ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2017

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2017

 

ระดับนานาชาติ


 1 Sararin Pitthayapong , [co] Weena Thiangtham , Arpaporn Powwattana , Sirirat Leelacharas , Catherine M. Waters
A community Based Program for Family Caregivers for Post Stroke Survivors in Thailand
Journal = Asian Nursing Research Jun. 2017;11(2):150-157.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Stroke; Recovery; Family caregivers; Skills; Community 
 

 2 Premrudee Kanchanapiya , Sawanya Jareemit , [co] Suphaphat Kwonpongsagoon
A new composite made from non-metallic waste printed circuit boards: Table-top product as a practical prototype
Journal = International Journal of GEOMATE Dec. 2017;13(40):1-8.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Printed circuit board waste, Non-metallic fraction, Glass fiber reinforced plastic, Table-top surface 
 

 3 Uraporn Phumisantiphong , Kanokrat Siripanichgon , Onrapak Reamtong , [co] Pornphan Diraphat
A novel bacteriocin from Enterococcus faecalis 478 exhibits a potent activity against vancomycin-resistant enterococci
Journal = PLoS ONE Oct. 2017;12(10): Article No.e0186415.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 4 Susan Renee Woskie , Pornpimol Kongtip , Wiroj Thanasanpaiboon , Napaporn Kiatdamrong , Nantha Charoonrungsirikul , Noppanun Nankongnab , Anu Surach , Akkarat Phamonphon
A pilot study of maternal exposure to organophosphate pesticides and newborn neurodevelopment in Thailand
Journal = International Journal of Occupational and Environmental Health Jul. 2017;23(3):193-201.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Neurodevelopment; Pesticides; Thailand; Organophosphate; NBAS; Children 
 

 5 Yada Pinatha , [co] Chongchin Polprasert , Andrew J. Englande Jr.
Adsorption onto Ash Particles and Common Ion Effect for Phosphorus Recovery from Urinal Wastewater
Journal = GMSARN International Journal Mar. 2017;11(1):33-44.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Tuberculosis; Cambodia; Cost-effectiveness; Case finding 
 

 6 Manaporn Wongsoonthornchai , Ruth Scheidegger , [co] Suphaphat Kwonpongsagoon , Hans-Peter Bader
ANALYSIS OF TIME-DEPENDENT MERCURY FLOWS THROUGH THE USE OF THERMOMETERS AND SPHYGMOMANOMETERS IN THAILAND
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12(33):65-70.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Mathematical Material Flow Analysis (MMFA); Thermometer; Time-dependent; Sphygmomanometer 
 

 7 Prasak Santiparp
Appreciative Critical Reflection in Transformative Learning Process for Enhancing Self-Esteem of Undergraduate Public Health Students: A Qualitative Study
This Journal is in Beall's List : Journal = The Turkish Online Journal of Educational Technology Dec. 2017;: Article No.Special Issue for ITEC 201739.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 8 Laksanee Boonkhao , [co] Wantanee Phanprasit , Mark Gregory Robson , Dusit Sujirarat , Suphaphat Kwonpongsagoon , Chaiyanun Tangtong
Arsenic exposure levels of petrochemical workers in three workplace settings in Rayong Province, Thailand
Journal = Human and Ecological Risk Assessment Oct. 2017;23(7):1645-1654.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Arsenic; Petrochemical workers; Exposure; Cooked food; Drinking water; Urinary arsenic 
 

 9 Suchada Tasai , Tawee Saiwichai , Morakot Kaewthamasorn , Sonthaya Tiawsirisup , Prayute Bhuddhirakkul / Prayute Buddhirakkul , Sirintip Chaichalotornkul , [co] Sittiporn Pattaradilokrat
Artesunate-tafenoquine combination therapy promotes clearance and abrogates transmission of the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum
Journal = Veterinary Parasitology Jan. 2017;233:97-106.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Aedes aegypti; 8-Aminoquinoline; Artesunate; Chemotherapy; Tafenoquine; Plasmodium gallinaceum; Oocysts 
 

 10 Sonia Agrawal , Kara A. Moser , Lindsay Morton , Michael P. Cummings , Ankita Parihar , Ankit Dwivedi , Amol C. Shetty , Elliott F. Drabek , Christopher G. Jacob , Philipp P. Henrich , Christian M. Parobek , Krisada Jongsakul , Rekol Huy , Michele D. Spring , Charlotte A. Lanteri , Suwanna Chaorattanakawee , Chanthap Lon , Mark M. Fukuda , David L. Saunders , David A. Fidock , Jessica T. Lin , Jonathan J. Juliano , Christopher V. Plowe , Joana C. Silva , [co] Shannon Takala-Harrison
Association of a Novel Mutation in the Plasmodium falciparum Chloroquine Resistance Transporter With Decreased Piperaquine Sensitivity
Journal = Journal of Infectious Diseases Aug. 2017;216(4):468-476.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Malaria; Piperaquine; Resistance; Plasmodium falciparum; Chloroquine resistance transporter; Plasmepsin 
 

 11 Duanpen Sirithian , [co] Sarawut Thepanondh , Wanna Laowagul , Daisy Morknoy
Atmospheric dispersion of polycyclic aromatic hydrocarbons from open burning of agricultural residues in Chiang Rai, Thailand
Journal = Air Quality, Atmosphere & Health Sep. 2017;10(7):861-871.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Polycyclic aromatic hydrocarbons; Dispresion modeling; CALPUFF; Agricultural waste burning; Risk assessment; Thailand 
 

 12 Tomohiro Ishimaru , [co] Koji Wada , Sara Arporn , Derek R. Smith
Attitudes of nurses toward HIV-infected colleagues in Japan
Journal = Contemporary Nurse Mar. 2017;53(2):133-142.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Attitudes; HIV Infections; Japan; Nurses; Risk assessment 
 

 13 Arisa Butacnum , Rewadee Chongsuwat , [co] Akkarach Bumrungpert
Black tea consumption improves postprandial glycemic control in normal and pre-diabetic subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study
Journal = Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Jan. 2017;26(1):59-64.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Black tea; Black tea polymerized polyphenols; Catechins; Diabetes; Glycemic control 
 

 14 Wisit Chaveepojnkamjorn , Rungsinoppadol Thotong , Pratana Satitvipawee , Supachai Pitikultang
Body mass index and breast cancer risk among thai premenopausal women: A case-control study
Journal = Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Nov. 2017;18(11):3097-3101.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Body mass index- breast cancer- Thai premenopausal women 
 

 15 Maytiya Muadchim , [co] Wantanee Phanprasit , Mark Gregory Robson , Dusit Sujirarat , Rawee Detchaipitak
Case study of occupational mercury exposure during decontamination of turnaround in refinery plant
Journal = International Journal of Occupational and Environmental Health Jan 2017;23(1):81-86.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Mercury; Decontamination worker; Turnaround; Refinery plant 
 

 16 Pimpan Silpasuwan , Chukiat Viwatwongkasem , Pornpimol Kongtip , Adul Bandhukul , Thida Omas , Susan Woskie
Catching and Correcting Unreported, Under-reported Accidents (Near-Misses) among Healthcare Providers in Thailand
Journal = ARCHIVES OF MEDICINE Mar. 2017;9(2):1-7.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Accidents at work; Near-misses; Underreported; Health care provider 
 

 17 Muhammad Jami Husain , [co] Deliana Kostova , Lazarous Mbulo , Saranya Benjakul , Mondha Kengganpanich , Linda Andes
Changes in cigarette prices, affordability, and brand-tier consumption after a tobacco tax increase in Thailand: Evidence from the Global Adult Tobacco Surveys, 2009 and 2011
Journal = Preventive Medicine Dec. 2017;105: Article No.Suppl.:S4-S9.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Cigarette prices; Cigarette affordability; Cigarette price-tiers; Tobacco tax; Thailand; Global Adult Tobacco Surveys; Cigarette brand-switching;  
 

 18 Achiraya Siriphap , Pimlapas Leekitcharoenphon , Rolf Sommer Kaas , Chonchanok Muangnapoh , Frank Moller Aarestrup , [co] Orasa Suthienkul , [co] Rene Sjogren Hendriksen
Characterization and Genetic Variation of Vibrio Cholerae Isolated from Clinical and Environmental Sources in Thailand
Journal = PLoS ONE Jan. 2017;12(1): Article No.e0169324.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 19 Lazarous Mbulo , Komanduri S. Murty , Muhammad Jami Husain , Rizwan Bashir , Glenda Blutcher-Nelson , Saranya Benjakul , Mondha Kengganpanich , Toker Erguder , Bekir Keskinkilic , Sertac Polat , Dhirendra N. Sinha , Krishna Palipudi , Indu B. Ahluwalia
Contrasting Trends of Smoking Cessation Status: Insights From the Stages of Change Theory Using Repeat Data From the Global Adult Tobacco Survey, Thailand (2009 and 2011) and Turkey (2008 and 2012)
Journal = Preventing chronic disease Jun. 2017;14: Article No.E42.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
 

 20 Kanittha Chamroonsawasdi , [co] Suthat Chottanapund , Pravich Tunyasitthisundhorn , Nawaphan Phokaewsuksa , Tassanee Ruksujarit , Pawarat Phasuksathaporn
Development and Validation of a Questionnaire to Assess Knowledge, Threat and Coping Appraisal, and Intention to Practice Healthy Behaviors Related to Non-Communicable Diseases in the Thai Population
This Journal is in Beall's List : Journal = Behavioral Sciences Jun. 2017;7(2): Article No.20.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : NCDs; PMT; Reliability test; Validation of questionaire 
 

 21 Aongart Mahittikorn , Nipa Thammasonthijarern , Amonrattana Roobthaisong , Ruenruetai Udonsom , Supaluk Popruk , Sukhontha Siri , Hirotake Mori , [co] Yaowalark Sukthana
Development of a loop-mediated isothermal amplification technique and comparison with quantitative real-time PCR for the rapid visual detection of canine neosporosis
Journal = Parasites and Vectors Aug. 2017;10(1): Article No.394.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Neospora caninum; Lamp; Quantitative real-time PCR; Dog; Thailand 
 

 22 Suchart Chanama , Penchit Chitnumsub , Ubolsree Leartsakulpanich , [co] Manee Chanama
DISTINCT DIMER INTERFACE OF PLASMODIUM FALCIPARUM THYMIDYLATE SYNTHASE: IMPLICATION FOR SPECIES-SPECIFIC ANTIMALARIAL DRUG DESIGN
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2017;48(4):722-736.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Plasmodium falciparum; Antimalarial; Malaria; Subunit complementation; Thymidylate synthase 
 

 23 Taruta Lowmoung , Kannika Pombubpa , Teerapong Duangdee , Mathuros Thipayamongkolkul , [co] Leera Kittigul
Distribution of Naturally Occurring Norovirus Genogroups I, II, and IV in Oyster Tissues
Journal = Food and Environmental Virology Dec. 2017;9(4):415-422.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Norovirus; Genogroup; Digestive tissues; Gills; Mantle 
 

 24 Pantitcha Outapa , Jaeraya Ruangkawsakun , Waewta Khantee , [co] Sarawut Thepanondh
DYNAMIC AIR TOXIC EMISSION FACTOR OF MOTORCYCLES IN BANGKOK, THAILAND
Journal = Environmental Engineering and Management Journal Dec. 2017;16(12):2823-2830.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Air toxic emission; Dynamic emission factor; gasohol emission; Motorcycle 
 

 25 Chonticha Rongwang , Supawadee Polprasert , [co] Suwimon Kanchanasuta
Effect of Partial Ozonation and Thermal Pretreatment on Biogas Production from Palm Oil Decanter Cake
Journal = CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS Jun. 2017;57:1987-1992.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 26 Kanok Yooritphun , [co] Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , Kanit Krisnangkura
Effect of Selected Polyhydric Alcohols on Refining Oil Loss in the Neutralization Step
Journal = Journal of the American Oil Chemists' Society Feb. 2017;94(2):301-308.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Alkali refining; Free fatty acids; Neutralization; Palm oil; Polyhydric alcohol; Refining oil loss  
 

 27 Suwimon Kanchanasuta , Omjit Sillaparassamee
Enhancement of hydrogen and methane production from co-digestion of palm oil decanter cake and crude glycerol using two stage thermophilic and mesophilic fermentation
Journal = International Journal of Hydrogen Energy Fab. 2017;42(5):3440?3446.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Two-stage fermentation; Crude glycerol; Decanter cake; Energy recovery 
 

 28 Suphaphat Kwonpongsagoon , Sawanya Jareemit , Premrudee Kanchanapiya
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF RECYCLED NONMETALLIC FRACTION FROM WASTE PRINTED CIRCUIT BOARD
Journal = International Journal of GEOMATE Jun. 2017;12(34):8-14.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Nonmetallic fraction; Waste printed circuit board; Recycling; Waste management; Life cycle assessment 
 

 29 Kitwadee Rupprom , Porntip Chavalitshewinkoon-Petmitr , Pornphan Diraphat , [co] Leera Kittigul
Evaluation of real-time RT-PCR assays for detection and quantification of norovirus genogroups I and II
Journal = Virologica Sinica April 2017;32(2):139-146.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Norovirus; Genogroup; Real-time RT-PCR; Quantification 
 

 30 Tipawan Phetrawech , [co] Sarawut Thepanondh
EVALUATION OF RESUSPENSION OF ROAD DUST IN A CEMENT INDUSTIAL COMPLEX AREA
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12(33):96-103.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Road dust; PM-10; PM-2.5; AERMOD; Emission rate 
 

 31 Anna Kiewchaum , [co] Sarawut Thepanondh , Duanpen Sirithian , Kamolthip Mahavong , Pantitcha Outapa
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND APPROPRIATENESS OF BANGKOK ACTION PLANS ON GLOBAL WARMING MITIGATIONS
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12(33):14-21.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Bangkok; Acation plan; greenhouse gas; mitigation; MCA 
 

 32 Patiporn Bunyaphatkun(ปฏิพร บุณยพัฒน์กุล) , [co] Siriorn Sindhu(ศิริอร สินธุ) , Patricia M. Davidson , Ketsarin Utriyaprasit(เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์) , Chukiat Viwatwongkasem , Wittaya Chartbunchachai(วิทยา ชาติบัญชาชัย)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการทรุดลงทางคลินิคในผู้ที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ Factors Influencing Clinical Deterioration in Persons with Sepsis
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2017;21(2):135-147.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Clinical deterioration; Emergency care; Influencing factors; Sepsis; Shock; Thailand 
คำสำคัญ : อาการทรุดลงทางคลินิก; การดูแลฉุกเฉิน; ปัจจัยที่มีอิทธิพล; ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ; ภาวะช๊อก 
 

 33 Sitanan Srijaiwong , Siriorn Sindhu , Ameporn Ratinthorn , Chukiat Viwatwongkasem
Factors Influencing Sexual Behaviors among Thai Adolescents
Journal = Journal of Population and Social Studies Jun. 2017;25(3):171-193.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 34 Kannikar Chatdokmaiprai , [co] Surintorn Kalampakorn , Marjorie McCullagh , Sunee Lagampan , Sansanee Keeratiwiriyaporn
Factors Predicting the Provision of Smoking Cessation Services Among Occupational Health Nurses in Thailand
Journal = Workplace health & safety Jun. 2017;65(6):253?261.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Nurses; Workplace; Self-efficacy; Smoking cessation services; Model testing 
 

 35 Monthatip Klabsong , [co] Nipapun Kungskulniti , Chanakan Puemchalad , Naowarut Charoenca , Vittaya Pumsuvon
FEASIBILITY STUDY OF BIODIESEL PRODUCTION FROM RESIDUAL OIL OF PALM OIL MILL EFFLUENT
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12(33):60-64.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Residual oil; Palm oil mill effluent (POME); Biodiesel; Fatty acid methyl ester (FAME) 
 

 36 Coll Hutchison , Mishalsameer Khan , Joanne Su Yin Yoong , [co] Xu Lin , Richard J. Coker
Financial barriers and coping strategies: a qualitative study of accessing multidrug-resistant tuberculosis and tuberculosis care in Yunnan, China
Journal = BMC Public Health Feb. 2017;17: Article No.221.  
Department = คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
Key Words : Tuberculosis; Multidrug-resistance; China; Barriers; Qualitative 
 

 37 Siriluck Pojjanapornpun , [co] Kornkanok Aryusuk , Narumon Jeyashoke , Supathra Lilitchan , Kanit Krisnangkura
Gas Chromatographic Separation and Identification of Jacaric and Punicic 2-Ethyl-1-Hexyl Esters
Journal = Journal of the American Oil Chemists' Society Mar. 2017;94(4):511-517.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Conjugated linolenic acid; 2 Ethyl-1-hexyl ester; GC; Jacaranda seed oil; Jacaric acid; Punicic acid 
 

 38 Thinnaphop Chum-in , Kaokanya Sudaprasert , Syriya Phankosol , Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , [co] Kanit Krisnangkura
Gibbs energy additivity approaches to QSPR in Modeling of high pressure density and kinematic viscosity of FAME and biodiesel
Journal = Fuel Processing Technology Feb. 2017;156:385-393.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Biodesel; Density; Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; Kinematic viscosity; Model; Presure 
 

 39 Siriluck Pojjanapornpun , [co] Kornkanok Aryusuk , Supathra Lilitchan , Kanit Krisnangkura
Gibbs energy additivity approaches to QSRR in generating gas chromatographic retention time for identification of fatty acid methyl ester
Journal = Analytical and Bioanalytical Chemistry Apr. 2017;409(11):2777-2789.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; Identification; Quantitative structure-retention relationship; Retention time 
 

 40 Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Ratanavadee Phuphanchroensuk , Chonlada Palarach , Dusit Sujirarat , Supha Sangprasert , Malasod Sermsuk , Namthip Sawattrakool , Susan Renee Woskie
Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women
Journal = Journal of Agromedicine Jul. 2017;22(3):282-289.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Agricultural acitvities; Glyphosate; Maternal and umbilical cord serums; Paraquat; Pregnant women 
 

 41 Bussarakam Thitanuwat , [co] Chongchin Polprasert , Andrew J. Englande Jr.
Green residues from Bangkok green space for renewable energy recovery, phosphorus recycling and greenhouse gases emission reduction
Journal = Waste Management Mar. 2017;61:572-581.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Greenhouse gases; Green residues; Phosphorus recycling; Renewable energy; Thailand; Urban green space 
 

 42 Pipat Luksamijarulkul , Siranee Suknongbung , Pisit Vatanasomboon , Dusit Sujirarat
HEALTH STATUS, ENVIRONMENTAL LIVING CONDITIONS AND MICROBIAL INDOOR AIR QUALITY AMONG MIGRANT WORKER HOUSEHOLDS IN THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2017;48(2):396-406.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Migrant workers; Envrionmental living conditions; Indoor air quality; Tuberculosis 
 

 43 Orawan Kaewboonchoo , Sung, F.C. , Lin, C.L. , Hsu, H.C. , [co] Kuo, C.T.
Hip fracture risk in patients with burn injury: a retrospective cohort study in Taiwan
Journal = Osteoporosis International Dec. 2017;28(12):3415-3420.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Burn injury; Hip fracture; Insurance data; Osteoporosis; Retrospective cohort study 
 

 44 Thunchanok Rukkawattanakul , Nitat Sookrung , Watee Seesuay , Nattawat Onlamoon , Pornphan Diraphat , Wanpen Chaicumpa , [co] Nitaya Indrawattana
Human scFvs that counteract bioactivities of Staphylococcus aureus TSST-1
Journal = Toxins Feb. 2017;9(2): Article No.50.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Direct acting anti-TSST-1; Human scFv; Staphylococcus aureus; Superantign; Toxic shock syndrome (TSS) 
 

 45 Kamonwat Nakason , Bunyarit Panyapinyopol , [co] Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Hydrothermal carbonization of oil palm pressed fiber: Effect of reaction parameters on product characteristics
Journal = International Energy Journal Jun. 2017;17(2):47-56.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Biofuels; Biomass; Hydrochar; Intermediate chemicals; Iignocellulosic materials 
 

 46 Suwimon Kanchanasuta , Kantika Kittipongpattana , Nipon Pisutpaisal
Improvement of biohydrogen fermentation by co-digestion of crude glycerol with palm oil decanter cake
Journal = CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS Jun. 2017;57:1963-1968.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 47 Suwimon Kanchanasuta , Nipon Pisutpaisal
Improvement of glycerol waste utilization by co-feedback with palm oil decanter cake on biohydrogen fermentation
Journal = International Journal of Hydrogen Energy Fab. 2017;42(5):3447?3453.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Glycerol waste; Co-feedstock; Palm oil decanter cake; Biohydrogen 
 

 48 Atiya Yeesin , Chanapong Rojanaworarit , Nutkamol Chansatitporn
Incidence of Peripheral Phlebitis and its Predictive Characteristics Infemale Inpatients Hospitalized at a Public Hospital in Thailand : A Prospective Cohort Study
This Journal is in Beall's List : Journal = International Journal on Advanced Computer Theory and Engineering 2017;6(2-3):27-33.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Phlebitis, Risk factor, nursing; Cohort study, Epidemiology 
 

 49 Ratana Somrongthong , Sunanta Wongchalee , Chandrika Ramakrishnan , Donnapa Hongthong , Korravarn Yodmai , [co] Nualnong Wongtongkam
Influence of socioeconomic factors on daily life activities and quality of life of Thai elderly
Journal = Journal of Public Health Research Jun. 2017;6(1):49-55.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Elderly; Daily living; Quality of life; Socioeconomic; Thailand 
 

 50 Manas Ranjan Behera , Chardsumon Prutipinyo , Nithat Sirichotiratana , Chukiat Viwatwongkasem
Interventions for improved retention of skilled health workers in rural and remote areas
Journal = Annals of Tropical Medicine and Public Health Jan.-Feb. 2017;10(1):16-21.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Health worker; Human resources for health; nurses; Physicians; Primary health care; Recruitment; Retention; Rural retention 
 

 51 Techun Shen , Chengli Lin , Chunhui Liao , Changching Wei , Fung-Chang Sung , [co] Chiahung Kao
Major depressive disorder is associated with subsequent adult-onset asthma: a population-based cohort study (Revision 2)
Journal = Epidemiology and Psychiatric Sciences Dec. 2017;26(6):664-671.  
Department = คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
Key Words : Asthma; Cohort study; Major depressive disorder (MDD); Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 
 

 52 Suwanna Chaorattanakawee , Lon, Chanthap Thap , Chann, Soklyda , Thay, Kheangheng Heng , Kong, Nareth , You, Yom , Sundrakes, Siratchana , Thamnurak, Chatchadaporn , Chattrakarn, Sorayut , Praditpol, Chantida , Yingyuen, Kritsanai , Wojnarski, Mariusz , Huy, Rekol , Spring, Michele Donna , Walsh, Douglas S. , Patel, Jaymin C. , Lin, Jessica , Juliano, Jonathan J.
Measuring ex vivo drug susceptibility in Plasmodium vivax isolates from Cambodia
Journal = Malaria Journal Sep. 2017;16(1): Article No.392.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Drug resistance; Plasmodium vivax; Cambodia; Ex vivo assay; pvmdr1 
 

 53 Sarinya Prateepchanachai , Wasina Thakhiew , [co] Sakamon Devahastin , Somchart Soponronnarit
Mechanical properties improvement of chitosan films via the use of plasticizer, charge modifying agent and film solution homogenization
Journal = Carbohydrate Polymers Oct. 2017;174:253-261.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Dynamic mechanical analysis; Fourier transform infrared spectroscopy; Physical properties; Statistical analysis; X-ray diffraction; Zeta potential 
 

 54 Kamolthip Mahavong , Poranee Pataranawat , [co] Sopa Chinwetkitvanich
MERCURY CONTAMINATION IN ENVIRONMENT SURROUNDING COAL-FIRED POWER PLANT
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12(33):71-77.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Mercury; Lignite; Coal-Fired Power Plant; Environmental Potential Risks; Health Risks Assessment 
 

 55 Sasiporn Tongman , Suchart Chanama , Manee Chanama , Kitiporn Plaimas , Chidchanok Lursinsap
Metabolic pathway synthesis based on predicting compound transformable pairs by using neural classifiers with imbalanced data handling
Journal = Expert Systems with Applications Dec. 2017;88:45-57.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Neural networks; Classification; Feature; Imbalanced data; Metabolite; Pathway 
 

 56 Najjapak Sooksawat , Metha Meetam , Maleeya Kruatrachue , Prayad Pokethitiyook , [co] Duangrat Inthorn
Performance of packed bed column using Chara aculeolata biomass for removal of Pb and Cd ions from wastewater
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering Feb. 2017;52(6):539-546.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Cadmium; Chara aculeolata; lead; Nitella opaca; packed bed column; wastewater 
 

 57 Chonchanok Muangnapoh , Shota Nakamura , Daisuke Motooka , Shigeaki Matsuda , Toshio Kodama , Kaknokrat chonsin , Orasa Suthienkul , [co] Tetsuya Iida
Plasmid dynamics in Vibrio parahaemolyticus strains related to shrimp acute hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS)
Journal = Infection, Genetics and Evolution Jul. 2017;51:211-218.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : V. parahaemolyticus; Acute hepatopancreatic necrosis syndrome; Plasmid; Genetic evolution 
 

 58 Touchchapol Mataradchakul , Chairat Uthaipibull , Francois Nosten , Joel Vega-Rodriguez , Marcelo Jacobs-Lorena , [co] Usa Lek-Uthai
Plasmodium vivax rhomboid-like protease 1 gene diversity in Thailand
Journal = Experimental Parasitology Oct. 2017;181:1-6.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Plasmodium vivax: Rhomboid-like protease 1; Polymorphism; Genetic diversity 
 

 59 Supattra Nonkhlor , Chanapong Rojanaworarit , Sutthi Jareinpituk , Chukiat Viwatwongkasem , Threerawat Punyana
Predictive characteristics of pneumonia in stroke patients attending Nan hospital, Thailand
This Journal is in Beall's List : Journal = International Journal on Advanced Computer Theory and Engineering 2017;6(2-3):19-26.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Stroke, Pheumonia, Cough, Respiratory aspiration, Epidemiology 
 

 60 Kongkan Withatanang , [co] Suthep Silapanuntakul , Tanasri Sihabut , Wongdyan Pandii
Production of Briquette Fuel using Wastewater Sludge and Banana Peel Waste
Journal = Asia-Pacific Journal of Science and Technology Mar. 2017;22(1):65-74.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Banana peel waste; Briquette fuel; Untilization of waste; Wastewater sludge 
 

 61 Wonpen Kaewpan , [co] Peltzer Karl , Surintorn Kalampakorn , Sutteeporn Moolsart
Professional quality of life among postretired academic university employees in Thailand
Journal = Social Behavior and Personality May. 2017;45(4):669-676.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Academics; Burnout; Compassion satisfaction; Organizational climate; Postretirement; Professional quality of life; Secondary traumatic stress 
 

 62 Chan Nyein , Than Tun Sein , Thaung Hlaing , Kamolnetr Okanurak , Tassanee Silawan , J. Kaewkungwal
Promoting community malaria control in rural Myanmar through an active community participation program using the participatory learning approach
Journal = Rural and remote health [electronic resource] Apr.-Jun. 2017;17(2):1-14.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Community participation; Community volunteer; Malaria control; Myanmar; Participatory learning 
 

 63 Fuangfa Utrarachkij , [co] Chie Nakajima , Ruchirada Changkwanyeun , Kanokrat Siripanichgon , Siriporn Kongsoi , Srirat Pornruangwong , Kanjana Changkaew , Risa Tsunoda , Yutaka Tamura , Orasa Suthienkul , Yasuhiko Suzuki
Quinolone Resistance Determinants of Clinical Salmonella Enteritidis in Thailand
Journal = Microbial Drug Resistance Oct. 2017;23(7):885-894.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Salmonella Enteritidis, quinolone resistance, gyrA, qnrS1, MLVA 
 

 64 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong , Rungsinoppadol Thotong , Pratana Satitvipawee , Supachai Pitikultang
Relationship between Breast Cancer and Oral Contraceptive Use among Thai Premenopausal Women: a Case-Control Study
Journal = Asian Pacific Journal of Cancer Prevention May. 2017;18(5): Article No.39:1429-1433.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Breast cancer; Oral contraceptive use; Thai premenopausal women 
 

 65 Mishal S. Khan , Coll Hutchison , Richard J. Coker
Risk factors that may be driving the emergence of drug resistance in tuberculosis patients treated in Yangon, Myanmar
Journal = PLoS ONE Jun. 2017;12(6): Article No.e0177999.  
Department = คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

 66 Chanapong Rojanaworarit , Soontaree Limsawan
Risk of Hemorrhage Attributed to Underlying Chronic Diseases and Uninterrupted Aspirin Therapy of Patients Undergoing Minor Oral Surgical Procedures: A Retrospective Cohort Study
Journal = Journal of Preventive Medicine & Public Health Apr. 2017;50(3):165-176.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Aspirin; Oral surgery; Hemorrhage; Platelet aggregation inhibitors; Epidemiology 
 

 67 Salisa Chumsantea , [co] Kornkanok Aryusuk , Supathra Lilitchan , Narumon Jeyashoke , Kanit Krisnangkura
Separation of Vitamin E on a 100-A Phenogel Column
Journal = Journal of Chromatographic Science Feb. 2017;55(2):149-153.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 68 Supachai Pitikultang , May May Khin , Sukhontha Siri , Pimsurang Taechaboonsermsak
SIX-MONTH EXCLUSIVE BREASTFEEDING AMONG MYANMAR MIGRANTS IN SAMUT SAKHON PROVINCE, THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May. 2017;48(3):662-674.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Exclusive breastfeeding; Myanmar migrant; Thailand 
 

 69 Yu Kubota , Sutthi Jareinpituk , Kulaya Narksawat , Pratana Satitvipawee , Callum Durward
Status, knowledge, attitudes, and practices of 12-18-year old orphaned children pertaining to dental caries in an dental clinic by non-governmental organization at Phnom Penh, Cambodia
Journal = Oral Health and Care Apr. 2017;2(2):1-4.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Dental caries; Orphaned children; Cambodia 
 

 70 Behera Manas Ranjan , Chardsumon Prutipinyo , Nithat Sirichotiratana , Chukiat Viwatwongkasem
Strategies for Retaining Health-Care Professionals in Rurals Areas of India
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development Jan.-Mar. 2017;8(1):73-79.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Human resources for health; Health worker; Physicians; Nurses; Retention; Rural retention; Recruitment; Primary health care; India 
 

 71 Varakorn Kosaisavee , Rossarin Suwanarusk , Adeline C. Y. Chua , Dennis E. Kyle , Benoit Malleret , Rou Zhang , Mallika Imwong , Rawiwan Imerbsin , Ratawan Ubalee , Hugo Samano-Sanchez , Bryan K. S. Yeung , Jessica J. Y. Ong , Eric Lombardini , Francois Nosten , Kevin S. W. Tan , Pablo Bifani , Laurent Renia , [co] Bruce Russell
Strict tropism for CD71+/CD234+ human reticulocytes limits the zoonotic potential of Plasmodium cynomolgi
Journal = Blood Sep. 2017;130(11):1357-1363.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 72 Prokhorov, Alexander V. , Khalil, Georges E. , Foster, Dawn W. , Marani, Salma K. , Guindani, Michele , Espada, Jose Pedro , Gonzalvez, Maria Teresa , Idrisov, Bulat T. , Galimov, Artur , Arora, Monika , Tewari, Abha , Isralowitz, Richard E. , Punyarat Lapvongwatana , Nutkamol Chansatitporn , Chen, Xinguang , Zheng, Hong , Sussman, Steve Y.
Testing the nicotine dependence measure mFTQ for adolescent smokers: A multinational investigation
Journal = American Journal on Addictions Oct. 2017;26(7):653-764.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 73 Sopa Chinwetkitvanich , Apaporn Ruchiraset
THE ANAEROBIC BAFFLED REACTOR (ABR): PERFORMANCE AND MICROBIAL POPULATION AT VARIOUS COD LOADING RATES
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12(33):78-84.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Anaerobic Baffled Reactor; FISH Technique; Methanogens, Acidogens; COD Loading Rates 
 

 74 Marzuki Isahak , May Young Loh , Indri Hapsari Susilowati , Orawan Kaewboonchoo , Kitiphong Harncharoen , Nursuhaili Mohd Amin , Nguyen Phuong Toai , Wah-Yun Low , Paul Ratanasiripong
The Association of Workplace Exposures on Quality of Life in Small and Medium Enterprises Workers: A Cross-Sectional Study in Four ASEAN Countries
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health May. 2017;29(4):315-327.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : ASEAN, Quality of life; Working characteristics; Work ergonomics; Small and medium enterprise (SME) 
 

 75 Pornpimol Kongtip , Benyachalee Techasaensiri , Noppanun Nankongnab , Jane Adams , Akkarat Phamonphon , Anu Surach , Supha Sangprasert , Aree Thongsuksai , Prayoon Srikumpol , Susan Woskie
The Impact of Prenatal Organophosphate Pesticide Exposures on Thai Infant Neurodevelopment
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Jun. 2017;14(6):570.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Organophosphate metabolites; Pregnant women; Infant neurodevelopment; Bayley Scales of Infant and Toddler Development 
 

 76 Nak-Ai, Worayuth , Jiawiwatkul, Uthaithip , Lukkhana Termsirikulchai , Nontapattamadul, Kitipat
The model of ethnic community public policy
Journal = Advanced Science Letters Feb 2017;23(2):1008-1011.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Ethnic Group; Grounded Theory; Healthy Public Policy; Sustainable Development  
 

 77 Kulnapa Bunnakrid , Tanasri Sihabut , [co] Withida Patthanaissaranukool
The relationship between road traffic noise and annoyance level in Phuket Province, Thailand
Journal = Asia-Pacific Journal of Science and Technology Dec. 2017;22(4):1-8.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Road traffic noise; Noise annoyance; Dose-response relationship 
 

 78 Ganokwun Buntuchai , [co] Patcharanee Pavadhgul , Wirin Kittipichai , Warapone Satheannoppakao
Traditional Galactagogue Foods and Their Connection to Human Milk Volume in Thai Breastfeeding Mothers
Journal = Journal of Human Lactation Aug. 2017;33(3):552-559.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Breastfeeding; Galactagogues; Human milk; Lactation; Maternal nutrition 
 

 79 Suwadi Saikomon , Prayoon Fongsatitkul , [co] Panagiotis Elefsiniotis
Treatment of a Slaughterhouse Wastewater using Sequencing Batch Reactors at a Shortened Operating Cycle
Journal = EnvironmentAsia Jan. 2017;10(1):9-16.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Biological nutrient removal; Slaughterhouse wastewater; Sequencing batch reactors; Operation cycle 
 

 80 Richard James , Keovathanak Khim , Lydia Boudarene , Joanne Yoong , Chea Phalla , Saly Saint , Pichenda Koeut , Tan Eang Mao , Richard J. Coker , [co] Mishal Sameer Khan
Tuberculosis active case finding in Cambodia: a pragmatic, cost-effectiveness comparison of three implementation models
Journal = BMC Infectious Diseases Aug. 2017;17(1): Article No.580.  
Department = คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
Key Words : Tuberculosis; Cambodia; Cost-effectiveness; Case finding 
 

 81 Aung Ye Naung Win , Thae Maung Maung , Khin Thet Wai , Tin Oo , Aung Thi , Rungrawee Tipmontree , Rungrawee Tipmontree , Ngamphol Soonthornworasiri , Mondha Kengganpanich , [co] Jaranit Kaewkungwal
Understanding malaria treatment-seeking preferences within the public sector amongst mobile/migrant workers in a malaria elimination scenario: A mixed-methods study
Journal = Malaria Journal Nov. 2017;16(1): Article No.462.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Malaria elimination, Migrant workers, Mixed-methods design, Voluntary health workers, Rural health centers, Public sector, Myanmar, GMS 
 

 82 Nattaya Parikumsil , Watsawan Prapasawat , Achiraya Siriphap , Kaknokrat Chonsin , Chonchanok Muangnapoh , Nipa Sukolrattanamaetee , Detwan Ratchatanapha , Kanokrat Siripanichgon , [co] Orasa Suthienkul
VIRULENCE FACTORS AND MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM PAIRED URINE AND RECTAL SWAB SAMPLES OF PATIENTS WITH URINARY TRACT INFECTIONS IN THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2017;48(5):1029-1041.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Uropathogenic Escherichia coli; Phylogenetic group; RAPD Profiling; Serogroup; Virulence-associated gene 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , ดุสิต สุจิรารัตน์ , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , นฤมล เอื้อมณีกูล , นรินทร์ ปานดี , [co] มลินี สมภพเจริญ
ความคิดเห็นต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบและผลต่อความเกรงกลัวอันตรายของบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่

Journal = Journal of Journalism Sep.-Dec. 2017;10(3):269-301.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 2 คณัชฌา สิทธิบุศย์[Kanutcha Sittibusaya] , สมชาติ โตรักษา , กิตติพงศ์ สัญชาตวิรูฬห์[Kitpong Sunchatawirul]
การพัฒนางานจัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ในสถาบันบำราศนราดูร ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากทุกหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2558 A development of hospital revenue collection in Bamarasnaradura Infectious Diseases Institute by team involvement, fiscal year 2015

Journal = DISEASE CONTROL JOURNAL Jan.-Mar. 2017;43(1):66-75.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : A development of hospital revenue collection; Team involvement 
คำสำคัญ : การพัฒนางานจัดเก็บรายได้โรงพยาบาล; การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ 
 

 3 ชิตชวรรณ คงเกษม[Chitchawan Kongkasaem] , [co] สุนีย์ ละกำปั่น , ปิยะธิดา จึงสมาน[Piyatida Chuengsaman]
โปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้อง A PROGRAM ENHANCING ADAPTATION OF PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE AND TREATMENT BY CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31(1):75-89.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Adaptation program; Roy's adaptation model; Patients with end stage renal disease; Ambulatory peritoneal dialysis 
คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการปรับตัว; ทฤษฎีการปรับตัวของ Roy; ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย; การล้างไตทางช่องท้อง 
 

 4 อรวรรณ มุงวงษา[Mungvongsa A.] , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , สุปรียา ตันสกุล , นิรัตน์ อิมามี
โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนครปฐม A Self-Efficacy Dietary Glycemic Control Program for Patients with Type 2 Diabetes in Nakhon Pathom Province

Journal = Journal of the department of medical services Sep.-Oct. 2017;42(5):062-070.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Patient with type 2 diabetes; Perceived self-efficacy; Dietary 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; การรับรู้ความสามารถตนเอง; การบริโภคอาหาร 
 

 5 ยุภาณี แต้มเรืองอิทธิ์[Tamruang-It, Y.] , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , สุปรียา ตันสกุล , นิรัตน์ อิมามี , ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ[Chantadansuwan T.]
โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ ณ สถาบันโรคทรวงอก ประเทศไทย A Self-Efficacy Program on Nutritional Diet of Coronary Heart Disease Patients Receiving Percutaneous Coronary Intervention at Central Chest Institute, Thailand

Journal = Journal of the department of medical services Sep.-Oct. 2017;42(5):053-061.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-efficacy; Nutritional diet; Coronary heart disease patient 
คำสำคัญ : โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเอง; การบริโภคอาหาร; ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 

 6 สุภาพร แร่ใจดี[Supaporn Raejaidee] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , นพพร โหวธีระกุล , มธุรส ทิพยมงคลกุล
การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดสุพรรณบุรี Access to Dental Health Care Service for Early Childhood Suphanburi Province

Journal = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health Jan.-Mar. 2017;40(1):34-48.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Access to Dental Health Care Service; Early Childhood; Service Quality 
คำสำคัญ : การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก; เด็กปฐมวัย; คุณภาพบริการ 
 

 7 ติณณ์ธฤต ทัพโคกสูง[Thintharitt Thapkhoksoong] , สุคนธา คงศีล , สุขุม เจียมตน[Sukhum Jiamton] , ศรัณยา ประสิทธิศิริกุล[Sarunya Prasithsirikul]
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมบริการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว แผนกวิสัญญี สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี Activity Based Costing Analysis on General Anesthetic Service of Anesthesiology Department in Bumrasnaradura Infectious Diseases Institute Nonthaburi

Journal = Journal of Health Science (Thai) Sep.-Oct. 2017;26(5):937-946.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Activity based cost; Anesthetics; General anesthetic services; Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute 
คำสำคัญ : ต้นทุนกิจกรรม; วิสัญญี; การให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว; สถาบันบำราศนราดูร 
 

 8 ธนันณัฏฐ สิงห์วิเศษ[Tanannut Singwiset] , [co] พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ราม รังสินธุ์[Ram Rangsin]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นชายไทย ที่รับเข้าเป็นทหารกองประจำการ ACTORS ASSOCIATED WITH RISKY SEXUAL BEHAVIOR AMONG ADOLESCENT MALES IN THE ROYAL THAI ARMY

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Special Edition:139-161.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Risky sexual behavior; Adolescent males; The Royal Thai Army; Drug abuse 
คำสำคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์; วัยรุ่นชายไทย; ทหารกองประจำการ; การใช้สารเสพติด 
 

 9 บวร คลองน้อย[Boworn Klongnoi] , [co] วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศในการทำงานทางทันตแพทย์ Analysis and Design Information System in Dentistry

Journal = Journal of Health Education Jan.-Jun. 2017;40(1):147-164.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Dentistry information system; System development Life Cycle -SDLC; Clinical information 
คำสำคัญ : สารสนเทศทางทันตกรรม; วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน; สารสนเทศทางคลินิก 
 

 10 ภาคินี รัชพันธ์[Pakinee Rutchapan] , อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย , สรา อาภรณ์ , [co] ไชยนันต์ แท่งทอง
การประเมินการสัมผัสอันตรายจากสารเคมีในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์ Assessment of Chemical Hazard from Decoration Firing Klin in a Benjarong Porcelain Manufacturing Community Enterprise

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2017;47(3):264-275.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Benjarong porcelain; Kiln emission; Decoration firing; Chemical hazard 
คำสำคัญ : เครื่องเบญจรงค์; มลพิษจากเตาเผา; การเผาหลังตกแต่ง; อันตรายจากสารเคมี 
 

 11 วริศรา ถิรภัทรพันธ์[Varissara Thiraphattarapun] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , นฤมล เอื้อมณีกูล
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Association Between Multiple Risk Behaviors and Life Assets of High School and Vocational Students

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2017;31(3):1-17.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Multiple Risk Behavior; Life Assets; High School Students; Vocaltional Students 
คำสำคัญ : พหุพฤติกรรมเสี่ยง; ทุนชีวิต; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย; นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

 12 วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , รังษีนพดล โถทอง[Rungsinoppadol Thotong] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับมะเร็งเต้านมในสตรีไทยอายุน้อยกว่า 45 ปี Association between physical activities and breast cancer among Thai women under 45 years old

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University May.-Jun. 2017;36(3):383-391.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Physical activities; Breast cancer; Thai women under 45 years old 
คำสำคัญ : กิจกรรมทางกาย; มะเร็งเต้านม; สตรีไทยอายุน้อยกว่า 45 ปี 
 

 13 ศศิกาญจน์ นามิ่ง[Sasigan Naming] , [co] ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ , ศักดา ตรีเดช[Sakda Tridech]
การวิเคราะห์เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงในผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก: กรณีศึกษาหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลรามาธิบดี Average Time Analysis of Direct Nursing Activities of Cardiovascular and Thoracic Surgery Patients: A Case Study of The Cardiovascular are Thoracic Surgery Intensive Care Unit of Ramathibodi Hospital

Journal = Journal of Phrapokklao Nursing College Jul.-Dec. 2017;28(2):104-115.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Time analysis; Direct nursing activities; Classification of critical patient 
คำสำคัญ : การวิเคราะห์เวลา; กิจกรรมการพยาบาลโดยตรง; การจำแนกประเภทผู้ป่วยวิกฤต 
 

 14 สุจิตรา คุ้มสะอาด[Sujitra Khumsa-ard] , [co] วีณา เที่ยงธรรม , เพลินพิศ บุญยมาลิก
ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Behavior factors related to recurrent stroke

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Special Edition:13-26.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Recurrent stroke; Behaviors; Health behavior factors 
คำสำคัญ : การกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง; พฤติกรรมสุขภาพ; ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
 

 15 อนุสรา สุทัศน์[Anusara Sutad] , [co] วีณา เที่ยงธรรม , ปาหนัน พิชยภิญโญ , นฤมล เอื้อมณีกูล
ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีอิทธิพล ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด BEHAVIOR INFLUENCING FACTORS TO DEPESSION AMONG UNCONTROLLED DIABETES TYPE II PATIENTS

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Special Edition:43-56.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Depression; Uncontrolled diabetic type II Patients; Behavior 
คำสำคัญ : ภาวะซึมเศร้า; ผู้ป่วยเบาหวานเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด; พฤติกรรม 
 

 16 วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ , [co] วรกมล บุณยโยธิน , ดวงดาว สุดาทิพย์[Duangdao Sudatip]
Charcoal Cloth Pad as a Qualitative Dermal Sampler for Toluene while spray Painting in an Auto Body Repair Shop

Journal = Journal of Safety and Health Sep.-Dec. 2017;10(37):46-57.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Spray painting; Charcoal cloth pad; Auto body repair; Qualitative dermal sampler 
คำสำคัญ : การพ้นสี; แผ่นผงถ่าน; อู่ซ่อมรถ; การสัมผัสทางผิวหนังเชิงคุณภาพ 
 

 17 สุรีรัตน์ สูงสว่าง[Sureerat Soongswang] , [co] ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์ , สร้อยเพชร วิภาพเสถียรกุล[Sroiphet Wipapsathiankul]
ผลการป้องกันฟันผุเปรียบเทียบระหว่างการให้ทันตสุขศึกษาโดยกำหนดเป็นช่วงเวลาติดตามต่อเนื่องกับการให้ตามรอบการรับวัคซีน: การศึกษาโคฮอร์ธย้อนหลังในเด็กวัยเรียน จังหวัดน่าน ประเทศไทย Comparative Caries Preventive Effects of Serial Oral Health Counseling Program Versus Routine Oral Hygiene Instruction Provided on Vaccination Visits: a Retrospective Cohort Study in Preschool Children in Nan, Thailand

Journal = SDU Research Journal Sciences and Technology Jan.-Apr. 2017;10(1):61-80.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : โรคฟันผุ; ทันตสุขศึกษา; การศึกษาโคฮอร์ต; ระบาดวิทยาโรคช่องปาก 
คำสำคัญ : Dental caries; Serial oral health counseling; Cohort study; Oral epidemiology 
 

 18 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
กฎหมายควบคุมยาเสพติดเปรียบเทียบ Comparative Drug Control Law

Journal = Public Heath & Health Laws Journal May.-Aug. 2017;3(2):148-166.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Comparative Drug Control Law; Thailand; Japan; The United States of America; The United Kingdom; Netherlands 
คำสำคัญ : กฎหมายยาเสพติดเปรียบเทียบ; ไทย; ญี่ปุ่น; สหรัฐอเมริกา; อังกฤษ; เนเธอร์แลนด์; 
 

 19 วิลาวรรณ แก้วทอง[Wilawan Keawtong] , [co] ทัศนีย์ รวิวรกุล , สุรินธร กลัมพากร , พัชราพร เกิดมงคล
สมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน ของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ Competencies Of Palliative Care Among Community Nurses In Primary Care Units

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Jan.-Apr. 2017;18: Article No.Suppl. Issue 1:74-83.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Nurse Competency; Palliative care; Primary care unit 
คำสำคัญ : สมรรถนะพยาบาล; การดูแลแบบประคับประคอง; หน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

 20 ขวัญชนก เทพปัน[Kwunchanok Theppan] , [co] นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , นพพร โหวธีระกุล , มธุรส ทิพยมงคลกุล
การตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชนผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี Decision Making on the Utilization of Thai Traditional Medicine in General Hospital, Ratchaburi Province

Journal = Journal of Phrapokklao Nursing College Jul.-Dec. 2017;28(2):80-92.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Decision making; Thai traditional medical service; Cues to action; Service quality; Access to service 
คำสำคัญ : การตัดสินใจ; บริการแพทย์แผนไทย; สิ่งชักนำ; คุณภาพบริการ; การเข้าถึงบริการ 
 

 21 สุรางคนา สมันเลาะห์[Surangkana Samanloh] , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , สุธี อยู่สถาพร , นพดล โสภารัตนาไพศาล
การตัดสินใจใช้บริการรักษาพยาบาลข้ามขั้นตอนของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลศิริราช Decision on using self-referral health care services by cancer patients under universal Coverage Scheme at Siriraj Hospital

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Apr. 2017;3(1):31-45.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Using self-referral health care services; Cancer patients, Universal coverage 
คำสำคัญ : การรักษาพยาบาลข้ามขั้นตอน; ผู้ป่วยโรคมะเร็ง; สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 

 22 [Khanthong Janthai] , ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ , [co] ชัชวาล สิงหกันต์
Decolorization of basic and direct dyes by adsorption on chemically modified rice husk

Journal = Journal of Thai Interdisciplinary Research Jan.-Feb. 2017;12(1):35-42.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Dyeing wastewater; Rice husk; Color removal; Adsorption 
 

 23 วิชุตา คงเหมือนเพชร[Vichula Kongmueanphet] , [co] วิริณธิ์ กิตติพิชัย , ศุภชัย ปิติกุลตัง
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง Dental Caries Preventives Behaviors Among Guardians of Preschool-Children in Child Development Centers, Phothong District, Angthong Province

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2017;47(2):189-199.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Dental carries; Preventive behavior; Preschool children; Guardian 
คำสำคัญ : โรคฟันผุ; พฤติกรรมการป้องกันโรค; เด็กปฐมวัย; ผู้ปกครอง 
 

 24 ภควลัญช์ เพสอุน[Pakawarun Pasaoun] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดง บริเวณขาหนีบ ในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจ Development of Animation of Animation on Preventing Femoral Artery Complications Among Patients with Cardic Catherization

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2017;47(3):315-325.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Post cardiac catheterization complications; Self-efficacy; ADDIE Model, Animation 
คำสำคัญ : ภาวะแทรกซ้อนหลังสวนหัวใจ; การรับรู้ความสามารถตนเอง; ADDIE Model; สื่อแอนนิเมชั่น 
 

 25 พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พรทิพย์ รัตนทรงธรรม[Porntip Rattanasoungthum]
ผลของโปรแกรมจัดการรายกรณีในผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา Effect of a Case Management Program for Older People with Diabetic Retinopathy

Journal = Journal of public health nursing May-Aug. 2017;31(2):1-10.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Case management; Older people; Diabetic retinopathy; Perceiver self-care agency; Self-care behavior 
คำสำคัญ : การจัดการรายกรณี; ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน; ภาวะเบาหวาขึ้นจอประสาทตา; การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง; พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 

 26 อนงค์นุช สารจันทร์[Anongnut Sarachan] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , ปาหนัน พิชยภิญโญ , จุฑาธิป ศีลบุตร
ผลการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคกระจกตาอักเสบจากการใช้เลนส์สัมผัสในนักเรียนอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร EFFECT OF APPLYING MOTIVATION PROTECTION THEORY TO CONTACT LENS KERATITIS PREVENTION PROGRAM AMONG VOCATIONAL STUDENTS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Specital Edition:113-138.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Contact lens; Keratitis; Motivation protection theory 
คำสำคัญ : เลนส์สัมผัส; โรคกระจกตาอักเสบ; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค 
 

 27 ต้องจิตร เอี่ยมสมบูรณ์[Tongjit Iamsomboon] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าและแผลที่เท้าด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร Effect of Promoting Program for Foot Self-Care Behaviors and Foot Ulcers Among Diabetic Patients; Krathumbaen Hospital, Samut Sakhon Province

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2017;47(3):289-300.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-efficacy; Foot self-care behaviors and foot ulcer; Diabetic patients 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถของตนเอง; การดูแลเท้าและแผลที่เท้าตนเอง; ผู้ป่วยเบาหวาน 
 

 28 มนฑกานต์ วัฒนานันท์[Monthakarn Watthananan] , [co] ศุภชัย ปิติกุลตัง , สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้างแบบส่องกล้อง Effectiveness of a Self-care Behavior Promotion and Family Support Program in Patients Undergoing Total Laparoscopic Hysterectomy with Bilateral Salpingo-oophorectomy

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2017;47(2):153-163.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Self-care behavior; Family support; Total laparoscopic hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง; แรงสนับสนุนจากครอบครัว; การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้างแบบส่องกล้อง 
 

 29 สุดา หันกลาง[Suda Hanklang] , [co] อรวรรณ แก้วบุญชู , เพลินพิศ บุญยมาลิก , [Ikuharu Morioka]
ประสิทธิผลของโปรแกรมลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชาวนาจังหวัดนครราชสีมา: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม Effectiveness of an Intervention to Reduce Pesticide Exposure among Rice Farmers in Nakhon Ratchasima Province : Applying Social Learning Theory

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31(2):183-200.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Rice farmers; Social Learning Theory; Pesticide Exposure; Thailand 
คำสำคัญ : เกษตรกรชาวนา; ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม; สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; โปรแกรมการลดการสัมผัสสารเคมี 
 

 30 ภาสิต ศิริเทศ[Phasit Sirited] , [co] กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง , กรวรรณ ยอดไม้
ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตต่อการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Effects of a Life Skills Program on Self-efficacy to Prevent Teenage Pregnancy Among Female Secondary School Students in Ayutthaya Province

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2017;47(3):241-254.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Life skills programs; Perceived self-efficacy; Prevention of teenage pregnancy; mattayomsuksa 2 students 
คำสำคัญ : การพัฒนาทักษะชีวิต; การรับรู้ความสามารถ; การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น; นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา 
 

 31 ศศิมา ชีพัฒน์[Sasima Cheepat] , [co] เพลินพิศ บุญยมาลิก , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อพฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร EFFECTS OF A NURSE-LED PROGRAM ON FALL PREVENTION BEHAVIORS FOR OLDER ADULTS IN A COMMUNITY IN BANGKOK

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Special Edition:95-111.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Nurse-led program; Fall; Prevention; Elderty; Self-care behavior; Orem's self-care deficit theory 
คำสำคัญ : โปรแกรมการพยาบาล; พลัดตกหกล้ม; การป้องกัน; ผู้สูงอายุ; พฤติกรรมในการดูแลตนเอง; ทฤษฎีความบกพร่องในการดูแลตนเองของโอเร็ม 
 

 32 ชนมน เจนจิราวัฒน์[Chanamon jenjirawat] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการฉีดอินซูลินด้วยตนเองในผู้ที่เป็นเบาหวานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม Effects of a Self-Insulin Administration Promoting Program among Persons with Diabetes in Golden Jubilee Medical Center, Nakhon Pathom Province

Journal = Ramathibodi Nursing Journal May.-Aug. 2017;23(2):229-241.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Perceived Self-Efficacy; Insulin administration; Knowledge; Persons with diabetes 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; การฉีดอินซูลินด้วยตนเอง; ความรู้; ผู้ที่เป็นเบาหวาน 
 

 33 กชกร คำเรือง[Kotchackorn Kumruang] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , กรกนก ลัธธนันท์[Kornkanok Lattanand]
ผลของโปรแกรมกำกับตนเองเพื่อควบคุมภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง Effects of a Self-Regulated Program to Control Volume Overload Among Patients with End Stage Renal Disease Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2017;47(3):326-338.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : End stage renal disease patient; Volume overload; Self-regulation; Continuous ambulatory peritoneal dialysis 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยไตวายเรื่อรังระยะสุดท้าย; ภาวะน้ำเกิน; แนวคิดการกำกับตนเอง; ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 
 

 34 ชื่นชม สมพล[Cheunchom Sompol] , [co] ทัศนีย์ รวิวรกุล , พัชราพร เกิดมงคล
ผลของโปรแกรมป้องกันหลอดเลือดสมองสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง EFFECTS OF A STROKE PREVENTION PROGRAM FOR OLDER ADULTS WITH HYPERTENSION

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Special Edition:57-73.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Protection motivation theory; Stroke prevention; Older adults with hypertension 
คำสำคัญ : ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค; การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง; ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
 

 35 เกตน์ชญานี แว่นแก้ว[Ketchayanee Waenkaew] , [co] พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว Effects of a Supportive Educative Nursing Program on Knowledge and Self-care Behaviors of Older Adults with Heart Failure

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2017;47(1):105-114.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Supportive educative nursing program; Older adults; Self-care behavior; Heart failure 
คำสำคัญ : โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้; ผู้สูงอายุ; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; โรคหัวใจวาย 
 

 36 ดวงเดือน ฤทธิเดช[Duangduan Rittideah] , [co] สุรินธร กลัมพากร , เพลินพิศ บุญยมาลิก
ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง จังหวัดระยอง EFFECTS OF APPLYING THE PLANNED BEHAVIOR THEORY AND FEEDBACK ON NOISE PROTECTION BEHAVIORS AMONG WORKERS IN PETROCHEMICAL INDUSTRY, RAYONG PROVINCE

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31(1):90-109.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : The theory planned behavior; Feedback; Behavior and noise prevention 
คำสำคัญ : พฤติกรรมตามแผน; ข้อมูลย้อนกลับ; พฤติกกรรมป้องกันอันตรายจากเสียง 
 

 37 เยาวรีย์ ดอเลาะ[Yaowaree Doloh] , [co] มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ในเยาวชนชุมชนมุสลิมบ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา Effects of Life Skill Development Program on Non-Smoking Intention in Youth of Banklang Muslim Community, Bangtoei Sub-DIstrict, Mueang DIstrict, Pang-Nga Province

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2017;40(2):10-21.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Life skills development; Non-smoking intention; Muslim community youth 
คำสำคัญ : การพัฒนาทักษะชีวิต; ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่; เยาวชนชุมชนมุสลิม 
 

 38 วรัญญา ไชยสาลี[Waranya Chaisalee] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด โรงพยาบาลแห่งในจังหวัดสงขลา Effects of Promoting Smoking Cessation Program Drug Dependence Disorder Patients at a Hospital in Songkhla Province

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2017;47(2):164-176.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Promoting smoking cessation program; self-efficacy to quit smoking; Outcome expectation of smoking cessation; Drug dependence disorder male patients 
คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่; การรับรู้ความสามารถตนเองในการเลิกสูบบุหรี่; ความคาดหวังในผลดีของการเลิกบุหรี่; ผู้ป่วยชายที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด 
 

 39 กัลยาพร เติมนาค[Kalayaporn Termnark] , [co] สุปรียา ตันสกุล , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , ณภัทร พานิชการ[Naphat Panichakan]
ผลของการใช้แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับการบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน ในกลุ่มปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนเรื้อรัง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร EFFECTS OF THE APPLICATION OF HEALTH BELIEF MODEL AND BEHAVIOR OF HERMIT CONTORTION EXERCISE FOR CHRONIC UPPER BACK PAIN AT NONGCHOK DISTRICT, BANGKOK

Journal = Journal of Health Education Jan-Jun 2017;40(1):131-146.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health belief model; Hermit contortion exercise; Chronic upper back pain 
คำสำคัญ : แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; การบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน; กล้ามเนื้อหลังส่วนบน 
 

 40 มยุรา สร้อยชื่อ[Mayura Soichue] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแกว่งแขนโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้สูงอายุระดับต้นในกรุงเทพมหานคร EFFECTS OF THE ARM SWING EXERCISE PROGRAM APPLYING SELF-EFFICACY THEORY AND SOCIAL SUPPORT OF THE YOUNG ELDERLY IN BANGKOK METROPOLITAN

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok May.-Aug. 2017;33(2):73-83.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Arm swing exercise program; Self-efficacy; Social support; Arm swing exercise behaviors 
คำสำคัญ : โปรแกรมการออกกำลังกายแกว่งแขน; การรับรู้ความสามารถตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; พฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขน 
 

 41 ไชยนันต์ แท่งทอง , แพรวพรรณ คงนิล[Praewpan Khongnil] , อิงอร ปัญญากิจ[Ingorn Panyakit] , ประทีป อารยะกิตติพงศ์[Prateep Arayakittipong] , กุลพิพิทย์ จันทร์บวย[Kulpipith Chanbuey] , สุธาวัลย์ สิทธิวิชชาพร[Sutawan Sittiwitchaporn] , สมฤดี ฤดีเจริญกุล[Somrudee Rudeecharoensakun] , [co] สรา อาภรณ์
การปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร Efficiency Improvement for the Supervision of Agrochemical Shop to Reduce Pesticide Residue Problem in Agricultural Commodities

Journal = Prawarun Agricultural Journal Jul.-Dec. 2017;14(2):199-207.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Agrochemical shop; Agrochemical residual and Chemical management 
คำสำคัญ : ร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางเกษตร; การปนเปื้อนของสารเคมีเกษตร และการจัดการสารเคมี 
 

 42 จันทรา ไวยรัตน์[Chantra Waiyarat] , [co] จารุวรรณ ธาดาเดช , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร , ครองวงศ์ มุสิกถาวร[Khrongwong Musikatavorn]
การลดระยะเวลาการให้บริการของห้องฉุกเฉินในผู้ป่วยภาวะหัวใจวายประเภทที่ไม่มีความเสี่ยงสูง ด้วยห้องสังเกตุอาการในห้องฉุกเฉิน Emergency Room Observation Unit Reduces Emergency Department Length of Stay Among Non High Risk Heart Failure Patients

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2017;47(1):5-17.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Emergency department; Length of stay; Emergency room observation unit; Heart failure 
คำสำคัญ : ระยะเวลาการให้บริการของห้องฉุกเฉิน; ระบบบริการห้องสังเกตอาการ; ห้องฉุกเฉิน; ผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย 
 

 43 ประสาร นาคคง[Prasan Nakkong] , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , สุธี อยู่สถาพร
การบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Enforcement of The Bangkok Metropolitan Administration's Environment Regulations on Health Hazardous Business

Journal = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health Jul.-Sep. 2017;40(3):67-75.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Enforcement; Bangkok Metropolitan Administration Regulation; Environment; Health Hazadous Business. 
คำสำคัญ : การบังคับใช้; ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร; สิ่งแวดล้อม; กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ; 
 

 44 วิศรุต รัตนธรรม[Wisarut Ratanatham] , [co] จารุวรรณ ธาดาเดช , ปิยธิดา ตรีเดช , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันองค์กรของบุคลากรสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชลบุรี Factors Affecting Organizational Commitment of Professional Personnel: A Study at Chonburi Hospital

Journal = Chonburi Hospital Journal Sep.-Dec. 2017;42(3):197-204.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Organizational commitment; Interpersonal relationship; Organizational climate 
คำสำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันขององค์กร; สัมพันธภาพระหว่างบุคคล; บรรยากาศองค์กร 
 

 45 ช่อจิต หรั่งศิริ[Chorjit Rungsiri] , [co] เพลินพิศ บุญยมาลิก , อรวรรณ แก้วบุญชู , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในนักเรียนสายวิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) Factors Associated with Safety Behavior among Vocational Students in the Vocational Program at Chitralada Vocational School

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31(2):59-72.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Vocational student; Safety Behavior; Safety Climate; Motivation; Knowledge 
คำสำคัญ : นักเรียนสายวิชาชีพ; พฤติกรรมความปลอดภัย; บรรยากาศความปลอดภัย; แรงจูงใจ; ความรู้ 
 

 46 กณิฐา ตุ้ยดา[Kanitha Tuida] , [co] พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ปัจจัยทำนายความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในกรุงเทพมหานคร FACTORS PREDICTING ACTIVITIES OF DAILY LIVING AMONG STROKE PATIENTS IN BANGKOK METROPOLITAN

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Special Edition:27-42.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Recovery; Stroke; Factors; Activities of Daily living 
คำสำคัญ : การฟื้นหาย; โรคหลอดเลือดในสมอง; ผู้ดูแล; การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
 

 47 ฐานิดา ทิพวาที[Thanida Thipvatee] , สุทธีพร มูลศาสตร์[Sutheeporn Mulasart] , วันเพ็ญ แก้วปาน
ปัจจัยทำนายสมดุลชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Factors Predicting Work-Life Balance of Registered Nurses at the Tertiary Hospital: A Case Study of Bhumibol Adulysdej Hospital

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Jan.-Apr. 2017;18: Article No.Suppl. Issue 1:198-206.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Work Life Balance; Predicting Factors; Registered Nurses 
คำสำคัญ : สมดุลชีวิตการทำงาน; ปัจจัยทำนาย; พยาบาลวิขาชีพ 
 

 48 ประภัสสร เกียรติลือเดช[Praphatsorn Kiattluedet] , [co] อรวรรณ แก้วบุญชู , เพลินพิศ บุญยมาลิก
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขาดนัด ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Factors related to home visit behavior of village health volunteers for hypertensive patients who missed appointments

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Special Edition:1-12.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Knowledge; Power perceptions; Village health volunteers; Home visit behavior for hypertensive patients 
คำสำคัญ : ความรู้; การรับรู้พลังอำนาจ; อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน; พฤติกรรมการเยี่ยมบ้านความดันโลหิตสูง 
 

 49 รัชนี อินทร์มา[Ratchanee Inma] , [co] แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , มธุรส ทิพยมงคลกุล , สุรินธร กลัมพากร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงในคนขับแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร Factors Related to Hypertension among Taxi Drivers in Bangkok

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2017;31(3):39-54.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Hypertension; Taxi drivers; Work-related illness 
คำสำคัญ : ความดันโลหิตสูง; คนขับแท็กซี่; โรคที่เกี่ยยวเนื่องจากการทำงาน 
 

 50 กอปรขนบ ดวงแก้ว[Kopkanop Duangkaew] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , นฤมล เอื้อมณีกูล
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพหุพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร Factors Related To Multiple Risk Behaviors among Vocational Students in Bangkok

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Special Edition:75-94.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Vocational Student; Multiple Risk Behavior; Theory of Planned Behavior 
คำสำคัญ : นักเรียนอาขีวศึกษา; พหุพฤติกรรมเสี่ยง; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
 

 51 เปรมฤดี โสกุล[Premrudee Sokul] , [co] เพลินพิศ บุญยมาลิก , อรวรรณ แก้วบุญชู
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก ประเทศไทย Factors related to musculoskeletal disorders among Thai traditional massage practitioners in hospitals under the ministry of Public Health, the eastern region of Thailand

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31(1):29-43.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Musculoskeletal disorders (MSDs); Prevalence; Thai Traditional Massage practitioners (TTMPs); Psycho-social factors; Ergonomics 
คำสำคัญ : อาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ; อัตราความชุก; ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย; ปัจจัยจิตสังคม; การยศาสตร์ 
 

 52 ระเบียบ คำพิมพา[Rabeab Kumpimpa] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , สุรินธร กลัมพากร , จุฑาธิป ศีลบุตร
ปัจจัยที่มีต่อความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 4 Factors Related to Quality of Work Life among Nurses Practitioners in Primary Care Units of The Health Service Region 4

Journal = Journal of Health Science (Thai) Jul.-Aug. 2017;26(4):798-800.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Nurse practitioner; Quality of work life; Primary care unit 
คำสำคัญ : พยาบาลเวชปฏิบัติ; คุณภาพชีวิตการทำงาน; หน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

 53 นันทิดา จันต๊ะวงค์[Nuntida Juntawong] , [co] ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ , ชาญวิทย์ ตรีเดช[Charnwit Tridech]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี Factors Related to Receiving Cervical Cancer Screening Services among Women Aged 30-60 Years in Muang District, Pathumthani Province

Journal = Journal of Phrapokklao Nursing College Jan.-Jun. 2017;28(1):63-79.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Personal factors; Knowledge; Perceiving; Enabling factors; Reinforcing factors; Cervical cancer screening 
คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล; ความรู้; การรับรู้; ปัจจัยเอื้อ; ปัจจัยเสริม; การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 

 54 อรวรรณ วรอรุณ[Orawan Voraaroon] , [co] ปิยะธิดา ขจรชัยกุล , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมตนเองในพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี Factors Related to Smoking Self-Control Among Lower Secondary School Students, Suphanburi Province

Journal = The Public Health Journal of Burapha University Jul.-Dec. 2017;12(2):75-85.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Self-control; Tobacco smoking; High school students 
คำสำคัญ : การควบคุมตนเอง; การสูบบุหรี่; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 55 กษิรา โพรามาต[Kasira Poramat] , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ , จุฑาธิป ศีลบุตร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตบริการสุขภาพที่ 5 Factors Related to the Effectiveness of Developmental Surveillance and Promotion of Children from Birth to 5 years in a Tambon Health Promoting Hospital of Public Health Service Provider Region 5

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2017;47(3):301-314.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Effecitiveness, Self-efficacy; Participatory management; Surveillance and promotion of children development 
คำสำคัญ : ประสิทธิผล; การรับรู้ความสามารถในตนเอง; การจัดการแบบมีส่วนร่วม; การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 

 56 ศศิธร ภูษาแก้ว[Sasitorn Poosakaew] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , วันเพ็ญ แก้วปาน , สุคนธา ศิริ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทผู้นำการเปลี่ยนเแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริหารทางการพยาบาลในระดับอำเภอ Factors Related to Transformational Leadership Roles in Health Promotion of Chief Nurse Officer District

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Special Edition:177-194.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Transformational leadership role; Health promotion; Chief nurse officer district 
คำสำคัญ : บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง; การสร้างเสริมสุขภาพ; ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับอำเภอ 
 

 57 อมรรัตน์ จันโยธา[Amornrat Junyotha] , สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล , เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ , สุคนธา ศิริ
ศึกษาความเหนื่อยล้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้า จากการปฏิบัติงาน ของพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ Fatigue And Factors Related To Fatigue Among Registered Nurses In A Tertiary Hospital

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses May.-Aug. 2017;18: Article No.Supplement:166-174.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Nurse; Fatigue 
คำสำคัญ : พยาบาล; ความเหนื่อยล้า 
 

 58 อมรรัตน์ จันโยธา[Amornrat Junyotha] , สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล , เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ , สุคนธา ศิริ
ศึกษาความเหนื่อยล้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนี่ยล้าจากการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ Fatigue and Factors Related To Fatigue Among Registered Nurses In A Tertiary Hospital

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses May.-Aug. 2017;18: Article No.Suppl. Issue 2:166-174.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Nurse fatigue 
คำสำคัญ : พยาบาล; ความเหนื่อยล้า 
 

 59 กาญจนา เอี่ยมอักษร[Kanjana Iamaksorn] , [co] สุรชาติ ณ หนองคาย , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
การเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3 Flood Preparedness by District Health Offices in Regional Health 1, 2, and 3

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2017;47(2):120-130.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Disaster preparedness; Flood; District health offices; Regional health 
คำสำคัญ : การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติว อุทกภัย; สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ; เขตสุขภาพ 
 

 60 ธีทัต ศรีมงคล[Tithat Srimonkol] , ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล , [co] กรกนก ลัธธนันท์[Konkanok Lattanand]
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา FOOD CONSUMPTION BEHAVIORAL MODIFICATION PROGRAM IN HIGH-RISK GROUP OF HYPERTENSION, TAMBOL TAJAN, KHONG DISTRICT, NAKHONRATCHASIMA PROVINCE

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2017;33(1):89.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Modification of food consumption behavior; Hypertension; Protection motivation theory 
คำสำคัญ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร; ความดันโลหิตสูง; แรงจูงใจในการป้องกันโรค 
 

 61 ใกล้รุ่ง แสงสว่าง[Klairoong Sangsawang] , [co] พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , สุคนธา ศิริ , ศุภชัย ปิติกุลตัง
อุบัติการณ์ของปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง Incidence of nosocomial pneumonia and causative bacteria among chronically ill patients admitted in a general hospital

Journal = Chulalongkorn Medical Journal Sep.-Oct. 2017;61(5):1-14.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Nosocomial pneumonia; Chronically ill patients; Incidence; A. baumannii 
คำสำคัญ : ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล; ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง; อุบัติการณ์; A. baumannii 
 

 62 สันติ วินัยธรรม[Santi Winaitham] , สุคนธา ศิริ , [co] ณัฐนารี เอมยงค์
อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของทหารกองประจำการในเขตภาคเหนือของประเทศไทย Influence of Social Determinate on Smoking Behavior among Military Conscripts in the Northern Thailand

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2017;40(2):75-87.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Social factors; Smoking behavior; Military conscripts 
คำสำคัญ : ปัจจัยทางสังคม; พฤติกรรมการสูบบุหรี่; ทหารกองประจำการ 
 

 63 ธีร์พิพัฒน์ สานิพามะณี[Teepipath Sanipamanee] , [co] ประมุข โอศิริ , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ , นพกร จงวิศาล[Noppakorn Chongvisal]
การสัมผัสสารไดทูเอทิลเฮซิลพทาเลท (ดีอีเอชพี) ทางการหายใจและระดับ สารเมแทบอไลต์ในปัสสาวะของพนักงาน อุตสาหกรรมพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ Inhalation Exposure to Di (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) and Urinary Metabolites in Polyvinyl Chloride Processing Workers

Journal = Journal of Safety and Health May,-Aug. 2017;10(36):20-33.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : DEHP; MEHHP; MEOHP; Urinary metabolites; Polyvinyl chloride; Workers 
คำสำคัญ : DEHP; MEHHP; MEOHP; เมแทบอไลต์ในปัสสาวะ; พนักงานโรงงานผลิตพีวีซี 
 

 64 ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส[Tawanrat Sakulrungjalas] , [co] ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล[Chuanruedee Kongsaktrakul] , อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์[Anannit Visudtibhan] , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย Knowledge and Attitude towards Epilepsy among Pediatic Nurses in Secondary and Tertiary Hospitals in Thailand

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses May.-Aug. 2017;18: Article No.Suppl. Issue 2:131-139.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Epilepsy; Knowledge; Attitude; Nurse; Children 
คำสำคัญ : โรคลมชัก; ความรู้; ทัศนคติ; พยาบาล; ผู้ป่วยเด็ก 
 

 65 ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส[Tawanrat Sakulrungjalas] , [co] ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล[Chuanruedee Kongsaktrakul] , อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์[Anannit Visudtibhan] , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็ก ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย Knowledge and Attitude towards Epilepsy among Pediatric Nurses in Secondary and Tertiary Hospitals in Thailand

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses May.-Aug. 2017;18: Article No.Supplement:131-139.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Epilepsy; Knowledge; Attitude; Nurse; Children 
คำสำคัญ : โรคลมชัก; ความรู้; ทัศนคติ; พยาบาล; ผู้ป่วยเด็ก 
 

 66 ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์
Multilocus Sequence Typing (MLST): Molecular Technique for Monitoring Food Safety Multilocus Sequence Typing (MLST): เทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อติดตามความปลอดภัยในอาหาร

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2017;47(1):91-104.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Multilocus sequence typing; Food-borne pathogens; Genetic relationships; Molecular epidemiology 
คำสำคัญ : วิธีจำแนกโดยรหัสพันธุกรรมหลายตำแหน่ง; จุลชีพก่อโรคโดยอาหารเป็นสื่อ; ความสัมพันธ์ของพันธุกรรม; ระบาดวิทยาโมเลกุล 
 

 67 วราภรณ์ ทิพย์สุมานันท์[Waraporn Tipsumanunt] , [co] นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , นพพร โหวธีระกุล , มธุรส ทิพยมงคลกุล
การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง Nursing Performance in Relation to Nursing Council Regulations on Professional Ethics of Nurse and Midwifery B.E. 2550 among Professional Nurses in One Tertialy Hospital

Journal = Journal of Phrapokklao Nursing College Jul.-Dec. 2017;28(2):116-127.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Professional nurses; Ethics; Professional nursing values; Motivating factors 
คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; จริยธรรม; ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล; ปัจจัยขจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

 68 วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , รังษีนพดล โถทอง[Rungsinoppadol Thotong] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ยาคุมกำเนิดชนิดทานกับมะเร็งเต้านมในสตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน Oral contraceptive use and breast cancer among Thai premenopausal women

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University Nov.-Dec. 2017;36(6):769-779.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Oral contraceptive use; Breast cancer; Thai premenopausal women 
คำสำคัญ : ยาคุมกำเนิดชนิดทาน; มะเร็งเต้านม; สตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน 
 

 69 วชิระ สุริยะวงค์[Wachira Suriyawong] , [co] พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , มธุรส ทิพยมงคลกุล
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรและพฤติกรรมการทำงานด้วยความปลอดภัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง ORGANIZATIONAL SAFETY CULTURE AND COMPLANCE WITH SAFETY PRACTICES AMONG REGIATERED NURSES AT A TERTIARY CARE HOSPITAL

Journal = Community Health Development Quarterly Khon Kaen University Jan.-Mar. 2017;5(1):103-118.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Organizational; Safety culture; Safety practice; Accidental exposure; Nurse 
คำสำคัญ : วัฒนธรรมความปลอดภัย; พฤติกรรมการทำงานด้วยความปลอดภัย; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 70 จิตตพัฒน์ สืบสิมมา[Chittiphat Suebsimma] , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , [co] ณิชชาภัทร ขันสาคร
พฤติกรรมการใช้และการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูกพริกผู้ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ Pesticides Use and Personal Protective Behaviour, Adverse Health Effects among Chilli Farm Sprayers: A Case Study in Suan Kluai Sub-District, Kantharalak District, Sisaket Province

Journal = Thai Journal of Toxicology Jan.-Jun. 2017;32(1):9-25.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Pesticides; Pesticides use; Pesticides protective behavior; Adverse health effect 
คำสำคัญ : สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; พฤติกรรมการใช้; พฤติกรรมการป้องกันตนเอง; ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

 71 นรินทิพย์ ชัยพรมเขียว[Narinthip ChaipromKhieo] , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , สุธี อยู่สถาพร
มาตรการในการควบคุมและป้องกันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศกรณีศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านพรมแดนแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย Public Health Emergency of International Concern Prevention and Control Measures: A Case Study on Special Economic Development Zone, Maesod Border Control, Tak Province, Thailand

Journal = Public Heath & Health Laws Journal May.-Aug. 2017;3(2):193-210.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : The public Health emergency of international concern; The international Health regulation; The spectial economic development Zone 
คำสำคัญ : ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ; กฎอนามัยระหว่างประเทศ; เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 72 สาวิตรี แก้วน่าน[Sawitree Kaewnan] , [co] อรวรรณ แก้วบุญชู , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานกับความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข RELATIONSHIP BETWEEN JOB STRESS AND JOB SATISFACTION IN AMONG NURSING INSTRUCTORS THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31: Article No.Special Edition:163-175.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Job stress; Job satisfaction; Nursing instructor 
คำสำคัญ : ความเครียดจากการทำงาน; ความพึงพอใจในงาน; อาจารย์พยาบาล 
 

 73 กุมารีรัตน์ ถาวรจิตร[Kumareerat Thawornjit] , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ผลของมาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% ต่อการรับรู้และอารมณ์ของกำลังพลกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร Result of 85% Color Graphic Warning Pictures Tobacco Control Measure on Perception and Emotions of Army Personnel In Military Signal School

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Jan.-Apr. 2017;18(1):140-147.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Smoking behavior; Tobacco Control Measures; 85% color graphic warning pictures on Cigarette Case 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการสูบบุหรี่; มาตรการการควบคุมยาสูบ; ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% 
 

 74 ศรัญญา วงศ์กำปั่น[Sarunya Wongkampun] , [co] วีณา เที่ยงธรรม , เพลินพิศ บุญยมาลิก
ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อการสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร Social and Economic Factors Related to the Health Dimension of Successful Aging among Urban Dwelling Elderly in the Bangkok Metropolitan Area

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2017;31(3):55-71.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Successful Aging; PRECEDE-PROCEED; Social and economic; Urban-dwelling elderly 
คำสำคัญ : การสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จ; PRECEDE-PROCEED; สังคมและเศรษฐกิจ; ผู้สูงอายุในชุมชน 
 

 75 [Tipawan Phetrawech] , [co] สราวุธ เทพานนท์
Source Contributions of PM-10 Concentrations in the Na Phra Lan Pollution Control Zone, Saraburi, Thailand

Journal = Science & Technology Asia Oct.-Dec. 2017;22(4):60-70.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : AERMOD model; Na Phra Lan; PM-10; Road dust 
 

 76 พิทยาภรณ์ ยินดี[Pitthayaporn Yindee] , [co] วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ , วรกมล บุณยโยธิน , เด่นศักดิ์ ยกยอน , ดุสิต สุจิรารัตน์
ความถูกต้องของการประเมินภาระงานด้วยวิธีการคัดกรองและวิธีการสังเกตเมื่อเทียบกับวิธีวัดการใช้ออกซิเจน The Accuracy of Workload Assessed by Screening and Observation Methods Compared to Oxygen Consumption Measurement Method

Journal = Journal of Safety and Health May.-Aug. 2017;10(36):1-10.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Accuracy; Workload; Screening method; Observation method; Oxygen consumption 
คำสำคัญ : ความถูกต้อง; ภาระงาน; วิธีการคัดกรอง; วิธีการสังเกต; การใช้ออกซิเจน 
 

 77 คณิตตา อินทบุตร[Khanitta Intaboot] , [co] สุรินธร กลัมพากร , ปาหนัน พิชยภิญโญ
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 รายใหม่ ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ The Effect of a Self-Management and Social Support Program for on New Cases with Type 2 Diabetes

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31(2):11-28.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : New cases; Type 2 diabetes; Self-management; Social support 
คำสำคัญ : เบาหวานรายใหม่; การจัดการตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 78 เพ็ญพร ทวีบุตร[Penporn Taweebut] , [co] พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น THE EFFECT OF A SUPPORTIVE - EDUCATIVE NURSING PROGRAM FOR CHRONIC DISEASE PATIENTS WITH EARLY STAGE KIDNEY DISEASE

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31(1):129-145.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : CHRONIC DISEASE; EARLY STAGE KIDNEY DISEASE; KNOWLEDGE; SELF-CARE BEHAVIOR; SUPPORTIVE - EDUCATIVE NURSING PROGRAM 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง; ภาวะไตเรื้อรัง; ความรู้; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ 
 

 79 สุทัศน์ พิภพสุทธิไพบูลย์[Sutat Pipopsuthipaiboon] , [co] มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , เบญจมาศ[Benjamas Chuaychoo]
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง The Effectiveness of a Self-management Program for Pulmonary Rehabilitation of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2017;47(2):200-211.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Chronic obstructive pulmonary disease; COPD; Pulmonary rehabilitation; Self-management 
คำสำคัญ : ปอดอุดกั้นเรื่อรัง; COPD; ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด; การจัดการตนเอง 
 

 80 ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์[Pasakorn Natetipawan] , [co] สุนีย์ ละกำปั่น , สุรินธร กลัมพากร
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎี ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร THE EFFECTIVENESS OF A SMOKING CESSATION PROGRAM APPLICATION THE STAGE OF CHANGE THEORY FOR METROPOLITAN POLICE

Journal = Journal of The Police Nurses Jan.-Jun. 2017;9(1):82-93.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Smoking cessation; Stage of change; Metropolitan police 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่; ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม; ข้าราชการตำรวจ; กรุงเทพมหานคร 
 

 81 ประดับ ศรีหมื่นไวย[Pradub Srimuenwai] , [co] นฤมล เอื้อมณีกูล , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , อาภาพร เผ่าวัฒนา
ผลของโปรแกรมการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก The Effects of Teacher Development Program for Child Development among Preschool Children In Child Care Centers

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2017;31(2):127-144.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Promoting child development among preschool children; Child care teacher; Child care center 
คำสำคัญ : การส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน; ครูผู้ดูแลเด็ก; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 82 ศรุตยา หาวงษ์[Sarutaya Hawong] , [co] วีณา เที่ยงธรรม , สุธรรม นันทมงคลชัย
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อสภาวะสมองเสื่อมในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว THE HEALTH PROMOTION PROGRAM FOR THE ELDERLY AT RISK GROUP OF ALZHEIMER'S IN COMMUNITY

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31(1):110-128.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : ELDERLY WITH ALZHAIMER; HEALTH BELIEF MODEL; SOCIAL SUPPORT; HEALTHPROMOTION PROGRAMS FOR THE ELDERLY 
คำสำคัญ : ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ; การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ; ทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพ; แนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 83 นภพรรณ นันทพงษ์ , [co] ดุสิต สุจิรารัตน์
อัตราการพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในผู้ประกอบการค้าอาหารในตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The Positive Rate of food poisoning in merchants : A case study of the markets in the Northeast Thailand

Journal = Food and water sanitarion journal Feb.-May. 2017;8(2):7-15.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
คำสำคัญ : อัตราการพบเชื้อ; โรคอาหารเป็นพิษ; ผู้ประกอบการค้าอาหาร; การอบรมรมด้านสุขาภิบาลอาหาร; 
 

 84 วิภาวรรณ ภมร[Wipawan Phamorn] , กลีบสไบ สรรพกิจ[Kleebsabai Sanpakit] , ภาวิณี คุปตวินทุ[Pawinee Kupatawintu] , [co] ณัฐนารี เอมยงค์
โอกาสพบผู้บริจาคเซลต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอรับเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย The Probability of Finding an Unrelated Donor for Stem Cell Waiting List Patients at National Blood Centre, Thai Red Cross Society

Journal = Journal of Hematology and Transfusion Medicine Apr.-Jun. 2017;27(2):127-135.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Unrelated donor; HLA matching; Logistics regression 
คำสำคัญ : Unrelated donor; HLA matching; Logistics regression 
 

 85 ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์[Pantip Chotbenjamaporn] , จิระวัฒน์ อยู่สบาย[Chirawat Yoosabai] , รัตนพร ฉัตรมงคล[Rattanaporn Chatmongkol] , ปวีณ์ธิดา เหลื่อมเจริญ[Paveethida Luamcharoen] , อิศรา หมีพลัด[Isara Meeplad] , [co] ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
กระบวนการถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐสู่การนำไปปฏิบัติของผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ The process of communicating policies to practice from government agencies to entrepreneurs, manufacturers, importers of tobacco products

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Sep.-Dec. 2017;3(3):288-305.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Policy communication, Tobacco Control Act, BE 2560, Tobacco Entrepreneurs 
คำสำคัญ : การถ่ายทอดนโยบาย, พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560, ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 

 86 ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , จำเนียร ชุณหโสภาค[Jumnian Junhasobhaga]
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แนวทางการสร้างสุข ทักษะการทำงาน ทักษะการใช้ชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ กับความสุขของพนักงานในสถานประกอบการภาคเอกชน The Relationship between perceived Happiness Promotion, Work Skills, Life Skills, Health Behaviors, and Employee Happiness in Private Companies

Journal = Journal of Health Education Jul.-Dec. 2017;40(2):22-35.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Work skills; Life skills; Health behaviors; Employees happiness 
คำสำคัญ : ทักษะการทำงาน; ทักษะการใช้ชีวิต; พฤติกรรมสุขภาพ; ความสุขของพนักงาน 
 

 87 ธนาธิป แก้วคำฟู[Thanatip Kaewcumfu] , [co] ศิราณี ศรีใส , ธวัช เพชรไทย , มาโนชญ์ เหล็กดำรง[Manote Lexdumrong] , วรพจน์ เฉลิมกลิ่น[Worapot Chalermklin]
การหมักเศษอาหารและมูลฝอยจากสวนแบบกองแถว Windrow Composting of Food and Yard Wastes

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2017;47(2):131-141.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Food waste; Yard waste; Compost; Nutrient 
คำสำคัญ : มูลฝอยเศษอาหาร; มูลฝอยจากสวน; การหมัก; ธาตุอาหาร; การหมักแบบกองแถว 
 

 88 แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , วันเพ็ญ แก้วปาน , พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพชีวิตการทำงานสูงและมีความสามารถในการทำงานระดับดีเลิศของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุในสถาบันอุดมศึกษาไทย Work life abilities and quality for retired Thai Professors of Eduaction

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31(1):1-15.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Educators; Work ability; Quality of work life; Work after retirement 
คำสำคัญ : ความสามารถในการทำงาน; คุณภาพขีวิต; อาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุ 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี