ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2018

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2018

 

ระดับนานาชาติ


 1 Chatchai Tritham , Lertsak Lekawat , Autthasith Arrayangkool , Chukiat Viwatwongkasem , Pratana Satitvipawee , Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) A Comparison between Correlation and Grey Relational for Big Data and Analytics
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712236.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Big data and analytics; correlation; correlation coefficient; Grey relational analysis; internet of things 
 

 2 Anantapon Nitidejvisit , [co] Chukiat Viwatwongkasem , Jutatip Sillabutra , Pichitpong Soontornpipit , Pratana Satitvipawee
(Conference Paper) Bayesian Approach with Different Heterogeneity Variance Priors in Disease Mapping of HIV/AIDS in Thailand
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712198.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Bayesian approach; Disease mapping; Heterogeneity variance prior; HIVIAIDS; Standardized morbidity ratio 
 

 3 Pathumwadee Mecchok , [co] Chukiat Viwatwongkasem , Pratana Satitvipawee , Jutatip Sillabutra , Ramidha Srihera
(Conference Paper) Bayesian Modelling and Mapping of HIV Infection Rate in Thailand
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712289.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Bayesian hierarchical model; Disease mapping; HIV; Interaction effect model; Mixed effect model 
 

 4 Suchitra Auefuea , Adisak Nartthanarung , Parichart Pronsawatchai , [co] Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) Comparing a Conceptual Model of the Electronic Record System Applying in Home Health Care Unit
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712190.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Data analysis; Electronic record system; Paper based system 
 

 5 Pichitpong Soontornpipit , Pratana Satitvipawee
(Conference Paper) Design and Development of a Dual-Band PIFA Antenna for Wireless Biotelemetry Applications
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712165.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : A dual-band PIFA antenna; Implanted medical devices; Wireless biotelemetry applications 
 

 6 Chaitawat Wantaka , Prasong Kitidamrongsuk , Pichitpong Soontornpipit , Jutatip Sillabutra
(Conference Paper) Design and Development of Data Model for Stroke FAST Track System
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712241.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Acute ischemic stroke; Clinical practice guideline; Data sets; Stroke FAST track 
 

 7 Sansanee Pudpong , [co] Pichitpong Soontornpipit , Jutatip Sillabutra , Pratana Satitvipawee
(Conference Paper) Design Data Model and Develop Web Application for Road Traffic Injury in Thailand
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712311.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Data analysis; Electronic record system; Paper based system; Road traffic injury 
 

 8 Parichart Pronsawatchai , Suchitra Auefuea , Adisak Nartthanarung , [co] Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) Design of the Electronic Consultation System: Rama Health Electronic Consulting
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712302.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : consulting online; Electronic; Hospital 
 

 9 Arpakorn Tipprom , [co] Pichitpong Soontornpipit , Jutatip Sillabutra , Pratana Satitvipawee , Chukiat Viwatwongkasem
(Conference Paper) Development of a Rehabilitation Monitoring System on Web-Based Application for Patients with Knee Pain
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712291.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Knee Pain; Rehabilitation Monitoring; Web-Based Application 
 

 10 Chukiat Viwatwongkasem
(Conference Paper) EM Algorithm for Normal Mixture Likelihoods
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712275.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : EM algorithm; Geographical mapping; HIV/AIDS; Normal mixture model; Standardized morbidity/mortality ratio 
 

 11 Apinya Surawit , [co] Chukiat Viwatwongkasem , Pichitpong Soontornpipit , Prasong Kitidamrongsuk , Piangchan Rojanavipart , Sutthi Jareinpituk
(Conference Paper) Empirical Bayes Estimators under Nonparametric Priors for Disease Mapping of HIV/AIDS
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712325.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Disease mapping; Empirical Bayes; HIVIAIDS; Nonparametric prior; Standardized morbidity ratio; 
 

 12 Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) Flexible Graphene Waffle-Typed Antenna for Skin-Typed Medical Applications
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712123.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Bending antenna; Graphene waffle-type; antennaSkin-typed medical applications; Specific absorption rate 
 

 13 Jutatip Sillabutra , Pichitpong Soontornpipit , Chukiat Viwatwongkasem , Pratana Satitvipawee , Sadiporn Phuthomdee
(Conference Paper) Forecasting Model for Dengue Morbidity Rate in Thailand
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712202.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : ARIMA; dengue; forcasting model; morbidity rate 
 

 14 Krisana Boonphan , Pichitpong Soontornpipit , Chukiat Viwatwongkasem , Jutatip Sillabutra , Pratana Satitvipawee , Pattarakun Pramnoi
(Conference Paper) Health Monitoring Application of Obese Children in Perspective for Guardian in Thailand
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712186.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Health Monitoring Application; Obese Children; web application 
 

 15 Parichart Pronsawatchai , [co] Suchitra Auefuea , Adisak Nartthanarung , Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) Promoting the New Role of Nursing Informatics Professional in Thailand
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712282.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : nurse role; Nursing informatics; Nursing information system 
 

 16 Siam Sae-Tang , Siranee Sreesai , [co] Chukiat Viwatwongkasem , Pichitpong Soontornpipit , Chatchai Tritham
(Conference Paper) Spatial Mapping of Influenza Infection by Bayesian Approach
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712246.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Bayesian Approach; Geographical Mapping; Influenza Infection; Standardized Infection Ratio 
 

 17 Suchitra Auefuea , [co] Adisak Nartthanarung , Parichart Pronsawatchai , Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) The Perspective of Users after the Trial of the Electronic Record System in Home Health Care Unit
Journal = iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress May. 2018;: Article No.8712252.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Electronic record system; Perspective; Satisfaction 
 

 18 Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Mathuros Thipayamongkolkul , Ariya Bunngamchairat , Jutharak Yimsabai , Aranya Pataitiemthong , Susan Woskie
A Cross-Sectional Investigation of Cardiovascular and Metabolic Biomarkers among Conventional and Organic Farmers in Thailand
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Nov. 2018;15(11): Article No.2590.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Cardiovascular biomarker; Metabolic biomarkers; Pesticide-using farmers; Organic farmers 
 

 19 Ratchakorn Kaewpramkusol , Kate Senior , Richard Chenhall , Sutham Nanthamongkolchai , Surasak Chaiyasong
A Qualitative exploration of Thai alcohol policy in regulating availability and access
Journal = International Journal of Drug Policy Aug. 2018;58:1-8.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Qualitative; Semi-structured interview; Availability; Access; Policy; Enforcement; Alcohol; Thailand 
 

 20 Kausar Iqbal , Carol Hutchinson , [co] Chanuantong Tanasugarn
A Social Ecological Approach to Develop a Nutrition Education Program for Preventing Iron Deficiency Anemia in Young Children in Rural Pakistan
Journal = Ecology of Food and Nutrition Nov. 2018;57(6):473-488.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Complementary feeding; social ecological approach; nutrition education messages; iron deficiency anemia; barriers and facilitating factors 
 

 21 Suntorn Pimnon , [co] Adisak Bhumiratana
Adaptation of anopheles vectors to anthropogenic malaria-associated rubber plantations and indoor residual spraying: Establishing population dynamics and insecticide susceptibility
Journal = Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology Jun. 2018;2018: Article No.9853409.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 22 Pratoom Supachaipanichpong(ประทุม สุภชันพานิชพงศ์) , [co] Poranee Vatanasomboon , Supreya Tansakul , Phisan Chumchuen(พิศาล ชุ่มชื่น)
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการใช้ยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในประเทศไทย An Education Intervention for Medication Adherence in Uncontrolled Diabetes in Thailand
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2018;22(2):144-155.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Diabetes; HbA1cp; Medication adhereance; Medication beliefs; Medication education; Medication knowledge; Type 2 diabetes; Thailand 
คำสำคัญ : เบาหวาน HbA1c การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง; ความเชื่อเกี่ยวกับยา; โปรแกรมสุขศึกษาเรื่องยา; ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา; เบาหวานชนิดที่ 2 
 

 23 Nopphanath Chumpathat , Chanchira Phosat , Chavit Uttamachai , Pornpimol Panprathip , [co] Karunee Kwanbunjan
Association between waist circumference at two measurement sites and indicators of metabolic syndrome and cardiovascular disease among Thai adults
Journal = Malaysian Journal of Nutrition 2018;24(3):371-380.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Waist circumference; anthropometry; metabolic syndrome; cardiovascular disease; self-monitoring 
 

 24 Karunee Kwanbunjan , Pornpimol Panprathip , Chanchira Phosat , Noppanath Chumpathat , Naruemon Wechjakwen , Somchai Puduang , Ratchada Auyyuenyong , Ina Henkel , Florian J. Schweigert
Association of retinol binding protein 4 and transthyretin with triglyceride levels and insulin resistance in rural thais with high type 2 diabetes risk
Journal = BMC Endocrine Disorders May. 2018;18(1): Article No.26.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : RBP4, TTR, HOMA-IR, Hypertriglyceridemia, Type 2 diabetes 
 

 25 Orawan Kaewboonchoo , Grace Sembajwe , [co] Jian Li
Associations between Job Strain and Arterial Stiffness: A Large Survey among Enterprise Employees from Thailand
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health May. 2018;15(4): Article No.659.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : job strain; cardiovascular risk; employees; gender; Thailand 
 

 26 Ratchadaporn Kaprasob , [co] Orapin Kerdchoechuen , Natta Laohakunjit , Promluck Somboonpanyakul
B vitamins and prebiotic fructooligosaccharides of cashew apple fermented with probiotic strains lactobacillus spp., Leuconostoc mesenteroides and Bifidobacterium longum
Journal = Process Biochemistry Jul. 2018;70:9-19.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Lactic acid bacteria; Fructooligosaccharides; Viatmin B; Fruit juice fermentation; Sugar compositions 
 

 27 Suyamud, B. , [co] Duangrat Inthorn , Bunyarit Panyapinyopol , Paitip Thiravetyan
Biodegradation of Bisphenol A by a Newly Isolated Bacillus megaterium Strain ISO-2 from a Polycarbonate Industrial Wastewater
Journal = Water, Air, and Soil Pollution Nov. 2018;229(11): Article No.348.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Bisphenol A; Bacillus megaterium; Biodegradation; Polycarbonate industrial wastewater 
 

 28 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Characteristics of hydrochar and hydrothermal liquid products from hydrothermal carbonization of corncob
Journal = Biomass Conversion and Biorefinery Mar. 2018;8(1):199-210.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Hydrothermal treatment; Energy yield; Lignocellulosic biomass; Platform chemicals; Process variables 
 

 29 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Characteristics of hydrochar and liquid fraction from hydrothermal carbonization of cassava rhizome
Journal = Journal of the Energy Institute Apr. 2018;91(2):184-193.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Waste utilization; Chemical platform; Agricultural waste; Lignicellulosic material; Biomass 
 

 30 Onanong Kritpetcharat , Lertchai Charerntanyarak , Usa Lek-Uthai , Peerapol Sukon , Suttiphan Kitcharoen , Panutas Kritpetcharat
Chromosome Abnormalities and Absolute Telomere Lengths of Leukocytes from Silk Weavers with Emphasis on Potential Genotoxicity and Mutagenicity of Silk Dyes
Journal = Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Feb. 2018;19(2):541-548.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Silk dye-; Genotoxicity-; Chromosome-; Telomere-qRT-PCR 
 

 31 Nipapun Kungskulniti , [co] Naowarut Charoenca , Stephen L. Hamann , Siriwan Pitayarangsarit , Jeremiah Mock
Cigarette Waste in Popular Beaches in Thailand: High Densities that Demand Environmental Action
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Apr. 2018;15(4): Article No.630.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Tobacco product waste; Cigarettes; butts; Tobacco; Water pollution; Marine environment; Beach; Sustainable Development Goals (SDGs); Thailand; Low- and middle-income countries; (LMICs); Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); Policymaking 
 

 32 Worayuth Nak-ai , Uthaithip Jiawiwatkul , Lukkhana Termsirikulchai , Kitipat Nontapattamadul
Community public policy process for solving cadmium contamination problems in the environment: A case study of Mae Sod district, Tak province
Journal = Kasetsart Journal of Social Sciences Jan.-Apr. 2018;39(1):59-66.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : cadmium contamination; environmental impact; policy process; public policy 
 

 33 Wissawa Malakan , Jutarat Keawboonchu , [co] Sarawut Thepanondh
Comparison of AERMOD Performance using Observed and Prognostic Meteorological Data
Journal = EnvironmentAsia May. 2018;11(2):38-52.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : AERMOD; Maptaphut industrial area; Prognostic meteorological simulations; SO2 
 

 34 Sara Arporn , Tomohiro Ishimaru , Kunio Hara , Suwisa Mahasandana
Considering the effects of ambient particulate matter on the lung function of motorcycle taxi drivers in Bangkok, Thailand
Journal = Journal of the Air and Waste Management Association Jan. 2018;68(2):139-145.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Bangkok; Motorcycle taxi driver; Occupational health; Particulate matter; Respiratory dysfunction 
 

 35 Arpaporn Powwattana , Pimrat Thammaraksa , Sroy Manora
Culturally-grounded mother-daughter communication-focused intervention for Thai female adolescents
Journal = Nursing and Health Sciences Jun. 2018;20(2):214-223.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Congested area; Female adolescent; Mixed-method design; Risky sexual behaviors; Sexual communication 
 

 36 Sadiporn Phuthomdee , Pichitpong Soontornpipit , Chukiat Viwatwongkasem , [co] Jutatip Sillabutra
Dengue Forecasting Model using SARIMA model to predict the Incidence of Dengue in Thailand
Journal = Current Applied Science and Technology Journal May.-Aug. 2018;18(2):58-65.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Dengue incidence; SARIMA; Forecasting model 
 

 37 Korravarn Yodmai , Ratana Somrongthong , [co] Ramesh Kumar
Determinants of quality of life among rural elderly population in Khonkean province of Thailand
Journal = Journal of the Liaquat University of Medical and Health Sciences Oct.-Dec. 2018;17(3):180-184.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Quality of Life; Elderly Population 
 

 38 Pantitcha Outapa , [co] Sarawut Thepanondh , Akira Kondo , Natchanok Pala-En
Development of air pollutant emission factors under real-world truck driving cycle
Journal = International Journal of Sustainable Transportation Dec. 2018;12(6):432-440.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Driving cycle, Emission factor, IVE, Thailand, Truck 
 

 39 Kitwadee Rupprom , Porntip Chavalitshewinkoon-Petmitr , Pornphan Diraphat , Jan Vinje , [co] Leera Kittigul
Development of one-step taqman quantitative RT-PCR assay for detection of norovirus genogroups I and II in oyster
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2018;49(6):1017-1028.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Norovirus; Genogroup; Oyster; Quantitative RT-PCR 
 

 40 Chaleelak Thongprasert , [co] Carol Hutchinson , Warapone Satheannoppakao , Mathuros Thipayamongkolkul
Dietary iron intake and availability are related to maternal education level in overweight/obese adolescents
Journal = European Journal of Nutrition Sep. 2018;57(6):2249-2260.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Iron; Enhancer; Inhibitor; Adolescent; Overweight/obese; Parental education 
 

 41 Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Redeerat Mahaboonpeeti , Sasivimol Bootsikeaw , Kiattisak Batsungnoen , Chalalai Hanchenlaksh , Mathuros Thipayamongkolkul , Susan Woskie
Differences among Thai Agricultural Workers' Health, Working Conditions, and Pesticide Use by Farm Type
Journal = Annals of Work Exposures and Health Mar. 2018;62(2):167-181.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Agricultural workers; Flower farmers; Musculoskeletal disorders; Pesticides; Rice farmers; Safety; Vegetable farmers 
 

 42 Sukanya Changraksa , [co] Densak Yogyorn , Vorakamol Boonyayothin , Dusit Sujirarat
Discovering the influencing factors of safety culture in the stae-owned enterprise in thailand
Journal = International Journal on Occupational Health & Safety, Fire & Environment – Allied Science Jan.-Dec. 2018;1(1): Article No.1.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Safty climate; Cafety Culture 
 

 43 Suyamud, B. , Paitip Thiravetyan , Bunyarit Panyapinyopol , [co] Duangrat Inthorn
Dracaena sanderiana endophytic bacteria interactions: Effect of endophyte inoculation on bisphenol A removal
Journal = Ecotoxicology and Environmental Safety Aug. 2018;157:318-326.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Bisphenol A; Dracaena sanderiana; Endophytic bacteria; Bacillus thuringiensis; Pantoea dispersa 
 

 44 Nam, V. X. , Nhung, Nguyen Viet , Hoa, Nguyen Binh , Thuy, Hoang Thi Thanh , Phuong, Nguyen Thi Mai , Anh, Nguyen Thi Ngoc , Ngoc Anh, L. T. , Trung, V. Q. , Ha, T. V. , Aronrag Cooper Meeyai , Montarat Thavorncharoensap , [co] Usa Chaikledkaew
Economic burden of multidrug-resistant tuberculosis: a multicenter study across Vietnamese regions
Journal = International Journal of Tuberculosis and Lung Disease Aug. 2018;22(8):912-917.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : MDR-TB; Viet Nam; Cost of illness; Multidrug-resistant tuberculosis; Treatment 
 

 45 Nanthicha Bubparenu , Nikhom Laemsak , Ratchapak Chitaree , [co] Tanasri Sihabut
Effect of density and surface finishing on sound absorption of oil palm frond
Journal = Asia-Pacific Journal of Science and Technology Oct.-Dec. 2018;23(4): Article No.APST-23-04-02.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Oil palm frond, Sound absorption, Natural fibers, Noise, fiberboard 
 

 46 Supaporn Mala , [co] Sroisiri Thaweboon , Pipat Luksamijarulkul , Boonyanit Thaweboon , Chayaporn Saranpuetti , Rattiporn Kaypetch
Effect of Kaempferia parviflora on streptococcus mutans biofilm formation and its cytotoxicity
Journal = Key Engineering Materials Jul. 2018;773:328-332.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Cytotoxicity; Kaempferia parviflora; Streptococcus mutans 
 

 47 Yuvadee Mahakunkijcharoen , Chakrit Hirunpetcharat , Sunisa Malijunbua , Watcharamat Muangkaew , Suporn Paksanont
Effective Aeromonas specific monoclonal antibody for immunodiagnosis
Journal = Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Jan. 2018;8(1):7-13.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Aeromonas; Monoclonal antibody; Immunodiagnosis; Gastrointestinal tract 
 

 48 Roscharin Siriwoen , [co] Rewadee Chongsuwat , Supreya Tansakul , Sukhontha Siri
Effectiveness of a Weight Management Program Applying Mobile Health Technology as a Supporting Tool for Overweight and Obese Working Women
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Sep. 2018;30(6):572-581.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Weight management; mHealth; Overweight; Obese; Working women 
 

 49 Akkarach Bumrungpert , Promluck Somboonpanyakul , Patcharanee Pavadhgul , Siriporn Thaninthranon
Effects of Fenugreek, Ginger, and Turmeric Supplementation on Human Milk Volume and Nutrient Content in Breastfeeding Mothers: A Randomized Double-Blind Controlled Trial
Journal = Breastfeeding Medicine Dec. 2018;13(10):645-650.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Fenugreek; Ginger; Turmeric; Milk volume; Exclusive breastfeeding 
 

 50 Pimsiri Bhusiri(พิมสิริ ภู่ศิริ) , [co] Rutja Phuphaibul(รุจา ภู่ไพบูลย์) , Nantawon Suwonnaroop(นันทวัน สุวรรณรูป) , Chukiat Viwatwongkasem
ผลของการอบรมทักษะของพ่อ แม่ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของบุตรที่อยู่ในวัยเรียน Effects of Parenting Skills Training Program for Aggressive Behavior Reduction among School-aged Children: A Quasi-Experimental Study
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Oct.-Dec. 2018;22(4):332-346.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Aggressive behaviour; Aggression; Children; Parenting skills training; School children; Theory of Planned Behavior; Parenting skills training program 
คำสำคัญ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าว; การอบรมทักษะพ่อ แม่; เด็กวัยเรียน; ทฤษฎีพฤฒิกรรมตามแผน 
 

 51 Pitchada Sutipan , [co] Ungsinun Intarakamhang , Wirin Kittipichai , Ann Macaskill
Effects of Self-management Program on Healthy Lifestyle Behaviors among Elderly with Hypertension
Journal = International Journal of Behavioral Science 2018;13(2):38-50.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Elderly, Healthy lifestyle behavior, Health outcome, Hypertension, Self-management program 
 

 52 Koichi Wakimoto , Toshifumi Dakeshita , Junichi Wakimoto , Toshiaki Watanabe , Saiki Terasawa , Masao Okuhara , Yuki Murata , Naoya Taki , Ryoji Uchiyama , Kazuki Ashida , Suchinda Jarupat Maruo , [co] Koji Terasawa
Effects of triple-treatment trunk stretching on physical fitness and curvature of the spine
Journal = Heliyon Dec. 2018;4(12): Article No.e00985.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Rehabilitation 
 

 53 Duanpen Sirithian , [co] Sarawut Thepanondh , Melanie L. Sattler , Wanna Laowagul
Emissions of volatile organic compounds from maize residue open burning in the northern region of Thailand
Journal = Atmospheric Environment Mar. 2018;176:179-187.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : VOC; Open burning; Maize residues; Emission factors; Combustion chamber; Thailand 
 

 54 Autchariya Poungkaew , [co] Siriorn Sindhu , Wanpen Pinyopasakul , Damras Tresukosol , Chukiat Viwatwongkasem
EVALUATION OF A HEALTH SERVICE SYSTEM FOR HEART FAILURE MANAGEMENT IN THAILAND
Journal = Suranaree Journal of Science and Technology Jul.-Sep. 2018;25(3):295-306.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Heart failure; functional capacity; six-minute walk test; health service system 
 

 55 Redeerat Mahaboonpeeti , [co] Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Mathuros Thipayamongkolkul , Ariya Bunngamchairat , Witaya Yoosook , Susan Woskie
Evaluation of Dermal Exposure to the Herbicide Alachlor Among Vegetable Farmers in Thailand
Journal = Annals of Work Exposures and Health Nov. 2018;62(9):1147-1158.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Alachlor; agriculture; battery pump backpack sprayers; motorized backpack sprayers; personal protective equipment; pesticide; vegetable farmers 
 

 56 Wasana Silangam , Witaya Yoosook , Pornpimol Kongtip , Amarin Kongtawelert , Keson Theppeang
EXPOSURE TO EXTREMELY LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS DURING LESSONS IN SECONDARY SCHOOLS
Journal = Radiation Protection Dosimetry May. 2018;179(3):248-252.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 57 Akihiro Sakamoto , Charnchudhi Chanyasanha , Dusit Sujirarat , Nobuhiro Matsumoto , Masamitsu Nakazato
Factors associated with pneumococcal vaccination in elderly people: a cross-sectional study among elderly club members in Miyakonojo City, Japan
Journal = BMC Public Health Oct. 2018;18(1): Article No.1172.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Pneumococcal vaccination; Elderly people; Recommendation; Perception of pneumonia Vaccination rate 
 

 58 Thassanee Soontorn(ทัศนีย์ สุนทร) , Yajai Sitthimongkol(ยาใจ สิทธิมงคล) , [co] Orapan Thosingha(อรพรรณ โตสิงห์) , Chukiat Viwatwongkasem
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแม่นยำในการคัดแยกผู้ป่วยบาดเจ็บของพยาบาลวิชาชีพ Factors Influencing the Accuracy of Triage by Registered Nurses in Trauma Patients
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2018;22(2):120-130.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Accuracy Trigae; Emergency Care; Patients with Trauma; Registered Nurses; Thailand 
คำสำคัญ : ความแม่นยำ; การคัดแยก; ผู้ป่วยบาดเจ็บ; การดูแลในภาวะฉุกเฉิน; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 59 Rian Adi Pamungkas , Kanittha Chamroonsawasdi , Poranee Vatanasomboon
Family functioning integrated with diabetes self-management: a concept analysis
Journal = Frontiers of Nursing Sep. 2018;5(3):199-206.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Family functioning; Concept analysis; Diabetes; Self-management 
 

 60 Duangta Kitkeaw , [co] Athit Phetrak , Sumate Ampawong , Rachaneekorn Mingkhwan , Doungkamon Phihusut , Kamolnetr Okanurak , Chongrak Polprasert
Fast and Efficient Removal of Hexavalent Chromium from Water by Iron Oxide Particles
Journal = Environment and Natural Resources Journal Jan.-Jun. 2018;16(1):91-100.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Hexavalent chromium; Iron oxide particles; Adsorption; Pseudo-second order model 
 

 61 Akkarach Bumrungpert , Supathra Lilitchan , Siriporn Tuntipopipat , Nednapis Tirawanchai , Surat Komindr
Ferulic Acid Supplementation Improves Lipid Profiles, Oxidative Stress, and Inflammatory Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
This Journal is in Beall's List : Journal = Nutrients Jun. 2018;10(6): Article No.173.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Anti-inflammation; Anti-oxidant; Ferulic acid; Lipid profiles; Phenolic compound 
 

 62 Jessica T. Lin , Jaymin C. Patel , Lauren Levitz , Mariusz Wojnarski , Suwanna Chaorattanakawee , Panita Gosi , Nillawan Buathong , Soklyda Chann , Rekol Huy , Khengheng Thay , Darapiseth Sea , Nou Samon , Shannon Takala-Harrison , Mark Fukuda , Philip Smith , Michele Spring , David Saunders , Chanthap Lon
Gametocyte Carriage, Antimalarial Use, and Drug Resistance in Cambodia, 2008–2014
Journal = American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Nov. 2018;99(5):1145-1149.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 63 Morakot Kaewthamasorn , Mika Takeda , Tawee Saiwichai , Jesse N. Gitaka , Sonthaya Tiawsirisup , Yuhei Imasato , Ehab Mossaad , Ali Sarani , Winai Kaewlamun , Manun Channumsin , Suchart Chaiworakul , Wichit Katepongpun , Surapong Teeveerapunya , Jarus Panthong , Dominic K. Mureithi , Saw Bawm , Lat Lat Htun , Mar Mar Win , Ahmed Ali Ismail , Abdalla Mohamed Ibrahim , Keisuke Suganuma , Hassan Hakimi , Ryo Nakao , Ken Katakura , [co] Masahito Asada , [co] Osamu Kaneko
Genetic homogeneity of goat malaria parasites in Asia and Africa suggests their expansion with domestic goat host
Journal = Scientific Reports Dec. 2018;8(1): Article No.5827.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 64 Piyawan Krisanangkura , Supathra Lilitchan , Suriya Phankosol , Kornkanok Aryusuk , Kanit Krisnangkura
Gibbs energy additivity approaches to QSPR in modelling of isentropic compressibility of biodiesel
Journal = Journal of Molecular Liquids Jan. 2018;249:126-131.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Compressibility; Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; QSRR 
 

 65 Thanasorn Wimolrattanasil , [co] Sarawut Thepanondh , Melanie L. Sattler , Wanna Laowagul
Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds Emitted from Wastewater Treatment Plants in Tapioca Industry
Journal = ASM Science Journal 2018;11: Article No.Special Issue 2:140-148.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Health risk assessment, Wastewater treatment plants, Volatile organic compounds, Carcinogenic, Tapioca industry 
 

 66 Darawan Nonsaithong , Supit Yotmek , Somsri Yotmek , Hathai Nochote , Sirichit Wongkamchai , Sittiruk Roytrakul , [co] Usa Lek-Uthai
High resolution melting real-time PCR detect and identify filarial parasites in domestic cats
Journal = Asian Pacific Journal of Tropical Medicine Dec. 2018;11(12):645-692.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : High resolution melting analysis; Dried blood spot; Brugia malayi; Brugia pahangi; Dirofilaria immitis 
 

 67 Sirilak Dusitsittipon , [co] Charles D. Criscione , Serge Morand , Chalit Komalamisra , [co] Urusa Thaenkham
Hurdles in the evolutionary epidemiology of Angiostrongylus cantonensis: Pseudogenes, incongruence between taxonomy and DNA sequence variants, and cryptic lineages
Journal = Evolutionary Applications Sep. 2018;11(8):1257-1269.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Angiostrongylus cantonensis; Angiostrongylus mackerrasae; Angiostrongylus malaysiensis; cryptic lineages; cytochrome b(CYTB) gene; cytochrome c oxidase 1 (CO1) gene; pseudogene; species complex  
 

 68 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Hydrothermal carbonization of unwanted biomass materials: Effect of process temperature and retention time on hydrochar and liquid fraction
Journal = Journal of the Energy Institute Oct. 2018;91(5):786-796.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Solid Fuel; Lignocellulosic material; Energy; Intermediate chemical; Process variables 
 

 69 Orawan Kaewboonchoo , Akkarawat Awatsadarak , Woraluk Jonglertmontree , Adchara Dejkun
Influence of Work-Related Factors on Work Ability Among Young Cambodian Migrant Workers in Thailand
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Jul. 2018;30(5):437-446.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Cambodia; migrant; Thailand; work ability; work environment; young worker 
 

 70 Prasak Santiparp
Influencing Factors of Social Media Use: A Study of Hypertensive And Diabetes Mellitus Patients in Primary Care Units
This Journal is in Beall's List : Journal = Middle East journal of scientific research 2018;26(4):449-454.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Social media; Hypertension; Diabetes mellitus; Primary care 
 

 71 Touchchapol Mataradchakul , Chairat Uthaipibull , Joel Vega-Rodriguez , Marcelo Jacobs-Lorena , [co] Usa Lek-Uthai
Investigation of Plasmodium vivax Rhomboid-like Protease 1 Compared to Plasmodium falciparum Rhompoid Protease 1 in Erythrocytic Cycle
Journal = Chiang Mai Journal of Science Sep. 2018;45(6):2256-2266.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Plasmodium vivax ROM1-like; Erythrocytic cycle; Mae Sot; Tak Thailand 
 

 72 Manas Ranjan Behera , [co] Chardsumon Prutipinyo , Nithat Sirichotiratana , Chukiat Viwatwongkasem
Living conditions, work environment, and intention to stay among doctors working in rural areas of Odisha state, India
Journal = Annals of Tropical Medicine and Public Health 2018;17(Special Issue): Article No.S809.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 73 Nipaporn Butsing , Barbara Mawn , Nawarat Suwannapong , [co] Mathuros Thipayamongkolkul
LONG-TERM SURVIVAL OF ISCHEMIC AND HEMORRHAGIC STROKE PATIENTS: AN ANALYSIS OF NATIONAL THAI DATA
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2018;49(2):322-330.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Survival of stroke; Epidemiology; Kaplan-Meier method; Regional disparities, Thailand 
 

 74 Duanpen Sitithian , [co] Sarawut Thepanondh , Melanie L Sattler , Wanna Laowagul
Modeling of Volatile Organic Compounds Dispersion from Open Crop Residue Burning
Journal = ASM Science Journal 2018;11: Article No.Special Issue 2:181-188.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : CALPUFF; Dispersion modeling; Open crop residue burning; Thailand; VOCs 
 

 75 Panita Krongyuth , Pimpan Silpasuwan , Chukiat Viwatwongkasem , Cathy Campbell
Needs of patient with advanced stages of cancer in a Thai community: Mixed method approach
Journal = Journal of Health Research Sep.-Oct. 2018;32(5):342-351.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Palliative care; Cancer patients 
 

 76 Pichet Ruenchit , Onrapak Reamtong , Kanokrat Siripanichgon , Wanpen Chaicumpa , [co] Pornphan Diraphat
New facet of non-O1/non-O139 Vibrio cholerae hemolysin A: a competitive factor in the ecological niche
Journal = FEMS Microbiology Ecology Jan. 2018;94(1): Article No.fix113.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Bacterial competition; Hemolysin A; Growth suppressive factor; Ecological niche; non-01/non-0139 Vibrio cholerae; 01/0139 Vibrio cholerae 
 

 77 Nithikoon Aksorn , Sittiruk Roytrakul , Suthathip Kittisenachai , Kawin Leelawat , Pithi Chanvorachote , Supachai Topanurak , Shinjiro Hamano , [co] Usa Lek-Uthai
Novel Potential Biomarkers for Opisthorchis viverrini Infection and Associated Cholangiocarcinoma
Journal = in vivo Jul.-Aug. 2018;32(4):871-878.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Opisthorchis viverrini; cholangiocarcinoma; proteomics; bile; biomarkers 
 

 78 Pajaree Konthonbut , [co] Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Mathuros Thipayamongkolkul , Witaya Yoosook , Susan Woskie
Paraquat Exposure of Pregnant Women and Neonates in Agricultural Areas in Thailand
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Jun. 2018;15(6): Article No.1163.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Agriculture; Paraquat; Pregnant women; Meconium; Thailand; Herbicide; Prenatal exposure 
 

 79 Hataya Petcharoen , [co] Nawarat Suwannapong , Nopporn Howteerakul , Mathuros Thipayamongkolkul , Rohit Ramaswamy
Participatory capacity building for improving quality of childcare centers in Thailand
Journal = Rural and remote health [electronic resource] May. 2018;18(2): Article No.4570.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Capacity building; Child-care center; Local administrative organization; Participatory; Quality standards; Thailand 
 

 80 P. Linn Aung , [co] Tassanee Silawan , Tassanee Rawiworrakul , Myo Min
Perceived Role and its Enhancing Factors among the Village Health Volunteers Regarding Malaria Control in Rural Myanmar
Journal = Indian Journal of Public Health Jan.-Mar. 2018;62(1):10-14.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Malaria control; Myanmar; Roles; Village health volunteer 
 

 81 Nuchnapa Prathumchai , [co] Chongchin Polprasert , Andrew J. Englande Jr.
Phosphorus distribution and loss in the livestock sector - The case of Thailand
Journal = Resources, Conservation and Recycling Sep. 2018;136:257-266.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Livestock sector; Manure; Phosphorus flow; P utilization efficiency; Thailand 
 

 82 S. Kamolsiri , P. Sarawanarngkoon , [co] Prasak Santiparp
Predictive Factors of Quality of Life among Chronic Obstructive Pulmonary Disease PatientsinCommunity Hospitals, Thailand
This Journal is in Beall's List : Journal = Middle East journal of scientific research 2018;26(4):444-448.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Quality of life; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Community hospital 
 

 83 Napaphen Jantacumma(นภาเพ็ญ จันทขัมมา) , [co] Arpaporn Powwattana , Sunee Lagampan , Nutkamol Chansatitporn
แบบจำลองการทำนายคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นไทย Predictive Model of Quality of Life among Thai Pregnant Teenagers
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2018;22(1):30-42.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Depression; Domestic violence; Health Literacy; Pregnancy; Quality of life; Social support; 
คำสำคัญ : ภาวะซึมเศร้า; ความรุนแรงในครอบครัว; ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ; วัยรุ่นตั้งครรภ์; คุณภาพชีวิต; แรงสนับสนุนทางสังคม; เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต 
 

 84 Chukiat Viwatwongkasem , Khanokporn Donjdee , Tantanut Poodphraw
Profile Likelihood Tests for Common Risk Ratios in Meta-Analysis Studies
Journal = Open Journal of Statistics Dec. 2018;8(6):915-930.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Profile Likelihood Test; Cochran Q Test; Meta-Analysis; Heterogeneity; Risk Ratios 
 

 85 C. Namyota , Chutima Sirikulchayanonta
Promoting local vegetable and fruit consumption among pre-school children at a child development daycare centre
Journal = International Food Research Journal Apr. 2018;25(2):472-480.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Vegetable and fruit; consumption; Pre-school children; Nutritional program 
 

 86 Suchart Chanama , Suphansa Janphen , Chanwit Suriyachadkun , [co] Manee Chanama
Pseudonocardia mangrovi sp. Nov., isolated from soil
Journal = International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Sep. 2018;68(9): Article No.002927:2949-2955.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Pseudonocardia; Pseudonocardiaceae; Taxonomy; Actinomycete 
 

 87 Thanasorn Wimolrattanasil , [co] Sarawut Thepanondh , Melanie L. Sattler , Wanna Laowagul
Quantitative evaluation of cleaner production and environmental policy toward the co-benefit of greenhouse gas and odor reduction: case study of Tapioca starch industry
Journal = Clean Technologies and Environmental Policy Dec. 2018;20(20):2333–2343.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Tapioca industry; Volatile organic compounds; AERMOD; Wastewater treatment plants; Co-benefit; CDM 
 

 88 Piraporn Sombutsuwan , Akkaradech Nakornsadet , [co] Kornkanok Aryusuk , Saengchai Akepratumchai , Narumon Jeyashoke , Supathra Lilitchan , Kanit Krisnangkura
Recovery of γ-Oryzanol from Rice Bran Acid Oil by an Acid-base Extraction Method with the Assistance of Response Surface Methodology
Journal = Journal of Oleo Science Nov. 2018;67(11):1405-1415.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Acid-base extraction; Antioxidant; Biodiesel; γ-oryzanol; Rice bran oil 
 

 89 Muhammed Ashraful Alam , [co] Kanittha Chamroonsawasdi , Nutkamol Chansatitporn , Chokchai Munsawaengsub , Md Shafiqul Islam
Regional Variations of Fertility Control Behavior among Rural Reproductive Women in Bangladesh: A Hierarchical Analysis
This Journal is in Beall's List : Journal = Behavioral Sciences Aug. 2018;8(8):1-12.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Regional variation; Fertility control; Hierarchical analysis; Bangladesh 
 

 90 Wisit Chaveepojnkamjorn , W Boonrasri , Chukiat Viwatwongkasem , Sukhontha Siri , W Kriengkaisakda
Relationship between hypercholesterolemia and acute ischemic stroke among patients with type-2 diabetes: A case control study
This Journal is in Beall's List : Journal = Diabetes Update Aug. 2018;1(2):1-5.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : hypercholesterolemia; acute ischemic stroke; patients with Type-2 diabetes 
 

 91 Wissanupong Kliengchuay , Aronrag Cooper Meeyai , Suwalee Worakhunpiset , [co] Kraichat Tantrakarnapa
Relationships between Meteorological Parameters and Particulate Matter in Mae Hong Son Province, Thailand
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Dec. 2018;15(12): Article No.2801.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Particulate matter; Meteorological parameters; Mae Hong Son Province 
 

 92 Warunsicha Supprasert , David Hughes , [co] Phiyathida Khachornchaikul / Piyatida Khajornchaikul
Roles and capacities of Thai family development centres
Journal = Journal of Children's Services Dec. 2018;13(3-4):110-121.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Thailand, Parenting, Surveillance, Early childhood language development, Family development centres, Roles and capacities 
 

 93 Nipapun Kungskulniti , [co] Naowarut Charoenca , Jeremiah Mock , Stephen Lorin Hamann
Secondhand smoke point-source exposures assessed by particulate matter at two popular public beaches in Thailand
Journal = Journal of Public Health (Oxford) Sep. 2018;40(3):527-532.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Children; public health; smoking 
 

 94 Anchalee Warapornmongkholkul , [co] Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Nopadol Soparattanapaisarn
Self-efficacy, social support, and quality of life among primary family-member caregivers of patients with cancer in Thailand
Journal = Journal of Health Research Mar.-Apr. 2018;32(2):111-122.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Self-efficacy; Social support; Quality of life; Primary family-member caregiver; Cancer patient 
 

 95 Suwanna Chaorattanakawee , Pornlada Nuchnoi , Hathairad Hananantachai , Uranan Tumkosit , David Saunders , Izumi Naka , Jun Ohashi , Jintana Patarapotikul
Sequence variation in Plasmodium falciparum merozoite surface protein-2 is associated with virulence causing severe and cerebral malaria
Journal = PLoS ONE Jan. 2018;13(1): Article No.e0190418.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : ข้อมูลยังไม่ครบ 
 

 96 Prayoon Fongsatitkul , Panagiotis Elefsiniotis , Sudhin Yoosook , R. Karcharnubarn
Simultaneous removal of organic carbon, nitrogen, and phosphorus from a domestic wastewater using anaerobic sequencing batch reactors
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2018;49(6):1017-1028.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 97 Weerakorn Thichumpa , [co] Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Visasiri Tantrakul
Sleep quality and associated factors among the elderly living in rural Chiang Rai, northern Thailand
Journal = Epidemiology and Health May. 2018;40: Article No.e2018018.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Sleep Quality; Rural elderly; Prevalence; Depression; Family relations 
 

 98 Nipapun Kungskulniti , [co] Siriwan Pitayarangsarit , Stephen L. Hamann
Stakeholder's Assessment of the Awareness and Effectiveness of Smoke-free Law in Thailand
Journal = International Journal of Health Policy and Management Jun. 2018;7(10):919-922.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : WHO; FCTC; Article 8; Stakeholders; Thailand 
 

 99 Satomi Fujimori , Suchinda Jarupat Maruo , Noppawan Piaseu , Surintorn Kalampakorn , Siriporn Sasimonthonkul , Keisuke Nakade , Toshiaki Watanabe , Yuki Murata , Fumihito Sasamori , Saiki Terasawa , Masao Okuhara , Hisaaki Tabuchi , [co] Koji Terasawa
The effectiveness of a Japanese style health program: comparison between Minowa, Japan and Rayong, Thailand
Journal = Heliyon Nov. 2018;4(11): Article No.e00961.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Health profession 
 

 100 Sumate Kunching , Werner Kurotschka , Thamthiwat Nararatwanchai , Eakrat Onnom , Tawee Saiwichai
The effects of continuous aerobic training versus weight training with high-intensity intermittent exercise on physical performance, hormonal responses, and psychological fitness in Thai military
Journal = Songklanakarin Journal of Science and Technology Sep.-Oct. 2018;40(5):1144-1151.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Weight training with high-intensity intermittent exercise, Physical performance, Hormonal responses, Psychological fitness 
 

 101 Suwannee Sroisong , Somporn Kandradusadi Triamchaisri , Ronnachai Kongsakon , Trude Bennett , Ratchneewan Ross
The experiences of survivors of intimate partner violence in Thai women
Journal = Journal of Health Research Mar. 2018;32(2):132-141.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Intimate partner violence; Survivor; Phenomenological method 
 

 102 Aree Jampaklay , Kerry Richter , Kanchana Tangchonlatip , Sutham Nanthamongkolchai
The impact of parental absence on early childhood development in the context of Thailand
Journal = Asian and Pacific Migration Journal Jun. 2018;27(2):209-230.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Parental absence; Parental migration; Early childhood development; Thailand 
 

 103 Kritpaphat Tantiamornkul , Tepanata Pumpaibool , Jittima Piriyapongsad , [co] Richard Culleton , [co] Usa Lek-Uthai
The prevalence of molecular markers of drug resistance in Plasmodium vivax from the border regions of Thailand in 2008 and 2014
Journal = International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance Aug. 2018;8(2):229-237.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Plasmodium vivax; Antimalarial drugs; Drug-resistant mutations; Genetic diversity 
 

 104 Nanae Fukai , Ko Hiraoka , Shigeyuki Kajik , Yuichi Kobayashi , Chatchai Thanachokswang , Sara Arporn , Msamichi Uehara , Shigemoto Nakanishi , [co] Koji Mori
The system and human resources for occupational health in Thailand - For Japanese enterprises to manage proper occupational health activities at overseas workplaces
Journal = Journal of UOEH Mar. 2018;40(1):33-44.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Thailand; Occupational safety and health management system; Regulations; Human resources; Global 
 

 105 Quynh, Huynh Ho Ngoc , [co] Chanuantong Tanasugarn , Mondha Kengganpanich , Punyarat Lapvongwatana
The Vietnamese Holistic Mental Well-Being Program in Medical School: Strategies of Social Support, Express Emotion and Problem Avoidance
Journal = Global Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences Mar. 2018;5(2):1-11.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Mental well-being; Vietnamese medical students; Intervention program; Vanderbilt model; Coping strategies inventory 
 

 106 Prayoon Fongsatitkul , Pinlakha Khongkhaem , Panagiotis Elefsiniotis , [co] Supawadee Polprasert
Use of Immobilized S. cerevisiae in Beads Made from Polyvinyl Alcohol and Palm Oil Fuel Ash to Enhance Ethanol Production from a Distillery Wastewater
Journal = EnvironmentAsia Jan. 2018;11(1):61-79.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Distillery wastewater; Ethanol production; Yeast immobilization; Polyvinyl alcohol; Palm oil fuel ash 
 

 107 Naowarut Charoenca , Nipapun Kungskulniti , Duangkamon Sritabutra , [co] Siriwan Pitayarangsarit
Using Assessment Tool to Further Tobacco Control Accomplishment in Thailand
Journal = Tobacco Use Insights Jan.-Dec. 2018;11:1-5.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : WHO FCTC; Thailand; assessment; policy; stakeholder 
 

 108 Phagapun Boontem , [co] Sunee Lagampan , Panan Pichayapinyo
Validity of stress scale for predicting depression in pregnant adolescents, Thailand
Journal = International Medical Journal Oct. 2018;25(5):286-289.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Depression; Predicing; Pregnancy in adolescence 
 

 109 Akkarach Bumrungpert , Patcharanee Pavadhgul , Pornpimon Nunthanawanich , Anchalee Sirikanchanarod , Araya Adulbhan
Whey Protein Supplementation Improves Nutritional Status, Glutathione Levels, and Immune Function in Cancer Patients: A Randomized, Double-Blind Controlled Trial
Journal = Journal of Medicinal Food Jun. 2018;21(6):612-616.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Albumin; Cancer; Glutathione; Immunity; Whey protein 
 

 110 Tomohiro Ishimaru , [co] Wada, K. , Sara Arporn , Smith, Derek R.
Willingness to care for blood-borne virus-infected patients in Thailand
Journal = Occupational Medicine May. 2018;68(3):192-198.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Attitude; Hepatitis C virus; Human immunodeficiency virus, Nurses 
 

 111 Pattaraporn Charoenbut , [co] Jeeranun Klaewkla , Suwat Srisorrachatr , Sara Arporn , Somtawin Wijitwanna
Workplace and individual factors influence eating practices of Thai factory workers
Journal = Malaysian Journal of Nutrition 2018;24(3):417-426.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Eating practice; Workplace; Nutrition environment; Multilevel analysis 
 

 112 Warunee Thienkrua , Frits van Griensven , Philip A. Mock , Eileen F. Dunne , Boonyos Raengsakulrach , Wipas Wimonsate , Nopporn Howteerakul , Chaiwat Ungsedhapand , Anupong Chiwarakorn , Timothy H. Holtz
Young Men Who Have Sex with Men at High Risk for HIV, Bangkok MSM Cohort Study, Thailand 2006?2014
Journal = AIDS and Behavior Jul. 2018;22(7):2137-2146.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : HIV incidence; Men who have sex with men; Thailand; Young population; Adolescent 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 กัณฑกานต์ นิลสุ่ม[Kantakarn Nilsum] , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
การยอมรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองของกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานคร Acceptability of Using HIV Self-Testing among Men Who Have Sex with Men in Bangkok, Thailand

Journal = Journal of Health Science (Thai) Sep.-Oct. 2018;27(5):819-829.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Acceptability; HIV; AIDS; self-testing; men who have sex with men 
คำสำคัญ : การยอมรับ; เอชไอวี; เอดส์; การตรวจด้วยตัวเอง; ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
 

 2 ศิริพร งามขำ[Siriporn Ngamkham] , [co] นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , จารุวรรณ หมั่นมี[Jaruwan Manmee]
การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร Access to Health Care Services of the Elderly, Thawiwatthana District, Bangkok

Journal = Kuakarun Journal of Nursing Jul.-Dec. 2018;25(2):91-104.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Access to health care services; Elderly; Social support; Health services provision; Service quality 
คำสำคัญ : การเข้าถึงบริการสุขภาพ; ผู้สูงอายุ; การสนับสนุนทางสังคม; ลักษณะการจัดบริการสุขภาพ; คุณภาพบริการ 
 

 3 ขวัญฉัตร์ ภิวัฒน์พงษ์กุล[Kwannchat Piwatphungkul] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
การประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง An Application of Social Cognitive Theory to Promote Healthy Food Consumption of Fifth Grade Students in One Elementary School in Rayong Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2018;41(2):168-180.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Social cognitive theory; Food cousumption behaviors; Primary School Students 
คำสำคัญ : ทฤษฎีปัญญาสังคม; พฤติกรรมการบริโภคอาหาร; นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

 4 [Pitsanee Wichantuk] , พรพรรณ ดีระพัฒน์ , เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ , [Marut Tangwattanachuleeporn] , [co] จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
Antibacterial activity of Rafflesia kerrii Meijer extracts against hospital isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

Journal = Journal of Thai Interdisciplinary Research Jan.-Feb. 2018;13(1):40-45.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Rafflesia kerrii Meijer; Antibacterial activity; S. aureus ATCC 25923, Methicillin-resistant 
 

 5 รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์[Raslapas Jaiyasit] , [co] ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Application of The Information Motivation and Behavioral Skills Model for Pregnancy Prevention in Female Secondary Students.

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2018;32(3):1-17.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Female Secondary School Students; Information Motivation and Behavioral Skills Model; Pregnancy Prevention 
คำสำคัญ : นักเรียนหญิงมัธยมตอนต้น; รูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะ; การป้องกันการตั้งครรภ์ 
 

 6 เนตรชนก กำลังมาก[Netchanok Kamlangmak] , ชัชวาล สิงหกันต์ , วชิระ สิงหะคเชนทร์ , [co] ธวัช เพชรไทย
การปนเปื้อนของแบคทีเรียบริเวณที่ตั้งถังขยะในโรงอาหาร Bacteria Contamination at Location of Waste Bins in Canteens

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2018;48(1):19-32.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Waste bins; Total bacteria; Sanitary Characteristics; Canteen 
คำสำคัญ : ถังขยะ; แบคทีเรียทั้งหมด; ลักษณะสุขาภิบาล; โรงอาหาร 
 

 7 กาญฎา ศรีอุดม[Kanda Sriudom] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างไจทางช่องท้องผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย Behavioral Modification Program for Continuous Peritoneal Dialysis of Patients with End-Stage Renal Disease

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2018;41(1):49-61.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Continuous Peritoneal Dialysis; Perceived Self-Efficacy; End-Stage Renal Disease 
คำสำคัญ : การล้างไตทางข่องท้องด้วยตัวเอง; การรับรู้ความสามารถของตนเอง; ผู้ป่วยโรคไตวารเรื้อรังระยะสุดท้าย 
 

 8 อุบล ยี่เฮง[Ubon Yeeheng] , ทัศนีย์ รวิวรกุล
การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยผู้ประสบเหตุนอกโรงพยาบาล: ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี Bystander Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice among Out- of- Hospital Cardiac Arrest: Rajavithi Hospital's Narenthorn Emergency Medical Service Center, Thailand

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2018;48(2):256-269.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Bystander Cardiopulmonary Resuscitation; Out-of-hospital cardiac arrest, Rajavithi Hospital's Narenthorn Emergency Medical Service Center 
คำสำคัญ : การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพโดยผู้ประสบเหตุ; ภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล; ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 9 วรกมล บุณยโยธิน , วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ , ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร[Tadpong Tantipanjaporn]
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากการรับสัมผัสฟอร์มัลดีไฮด์ทางการหายใจของเจ้าหน้าที่ผ่าและรักษาศพ Cancer Risk Assessment of Formaldehyde Exposure via Inhalation among Autopsy Staffs

Journal = Royal Thai Army Medical Journal Jan.-Mar. 2018;71(1):39-49.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Cancer risk assessment; Formaldehyde; Autopsy staff 
คำสำคัญ : การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง; ฟอร์มัลดีไฮด์; เจ้าหน้าที่ผ่าและรักษาศพ 
 

 10 ปพนสรรค์ กลั่นเรืองแสง[Paponson Klanruangsang] , มลินี สมภพเจริญ , [co] ณัฐนารี เอมยงค์
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความขาวใสของผิวพรรณในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร Decision Making About Skin Whitening Products Among Undergraduate Student in Bangkok

Journal = KKU Research Journal (Graduate Studies) Jan.-Mar. 2018;18(1):13-23.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Skin whitening products; Media literacy; Teenage 
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความขาวใสของผิวพรรณ; การรู้เท่าทันสื่อ; วัยรุ่น 
 

 11 รุ่งมณี พุกไพจิตร์[Rungmanee Pukpaijit] , [co] สุธี อยู่สถาพร , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การตัดสินใจใช้สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยทหารผ่านศึก Decision Making on Refuse Medical Intervention in Living Will among Veteran Patients

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Apr. 2018;4(1):1-14.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Decision making; Exercising of right; Refusal of medical intervention in living wills; Final stage of life 
คำสำคัญ : การตัดสินใจ; การใช้สิทธิ; ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข; วาระสุดท้ายของชีวิต 
 

 12 สุธิศา บุญรัตน์[Suthisa Boonrat] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี Effect of Promoting Program which Applies a Health Belief Model and Social Support on Cervical Cancer Screening at Bungborn Sub-district Health Promotion Hospital, Nongsua District, Patumthani Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2018;41(2):90-101.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Promotion Program on Cervical Cancer Screening; Health belief Model; Social Support 
คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก; ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 13 ณัฐชยา ไชยชนะ[Natchaya Chaichana] , [co] สุนีย์ ละกำปั่น , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการเสริมแรงจากเพื่อนต่อพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมในผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน Effect of Protection Motivation and Peer Support Program on Knee Osteoarthritis Prevention Behaviors Among Overweight Women

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2018;48(3):271-283.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Prevention; Knee osteoarthritis; Protection motivation program; Peer support; Overweight women 
คำสำคัญ : การป้องกัน; ข้อเข่าเสื่อม; โปรแกรมสร้างแรงจูงใจ; เสริมแรงจากเพื่อน; น้ำหนักเกิน 
 

 14 อ่อนนุช หมวดคูณ[Onnuch Moudkoon] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , นิรัตน์ อิมามี
ประสิทธิผลของโปรแกรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตัน จังหวัดสุพรรณบุรี Effectiveness of Sexuality Education and Pregnancy Prevention Program for Secondary Students in Suphanburi Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2018;41(2):181-192.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Sex education program; Information motivation and behavioral skills model; Teenage pregnancy prevention 
คำสำคัญ : โปรแกรมเพศศึกษา; แบบจำลองการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม; การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
 

 15 อภิรมย์ ทะดวงศร[Apirom Thadoungsorn] , [co] พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ดุสิต สุจิรารัตน์
ผลของโปรแกรมลดความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพก Effects of a Fear of Falling Reduction Program for Older Adults Undergoing Hip Surgery

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2018;32(2):81-93.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 16 ประทุมพร เชาว์ฉลาด[Pratumporn Chowchalard] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช
ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม Effects of an Alcohol Use Prevention Program Applying Self-Efficacy Theory among 7th Grade Students in Nakhon Pathom Province

Journal = Ramathibodi Nursing Journal May.-Aug. 2018;24(2):210-224.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Alcohol prevention; Self-efficacy; Alcohol; Adolescents 
คำสำคัญ : การป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; การรับรู้ความสามารถของตนเอง; แอลกอฮอล์; วัยรุ่น 
 

 17 ภิญโญ อุทธิยา[Pinyo Utthiya] , [co] ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พัชราพร เกิดมงคล , พิชัย จันทร์ศรีวงศ์[Phichai Chansriwong]
ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในชุมชน Effects of Case Management Program for Older Adults with End Stage Cancer in the Community

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2018;48(3):371-384.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Older adults; Ed of life cancer; Case management  
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; โรคมะเร็งระยะสุดท้าย; การจัดการรายกรณี 
 

 18 อาจรีย์ แม่นปืน[Achari Maenpuen] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , สุปรียา ตันสกุล , นิรัตน์ อิมามี
ผลของโปรแกรมฉลาดบริโภคเพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดนนทบุรี Effects of Eat Smart Program to Promote Nutritional Diet of Grade Four Students, Nonthaburi Province, Thailand

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2018;41(1):126-137.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Nutritious food Consumption; Social Cognitive theory; Grade four students 
คำสำคัญ : การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ; ทฤษฎีปัญญาสังคม; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 19 นิภาพร รังสูงเนิน[Nipaporn Rungsoongnoen] , [co] เพลินพิศ บุญยมาลิก , อรวรรณ แก้วบุญชู , อาภาพร เผ่าวัฒนา
ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในพนักงานกวาดถนน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ Effects of Perceived Self-Efficacy Program on Personal Protective Equipment Use among Street Sweepers in Mueang Sisaket District

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2018;32(1):173-188.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Perceived self-efficacy; Street sweeper; Personal protective equipment 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล; พนักงานกวาดถนน; อุปกรณ์ปัองกันอันตรายส่วนบุคคล 
 

 20 อัญญารินทร์ สะโรบล ณ อยุธยา[Anyarin Sarobol Na Ayutthaya] , [co] ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช
ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดลพบุรี Effects of Promoting Fruit and Vegetable Consumption Behavior Program in Grade 6 Students, Lopburi Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2018;41(2):64-78.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-efficacy; Fruit and vegetable consumption; Promotion fruit and vegetable consumption behavior program 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้; โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ 
 

 21 ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , อลงกรณ์ เปกาลี , อาภาพร เผ่าวัฒนา , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
การประเมินผลการรับสื่อการ์ตูนการสอนทักษะชีวิตไปใช้ ของโรงเรียนขยายโอกาสที่ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ Evaluating Adoption of a Life-Skill Instructional Cartoon by the Opportunity Expansion Schools Network with the Thai Health Promotion Foundation

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2018;48(1):57-70.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Life skills; Instructional cartoon; Grade 1-3 students 
คำสำคัญ : ทักษะชีวิต; สื่อการ์ตูนการสอน; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 

 22 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
ปัจจัยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยของครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสมุทรสาคร Factor Promotion of Moral and Virtue of Early childhood in Family, Phra Nakhon Si Ayuthaya and Samut Sakhon Province

Journal = Mahachula Academic Journal Jul.-Dec. 2018;5(2):261-274.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Promotion; Moral and Virtue; Early Childhood; Parents 
คำสำคัญ : การส่งเสริม; คุณธรรมจริยธรรม; เด็กปฐมวัย; ครอบครัว 
 

 23 อารีส พลอยทรัพย์[Arees Ploysub] , วันเพ็ญ แก้วปาน , ปาหนัน พิชยภิญโญ , จุฑาธิป ศีลบุตร
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง จังหวัดสมุทรปราการ Factors affecting cardiovascular disease prevention behaviors among a high risk group in Samutprakarn province

Journal = Journal of Health Science Research Jul.-Dec. 2018;12(2):49-58.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Cardiovascular disease; Protection motivation theory; High-risk patient 
คำสำคัญ : โรคหัวใจและหลอดเลือด; แรงจูงใจเพื่อการป้องกนโรค; ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง 
 

 24 พาริณี สุกใส[Pharinee Suksai] , [co] สุธรรม นันทมงคลชัย , ศุภชัย ปิติกุลตัง , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตเมืองจังหวัดราชบุรี Factors Influencing Mental Health of the Elderly in Urban Area, Ratchaburi Province

Journal = Journal of Health Science (Thai) Sep.-Oct. 2018;27(5):809-818.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Elderly; Mental health; Urban area 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; สุขภาพจิต; เขตเมือง 
 

 25 วรรษนันท์ นามเทพ[Wassanan Namthep] , [co] พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานข้ามชาติที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง Factors Influencing Occupational Health Literacy among International Migrant Workers in Rayong Province

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2018;32(3):115-132.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Occupational health literacy; International migrant workers; Industry 
คำสำคัญ : ความรอบรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย; แรงงานข้ามชาติ; โรงงานอุตสาหกรรม 
 

 26 ณัฐนันท์ จันพานิช[Natthanan Chanpanit] , [co] สุนีย์ ละกำปั่น , ปาหนัน พิชยภิญโญ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของชายวัยทอง กรุงเทพมหานคร Factors Related to Coronary Artery Disease Prevention Behaviors among Men with Andropause in Bangkok

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2018;32(3):101-114.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Andropause; Coronary Artery Disease; Health Belief Model 
คำสำคัญ : ชายวัยทอง; โรคหลอดเลือดหัวใจ; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
 

 27 ติราพร ทองที[Tiraporn Thongtee] , สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนการบริโภคอาหารของเด็กเตี้ยอายุระหว่าง 10-12 ปี Factors Related to Eating Patterns among Stunning Children Aged 10-12 Years

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2018;41(1):138-153.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Eating Pattern; Stunting; Disposing Factors; Enabling Factors; Reinforcing Factors 
คำสำคัญ : แบบแผนการบริโภคอาหาร; เด็กเตี้ย; ปัจจัยนำ; ปัจจัยเอื้อ; ปัจจัยเสริม 
 

 28 กนกวรรณ เซียวศิริถาวร[Kanokwan Siewsirithaworn] , [co] สุธี อยู่สถาพร , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ในกรุงเทพมหานคร Factors Related to Participation and Performance of The Stagg in Surveillance and Rapid Response Team in Bnagkok

Journal = Public Heath & Health Laws Journal May.-Aug. 2018;4(2):195-207.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Performance Participation; Surveillance and Rapid Response Team; Communicable Disease Control and Investigation 
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน; ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว; การสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ 
 

 29 สุกัญญา ปวงนิยม[Sukanya Puangniyom] , วันเพ็ญ แก้วปาน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี Factors Related to Repeated Pregnancy in Adolescents, Phetchaburi Province

Journal = Journal of Health Science (Thai) Jan.-Feb. 2018;27(1):30-41.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Repeated pregnancies; Adolescent mothers 
คำสำคัญ : การตั้งครรภ์ซ้ำ; แม่วัยรุ่น 
 

 30 กุณฑลีย์ บังคะดานรา[Goontalee Bangkadanara] , ชัชชัย ธนโชคสว่าง , เอกพล กาละดี[Akaphol Kaladee]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี Factors Related to Safety Working behavior among the Farmers in Tha Muang District, Kanchanaburi Province

Journal = Srinagarind Medical Journal Mar.-Apr. 2018;33(2):145-152.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Safety working behavior; Occupational Health; Farmers in Tha Muang District 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัย; อาชีวอนามัย; เกษตรกร 
 

 31 ศิริวรรณ ประทุม[Siriwan Pratum] , [co] วิริณธิ์ กิตติพิชัย
แบบแผนของครอบครัวที่มีบุตรปลูกถ่ายตับ Family Patterns in Families with Liver-Transplanted Children

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2018;41(2):193-204.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Family pattern; Liver-Transplanted children 
คำสำคัญ : แบบแผนครอบครัว; บุตรปลูกถ่ายตับ 
 

 32 ดรรชนี ถ้วนคำ[Dutchanee Thuankham] , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ความเป็นไปได้ในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยเภสัชกรในร้านยาคุณภาพ กรุงเทพมหานคร Feasibility of Counseling for HIV Testing by Pharmacist in Quality Drug Stroes, Bangkok Metropolitan, Thailand

Journal = Journal of Health Science (Thai) Sep.-Oct. 2018;27(5):830-839.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : AIDS; Counselling; Pharmacist; Feasibility study 
คำสำคัญ : เอดส์; การให้การปรึกษา; เภสัชกร; การศึกษาความเป็นไปได้ 
 

 33 วัลลีรัตน์ พบคีรี , พิมพ์ณภัส ทับทิม[Pimnaphat Thapthim]
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการดำเนินงานค่ายสุขภาพตามแนวแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม Health Impact Evaluation of Health Camp by Utilizing Buddhism Alternative Medicine

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses May.-Aug. 2018;18: Article No.Supplement:137-146.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Evaluation; Thai traditional medicine; Alternative medicine; Health Camp; Buddhist alternative medicine 
คำสำคัญ : การประเมินผล; การแพทย์แผนไทย; การแพทย์ทางเลือก; ค่ายสุขภาพ; แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 
 

 34 ลภัสรดา ศิริดำรงชัย[Lapatrada Siridamrongchai] , [co] สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , กรวรรณ ยอดไม้
โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว Health Promotion Program to Elderly with Hypertention by Family Participation

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2018;48(2):161-173.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Elderly; Hypertension; Family participation, Health promotion program 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; โรคความดันโลหิตสูง; การมีส่วนร่วมของครอบครัว; โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 

 35 เสาวภา ชาวนา[Saowapa Chownna] , สุคนธา คงศีล , สุขุม เจียมตน[Sukhum Jiamton] , ยศพล เหลืองโสมนภา[Yosapon Leaungsomnapa]
การวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ 2558 กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด Hospital Care Cost Analysis of Normal Delivery of Migrant Workers, Fiscal Year 2015: a Case Study of Ko Chang Hospital, Trat Province

Journal = Journal of Health Science (Thai) Sep.-Oct. 2018;27(5):927-935.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Hospital care cost; Normal delivery; Migrant workers; Ko Chang Hospital 
คำสำคัญ : ต้นทุน; การคลอด; แรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน; โรงพยาบาลเกาะช้าง 
 

 36 บุษกร ชมเมือง[Budsakorn Chommueang] , ธนาศรี สีหะบุตร , วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล
ลักษณะการสุขาภิบาลที่พักอาศัยมีอิทธิพลต่อการเพาะพันธุ์หนูในตำบลหอไกร จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย Housing Sanitation Conditions Influencing Rat Infestation in Ho Krai Subdistrict, Phichit Province, Thailand

Journal = KKU Research Journal (Graduate Studies) Jan.-Mar. 2018;18(1):72-80.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Housing sanitation; Rat sign; Rat infestation 
คำสำคัญ : การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย; ร่องรอยหนู; การเพาะพันธุ์ของหนู  
 

 37 พัชราณี ภวัตกุล , กนกวรรณ บัณฑุชัย[Ganokwan Buntuchaร] , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับกับพลังงานและสารอาหารที่มารดาบริโภค Infants' breast milk intake and maternal energy and nutrient consumptions

Journal = Journal of Nutrition Association of Thailand Jan.-Jun. 2018;53(1):42-54.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Breast milk intake, Energy, Protein 
คำสำคัญ : ปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับ; พลังงาน; โปรตีน 
 

 38 ธวัช บุญนวม[Tawat Boonnuam] , [co] โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , [Dittakarn Boriboonhirunsarn]
การยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช Influenza Vaccine Acceptance among Pregnant Women Attending the Antenatal Care Clinic at Siriraj Hospital

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2018;48(2):127-136.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Knowledge of influenza; Benefits of influenza vaccine 
คำสำคัญ : ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่; ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
 

 39 กรกนก อุ่นจิตร[Kornganog Unjit] , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
ความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายงานหลักกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข Intention to Stay in an Organization among Core Function Staff in the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2018;48(3):308-318.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Intention to stay in the organization; Job satisfaction; Core function staff; Department of Thai Traditional and Alternative Medicine 
คำสำคัญ : ความตั้งใจคงอยู่ในองค์การ; ความพึงพอใจในงาน; บุคลากรสายงานหลัก; กรมการแพทย์แผนไทยและการเลือก 
 

 40 สุภาวิณี แสงเรือน[Supawinee Saengruen] , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ , จุฑาธิป ศีลบุตร
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายงานหลัก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Job Satisfaction of Core Staff at the Department of Health Service Support, Ministry of Public Health of Thailand

Journal = Journal of Health Science (Thai) May.-Jun. 2018;27(3):531-539.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Job satisfaction; Job characteristics; Organizational climate; Core function staff; Department of Health Service Support 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจในงาน; คุณลักษณะงาน; บรรยากาศองค์กร; บุคลากรสายงานหลัก; กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ; 
 

 41 ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , จำเนียร ชุณหโสภาค[Jumnian Junhasobhaga]
การประเมินผลการเรียนรู้และการจัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ตามโมเดล Kirkpatrick Kirkpatrick's Evaluation Model of the Happy Workplace Program Learning and Training in the Thai Garment Industry

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2018;48(1):5-18.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Kirkpatrick's evaluation; Happy workplace program; Thai garment industry 
คำสำคัญ : การประเมิน Kirkpatrick; กระบวนการเสริมสุขภาวะ; กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
 

 42 ธีระ ศิริสมุด[Teera Sirisamutr] , กิตติพงศ์ พลเสน , พรทิพย์ วชิรดิลก[Porntip Wachiradilok ]
ความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย Knowledge, Perspective, and Reasons of Not-Calling Emergency Medical Services in Thailand

Journal = Journal of Health Systems Research Oct.-Dec. 2018;12(4):668-680.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Knowledge and perspective of emergency medical service; EMS utilization, Emergency 
คำสำคัญ : ความรู้; ทัศนคติการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน; การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน; การเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 

 43 ปาณิสา ศรีดโรมนต์[Panisa Sridaromont] , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
ทักษะการบริหาร สไตล์ผู้นำ และบรรยากาศองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Leadership skills, Leadership Style, Organization Climate that Affect Organizational Effectiveness of Department of Health, Ministry of Public Health

Journal = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health Jan.-Mar. 2018;41(1):43-55.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Organzational effectiveness; Leadership skills; Leadership style; Organizational climate 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลองค์กร; ทักษะการบริหาร; สไตล์ผู้นำ; บรรยากาศองค์กร 
 

 44 สกุลพร สงทะเล[Sakunporn Songtalae] , [co] แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , สุคนธา ศิริ , สุรินธร กลัมพากร
สมรรถภาพปอดและปัญหาระบบทางเดินหายใจของพนักงานดับเพลิงกรุงเทพมหานคร Lung Function and Respiratory Symptoms of Bangkok Firefighters

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2018;32(1):46-58.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Respiratory symptoms; Pulmonary function; Firefighter 
คำสำคัญ : อาการระบบทางเดินหายใจ; สมรรถภาพปอด; พนักงานดับเพลิง 
 

 45 สุทัศน์ โชตนะพันธุ์[Suthat Chottanapund] , กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , อรนุช นำไพศาล[Oranuch Numpaisan]
การบริหารจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลหลายพื้นที่ : บทเรียนจากโครงการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยในแต่ละภูมิภาค Management of a large scale multisite study: A lesson learned from a research to assess risk factors of non-communicable diseases (NCDs) in the Thai population by region

Journal = Kanchanaburi Medical Journal Jan.-Apr. 2018;6(16):5-21.

Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ
Key Words : Project management; Large scale study; multisite study 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการโครงการโครงการวิจัยขนาดใหญ่; โครงการวิจัยหลายพื้นที่ 
 

 46 ปวีณ์ริศา ช้อยเชื้อดี[P. Choichuedee] , อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์[U. Suttidansanee] , ฉัตรภา หัตถโกศล , [co] พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
มะม่วงเพียวเร่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก Mango Puree for Elderly with Dysphagia

Journal = Agricultural Science Journal Jan.-Apr. 2018;49(2): Article No.Suppl.:33-36.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Mango puree; Sugar content; Elderly; Dysphagia 
คำสำคัญ : มะม่วงเพียวเร่; ปริมาณน้ำตาล; ผู้สูงอายุ; ภาวะกลืนลำบาก 
 

 47 ถวิล สกุลวรรณวงศ[Tawin Sakunwanwong] , [co] ภูเบศร์ แสงสว่าง
การดูแลการบริโภคอาหารโดยผู้ปกครองกับภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในอำเภองาว จังหวัดลำปาง Meal consumption by parental care and nutrition of school age at Ngao district, Lampang Province

Journal = Thammasat University Hospital Journal Online May.-Aug. 2018;3(2):29-38.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Meal consumption; Parent; Nutrition status 
คำสำคัญ : การดูแลการบริโภคอาหาร; ผู้ปกครอง; ภาวะโภชนาการ 
 

 48 มลินี สมภพเจริญ , วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย , กวิตา พวงมาลัย
ช่องทางการสื่อสารสุขภาพจิต และข้อความส่งเสริมสุขภาพจิตกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร Mental health communication channels and mental health promotion messages for depression knowledge of working-age group in bangkok

Journal = Journal of Public Relations and Advertising Jul.-Dec. 2018;11(2):149-166.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Depression; Mental health communication; Mental health of working-age group 
คำสำคัญ : โรคซึมเศร้า; การสื่อสารสุขภาพจิต; สุขภาพจิตวัยทำงาน 
 

 49 [Paradee Hodcharin] , [Udorn Youngchuay] , [co] โสภา ชินเวชกิจวานิชย์
Natural Radioactivity in Groundwater in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Journal = Applied Environmental Research Sep.-Dec. 2018;40(3):11-18.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Natural radioactivity; Groundwater; Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
 

 50 อุมาลี ธรศรี[Umalee Thonsri] , [co] พัชราณี ภวัตกุล , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , Kandavasee Maleevong[กานดาวสี มาลีวงษ์]
โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ: ลดหวาน มัน เค็ม ประยุกต์การกำกับตนเอง และแรงสนับสนุนจากครอบครัวในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 Nutrition Promotion Program: Reducing Sugar, Fat, and Salt Intake Applying Self-Regulation and Family Support among Patients with Type 2 Diabetes

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2018;48(3):284-295.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Type 2 diabetes; Self-regulation; Family support 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2; การกำกับตนเอง; แรงสนับสนุนจากครอบครัว 
 

 51 ผกาทิพย์ สัจจามั่น[Pakathip Satjaman] , [co] จารุวรรณ ธาดาเดช , วิริณธิ์ กิตติพิชัย , สุวรรณี แสงมหาชัย[Suwannee Sangmahachai]
ความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไปใน Generation Y ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Organizational Commitment Among General Support Staff in the Generation Y of Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

Journal = Ramathibodi Medical Journal Jul-Sep. 2018;41(3):62-72.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Organizational commitment; Job characteristics; Organizational characteristics; Job experiences 
คำสำคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ; ลักษณะงาน; ลักษณะขององค์การ; ประสบการณ์ในการทำงาน 
 

 52 สุพิชากรณ์ ธนานุวงษ์[Supichakorn Thananuwong] , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร Organizational Commitment: a case study of Medical Service Department personals at Bangkok Metropolitan Administration

Journal = ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Jul.-Dec. 2018;7(2):110-123.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Organization Commitment; Job Characteristic; Organizational Climate; Organizational Justice; Medical Service Department 
คำสำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ; คุณลักษณะงาน; บรรยากาศองค์การ; การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ; สำนักการแพทย์ 
 

 53 Sujintra Chujarearnpipat[ศุจินทรา ชูเจริญพิพัฒน์] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Organizational Commitments of Grovernment Officers in Department of Health Service Support, Ministry of Public Health, Thailand

Journal = Journal of Health Science (Thai) Nov.-Dec. 2018;27(6):1117-1129.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Organizational commitment; Organizational climate 
คำสำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ; บรรยากาศองค์การ 
 

 54 กรรณิกา ฤทธาพรม[Kannikar Rittaprom] , วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ , วรกมล บุณยโยธิน , อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นไม้ด้วยชั้นกรองชนิดตัวกลางฝุ่นไม้ Outdoor Construction work and Occupational Heat Exposure standard of The Ministry of Labour

Journal = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health Apr.-Jun. 2018;41(2):66-78.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : WBGT; Core body temperature; Outdoor work; Construction worker 
คำสำคัญ : WBGT; อุณหภูมิแกน; งานกลางแจ้ง; คนงานก่อสร้าง 
 

 55 อุสาสันต์ กอธวัช[Usasun Kortawat] , [co] พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , นพนันท์ นานคงแนบ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความปลอดภัยและสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน Perception of Older Adults about the Safety and Convenience of Living at Home

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2018;32(1):77-96.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Perceived safety; Convenience in housing; Home Environment; Aging 
คำสำคัญ : การรับรู้ความปลอดภัย; ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย; สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย; ผู้สูงอายุ 
 

 56 กรวรรณ ภู่บรรจง[Korawan Pubanjong] , [co] ศุภชัย ปิติกุลตัง , สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชุมพร Predicting Factors for Twelve Core Values Practice among Senior High School Students, Chumphon Province

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2018;48(3):319-331.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Twelve core values; senior high school students 
คำสำคัญ : พฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 57 สลิลทิพย์ กมลศิริ , วิโรจน์ เจียมรังษี , สุนีย์ ละกำปั่น , ประศักดิ์ สันติภาพ , ณิชชาภัทร ขันสาคร
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา Predicting Factors of Quality of Life Among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Chachoengsao Community Hospital

Journal = HCU Journal Jul.-Dec. 2018;22(43-44):27-42.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Quality of life; Chronic obstructive pulmonary disease; Community hospital 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง; โรงพยาบาลชุมชน 
 

 58 บุษยมาศ น้ำกลั่น[Butsayamas Numklun] , [co] สุคนธา คงศีล , สุขุม เจียมตน[Sukhum Jiamton] , วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์[Walaiorn Pratchayapruit]
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียในการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคตุ่มน้ำพองใส (Pemphigus Vulgaris) สุาบันโรคผิวหนัง ปี พ.ศ.2554-2558 Prevalence and Factors Associated with Bacterial Infection in Hospitalized Patients with Pemphigus Vulgaris at the Institute of Dermatology from 2011-2015

Journal = Journal of the department of medical services Mar.-Apr. 2018;43(2):51-55.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 59 รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล[Rujapa Chirapradispol] , [co] ปาหนัน พิชยภิญโญ , สุนีย์ ละกำปั่น , ดุสิต สุจิรารัตน์
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร Prevalence and Factors Associated with New Students Drinker in Bangkok Metropolitan High Schools

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2018;32(2):155-171.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : New alcohol consumption; Theory of Planned Behavior; High school students 
คำสำคัญ : การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; ทฤษฎีพฤตกรรมตามแผน; นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 60 มิ่งกมล ภิบาลวงษ์[Mingkamon Pibanwong] , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข Professional Nurses' Intention to Resign From Regional Hospitals Under Ministry of Public Health

Journal = Journal of Nursing Division Jan.-Apr. 2018;45(1):25-44.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Intention to Resign; Quality of Work life; Professional Commitment; Professional Nurses 
คำสำคัญ : ความตั้งใจลาออก; คุณภาพชีวิตการทำงาน; ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 61 สืบสิทธิ์ ครองชื่น[Suebsit Krongchuen] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , วัลลีรัตน์ พบคีรี
ค่านิยมวิชาชีพ การสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร Professional Values, Social Support, and Quality of Work Life of Professional Nurses in Public Health Centers, Bangkok Metropolitan Administration

Journal = Journal of Health Science (Thai) Nov.-Dec. 2018;27(6):1107-1116.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Quality of work life; Professional values; Social support; Professional nurses; Bangkok Metropolitan Administration 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; ค่านิยมวิชาชีพ; การสนับสนุนทางสังคม; พยาบาลวิชาชีพ; กรุงเทพมหานคร 
 

 62 ศิรินภา ใจยะบาล[Sirinapa Jaiyaban] , สุธี อยู่สถาพร , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
การคุ้มครองการเรียกเก็บค่าบริการของผู้รับบริการในหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในกรุงเทพมหานคร PROTECTION FOR SERVICE-FEE COLLECTION BY HEALTH CARE PROVIDERS IN HEALTH SERVICE UNITS ACCORDING TO THE NATIONAL HEALTH SECURITY ACT OF B.E.2545

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Sep.-Dec. 2018;4(3):321-334.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : NATIONAL HEALTH SECURITY FUND; UNIVERSAL HEALTH COVERAGE; RIGHT PROTECTION; HEALTH CARE UNIT 
คำสำคัญ : กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; บัตรทอง; คุ้มครองสิทธิ; หน่วยบริการ 
 

 63 บุณเรือง ขาวนวล[Boonruang Khaonuan] , นงลักษณ์ พะไกยะ[Nonglak Pagaiya] , ประยูร ฟองสถิตย์กุล , สถิรกร พงศ์พานิช[Sathirakorn Pongpanich] , วิทยา อยู่สุข , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
ความต้องการกำลังคนวิชาชีพสาธารณสุขของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2569 Public Health Professions Health Workforce Requirements in Thailand 2026

Journal = Journal of Health Systems Research Apr.-Jun. 2018;12(2):245-253.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Human resources demand projection; Public health professions; Demand projection; Supply projection 
คำสำคัญ : การคาดการณ์ความต้องการกำลังคน; วิชาชีพสาธารณสุข; การคาดการณ์ความต้องการ; การคาดการณ์อุปทานกำลังคน 
 

 64 ศิริจรรยา จรรยาธรรม[Sirijunya Junyatham] , [co] นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , ณัฐนารี เอมยงค์
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง Quality of Work Life of Professional Nurses in One Public University Hospital

Journal = Royal Thai Navy Medical Journal Jan.-Apr. 2018;45(1):52-65.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Quality of work life; Work motivation; Social support; Professional nurses 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; แรงจูงใจในการทำงาน; การสนับสนุนทางสังคม; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 65 วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , รังษีนพดล โถทอง[Rungsinoppadol Thotong] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติครอบครัวและมะเร็งเต้านมในสตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน Relationship between family history and breast cancer among Thai premenopausal women

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University Jul.-Aug. 2018;37(4):460-469.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Family history; Breast cancer; Thai premenopausal women 
คำสำคัญ : ประวัติครอบครัว; มะเร็งเต้านม; สตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน 
 

 66 กรกนก นาเครือ[Kornkanok Nakhruea] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , สุรินธร กลัมพากร , จุฑาธิป ศีลบุตร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยของพยาบาลในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก Role Performance Factors of Occupational Health Nurses in Industrial Estates of Thailand

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2018;32(1):97-116.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : performance; role; occupational health nurses 
คำสำคัญ : การปฏิบัติงาน; บทบาท; พยาบาลอาชีวอนามัย 
 

 67 ธนิดา อินทะจักร์[Thanida Intajak] , [co] ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
ความคิดเห็นต่อการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการทางสาธารณสุข ในวาระสุดท้ายของชีวิตในผู้สูงอายุ จ.ลำปาง Senior Citizens' Opinion on Declaration of Intention to Refuse Public Health Service at Patients' Terminal Stage of Life in Lampang Province

Journal = Public Heath & Health Laws Journal May.-Aug. 2018;4(2):163-177.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Opinion on Declaration of intention to refuse public health service at patients' terminal stage life; Terminal stage patients 
คำสำคัญ : การแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการทางสาธารณสุขในวาระสุดท้าย; ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

 68 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
เรือนจำปลอดบุหรี่: ข้อเสนอทางกฎหมาย Smoke-Free Prison: Legal Considerations

Journal = Public Heath & Health Laws Journal May.-Aug. 2018;4(2):209-222.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Smoke-free correctional facility; Prison; Legal Considerations 
คำสำคัญ : เรือนจำ; เขตสูบบุหรี่; เขตปลอดบุหรี่ 
 

 69 เวชศาสตร์ เรืองโสภิษฐ์[Wejchasard Rungsopit] , [co] ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
ประสิทธิผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพของเจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร STAFF'S EFFECTIVENESS ACCORDING TO THE HEALTH GUIDELINES CLAIMS OF A LIFE INSURANCE COMPANY IN BANGKOK

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Apr. 2018;4(1):15-31.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Effectiveness; The health guidelines claims; Life Insurrence Company 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการปฏิบัติ; หลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพ; บริษัทประกันชีวิต 
 

 70 นิธิกุล อักษร[Nithikoon Aksorn] , สิทธิรักษ์ รอยตระกูล[Sittiruk Roytrakul] , กวิญ ลีละวัฒน์[Kawin Leelawat] , ชินจิโร ฮามาโนะ[Shinjiro Hamano] , สันดุษิต เพ็งษา[Sundusit Pengsa] , น้ำทิพย์ หมั่นพลศรี[Namthip Munponsri] , [co] อุษา เล็กอุทัย
การตรวจหาดีเอ็นเอของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในน้ำดีจากผู้ป่วยที่มีภาวะท่อน้ำดีอุดตันด้วยวิธี real-time PCR The Detection of Opisthorchis viverrini DNA in Bile Samples from Obstructive Jaundice Patients by Real-time PCR

Journal = Vajira Medical Journal May.-Jun. 2018;62(3):159-168.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Bile, Opisthorchis viverrini; Obstructive jaundice; Real-time PCR; Conventional PCR 
คำสำคัญ : วิธี real-time PCR เหมาะสมสำหรับการตรวจหาดีเอ็นเอของ O. viverrini ในน้ำดีจากผู้ป่วยมีภาวะท่อน้ำดีอุดตัน 
 

 71 ดวงใจ มาลัย , ยุทธชาติ ทวีสุวรรณไกร[Y. Taweesuwannakai] , กฤตยา คลิกคลาย[K. Klikklai] , ณัฐพร ผลศรัทธา[N. Phonsatta]
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดฟุกุจากข้าวเหนียวดำของไทย The Development of Daifuku Product Made from Thai Purple Glutinous Rice

Journal = Agricultural Science Journal Jan.-Apr. 2018;49(2):73-76.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Daifuku; Purple glutinous rice; White glutinous rice; Phytochemicals 
คำสำคัญ : ไดฟุกุ; ข้าวเหนียวดำ; ข้าวเหนียวขาว; สารพฤกษเคมี 
 

 72 ณัฏฐินี เสือโต[Nutthinee Suaetoo] , [co] แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , มธุรส ทิพยมงคลกุล
ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี ที่ควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ได้ The Effect of a Program to Promote Blood Pressure Control among 35 to 59 Years-old Patients with Uncontrolled Hypertension

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2018;32(2):95-115.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Hypertension control; Knowledge; Motivation; Self-efficacy; Behavior change 
คำสำคัญ : ความรู้; แรงจูงใจ; การรับรู้; พฤติกรรมควบคุมความดันโลหิต; ระดับความดันโลหิต 
 

 73 อาภาพร เผ่าวัฒนา , พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา[Pimrat Thammaraksa]
ประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการสื่อสารเรื่องเพศของมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิง THE EFFECT OF LEARNING MEDIAS TO PROMOTE SEXUAL COMMUNICATION AMONG MOTHERS WITH EARLY ADOLESCENT DAUGHTERS

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Mar. 2018;34(1): Article No.inpress.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Sexual communication; Sexual communication handbook; Comprehensive instructional program; Early female adolescent 
คำสำคัญ : การสื่อสารเรื่องเพศ; คู่มือการสื่อสารเรื่องเพศ; แบบเรียนรู้สำเร็จรูป; วัยรุ่นหญิงตอนต้น; งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 
 

 74 พรชัย สว่างวงค์[PornChai Sawangwong] , [co] สุปรียา ตันสกุล , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนบน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน The Effect of Self-Efficacy Program on Self-Care Behaviors Using Thai Traditional Medicine in Patients with Upper Back Pain at Thai Traditional and Integrated Medicine Hospital

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2018;41(2):102-113.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-Efficacy; Self-Care Behaviors Using TTM; Upper Back Pain 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถของตนเอง; การดูแลตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย; โรคปวดหลังส่วนบน 
 

 75 [Ornjira Choopakar] , จงจินต์ ผลประเสริฐ , Panagiotis Elefsiniotis , [co] สุภาวดี ผลประเสริฐ
The Effect of Steam and Glycerol Pretreatment on Chemical Contents of Oil Palm Empty Fruit Bunch (EFB)

Journal = Applied Environmental Research May.-Aug. 2018;40(2):61-67.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Palm empty fruit bunch; Steam pretreatment; Waste glycerol; Alkaline and acidic pretreatment 
 

 76 วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย , [co] สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล[Surasak Taneepanichskul] , สุพร อภินันทเวช
ประสิทธิผลของการนวดสัมผัสบนศรีษะของเด็กออทิสติก The Effectiveness of Healing Touch Massage on The Head of Autistic Children

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2018;41(2):141-156.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Effectiveness; Parent training; Healing touch Massage; Autistic 
คำสำคัญ : ประสิทธิผล; การฝึกผู้ปกครอง; นวดสัมผัส; ออทิสติก 
 

 77 กัญชรีย์ พัฒนา[Kancharee Pattana] , [co] แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , อาภาพร เผ่าวัฒนา , มธุรส ทิพยมงคลกุล , เรวดี จงสุวัฒน์
ประสิทธิผลของโปรแกรมการกำกับตนเองในการลดน้ำหนักของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะอ้วนของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ จังหวัดระนอง The Effects of a Self-regulation Program for Weight Reduction of Obese Hypertensive Outpatients in Ranong Province

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2018;32(1):117-135.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Self-regulation; Weight reduction; Hypertension; Obesity 
คำสำคัญ : การกำกับตนเอง; การลดน้ำหนัก; โรคความดันโลหิตสูง; ภาวะอ้วน 
 

 78 ภารดร ยิ่งยวด[Paradorn Yingyoud] , อาภาพร เผ่าวัฒนา , นฤมล เอื้อมณีกูล
ผลของโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชาย The effects of emotional intelligence development program on aggressive behavior among boys in home for boys

Journal = Journal of Health Science Research Jan.-Jun. 2018;12(1):10-20.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : The emotional intelligence development program; Aggressive behavior; Home for boys; Boys 
คำสำคัญ : โปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์; พฤติกรรมก้าวร้าว; สถานสงเคราะห์ เด็กชาย 
 

 79 สิริพร ภิยโยทัย[Siriporn Piyayothai] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานคร The effects of promotion program for HIV prevention behaviors of grade 8 students in Bangkok

Journal = DISEASE CONTROL JOURNAL Apr.-Jun. 2018;44(2):145-158.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : AIDS and HIV infection; HIV prevention behaviors; Junior high school students 
คำสำคัญ : เอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี; พฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี; นักเรียนมัธยมศึกษา 
 

 80 กัลยา โสนทอง[Kanlaya Sanothong] , [co] แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุคนธา ศิริ
ผลของโปรแกรมการลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่ The Effects of Reduced Alcohol Consumption Behavior Program in Adulthood

Journal = Journal of Phrapokklao Nursing College Jan.-Jun. 2018;29(1):78-91.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Acohol consumption behavior; Knowledge; Motivation; Skill to refuse alcohol 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; ความรู้; แรงจูงใจ; ทักษะการปฏิเสธการดื่ม 
 

 81 วรัฐกานต์ อัศวพรวิพุธ[Waratthakarn Aussawapronwiput] , [co] ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , สุรชาติ ณ หนองคาย , สุธี อยู่สถาพร
การรับรู้คุณภาพการให้บริการ : การอนุญาตประกอบกิจการจาหน่าย และ สะสมอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี The Perception of Service Quality: Issuing Licenses for Foods Operators according to Public Health act, 2535 B.E., in Muang municipality, Supanburi province

Journal = Public Heath & Health Laws Journal May.-Aug. 2018;4(2):153-162.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : the perception of service quality; food operator license issuing 
คำสำคัญ : การรับรู้คุณภาพการบริการ; การออกใบอนุญาตประกอบกิจการจาหน่ายและสะสมอาหาร 
 

 82 เมธี ชุ่มศิริ[Methee Chumsiri] , ปาจารีย์ สำราญจิตต์[Pajaree Sumranchit] , ภัทรรัช เทศถนอม[Phatthararat Tettanom] , [co] ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ปัญหาการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีเพิกถอนคำสั่งตามพราราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 The problem of issuing administrative orders of local officials: The case for revocation of the order under the Public Health Act B.E. 2535

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Apr. 2018;4(1):32-48.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Administrative order; Local official; Revocation of the order; The Public Health Act 
คำสำคัญ : การออกคำสั่งทางปกครอง; เจ้าพนักงานท้องถิ่น; การเพิกถอนคำสั่ง; พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

 83 ชนันพร ทัพไทย[Chanunporn Tupthai] , อรวรรณ แก้วบุญชู , เพลินพิศ บุญยมาลิก
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์ กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย The Relationship Between Engine Exhaust Exposure And Risk of Cardiovascular Diseases Among Workers In Expressway Authority of Thailand

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Sep.-Dec. 2018;19: Article No.Supplement:50-58.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Expressway Staff; Peripheral Blood Flow; Chemicals; Car Exhaust; Risk of Cardiovascular Diseases 
คำสำคัญ : พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย; การไหลเวียนเลือดส่วนปลาย; สารเคมี; ไอเสียรถยนต์; ความเสี่ยงการต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 

 84 กฤตยา ใจขาน[Krittaya Jaikhan] , [co] ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ , จุฑาธิป ศีลบุตร , ภูษิตา อินทรประสงค์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย The Relationship between Happiness and Perceptions of Empowerment with Intention to Stay Working as a Registered Nurse in a University Hospital

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2018;32(2):185-201.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Intention to stay; Empowerment; Happiness; Registered Nurses 
คำสำคัญ : ความตั้งใจคงอยู่ในงาน; การเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน; ความสุข; พยาบาลวิชาชีพ;; 
 

 85 กิตติพงศ์ พลเสน , Teera Sirimutr[ธีระ ศิริสมุด] , พรทิพย์ วชิรดิลก[Porntip Wachiradilok]
สถานการณ์การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในประเทศไทย The Situation of Using Emergency Medical Services at the Emergency Department of Emergency Patients in Thailand

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2018;41(2):51-63.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Emergency medicine; Emergency patient; Emergency Medical Service 
คำสำคัญ : การแพทย์ฉุกเฉิน; ผู้ป่วยฉุกเฉิน; แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 

 86 ศิริยุภา วรชินา , สาวิตรี ทยานศิลป์ , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
การศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อความสามารถทางพหุปัญญา ในเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ที่เป็นเด็กด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์ The study of influence of food consumption behavior on multiple intelligences of disadvantaged early childhood aged 5-6 years old in Surin province

Journal = Research and Development Journal Loei Rajabhat University Jul.-Sep. 2018;13(45):44-45.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Multiple intelligences; Food behavior consumption; Early childhood; Disadvantaged children  
คำสำคัญ : พหุปัญญา; พฤติกรรมการบริโภคอาหาร; เด็กปฐมวัย; เด็กด้อยโอกาส 
 

 87 วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย , มลินี สมภพเจริญ
การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการนวดไทย มุ่งสู่มาตรฐานองค์การอนามัยโลก The synthesis of proposals for benchmarks development of Nuad Thai toward World Health Organization's standard

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Sep.-Dec. 2018;4(3):459-471.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Nuad Thai for health; Nuad Thai therapy; Benchmarks for training in Nuad Thai 
คำสำคัญ : นวดไทยเพื่อการรักษา; นวดไทยเพื่อสุขภาพ; มาตรฐานการอบรมนวดไทย 
 

 88 มินตา ธารีจิตร์[Minta Thareejit] , ธนาศรี สีหะบุตร , [co] วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล
การจัดทำแผนที่ระดับเสียงจากการจราจรสำหรับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Traffic Noise Mapping for Phra Nakhon Si Ayutthaya Municipality, Ayutthaya Province

Journal = KKU Research Journal (Graduate Studies) Jul.-Sep. 2018;18(3):84-91.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Traffic noise; Grographic information system; Phra Nakhon Si Ayutthaya 
คำสำคัญ : เสียงจากจราจร; ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์; พระนครศรีอยุธยา 
 

 89 สุคนธา คงศีล , สุขุม เจียมตน[Sukhum Jiamton] , รมนปวีร์ บุญใหญ่[Ramonpawee Boonyai] , ณฐมน พรมอ่อน[Nathamon Prom-on]
การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล โครงการในกลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการวิจัย การควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ Using Cost-Effectiveness Analysis Prevention and Alleviation in Youth and Other Most at Risk Population by Participatory Learning for Health Development

Journal = Journal of Health Science (Thai) Nov.-Dec. 2018;27(6):1098-1106.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Cost-effectiveness; Intervention; Youth; HIV cases prevented 
คำสำคัญ : ต้นทุน-ประสิทธิผล; เอดส์; เยาวชน 
 

 90 พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา[Pimrat Thammaraksa] , อาภาพร เผ่าวัฒนา
การป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นไทยทำได้จริงหรือ? WHETHER OR NOT MULTIPLE RISK BEHAVIORS IN THAI ADOLESCENTS IS PREVENTABLE ?

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok May.-Aug. 2018;34(2):173-188.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Multiple risk behaviors; Adolescents 
คำสำคัญ : พหุพฤติกรรมเสี่ยง; วัยรุ่น 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี