ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2015

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2015

 

ระดับนานาชาติ


 1 Adrian Wattananupong , Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) Appointment Tracking System for Improving Patient Waiting Time
Journal = Applied Mechanics and Materials Aug. 2015;781 () :591-594  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Web-based appointment system; Web portal and SMS alert; Web-based programming language; Time tracking 
 

 2 Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) Comparison of Implantable Antennas for Cardiovascular Patients
Journal = Applied Mechanics and Materials Aug. 2015;781 () :595-598  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Implantable medical devices; Implantable antenna; Microstrip antenna; Waffle-type antenna; Medical implant communication services (MICS) band 
 

 3 Tidatip Teerakuldej , [co] Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) Dental Guidelines with Decision Support System For Hypertension and Stroke Patients
Journal = Applied Mechanics and Materials Aug. 2015;781 () :583-586  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Clinical decision support system; Clinical practice guideline for the dental treatment; If-then rule base; Hypertension disease; Stroke disease 
 

 4 Suketa Sala , Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) Design and development of data model for Thai Sub Acute and Non Acute Patients
Journal = Applied Mechanics and Materials Aug. 2015;781 () :579-582  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Thai sub acute and non acute inpatient; Rehabilitation; Data model; Diagnosis related group (DRG) 
 

 5 Waraluk Pensuwan , Chukiat Viwatwongkasem , Pratana Satitvipawee , [co] Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) E-Referral System by Means of Decision Support System
Journal = Applied Mechanics and Materials Aug. 2015;781 () :587-590  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Web-based referral system; Rule-based system; Decission support system; Exchange patient information 
 

 6 Pichitpong Soontornpipit , Chukiat Viwatwongkasem , Pratana Satitvipawee , Pattarakun Pramnoi , [co] Adrian Wattananupong
(Conference Paper) Internet Cigarette and Tobacco Business (ICTB) Database for Domestic Markets in Thailand
Journal = Applied Mechanics and Materials Aug. 2015;781 () :133-136  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Illegal Sales of Cigarettes or Tobacco Product; Internet Cigarette Business; E-Cigarette Business 
 

 7 Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) Monitoring and Indexing System for Illegal Tobacco Sales on Website in Thailand by using Web Crawler Technique
Journal = Applied Mechanics and Materials Aug. 2015;781 () :129-132  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Artificial intelligent (AI) system; Tobacco sales on the internet; Web mining; Web crawler; Indexing system 
 

 8 Chukiat Viwatwongkasem , watcharawan Gunngam , Pichitpong Soontornpipit
(Conference Paper) Spatial Mapping of HIV Infection by Means of Mixture Models
Journal = Applied Mechanics and Materials Aug. 2015;781 () :599-603  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Disease Mapping for HIV Infection; Mixture Model for Space-Time Data; Standardized Mortality/Morbidity Ratios  
 

 9 Chongchin Polprasert , Withida Patthanaissaranukool , Andrew J. Englande
A choice between RBD (refined, bleached, and deodorized) palm olein and palm methyl ester productions from carbon movement categorization
Journal = Energy Aug. 2015;88 () :610-620  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Carbon balance; Carbon emission; RBD (refined, blenched, and deodorized); palm olein; Palm Methyl Ester; Net energy ratio 
 

 10 Leera Kittigul , Yutatirat Singhaboot , Porntip Chavalitshewinkoon-Petmitr , Kannika Pombubpa , Chakrit Hirunpetcharat
A comparison of virus concentration methods for molecular detection and characterization of rotavirus in bivalve shellfish species
Journal = Food Microbiology Apr. 2015;46 () :161-167  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Rotavirus; Genotype; Virus concentration method; Bivalve shellfish 
 

 11 Bohning D. , Chukiat Viwatwongkasem
A Miscellaneous Note on the Equivalence of Two Poisson Likelihoods
Journal = Journal of Biometrics & Biostatistics Jun. 2015;6 (2) 231:  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Poisson likelihood; Offset; Log-link 
 

 12 Suriya Phankosol , Kaokanya Sudaprasert , Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , [co] Kanit Krisnangkura
An Empirical Equation for Estimation of Kinematic Viscosity of Fatty Acid Methyl Esters and Biodiesel
Journal = Journal of the American Oil Chemists' Society Jul. 2015;92 (7) :1051-1061  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Biodiesel; Fatty acid composition; Fatty acid methyl esters; Viscosity 
 

 13 Aronrag Cooper Meeyai , Jintana Yunibhand , Paweena Punkrajang , [co] Siriwan Pitayarangsarit
An evaluation of usage patterns, effectiveness and cost of the national smoking cessation quitline in Thailand
Journal = Tobacco Control Jun. 2015;24 (5) :481-488  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 14 Supit Yotmek , Ubolrat Nilsang , Subpakrit Borvornsutasin , [co] Usa Lek-Uthai
Analyzed to View Trend of Microfilaria Intensity of Brugia spp. in Domestic Cats at Surat Thani Province
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2015;6 (2) :58-62  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Domestic cats; Microfilaria intensity; Brugia spp. 
 

 15 Kanjana Changkaew , Apiradee Intarapuk , Fuangfa Utrarachkij , Chie Nakajima , [co] Orasa Suthienkul , Yasuhiko Suzuki
Antimicrobial resistance, extended-spectrum b-Lactamase productivity, and class 1 integrons in Escherichia coli from healthy swine
Journal = Journal of Food Protection Aug. 2015;78 (8) :1442-1450  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 16 Manee Chanama , [co] Suchart Chanama
Biochemical and kinetic characterization of geranylgeraniol 18-hydroxylase (CYP97C27) from Croton stellatopilosus Ohba
This Journal is in Beall's List : Journal = African Journal of Biotechnology Jul. 2015;14 (29) :2321-2326  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Plaunotol; Cytochrome P450; Enzyme activity; Enzyme inhibitor; Microsome 
 

 17 Paul Ratanasiripong , [co] Orawan Kaewboonchoo , Nop Ratanasiripong , Suda Hanklang , Pornlert Chumchai
Biofeedback Intervention for Stress, Anxiety, and Depression among Graduate Students in Public Health Nursing
Journal = Nursing Research and Practice Apr. 2015; () 160746:  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 18 Ruchirada Changkwanyeun , Masaru Usui , Siriporn Kongsoi , Kazumasa Yokoyama , Hyun Kim , Orasa Suthienkul , Kanjana Changkaew , Chie Nakajima , Yutaka Tamura , [co] Yasuhiko Suzuki
Characterization of Campylobacter jejuni DNA gyrase as the target of quinolones
Journal = Journal of Infection and Chemotherapy Aug. 2015;21 (8) :604-609  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : DNA gyrase; Quinolones; Campylobacter jujuni 
 

 19 Siriporn Kongsoi , Kazumasa Yokoyama , Apinun Suprasert , Fuangfa Utrarachkij , Chie Nakajima , Orasa Suthienkul , Yasuhiko Suzuki
Characterization of Salmonella Typhimurium DNA gyrase as a target of quinolones
Journal = Drug Testing and Analysis Aug. 2015;7 (8) :714-720  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 20 S. D. Kowitt , D. A. Emmerling , E. B. Fisher , [co] Chanuantong Tanasugarn
Community Health Workers as Agents of Health Promotion: Analyzing Thailand’s Village Health Volunteer Program
Journal = Journal of Community Health Aug. 2015;40 (4) :780-788  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Community health workers; Thailands; Social support; Health promotion; Health services; Qualitative; Social ecological framework 
 

 21 Udomsak Kongmuang , Duangta Kitkeaw , [co] Ikuharu Morioka
Construction technique of disposable bin from sludge cake and its environmental risk
Journal = Environmental Health and Preventive Medicine Jan. 2015;20 (1) :28-35  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Paper mill; Sludge cake; Recycled bin; Lead; Toxicological effect 
 

 22 Pimsurang Taechaboonsermsak , Rubina Shrestha , Sukhontha Siri , [co] Phitaya Charupoonphol
Contraceptive Intentions among Women Undergoing Comprehensive Abortion Care in Maternity Hospital Kathmandu, Nepal
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2015;6 (1) :10-15  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Contraceptive Intentions; Comprehensive Abortion Care 
 

 23 Erum Sami , [co] Tippanart Vichayanrat , Pratana Satitvipawee
Dental fluorosis and its relation to socioeconomic status, parents' knowledge and awareness among 12-year-old school children in Quetta, Pakistan
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2015;46 (2) :360-368  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Children; Dental fluorosis; Fluoride knowledge and awareness; Health education; Socioeconomic status; Pakistan 
 

 24 Chainarong Apinhapath , [co] Chanuantong Tanasugarn , Nutkamol Chansatitporn , Allan Steckler
Determinants predicting intention to properly dispose of used batteries
Journal = Kasetsart Journal of Social Sciences Jan. 2015;36 (1) :173-182  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Used battery disposal; Recycling; Theory of planned behavior; Intention to dispose used battery; College students 
คำสำคัญ : การทิ้งซากแบตเตอรี่; รีไซเคิล; ทฤษฎีการกระทำอย่างมีแบบแผน; ความตั้งใจ;นักศึกษา 
 

 25 Aongart Mahittikorn , Hirotake Mori , Supaluk Popruk , Amonrattana Roobthaisong , Chantira Sutthikornchai , Khuanchai Koompapong , Sukhontha Siri , Yaowalark Sukthana , [co] Duangporn Nacapunchai
Development of a Rapid, Simple Method for Detecting Naegleria fowleri Visually in Water Samples by Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP)
Journal = PLoS ONE Mar. 2015;10 (3) :  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 26 Manunart Feungpean , Bunyarit Panyapinyopol , Panagiotis Elefsiniotis , [co] Prayoon Fongsatitkul
Development of statistical models for trihalomethane (THM) occurrence in a water distribution network in Central Thailand
Journal = Urban Water Journal May. 2015;12 (4) :275-282  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : trihalomethanes; multiple regression analysis; linear and non-linear modeling; seasonal variation; water distribution systems; water distribution modeling  
 

 27 Yatida Wuttisartkul , Rungson Chomeya , Wirin Kittipichai
Development of the 5 Minds for 21st Century in Nurse Students through Psychological Group Training
This Journal is in Beall's List : Journal = Asian Social Science Jul. 2015;11 (15) :146-150  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : 5 minds; psychological group training 
 

 28 Wichai Aekplakorn , Warapone Satheannoppakao , P. Putwatana , S. Taneepanichskul , P. Kessomboon , V. Chongsuvivatwong , S. Chariyalertsak
Dietary Pattern and Metabolic Syndrome in Thai Adults
Journal = Journal of Nutrition and Metabolism Jan. 2015; () 468759:  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 29 Piyawan Leechart , Duangrat Inthorn , [co] Paitip Thiravetyan
Effect of NaCl on antimony and phthalate compounds leached from PET bottles
Journal = Water Science and Technology: Water Supply Mar. 2015;15 (4) :766–772  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Antimony; di-2-ethylhexyl phthalate; Diethyl phthalate; Dimethyl phthalate; NaCl; Polyethylene terephthalate 
 

 30 Panan Pitchayapinyo , Sunee Lagampan , Nichaphat Rueangsiriwat
Effects of a dietary modification on 2 h postprandial blood glucose in Thai population at risk of type 2 diabetes: An application of the Stages of Change Model
Journal = International Journal of Nursing Practice Jun. 2015;21 (3) :278-285  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Diabetes, Dietary consumption, Postprandial glucose, Stages of Change Model, Thailand 
 

 31 Pornsook Pornsinchai(พรสุข พรสินชัย) , [co] Kumthorn Malathum(กำธร มาลาธรรม) , Piriyaporn Chongtrakool(พิริยาภรณ์ จงตระกูล) , Pornphan Diraphat , Kanokrat Siripanichgon
ห้องฉุกเฉินแหล่งที่ไม่ได้ตระหนักของเชื้อ E.coli และ K. pneumoniae ที่สร้าง ESBL Emergency room : an unrecognized source of extended spectrum b-lactamase producing escherichia coli and klebsiella pneumoniae
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2015;46 (1) :51-62  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : emergency room; ESBL; fecal carrier 
 

 32 Warapone Satheannoppakao , Rachada Kasemsup , Jiraluck Nontarak , Pattapong Kessomboon , Panwadee Putwatana , Surasak Taneepanichskul , Rassamee Sangthong , Suwat Chariyalertsak , [co] Wichai Aekplakorn
Energy and Macronutrient Intakes and Food Sources in Preschool Children: Thai NHES IV
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Oct. 2015;98 (10) :957-967  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Macronutrient; Thai preschool children, National health survey 
 

 33 Tanaporn Toothong , [co] Mathuros Thipayamongkolkul , Nawarat Suwannapong , Saravudh Suvannadabba
Evaluation of mass drug administration in the program to control imported lymphatic filariasis in Thailand
Journal = BMC Public Health Sep. 2015;15 (1) 975:  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Imported filariasis; Undocumented immigrant; Control program; Metropolitan area 
 

 34 Wisit Chaveepojnkamjorn , Pornpana Somjit , Suthee Rattanamongkolgul , Sukhontha Siri , Natchaporn Pichainarong
Factors associated with diabetic retinopathy among type 2 diabetic patients: A hospital based case-control study
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2015;46 (2) :322-329  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Diabetic retinopathy; Type 2 diabetic patients; Risk factors 
 

 35 Kanittha Chamroonsawasdi , Salih Ahmed Hamedalsseed , Suwat Srisorrachatr
Factors Influencing Job Happiness among Village Health Volunteers (VHVs) in Samutprakarn Province, Thailand
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2015;6 (1) :25-32  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Job happiness; Job satisfaction; Village health volunteers; VHVs 
 

 36 Charnchudhi Chanyasanha , Geethika Rathnawardana , Dusit Sujirarat
Factors Influencing Preventive Behaviors for Dengue Infection Among Housewives in Colombo, Sri Lanka
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Jan. 2015;27 (1) :96-104  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : factors; preventive behaviors; dengue; Sri Lanka 
 

 37 Vallerut Pobkeeree , [co] Surachart Nanongkine , Sangkom Vittayanan
Factors related to public health laboratory management in northern Thailand
Journal = Journal of Management Development Sep. 2015;34 (9) :1134-1143  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Thailand; Management; Organizational factor; Public health laboratory 
 

 38 Pornpimol Kongtip , Witaya Yoosook , Tiyaporn Anthayanon
Health Risks of Bus Drivers and Conductors Exposed to Benzene
Journal = Asia Journal of Public Health Jul.-Dec. 2015;6 (2) :42-50  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Bus Conductors; Bus drivers; Health risk assessment; VOCs; VOC exposure 
 

 39 Naowarut Charoenca , [co] Nipapun Kungskulniti , Jeremiah Mock , Stephen Haman , Prakit Vathesatogkit
How Thailand's greater convergence created sustainable funding for emerging health priorities caused by globalization
Journal = Global Health Action Aug. 2015;8 () 28630:  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Post-2015 sustainable development goals; Globalization; Tobacco control; Road accidents; Prevention; Innovative funding; Non-communicable diseases; Thailand; Low- and middle-income countries 
 

 40 Wasina Thakhiew , Manida Champahom , [co] Sakamon Devahastin , Somchart Soponronnarit
Improvement of mechanical properties of chitosan-based films via physical treatment of film-forming solution
Journal = Journal of Food Engineering Aug. 2015;158 () :66-72  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Crosslinkage interactions; Crystallinity; Dynamic mechanical analysis; Heat treatment; Homogenization; X-ray diffraction 
 

 41 Wallapa Kupkanchanakul , [co] Suphaphat Kwonpongsagoon , Hans Peter Bader , Ruth Scheidegger
Integrating Spatial Land Use Analysis and Mathematical Material Flow Analysis for Nutrient Management: A Case Study of the Bang Pakong River Basin in Thailand
Journal = Environmental Management May. 2015;55 (5) :1022-1035  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Mathematical material flow analysis; Non-point source pollution; Nutrient balance; Spatial land use; River water pollution control 
 

 42 Natthapon Laochan , Sophie G. Zaloumis , Mallika Imwong , Usa Lek-Uthai , Alan Brockman , Kanlaya Sriprawat , Jacher Wiladphaingern , Nicholas J. White , François Nosten , [co] Rose McGready
Intervals to Plasmodium Falciparum recurrence after anti-malarial treatment in pregnancy: a longitudinal prospective cohort
Journal = Malaria Journal May. 2015;14 (1) 221:  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 43 Manee Chanama , Nongnat Thongkrachang , Chanwit Suriyachadkun , [co] Suchat Chanama
Kutzneria chonburiensis sp. nov., isolated from soil
Journal = International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Nov. 2015;65 (11) :4169-4174  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 44 Tomomi Aikawa , Patcharanee Pavadhgul , Rewadee Chongsuwat , Siraporn Sawasdivorn , Chaweewon Boonshuyar
Maternal Return to Paid Work and Breastfeeding Practices in Bangkok, Thailand
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Mar. 2015;27 (2) :NP1253-NP1262  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : breastfeeding practices, working mother, Bangkok 
 

 45 Umawadee Laothong , Yusuke Hiraku , Shinji Oikawa , Kitti Intuyod , [co] Mariko Murata , [co] Somchai Pinlaor
Melatonin induces apoptosis in cholangiocarcinoma cell lines by activating the reactive oxygen species-mediated mitochondrial pathway
Journal = Oncology Reports Mar. 2015;33 (3) :1443-1449  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Melatonin, Apoptosis, Cholangiocarcinoma, Reactive oxygen species, DNA damage, Mitochondrial pathway 
 

 46 Anwar Mallongi , Preeda Parkpian , [co] Poranee Pataranawat , Sopa Chinwetkitvanich
Mercury distribution and its potential environmental and health risks in aquatic habitat at artisanal buladu gold mine in Gorontalo Province, Indonesia
This Journal is in Beall's List : Journal = Pakistan Journal of Nutrition 2015;14 (12) :1010-1025  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Gold mining; Mercury distribution; Amaigamation; Aquatic ecosystem; Estimated weekly intake; Harzard quotient 
 

 47 Pipat Luksamijarulkul , Sirikun Pipitsangjan
Microbial air quality and bacterial surface contamination in ambulances during patient services
Journal = Oman Medical Journal Mar. 2015;30 (2) :104-110  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Ambulances; Bacterial counts; Microbiology air 
 

 48 Suwimon Kanchanasuta , [co] Nipon Pisutpaisal
Microbial Dynamics of Polyhydroxyalkanoates Production from Waste Glycerol using RISA Technique
This Journal is in Beall's List : Journal = Research Journal of Biotechnology Oct. 2015;10 (10) :69-73  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Polyhydroxyalkanoate, Glycerol waste, Mixed culture, Ribosomal intergenic spacer analysis 
 

 49 Nisarat Songprasirt , Pisit Vatanasomboon , Dusit Sujirarat , [co] Chatchawal Singhakant
Migration of Formaldehyde from Urea Plastic Bowl into Cooked Instant Noodles
Journal = Asia Journal of Public Health Jul.-Dec. 2015;6 (2) :63-69  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Fomaldehyde migration; Urea plastic bowl; Instant noodles; Exposure time 
 

 50 Sittiporn Pattaradilokrat , Wisawa Tiyamanee , Phumin Simpalipan , Morakot Kaewthamasorn , Tawee Saiwichai , Jian Li
Molecular detection of the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum in Thailand
Journal = Veterinary Parasitology May. 2015;210 (1-2) :1-9  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Avian malaria; Chelex-100 resin; Cytochrome B; Cytochrome oxidase subunit I; DNA sequencing; Polymerase chain reaction 
 

 51 Ben S. Cooper , Surachai Kotirum , Wantanee Kulpeng , Naiyana Praditsitthikorn , Malinee Chittaganpitch , Direk Limmathurotsakul , Nicholas P.J. Day , Richard Coker , Yot Teerawattananon , [co] Aronrag Cooper Meeyai
Mortality Attributable to Seasonal Influenza A and B Infections in Thailand, 2005–2009: A Longitudinal Study
Journal = American Journal of Epidemiology Jun. 2015;181 (11) :898-907  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Bayesian regression; burden; developing country; influenza; middle-income country; mortality; seasonal variation; tropics  
 

 52 Chamaiporn Thongphet , [co] Chokchai Munsawaengsub , Sutham Nanthamongkolchai , Supachai Pitikultang
Parenting Styles of Single Child Families of Preschool Age Children in Nakhon Sri Thammarat Province, Thailand
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2015;6 (1) :16-24  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Parenting Styles; Preschool age children; Single child families; Family relationships 
 

 53 Xuefeng Zhong , Zhimin Wang , [co] Edwin B. Fisher , Chanuantong Tanasugarn
Peer Support for Diabetes Management in Primary Care and Community Setting in Anhui Province, China
Journal = Annals of Family Medicine Aug. 2015;13 () :S50-S58  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Peer support; Community; Diabetes 
 

 54 Nattawut Jittra , Nattaporn Pinthong , [co] Sarawut Thepanondh
Performance Evaluation of AERMOD and CALPUFF Air Dispersion Models in Industrial Complex Area
Journal = Air, Soil and Water Research Dec. 2015;8 () :87-95  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : AERMOD; CALPUFF; Air dispersion; Maptaphut 
 

 55 Kulrawee Wiwattanacheewin , [co] Siriorn Sindhu , Anne Teitelman , Wantana Maneesriwongul , Chukiat Viwatwongkasem
Predictors of intention to use hiv testing service among sexually experienced youth in Thailand
Journal = AIDS Education and Prevention Apr. 2015;27 (2) :139-152  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 56 Pornlert Chumchai , [co] Pimpan Silpasuwan , Chukiat Viwatwongkasem , Sara Arporn , Plernpit Suwan-Ampai
Prevalence and Risk Factors of Respiratory Symptoms Among Home-Based Garment Workers in Bangkok, Thailand
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health May. 2015;27 (4) :461-468  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Prevalence; Risk factors; Respiratory symptoms; Home-based garment workers (HBGWS); Occupational Healrh 
 

 57 Orawan Kaewboonchoo , Paul Ratanasiripong
Psychometric Properties of the Thai Version of the Work Ability Index (Thai WAI)
Journal = Journal of Occupational Health Jun. 2015;57 (4) :371-377  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Psychometric properties; Thai workers; Work ability index (Thai version) 
 

 58 Wirin Kittipichai , Rattanaporn Arsa , Ann Jirapongsuwan , Chatchawal Singhakant
Quality of Life Among Thai Workers in Textile Dyeing Factories
This Journal is in Beall's List : Journal = Global Journal of Health Science May. 2015;7 (3) :274-282  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Quality of life; Textile dyeing; Work environment; Safety at work; Thai worker 
 

 59 Korravarn Yodmai , Sipapa Phummarak , Jonathan C Sirisuth , Ramesh Kumar , [co] Ratana Somrongthong
Quality of life and fear of falling among an aging population in semi rural, Thailand
Journal = Journal of Ayub Medical College, Abbottabad : JAMC Oct.-Dec. 2015;27 (4) :771-774  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Qulaity of Life; Fear of Fall; Aging and rural population 
 

 60 Kanittha Chamroonsawasdi , Malar Soe , Phitaya Charupoonphol , Suwat Srisorrachatr
Rate of Utilization of Skilled Birth Attendant and the Influencing Factors in an Urban Myanmar Population
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Jul. 2015;27 (5) :521-530  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Skilled birth attendents; Utilization; Pregnant women; Myanmar 
 

 61 Premrudee Kanchanapiya , Waraporn Pinyo , Sawanya Jareemit , Suphaphat Kwonpongsagoon
RECYCLING OF NON-METALLIC POWDER FROM PRINTED CIRCUIT BOARD WASTE AS A FILLER MATERIAL IN A FIBER REINFORCED POLYMER
Journal = Environment Protection Engineering 2015;41 (4) :151-166  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 62 Witaya Yoosook , Woranuch Geadsuwan , Pornpimol Kongtip , Dusit Sujirarat , Chakrit Sukying
Relationship between Magnanese Exposure and Health Effects on Nervous System Symptoms among Dry Cell Battery Manufacturing Workers
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2015;6 (1) :33-39  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Dry cell battery; Manganese in working environment; Manganese in blood; Neuropsychological test 
 

 63 Aronrag Cooper Meeyai , Naiyana Praditsitthikorn , Surachai Kotirum , Wantanee Kulpeng , Weerasak Putthasri , [co] Ben Symons Cooper , Yot Teerawattananon
Seasonal Influenza Vaccination for Children in Thailand: A Cost-Effectiveness Analysis
Journal = PLOS Medicine May. 2015;12 (5) :  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 64 Piraya Bhoomiboonchoo , Ananda Nisalak , Nutkamol Chansatitporn , In-Kyu Yoon , Siripen Kalayanarooj , Mathuros Thipayamongkolkul , Timothy Endy , Alan L Rothman , Sharone Green , Anon Srikiatkhachorn , Darunee Buddhari , Mammen P Mammen , Robert V Gibbons
Sequential dengue virus infections detected in active and passive surveillance programs in Thailand, 1994-2010
Journal = BMC Public Health Jan. 2015;15 (1) 250:  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 65 Neungrothai Saeaw , [co] Sarawut Thepanondh
Source apportionment analysis of airborne VOCs using positive matrix factorization in industrial and urban areas in Thailand
Journal = Atmospheric Pollution Research Jul. 2015;6 (4) :644-650  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Volatile organic compounds (VOCs); positive matrix factorization (PMF); source apportionment; Maptaphut 
 

 66 Teerawit Poopa , Prasert Pavasant , Vorapot Kanokkantapong , [co] Bunyarit Panyapinyopol
Spatial Distribution and Mobility Factor of Heavy Metals in Agricultural Soil in the Vicinity of Abandoned Lead Ore Dressing Plant, Klity Village, Thailand
Journal = EnvironmentAsia Jul. 2015;8 (2) :94-108  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Zinc; Cadmium; Chromium; Exchangeable; Acid extraction; Ore dressing plant; Vertical distribution 
 

 67 Naruemon Auemaneekul , Pimpan Silpasuwan , Nithat Sirichotiratana , Pratana Satitvipawee , Malinee Sombhopcharoen , Chukiat Viwatwongkasem , Dusit Sujirarat
The Impact of Cigarette Plain Packaging on Health Warning Salience and Perceptions: Implications for Public Health Policy
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Aug. 2015;27 (8) :848-859  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Plain packaging; Health warning; Tobacco; Teen smoker; Thailand 
 

 68 Chutikarn Chatrung , [co] Siroj Sorajjakool , Kwanjai Amnatsatsue
Wellness and Religious Coping Among Thai Individuals Living with Chronic Kidney Disease in Southern California
Journal = Journal of Religion and Health Dec. 2015;54 (6) :2198-2211  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Chronic kidney disease; Religious coping; Thai population 
 

 69 Noppanuch Puangmalee , Kodchasorn Hussaro , Vorakamol Boonyayothin , Joseph Khedari
[Conference Paper] A Field of the Thermal Comfort in University Buildings in Thailand under Air Condition Room
Journal = Energy Procedia Nov. 2015;79 (1) :480-485  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Thermal comfort, Predicted mean vote (PMV), Actual sensation vote (ASV), Air condition 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 ดวงฤทัย สัมฤทธิ์ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2015;17 (1) :44-55

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Work engagement; Burnout; Registered nurses; Autonomous university hospital 
คำสำคัญ : การผูกใจในงาน; ความเหนื่อยหน่ายในงาน; พยาบาลวิชาชีพ; โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
 

 2 สารภี ปุณณชัยยะ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการคลินิกปกติในเวลา แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ในโรคงพยาบาลที่มีการเรียนการสอน

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2015;17 (1) :33-43

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Service quality; Expection; Perception; Normal clinic 
คำสำคัญ : คุณภาพบริการ; ความคาดหวัง; การรับรู้; คลินิกปกติในเวลา 
 

 3 รสสุคนธ์ ตันติวิชิตเวช , สมชาติ โตรักษา , ธวัช เตียวิไล
การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี A Development of Care for Peritoneal Dialysis Patients at Photharam Hospital, Ratchaburi Province.

Journal = Vajira Nursing Journal Jul.-Dec. 2015;17 (2) :43-55

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Peritoneal dialysis, Model development; Management by participation; Experimental development research 
คำสำคัญ : ล้างไตทางข่องท้อง; การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม; วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง 
 

 4 เบญญาภา พุทธอรุณ , สมชาติ โตรักษา , พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู
การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบบูรณาการ ในสถาบันโรคทรวงอก A Development of Holistic Care in Patients with Permanent Pacemaker Implantation at Central Chest Institute of Thailand

Journal = Vajira Nursing Journal Jul.-Dec. 2015;17 (2) :97-110

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Pacemaker; Model development; Experimental development research 
 

 5 ภาวนา พุกภูษา , สมชาติ โตรักษา , พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย
การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลด้วยการบันทึกแบบชี้เฉพาะ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี A Development of In-Patient Care Nursing Record by Focus Charting at Photharam Hospital, Ratchaburi Province

Journal = Vajira Nursing Journal Jul.-Dec. 2015;17 (2) :56-66

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Nursing Record; Focus Charting; Model Development; Experimental Development; R to R 
คำสำคัญ : บันทึกทางการพยาบาล; การบันทึกแบบชี้เฉพาะ; วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง 
 

 6 มนัสนันทุ์ ธนวิกรานต์กูล , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , นพพร โหวธีระกุล
การยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร Acceptance of Seasonal Influenza Vaccination Among Medical Personnel in A Super Tertiary Care Hospital, Bangkok

Journal = Vajira Nursing Journal Jul.-Dec. 2015;17 (2) :15-30

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Seasonal Influenza vaccine; Medical Personnel; Bangkok Metropolitan 
คำสำคัญ : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล; บุคลากรทางการแพทย์; กรุงเทพมหานคร 
 

 7 วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , [co] ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong]
ความรุนแรงที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มวัยรุ่นหญิง: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง Alcohol Drinking and Violence-Related Behaviors among Female Youths: A point Cross-Sectional Study

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University May.-Jun. 2015;34 (3) :247-254

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Alcohol drinking; Violence-related behaviors; Female youths 
คำสำคัญ : การบริโภคเครื่องตื่มแอลกอฮอล์; พฤติกรรมเกี่ยวกับความรุนแรง; วัยรุ่นหญิง 
 

 8 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มวัยรุ่นหญิง: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง ภาคกลาง ประเทศไทย Alcohol Use and Sexual-risk Behaviors among Female Youths: a Cross-sectional Survey in Central Thailand

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University Mar.-Apr. 2015;34 (2) :171-179

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Alcohol use; Sexual-risk behaviors; Female youths; Central Thailand 
คำสำคัญ : การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ; วัยรุ่นหญิง; ภาคกลาง ประเทศไทย 
 

 9 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสื่อสิ่งพิมพ์และการดื่มของกลุ่มเยาวชน: กรณีศึกษานักศึกษาในมหาวิทยาลัย Alcoholic Beverage Advertisement in Printed Media and Youth Drinking: a case study of university students

Journal = Quality of Life and Law Journal Jul.-Dec. 2015;11 (2) :49-63

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Alcoholic beverage advertisement; Sales promotion and marketing activities; Youth drinking of alcoholic beverage 
คำสำคัญ : การโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์; กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด; การดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชน 
 

 10 จินตนา ศิริวราศัย[Jintana Sirivarasai] , กฤตยา เพชรผึ้ง[Krittaya Petchpoung] , ณิชชาภัทร์ ขันสาคร , กรองทอง ยุวถาวร[Krongtong Yoovathaworn] , ธันยชัย สุระ[Thunyachai Sura] , สมิง เก่าเจริญ[Sming Kaojarern]
การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดสำหรับภาวะเครียดออกซิเดชั่น ที่เป็นผลมาจากการรับสัมผัสสารโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากสิ่งแวดล้อม Alteration of Oxidative Stress Biomarkers Resulting from Environmental Exposure to PAHs

Journal = Thai Journal of Toxicology Jan.-Jun. 2015;30 (1) :60-77

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Antioxidants; 1-hydroxypyrene; Malondiadehyde; Oxidative stress; Polycyclic aromatic hydrocarbons 
 

 11 พิทยา สังข์แก้ว[Pittaya Sangkaew] , [co] มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล , นรีมาลย์ นีละไพจิตร[Nareemarn Neelapaichit]
การประเมินพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนงานในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร An Assessment of Smoking Behavior among Workers in A Public Hospital in Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2015;38 (130) :4-16

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Smoking behavior; Stage of change; Self-Efficacy Theory 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการสูบบุหรี่; ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม; ทฤษฎีความสามารถแห่งตน 
 

 12 วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย , บวร คลองน้อย[Boworn Klongnoi]
การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางทันตกรรมเพื่อใช้งานทางคลินิก Analysis of requirements in dental health infomatics for clinical application

Journal = Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal Jul. 2015;1 (2) :22-32

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Dental informatics; System analysis; System design 
คำสำคัญ : สารสนเทศทางทันตกรรม; การวิเคราะห์ระบบ; การออกแบบระบบ 
 

 13 ดวงใจ มาลัย , กนกนาฎ แขงามขำ[Kanoknat Khaengamkhum] , นิตยา เหมาวนิค[Nittaya Hamawnik] , ศันสนีย์ ศรีพราย[Sansanee Sripai]
การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต้านความปลอดภัยอาหาร ของผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร Assessment of food safety knowledge, attitude, and practice of food handlers in cafeteria

Journal = อาหาร Jul.-Sep. 2015;45 (3) :67-78

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Food safety; Food handlers; Knowledge; Attitude; Practice 
คำสำคัญ : ความปลอดภัยของอาหาร; ผู้สัมผัสอาหาร; ความรู้; ทัศนคติ; การปฏิบัติ 
 

 14 อภิชาญ ทองใบ[Apichan Thongbai] , จารุวรรณ ธาดาเดช , ปิยธิดา ตรีเดช , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามการรับรู้ของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Association of Organizational Climate, Transformational Leadership and Learning Organization as Perceived by Personnel in Office under the Department of Disease Control, Ministry of Public Health

Journal = Journal of Health Science (Thai) Sep.-Oct. 2015;24 (5) :950-960

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Learning organization; Organization climate; Transformational leadership 
คำสำคัญ : ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้; บรรยากาศองค์การ; ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

 15 บังอร สุภาเกตุ[Bang-on Supagat] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร
ภาวะผู้นำเชิงบารมีของหัวหน้าหน่วยงานตามการรับรู้ของบุคลากรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Charismatic Leadership of Chief of Division on Personnel Perception Affecting Organizational Citizenship Behavior, Department of Health, The Ministry of Public Health

Journal = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health Jan.-Mar. 2015;38 (1) :105-117

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Charismatic Leadership; Organicational Citizenship behavior; Department of Public Health 
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำเชิงบารมี; พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร; กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; 
 

 16 รัชกร นามกร[Ratchakorn Namkorn] , [co] สุเทพ ศิลปานันทกุล , พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ , ธวัช เพชรไทย
การผลิตปุ๋ยหมักร่วมจากกากตะกอนน้ำทิ้งเศษผัก และกากไขมัน Co-Compost Production from Sewage Sludge Mixed with Vegetable Wastes and Scum

Journal = Journal of Community Development and Life Quality Jan.-Apr. 2015;3 (1) :95-103

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Co-Compost production; Sewage sludge; Vegetable wastes, Scum 
คำสำคัญ : การผลิตปุ๋ยหมักร่วม; กากตะกอนน้ำทิ้ง; เศษผัก; กากไขมัน 
 

 17 วโรธร เจริญสุข[Varothorn Charoensuk] , สุคนธา คงศีล , Sukhum Jiamton[สุขุม เจียมตน] , มนตรี ยวดยอง[Montree Yuadyoung]
การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปีงบประมาณ 2554-2555 Cost-Effectiveness Analysis of Rehabilitation Services for Stroke Patients in Pranangklao Hospital, Fiscal Year 2011-2012

Journal = Journal of Health Science (Thai) May.-Jun. 2015;24 (3) :564-573

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Cost; Effectiveness; Rehabilitation; Stroke 
คำสำคัญ : ต้นทุน; ประสิทธิผล; ฟื้นฟูสมรรถภาพ; โรคหลอดเลือดสมอง 
 

 18 เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล[Saovalug Luksamijarulkul] , [co] พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , ยุวดี รอดจากภัย[Yuvadee Rodchakphai]
สถานภาพปัจจุบันด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์บางแห่งในประเทศไทย Current Situation of Laboratory Safety in Selected Thai Public Health Education Institutes

Journal = Journal of Public Health Aug. 2015; () :67-76

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Laboratory safety; Biosafety; Thai public health education institutes 
คำสำคัญ : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ; ความปลอดภัยทางชีวภาพ; สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

 19 ปวีณา เจริญอักษร[Paweena Charoen-akson] , สุเทพ ศิลปานันทกุล , วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล , [co] ธวัช เพชรไทย
การย่อยสลายกากไขมันของใส้เดือนดิน Pheretima peguana และ Eisenia foetida ในกระบวนการหมักมูลใส้เดือนของกากไขมันร่วมกับดินค่ำ Degradation of Fat Oil and Grease with Pheretima peguana or Eisenia foetida Earthworms in a Vermicomposting Process of Scum Mixed with Night Soil

Journal = Journal of Public Health Aug. 2015; () :77-89

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Fat; Oil and Grease; Pheretima peguana; Eisenia Foetida; Vermicomposting, Composting 
คำสำคัญ : กากไขมัน; ใส้เดือนดิน Pheretima peguana; ใส้เดือนดิน Eisenia foetida; ปุ๋ยหมักมูลใส้เดือน; ปุ๋ยหมัก 
 

 20 ภารวี กุศลินกุล[P. Kusarinkul] , มยุรี เหลืองวิลัย[M. Luangwilai] , เพชรนัน ตระกูลพานิช[P. Tragoonpanich] , ฉัตรภา หัตถโกศล , พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา Development of Cereal Bar from By-Product of Sacha Inchi Oil Extraction Process

Journal = Agricultural Science Journal Sep.-Dec. 2015;46 (3) :345-348

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Sacha Inchi; Cereal bar; Oil extraction; By Product 
คำสำคัญ : ถั่วดาวอินคา; ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่ง; การสกัดน้ำมัน; ผลิตผลพลอยได้ 
 

 21 จิราวรรณ หนูประภา[J. Nuprapa] , นารีรัตน์ ตันติสว่างวงศ์[N. Tantisawangwong] , เปรมศิริ สมพรเสริม[P. Sompornserm] , สุภัทร์ ไชยกุล
การพัฒนาอาหารเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 9-11 เดือน Development of Iron Complementary Food for 9-11 Months Infant

Journal = Agricultural Science Journal Sep.-Dec. 2015;46 (3) :193-196

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Complementary Food for infants; Retort pouch; Misture design 
คำสำคัญ : อาหารเสริมสำหรับทารก; บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว; การทดลองแบบส่วนผสม 
 

 22 โปรดปราน ทาศิริ[P. Tasiri] , อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์[U. Suttisansanee] , ฉัตรภา หัตถโกศล , พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
การพัฒนาเยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่มังสวิรัติที่มีโปรตีนสูงและพลังงานสูงสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน Development of Riceberry Rice Vegan Jelly Contains High Protein and High Energy for the Elderly with Dysphagia

Journal = Agricultural Science Journal Sep.-Dec. 2015;46 (3) :369-372

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Riceberry rice flour; Particle size; Jelly; Vegan 
คำสำคัญ : แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่; ขนาดอนุภาค; เยลลี่; มังสวิรัติ 
 

 23 สยัมภู ใสทา[Sayampoo Saita] , [co] ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ , ชนินทร์ เจริญกุล , จรณิต แก้วกังวาล[Jaranit Kaewkungwal]
การกระจายและปัจจัยทำนายพื้นที่เสี่ยงโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ Distributions and Predictive Factors of Malaria Risk Areas along the Thai-Myanmar Border

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University Nov.-Dec. 2015;34 (6) :610-621

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Malaria; Distribution; Risk areas; Predictive factors; Thai-Myanmar border 
คำสำคัญ : มาลาเรีย; การกระจาย; พื้นที่เสี่ยง; ปัจจัยทำนาย; ชายแดนไทย-เมียนมาร์ 
 

 24 ชลดา กิ่งมาลา[Chonlada Kingmala] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , อาภาพร เผ่าวัฒนา
ผลของโปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิง EFFECT OF A PREGNANCY PREVENTION PROGRAM FOR FEMALE ADOLESCENTS

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Sep.-Dec. 2015;31 (3) :25-34

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Female adolescent; Secondary school students; Adolescent pregnancy prevention; Pregnancy prevention behaviors; Information Motivational behavioral Skill 
คำสำคัญ : วัยรุ่นหญิง; มัธยมศึกษา; พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์; การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

 25 รังสิมา รัตนศิลา[Rangsima Rattanasila] , [co] ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , สิรินธร ฉันศิริกาญจน[Sirintorn Chansirikanjana] , สิริประภา กลั่นกลิ่น , พัชราพร เกิดมงคล
ผลของโปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ Effect of case management program for older adults with uncontroled diabetes mellitus

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2015;29 (1) :67-79

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Older adults with diabetes mellitus; Case management program; Self-care behavior; Quality of life 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน; โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณี; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; คุณภาพชีวิต 
 

 26 วรัญญา พงษ์ไพบูลย์[W. Pongpaiboon] , สุภัทร์ ไชยกุล
ผลของความเข้มข้นเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อสมบัติทางเคมีและความหนืด Effect of Enzyme Concentration and Hydrolysis Time on Chemical Properties and Viscosity of Hydrolyzed High-Amylose Thai Rice Flour

Journal = Agricultural Science Journal Sep,-Dec. 2015;46 (3) :481-484

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : High-amylose; Thai rice flour; a-amylase; Hydrolyzed; Viscosity 
คำสำคัญ : แป้งข้าวเจ้าไทยอะไมโลสสูง; แอลฟาอะไมเลส; การย่อย; ความหนืด 
 

 27 สุริยา ค้าสบาย[Suriya Khasabai] , ภูริภัทร์ ธีระลักษณ์[Phuriphat Thiraluk] , นวลรัตน์ โมทะนา[Nuanrat Mothana] , นงคราญ ปรีจำรัส[Nongkran Preejumrus] , ทักษิณ ถิ่นเมือง[Taksin Thinmuang] , [co] มณฑา เก่งการพานิช
กิจกรรมการให้สุขศึกษาในโรงเรียนกับการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ Effect of School Based Health Education Activities for New Smoker's Protection

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2015;38 (131) :54-64

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : School based health education activities, No-smoking intention; New Smoker 
คำสำคัญ : กิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน; ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่; นักสูบหน้าใหม่; 
 

 28 ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , จำเนียร ชุณหโสภาค[Jumnian Junhasobhaga]
ผลของกระบวนการผึกอบรมตามโมเดล MapHR เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรภาคเอกชน Effects of a MapHR Training Program on Promoting Happiness in Private Organizations

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2015;45 (1) :71-84

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Happy workplace; MapHR training program; Private organization 
คำสำคัญ : องค์กรแห่งความสุข; กระบวนการอบรม MspHR; องค์กรภาคเอกชน 
 

 29 ศุลีกร ศิวเสน[S. Sivasan] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , ศรัณญา เบญจกุล
ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่และการหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย Effects of a smoking prevention and secondhand smoking avoidance program for primary school students

Journal = Thai Journal of Nursing Jan.-Mar. 2015;64 (1) :12-21

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Smoking prevention; Secondhand smoking avoidance; Health belief model; Primary school students 
 

 30 วราพร วิริยะอลงกรณ์[Waraporn Wiriya-alongkorn] , [co] กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , วีรศักดิ์ เมืองไพศาล[Weerasak Muangpaisan] , สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์[Suebwong Chuthapisith]
ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติ และความถูกต้องในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง Effects of breast self-examination acquistion program on knowledge, attitude and accuracy of practice of breast self-examination among female village health volunteers in Wangchan District, Rayong Province

Journal = Thammasat Medical Journal Apr.-Jun. 2015;15 (2) :282-290

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Breast self-examination, Knowledge; Attitude; Accuracy 
คำสำคัญ : การตรวจเต้านมด้วยตนเอง; ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง; เจตคติต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง; ความถูกต้องของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
 

 31 บุษบา เทียนภู่[Busaba Tienpoo] , [co] โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านสื่อตัวแบบต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด Effects of Media Model Learning Program on Self-care Behaviors of School Age Children with Bronchial Asthma

Journal = Journal of Public Health Aug. 2015; () :55-66

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Media model; Self-care behaviors; School age children, Asthma 
คำสำคัญ : สื่อตัวแบบ; พฤติกรรมดูแลตนเอง; เด็กวัยเรียน; หอบหืด 
 

 32 ฉวีวรรณ เพ็งรักษา[Chaweewan Pengruksa] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ต่อความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Effects of pictorial health warnings on intention not to smoke among secondary school students

Journal = Veridian E-journal, Science and Technology Silpakorn University Jan.-Jun. 2015;2 (1) :1-12

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Pictorial health warning; Health hazard recall memory; Intention not on smoke 
คำสำคัญ : ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่; การจดจำอันตราย; ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ 
 

 33 พรวลี นิ่มศิริสุวรรณ[Pornwalee Nimsirisuwan] , [co] ปิยะธิดา ขจรชัยกุล , ศุภชัย ปิติกุลตัง , สุพร อภินันทเวช
ผลของการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย Effects of Providing Scientific Experiences on Emotional Intelligence in Early Childhood

Journal = The Public Health Journal of Burapha University Jan.-Jun. 2015;10 (1) :107-116

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Providing Scientific Experiences; Emotional Intelligence; Early Childhood 
คำสำคัญ : การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์; ความฉลาดทางอารมณ์; เด็กปฐมวัย  
 

 34 กชกร ธรรมนำศีล[Kotchakorn Thamnamsin] , [co] ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พัชราพร เกิดมงคล , จินตนา อาจสันเที๊ยะ[Jintana Artsanthia]
ผลโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงทีควบคุมไม่ได้ เขตกรุงเทพมหานคร Effects of Self-care Promoting Program on Self-care Behavior among Older Adults with Uncontrolled Hypertension in Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2015;29 (2) :43-55

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Elderly; Uncontrolled Hypertension; Self-care 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้; การดูแลตนเอง 
 

 35 ภานิสา ระยา[Panisa Raya] , ศรัณญา เบญจกุล , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , กรกนก ลัธธนันท์[Kornkanok Lattanand]
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง EFFECTS OF THE SMOKING CESSATION PROGRAM APPLYING TRANSTHEORETICAL MODEL AMONG SMOKERS AT WONGWON SUB-DISTRICT, KUNTUNG DISTRICT, TRANG PROVINCE

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok May.-Aug. 2015;31 (2) :9-25

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Smoking cessation; Transtheoretical model; Stages of change; Social support 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่; แบบจำลองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง; แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 36 วรธร ป้อมเย็น[V. Pomyen] , วรางคณา ศรีจำนงค์[W. Srichamnong] , ฉัตรภา หัตถโกศล , พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องสินเหล็กและแป้งรำข้าวต่อคุณภาพของขนมกลีบลำดวน Effects of Wheat Flour Substitution with Sinlek Brown Rice Flour and Rice Bran Flour on Qualities of Kanom-Kleeb-Lam-Duan

Journal = Agricultural Science Journal Sep.-Dec. 2015;46 (3) :589-592

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Sinlek brown rice flour (SBRF); Rice bran flour (RBF); Kanom-Kleeb-Lam-Duan 
คำสำคัญ : แป้งข้าวกล้องสินเหล็ก; แป้งรำข้าว; ขนมกลีบลำดวน  
 

 37 นิตยา บุญนำมา[N. Boonnumma] , ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์[N, Laohakunji] , ฉัตรภา หัตถโกศล , พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
การเอนแคปซูเลชั่นน้ำลูกหว้าด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยและผลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ Encapsulation of Java Plum Juice by Spray Drying and its Effect on Physico-chemical Properties, Bioactive Compounds and Antioxidant Activities

Journal = Agricultural Science Journal Sep.-Dec. 2015;46 (3) :601-604

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Java plum fruit; Encapsulation; Spray drying; Antioxident activities 
คำสำคัญ : ลูกหว้า; เอนแคปซูลเลชั่น; การอบแห้งแบบพ่นฝอย; ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ 
 

 38 สุรชาติ ณ หนองคาย , ทัศนีย์ บัวคำ[Tassanee Buakum] , ทัคคนา สุวรรณไตรย์[Takana Suwannatrai]
ความคาดหวังของผู้กระทำการสาธารณสุขชุมชนต่อระบบการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน Expectation for the community- public health professional practitioner system: Perspective of Community health workers

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2015;11 (1) :66-76

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Stakeholder; Community Public Health professional Practice; Expectation 
คำสำคัญ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย; การประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน; ความคาดหวัง 
 

 39 ณัฐพร ปลื้มจันทร์[Nattaporn Pluemchan] , [co] ณิชชาภัทร์ ขันสาคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกรในตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี Factors Associated with Blood Cholinesterase Enzyme Level of Agricultural Workers in Ko-Chan Sub-district, Ko-Chan District, Chonburi Province

Journal = Thai Journal of Toxicology Jul.-Dec. 2015;30 (2) :128-141

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Agricultural workers; Cholinesterase enzyme; Chonburi Province; Pesticide 
คำสำคัญ : เกษตรกร; เอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส; จังหวัดชลบรี; สารเคมีกำจัดศัครูพืช 
 

 40 ณัฐดนัย วิจิตรเกษม[Nutdanai Wichitkasem] , [co] พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี Factors Influencing Aggressive Behavior of Secondary School Students Pak Kret District Nonthaburi Province

Journal = Journal of Public Health Aug. 2015; () :43-54

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Aggressive behaviors; Student; Secondary school 
คำสำคัญ : พฤติกรรมก้าวร้าว; นักเรียน; มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 41 ชมพูนุท บุษกรเรืองรัตน์[C. Busakornruangrat] , [co] สมชาติ โตรักษา , ปรัชญา ศรีสว่าง[P. Srisawan]
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลธนบุรี Factors influencing customer loyalty in Thonburi Hospital

Journal = Thai Journal of Nursing Apr.-Jun. 2015;64 (2) :26-31

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Customer Loyalty; Brand Equity; Trust; Satisfaction; Hospital Marketing 
 

 42 ลลิตา พนาคร[Lalita Panakorn] , [co] สุธรรม นันทมงคลชัย , ศุภชัย ปิติกุลตัง , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุหญิงจังหวัดลำพูน Factors Influencing Dementia in Elderly Women in Lumphun Province

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2015;45 (2) :197-209

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Dementia, Elderly women, MMSE thai 2002, Smoking participation 
คำสำคัญ : ภาวะสมองเสื่อม, ผู้สูงอายุหญิง, แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย, การสูบบุหรี่, การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
 

 43 กัญญ์ฐพิมพ์ บำรุงวงศ์[Kanthaphim Bamrungwong] , [co] สุรินธร กลัมพากร , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานนวดแผนไทย Factors influencing musculoskeletal disorder prevention behaviors of Thai massage practitioners

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2015;29 (1) :15-28

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Musculoskeletal disorder; Prevention behaviors; Thai massage practioners 
คำสำคัญ : กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ; พฤติกรรมการป้องกัน; พนักงานนวดแผนไทย 
 

 44 บุญนาค บุญโพธิ์[Boonnark Boonpo] , จารุวรรณ ธาดาเดช , [co] ปิยธิดา ตรีเดช , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร Factors Related to Achievement Motivation of Personnel in a University Hospital in Bangkok

Journal = Journal of Health Science (Thai) Nov.-Dec. 2015;24 (6) :1156-1166

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Tranformational leadership; Achievement motivation; University hospital 
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง; แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์; โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 

 45 ปริยานุช รุ่งเรือง[Priyanuch Rungrueang] , ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , สุปรียา ตันสกุล , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยตรวจคัดกรอง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา Factors Related To Cervical Cancer Screening Behavior Among At Risk Group Of Women Never Been Screened Within The Past 3 Years

Journal = Veridian E-journal, Science and Technology Silpakorn University Jul.-Dec. 2015;2 (2) :36-49

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Screening behavior; Cervical cancer; Women at Risk 
คำสำคัญ : พฤติกรรมตรวจคัดกรอง; มะเร็งปากมดลูก; สตรีกลุ่มเสี่ยง 
 

 46 ศิริพร นิธิวัฒน์[Siriporn Nitiwat] , [co] สุปรียา ตันสกุล , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 Factors Related to Food Consumption Behavior With Type II Diabetic Patients

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2015;38 (129) :14-30

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Food Consumption Behavior; Type II Diabetic Patients; Diabetic Clinic 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; คลินิคเบาหวาน 
 

 47 ธราดล เก่งการพานิช , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , มณฑา เก่งการพานิช , กรกนก ลัธธนันท์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินสมุนไพรเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 Factors related to herbal consumption for controlling blood sugar of patients with type 2 diabetes mellitus

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2015;31 (1) :13-25

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Associated factors; Herbal consumption; Type 2 diabetic mellitus patients 
คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์; พฤติกรรมการกินสมุนไพร; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
 

 48 กำพล นาคเจริญวารี , [co] ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ , จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ , อรวรรณ แก้วบุญชู
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานในโรงงานประกอบสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี Factors related to stress among employees in a wire connecter assembly for electric appliances factory in Amata Nakorn Industry Estate, Chonburi Province

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2015;29 (1) :1-14

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : stress; Fatigue; Employees in a wire connecter assembly; Chonburi 
คำสำคัญ : ความเครียด; ความเมื่อยล้า; พนักงานในโรงงานประกอบสายไฟ; ชลบุรี 
 

 49 อารยา ขำสกุล , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง Factors related to the happiness of registered nurses in and auto

Journal = Vajira Nursing Journal Jul.-Dec. 2015;17 (2) :67-82

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Happiness; Job Characteristics; Working Condition; Registered Nurses 
คำสำคัญ : ความสุข; ลักษณะงาน; การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงาน; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 50 ธิติมา พรสรายุทธ[Thitima Pornsarayut] , [co] ศรัณญา เบญจกุล , ลักขณา เติมศิริกุลชัย , ภรณี วัฒนสมบูรณ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ Factors related to the tobacco control law enforcement of officers

Journal = The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal Feb.-May 2015;21 (2) :5-17

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 51 อัญชุลี อ่อนศรี[Anchulee Onsri] , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ , ชาญวิทย์ ตรีเดช[Charnwit Tridech]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานคัดกรองมะเร็งเต้านมของอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดราชบุรี Factors Related to The Village Health Volunteer's Participation in Screening Breast Cancer in Ratchaburi Province

Journal = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health Oct. 2015;38 (4) :52-67

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Participation; Social Support; Motivation; Attitude; Village Health Volunteer; Screening for breast cancer 
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม; การสนับสนุนทางสังคม; แรงจูงใจ; ทัศนคติ; อสม.; การคัดกรองมะเร็งเต้านม 
 

 52 ศิรดา กลิ่นชื่น[Sirada Klinchuen] , [co] พัชราณี ภวัตกุล , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวไทยมุสลิมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุง ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร Food Consumption Behavior Among Metabolic Syndrome Risk Thai Muslim in Nongchok Dictrict, Bangkok

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2015;38 (129) :31-47

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Food Consumption Behavior; Metabolic Syndrome; Thai Muslim 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร; ภาวะอ้วนลงพุง; ชาวไทยมุสลิม  
 

 53 [Teerawit Poopa] , [Prasert Pavasant] , วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ , [co] บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
Fractionation and Mobility of Lead in Klity Creek Riverbank Sediments, Kanchanaburi, Thailand

Journal = Applied Environmental Research Jan.-Apr 2015;37 (1) :1-10

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Lead concentration; Sediment fractions; Mobility, Risk assessment code (RAC); Klity Creek 
 

 54 พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , กิติพงษ์ หาญเจริญ , อรวรรณ แก้วบุญชู
วิถีชีวิตสุขภาพของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Health Lifestyle among Agricultural Workers in Prachuabkirikhan Province

Journal = Songklanagarind Medical Journal Mar.-Apr. 2015;33 (2) :73-82

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Agricultural workers; Health lifestyle; Related factors 
คำสำคัญ : เกษตรกร; ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง; วิถีชีวิตสุภาพ 
 

 55 อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , ดุสิต สุจิรารัตน์
ความเสี่ยงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของแรกงงานนอกระบบ Health Risk and Safety in Workplace of Informal Workers

Journal = Buddhachinaraj Medical Journal May.-Aug. 2015;32 (2) :162-170

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Informal worker; Health risk in workplace; Safety; Work-realted injury; 
คำสำคัญ : แรงงานนอกระบบ; ความเสี่ยงต่านสุขภาพในการทำงาน; ความปลอดภัย; การบาดเจ็บจากการทำงาน; 
 

 56 นพนันท์ นานคงแนบ , พรพิมล กองทิพย์ , มัตติกา ยงประเดิม[Muttika Yongpraderm] , ดุสิต สุจิรารัตน์
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายของพนักงานร้านถ่ายเอกสารบางแห่งในกรุงเทพมหานคร Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds (VOCs) Exposure among Workers of Photocopy Shops in Bangkok

Journal = Journal of Public Health Aug. 2015; () :90-103

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : VOCs; Photocopy shop; Health risk assessment 
คำสำคัญ : สารอินทรีย์ระเหยง่าย; ร้านถ่ายเอกสาร; ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 

 57 ฐาปกรณ์ เรือนใจ[Thapakorn Ruanjai] , สุคนธา ศิริ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
สถานะสุขภาพและแรงสนับสนุนของครอบครัวผู้สูงอายุระหว่างเขตชนบทและชานเมืองในจังหวัดเชียงราย Health Status and Family Support among the Elderly Living in Rural and Suburban area of Chiang Rai Province

Journal = Academic Journal of Community Public Health Jul.-Dec. 2015;1 (2) :21-30

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health status; Family support; Elderly 
คำสำคัญ : สถานะสุขภาพ; แรงสนับสนุนของครอบครัว; ผู้สูงอายุ 
 

 58 มณฑา เก่งการพานิช , [co] ศรัณญา เบญจกุล , ธราดล เก่งการพานิช , กรกนก ลัธธนันท์[Konkanok Lattanand]
ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปี 2555 ต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน IMPACT OF TOBACCO TAX INCREASE IN 2012 ON TOBACCO COMSUMPTION BEHAVIOR AMONG CURRENT TOBACCO USERS

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Sep.-Dec. 2015;31 (3) :1-11

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Tobacco tax increase; Tobacco consumption behavior; Current tobacco users 
คำสำคัญ : การขึ้นภาษีบุหรี่สรรพสามิต; พฤติกรรมการบริโภคยาสูบ; ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน 
 

 59 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , สิริพันธ์ พลรบ[Siriphan Polrob]
แนวทางปรับปรุงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล Improvement of Local Government Status: A Case Study of Tambon Administrative Organization

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Sep.-Dec. 2015;1 (3) :208-228

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Local Administrative Organization; Decentralization; Subdistrict(Tambon); Adminsitration Organizations [Or Bor Tor]; Merger/acquisition 
คำสำคัญ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; การกระจายอำนาจ; องค์การบริหารส่วนตำบล [อบต.]; การควบรวม 
 

 60 อุบล ชราศรี[Ubon Charasri] , [co] พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , ดุสิต สุจิรารัตน์ , นารา กุลวรรณาวิจิตร[Nara Kulawanwichit]
การรับรู้นโยบายและการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐานจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่ง Infection Prevention Policy Perceptions and Standard Precaution Practices among Personal Working in a Provincial Hospital

Journal = Journal of Public Health Aug. 2015; () :3-17

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Prevention policy perception; Standard precaution practice; Hospital personnel 
คำสำคัญ : การรับรู้นโยบาย; การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐาน; บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
 

 61 นลินรัตน์ ทองนิรัตน์[Nalinrat Thongniran] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความตั้งใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง ประเทศไทย Intention to Stay in Occupation of Registered Nurse at a Community Hospital Region 1 : Central, Thailand

Journal = Journal of Nursing Division Sep.-Dec. 2015;42 (3) :69-83

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Intention to stay in occupation; Job satisfaction, Registered nurses, Community hospital 
คำสำคัญ : ความตั้งใจคงอยู่ในอาชีพ; ความพึงพอใจในงาน; พยาบาลวิชาชีพ; โรงพยาบาลชุมชน 
 

 62 [Nawakamon Suriyan] , [Sirichai Kiattavorncharoen] , [Kiatanant Boonsiriseth] , [Dutmanee Seriwatanachai] , [Koravit Somkid] , [Raweewan Arayasantiparb] , [Lertrit Sirinnaphakorn] , ดุสิต สุจิรารัตน์ , [co] [Natthamet Wongsirichat]
Jaw bone regeneration in relation to position of dental implant

Journal = Mahidol Dental Journal Jan.-Apr. 2015;35 (1) :69-77

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Osteointegration; Bone quality; Bone Quantity; Bone density; Gene expression; Dental implant 
 

 63 นาวี แหล่งสิน[Navee Langsin] , สุธี อยู่สถาพร , สุพล อิงประสาร[Suphol Ingprasan]
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 LEGAL MEASURES ON THE BUDGET TO THE PERSONNEL ADMINISTRATION OF THE MUNICIPALITY UNDER THE LOCAL PERSONNEL ADMINISTRATION OF B.E. 2542

Journal = Sripatum Chonburi Journal Jul.-Sep. 2015;12 (1) :190-198

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Budget; Municipality personnel administration 
คำสำคัญ : งบประมาณ; การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 

 64 อนุวัฒน์ เสน่ห์[Anuwat Sane] , สุธี อยู่สถาพร , สุพล อิงประสาร[Suphol Ingprasan]
มาตรการทางกฎหมายในการออกเสียงประชามติของผู้ต้องหา LEGAL MEASURES ON THE REFERENDUM VOTE

Journal = Sripatum Chonburi Journal Jul.-Sep. 2015;12 (1) :209-219

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Referendum vote casting of alleged offender 
คำสำคัญ : การออกเสียงประชามติของผู้ต้องหา 
 

 65 พนม พุ่มโพธิ์[Panom Pumpo] , สุธี อยู่สถาพร , สุพล อิงประสาร[Suphol Ingprasarn]
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กรณีผู้ต้องหาไม่มีทนายความหรือผู้ซึ่งไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำ LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES TO INQUIRING POLICE OFFICER'S INVERTIGATION FOR THE ACCUSED PERSON HAVING NO ASSIGNED LAWYER OR ANY TRUSTED PERSON PARTICIPATING IN THE ORAL STATEMENT EXAMINATION

Journal = Sripatum Chonburi Journal Jul.-Sep. 2015;12 (1) :199-208

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Lawyers protection of right of alleged offender in the administration of justice 
คำสำคัญ : การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรม 
 

 66 อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข[Apichet Jumneansuk] , [co] สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุการทำงาน ในจังหวัดแพร่ Life Stability among the Elderly after Retirement in Phrae Province

Journal = Journal of Public Health Aug. 2015; () :30-42

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Life Stability; the elderly after retirement; Social Support 
คำสำคัญ : ความมั่นคงในชีวิต; ผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุการทำงาน; แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 67 วิรจิรวัส รวิชญทรัพย์[Wirajirawat Rawichayasub] , [co] ธวัช เพชรไทย , ธนาศรี สีหะบุตร , วรพจน์ กนกกันฑพงษ์
การจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมัน โดยกระบวนการทำปุ๋ยหมักร่วมกับดินค่ำและขี้เลื่อย Management of Fat Oil and Grease by Cocomposting Process with Night Soil and Sawdust

Journal = Journal of Public Health Aug. 2015; () :117-126

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Co-composting process; FOG; Night soil; Sawdust 
คำสำคัญ : กระบวนการหมักร่วม; กากไขมัน; สิ่งปฏิกูล; ขี้เลื่อย 
 

 68 เกศริน ก้องสนั่น , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร
สมรรถนะการบริหารงานที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข Managerial Competency Affecting Effectiveness of Health Promoting Hospital Directors, Public Health Services Network, Region 6

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2015;17 (1) :112-120

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการบริหาร; สมรรถนะการบริหารงาน; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

 69 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
การเฝ้าระวังการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในกรุงเทพฯ ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555 Monitoring and Surveillance of Alcohol Industry in Printed Media on Marketing and Sale Promotion Activities, Bangkok, Thailand, 2009-2012

Journal = วารสารสหศาสตร์ Jan.-Jun. 2015;15 (1) :523-541

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Monitoring and surveillance of alcohol industry; Sports marketing; Music marketing; Lifestyle marketing; Corporate social responsibility marketing 
คำสำคัญ : การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; การตลาดเชิงกีฬา; การตลาดเชิงดนตรี; การตลาดเชิงลีลาชีวิต; การตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อสังคม 
 

 70 สมบูรณ์ สุวรรณเทวะคุปต์ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร
แรงจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข Motivation affecting job satisfication of health promoting hospital directors, public health service network, region 6

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2015;17 (1) :100-111

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Job satisfaction motivation; Motivators factors; Hygiene factors; Health promoting hospital directors 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจในงาน; แรงจูงใจ; ปัจจัยจูงใจ; ปัจจัยอนามัย; ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล 
 

 71 อัจฉราวรรณ เมืองมีศรี[Autcharawan Muengmeesri] , สุรชาติ ณ หนองคาย
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาสถานพยาบาล Perception of Stakeholders According to Clinic Advertising Law

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2015;11 (1) :10-16

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Perception of stakeholders; Clinic advertising law 
คำสำคัญ : การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย; การโฆษณาสถานพยาบาล 
 

 72 อภิญญา เยาวบุตร[Apinya Yaowabut] , [co] วีณา เที่ยงธรรม , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุธรรม นันทมงคลชัย
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผู้อื่นในวัยรุ่นตอนต้น เขตกรุงเทพมหานคร Predictive Factors for Adolescent Bullying Behavior in The Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2015;29 (2) :71-84

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Bullying behavior; Adolescents; PRECEDE Model 
คำสำคัญ : พฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้อื่น; วัยรุ่นตอนต้น; PRECEDE Model 
 

 73 บุณฑริกา อินวันนา[Boontarika Inwanna] , [co] แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , สุรินธร กลัมพากร
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นของคนงานโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Predictive Factors of Preventive Behaviors Toward Dust Among Rice Mill Workers in Lower Northest Region of Thailand

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2015;29 (2) :15-28

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Dust; Perventive behaviors; Rice mill workers 
คำสำคัญ : ฝุ่น; พฤติกรรมการป้องกันอันตราย; คนงานโรงสีข้าว 
 

 74 ซูไมยะ เด็งสาแม[Sumaiyah Dengsamae] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , สุปรียา ตันสกุล , นิรัตน์ อิมามี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของผู้นำศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา Promotion of Nutritional Behavior by Islamic Leaders, Yala Province

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2015;45 (1) :18-27

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health promotion behavior; Nutrition; Islamic leaders 
คำสำคัญ : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; โภชนาการ; ผู้นำศาสนาอิสลาม 
 

 75 มุทิตา วรรณชาติ[Muthitha Wannachart] , [co] สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ในจังหวัดอุบลราชธานี Quality of Life among Elderly People with Chronic Diseases in Ubon Ratchathani Province

Journal = Journal of Public Health Aug. 2015; () :18-29

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Quality of life; Elderly; Chronic diseases 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้สูงอายุ; โรคเรื้อรัง 
 

 76 วิชาฎา อยู่ดวง[Wichada Youdoung] , ยุวดี วิทยพันธ์[Yuwadee Wittayapun] , พิมลลักขณ์ ดำเนียร[Pimonluck Dumnean] , อัญญารัตน์ มุสิกกะ[Auyarat Musikka] , วิวัฒน์ หาญกล้า[Wiwat Hankla] , สุนีย์ ละกำปั่น
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎ์ธานี Quality of Life among Head-and Neck-Cancer Patients Undergoing Radiotherapy at Suratthani Cancer Hospital

Journal = Thai Cancer Journal Jan.-Mar. 2015;35 (1) :14-25

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Quality of life; Head and neck cancer; Radiotherapy 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; มะเร็งศีรษะและลำคอ; รังสีรักษา 
 

 77 วันเพ็ญ แก้วปาน , ภูมิ นวลเนา[Poori Nuolnao] , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , สุมาลี สิงหนิยม
Quality of Life among Men who have Sex with Men (MSM) in Bangkok Metropolitan, Thailand

Journal = EAU Heritage Journal Science and Technology Jan.-Apr. 2015;9 (1) :1-14

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Quality of life; Men who have sex with men (MSM); Thailand 
 

 78 สามารถ ใจเตี้ย[Samart Jaitae] , ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ , ถาวร มาต้น[Tavon Maton] , พีรญา อึ้งอุดรภักดี[Piraya Aungudornpukdeec]
คุณภาพชีวิตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากความเสื่อมสภาพของแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน Quality of life and public policy for reducing degradation in The Li River, Lumphun

Journal = Journal of Environmental Management Jan.-Jun. 2015;11 (1) :38-51

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Quality of life; Public policy; People settlement; Li River 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย; ประชาชนริมฝั่ง; แม่น้ำลี้ 
 

 79 ประภารัตน์ พรมเอี้ยง[Praparat Promeiang] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , ฉวีวรรณ บุญสุยา
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม Quality of Work Life among Professtional Nurses in Nakhonpathom Hospital

Journal = Journal of Health Science (Thai) Jul.-Aug. 2015;24 (3) :769-778

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Quality of work life; Professional nurse 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 80 กนกวรรณ สีมา[Kanokwan Seema] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความตั้งใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร Registered Nurse's Intention to leave the Profession in Bangkok Metropolitan Administration hospitals

Journal = Journal of Nursing Division Sep.-Dec. 2015;42 (3) :142-158

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Intention to leave the profession, Job stress, Job satisfaction, Registered nurse 
คำสำคัญ : ความตั้งใจออกจากวิชาชีพ; ความเครียดในงาน; ความพึงพอใจในงาน; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 81 จิตตานันท์ ทองประเสริฐ[Jittanun Thongprasert] , พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ , พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , [co] ชัชวาล สิงหกันต์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการปนเปื้อนแบคทีเรียชี้วัดในซูชิจากร้านจำหน่ายภายในอาคารและร้านภายนอกอาคาร Related Factors and Contamination of Bacterial Indicators in Sushi from Shop Indoor and Outdoor Areas

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2015;45 (3) :244-255

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Sushi; Contamination; Coliform bacteria; Fecal coliform bacteria; Food sanitation inspection 
คำสำคัญ : ซูชิ; การปนเปื้อน; โคลิฟอร์มแบคทีเรีย; ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย; การสำารวจสุขาภิบาลอาหาร 
 

 82 จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์[Chanchira Phosat] , ศุภานัฐ สุนทรนนท์[Supanat Soontornnon] , วัลภา ส่วนแสวง[Wanlapa Suansawang] , [co] วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , มธุรส ทิพยมงคลกุล , ธีราพร ชมภูแสง[Teeraporn Chompooseang]
การพัฒนาแบบประเมินอาหารบริโภคด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ก่อนหรือหลังการผ่าตัด Self-Dietary Assessment Tool Development for Gastrointestinal Surgery Patients, Pre/Post Operative

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2015;45 (1) :28-45

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Self-dietary assessment tool; Patients; Gastrointestinal surgery; Malnutrition 
คำสำคัญ : แบบประเมินอาหารบริโภคด้วยตนเอง; ผู้ป่วย; ผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร 
 

 83 บุญรักษา ญาณสาร[Boonraksa Yanasan] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุธรรม นันทมงคลชัย , นฤมล เอื้อมณีกูล
ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศ โดยแกนนำกลุ่มเพื่อน เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Sexual communication skill development program by peer leader to prevent sexual risk behavior among early female adolescents

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2015;29 (1) :114-131

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Sexual communication skill; Peer leader; Sexual risk behavior; Early female adolescents 
คำสำคัญ : การสื่อสารเรื่องเพศ; พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ; วัยรุ่นหญิงตอนต้น; แกนนำเพื่อน 
 

 84 อารยา สัมพันธพงษ์[Araya Sumpuntapong] , สุรชาติ ณ หนองคาย , ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐแห่งหนึ่ง Stress of nurses and nursing assisstants in medical unit a government university hospital

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2015;31 (1) :94-100

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Stress; Nurse assistant; Medical unit; Government; University hospital 
คำสำคัญ : ความเครียด; พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัด ของรัฐ 
 

 85 ธนชีพ พีระธรณิศร์[Thanachep Perathornich] , ดุสิต สุจิรารัตน์ , [co] ศิราณี ศรีใส
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวการณ์สุขาภิบาลอาหาร ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก The Analysis of Factors Influencing Food Sanitation in Phitsanulok Municipality, Phitsanulok Province

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2015;45 (3) :230-243

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Food Sanituation Situation; Knowledge; Attitudes; and practices of food sanitation, Food service establishment; Physical; Chemical; And biological factors; Biological safety opportunity 
คำสำคัญ : สภาวการณ์สุขาภิบาลอาหาร; ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร; สถานประกอบการอาหาร; ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ; ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 

 86 จตุพร อุ่นประเสริฐ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย
บุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย The big five personality dimensions and conflict management styles of registered nurses in an autonomous university hospital, Thailand

Journal = Vajira Nursing Journal Jul.-Dec. 2015;17 (2) :1-14

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Big five personality dimensions; conflictmanagement; Autonomousuniversity hospital, Thailand 
คำสำคัญ : บุคลิกภาพ 5 มิติ; การจัดการความขัดแย้ง; โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
 

 87 มยุรา วัฒนพงศ์ไพศาล[Mayura Vattanapongpisan] , [co] เรวดี จงสุวัฒน์ , เอกราช บำรุงพืชน์
ผลของการบริโภคน้ำผักผลไม้ผสมใยอาหารต่อการขับถ่ายอุจจาระในผู้ที่มีภาวะท้องผูก The Effect of Fiber Added Fruit and Vegetable Juice Consumption on Defecation in Subjects with Consumption

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2015;45 (2) :210-224

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Dietary fiber; Dextrin; Polydextrose; Constipation  
คำสำคัญ : ใยอาหาร; เด็กซ์ตริน; โพลีเด็กซ์โตรส; อาการท้องผูก 
 

 88 เอกราช บำรุงพืชน์ , เรวดี จงสุวัฒน์
ผลของการบริโภคชาอู่หลงต่อระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดหลังอาหาร: การศึกษาวิจัยแบบสุ่มชนิดปกปิดสองด้านมีกลุ่มควบคุมและสลับกลุ่ม The Effect of Oolong Tea Consumption on Postprandial Triglyceride Levels: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Crossover Study

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2015;45 (1) :6-17

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Oolong tea; OTPP; Fat absorption; Triglyceride 
คำสำคัญ : ชาอู่หลง; โอทีพีพี; การดูดซึมไขมัน; ไตรกลีเซอร์ไรด์ 
 

 89 จิราพร สุวะมาตย์[J. Suvamart] , สุนีย์ ละกำปั่น , สุรินธร กลัมพากร
ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่สำหรับวัยรุ่นชายตอนต้นในสถานสงเคราะห์เด็กชาย The effects of a smoking prevention program for early male adolescents in foster home

Journal = Thai Journal of Nursing Jan.-Mar. 2015;64 (1) :1-11

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Prevention smoking program; Adolescent male; Foster home 
 

 90 สิริยุพิน แสนยาพิทักษ์[Siriyupin Seanyaphithak] , มยุรี นิรัตธราดร[Mayuree Nirattharadorn] , สุรินธร กลัมพากร
ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน และการสลายมวลกระดูกในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน The effects of Applying the Stages of Change Model on Osteoporosis Prevention Behaviors and Bone Resorption among Pre-menopausal Women

Journal = Journal of Nursing Science Chulalongkorn University Jan.-Apr. 2015;27 (1) :35-48

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คำสำคัญ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม; พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน; การสลายมวลกระดูก; สตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน 
 

 91 พอฤทัย กฤติกานารา[Porruthai Kittikanara] , มยุรี หอมสนิท[Mayuree Homsanit] , สุคนธา ศิริ , อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน[Apilak Worachartcheewan]
การหาจุดตัดที่เหมาะสมของเส้นรอบวงเอวเพื่อบ่งชี้ถึงภาวะเมตาบอลิคซินโดรม ในกำลังพลกองทัพบกสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล The Optimal Cut-off Points of Waist Circumstance for Identification of Metabolic Syndrome in Royal Thai Army Personnel in Bangkok and Suburban

Journal = Royal Thai Army Medical Journal Oct.-Dec. 2015;68 (4) :147-153

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Metabolic syndrome; Cut-off points; Receiver operating characteristic curve 
คำสำคัญ : ภาวะเมตาบอลิคซินโดรม; จุดตัดเส้นรอบวงเอว; กำลังพลกองทัพบก; การวิเคราะห์ Receiver operating characteristic curve; 
 

 92 สุรีพร สกุณี[Sureeporn Sakunee] , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ , ศักดา ตรีเดช[Sakda Tridech]
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว The Relationship Between Organization Commitment and Quality of Work Life of Sakaeo Crown Prince Hospital's Personnels

Journal = The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center Apr.-Jun. 2015;32 (2) :108-125

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Quality of work life; Organization; Commitment 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; ความผูกพันต่อองค์การ 
 

 93 นาถติญา จันทร์สน[Nattiya Janson] , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร , เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ[Saovaluck Jirathummakoon]
ลักษณะภาวะผู้นำตามตารางตาข่ายการนิเทศ และบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรตามการรับรู้ของพยาบาลใหม่ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ The Supervisory Grid Leadership Styles and Mentor Role of Nurses Effect on Organizational Commitment at Tertiary Hospital, The Novice Nurses Perception

Journal = Journal of Nursing Division Jan.-Apr. 2015;42 (1) :76-90

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Leader styles; Supervisory grid; Mentor nurse role; Organizational commitment; Novice nurses 
คำสำคัญ : ลักษณะภาวะผู้นำตามตารางตาข่ายนิเทศ; บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง; ความผูกพันต่อองค์กร; พยาบาลใหม่ 
 

 94 [Thitima Jareruttanarungruang] , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร , ฉวีวรรณ บุญสุยา , พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาดัชนีคุณภาพอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร Time Series Analysis of Air Quality Index in Bangkok

Journal = HCU Journal Jan.-Jun. 2015;18 (36) :19-34

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Air quality index; Time series; ARIMA; Forecasting 
คำสำคัญ : ดัชนีคุณภาพอากาศ; อนุกรมเวลา; การทำนาย 
 

 95 [Jintana Peesing] , [co] เนาวรัตน์ เจริญค้า , [Aungsiri Tipayarom] , นิภาพรรณ กังสกุลนิติ , [Stephen L. Hamann] , [Siriwan Pitayarangsarit]
Tobacco Smoke Pollution from Designated Smoking Rooms in Bangkok's Major International Airport

Journal = Environment and Natural Resources Journal Jul.-Dec. 2015;13 (2) :26-32

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Secondhand Smoke(SHS); Designated smoking rooms(DSR); Particulate matter; PM2.5 
 

 96 จุฑาทิพย์ สุนจิรัตน์ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในองค์กรดูแลสุขภาพเด็กแห่งหนึ่ง TRANSFORMATION LEADERSHIP AFFECTING THE MANAGERIAL EFFECTIVENESS OF HEAD NURSES AS PERCEIVED BY NURSES WORKING IN PEDIATRIC HEALTH CARE ORGANIZATION

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2015;17 (1) :56-69

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Managerial effectiveness; Transformation leadership; Head nurse; Perception; Professional nurses; Pediatric health care organization 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการบริหารงาน; ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง; หัวหน้าหอผู้ป่วย; การรับรู้; พยาบาลวิชาชีพ; องค์การดูแลสุขภาพเด็ก 
 

 97 สุเทพ ศิลปานันทกุล , [Nuttawat Ninkranjanakun] , ดวงรัตน์ อินทร , วงเดือน ปั้นดี
Use of appropriate ratio of scum mixed with coffee residue as briquette derived fuel

Journal = Naresuan University Journal: Science and Technology Sep.-Dec. 2015;23 (3) :98-108

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Scum, Coffee residue, Briquette derived fuel 
 

 98 ชำนาญ ม่วงแดง[Chamnan Muangdang] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ค่านิยมการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Values of Government Officials in Department of Disease Control, Ministry of Public Health

Journal = Journal of Health Science (Thai) Mar.-Apr. 2015;24 (2) :273-282

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Values; Department of disease control; Spiritual leadership 
คำสำคัญ : ค่านิยม; กรมควบคุมโรค; ภาวะผู้นำที่มีความหมายทางจิตใจ 
 

 99 เบญจมาศ จันทร์วัน , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , จารุวรรณ ธาดาเดช , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS' SELF EFFICACY ON THE PARTICIPATION IN ELDERLY HEALTH PROMOTION PROGRAMS ACCORDING TO HEALTH REGULATION IN MUNICIPALITY OF PATHUMTHANI PROVINCE

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2015;17 (1) :86-99

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Self-efficacy; Participation; Elderly health promotion in accord with health regulation; Village health volunteer 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถของตนเอง; การมีส่วนร่วม; การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตาม; สุขบัญญัติ; อาสาสมัครสาธารณสุข 
 

 100 สามารถ ใจเตี้ย[Samart Jaitae] , ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ , ถาวร มาต้น , พีรญา อึ้งอุดรภักดี
คุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์แม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน Water Quality and Li River Utility, Lumphun Province

Journal = RMUTP Research Journal Mar. 2015;9 (1) :112-124

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Water Quality; Utility; Li River 
คำสำคัญ : คุณภาพน้ำ; การใช้ประโยชน์; แม่น้ำลี้ 
 

 101 ปุญญิศา อินดร[Punyisa Indon] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร , สุชาย ศรีทิพยวรรณ[Suchai Sritippayawan]
การใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างงานวิเคราะห์การใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลหน่วยฟอกเลือดผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย Work Sampling Technique to Analyze Time Spend on Nursing Activities in the In Patient Hemodialysis Unit, Siriraj Hospital, Thailand

Journal = Journal of Nursing Division Sep.-Dec. 2015;42 (3) :127-141

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Job sampling technique; Time spending; Nursing activities 
คำสำคัญ : เทคนิคการสุ่มตัวอย่างงาน; การใช้เวลา; ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล 
 

 102 อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , ดุสิต สุจิรารัตน์
การบาดเจ็บจากการทำงานของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและประมงของแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดสุโขทัย: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง Work-Related Injury of the Agricultural and Fishery Sector in Sukhothai Informal Workers: Prevalence and Related Factors

Journal = The Clinical Academia May.-Aug. 2015;39 (2) :23-31

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 103 ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , จำเนียร ชุณหโสภาค[Jumnian Junhasobhaga] , ดวงเนตร ธรรมกุล[Doungnetre Thummakul]
ปัจจัยสร้างสุของค์กรภาคเอกชนในประเทศไทย Workplace Happiness Factors in Private Organizations in Thailand

Journal = Journal of Research Methodology Jan.-Apr. 2015;28 (1) :95-111

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Workplace happiness Factors; Private Organization 
คำสำคัญ : ปัจจัยสร้างสุของค์กร องค์กรภาคเอกชน 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี