ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2019

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2019

 

ระดับนานาชาติ


 1 Piyawan Krisanangkura , Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , Kanit Krisnangkura
A Mathematical Model for Estimating Molecular Compressibility of Fatty-Acid Methyl Ester and Biodiesel
Journal = Journal of the American Oil Chemists' Society Jan. 2019;96(1):3-14.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Biodiesel; Fatty-acid methyl ester; Gibbs energy additivity; Modeling; Molecular compressibility 
 

 2 Pravech Ajawatanawong , Hideki Yanai , Nat Smittipat , Areeya Disratthakit , Norio Yamada , Reiko Miyahara , Supalert Nedsuwan , Worarat Imasanguan , Pacharee Kantipong , Boonchai Chaiyasirinroje , Jiraporn Wongyai , Supada Plitphonkanphim , Pornpen Tantivitayakul , Jody Phelan , Julian Parkhill , Taane G. Clark , Martin L. Hibberd , Wuthiwat Ruangchai , Panawun Palittapongarnpim , Tada Juthayothin , Yuttapong Thawornwattana , Wasna Viratyosin , Sissades Tongsima , Surakameth Mahasirimongkol , Katsushi Tokunaga , [co] Prasit Palittapongarnpim
A novel Ancestral Beijing sublineage of Mycobacterium tuberculosis suggests the transition site to Modern Beijing sublineages
Journal = Scientific Reports Dec. 2019;9(1): Article No.13718.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 3 Ratchakorn Kaewpramkusol , Kate Senior , Sutham Nanthamongkolchai , Richard Chenhall
A qualitative exploration of the Thai alcohol policy in regulating alcohol industry’s marketing strategies and commercial activities
Journal = Drug and Alcohol Review Jan. 2019;38(1):25-33.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Qualitative; Alcohol industry; Marketing strategies; Mass communication; Thailand 
 

 4 Suphawadee Panthumas , [co] Wirin Kittipichai , Kanittha Chamroonsawasdi , Pimsurang Taechaboonsermsak
Antecedent factors of maternal identity among primiparous Thai teenage mothers
Journal = Journal of Health Research Jul. 2019;33(4):336-348.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Maternal identity; Primiparous; Teenage mother; Structural equation model 
 

 5 Withida Patthanaissaranukool , Kulnapa Bunnakrid , Tanasri Sihabut
APPLYING MATHEMATICAL MODELING TO PREDICT ROAD TRAFFIC NOISE IN PHUKET PROVINCE, THAILAND
Journal = International Journal of GEOMATE Oct. 2019;17(62):133-139.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Road Traffic Noise; NMTHAI1.2; Phuket; Thailand 
 

 6 Sharmin Majumder , Tanasri Sihabut , Md Golam Saroar
Assessment of knowledge, attitude and practices against inhaled particulate matter among urban residents in Dhaka, Bangladesh
Journal = Journal of Health Research Nov. 2019;33(6):460-468.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Air pollution; Particulate matter; Protective practices; Bangladesh 
 

 7 Jirayu Lainampetch , Pornpimol Panprathip , Chanchira Phosat , Noppanath Chumpathat , Pattaneeya Prangthip , Ngamphol Soonthornworasiri , Somchai Puduang , Naruemon Wechjakwen , [co] Karunee Kwanbunjan
Association of Tumor Necrosis Factor Alpha, Interleukin 6, and C-Reactive Protein with the Risk of Developing Type 2 Diabetes: A Retrospective Cohort Study of Rural Thais
Journal = Journal of Diabetes Research Aug. 2019;2019: Article No.9051929.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 8 Ratchakorn Kaewpramkusol , Kate Senior , Sutham Nanthamongkolchai , Richard Chenhall
Brand advertising and brand sharing of alcoholic and non-alcoholic products, and the effects on young Thai people's attitudes towards alcohol use: A qulittative focus group study
Journal = Drug and Alcohol Review Mar. 2019;38(3):284-293.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Qualitative; Alcohol; Brand advertisting; Brand sharing; Thailand 
 

 9 Thanasorn Wimolrattanasil , [co] Sarawut Thepanondh , Melanie L Sattler , Wanna Laowagul , Plernpis Pongprayoon , Aduldech Patpai , Suteera Boonyapitak
Change of Odor Distribution due to Improvement of Wastewater Treatment Plants in a Tapioca Starch Industry
Journal = EnvironmentAsia Sep. 2019;12(3):43-53.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Odor; Peak to mean; Spatial distribution; Tapioca starch industry; Wasterwater treatment plants 
 

 10 Thongchai Kanabkaew , Preechai Mekbungwan , Sunee Raksakietisak , Kanchana Kanchanasut
Detection of PM2.5 plume movement from IoT ground level monitoring data
Journal = Environmental Pollution Sep. 2019;252:543-552.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : PM2.5; Air Pollution monitoring; Low-cost sensors; IoT sensors 
 

 11 Apinya Pumpuang , Rungnapa Phunpang , Peeraya Ekchariyawat , Adul Dulsuk , Siriorn Loupha , Kochnipa Kwawong , Yaowaree Charoensawat , Ekkachai Thiansukhon , Nicholas P. J. Day , Mary N. Burtnick , Paul J. Brett , T. Eoin West , [co] Narisara Chantratita
Distinct classes and subclasses of antibodies to hemolysin co-regulated protein 1 and O-polysccharide and correlation with clinical characteristics of melioidosis patients
Journal = Scientific Reports Dec. 2019;9(1): Article No.13972.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 12 K. Chaisiri , Sirilak Dusitsittipon , N. Panitvong , U. Thaenkham , S. Morand , P. Dekumyoy
Distribution of the newly invasive New Guinea flatworm Platydemus manokwari (Platyhelminthes: Geoplanidae) in Thailand and its potential role as a paratenic host carrying Angiostrongylus malaysiensis larvae
Journal = Journal of Helminthology Nov. 2019;93(6):711-719.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Angiostrongylus malaysiensis; Invasive species; New Guinea flatworm; Platydemus manokwari; Thailand 
 

 13 Jutarat Keawboonchu , Wissawa Malakan , Wisit Thongkum , [co] Sarawut Thepanondh
Effect of the Waste Heat Recovery System to Buoyancy and Momentum Flux of Combustion Stack in the Cement Industry
Journal = Environment and Natural Resources Journal Jan.-Mar. 2019;17(1):11-21.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Buoyancy flux; Momentum flux; PM-10; Waste heat recovery  
 

 14 Piyaporn Prasitwattanaseree(ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี) , [co] Nittaya Sinsuksai(นิตยา สินสุขใส) , Tassanee Prasopkittikun(ทัศนี ประสบกิตติคุณ) , Chukiat Viwatwongkasem
Effectiveness of Breastfeeding Skills Training and Support Program among First Time Mothers: A Randomized Control Trial
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2019;23(3):258-270.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Breastfeeding; Mothers; Pregnancy; Postpartum period; Randomized controlled trial; Self-efficacy 
คำสำคัญ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่; มารดา; ระยะตั้งครรภ์; ระยะหลังคลอด; การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา  
 

 15 Kultida Hattakitpanichakul , [co] Rutja Phuphaibul , Srisamorn Phumonsakul , Chukiat Viwatwongkasem
Effectiveness of the Dual Approach Program to promote sexual abstinence in Thai early female adolescents and improve parent-daughter sexual communication
Journal = Journal of Health Research Jul. 2019;33(4):280-292.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Adolescent health; Health promotion; Parent–daughter communication; Sexual health education 
 

 16 Sarinyaporn Phuangngoenmak(ศรินญาภรณ์ พวงเงินมาก) , [co] Wonpen Kaewpan , Panan Pichayapinyo , อุไรวรรณ หาญวงค์(Uriwan Hangwong)
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน การทดลองสุ่มและมีกลุ่มควบคุมในพยาบาลเวชปฏิบัติ Effectiveness of the Strengthening Diabetes Care Program: A Randomized Controlled Ttial in Thai Nurse Practitioners
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2019;23(1):18-31.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Competency; Diabetes mellitus; E-learning; Nurse practitioners; Primary care; Randomized controlled trial 
คำสำคัญ : สมรรถนะ; โรคเบาหวาน; อี-เลิร์นนิ่ง; พยาบาลเวชปฏิบัติ; บริการปฐมภูมิ; การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 
 

 17 Ratchada Jantraporn , [co] Panan Pichayapinyo , Sunee Lagampan , Korapat Mayurasakorn
Effects of Carbohydrate Reduction Program and Telemonitoring on Glycosylated Hemoglobin in Patients with Poorly Controlled Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand May. 2019;102(5):523-529.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Carbohydrates; Telemonitoring; Type 2 diabetes; Glycosylated hemoglobin 
 

 18 Pimrat Thammaraksa(พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา) , [co] Arpaporn Powwattana , Sunee Lagampan , Poranee Vatanasomboon , Sarah Anne Stoddard
ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนวัยรุ่นชาย Effects of School-Based Participation Program to Prevent Multiple Risk Behaviors in Thai Male Adolescents
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep 2019;23(3):228-242.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Adolescents; Male students; Multiple risk behaviors; Participation; School-based 
คำสำคัญ : นักเรียนชาย; พหุพฤติกรรมเสี่ยง; การมีส่วนร่วม; โปรแกรมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

 19 Khin Wai Wai Htun , [co] Korravarn Yodmai , Pimsurang Taechaboonsermsak
Emergency contraceptive pill use among women of reproductive age in Pathein, Myanmar
Journal = Journal of Health Research Jul. 2019;33(4):349-358.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Urban communities; Emergency contraceptive pills; Reproductive women; Unplanned pregnancy  
 

 20 Suwadi Saikomol , [co] Sarawut Thepanondh , Wanna Laowagul
Emission losses and dispersion of volatile organic compounds from tank farm of petroleum refinery complex
Journal = Journal of Environmental Health Science and Engineering Dec. 2019;17(2):561-570.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : AERMOD; Emission; Petroleum refinery; Storage tank; VOC 
 

 21 Nipaporn Butsing , Mathuros Thipayamongkolkul , Disya Ratanakorn
Estimation of expected years of life lost for patients with ischemic stroke and intracerebral hemorrhage
Journal = Journal of Health Research Sep. 2019;33(5):408-415.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Ischemic stroke; Intracerebral hemorrhage; Mean life expectancy; Expected years of life lost 
 

 22 Rungnapa Pongkiatchai , [co] Rewadee Chongsuwat , Nopporn Howteerakul , Patcharanee Pavadhgul , William Ollier , Artitaya Lophatananon
Evaluation of a questionnaire to assess nutritional knowledge, attitudes and practices in a Thai population
Journal = Nutrition Journal Jul. 2019;18(1): Article No.35.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Chronic disease, Nutritional knowledge, Nutritional attitude, Nutritional practice, Working age 
 

 23 Nutkamol Chansatitporn , [co] Vallerut Pobkeeree , Surachart Nanongkine , Somchai Sangkijporn
Factors affecting quality management at the Thai national institute of health
Journal = International Journal of Health Care Quality Assurance May. 2019;32(4):739-751.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Thailand; Quality management; Confirmatory factor analysis 
 

 24 Warunsicha Supprasert , [co] Phiyathida Khachornchaikul / Piyatida Khajornchaikul , Kitiphong Harncharoen , Pimsurang Taechaboonsermsak , Supachai Pitikultang , Udomluck Kulapichitr
Factors affecting the capabilities of family development centre staff regarding promotion of pre-school language learning amongst parents in Thailand
Journal = Journal of Health Research Jan. 2019;33(1):43-56.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Family Development Center staff, Parenting promotion, Pre-school language development, Thailand 
 

 25 Siriwan Choojaturo , [co] Siriorn Sindhu , Ketsarin Utriyaprasit , Chukiat Viwatwongkasem
Factors associated with access to health services and quality of life in knee osteoarthritis patients: a multilevel cross-sectional study
Journal = BMC Health Services Research Oct. 2019;19(1):688.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Health service system; Osteoarthritis; Chronic disease management; Quality of life; Access; Self-management 
 

 26 Orapen Sukhavulli , Siriorn Sindhu , Wanpen Pinyopassakul , Chukiat Viwatwongkasem
Factors influencing early neurological recovery in patients with acute ischemic stroke
Journal = Walailak Journal of Science and Technology (WJST) Dec. 2019;16(12):931-941.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Early neurological recovery; Acute ischemic stroke; Onset time to rt-PA 
 

 27 Tassanee Silawan , Nitchaphat Khansakorn , [co] Umawadee Laothong
FACTORS INFLUENCING PERCEIVED NEEDS FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES AMONG ELDERLY PATIENTS FROM FOUR PROVINCES IN THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2019;50(5):925-934.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Perceived needs, Emergency medical services, Elderly, Thailand 
 

 28 Wanpen Waelveerakup(วันเพ็ญ แวววีรคุปต์) , [co] Punyarat Lapvongwatana , Sirirat Leelacharas(สิริรัตน์ ลีลาจรัส) , Jean Davison
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความตั้งใจในการมาโรคงพยาบาลช้าของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมอง Factors Predicting Stroke Pre-hospital Delay Behavior Intention among People with High Risk of Stroke
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2019;23(3):271-284.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Behavior intention; Dependence; Family; High stroke risk; Stroke; Stroke literacy 
คำสำคัญ : พฤติกรรมความตั้งใจ; การพึ่งพา; ครอบครัว; ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง; โรคหลอดเลือดสมอง; ความรอบรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง 
 

 29 Natrisara Sripo , [co] Wonpen Kaewpan , Surintorn Kalampakorn , Jutatip Sillabutra
Factors Related to Work-Life Balance among Occupational Health Nurses In Thailand
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development May. 2019;10(5):1492-1498.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Work-Life balance; Occupational health nurse; Thailnad 
 

 30 Panan Pichayapinyo , Laura R. Saslow , James E. Aikens , Nicolle Marinec , Jutatip Sillabutra , Piyamon Rattanapongsai , John D. Piette
Feasibility study of automated interactive voice response telephone calls with community health nurse follow‐up to improve glycaemic control in patients with type 2 diabetes
Journal = International Journal of Nursing Practice Dec. 2019;25(6): Article No.e12781.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Community; Glycated haemoglobin; Mobile health; Nurse; Type 2 diabetes 
 

 31 Arbkhanok Tongtham , [co] Patcharaporn Kerdmongkol , Kwanjai Amnatsatsue , Ann Jirapongsuwan , Sutham Nanthamongkolchai
FLOOD PREPAREDNESS BEHAVIOR AMONG OLDER PEOPLE WITH CHRONIC DISEASES IN A FLOOD PRONE AREA OF THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2019;50(4):786-792.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Flood preparedness; Older people; Chronic disease; Thailand 
 

 32 Doungtawan Sang-ngoen , [co] Carol Hutchinson , Warapone Satheannoppakao , Mathuros Thipayamongkolkul
Food Consumption and Accessibility in Hill Tribe and Urban Women, Chiang Rai Province, Northern Thailand
Journal = Ecology of Food and Nutrition Jul. 2019;58(4):335-352.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Hill tribe; urban; ready-to-eat; wild food; market 
 

 33 Pimpan Silpasuwan , Dusit Sujirarat , Pornpimol Kongtip , Sukhontatip Inbamrung , Susan Woskie
Hazard Exposure with Health and Safety Outcomes Hinder the Work Ability of Salt Farm Workers in Thailand
Journal = Sumerianz Journal of Medical and Healthcare 2019;2(10):125-133.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Salt farm worker; Health outcome; Safety; Work ability; Accident; Personal protective equipment 
 

 34 Nattagorn Choochouy , [co] Pornpimol Kongtip , Suttinun Chantanakul , Noppanun Nankongnab , Dusit Sujirarat , Susan R. Woskie
Hearing Loss in Agricultural Workers Exposed to Pesticides and Noise
Journal = Annals of Work Exposures and Health Aug. 2019;63(7):707-718.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Agriculture; Hearing loss; Noise; Pesticide 
 

 35 Kamonwan Promtes , [co] Orawan Kaewboonchoo , Toshio Kawai , Kazuhisa Miyashita , Bunyarit Panyapinyopol , Suphaphat Kwonpongsagoon , Shigeki Takemura
Human exposure to phthalates from house dust in Bangkok, Thailand
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering Jul. 2019;54(13):1269-1276.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Exposure, House dust, Phthalate, Polyvinyl chloride, Thailand 
 

 36 Sayambhu Saita , Wirichada Pan‑ngum , Suparat Phuanukoonnon3 , Patchara Sriwichai , Tassanee Silawan , Lisa J. White , [co] Daniel M. Parker
Human population movement and behavioural patterns in malaria hotspots on the Thai–Myanmar border: implications for malaria elimination
Journal = Malaria Journal Mar. 2019;18(1): Article No.64.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Human population movement; Malaria hotspots; Thai-Myanmar border; Spatial epidemiology; Spatial demography 
 

 37 Sirijan Santajit , Watee Seesuay , Kodchakorn Mahasongkram , Nitat Sookrung , Sumate Ampawong , Onrapak Reamtong , Pornphan Diraphat , Wanpen Chaicumpa , [co] Nitaya I ndrawattana
Human single-chain antibodies that neutralize Pseudomonas aeruginosa-exotoxin A-mediated cellular apoptosis
Journal = Scientific Reports Dec. 2019;9(1): Article No.14928.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 38 Sarinya Prateepchanachai , Wasina Thakhiew , [co] Sakamon Devahastin , Somchart Soponronnarit
Improvement of mechanical and heat-sealing properties of edible chitosan films via addition of gelatin and CO 2 treatment of film-forming solutions
Journal = International Journal of Biological Macromolecules Jun. 2019;131:589-600.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Gelatin; Heat seal strength; Mechanical properties 
 

 39 Wantanee Phanprasit , Kanchanok Songpek , Vorakamol Boonyayothin , Dusit Sujirarat
Inhalation and dermal exposure to toluene among printing workers in a plastic bag factory
Journal = Journal of Health Research Jan. 2019;33(1):68-79.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Dermal; Toluene; Printing; Charcoal cloth pad; Urinary toluene 
 

 40 Pooncharat Sirisub , [co] Nawarat Suwannapong , Mathuros Thipayamongkolkul , Nopporn Howteerakul , Thinakorn Noree
Intention to Extend Working Life among Thai Registered Nurses in Ministry of Public Health: A National Survey
Journal = Nursing Research and Practice Jun. 2019;2019: Article No.7919404.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 41 Thanate Tienthong , [co] Orawan Kaewboonchoo , Plernpit Boonyamalik , Li Jian , Chitapa Kaveeta , Wanna Sanongdej
Job Stress and Stroke among Employees in Thailand: Preliminary Findings from a Case-Control Study
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development May. 2019;10(5):1424-1429.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Job stress; Job demand; Job control; Stroke; Working age; Thailand 
 

 42 Wantanee Phanprasit , Maytiya Muadchim , Jeongim Pak , Mark Gregory Robson , Dusit Sujirarat , Suphaphat Kwonpongsagoon , Sara Arporn
Mercury health risk assessment among petrochemical workers in Rayong Province, Thailand
Journal = Human and Ecological Risk Assessment May. 2019;25(6):1448-1462.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Mercury, Normal working day, Turnaround, Petrochemical, Health risk assessment 
 

 43 Thamapan Tunyakittaveeward , Kitwadee Rupprom , Kannika Pombubpa , Nopporn Howteerakul , [co] Leera Kittigul
Norovirus Monitoring in Oysters Using Two Different Extraction Methods
Journal = Food and Environmental Virology Dec. 2019;11(4):374-382.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Norovirus; Genotype; Proteinase K extraction; Adsorption-elution; Oyster 
 

 44 Giang Tran Huong Nguyen , Hikari Shimadera , Katsushige Uranishi , Tomohito Matsuo , Akira Kondo , Sarawut Thepanondh
Numerical assessment of PM2.5 and O3 air quality in continental Southeast Asia: Baseline simulation and aerosol direct effects investigation
Journal = Atmospheric Environment Dec. 2019;219: Article No.117054.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Online coupled WRF-CMAQ model; Aerosol direct effects; Fine particulate matter; Ozone; Continental southeast asia 
 

 45 Patcharanee Pavadhgul , Akkarach Bumrungpert , ํYashna Harjani , Anne Kurilich
Oat porridge consumption alleviates markers of inflammation and oxidative stress in hypercholesterolemic adults
Journal = Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Jun. 2019;28(2):260-265.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Hypercholestreolemia; inflammatory markers; Oxidative stress; Oat; Porridge 
 

 46 Surintorn Kalampakorn , Y. Vanichayobol , Plernpit Boonyamalik , A. Bandhukul
Occupational health nurses practices in providing occupational health services for health workers
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jan. 2019;102(1):S55-S58.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Occupational health nurse; Occupational health services; Health workers; Health care settings 
 

 47 Leera Kittigul , Kitwadee Rupprom , M. Che-arsae , Kannika Pombubpa , Aksara Thongprachum , Satoshi Hayakawa , Hiroshi Ushijima
Occurrence of noroviruses in recycled water and sewage sludge: emergence of recombinant norovirus strains
Journal = Journal of Applied Microbiology Apr. 2019;126(4):1290-1301.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Genetic recombination; Genotype; Norovirus; Recycled water; Sewage sludge 
 

 48 Kanokthip Juksu , Jian-Liang Zhao , You-Sheng Liu , Li Yao , Charoon Sarin , Siranee Sreesai , Pantip Klomjek , Yu-Xia Jiang , [co] Guang-Guo Ying
Occurrence, fate and risk assessment of biocides in wastewater treatment plants and aquatic environments in Thailand
Journal = Science of the Total Environment Nov. 2019;690:1110-1119.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Biocides; Wastewater treatment plants; Risk assessment; Removal; Pollution load 
 

 49 S. Suwannarong , Rungtiwa Wongsagonsup , Pairoj Luangpituksa , Jirarut Wongkongkatep , Promluck Somboonpanyakul , [co] Manop Suphantharika
Optimization of yeast beta-glucan and additional water levels, and chilled storage time on characteristics of chilled bread using response surface methodology
Journal = Journal of Food Measurement and Characterization Sep. 2019;13(3):1683-1694.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Chilled bread; Yeast beta-glucan; Optimization; Response surface methodology; Bread characteristics 
 

 50 Jittawadee Rhiantong(จิตตวดี เหรียญทอง) , [co] Porntip Malathum(พรทิพย์ มาลาธรรม) , Supreeda Monkong(สุปรีดา มั่นคง) , Kathleen McCauley , Chukiat Viwatwongkasem , Srun Kuanprasert(ศรัณย์ ควรประเสริฐ)
ผลลัพธ์ของโปรแกรมการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว Outcomes of an Advanced Practice Nurse-Led Continuing Care Program in People with Heart Failure
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2019;23(1):32-46.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Advanced practice nurse; Continuing care; Heart failure; Outcomes 
คำสำคัญ : พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง; การดูแลอย่างต่อเนื่อง; ภาวะหัวใจล้มเหลว; ผลลัพธ์ 
 

 51 Suda Ittisupornrat , Doungkamon Phihusut , Duangta Kitkeaw , Sirirat Sangkarak , [co] Athit Phetrak
Performance of dissolved organic matter removal from membrane bioreactor effluent by magnetic powdered activated carbon
Journal = Journal of environmental management Oct. 2019;248: Article No.109314.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Composite adsorbent; Dissolved organic matter; Humic acid; Iron impregnation; Molecular weight; Municipal solid waste leachate; Posttreatment 
 

 52 Priya Pathak , Chokchai Munsawaengsub , Sutham Nanthamongkolchai
Predictive Factors of Diarrhea Preventive Practices by Caretakers
Journal = Journal of Nepal Health Research Council Apr.-Jun. 2019;17(43):247-252.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Caretakers; Children; Chitwan; Diarrhea preventive practices; 6-12 months old; Nepal. 
 

 53 Woragon Wichaiyo , Wirat Parnsila , Wisit Chaveepojnkamjorn , Banchob Sripa
Predictive risk factors towards liver fluke infection among the people in Kamalasai District, Kalasin Province, Thailand
Journal = SAGE Open Medicine Jan.-Dec. 2019;7.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Liver fluke; Factors liver fluke; Liver fluke disease; Opisthorchis viverrini 
 

 54 Pornsiri Phipatanapanit(พรศิริ พิพัฒนพานิช) , [co] Kanaungnit Pongthavornkamol(คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล) , Duangrut Wattakitkrileart(ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ) , Chukiat Viwatwongkasem , Prin Vathesatogkit(ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ)
ปัจจัยทำนายการรับรู้คุณภาพการดูแลในบุคคลที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว Predictors of Perceived Quality of Care in People with Heart Failure
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2019;23(1):87-99.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Care participation; Heart failure; Patient-related factors; Quality of care Symptom distress 
คำสำคัญ : ภาวะหัวใจล้มเหลว; ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณภาพการดูแล; ความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแล; ความทุกข์จากอาการ 
 

 55 Wisit Chaveepojnkamjorn , Wandee Boonrasri , Chukiat Viwatwongkasem , Sukhontha Siri , Warakorn Kriengkaisakda
RELATIONSHIP BETWEEN HEMOGLOBIN A1c AND ISCHEMIC STROKE AMONG PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2019;50(5):935-941.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : HBA1c, Ischemic stroke, Type-2 diabetes 
 

 56 Manas Ranjan Behera , Chardsumon Prutipinyo , Nithat Sirichotiratana , Chukiat Viwatwongkasem
Retention of medical doctors and nurses in rural areas of Odisha state, India – a policy analysis
Journal = International Journal of Workplace Health Management Jul. 2019;12(4):178-196.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : India, Odisha, Policies, Rural retention, Human resources for health 
 

 57 Akkarach Bumrungpert , Rewadee Chongsuwat , Chanchira Phosat , Arisa Butacnum
Rice Bran Oil Containing Gamma-Oryzanol Improves Lipid Profiles and Antioxidant Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized Double-Blind Controlled Trial
Journal = The Journal of Alternative and Complementary Medicine Mar. 2019;25(3):353-358.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Rice bran oil; Monounsaturated fatty acid; Gamma-oryzanol; Lipid profiles; Antioxidant capacity 
 

 58 Sutasinee Srinoon , Ikuharu Morioka , Srirat Lormphongs , Somjate Boonsing , [co] Orawan Kaewboonchoo
Risk Factors of Hearing Loss Among Thai Naval Divers
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Apr. 2019;31(3):219-226.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Diver; Decompression sickness; Hearing impairment; Multiple linear regression analysis; Risk factor 
 

 59 Wanida Kala , [co] Plernpit Boonyamalik , Orawan Kaewboonchoo , Adul Bandhukul
Risk Factors of Near-Miss Road Traffic Incidents among Inter-Provincial Public Van Drivers in Thailand
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development May. 2019;10(5):1396-1401.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Near-misses; Road traffic incidents; Public van drivers; Road accidents 
 

 60 Orawan Kaewboonchoo , Fungchang Sung , C. L. Lin , Horngchaung Hsu , [co] Chingtang Kuo
Risk of osteoporosis and fracture in victims with burn injury
Journal = Osteoporosis International Apr. 2019;30(4):837-843.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Burn injury; Diabetes; Insurance claims data; Osteoporosis; Retrospective cohort study 
 

 61 Adeline C.Y. Chua , Jessica Jie Ying Ong , Benoit Malleret , Rossarin Suwanarusk , Varakorn Kosaisavee , Anne-Marie Zeeman , Caitlin A. Cooper , Kevin S.W. Tan , Rou Zhang , Bee Huat Tan , Siti Nurdiana Abas , Andy Yip , Anne Elliot , Chester J. Joyner , Jee Sun Cho , Kate Breyer , Szczepan Baran , Amber Lange , Steven P. Maher , Francois Nosten , Christophe Bodenreider , Bryan K.S. Yeung , Dominique Mazier , Mary R. Galinski , Nathalie Dereuddre-Bosquet , Roger Le Grand , Clemens H.M. Kocken , Laurent Renia , Dennis E. Kyle , Thierry T. Diagana , Georges Snounou , Bruce Russell , [co] Pablo Bifani
Robust continuous in vitro culture of the Plasmodium cynomolgi erythrocytic stages
Journal = Nature Communications Dec. 2019;10(1):3635.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 62 Sineewanlaya Wichit , Rodolphe Hamel , Andreas Zanzoni , Fode Diop , Alexandra Cribier , Loic Talignani , Abibatou Diack , Pauline Ferraris , Florian Liegeois , Serge Urbach , Peeraya Ekchariyawat , Andres Merits , Hans Yssel , Monsef Benkirane , [co] Dorothee Misse
SAMHD1 Enhances Chikungunya and Zika Virus Replication in Human Skin Fibroblasts
Journal = International Journal of Molecular Sciences Apr. 2019;20(7): Article No.1695.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : SAMHD1; Arbovirus; Chikungunya; Zika; IFIT; SILAC 
 

 63 Nipaporn Butsing , [co] Mathuros Thipayamongkolkul , Disya Ratanakorn , Nawarat Suwannapong , Kanitta Bundhamcharoen
Social support, functional outcome and quality of life among stroke survivors in an urban area
Journal = Journal of Pacific Rim Psychology Feb. 2019;13:e4.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Stroke; Functional outcome; Quality of life; Social support 
 

 64 Sayambhu Saita , Tassanee Silawan , Daniel M. Parker , Patchara Sriwichai , Suparat Phuanukoonnon , Prayuth Sudathip , Richard J. Maude , Lisa J. White , [co] Wirichada Pan-ngum
Spatial Heterogeneity and Temporal Trends in Malaria on the Thai-Myanmar Border (2012-2017): A Retrospective Observational Study
Journal = tropical medicine and infectious disease Jun. 2019;4(2): Article No.62.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Spatial patterns; Temporal trends; Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; Thai–Myanmar border 
 

 65 Natapol Pumipuntu , Witawat Tunyong , Narisara Chantratita , Pornphan Diraphat , Pornpan Pumirat , Nitat Sookrung , Wanpen Chaicumpa , [co] Nitaya Indrawattana
Staphylococcus spp. associated with subclinical bovine mastitis in central and northeast provinces of Thailand
Journal = PeerJ Mar. 2019;2019(3): Article No.e6587.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Staphylococcus aureus; Coagulase-negative staphylococci; Staphylococcus argenteus; Bovine mastitis; Antimicrobial susceptibility; Virulence genes 
 

 66 Thomas. A. Rawlinson , Natalie M. Barber , Franziska Mohring , Jee Sun Cho , Varakorn Kosaisavee , Samuel F. Gerard , Daniel G. W. Alanine , Genevieve M. Labbe , Sean C. Elias , Sarah E. Silk , Doris Quinkert , Jing Jin , Jennifer M. Marshall , Ruth O. Payne , Angela M. Minassian , Bruce Russell , Laurent Renia , Francois H. Nosten , Robert W. Moon , [co] Matthew K. Higgins , [co] Simon J. Draper
Structural basis for inhibition of Plasmodium vivax invasion by a broadly neutralizing vaccine-induced human antibody
Journal = Nature Microbiology May 2019;4(9):1497-1507.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 67 Peeraya Suteerangkul , [co] Sunee Lagampan , Naruemon Auemaneekul , Surintorn Kalampakorn
Thai Community Perspectives on Suburban Smoke-free Homes: Qualitative Findings from a Mixed Method Study
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2019;23(2):106-117.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Community perspectives, Mixed Methods; Qualitative descriptive; Smoke-free homes; Second-hand smoke 
 

 68 Waranya Rattanavipapong , Montarat Thavorncharoensap , Sitaporn Youngkong , Anne Julienne Genuino , Thunyarat Anothaisintawee , Usa Chaikledkaew , [co] Aronrag Cooper Meeyai
The impact of transmission dynamics of rabies control: Systematic review
Journal = Vaccine Oct. 2019;37: Article No.supplement 1:A154-A165.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Rabies; Prevention and control; Vaccine; Transmission dynamics; Mathematical model; Systematic review 
 

 69 Malee Ngamprasert , [co] Ketsarin Utriyaprasit , Siriorn Sindhu , Ameporn Ratinthorn , Chukiat Viwatwongkasem
The Relationship among a Palliative Care Service, Patient's Factors, and Quality of life of Post Treatment Cervical Cancer Patients: a Causal Model Approach
Journal = Siriraj Medical Journal Jul.-Aug. 2019;71(4):268-277.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Quality of life; Post-treatment cervical cancer; Palliative care delivery service; Sexual health; Selfmanagement; Social support 
 

 70 Nutthawut Atitung , [co] Orawan Kaewboonchoo , Plernpit Boonyamalik
The Relationship Between Job Stress and Tinnitus among Workers in Expressway Authority of Thailand
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development May. 2019;10(5):1430-1434.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Workers of Expressway Authority of Thailand; Tinnitus; Job stress 
 

 71 Xiaojun Liu , Jingshu Chen , Jiayi Zhou , Jianjian Liu , Chanida Lertpitakpong , Anran Tan , [co] Shaotang Wu , [co] Zongfu Mao
The Relationship between the Number of Daily Health-Related Behavioral Risk Factors and Sleep Health of the Elderly in China
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Dec. 2019;16(24): Article No.4905.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Unhealthy daily behaviors; Sleep disorder; Sleep quality; Association; Chinese elderly 
 

 72 Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Nichcha Kallayanatham , Ritthirong Pundee , Nattagorn Choochouy , Jutharak Yimsabai , Susan Woskie
Thyroid hormones in conventional and organic farmers in Thailand
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Aug. 2019;16(15): Article No.2704.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Conventional farmers; Organic farmers; Pesticides; Thyroid hormone 
 

 73 Kamonwat Nakason , Jiaranai Pathomrotsakun , Wasawat Kraithong , Pongtanawat Khemthong , Bunyarit Panyapinyopol
Torrefaction of Agricultural Wastes: Influence of Lignocellulosic Types and Treatment Temperature on Fuel Properties of Biochar
Journal = International Energy Journal Dec. 2019;19(4):253-266.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Biomass compositions; Renewable energy; Solid fuel; Torrefaction process; Torrefied biomass 
 

 74 Sathapana Naowarat , Chanapong Rojanaworarit , Wanwimon Surinsak , Kanjana Umain , Dara Ruadreaw , Somkid Yuenprakone , Apirak Pisutaporn , [co] Aronrag Cooper Meeyai
Tuberculosis case finding: Supplement intensified case finding among acute lower respiratory infection (ALRI) hospitalized patients in Sa Kaeo province, Thailand
Journal = Journal of the Formosan Medical Association Aug. 2019;118(8):1255-1265.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : TuberculosisCase findingAcute lower respiratory infectionClose contactThailand 
 

 75 Thanakrit Neamhom
Use of Agricultural Residues to Remove Iron from Groundwater in Modified Airlift Aerator
Journal = Environment and Natural Resources Journal Jul.-Sep. 2019;17(3):58-67.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Agricultural residue; Iron removal; Groundwater; Airlift tray aerator; Adsorption 
 

 76 Suphawadee Panthumas , [co] Wirin Kittipichai
Validation of the Maternal Identity Scale for Primiparous Thai Teenage Mothers
Journal = Asian Nursing Research Feb. 2019;13(1):69-75.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Adolescent; Community health nursing; Factor analysis, statistical; Mothers; Postpartum period 
 

 77 Ann Jirapongsuwan , Pornkaew Luengumporn , Surintorn Kalampakorn , Sara Arporn
Work-related symptoms due to chemical use among hairdressers in Bangkok, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2019;50(1):191-199.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Hairdressers; Occupational health; Work-related symptoms; Chemical use, Worker health  
 

 78 Ratchakorn Kaewpramkusol , Kate Senior , Richard Chenhall , Sutham Nanthamongkolchai
Young Thai People’s Exposure to Alcohol Portrayals in Society and the Media: A Qualitative Study for Policy Implications
Journal = International Journal of Behavioral Medicine Jun. 2019;26(3):266-277.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Alcohol; Alcohol policy; Censorship; Media; Qualitative; Thailand  
 

 79 Wisit Chaveepojnkamjorn , Jutiporn Srikaew , Pratana Satitvipawee , Supachai Pitikultang , Soontaree Khampeng
Youth and Sleep Quality: Association between Poor Sleep Quality and Depression among Senior High School Students in Ratchaburi Province, Thailand: A Cross-sectional Study
This Journal is in Beall's List : Journal = International Journal of Medicine and Public Health Oct.-Dec. 2019;9(4):125-130.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Youth; Teenage; Poor sleep quality; Depression; Senior high school students 
 

 80 Anantapon Nitidejvisit , [co] Chukiat Viwatwongkasem , Jutatip Sillabutra , Pichitpong Soontornpipit , Pratana Satitvipawee
[Conference Paper] Bayesian Approach Using MCMC in Disease Mapping with Standardized Morbidity Ratio of HIV/AIDS in Thailand
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8939039.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Bayesian approach; Hierarchical hyper-parameter model; MCMC; Standardized morbidity ratio; Disease mapping; HIV/AIDS 
 

 81 Pichitpong Soontornpipit , Pratana Satitvipawee
[Conference Paper] Design and delevopment of a dual-band PIFA antenna for brain interface applications
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8939014.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : A dual-band PIFA antenna; Wireless biotelemetry applications; Implanted medical devices 
 

 82 Suchitra Auefuea , Parichart Pronsawatchai , Jutatip Sillabutra , Pichitpong Soontornpipit
[Conference Paper] Designed Model of Supporting System for Healthcare Facilities: Home-based Supportive Service
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8938910.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Electronic health record; Home health care system; Home-based service 
 

 83 Chanvit Tharathep , Watcharawan Teerawat , Pichitpong Soontornpipit , Prachuab Vanitchatchavan
[Conference Paper] Development of surveillance and disease investigation system in 8th regional health: Dengue haemorrhagic fever case
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8938929.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Surveillance system; Disease investigation system; Dengue Haemorrhagic Fever 
 

 84 Apinya Surawit , [co] Chukiat Viwatwongkasem , Pichitpong Soontornpipit , Prasong Kitidamrongsuk , Piangchan Rojanavipart , Siam Sae-tang
[Conference Paper] Empirical bayes hierarchical modelling and mapping of HIV/AIDS
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8938851.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : MCMC; Empirical Bayes hierarchical model; Disease mapping; Nonparametric prior; HIV/AIDS 
 

 85 Watcharawan Teerawat , Chanvit Tharathep , Pichitpong Soontornpipit
[Conference Paper] Implementation of surveillance and disease investigation system in 8th regional health: Dengue haemorrhagic fever case
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8938840.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Surveillance system; Disease investigation system; Dengue haemorrhagic fever 
 

 86 Atthapong Khamphasaeng , Pichitpong Soontornpipit , Jutatip Sillabutra , [co] Pratana Satitvipawee
[Conference Paper] Mobile application to support antiretroviral therapy adherence in men who have sex with men living with HIV infection
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8939027.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : HIV; Mobile application; Antiretroviral therapy; Adherence; Men who have sex with men; People Living with HIV 
 

 87 Kittichartd Intusorn , Kaseim Watsutanon , Pichitpong Soontornpipit
[Conference Paper] Smart Phone Application for Tracking Sleep Quality and Peripheral Arterial Tonometry to Detect Sleep
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8938977.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Sleep tacking; Sleep quality; Smart phone; Medical information; Digital oxygen saturation 
 

 88 Jesadaporn Pupantragul , [co] Jutatip Sillabutra , Chukiat Viwatwongkasem , Prasong Kitidamrongsuk
[Conference Paper] Teacher's quality of life in Yala province, Thailand
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8938956.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Quality of Life; QGIS 
 

 89 Parichart Pronsawatchai , Suchitra Auefuea , Chukiat Viwatwongkasem , Pichitpong Soontornpipit
[Conference Paper] The study of health provider roles for new health ecosystem in Thailand
Journal = iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings Mar. 2019;: Article No.8938980.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Health ecosystem; Health system; Information technology 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 วรันต์ภรณ์ พนสิทธิวนา[Varanporn Panasittivana] , วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร[Viratch Tangsujaritvijit] , สมชาติ โตรักษา
การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายหอผู้ป่วยวิกฤตอายุกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี A Development of Nursing Care In Patients With Peripheral Intravenous Infusion at Medical Intensive Care Unit, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses May.-Aug. 2019;20(2):215-224.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Peripheral Intravenous Infusion; Care For Icu Patients; Experimental Development Research; Model Development; Routine To Research 
คำสำคัญ : การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย; การดูแลผู้ป่วยวิกฤต; วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง; การพัฒนารูปแบบ; งานประจำสู่งานวิจัย 
 

 2 อาจรีย์ เชิดชู[Ajaree Cherdchoo] , ฉวีวรรณ บุญสุยา , ชนินทร์ เจริญกุล
การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Accessibility to Health Care Service of the Elderly in Bang Pa-in District, Ayutthaya Province

Journal = Journal of Safety and Health May.-Aug. 2019;12(2):1-13.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Elderly; Accessibility to health services; Perception; Elderly benefit package of NHSO; Ayutthaya Province 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; การเข้าถึงบริการสุขภาพ; การรับรู้; ชุดสิทธิประโยชน์; จังหวัดอยุธยา 
 

 3 ญาณี ศิริภัทรโสภณ[Yanee Siriphattarasophon] , อังสนา บุญธรรม , อรนุช ภาชื่น , อุมาวดี เหลาทอง
การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง Accessibility to Health Services for Disabled Persons tn Klaeng District Rayong

Journal = Journal of the Association of Researchers Jan.-Apr. 2019;24(1):151-162.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Accessibility to health services; Health services and Disabled persons 
คำสำคัญ : การเข้าถึงบริการสุขภาพ; บริการสุขภาพ และ ผู้พิการ 
 

 4 ชัชชฎาพร พิศมร[Chatchadaporn Pissamorn] , [co] ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
การประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าซ้ำของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด An application of theory of planned behavior on methamphetamine relapse prevention among persons with drug addict rehabilitation at drug addicts rehabilitation center

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):68-79.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Theory of planned behavior; Methamphetamine relapse prevention behavior; Person with drug addict rehabilitation 
คำสำคัญ : ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน; พฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้าซ้ำ; ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 

 5 ประมุข โอศิริ
วิเคราะห์กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการทำงานเรื่องความร้อน Analysis of Work Environment Regulations on Heat

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Jun. 2019;5(1):71-84.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Work environment regulation; Workload; Heat level; Heat protection suit 
คำสำคัญ : กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการทำงาน; ภาระงาน; ระดับความร้อน; ชุดป้องกันความร้อน 
 

 6 ประมุข โอศิริ
วิเคราะห์กฎหมายและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง แสงสว่าง และเสียง Analysis of Work Environment Regulations on Illumination and Noise

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Jun. 2019;5(2):151-164.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Work environment regulation; Illumination; Glare; Noise; Hearing conservation; Noise contour 
คำสำคัญ : กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการทำงาน; แสงสว่าง; แสงจ้า; เสียง; การอนุรักษ์การได้ยิน 
 

 7 [Chayut Pinichka] , [Pibool Issarapan] , [Wattasit Siriwong] , พรพิมล กองทิพย์ , [Srilert Chotpantarat] , [Kanitta Bundhamcharoen]
Application of Geographic Information Systems and Remote Sensing for Pesticide Exposure and Health Risk Assessment in Thailand

Journal = Outbreak, Surveillance, Investigation & Response Sep. 2019;12(3):75-83.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Pesticide, Glyphosate, Paraquat, Remote sensing, GIS, Thailand 
 

 8 เจษฎาภรณ์ หารพรหม[Chessadapron Harnprom] , วัลลภ ใจดี[Wanlop Jaidee] , จินตนา ยูนิพันธุ์[Jintana Yunibhand] , [co] อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85 กับการโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ของประเทศไทย Association between Pictorial Health Warnings Increased to Eighty-Five Percent and Quitline Calls in Thailand

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2019;49(1):95-107.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Pictorial health warnings 85 percent; Quitline; Newspaper; Arima model 
คำสำคัญ : ภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85; สายด่วนเลิกบุหรี่; อารีมาโมเดล; ข่าวหนังสือพิมพ์ 
 

 9 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ความสัมพันธ์ของมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน: ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรณีกรุงเทพมหานคร Association of law enforcement measures and Youth alcohol drinking: Data from Smoking and Alcohol Drinking Behavior Survey Project, National Statistical Office, a case

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Jun. 2019;5(1):85-102.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Alcohol dringking; Youth; Law enforcement measures 
คำสำคัญ : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์; เยาวชน; มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 
 

 10 วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , วันดี บุญราศรี[Wandee Boonrasri] , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , สุคนธา ศิริ , วรากร เกรียงไกรศักดา[Warakorn Kriengkaisakda]
คอเลสเตอรอลในเลือดกับโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรืออุดตันเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 Blood Cholesterol and Acute Ischemic Stroke Among Type-2 Diabetic Patients

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University Jan.-Feb. 2019;38(1):68-80.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Blood Cholesterol; Acute ischemic stroke; Type-2 diabetic patients 
คำสำคัญ : คอเลสเตอรอลในเลือด; โรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
 

 11 นฤมล เอื้อมณีกูล , ดุสิต สุจิรารัตน์ , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , มลินี สมภพเจริญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การรับรู้ฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบต่อความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทย Cigarette Plain Packaging Perceptions on Intent to Abstain from Smoking among Thai Female Youth

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2019;49(2):155-169.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Cigarette plain packaging; Smoking abstinence; Female youths; Perception 
คำสำคัญ : ซองบุหรี่แบบเรียบ; การไม่สูบบุหรี่; วัยรุ่นหญิง  
 

 12 มลินี สมภพเจริญ , วันเพ็ญ แก้วปาน
การสำรวจสิ่งของที่มีตราบุหรี่ แนวชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และอิทธิพลของสิ่งที่มีตราบุหรี่ต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย Cigarette Promotional Item Surveys along Thailand and Myanmar Border Crossing Point at Mae Say District, Chiang Rai Province and Influence of Cigarette Promotional Items toward Smoking Behavior of Youth in Chiang Rai Province

Journal = Journal of Public Relations and Advertising 2019;12(2):17-32.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Cigarette promotional items(CPIs); Collecting cigarette promotional items behavior; Smoking behavior of youth 
คำสำคัญ : สิ่งของที่มีตราบุหรี่; พฤติกรรมการสะสมสิ่งของที่มีตราบุหรี่; พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 
 

 13 ศุภกาญจน์ ผิวเกษแก้ว[Supagarn Phivgategaew] , สัมมน โฉมฉาย[Summon Chomchai] , ณรงค์ภณ ทุมวิภาต[Narongpon Dumavibhat] , ดุสิต สุจิรารัตน์
การเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายเบื้องต้นที่สัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนระดับปานกลางถึงรุนแรงในนักเรียนหลักสูตรการฝึกทหารของกองทัพเรือ Comparison of Initial BMI in Moderate to Severe Heat-related Illness among Royal Thai Navy Task Force Trainees

Journal = Royal Thai Navy Medical Journal Jan.-Mar. 2019;46(1):49-65.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Body mass index; Anthro;pometrics; Heat-related illness; Royal Thai Navy; Cohot study 
คำสำคัญ : ดัชนีมวลกาย; ขนาดของร่างกาย; การเจ็บป่วยจากความร้อน; กองทัพเรือ; การศึกษาติดตามกลุ่มไปข้างหน้า 
 

 14 [Preeyapat Mangkalad] , [Ploy Beethomas] , [Patchara Sangopas] , [co] Carol Hutchinson , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , มธุรส ทิพยมงคลกุล
Comparison of Social-media-based and Paper-based Educational Tools Aimed at Improving Knowledge of Folate and Neural Tube Defects in Female University Students

Journal = Thai Journal of Public Health Sep.-Dec. 2019;49(3):377-387.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Folate and neural tube defects; Female university students; Education intervention; Social media; Improving knowledge 
 

 15 สิรวิชญ์ พันธนา[Sirawich Phanthana] , ประภาเพ็ญ สุวรรณ[Prapapen Suwan] , สุรีย์ จันทรโมลี[Suree Jantharamolee] , สุธรรม นันทมงคลชัย
การพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ Development of a Community Participatory Pharmaceutical Care Model for Diabetic Patients in Buengkan Province

Journal = The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health Sep.-Dec. 2019;6(3):1-13.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Diabetes; Pharmaceutical Care; Taking Diabetes Medication; Drug Problems 
คำสำคัญ : โรคเบาหวาน; การบริการทางเภสัชกรรม; การใช้ยาโรคเบาหวาน; ปัญหาการใช้ยา 
 

 16 [Chutarat Khaita] , [co] จงจินต์ ผลประเสริฐ
Effect of Organic Matter on Struvite Precipitation of Phosphorus Contained in Tapioca-starch Wastewater

Journal = Thai Environmental Engineering Journal Jan.-Apr. 2019;33(1):31-39.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Chemical precipitation; Struvite; Magnesium ammonium phosphate; Tapioca starch wastewater; Organic matter 
 

 17 สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์[Sukrit Jaijumnong] , [co] ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ภรณี วัฒนสมบูรณ์
ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการใช้รถนั่งคนพิการของผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง Effectiveness of a Self-Efficacy Enhancement Program on Using Wheelchair of Patients with Spinal Cord Injury

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):123-135.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-Efficacy; Wheelchair training; Spinal Cord Injury 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถของตนเอง; การใช้รถนั่งคนพิการ; การบาดเจ็บไขสันหลัง 
 

 18 กัมปนาท สำรวมจิต[Kampanach Samruamchit] , [co] สุนีย์ ละกำปั่น , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการทำหน้าที่ของสมองสำหรับผู้สูงอายุต่อการรู้คิดและพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ Effects of A Brain Function Promoting Program on Cognitive Function and Dementia Prevention Behaviors for Older Adults

Journal = Journal of Health and Nursing Research : JHNR Sep.-Dec. 2019;35(3):34-45.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Brain Function Promoting Program; Dementia Prevention behaviors; Cognitive function; Older adults 
คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการทำหน้าที่ของสมอง; พฤติกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม; การรู้คิด; ผู้สูงอายุ 
 

 19 ณิชมน หลำรอด[Nichamon Lumrod] , สุรินธร กลัมพากร , จุฑาธิป ศีลบุตร
ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ จังหวัดปทุมธานี Effects of a capacity building program on health literacy in smoking cessation on village health volunteers in Pathum Thani Province

Journal = Journal of Health Science Research Jan.-Jun. 2019;13(1):84-94.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Village health volunteers; Health literacy; Smoking cessation; A capacity building program 
คำสำคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน; ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; การช่วยเลิกบุหรี่; โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ 
 

 20 จันทนา เสวกวรรณ[Jantana Sawekwan] , [co] ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พัชราพร เกิดมงคล
ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ EFFECTS OF A CONTINUING CARE PROGRAM FOR OLDER ADULTS WITH UNCONTROLLED HYPERTENSION

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):152-170.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Older adults; Uncontrolled hypertension; Self-care behavior; Continuing care program 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; โปรแกรมการดูแลต่อเนื่อง 
 

 21 วิจิตรา สาลีงาม[Wijitra Saleengarm] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , มลินี สมภพเจริญ
ผลของโปรแกรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในเด็กชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ Effects Of A New Drinkers Prevention Program For Primary School Students, Surin Province

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Jan.-Apr. 2019;20(1):147-156.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Primary school student; A new drinker prevention program; Alcohol beverages 
คำสำคัญ : นักเรียนประถมศึกษา; โปรแกรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่; เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

 22 นัฏยา สุวลักษณ์[Nuttaya Suwaluck] , [co] สุปรียา ตันสกุล , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การจูงใจ ทักษะเชิงพฤติกรรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Effects of an Information-Motivation-Behavioral Skills Program for Preventing Sexual Intercourse among Tenth Grade Students

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):29-42.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : IMB Model; Preventing Sexual Intercourse; Senior High School Students 
คำสำคัญ : แนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะเชิงพฤติกรรม; พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 23 ธนิศา หล้าแหล่ง[Thanisa Lalaeng] , [co] ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Effects of Health Education Program for Changing Snack Consumption Behavior among Grade 5 Students

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):12-22.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Snack; Consumption behavior; Health education program; Grade 5 students 
คำสำคัญ : ขนมขบเคี้ยว; พฤติกรรมการบริโภค; โปรแกรมสุขศึกษา; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

 24 กษมา นาคกระแสร์[Kasama Nakkrasae] , [co] ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAM ON HEALTH PROMOTING BEHAVIORS IN PRIMIGRAVIDA TEEN

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):40-54.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Health promotion program; Health promoting behaviors; Primigravida teen 
คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ; พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; หญิงวัยรุ่นครรภ์แรก 
 

 25 สิรินันท์ ฉิมพาลี[Sirinan Chimpalee] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
ผลของโปรแกรมปรับเปลยี่นพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณที่ประยุกต์แบบแผน ความเชื่อด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ตาบลบางขันแตก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม Effects of Modifying Traditional Medicine Use Behavior Program Applying Health Belief Model among the Elderly in Bangkhuntak Subdistrict, Muang District, Samutsongkhram Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):160-171.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Modification of traditional medicine behavior; Elderly; Health Belief Model 
คำสำคัญ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณ; ผู้สูงอายุ; ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
 

 26 กฤตกร หมั่นสระเกษ[Krittakorn Munsrakeat] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , สุนีย์ ละกำปั่น
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลิน Effects of Self-Management Program for Glycemic Control Among Insulin Dependent Type 2 Diabetes Patients

Journal = The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima Jul-Dec. 2019;25(2):87-103.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Self-management program; Type 2 Diabetes patients; Insulin 
คำสำคัญ : โปรแกรมการจัดการตนเอง; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; การใช้อินซูลิน 
 

 27 ประภัสสร เชื้อคำ[Prapatsorn Chuakum] , อาภาพร เผ่าวัฒนา , วีณา เที่ยงธรรม
ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ Effects of Self-Regulation Program on Chronic Kidney Disease Preventive Behavior among Uncontrolled Type 2 Diabetes Patients

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2019;35(1):130-141.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Uncontrolled typr-2 diabetes patients; Chronic kidney disease preventive program; Self-regulation 
คำสำคัญ : ผู้ปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้; โปรแกรมป้องกันโรคไตเรื้อรัง; การกำกับตนเอง 
 

 28 กิติยากร คล่องดี[Kitiyagorn Klongdee] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช
ผลของโปรแกรมฉลาดบริโภคโดยประยุกต์แนวคิดการกำกับตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน Effects of the Smart Diet Program Applying the Concept of Self-Regulation for Diabetes Control in Type 2 Dia

Journal = Ramathibodi Medical Journal Sep.-Dec. 2019;25(3):326-339.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Type 2 diabetes; Smart Diet Program; Self-regulation; Blood sugar level 
คำสำคัญ : เบาหวานชนิดที่ 2; โปรแกรมฉลาดบริโภค; แนวคิดการกำกับตนเอง; ระดับน้ำตาลในเลือด 
 

 29 วลัยมาศ ขุนคงมี[Walaimas Khoonkongmee] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช
ผลของโปรแกรมลดน้ำหนักโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญาสังคมของกำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง Effects of Weight Reduction Program Applying the Social Cognitive Theory among Troops of Royal Thai Air Force at Donmuang Base

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):136-148.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Weight Reduction Program; the Social Cognitive Theory; Troops of Royal Thai Air Force at Donmuang Base 
คำสำคัญ : โปรแกรมลดน้าหนัก; ทฤษฏีปัญญาสังคม; กาลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง 
 

 30 ปทุมวดี มีโชค[Pathumwadee Meechok] , [co] ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , จุฑาธิป ศีลบุตร , รมิดา ศรีเหรา[Ramida Srihera]
การประมาณอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยโดยวิธีการลำดับชั้นแบบเบย์ Estimation of HIV Incidence Rate in Thailand Using the Bayesian Hierarchical Approach

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2019;49(2):262-273.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : HIV infection; Disease mapping; HIV incidence rate; Bayesian hierarchical model; Interaction effect model 
คำสำคัญ : การติดเชื้อเอชไอวี; การทำแผนที่โรคอัตราอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี; แบบจำลองลำดับชั้นแบบเบย์; แบบจำลองแบบมีอิทธิพลร่วม 
 

 31 วัลลีรัตน์ พบคีรี , พิมพ์ณภัส ทับทิม[Pimnaphat Thapthim]
การประเมินค่ายสุขภาพตามแนวการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม Evaluation of Utilizing Buddhism Alternative Medicine

Journal = Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine May.-Aug. 2019;17(2):280-291.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Assessment; Buddhist alternative medicine principles; Alternative medicine 
คำสำคัญ : การประเมินผล; วิถีธรรม; การแพทย์ทางเลือก 
 

 32 ปริษณา อยู่คง[Pritsana Youkhong] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , วันเพ็ญ แก้วปาน
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในโปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น Evidence-based practice program for teenage pregnancy prevention.

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2019;33(2):18-32.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Teenage pregnancy; Evidance base pratice; Pregnancy prevention program 
คำสำคัญ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น; หลักฐานเชิงประจักษ์; โปรแกรมป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

 33 อุทุมพร งามสง่า[Uthumporn Ngamsanga] , [co] โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ปัจจัยทำนายความต้องการการจัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในสถานศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา Factor Prediction Reproductive Health ServiceNeeds ofSecondary School Students in Chachoengsao Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):33-43.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Factor predicting; Reproductive Health ServicesNeeds; SecondarySchool Students 
คำสำคัญ : ปัจจัยทำนาย; ความต้องการการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์; นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

 34 ณมน โชติฐิตพร[Namon Chotthitaporn] , จีรนันท์ แกล้วกล้า , มลินี สมภพเจริญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ์เสริมอาหาร กลุ่มความงามทางอินเตอร์เน็ตของพยาบาลวิชาชีพ Factors Affecting to Purchasing Decision on Dietary Supplement Products for Beauty Through Internet among Professional Nurses

Journal = Thai Red Cross Nursing Journal Jul.-Dec. 2019;12(2):151-164.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Food supplement for beauty; Buying decision; Consumption behavior; Internet; Professional nurses 
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม; การตัดสินใจซื้อ; พฤติกรรมการบริโภค; อินเตอร์เน็ต; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 35 พงษ์ดนัย ชำนาญเวช[Phongdanai Chumnanwet] , อรวรรณ แก้วบุญชู , เพลินพิศ บุญยมาลิก
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติพื้นฐานวิชาชีพของนักศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย Factors Associated with Safety Behavior among Basic Professional Practices of Vocational Students in Thailand

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Sep.-Dec. 2019;20(3):266-275.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Safety behavior; Basic professional Practices; Vocational students 
คำสำคัญ : พฤติกรรมความปลอดภัย; การฝึกปฏิบัติพื้นฐานวิชาชีพ; นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

 36 ชนายุส คำโสม[Chanayus Kumsom] , สุนีย์ ละกำปั่น , เพลินพิศ บุญยมาลิก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาว จังหวัดร้อยเอ็ด Factors Influencing caring Practices for Dependent Older Adult in the Long Term Care System: Roi Et Province

Journal = Thai Red Cross Nursing Journal Jul.-Dec. 2019;12(2):193-207.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Caregiver; Older adult caring; Dependent older adult; Long term care system 
คำสำคัญ : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ; การดูแลผู้สูงอายุ; ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง; ระบบการดูแลระยะยาว 
 

 37 วานิช สุขสถาน[Wanich Suksatan] , [co] โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา FACTORS INFLUENCING DEVELOPMENTAL ASSETS OF FIRST YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS OF SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

Journal = Journal of The Police Nurses Jan.-Jun. 2019;11(1):198-205.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Developmental assets; First year undergraduate program students; Policy to promote adolescence perception 
คำสำคัญ : ต้นทุนชีวิต; นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1; การรับรู้นโยบายในการส่งเสริมวัยรุ่น 
 

 38 จิรนันท์ ปุริมาตย์[Chiranan Purimat] , สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง , กรวรรณ ยอดไม้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในจังหวัดจันทบุรี Factors Influencing Quality of Life Among Caregivers of Dependent Elderly Persons in Chanthaburi Province

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jul.-Dec. 2019;5(2):610-619.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Quality of life, Caregivers, Dependent elderly, Self-esteem 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้ดูแล; ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง; ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
 

 39 สุภาภรณ์ ทันธอัถต์[Supaporn Tanta-aut] , สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี Factors Influencing the Quality of Life among Elderly Fruit Gardener in Chanthaburi Province

Journal = Journal of Health Science (Thai) Jul.-Aug. 2019;28: Article No.Supplement 1:S5-S13.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Quality of life, Elderly, Fruit gardening, Social support, Physical health 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตว; ผู้สูงอายุ; อาชีพทำสวนผลไม้; แรงสนับสนุนทางสังคม; ภาวะสุขภาพกาย 
 

 40 อรนุช ตรีทิพย์วาณิชย์[Oranuch Treethipwanich] , สุทธีพร มูลศาสตร์[Sutteeporn Moolsart] , วันเพ็ญ แก้วปาน
ปัจจัยทำนายสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร Factors Predicting Cultural Competency of Registered Nurses: A Case Study at a Private Hospital in Bangkok

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Sep.-Dec. 2019;20(3):185-195.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Cultural competency; Registered nurses; Private hospital 
คำสำคัญ : สมรรถนะทางวัฒนธรรม; พยาบาลวิชาชีพ; โรงพยาบาลเอกชน 
 

 41 Chunya Maneewan[ชัญญา มณีวรรณ] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , จุฑาธิป ศีลบุตร , สุทธีพร มูลศาสตร์[Sutteeporn Moolsart]
ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามบทบาทผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตบริการสุขภาพที่ 9 FACTORS PREDICTING TO ROLE PERFORMANCE AS LONG TERM CARE MANAGER OF REGISTERED NURSES IN TUMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN HEALTH REGION 9

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):138-151.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Long term care manager; Role performance; nurses in PCU  
คำสำคัญ : ผู้จัดการดูแลระยะยาว; การปฏิบัติงาน; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

 42 กัมปนาท กุญแจทอง[Kampanart Kunjaethong] , [co] นฤมล เอื้อมณีกูล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , ทัศนีย์ รวิวรกุล , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ Factors related to active aging in Surin province

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2019;33(3):78-94.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Active aging; Determinants of active aging; Elderly 
คำสำคัญ : พฤฒพลัง; ปัจจัยกำหนดพฤฒพลัง; ผู้สูงอายุ 
 

 43 จินตนา นุ่นยะพรึก[Chintana Nunyapruk] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา Factors Related to Blood Pressure Control Behaviors among Hypertensive Patients in Ranod Hospital, Songkhla Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):190-203.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Blood presure control behaviors; Percieved susceptibility and severity; Perceived self-efficacy; Social support; Hypertensive patients 
คำสำคัญ : พฤติกรรมความคุมความดันโลหิต; การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรง; การรับรู้ความสามารถตนเอง; การสนับสนุนทางสังคม; ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
 

 44 รังษีนพดล โถทอง[Rungsinoppadol Thotong] , โสภิตตรา สมหารวงค์[Sopittra Somharnwong] , ศุลีพร แสงกระจ่าง[Suleeporn Sangrajrang] , ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ศุภชัย ปิติกุลตัง , [co] วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน Factors Related to Breast Self-Examination Practices Among Premenopausal Women

Journal = Thai Cancer Journal Jan.-Mar. 2019;39(1):16-27.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Breast self-examination; Breast cancer screening; Premenopausal women; Breast cancer 
คำสำคัญ : การตรวจเต้านมด้วยตนเอง; การคัดกรองมะเร็งเต้านม; สตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน; มะเร็งเต้านม 
 

 45 ศิโรธร มะโนคำ[Sirotorn Manokum] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร Factors Related to Health Promotion Behaviors among Students in a University in Bangkok

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):146-156.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health promotion behavior; University students; Perceived self-efficacy; Value 
คำสำคัญ : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; นักศึกษามหาวิทยาลัย; การรับรู้ความสามารถตนเอง; ค่านิยม 
 

 46 พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา[Pimrat Thammaraksa] , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุภาพร วรรณสันทัด[Supaporn Wannasuntad] , กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา[Kitsanaporn Tipkanjanaraykha]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิง Factors Related to Multiple Risk Behaviors among Female Secondary School Students

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2019;35(1):224-238.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Female adolescents, Risk behavior, Multiple risk behaviors, Secondary school students, Factor predict, Theory of Planned Behaviors  
คำสำคัญ : วัยรุ่นหญิง; พฤติกรรมเสี่ยง; พหุพฤติกรรมเสี่ยง; นักเรียนมัธยมศึกษาหญิง; ปัจจัยทำนาย; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
 

 47 วิกรม รุจยากรกุล[Wikrom Rujayakronkul] , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ , ชาญวิทย์ ตรีเดช[Charnwit Tridech]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จังหวัดนครปฐม Factors Related to Operation of Elderly Club with Standard Quality in Nakhon Pathom Province

Journal = Journal of Health and Nursing Research : JHNR May.-Aug. 2019;35(2):118-128.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Participation; Service management; Elderly club 
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม; การบริหารจัดการ; ชมรมผู้สูงอายุ 
 

 48 ภัทรียา ใจผ่อง[Patreeya Jaipong] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , สุนีย์ ละกำปั่น , จุฑาธิป ศีลบุตร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทผู้จัดการรายกรณีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ROLE PERFORMANCE AS CASE MANAGER OF REGISTERED NURSES IN PUBLIC HEALTH CENTERS, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):120-137.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : REGISTERED NURSES; PERFORMANCE; CASE MANAGER ROLE 
คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; การปฏิบัติงาน; บทบาทผู้จัดการรายกรณี 
 

 49 ชลธิชา นิวาสเวส[Chonticha Nivasavesa] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , สุรินธร กลัมพากร , ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ของผู้รับบริการในคลินิกอดบุหรี่ของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร Factors related to smoking cessation of clients in smoking cessation clinic in public health center bangkok

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2019;33(2):61-75.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Qutting smoking; clients of smoking cessation clinic, Bangkok 
คำสำคัญ : การเลิกบุหรี่; คลินิกอดบุหรี่ของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
 

 50 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ[Porntip Siripanumas] , บุตษรา นาคลำภา[Budsara Naklampa] , บุญทนากร พรมภักดี[Boontanakorn Prompukdee] , อริยะ บุญงามชัยรัตน์
บทเรียนความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ของประเทศไทย Feasibility of public private partnerships in healthcare investment: lessons learned from Thailand

Journal = Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen Jan.-Apr. 2019;26(1):109-119.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Public Private Partnership in Healthcare; The Private Investment in state Undertaking(PISU) Act2013 
คำสำคัญ : การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านสุขภาพ; พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 2556 
 

 51 สุธาลักษณ์ ขวัญเจริญทรัพย์[Suthaluk Kwanjaroensub] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , จารุวรรณ หมั่นมี[Charuwan Manmee]
ความต้องการและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี Health Need Assessment and Accessibility to Health Services of Rural Elderly in Wihandaeng District, Saraburi Province

Journal = Royal Thai Navy Medical Journal Jan.-Mar. 2019;46(1):215-230.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Health need; Accessibility to health services; Social support; Activities of daily living 
คำสำคัญ : ความต้องการด้านสุขภาพ; การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ; การสนับสนุนทางสังคม; ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 
 

 52 ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ณัฐวัชร์ นลิ กาญจนกุล[Nuttawat Ninkarnjanakun] , กิตติพงศ์ พลเสน , มณีรัตน์ อวยสวัสดิ์[Maneerat Ouaysawat]
ภาวะคุกคามสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง อำสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา: เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง Health Threats and Risk Behaviors of the Elderly in the Semi-urban Communities of Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province: Comparison between Males and Females

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):99-109.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Health threats; Risk behaviors; Elderly; Semi-urban communities 
คำสำคัญ : ภาวะคุกคามสุขภาพ; พฤติกรรมเสี่ยง; ผู้สูงอายุ; ชุมชนกึ่งเมือง 
 

 53 เพ็ญประพร สุขธัมรงค์[Penpraporn Sukthumrong] , [co] พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , ศุภชัย ปิติกุลตัง , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมนิเวศวิทยาต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ ของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Influence of Social Ecological Factors on Public Mind Behavior of Vocational Students, Prachuap Khiri Khan Province.

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2019;49(1):45-56.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Behaviors; Public mind; Vocational student 
คำสำคัญ : พฤติกรรม; จิตสาธารณะ; นักเรียนอาชีวศึกษา; ปัจจัยทางสังคมนิเวศวิทยา 
 

 54 สาวิตรี มุณีรัตน์[Sawitree Mu] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , จารุวรรณ หมั่นมี[Charuwan Manmee]
คุณลักษณะงาน ความเครียดจากการทำงานและความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข Job Characteristics, Job-Related Stress and Intention to Stay in Professional Nursing in a Tertiary Care Hospital, Ministry of Public Health

Journal = Journal of Health Science (Thai) Jan.-Feb. 2019;28(1):133-141.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Intention to stay; Job characteristics; Job-related stress; Professional nurse 
คำสำคัญ : ความเครียดจากการทำงาน; ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน; คุณลักษณะงาน; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 55 มณีรัตน์ สวนม่วง[Maneerat Suanmuang] , [co] อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , มลินี สมภพเจริญ , ดุสิต สุจิรารัตน์
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของคนงานรับจ้างฉีดพ่น Knowledge and Behavior Regarding the Use of Pesticide among Self-Employed Pesticide Sprayers

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):1-11.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Knowledge and behavior regarding use of pesticidesว; Self-employed pesticideSprayers 
คำสำคัญ : ความรู้และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; คนงานรับจ้างฉีดพ่น 
 

 56 นุชจรีย์ หมื่นนรินทร์[Nutjaree Muennarin] , ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ , [co] ธวัช เพชรไทย
ศักยภาพการชะละลายของโลหะหนักและความเป็นพิษของตะกอนดินจากระบบบำบัดน้ำชะขยะในสถานที่ฝังกลบขยะชุมชน Leaching Potential of Heavy Metals and Toxicity of Sediment in Leachate Treatment Ponds of Municipal Solid Waste Disposal

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2019;49(1):19-31.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Sediment; Leachate Treatment pond; Municipal solid waste; Heavy Metals; Leaching potential; Toxicity 
คำสำคัญ : ตะกอนดิน; บ่อบำบัดน้ำเสีย; ขยะชุมชน; โลหะหนัก; ศักยภาการชะละลาย; ความเป็นพิษ 
 

 57 ฤทธิรงค์ พันธ์ดี[Ritthirong Pundee] , [co] พรพิมล กองทิพย์ , วิทยา อยู่สุข , สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล , มธุรส ทิพยมงคลกุล
สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในน้ำนมของมารดาหลังคลอดในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย Level of Organophosphates in Breast Milk of Postpartum Mothers in Articultural Area of Thailand

Journal = Journal of Safety and Health Jan.-Apr. 2019;12(1):49-58.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Organophophaste; Breast milk; Postpatum mothers 
คำสำคัญ : กลุ่มสารออร์กาโนฟอสเฟต; น้ำนมมารดา; มารดาหลังคลอด 
 

 58 นงนภัส พรมมิ[Nongnapat Prommi] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , จารุวรรณ หมั่นมี[Charuwan Manmee]
ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร Life happiness of the elderly in Bangkok

Journal = Journal of Mental Health of Thailand May.-Aug. 2019;27(2):80-94.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Bangkok; Elderly; Happiness 
คำสำคัญ : กรุงเทพมหานคร; ความสุข; ผู้สูงอายุ 
 

 59 วารกร มณีสุวรรณ[Waragorn Maneesuwan] , สุนีย์ ละกำปั่น , อาภาพร เผ่าวัฒนา
โปรแกรมเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงตอนต้น ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิง Life Skill Development Program to Prevent Teenage Pregnancy among Early Adolescent Girls in Foster Homes

Journal = Kuakarun Journal of Nursing Jul.-Dec. 2019;26(2):38-51.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Life skill development program; Female adolescent; Foster home 
คำสำคัญ : โปรแกมเสริมทักษะชีวิต; วัยรุ่นหญิงตอนต้น; สถานสงเคราะห์ 
 

 60 นวลจันทร์ เหลืองบุศราคัม[Nualjan Lueangbutsarakham] , [co] พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , วริศรา ศิริสุทธิเดชา[Warissara Sirisutthidacha]
การดำรงบทบาทมารดา พฤติกรรมการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำ MATERNAL ROLE ATTAINMENT AND SELF CARE BEHAVIOR THROUGH SOCIAL SUPPORT RELATED HEALTH STATUS OF PREGNANT FEMALE OFFENDER IN CORRECTIONAL INSTITUTION

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):55-72.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : MATERNAL ROLE ATTAINMENT; SELF CARED BEHAVIOR; SOCIAL SUPPORT; HEALTH STATUS OF PREGNENT FEMALE OFFENDER 
คำสำคัญ : การดำรงบทบาทมารดา; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; ภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 
 

 61 เสาวรส พัวพลเทพ[Saowarot Phuaphonthep] , [co] อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์[Petcharatana Bhuanantanondh]
อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานรับจ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบสะพายหลัง ในผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 10 ปี Musculoskeletal Disorder among Backpack Pesticide Sprayers in less than 10 Years Experience Workers

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):106-118.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Prevalence; Musculoskeletal disorders (MSDs); Pesticide sprayers 
คำสำคัญ : ความชุก; อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; คนงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
 

 62 จิราพร ขาวผ่อง[Chiraporn Khaopong] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , ณัฐนารี เอมยงค์
ความต้องการการพัฒนาความสามารถด้านกายภาพบำบัดของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี Need Assessment to Enhance Physical Therapy Ability of Health Personnel in Subdistrict Health Promoting Hospital, Regional Health Centre 4 Saraburi

Journal = Royal Thai Navy Medical Journal Jan.-Apr. 2019;46(1):182-198.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Need assessment of physical therapy; Elderly; Self-efficacy; Job characteristics; Sub-district health promoting hospitals 
คำสำคัญ : ความต้องการด้านกายภาพบำบัด; ผู้สูงอายุ; สมรรถนะในตน; ลักษณะงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
 

 63 ปิยะภร ไพรสนธิ์[Piyaporn Praison] , พรทิพย์ สารีโส[Porntip Sareeso] , พัชราภรณ์ อารีย์[Patcharaporn Aree] , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , อุไรวรรณ ชัยมินทร์[Uraiwan Chaimin] , ปิยะนุช พูลวิวัฒน์[Piyanut Poolviwat]
ตำรับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือที่มีธาตุเหล็ก และวิตามินซีสูงสำหรับผู้สูงอายุ Northen Native Recipes with Hight Iron and Vitamin C for The Elderly

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Sep.-Dec. 2019;20(3):383-390.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Northen native racipes; High energy; High iron; vitamin C; the elderly 
คำสำคัญ : อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ; พลังงานสูง; ธาตุเหล็กสูง วิตามินซีสูง; ผู้สูงอายุ 
 

 64 ไพรินทร์ แสนตั้ง[Pairin Santung] , [co] ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , อัจฉรา วรารักษ์ , อรนุช ภาชื่น
การดำเนินงานคลินิกวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทยในสถานบริการสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ Operation of Tuberculosis Clinic among Non-Thai Patients in Health Care Facilities,Samut Prakan Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):63-74.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Operation; Tuberculosis clinics; Non-Thai patient; Health Service 
คำสำคัญ : การดำเนินงาน; คลินิกวัณโรค; ผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทย; สถานบริการสุขภาพ 
 

 65 ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ , วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล , [Surussinee Buayoungyuen] , ประยูร ฟองสถิตย์กุล
PERFORMANCE AND KINETICS OF THE TREATING SLAUGHTERHOUSES WASTEWATER USING SEQUENCING BATCH REACTOR

Journal = Naresuan University Journal: Science and Technology Jan.-Mar. 2019;27(1):87-97.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Slaughterhouses Wastewater; Sequencing Batch Reactor; Solids Retention Time (SRTs); Biological Nutrient Removal 
 

 66 หนึ่งอนงค์ สารสมัคร[Nuenganong Sansamak] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ[Benjamaporn Butsripoom]
การปฏิบัติงานของพยาบาลผ่าตัดมาตรฐาน การบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง Performance of Perioperative Nurses in Relation to the Standard of Perioperative Nursing in One University Hospital

Journal = Royal Thai Navy Medical Journal Jan.-Mar. 2019;46(1):165-181.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Nursing standard, Perioperative nurses, Professional nursing values, Work ability 
คำสำคัญ : มาตรฐานการพยาบาล; พยาบาลผ่าตัด; ค่านิยมในวิชาชีพการพยาบาล; ความสามารถในการทำงาน 
 

 67 กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร[Kannikar Chatdokmaiprai] , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์[Siriwan Pitayarangsarit] , สุรินธร กลัมพากร
ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องมาตรการและแรงจูงใจให้ลดการบริโภคยาสูบในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร Policy recommendation entitled: Measures and motivation to reduce tobacco consumption in industrial and agricultural workers

Journal = Thai Journal of Nursing Apr.-Jun. 2019;68(2):51-59.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Measures; Motivation; Tobacco consumption; Industrial workers; Agricultural workers 
คำสำคัญ : มาตรการ; แรงจูงใจ; การบริโภคยาสูบ; กลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม; กลุ่มแรงงานภาคการเกษตร 
 

 68 บุญพร้อม ไพรงาม[Boonprom Praingam] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ปัจจัยทำนายการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของทันตแพทย์ Predicting factors the provision of smoking cessation services among dentists.

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2019;49(1):81-94.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Smoking cessation; Dentists; Predicting factors 
คำสำคัญ : การช่วยเลิกบุหรี่; ทันตแพทย์; ปัจจัยทำนาย 
 

 69 สมบูรณ์ ทวีลาภ[Somboon Thaweelap] , วัลลีรัตน์ พบคีรี
ปัจจัยทำนายการยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของผู้สูงอายุ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี Predictive factors associated with the acceptance of seasonal influenza vaccination for the elderly in Phra Phutthabat District, Saraburi Province

Journal = DISEASE CONTROL JOURNAL Oct.-Dec. 2019;45(4):418-430.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Seasonal influenza vaccination; Vaccination acceptance; The elderly 
คำสำคัญ : วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล; การยอมรับวัคซีน; ผู้สูงอายุ 65 ปี 
 

 70 พิณทิพย์ สดวิไลย[Pintip Sodvilai] , [co] พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ปัจจัยทำนายสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการที่สถาบันบำราศนราดูร Predictive Factors of Psychological Well-Being Among Older Adults with Chronic Disease Receiving Care at Bamrasnaradura Infectious Disease Institute

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2019;33(2):96-110.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Psychological well-being; Older adult; Chronic disease 
คำสำคัญ : สุขภาวะทางจิต; ผู้สูงอายุ; โรคเรื้อรัง 
 

 71 วิริยา เคนทวาย[Wariya Kentawai] , [co] อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์[Petcharatana Bhuanantanondh]
ความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในผู้ทำหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเพศหญิง ในอำเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย Prevalence of Musculoskeletal disorders among female pottery workers in Khiri Mat, Sukhothai Province, Thailand

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University May.-Jun. 2019;38(3):282-291.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Prevalence, Musculoskeletal disorders (MSDs), Pottery 
คำสำคัญ : ความชุก; อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
 

 72 มนัส รงทอง[Manus Rongthong] , อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์[Petcharatana Bhuanantanondh]
ความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในแรงงานใหม่เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน Prevalence of Musculoskeletal Disorders Among New Oil Palm Harvesting Workers

Journal = HCU Journal Jan.-Jun. 2019;23(1):77-92.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Prevalence; Musculoskeletal disorders; Oil palm Harvasting activities 
คำสำคัญ : ความชุก; อาการผิดปกติทางเดินระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; กิจกรรมการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน 
 

 73 จิรานันท์ กาพย์ตุ้ม[Jiranun Kaptoom] , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , วัลลีรัตน์ พบคีรี
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง Professional Nurses' Work Life Quality in a Public University Hospital

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Sep.-Dec. 2019;20(3):353-362.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Quality of work life; Porfessional nurses 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 74 ประศักดิ์ สันติภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยระบบสุขภาพชุมชน: มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและกระบวนทัศน์ที่ต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ Qualitative Research in Community Health System Studies: Misconceptions and Distinguished Paradigm from Quantitative Reserach

Journal = Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University Feb.-May. 2019;5(1):1-15.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Community health system; Qualitative research; Paradigm; Concept 
คำสำคัญ : ระบบสุขภาพชุมชน; การวิจัยเชิงคุณภาพ; กระบวนทัศน์การวิจัย; มโนทัศน์การวิจัย 
 

 75 วิริณธิ์ กิตติพิชัย , ปาริตา บุญนาค[Parida Boonnak]
คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในกรุงเทพมหานคร Quality of Work Life among Thai Traditional Medicine Assistants in Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2019;49(1):69-80.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Quality of work life; Thai traditional medicine assistant; Control at work; Employee engagement 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย; การควบคุมในที่ทำงาน; ความผูกพันของพนักงาน 
 

 76 พิมพ์นภา ชมชื่น[Phimnapha Chomchuen] , [co] ทัศนีย์ รวิวรกุล , สุรินธร กลัมพากร
ความพร้อมในการเลิกบุหรี่ของพนักงานในสถานที่ประกอบการจังหวัดราชบุรี Readiness to quit smoking among industrial workers in Ratchaburi Province

Journal = Thai Journal of Nursing Apr.-Jun. 2019;68(2):27-34.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Industrial workplaces; Readiness; Quit smoking 
คำสำคัญ : สถานประกอบการ; ความพร้อม; การเลิกบุหรี่ 
 

 77 พนมวรรณ์ วงศ์วัฒนกิจ[Panomwan Wongvatanakij] , [co] จารุวรรณ ธาดาเดช , อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย , ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล[Paibul Suriyawongpaisal]
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจารจรที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต Relation of Factor on Survival Outcomes among traumatic Patients at the Tertiary care Hospital Admitted for Traffic Accidents in Phuket Province

Journal = Srinagarind Medical Journal Jan.-Feb. 2019;34(1):52-59.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Trauma care; Prehospital time; Severity of injury; Traffic injury; EMS 
คำสำคัญ : การดูแลผู้บาดเจ็บ; ระยะเวลานำส่งโรงพยาบาล; ความรุนแรงของการบาดเจ็บ; อุบัติเหตุจราจร; ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

 78 รังษีนพดล โถทอง[Rungsinoppadol Thotong] , โสภิตตรา สมหารวงค์ [Sopittra Somharnwong] , ศุลีพร แสงกระจ่าง[Suleeporn Sangrajrang] , ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ศุภชัย ปิติกุลตัง , [co] วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดมะเร็งเต้านมและการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน Relationship between Breast Cancer and Vitamin Supplement Use in Premenopausal Women

Journal = Thai Cancer Journal Oct.-Dec. 2019;39(4):133-142.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Vitamin supplements; Premenopausal women; Breast cancer; Case-control study 
คำสำคัญ : วิตามินเสริม; สตรีวัยหมดประจำเดือน; มะเร็งเต้านม; การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุม 
 

 79 Nattida Kunabutr[ณัฐธิดา คุณาบุตร] , เด่นศักดิ์ ยกยอน , วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล , [co] ไชยนันต์ แท่งทอง
การประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งด้วยแบบตรวจความปลอดภัยที่พัฒนาใหม่ Risk Assessment in Construction and Improvement of Distribution System Work of One Provincial Electricity Authority by Newly Developed Safety Checklist

Journal = Journal of Safety and Health Dec. 2019;6(2):17-28.

Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Risk assessment; Safety checklist; Construction and improvement of distribution system work 
คำสำคัญ : การประเมินความเสี่ยง; แบบตรวจสอบความปลอดภัย; งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าจำหน่าย 
 

 80 กัลย์สุดา สารแสน[Kansuda Sarasean] , [co] สุรินธร กลัมพากร , จุฑาธิป ศีลบุตร
ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพนักงานธนาคารกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง RISK OF CEREBROVASCULAR DISEASE AMONG BANK OFFICERS AT RISK AND FACTORS-RELATED

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2019;33(1):92-106.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : BANK OFFICERS; RISK OF CEREBROVASCULAR DISEASES; WORK STRESS 
คำสำคัญ : พนักงานธนาคาร; ความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง; ความเครียดจากการทำงาน 
 

 81 อัชราภรณ์ ประทุมสุวรรณ[Atcharaporn Prathumsuwan] , สุรินธร กลัมพากร , พีรพงศ์ อินทศร[Perapong Inthasorn]
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของสตรีที่มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ Secondhand smoke avoidance behavior in women with smoking family member

Journal = Thai Journal of Nursing Apr.-Jun. 2019;68(2):17-26.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Secondhand smoke; Avoidance behavior; Pender's Health Promotion Model 
คำสำคัญ : ควันบุหรี่มือสอง; พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง; รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 
 

 82 น้ำทิพย์ กลีบเมฆ[Namthip Kleebmek] , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , วัลลีรัตน์ พบคีรี
อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร Social media influence on the decision of tourists to revisit a top private hospital in Bangkok

Journal = Srinakharinwirot Business Journal Jan.-Jun. 2019;10(1):17-29.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Social media; Medical tourism; Decision; Private hopital 
คำสำคัญ : สื่อสังคมออนไลน์; การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์; การตัดสินใจ; โรงพยาบาลเอกชน 
 

 83 ชญานิศ ศุภนิกร[Chayanit Supanickorn] , [co] วีณา เที่ยงธรรม , เพลินพิศ บุญยมาลิก
โปรแกรมประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมพฤติกกรรมชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วยไตเรื่องรังระยะที่ 3 ในชุมชน The Application of Protection Motivation Theory in Promoting the Behaviors Slowing Down the Progression of Degeneration of CKD Stage 3 Patients in a Community

Journal = Nursing Journal of the Ministry of Public Health May.-Aug. 2019;29(2):165-177.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : CKD Stage 3; Protection motivation theory; Social support 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 84 จีรารักษ์ โสกัณฑัต[Jeerarak Sogantad] , [co] กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน[Kamonmarn Virutsestazin] , สุรินธร กลัมพากร , อนันต์ มาลารัตน์[Anan Malarat]
การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมการออกกำลังกายโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ The Development of Enhanced Exercise Programs Using a Transtheoretical model for Behavioral Change among Elderly Teachers and Education staff

Journal = Journal of public health nursing 2019;33: Article No.ออนไลน์.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Enhanced exercise Programs; Transtheoretical model; Process of change; Behavioral change; Elderly Teachers; Education staff 
คำสำคัญ : กระบวนการเปลี่ยนแปลง; ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม; ออกกำลังกาย; ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ 
 

 85 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ[Porntip Siripanumas] , ปุลวัฒน์ พุ่มเรือง[Punlawat Phumruang] , มัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์[Maichurat Thueansukhon] , บุญทนากร พรมภักดี[Boontanakorn Prompukde] , อริยะ บุญงามชัยรัตน์
การพัฒนารูปแบบที่พึงประสงค์ของระบบป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองของประเทศไทย The development of the desired model of the urban disease prevention and control system of Thailand

Journal = DISEASE CONTROL JOURNAL Jul.-Sep. 2019;45(3):281-292.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Urban disease prevention and control (UDC); Urban disease prevention and control system (UDCS) 
คำสำคัญ : การป้องกันและควบคุมโรคในเขตเมือง; ระบบป้องกันและควบคุมโรคในเขตเมือง 
 

 86 ดวงฤทัย ไพรบึง[Duangruethai Phraibueng] , พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน The Effect of a Coping Enhancing Program among Diabetic Elderlies

Journal = Journal of Health and Nursing Research : JHNR May.-Aug. 2019;35(2):153-162.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Diabetes mellitus, Coping, Stress, Coping theory 
คำสำคัญ : โรคเบาหวาน; ความสามารถในการเผชิญความเครียด; ทฤษฎีการเผชิญความเครียด 
 

 87 วีลดา พันจันทร์[Weelada Phunchun] , [co] อรวรรณ แก้วบุญชู , ทัศนีย์ รวิวรกุล , รัตนา ชวนะสุนทรพจน์[Ratana Chawanasuntorapoj]
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-2 The effect of a health promoting program on adherence behaviors among patients with stage 1-2 Chronic Kidney Disease

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2019;33(3):46-60.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Adherence; Self-care behavior; Protection motivation; Chronic kidney disease; Health promotion program 
คำสำคัญ : พฤติกรรมดูแลตนเอง; แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค; ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง; โรคไตเรื้อรัง; โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

 88 ศิริวรรณ จันทร์แจ้ง[Siriwan Janjng] , [co] พัชราพร เกิดมงคล , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของอาสาสมัครสาธารณสุขสตรีมุสลิม The Effect of a Protection Motivation Program on Pap Smear ScreeningAmong Muslim Women Health Volunteers

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):52-62.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Motivation; Pap smear screening; Health volunteers; Muslim women 
คำสำคัญ : แรงจูงใจ; การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก; อาสาสมัครสาธารณสุข; สตรีมุสลิม 
 

 89 เพ็ญศรี เขียวเขว้า[Pensri Khiawkhwao] , [co] วีณา เที่ยงธรรม , เพลินพิศ บุญยมาลิก
ผลโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง The Effect of the Cerebral Vascular Disease Prevention Program in High Risk Group Patients

Journal = Journal of Health and Nursing Research : JHNR Sep.-Dec. 2019;35(3):120-132.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Patient's stroke risk; Protection motivation Theory; Social support 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 90 ธิดารัตน์ นาคสมบูรณ์[Tidarat Naksomboon] , [co] มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร The Effectiveness of Life Skills Development Program for Smoking Prevention among 5th Grade Students In Bangkok Metropolis

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2019;42(2):184-194.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Program effectiveness; Life skills development; Smoking prevention 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลของโปรแกรม; การพัฒนาทักษะชีวิต; การป้องกันการสูบบุหรี่ 
 

 91 วันเพ็ญ ศรีทองกูล[Wanpen Srithongkun] , [co] นฤมล เอื้อมณีกูล , อาภาพร เผ่าวัฒนา , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยการสนับสนุนของผู้ปกครอง ในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 The Effects of a lifeskills program with parental support on sexual abuse prevention of elementary school girls

Journal = Journal of public health nursing 2019;33: Article No.online.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Sexual abuse; School girls; Life skills; Parental support 
คำสำคัญ : การถูกล่วงละเมิดทางเพศ; การสนับสนุนของผู้ปกครอง; ทักษะชีวิต; นักเรียนหญิง 
 

 92 จิตพิสุทธิ์ มั่นศิล[๋Jitpisut Munsil] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพโดยประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมต่อการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา The Effects of Dental Health Promotion Caries Among Grade 4 Students, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):13-28.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Dental health promotion program; Social cognitive theory; to Prevent Dental Caries 
คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ; ทฤษฎีปัญญาสังคม; การป้องกันโรคฟันผุ 
 

 93 เกียรติศักดิ์ แหลมจริง[Kiattisak Lamjing] , [co] ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่เหมาะสม ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The Effects of Health Eduaction Program For Promoting Apropriate Consumption of Sugar-sweetened beverages among Grade 5 Students

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2019;42(1):93-105.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Health education program; Sugar-sweetened beverages; Appropriate consumption; Grade 5 Students 
คำสำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา; เครื่องดื่มรสหวาน; การบริโภคที่เหมาะสม; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

 94 สิริกร ศรีเมือง[Sirikorn Srimuang] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุนีย์ ละกำปั่น
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นหญิงตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร The Effects of Health Literacy Promotion Program on Teenage Pregnancy Prevention among Early Adolesecent Girls in School under Bangkok Metropolitan Administration

Journal = Journal of Health and Nursing Research : JHNR Sep.-Dec. 2019;35(3):74-85.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health literacy; Early adolescent girls; Teenage pregnancy; Health literacy promotion program 
คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; วัยรุ่นหญิงตอนต้น; ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร; โปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 

 95 จิรัชยา สุวินทรากร[Chiratchaya Suwintrakorn] , สุรินธร กลัมพากร , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง The effects of self-efficacy enhancement program for health volunteers on stroke surveillance and prevention

Journal = Thai Journal of Nursing Jan.-Mar. 2019;68(1):39-48.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health volunteers; Stroke; Self-efficacy 
คำสำคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุข; โรคหลอดเลือดสมอง; การรับรู้ความสามารถตนเอง 
 

 96 สุวันตรี กุลนิตย์[Suwantree Kunlanit] , อาภาพร เผ่าวัฒนา , วีณา เที่ยงธรรม
ผลของการใช้การกำกับตนเองที่บ้านต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ และมีโรคร่วมความดันโลหิตสูง The effects of self-regulation with home health care on fasting blood sugar among patients with uncontrolled diabetes and hypertension

Journal = Journal of Health Science Research Jul.-Dec. 2019;13(2):73-82.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Self-regulation at home, Diabetes and hypertension 
คำสำคัญ : การกำกับตนเองที่บ้าน; โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 

 97 วิมลรัตน์ เชาวินัย[Wimolrat Chaowinai] , สุทธีพร มูลศาสตร์[Sutteeporn Moolsart] , วันเพ็ญ แก้วปาน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดของพยาบาลวิชาชีพ ในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน The Model of Neonatal Nursing Competency Development of Professional Nurses at Neonatal Intensive Care Unit, Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Sep.-Dec. 2019;20(3):256-265.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Development; Care competency; Neonatal Nursing care 
คำสำคัญ : การพัฒนา; สมรรถนะการดูแลผู้ป่วย; การพยาบาลทารกแรกเกิด 
 

 98 ฐาปกรณ์ ก้อนทองคำ[Thapakorn Gonthongkum] , ประภัสสร เพ็ชรกิจ , กิติพงษ์ หาญเจริญ , โสภณ เอี่ยมศิริถาวร[Sopon Iamsirithaworn] , [co] อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
ค่าความเร็วการระบาดของโรคตับอักเสบเอในประเทศไทย: การประมาณค่าโดยใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในช่วง 10 ปี The Reproduction Number of Hepatitis A in Thailand: a 10 Year-period Estimate Using the National Diseases Surveillance Data

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2019;49(2):210-220.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Reproduction number; Hepatitis A. Transmission; Surveillence; Thailand 
คำสำคัญ : การระบาด; โรคตับอักเสบเอ; การเฝ้าระวังโรค; ประเทศไทย 
 

 99 [Noppanuch Puangmalee] , [co] [Kodchasorn Hussaro] , วรกมล บุณยโยธิน
Thermal Comfort of Thai Students in University Buildings under Variable Indoor Conditions of Air Conditioned Space

Journal = Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology Jan.-Jun. 2019;14(1):66-76.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Thermal comfort; Thai students; Energy saving; TSV; PMV 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี