in Khiri Mat, Sukhothai Province, Thailand

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University May.-Jun. 2019;38(3):282-291.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Prevalence, Musculoskeletal disorders (MSDs), Pottery 
คำสำคัญ : ความชุก; อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
 

 58 มนัส รงทอง[Manus Rongthong] , อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์[Petcharatana Bhuanantanondh]
ความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในแรงงานใหม่เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน Prevalence of Musculoskeletal Disorders Among New Oil Palm Harvesting Workers

Journal = HCU Journal Jan.-Jun. 2019;23(1):77-92.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Prevalence; Musculoskeletal disorders; Oil palm Harvasting activities 
คำสำคัญ : ความชุก; อาการผิดปกติทางเดินระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; กิจกรรมการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน 
 

 59 ขวัญตา สุธรรม[Kwanta Suthum] , [co] ฉวีวรรณ บุญสุยา , อรนุช ภาชื่น
การป้องกันตนเองจากควันบุหรี่มือสองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดราชบุรี Preventive Behaviors on Secondhand Smoke among Secondary School Pupils, Ratchaburi Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):172-183.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Program Effectiveness; Life Skills Development ; Smoking Prevention 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลของโปรแกรม; การพัฒนาทักษะชีวิต; การป้องกันการสูบบุหรี่ 
 

 60 ประศักดิ์ สันติภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยระบบสุขภาพชุมชน: มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและกระบวนทัศน์ที่ต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ Qualitative Research in Community Health System Studies: Misconceptions and Distinguished Paradigm from Quantitative Reserach

Journal = Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University Feb.-May. 2019;5(1):1-15.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Community health system; Qualitative research; Paradigm; Concept 
คำสำคัญ : ระบบสุขภาพชุมชน; การวิจัยเชิงคุณภาพ; กระบวนทัศน์การวิจัย; มโนทัศน์การวิจัย 
 

 61 วิริณธิ์ กิตติพิชัย , ปาริตา บุญนาค[Parida Boonnak]
คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในกรุงเทพมหานคร Quality of Work Life among Thai Traditional Medicine Assistants in Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2019;49(1):69-80.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Quality of work life; Thai traditional medicine assistant; Control at work; Employee engagement 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย; การควบคุมในที่ทำงาน; ความผูกพันของพนักงาน 
 

 62 พิมพ์นภา ชมชื่น[Phimnapha Chomchuen] , [co] ทัศนีย์ รวิวรกุล , สุรินธร กลัมพากร
ความพร้อมในการเลิกบุหรี่ของพนักงานในสถานที่ประกอบการจังหวัดราชบุรี Readiness to quit smoking among industrial workers in Ratchaburi Province

Journal = Thai Journal of Nursing Apr.-Jun. 2019;68(2):27-34.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Industrial workplaces; Readiness; Quit smoking 
คำสำคัญ : สถานประกอบการ; ความพร้อม; การเลิกบุหรี่ 
 

 63 พนมวรรณ์ วงศ์วัฒนกิจ[Panomwan Wongvatanakij] , [co] จารุวรรณ ธาดาเดช , อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย , ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล[Paibul Suriyawongpaisal]
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจารจรที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต Relation of Factor on Survival Outcomes among traumatic Patients at the Tertiary care Hospital Admitted for Traffic Accidents in Phuket Province

Journal = Srinagarind Medical Journal Jan.-Feb. 2019;34(1):52-59.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Trauma care; Prehospital time; Severity of injury; Traffic injury; EMS 
คำสำคัญ : การดูแลผู้บาดเจ็บ; ระยะเวลานำส่งโรงพยาบาล; ความรุนแรงของการบาดเจ็บ; อุบัติเหตุจราจร; ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

 64 กัลย์สุดา สารแสน[Kansuda Sarasean] , [co] สุรินธร กลัมพากร , จุฑาธิป ศีลบุตร
ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพนักงานธนาคารกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง RISK OF CEREBROVASCULAR DISEASE AMONG BANK OFFICERS AT RISK AND FACTORS-RELATED

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):92-106.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : BANK OFFICERS; RISK OF CEREBROVASCULAR DISEASES; WORK STRESS 
คำสำคัญ : พนักงานธนาคาร; ความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง; ความเครียดจากการทำงาน 
 

 65 อัชราภรณ์ ประทุมสุวรรณ[Atcharaporn Prathumsuwan] , สุรินธร กลัมพากร , พีรพงศ์ อินทศร[Perapong Inthasorn]
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของสตรีที่มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ Secondhand smoke avoidance behavior in women with smoking family member

Journal = Thai Journal of Nursing Apr.-Jun. 2019;68(2):17-26.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Secondhand smoke; Avoidance behavior; Pender's Health Promotion Model 
คำสำคัญ : ควันบุหรี่มือสอง; พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง; รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 
 

 66 น้ำทิพย์ กลีบเมฆ[Namthip Kleebmek] , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , วัลลีรัตน์ พบคีรี
อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร Social media influence on the decision of tourists to revisit a top private hospital in Bangkok

Journal = Srinakharinwirot Business Journal Jan.-Jun. 2019;10(1):17-29.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Social media; Medical tourism; Decision; Private hopital 
คำสำคัญ : สื่อสังคมออนไลน์; การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์; การตัดสินใจ; โรงพยาบาลเอกชน 
 

 67 ชญานิศ ศุภนิกร[Chayanit Supanickorn] , [co] วีณา เที่ยงธรรม , เพลินพิศ บุญยมาลิก
โปรแกรมประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมพฤติกกรรมชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วยไตเรื่องรังระยะที่ 3 ในชุมชน The Application of Protection Motivation Theory in Promoting the Behaviors Slowing Down the Progression of Degeneration of CKD Stage 3 Patients in a Community

Journal = Nursing Journal of the Ministry of Public Health May.-Aug. 2019;29(2):165-177.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : CKD Stage 3; Protection motivation theory; Social support 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 68 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ[Porntip Siripanumas] , ปุลวัฒน์ พุ่มเรือง[Punlawat Phumruang] , มัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์[Maichurat Thueansukhon] , บุญทนากร พรมภักดี[Boontanakorn Prompukde] , อริยะ บุญงามชัยรัตน์
การพัฒนารูปแบบที่พึงประสงค์ของระบบป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองของประเทศไทย The development of the desired model of the urban disease prevention and control system of Thailand

Journal = DISEASE CONTROL JOURNAL Jul.-Sep. 2019;45(3):281-292.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Urban disease prevention and control (UDC); Urban disease prevention and control system (UDCS) 
คำสำคัญ : การป้องกันและควบคุมโรคในเขตเมือง; ระบบป้องกันและควบคุมโรคในเขตเมือง 
 

 69 ดวงฤทัย ไพรบึง[Duangruethai Phraibueng] , พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน The Effect of a Coping Enhancing Program among Diabetic Elderlies

Journal = Journal of Health and Nursing Research : JHNR May.-Aug. 2019;35(2):153-162.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Diabetes mellitus, Coping, Stress, Coping theory 
คำสำคัญ : โรคเบาหวาน; ความสามารถในการเผชิญความเครียด; ทฤษฎีการเผชิญความเครียด 
 

 70 ศิริวรรณ จันทร์แจ้ง[Siriwan Janjng] , [co] พัชราพร เกิดมงคล , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของอาสาสมัครสาธารณสุขสตรีมุสลิม The Effect of a Protection Motivation Program on Pap Smear ScreeningAmong Muslim Women Health Volunteers

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):52-62.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Motivation; Pap smear screening; Health volunteers; Muslim women 
คำสำคัญ : แรงจูงใจ; การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก; อาสาสมัครสาธารณสุข; สตรีมุสลิม 
 

 71 ธิดารัตน์ นาคสมบูรณ์[Tidarat Naksomboon] , [co] มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร The Effectiveness of Life Skills Development Program for Smoking Prevention among 5th Grade Students In Bangkok Metropolis

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):184-194.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Program effectiveness; Life skills development; Smoking prevention 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลของโปรแกรม; การพัฒนาทักษะชีวิต; การป้องกันการสูบบุหรี่ 
 

 72 วันเพ็ญ ศรีทองกูล[Wanpen Srithongkun] , [co] นฤมล เอื้อมณีกูล , อาภาพร เผ่าวัฒนา , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยการสนับสนุนของผู้ปกครอง ในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 The Effects of a lifeskills program with parental support on sexual abuse prevention of elementary school girls

Journal = Journal of public health nursing 2019;33: Article No.online.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Sexual abuse; School girls; Life skills; Parental support 
คำสำคัญ : การถูกล่วงละเมิดทางเพศ; การสนับสนุนของผู้ปกครอง; ทักษะชีวิต; นักเรียนหญิง 
 

 73 จิตพิสุทธิ์ มั่นศิล[๋Jitpisut Munsil] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพโดยประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมต่อการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา The Effects of Dental Health Promotion Caries Among Grade 4 Students, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):13-28.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Dental health promotion program; Social cognitive theory; to Prevent Dental Caries 
คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ; ทฤษฎีปัญญาสังคม; การป้องกันโรคฟันผุ 
 

 74 เกียรติศักดิ์ แหลมจริง[Kiattisak Lamjing] , [co] ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่เหมาะสม ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The Effects of Health Eduaction Program For Promoting Apropriate Consumption of Sugar-sweetened beverages among Grade 5 Students

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):93-105.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Health education program; Sugar-sweetened beverages; Appropriate consumption; Grade 5 Students 
คำสำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา; เครื่องดื่มรสหวาน; การบริโภคที่เหมาะสม; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

 75 จิรัชยา สุวินทรากร[Chiratchaya Suwintrakorn] , สุรินธร กลัมพากร , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง The effects of self-efficacy enhancement program for health volunteers on stroke surveillance and prevention

Journal = Thai Journal of Nursing Jan.-Mar. 2019;68(1):39-48.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health volunteers; Stroke; Self-efficacy 
คำสำคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุข; โรคหลอดเลือดสมอง; การรับรู้ความสามารถตนเอง 
 

 76 ฐาปกรณ์ ก้อนทองคำ[Thapakorn Gonthongkum] , ประภัสสร เพ็ชรกิจ , กิติพงษ์ หาญเจริญ , โสภณ เอี่ยมศิริถาวร[Sopon Iamsirithaworn] , [co] อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
ค่าความเร็วการระบาดของโรคตับอักเสบเอในประเทศไทย: การประมาณค่าโดยใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในช่วง 10 ปี The Reproduction Number of Hepatitis A in Thailand: a 10 Year-period Estimate Using the National Diseases Surveillance Data

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2019;49(2):210-220.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Reproduction number; Hepatitis A. Transmission; Surveillence; Thailand 
คำสำคัญ : การระบาด; โรคตับอักเสบเอ; การเฝ้าระวังโรค; ประเทศไทย 
 

 77 [Noppanuch Puangmalee] , [co] [Kodchasorn Hussaro] , วรกมล บุณยโยธิน
Thermal Comfort of Thai Students in University Buildings under Variable Indoor Conditions of Air Conditioned Space

Journal = Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology Jan.-Jun. 2019;14(1):66-76.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Thermal comfort; Thai students; Energy saving; TSV; PMV 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี