ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2014

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2014

 

ระดับนานาชาติ


 1 Suriya Phankosol , Kaokanya Sudaprasert , Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , [co] Kanit Krisnangkura
(Conference Paper) Estimation of Density of Biodiesel
Journal = Energy and Fuels Jul. 2014;28(7):4633-4641.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 2 Aporacha Lumdubwong(อภชา ลำดับวงศ์) , Yupapim Sirapo-ngam(ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม) , Manee Arpananthikul(มณี อาภานันทิกุล) , Chukiat Viwatwongkasem , Nancy S. Redeker
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กลุ่มมิตรภาพบำบัดในผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำใส้ใหญ่และลำใส้ตรงที่มีทวารเทียม A Comparative study of Friendship Therapy Groups for Thais with Colorectal Cancer and Colostomies
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2014;18(2):138-151.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Coping; Friendship therapy groups; Colorectal cancer; Quality of life; Stress; Social support 
คำสำคัญ : กลุ่มมิตรภาพบำบัด; การเผชิญความเครียด; คุณภาพชีวิต; มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง; แหล่งสนับสนุนทางสังคม 
 

 3 Paiboon Eamkum , Sungsit Sungvornyothin , Onanong Kritpetcharat , Jureerat Daduang , Usa Lek-Uthai , Lertchai Charerntanyarak , [co] Panutas Kritpetcharat
A single-round multiplex PCR assay for the identification of Anopheles minimus related species infected with Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
Journal = Parasitology International Apr. 2014;63(2):442-449.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Anopheles minimus complex; Anopheles aconitus subgroup; Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; Multiplex PCR 
 

 4 Jaeraya Ruangkawsakun , Sarawut Thepanondh
Air Assimilative Capacity for Sulfur Dioxide and Nitrogen Dioxide: Case Study the Eastern Region of Thailand
This Journal is in Beall's List : Journal = International Journal of Environmental Science and Development Apr. 2014;5(2):187-190.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 5 Nicha Charoensri , Amporn Suphatrakul , Rungtawan Sriburi , Thippawan Yasanga , Jiraphan Junjhon , Poonsook Keelapang , Utaiwan Utaipat , Chunya Puttikhunt , Watchara Kasinrerk , Prida Malasit , [co] Nopporn Sittisombut
An optimized expression vector for improving the yield of dengue virus-like particles from transfected insect cells
Journal = Journal of Virological Methods Sep. 2014;205:116-123.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Dengue virus: Virus-like particle; Vaccine candidate; Transfection; Insect cell lines 
 

 6 Anwar Mallongi , Sopa Chinwetkitvanich , Poranee Pataranawat
Assesing The Risks of Mercury Contamination In Terrestrial Systems At Artisanal Buladu Gold Mine In Gorontalo Province, Indonesia
This Journal is in Beall's List : Journal = Advances in Environmental Biology 2014;8(15):25-32.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Artisanal small scale gold mine; THg; dry deposit; surface soil; foodstuffs 
 

 7 Sarawut Thepanondh , Nittaya Jitbantoung
Assimilative Capacity Analysis of Air Pollutants over the Dawai Industrial Complex
This Journal is in Beall's List : Journal = International Journal of Environmental Science and Development Apr. 2014;5(2):161-164.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 8 Kanjana Changkaew , Fuangfa Utrarachkij , Kanokrat Siripanichgon , Chie Nakajima , [co] Orasa Suthienkul , [co] Yusushiko Suzuki
Characterization of Antibiotic Resistance in Escherichia coli Isolated from Shrimps and Their Environment
Journal = Journal of Food Protection Aug. 2014;77(8):1394-1401.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 9 A. Worasaen , [co] Suwisa Mahasandana
Coastal Suspended Sediment Concentration Estimation using THEOS Satellite Imagery on the Chao Phraya River Mouth, Thailand
Journal = International Journal of Geoinformatics Dec. 2014;10(4):59-67.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 10 Wasina Thakhiew , [co] Sakmon Devahastin , Somchart Soponronnarit
Combined Effects of Drying Methods, Extract Concentration, and Film Thickness on Efficacy of Antimicrobial Chitosan Films
Journal = Journal of Food Science Jun. 2014;79(6):E1150-E1158.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : 1,8-cineole; extract retention; galangal extract; release characteristics; swelling 
 

 11 Mart Lambertus Stein , Jim Everardus Van Steenbergen , Vincent W. Buskens , Peter G M Van Der Heijden , Charnchudhi Chanyasanha , Mathuros Thipayamongkolkul , Anna Ekeus K Thorson , Linus Bengtsson , Xin Lu , Mirjam E E Kretzschmar
Comparison of contact patterns relevant for transmission of respiratory pathogens in Thailand and The Netherlands using respondent-driven
Journal = PLoS ONE Nov. 2014;9(11): Article No.e113711.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 12 Ladda Mo-suwan , Jiraluck Nontarak , Wichai Aekplakorn , Warapone Satheannoppakao
Computer Game Use and Television Viewing Increased Risk for Overweight among Low Activity Girls: Fourth Thai National Health Examination Survey 2008-2009
Journal = International Journal of Pediatrics Jun. 2014;2014: Article No.364702:1-6.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 13 Kasemsak Jandee , Saranath Lawpoolsri , Pimsurang Taechaboonsermsak , Amnat Khamsiriwatchara , [co] Jaranit Kaewkungwal , Peerawat Wansatid
Customized-Language Voice Survey on Mobile Devices for Text and Image Data Collection Among Ethnic Groups in Thailand: A Proof-of-Concept Study
Journal = JMIR mHealth and uHealth Mar. 2014;2(1): Article No.e7.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Expanded program on immunization; EPI; Ethnicity; Mobile technology; Smartphone questionnaire survey; Voiced question 
 

 14 Jemish Acharya , Nutkamol Chansatitporn , Kulaya Narksawat
Dental Caries Status And Oral Health Needs among Disabled Children Living In Care Centers In Kathmandu Valley, Nepal
Journal = Webmed Central Feb. 2014;5(2): Article No.WMC004539:1-13.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Dental Caries Status; Differently abled Children; Oral Health Needs  
 

 15 Suwattana Kerdmuang(สุวัฒนา เกิดม่วง) , [co] Surintorn Kalampakorn , Sunee Lagampan , Ann Jirapongsuwan , Marjorie C. McCullagh
การพัฒนาและคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของเครื่องมือวัดสมรรถนะการบริการอาชีวอนามัยของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิของไทย Development and Psychometric Properties of the Occupational Health Service Competency Scale of Nurses Working at Thai Primary Care Units
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2014;18(3):187-202.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Competencies; Nurses; Occupational health services; Primary care; Psychometric testing 
คำสำคัญ : สมรรถนะ; พยาบาล; การบริการอาชีวอนามัย; การบริการปฐมภูมิ; คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา 
 

 16 P. Outapa , [co] Sarawut Thepanondh
Development of Air Toxic Emission Factor and Inventory of On-road Mobile Sources
Journal = Air, Soil and Water Research Jan. 2014;7:1-10.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Cooling tower; Legionella pneumophila; Risk of contamination; Real-time PCR 
 

 17 Usa Lek-Uthai , Siriporn Rachakhom
Discrimination of Plasmodium Falciparum Multidrug-resistant 1 allele Carried by 3D7 Using Loop-mediated Isothermal Amplification Method
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Dec. 2014;5:16-20.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Discrimination; 3D7Pfmdr1; LAMP method 
 

 18 Nawarat Suwannapong , [co] Mathuros Thipayamongkolkul , Adisak Bhumiratana , Chaweewon Boonshuyar , Nopporn Howteerakul , S. Poolthin
Effect of community participation on household environment to mitigate dengue transmission in Thailand
Journal = Tropical Biomedicine Mar. 2014;31(1):149-158.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : การอ้างอิง "Department of Public Health Administration, Mahidol University" 
 

 19 Titima Koonsom , [co] Duangrat Inthorn , Siranee Sreesai , Paitip Thiravetyan
Effect of Kaolin on Arsenic Accumulation in Rice Plants (Oryza Sativa L.) Grown in Arsenic Contaminated Soils
Journal = Environmental Engineering Research Sep. 2014;19(3):241-245.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Accumulation; Arsenic; Kaolin; Rice plant; Stabilization 
 

 20 Phenchan Meekaew , Panan Pichayapinyo , Arpaporn Powwattana
Effect of the 1-day and 3-day HIV prevention programs to knowledge, attitude, self-efficacy, and preventive behavior among secondary school male students
Journal = Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy Oct. 2014;5(2):36-40.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : HIV pervention; Male students; IMB Model; Attitudes; Self-efficacy 
 

 21 Jaruwan Phaitrakoon(จารุวรรณ ไผ่ตระกูล) , [co] Arpaporn Powwattana , Sunee Lagampan , Jeeranun Klaewkla
ผลของโปรแกรมการควบคุมภาวะโภชนาการเกิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา: การวิจัยกึ่งทดลอง Effects of an Obesity Control Program for Thai Elementary School Children: A Quasi-Experimental Study
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Oct.-Dec. 2014;18(4):290-304.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Health promoting schools; Obesity; Obesity control program; Overweight; School children 
คำสำคัญ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ; ภาวะโภชนาเกิน; โปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการเกิน; น้ำหนักเกินเด็กวัยเรียน 
 

 22 W. Jinsart , Sarawut Thepanondh
Effects of Climate Change on Heat Accumulation and Precipitation in Thailand
This Journal is in Beall's List : Journal = International Journal of Environmental Science and Development Aug. 2014;5(4):340-343.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Terms-Climate change; heat accumulation; precipitation; Thailand 
 

 23 Sivanut Boonyoung , [co] Panan Pichayapinyo , Sunee Lagampan
Effects of role adaptation promotion program for caregivers of asthmatic children: an application of the roy adaptation model
Journal = Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy Oct. 2014;5(2):11-15.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Role adaption; Caregiver; Asthma; Social support; Asthematic children 
 

 24 Thanasorn Wimolrattanasil , [co] Sarawut Thepanondh
Emission factor of VOCs from non-point source : Case study of chemical laboratory
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931:660-664.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Chemical laboratory; Emission factor; VOCs; Non-point source; PRTR 
 

 25 Jutamas Khaosang , [co] Sarawut Thepanondh
Emission of Oxide of Nitrogen from Household Activity in Rayong Province, Thailand
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931:655-659.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Oxide of Nitrogen (NOx); Household; Liquefied Petroleum Gas (LPG); PRTR 
 

 26 Totsporn Shutiwat , Sopa Chinwetkitvanich , Duangta Kitkeaw , [co] Poranee Pataranawat
Environmental risk assessment of Mn, Cu and Fe in the lam takhong reservoir, Nakhon Ratchasima Province, Thailand
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931:727-732.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Pesticides; Manganese; Copper; Iron; Water; Sediment การอ้างอิง “Department of Sanitary Engineering, Mahidol University, Thailand” 
 

 27 Manaporn Wongsoonthornchai , [co] Suphaphat Kwonpongsagoon
Estimating Mercury Flows through Thermometers and Sphygmomanometers in Healthcare Facilities in Thailand on the Basis of a Material Flow Analysis
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931:629-634.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Material Flow Analysis; Mercury; Thermometer; Sphygmomanometer 
 

 28 Suriya Phankosol , Kaokanya Sudaprasert , Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , [co] Kanit Krisnangkura
Estimation of surface tension of fatty acid methyl ester and biodiesel at different temperatures
Journal = fuel Jun. 2014;126:162-168.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Biodiesel; Fatty acid methyl ester; Free energy; Surface tension 
 

 29 Apaporn Ruchiraset , [co] Sopa Chinwetkitvanich
Estrogens Removal by Sludge from Enhance Biological Phosphorus Removal System
Journal = Advanced Materials Research May 2014;931:246-250.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Endocrine disrupting chemicals (EDCs); Estrogens; Enhance biological phosphorus removal (EBPR); Sorption 
 

 30 Chan Nyein , Boonyong Keiwkarnka , [co] Jutatip Sillabutra
Factors Affecting The Birth Spacing Among Rural Pregnant Women in Salin Township, Myanmar
Journal = Journal of Health Research Jun. 2014;28(3):165-171.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Birth spacing; Rural area; Pregnant women; Myanmar 
 

 31 Bulan Phusufsoong , [co] Sutham Nanthamongkolchai , Chokchai Munsawaengsub , Pimsurang Taechaboonsermsak , Supachai Pitikultang
Factors Influencing the Preparedness of Family for Taking Logn-Term Care of The Elderly
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Dec. 2014;5:1-8.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Preparedness of family; Elderly; Long-term care; Access to information; Attitude toward preparedness for caregiving 
 

 32 Pannee Pantaewan(พรรณี ปานเทวัญ) , Mondha Kengganpanich
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ผ่านการปฏิบัติการหลายระดับในทหารกองประจำการกองทัพบก Factors Predicting Smoking Behavior Through Multilevel Interventions in the Royal Thai Army Conscripts
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Feb. 2014;97(2):123-130.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Predicting factors, Smoking behavior, Multilevel interventions, Conscripts 
 

 33 Porntip Somtua , [co] Panan Pichayapinyo , Weena Thiangtham , Dusit Sujirarat
Factors related to health behaviors and glycemic control among diabetes mellitus type 2 patients
Journal = Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy Oct. 2014;5(2):16-19.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Glycemic control; Diabetes mellitus type 2; Healthy behavior; The health beliefs model; Self-efficacy 
 

 34 Yaowaret Suanboon , [co] Sara Arporn
Factors Related to Urinary Arsenic Concentration Among Farmers in Ongphra Subdistrict, Danchang District, Suphanburi Province, Thailand
Journal = Journal of Health Research Apr. 2014;28(2):77-85.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Urinary arsenic concentration; Farmer; Thailand 
 

 35 Leera Kittigul , Apinya Panjangampatthana , Kitwadee Rupprom , Kannika Pombubpa
Genetic Diversity of Rotavirus Strains Circulating in Environmental Water and Bivalve Shellfish in Thailand
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Jan. 2014;11(2):1299-1311.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Rotavirus; Genotype; Water; Oyster 
 

 36 Wonpen Kaewpan , Surintorn Kalampakorn
Health Status and Work injuries among Aging Thai Workers (45-60 Years)
Journal = Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy Oct. 2014;5(2):41-44.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Health status; Work injuries; Aging workers 
 

 37 Khampasong Theppanya , [co] Nawarat Suwannapong , Nopporn Howteerakul
Health-science students' self-efficacy, social support, and intention to work in rural areas of Lao People's Democratic Republic
Journal = Rural and remote health [electronic resource] Jan.-Mar. 2014;14(1): Article No.2530.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : health science students; intention; Lao PDR; rural background; self-efficacy 
 

 38 Orawan Kaewboonchoo , Sutasinee Srinoon , Srirat Lormphongs , Ikuharu Morioka , S. Suriyaphun Mungarndee
Hearing Loss in Thai Naval Officers of Coastal Patrol Crafts
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Nov. 2014;26(6):651-659.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Hearing loss, Noise, Occupation, Naval officers, Coastal patrol craft 
 

 39 Pimrat thammaraksa , [co] Arpaporn Powwattana , Sunee Lagampan , Weena Thiangtham
Helping Teachers Conduct Sex Education in Secondary Schools in Thailand: Overcoming Culturally Sensitive Barriers to Sex Education
Journal = Asian Nursing Research Jun. 2014;8(2):99-104.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Attitude; Cultural Characteristics; Self efficacy; Sex education; Training techniques 
 

 40 Kanjana Suriyaprom , Benjaluck Phonrat , Pratana Satitvipawee , Anchalee Tungtrongchitr , [co] Rungsunn Tungtrongchitr
Homocysteine but not Serum Amyloid A, Vitamin A and E Related to Increased Risk of Metabolic Syndrome in Post-Menopausal Thai Women
Journal = International Journal for Vitamin and Nutrition Research Apr. 2014;84(1-2):35-44.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Serum amyloid A; Homocysteine; Vitamins; Metabolic syndrome; Post-menopausal Thai 
 

 41 Wisit Thongkum , [co] Sarawut Thepanondh
Impact of fuel switching to the level of air toxic and its potential health impact in Bangkok, THAILAND
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931:671-675.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Air toxic; Benzene; 1, 3-butadiene; Health impact 
 

 42 Mullika Matrakul , Surintorn Kalampakorn , Arpaporn Powwattana
Intention to Quit Hand-Rolled Cigarettes among Young Smokers Living in A Tobacco Plantation Area of Thailand
Journal = Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy Oct. 2014;5(2):60-62.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Hand-rolled cigarettes; Intention to quit; Theory of planned behavior 
 

 43 Kanittha Chamroonsawasdi , Apatchon Rodtiang , Jarueyporn Suparp , Pimsurang Taechaboonsermsak
Job Satisfaction among Health Personel in Thailand: A Case Study of the North-Eastern Regional Health Promotion Center, Minsitry of Public Health
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Dec. 2014;5:29-35.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Job satisfaction; Thai health personel 
 

 44 Kamalas Thongmeesit , [co] Tassanee Rawiworrakul , Suwat Srisorrachatr
Job satisfaction of registered nurses working at governmental geriatric clinics in Thailand
Journal = Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy Oct. 2014;5(2):20-23.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Registered nurse; Job satisfaction; Geriatric clinic 
 

 45 Weerawat Thangthum , [co] Surintorn Kalampakorn , Sunee Lagampan
Job strain among Thai male nurses working in hospital settings
Journal = Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy Oct. 2014;5(2):29-33.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Jobs strain; Male nurse; Job content questionaire; Role ambiguity 
 

 46 Panipha Siangpror , [co] Tassanee Rawiworrakul , Orawan Kaewboonchoo
Job strain and related factors among nurses in cancer hospitals, Thailand
Journal = Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy Oct. 2014;5(2):24-28.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Job strain; Registered nurses; Cancer hospital 
 

 47 Orawan Kaewboonchoo , Boonrord Yingyuad , Tassanee Rawiworrakul , Adchara Jinayon
Job stress and intent to stay at work among registered female nurses working in Thai hospitals
Journal = Journal of Occupational Health Mar. 2014;56(2):93-99.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Intent to stay; JCQ; Job stress; Nurse; Social support 
 

 48 Pipat Luksamijarulkul , Nuchanard Kiennukul , Pisit Vatanasomboon
Laboratory Facility Design and Microbial Indoor Air Quality in Selected Hospital Laboratories
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2014;45(3):746-755.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Biosafety; Hospital laboratories; Laboratory facility design; Microbial indoor air quality 
 

 49 Duangrat Inthorn , [co] Yukinori Tani , Jianing Chang , Hirotaka Naitou , Naoyuki Miyata
Magnetically modified fungal Mn oxides with high sequestration efficiency for simultaneously removing multiple heavy metal ions from wastewater
Journal = Journal of Environmental Chemical Engineering Sep. 2014;2(3):1635-1641.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Biogenic manganese oxide; Mn(II) oxidizing fungi; Mn(II) sequestration; Mn(II) oxidase; Acremonium strictum strain KR21-2; Magnetic modification 
 

 50 James Angus Chandler , Panpim Thongsripong , Amy Green , Pattamaporn Kittayapong , BruceA. Wilcox , Gary P. Schroth , Durrell D. Kapan , [co] Shannon N.Bennett
Metagenomic shotgun sequencing of a Bunyavirus in wild-caught Aedes aegypti from Thailand informs the evolutionary and genomic history of the Phleboviruses
Journal = Virology Sep. 2014;464:312-319.  
Department = สำนักงานคณบดี  
Key Words : Aedes aegypti; Bunyavirus; Metagenomics; Phlebovirus; Rift valley fever virus; Shotgun sequencing 
 

 51 Pipat Luksamijarulkul , Natkitta Aiempradit , Pisit Vatanasomboon
Microbial contamination on used surgical masks among hospital personnel and microbial air quality in their working wards: A hospital in Bangkok
Journal = Oman Medical Journal Sep. 2014;29(5):346-350.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Microbial contamination; Hospital personnel; Microbial air quality การออ้างอิง”Department of Microbiology, Mahidol University, 420/1 Ratchavithi Road, Phayathai, Ratchathevi, Bangkok, 10400, Thailand” 
 

 52 Kanittha Chamroonsawasdi , Sukhontha Kongsin , Suwat Srisorrachatr , Nutchawan Boonreung , Sittikorn Rongsumlee
Monitoring and Evaluation of a Model Development Project and Strategic Campaign on HIV/AIDS Prevention amongMuslim Communities in Thailand
This Journal is in Beall's List : Journal = Journal of AIDS & Clinical Research Dec. 2014;5(12): Article No.384.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Monitoring and evaluation; HIV/AIDS prevention; Muslim community; Religious 
 

 53 Suda Hanklang , [co] Orawan Kaewboonchoo , Pimpan Silpasuwan , Suriyaphun S. Mungarndee
Musculoskeletal Disorders Among Thai Women in Construction-Related Work
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Mar. 2014;26(2):196-202.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Musculoskeletal disorders, Rebar, Women worker, Informal sector 
 

 54 Kanthaphim Bamrungwong , [co] Surintorn Kalampakorn , Ann Jirapongsuwan
Musculoskeletal disorders of Thai massage practitioners
Journal = Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy Oct. 2014;5(2):33-35.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Musculoskeletal disorders; Massage practitioner; Occupational health 
 

 55 Nongnuch Sirachinan , Pornchanok Iamsirirak , Pimlak Charoenkwan , Praguywan Kedegasem , Pakawan Wongwerawattanakoon , Werasak Sasanakul , Nutkamol Chansatitporn , Ampaiwan Chuansumrit
New mathematical formula for differentiating thalassemia trait and iron deficiency anemia in thalassemia prevalent area: a study in healthy school-age children
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2014;45(1):174-182.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Anemia; Children; Formula; Iron Deficiency anemia; Thalassemia trait 
 

 56 Adisak Bhumiratana , Achiraya Siriphap , Nutsarin Khamsuwan , Jednipit Borthong , Kaknokrat Chonsin , [co] Orasa Suthienkul
O Serogroup-specific touchdown-multiplex polymerase chain reaction for detection and identification of vibrio cholerae o1, o139, and non-o1/non-o139
Journal = Biochemistry Research International Dec. 2014;2014: Article No.295421.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 57 Pipat Luksamijarulkul , Sirikun Pipitsangjan , Pisit Vatanasomboon
Occupational risk towards blood-borne infections among ambulance personnel in a provincial hospital network in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2014;45(4):940-948.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Ambulance personnel; Blood-borne infections; Emergency medical service system; Needle stick injury; Occupational risks; Universal precautions 
 

 58 Apaporn Ruchiraset , [co] Sopa Chinwetkitvanich
Occurrence of Estrogens in Wastewater Treatment Plants and Surface Water in Bangkok Area, Thailand
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931:721-726.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : EDCs; Estrogens; Wastewater treatment plant; Municipal wastewater; Chaopraya river 
 

 59 Mart L. Stein , Jim E. van Steenbergen , Charnchudhi Chanyasanha , Mathuros Thipayamongkolkul , Vincent Buskens , Peter G. M. van der Heijden , Wasamon Sabaiwan , Linus Bengtsson , Xin Lu , Anna E. Thorson , Mirjam E. E. Kretzschmar
Online respondent-driven sampling for studying contact patterns relevant for the spread of close-contact pathogens: A pilot study in Thailand
Journal = PLoS ONE Jan. 2014;9(1): Article No.e85256.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 60 Wachira Suriyawong , Pimpan Silpasuwan , Mathuros Thipayamongkolkul
Organizational safety culture and occupational accidents among registered nurses at a tertiary care hospital
Journal = Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy Oct. 2014;5(2):56-59.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Organization; Safety culture; Safe work practicss; Accidental exposure; RN 
 

 61 Pipat Luksamijarulkul , Sumawadee Kornkrerkkiat , Chayaporn Saranpuetti , Dusit Sujirarat
Predictive Factors of Legionella pneumophila Contamination in Cooling Tower Water
Journal = Air, Soil and Water Research Jan. 2014;7:11-17.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Cooling tower; Legionella pneumophila; risk of contamination; real-time PCR 
 

 62 Dao Weiangkham , [co] Patcharaporn Kerdmongkol , Kwanjai Amnatsatsue , Siriphan Sasat , Allan B.Steckler
Problems and needs of the elderly in Northern Thailand remote area
Journal = Kasetsart Journal of Social Sciences Sep.-Dec. 2014;35(3):516-523.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Health problems and needs; Elderly; Remote/rural area; Northern Thailand 
 

 63 Sajani Manandhar , Deepak Sundar Shrestha , Pimsurang Taechaboonsermsak , Sukhontha Siri , Jarueyporn Suparp
Quality of Life among Breast Cancer Patients Undergoing Treatment in National Cancer Centers in Nepal
Journal = Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Dec. 2014;15(22):9753-9757.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Quality of life; breast cancer; Nepal; financial difficulties 
 

 64 Wonpen Kaewpan , Pimsupa Chandanasotthi , Pimsurang Taechaboonsermsak
Quality of Work Life of Public Health Officers in Three Southren Border Provinces of Thailand
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Dec. 2014;5:9-15.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Quality of work life; Public health officers; Southern Border provinces of Thailand 
 

 65 Leera Kittigul , Thitiluck Swangsri , Kannika Pombubpa , Nopporn Howteerakul , Pornphan Diraphat , Chakrit Hirunpetcharat
Rotavirus infection in children and adults with acute gastroenteritis in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2014;45(4):816-824.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Acute gastroenteritis; Adults; Children; Genotype; Rotavirus; Thailand 
 

 66 Jeamjai Srichairattanakull(เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล) , [co] Wonpen Kaewpan , Arpaporn Powwattana , Panan Pichayapinyo
โปรแกรมการพัฒนาการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประชาชนชาวไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง: วิจัยเชิงปฏิบัติการ Self-Management Improvement Program Combined with Community Involvement in Thai Hypertensive Population: An Action Research
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Apr. 2014;97(4):456-466.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Hypertension; Self-management strategies; Family support; Community involvement 
 

 67 Kyaw Htin , [co] Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Mathuros Thipayamongkolkul
Smoking, alcohol consumption and betal-quid chewing among young adult Myanmar laborers in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2014;45(4):926-939.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Migrants; Laborers; Job stress; Multiple health-risk behaviors; Social influences; Young adults; Thailand 
 

 68 Waewta Khantee , Sarawut Thepanondh
Source Apportionment Analysis of Airborne Volatile Organic Compounds in Maptaphut, Thailand
This Journal is in Beall's List : Journal = International Journal of Environmental Science and Development Apr. 2014;5(2):191-196.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 69 Watcharaporn Wongsakoonkan , Tawach Prechthai , [co] Kraichat Tantrakarnapa
Suitable types and constituent ratios for clay-pot water filters to improve the physical and bacteriological quality of drinking water
Journal = EnvironmentAsia Jul. 2014;7(2):117-123.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Clay-pot water filter; Physical quality; Bacteriological quality; drinking water; Escherichia coli; Coliform bacteria 
 

 70 Chomphoonut Srirat(ชมพูนุท ศรีรัตน์) , Somchit Hanucharurnkul(สมจิต หนุเจริญกุล) , Suparb Aree-Ue(สุภาพ อารีเอื้อ) , Chukiat Viwatwongkasem , Tipaporn Junda(ธิราภรณ์ จันทร์ดา)
อาการที่ทุกข์ทรมาน กลุ่มอาการ และวิธีการจัดการในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Symptom Distress, Cluster, and Management in Thais with COPD
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2014;18(3):244-262.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Chronic obstructive pulmonary disease; Symptom cluster; Symptom distress; Symptom management strategies 
คำสำคัญ : อาการที่ทุกข์ทรมาน; กลุ่มอาการ; วิธีการจัดการ; โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 

 71 Penmat Sukhonthachit , Wichai Aekplakorn , Chatrapa Hudthagosol , [co] Chutima Sirikulchayanonta
The association between obesity and blood pressure in Thai public school children
Journal = BMC Public Health Jul. 2014;14(1): Article No.729.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Child obesity; High blood pressure; School children; Waist circumference 
 

 72 Jaruwan Phaitrakoon , [co] Arpaporn Powwattana , Sunee Lagampan , Jeeranun Klaewkla
The diamond level health promoting schools (DLHPS) program for reduced child obesity in Thailand: lessons learned from interviews and focus groups
Journal = Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Jun. 2014;23(2):293-300.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Child obesity; Management strategy; Health promoting school; Intersectoral cooperation; Healthy foods and exercise 
 

 73 Atsuhiko Ota , Nopporn Howteerakul , Thitipat Rajatanun , Nawarat Suwannapong , Hiroshi Yatsuya , Yuichiro Ono
The Effort-reward Imbalance work-stress model and daytime salivary cortisol and dehydroepiandrosterone (DHEA) among Japanese women
Journal = Scientific Reports Sep. 2014;4: Article No.6402:1-6.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 74 Rewadee Chongsuwat , Keisuke Seki , [co] Akkarach Bumrungpert
The Impact of Daily Consumption of a New Prebiotic for Improving Bowel Movement of Thai Women with Non-Specific and Mild Constipation
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Dec. 2014;5:21-28.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Bifidogenic growth stimulator(B.G.S.); Thai women; Constipation; Prebiotics; Bifidobacterium,;Non specific and mild constipation; Improving bowel movement; Propionibacterium freudenreichii ET-3culture 
 

 75 Katiya Ivanovitch , [co] Jeeranun Klaewkla , Rewadee Chongsuwat , Chukiat Viwatwongkasem , Wanicha Kitvorapat
The Intake of Energy and Selected Nutrients by Thai Urban Sedentary Workers: An Evaluation of Adherence to Dietary Recommendations
Journal = Journal of Nutrition and Metabolism Dec. 2014;2014: Article No.145182.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 76 Piraya Bhoomiboonchoo , Robert V. Gibbons , Angkana Huang , In-Kyu Yoon , Darunee Buddhari , Ananda Nisalak , Nutkamol Chansatitporn , Mathuros Thipayamongkolkul , Siripen Kalanarooj , Timothy Endy , Alan L. Rothman , Anon Srikiatkhachorn , Sharone Green , Mammen P. Mammen , Derek A. Cummings , Henrik Salje
The Spatial Dynamics of Dengue Virus in Kamphaeng Phet, Thailand
Journal = PLOS Neglected Tropical Diseases Sep. 2014;8(9): Article No.e3138.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 77 Jiraphan Junjhon , Janice G. Pennington , Thomas J. Edwards , Rushika Perera , Jason Lanman , [co] Richard J. Kuhn
Ultrastructural Characterization and Three-Dimensional Architecture of Replication Sites in Dengue Virus-Infected Mosquito Cells
Journal = Journal of Virology May. 2014;88(9):4687-4697.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 78 Jyoti Joshi , Jiraporn Srisala , Viet Hong Truong , I-TungChen , Bunlung Nuangsaeng , Orasa Suthienkul , Chu Fang Lo , Timothy W. Flegel , Kallaya Sritunyalucksana , [co] Siripong Thitamadee
Variation in Vibrio parahaemolyticus isolates from a single Thai shrimp farm experiencing an outbreak of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)
Journal = Aquaculture May 2014;428:297-302.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Penaeid shrimp; Acute hepatopancreatic necrosis disease; AHPND; Vibrio parahaemolyticus; Virulence variation 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 ธีรวิทย์ ปูผ้า[Teerawit Poopa] , บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล , วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ , ประเสริฐ ภวสันต์
การกระจายตัวของตะกั่วในพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนคลิตี้

Journal = Environmental Journal Oct.-Dec. 2014;18(4):41-47.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 

 2 ศิริพร จัตวา , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , จารุวรรณ ธาดาเดช
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2014;16(1):14-24.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Knowledgemanagement; Component of knowledgemanagement; Level of paticipation 
คำสำคัญ : การจัดการความรู้; องค์ประกอบการจัดการความรู้; ระดับการมีส่วนร่วม 
 

 3 สุจินดา พิภพสุทธิไพบูลย์[S. Pipopsuttipaiboon] , สมชาติ โตรักษา , ยุวรีย์ พิชิตโรค[Y. Pichitchock]
การพัฒนางานธุรการหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย A development of ward clerk service at King Chulalongkorn Memorial Hospital

Journal = Thai Journal of Nursing Jul.-Sep. 2014;63(3):27-36.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Ward clerk service; Model Development; Management by participation 
 

 4 น้ำฝน อินทรเทศ[Namfon Intaratate] , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย , เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ[Saovaluck Jirathummakoon]
การรับรู้อย่างมีชั้นเชิงและความยุติธรรมในองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง Abusive Leadership and Organizational Justice Perceptions Affecting Organizational Citizenship Behavior of Professional Nurses in One Tertiary Hospital

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2014;44(3):237-249.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Abusive leadership; Organizational justice; Organizational citizenship behavior, Professional nurses; Head nurse 
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำอย่างมีชั้นเชิง; การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ; พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ; พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ; พยาบาลวิชาชีพ; หัวหน้าหอผู้ป่วย 
 

 5 สุภัทร หลีกทุกข์[Suphat Hlikthuk] , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ , ศักดา ตรีเดช[Sakda Tridech]
ประสิทธิผลการบริหารงานของประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดลพบุรี Administrative effectiveness of chief administrative health assurance fund in local or area, Lop Buri Province

Journal = Region 4 Medical Journal May.-Aug. 2014;16(2):134-141.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Administrative effectiveness; Transformational leadership; Recognition of guidelines for fund management; Teamwork 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการบริหารงาน; ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง; การรับรู้แนวทางการบริหารจัดการกองทุน; การทำงานเป็นทีม 
 

 6 ผกามาส สายคำฟู[Phakamat Saikhamfoo] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุนีย์ ละกำปั่น , วันเพ็ญ แก้วปาน
โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันการดื่มสุราในวัยรุ่นตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว Alcohol Consumption Prevention with Family Participation Program in Early Adolescents

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2014;28(2):23-38.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Early adolescent; Alcohol consumption prevention; Family participation 
คำสำคัญ : วัยรุ่นตอนต้น; การส่งเสริมการป้องกันการดื่มสุรา; การมีส่วนร่วมของครอบครัว 
 

 7 [Chuennadda Chulamanee] , ประมุข โอศิริ , ปรีชา ลอเสรีวานิช , [Supat Wangwongwanich] , [Panwadee Suwattiga]
An Investigation of Particulate Emisstion on Using Chemical Composition Analysis Method

Journal = Journal of Safety and Health May.Aug. 2014;7(25):25-35.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Chemical mass balance; Chemical composition; Particulate matter; Emission source contributor; Cement plant; Saraburi Province 
 

 8 กฤษกรณ์ ฉกรรจ์ศิลป์ , สุรชาติ ณ หนองคาย , ปิยธิดา ตรีเดช , ดุสิต สุจิรารัตน์
แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ APPROACH TO OPERATIONS OF SUB-DIATRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL IN ACCORDING TO PRIMARY CARE AWARD : A CASE STUDY OF A DISTRICT IN NORTHEASETERN THAILAND

Journal = Vajira Nursing Journal Jul.-Dec. 2014;16(2):70-81.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : STANDARD CRITERIA FOR PRIMARY CARE AWARD; SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL; SELF-EVALUATION 
คำสำคัญ : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล; การประเมินตนเอง 
 

 9 รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ[Ratchadaporn Ungcharoen] , [co] อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์[Acharaporn Seeherunwong] , รณชัย คงสกนธ์[Ronnachai Kongsakon] , ดุสิต สุจิรารัตน์
ความเชื่อและทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ติดและไม่ติดนิโคติน Beliefs and attitudes toward smoking cessation among vocational students with nicotine addiction and non-addiction

Journal = Journal of Nursing Sciences Oct.-Dec. 2014;32(4):52-62.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : smoking cessation; nicotine addiction; belief; attitude; adolescent 
คำสำคัญ : การเลิกสูบบุหรี่; การติดนิโคติน; ความเชื่อ; ทัศนคติ; วัยรุ่น 
 

 10 สุดารัตน์ นพขุนทด[Sudarat Nopkuntod] , [co] ดวงรัตน์ อินทร , อลิสา วังใน[Alisa Vangnai] , ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ[Paitip Thiravetyan]
การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ไซยาโนแบคทีเรีย Rivularia sp. Bisphenol A Removal by Cyanobacteria Rivularia sp.

Journal = Thai Environmental Engineering Journal Jan.-Apr. 2014;28(1):21-28.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Rivularia sp.; Bisphenol A; Polysaccharide; Growth curve; Chlorophyll A 
คำสำคัญ : Rivularia sp.; บิสฟีนอลเอ; โพลีแซคคาร์ไรด์; การเจริญเติบโต; คลอโรฟิลด์เอ 
 

 11 กมลวรรณ พรมเทศ[Kamonwan Promtes] , อรวรรณ แก้วบุญชู , กิติพงษ์ หาญเจริญ , [co] ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล[Chatchai Ekpanyaskul]
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของการรับสัมผัสฟอร์มัลดีไฮด์ทางการหายใจในนิสิตแพทย์ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติทางกายวิภาค Cancer risk assessment of inhalation formaldehyde exposure among medical students during anatomy laboratory

Journal = Thai Journal of Toxicology 2014;29(1-2):8-22.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Formaldehyde; Cancer risk assessment; Pulmonary function test 
คำสำคัญ : ฟอร์มัลดีไฮด์; ประเมินความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง; การทดสอบสมรรถภาพปอด 
 

 12 วิไลพร พุทธวงศ์[Wilaiporn Puthawong] , [co] วิริณธิ์ กิตติพิชัย , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดพะเยา Cerebrovascular Disease Risk Factors Among Hypertensive Patients in Phayao Province

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2014;44(1):30-44.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : cerebrovascular disease, hypertensive patient, risk factors, food-consumption behavior 
คำสำคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง; ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง; ปัจจัยเสี่ยง; พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 

 13 ภรภัทร์ ดอกไม้[Pornpat Dokmai] , สุคนธา ศิริ , [co] กุลยา นาคสวัสดิ์
โรคเรื้อรัง การสูญเสียฟัน และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย Chronic Diseases, Tooth Loss and Quality of Life among Elderly in Muangkao Sub-district Municipality, Muang District, Sukhothai Province, Thailand

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2014;44(2):112-123.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Quality of life; Elderly; Chronic disease; Tooth loss 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้สูงอายุ; โรคเรื้อรัง; การสูญเสียฟัน 
 

 14 ทัศนีย์ ลิมปิโสภณ[Thatsanee Limpisophon] , เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ , อรษา สุตเธียรกุล , วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์[Woraphot Tantisiriwat] , [co] กนกรัตน์ ศิริพานิชกร
การทำความสะอาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนเบลดและด้ามจับของเครื่องส่องตรวจกล่องเสียง Decontamination Process and Factors Related to Contamination of Laryngoscope Blades and Handles

Journal = Vajira Medical Journal May.-Aug. 2014;58(2):13-21.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Laryngoscope; Bacterial contamination; Proteinaceous material 
 

 15 [Hien Loc] , [co] เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล[Yaowaluk Ngeonwiwatkul] , [Vallop Bhuvapanich] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , [Dung Truong]
Dental caries and oral hygiene status among 6-8 years old schoolchildren in Hanoi and Langson cities, Vietnam

Journal = Mahidol Dental Journal Jan.-Apr. 2014;34(1):13-18.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Access to dental care; Primary dentition; Dental caries; Untreated caries; Oral hygiene; Schoolchildren; Residential area 
 

 16 วิภาวี ดีหมื่นไวย์[W. Deemuenwai] , วิไลลักษณ์ จั่นจารูญ[W. Janjamroon] , อัมภิกา ประวัติวงษ์[U. Prawatwong] , นิตยา เทพปฐม[N. Teppathom] , สุภัทรา ลิลิตชาญ
ผลของกรดเฟอรูลิกและโอรีซานอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์มายองเนส Effect of Ferulic Acid and Oryzanol on Physical and Chemical Changes of Mayonnaise

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2014;45(2): Article No.Suppl.:649-652.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : ferulic acid; oryzanol; mayonnaise 
คำสำคัญ : กรดฟีนอลิก; โอรีซานอล; มายองเนส 
 

 17 ภัทรานุช พิทักษา[Pataranut Pitaksa] , [co] สุปรียา ตันสกุล , ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหาร ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย์ Effect of Health Education Program for Changing Food Consumption Behavior Among Grade 6 Students Buriram Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2014;37(126):66-81.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Health education program; Food Consumption behavior; Self-efficacy; Social support 
คำสำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา; การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามวัย; การรับรู้ความสามารถตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 18 ปัจจยา ตันติวีรสุต[P. Tantivirasut] , ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์[N. Laohakunjit] , ฉัตรภา หัตถโกศล , [co] พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์เพื่อลดไขมันในน้ำสลัด Effect of Pregelatinized Riceberry Flour for Reducing Fat in Salad Dressing

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2014;45(2): Article No.Suppl.:125-128.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Riceberry; Pregelatinized flour; Reduced fat salad dressing 
คำสำคัญ : ข้าวไรซ์เบอรี่; แป้งพรีเจลาทิไนซ์; น้าสลัดลดไขมัน 
 

 19 วันวิสาข์ บัวลอย[Wunwisa Bualoy] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , นิรัตน์ อิมามี
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม Effectiveness of a Sex Education Program to Prevent Sexual Risk Behaviors on Grade 8 Students, Sampran District, Nakhon Pathom Province

Journal = Ramathibodi Nursing Journal Jan.-Apr. 2014;20(1):127-142.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Learning program on sex education; Sexual risk behaviors; Secondary school students; self-awareness about sex 
คำสำคัญ : โปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา; พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์; นักเรียนมัธยมศึกษา; การตระหนักรู้เรื่องเพศ 
 

 20 อกนิษฐ์ ชาติกิจอนันต์ , [co] นฤมล เอื้อมณีกูล , พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ผลการประยุกต์กรอบแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน Effectiveness of the application of innovative care for chronic condition framework for diabetic at risk group

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2014;28(3):112-128.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Innovative care for chronic condition framework; Diabetic at risk group; Behaviors 
คำสำคัญ : นวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง; กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน; พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน 
 

 21 กนกทอง จาตุรงคโชค[K. Jaturongkachock] , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ปาหนัน พิชยภิญโญ
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก Effects of maternal role attainment promotion program for primiparous teen mothers

Journal = Thai Journal of Nursing Apr.-Jun. 2014;63(2):36-45.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Maternal role attainment; Primiparous teen mother 
 

 22 ปภาวี ไชยรักษ์[Papavee Chairak] , [co] กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , วิริณธิ์ กิตติพิชัย , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
ผลของโปรแกรมพัฒนาการสอนเพศศึกษาของบิดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรชาย อายุ 10-12 ปี ในเขตปริมณฑล Effects of Paternal Sex Education Program on Sexual Communication with 10-12 Year Old Sons in Bangkok Vicinity

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2014;44(1):17-29.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : sex education skill development program, sex education knowledge, paternal sex communication, sons 10-12 years old 
คำสำคัญ : โปรแกรมพัฒนาทักษะ; การสอนเพศศึกษา ความรู้เรื่องเพศศึกษา; การสื่อสารเรื่องเพศของบิดา; บุตรชายอายุ 10-12 ปี 
 

 23 มิ่งขวัญ เทียนธนารุรักษ์[M. Tientananuruk] , [co] สุคนธา คงศีล , สมชาติ โตรักษา
ความเป็นธรรมของการให้บริการกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดนครนายก Equity of Physical Therapy Services for Patients with Stroke in Nakhonnayok Province

Journal = Ramathibodi Medical Journal Jul.-Sep. 2014;37(3):138-144.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Equity; Stroke; Physical therapy 
คำสำคัญ : ความเป็นธรรม; หลอดเลือดสมอง; กายภาพบำบัด 
 

 24 จารุวรรณ ธาดาเดช , สิริมา มงคลสัมฤทธิ์[Sirima Mongkolsomlit] , ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล[Paiboon Suriyawongpaisarn]
วิวัฒนาการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Evolution of Emergency Medical Service Systems in Thailand: A Systematic Review

Journal = Journal of Health Science (Thai) May.-Jun. 2014;23(3):513-523.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Emergency Medical Service System; Evolution; Thailand; Trauma, Accident 
คำสำคัญ : ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน; วิวัฒนาการ; ประเทศไทย; อุบัติเหตุ; บาดเจ็บ 
 

 25 ฉัตรทิพย์ กาศยปนันทน์[C. Kasayapanand] , วจี ศรีสิทธิรักษ์[W. Srisittiruk] , สร้อยเพชร บัวงาม[S. Buangam] , อภิญญา ชีวะพันธ์[A. Cheewaphan] , สุภัทรา ลิลิตชาญ
การสกัดกรดฟีนอลิกจากกากรำข้าวด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค Extraction of Phenolic Acids from Defatted Rice Brans Using Ultrasonication

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2014;45(2): Article No.Suppl.:397-400.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : ultrasonication; phenolic acid; defatted rice bran; antioxidant 
คำสำคัญ : คลื่นอัลตร้าโซนิค; กรดฟีนอลิก; กากราข้าว; สารต้านอนุมูลอิสระ 
 

 26 จีรวรรณ เอกอุ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร
ปัจจัยที่มีผลตอบสนองความไม่พึงพอใจในงานของผู้บริหารระดับต้น กรมหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข FACTORS AFFECTING PARTICIPATION LEVEL IN KNOWLEDGE MANAGEMENT OF REGISTERED NURSES IN FACULTY OF MEDICINE VAJIRA HOSPITAL, NAVAMINDRADHIRAJ UNIVERSITY

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2014;16(1):25-40.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Compensation; Role conflict; Autonomy; Organizational commitment; Job dissatisfaction; Exit; Voice; Loyalty; Neglect 
คำสำคัญ : ค่าตอบแทน ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่; ความอิสระในงาน; ความผูกพันต่อองค์กร; การตอบสนองต่อความไม่พึงพอใจในงาน; การลาออก; การแสดงความคิดเห็น; ความจงรักภักดี; การเพิกเฉย 
 

 27 มน มน เว[Mon Mon Htwe] , [co] เนตร หงษ์ไกรเลิศ[Nate Hongkrailert] , จุฑาธิป ศีลบุตร
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของสมาชิกครอบครัวที่มีผู้ป่วยวัณโรคในอำเภอแมกเวย์ ประเทศพม่า Factors affecting preventive behavior of tuberculosis among the family members in Magway district, Magway Region, Myanmar

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2014;12(2):35-48.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Tuberculosis; TB preventive behavior; Family member 
คำสำคัญ : วัณโรค; พฤติกรรมการป้องกันวัณโรค; สมาชิกครอบครัว 
 

 28 สิริประภา กลั่นกลิ่น , มัณฑนา พงษ์ไพบูลย์[Mantana Pongpaibul] , วชิระ สิงหะคเชนทร์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ Factors Associated With Blood Sugar Control Behaviours Among Non-Insulin Dependent-Diabetic Patients at Chum-Saeng Hospital, Nakorn-Sawan Province

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2014;37(127):62- 82.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Diabetic patients; Health behaviours; Blood sugar controlling; Knowledge and attitudes of diabetic patients 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวาน; พฤติกรรมสุขภาพ; การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด; ความรู้และทัศนคติของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 

 29 มณฑา เก่งการพานิช , แสงเดือน สุวรรณรัศมี[Saengduan Suwanrassami] , ชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม[Chawala Phavaputanondh] , ธราดล เก่งการพานิช
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร Factors Associated with Smoking Behaviour Among Female Adolescents in Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2014;37(128):29-44.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Factors association; Female adolescents smoking behaviours; Bangkok metropolitan 
คำสำคัญ : ปัจจัยที่สัมพันธ์; พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง; กรุงเทพมหานคร 
 

 30 พงษ์ศักดิ์ คชาทอง[Pongsak Kachatong] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3s ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม Factors Associated with The Implementation of The 3-S Policy of The Directors of Tambon Health Promoting Hospitals in Nakhonpathom Province

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2014;30(1):1-9.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Implementation; 3-S policy; Tambon Health Promoting Hospital 
คำสำคัญ : การดำเนินงาน; นโยบาย 3s; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

 31 ปาณิภา เสียงเพราะ[Panipha Siangpror] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , อรวรรณ แก้วบุญชู
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง Factors correlated to job stress among nurses in specialised cancer hospitals, central region of Thailand

Journal = Journal of Health Science Research Jan.-Jun. 2014;8(1):17-27.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Factor; Stress; Nurse; Cancer hospital 
คำสำคัญ : ปัจจัย; ความเครียด; พยาบาล; โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง 
 

 32 อนุศฎา นุราภักดิ์[Anussada Nurapak] , มลินี สมภพเจริญ , ลักขณา เติมศิริกุลชัย , มณฑา เก่งการพานิช
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร Factors Correlated with Assertive Behavior from Second-hand Smoke in Secondary School Students in Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok May.-Aug. 2014;30(2):37-47.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Assertive Behavior; Second-Hand Smoke  
คำสำคัญ : พฤติกรรมการปกป้องสิทธิ; ควันบุหรี่มือสอง 
 

 33 สุภัทรา ฝอฝน[Supattra Fofon] , [co] พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง , พิทยา จารุพูนผล , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร Factors Influencing Quality of Life among Street Venders in Bangkok

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2014;12(2):69-83.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Quality of Life; Street Vendors; Bangkok 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้ประกอบการค้าแผงลอย; กรุงเทพมหานคร 
 

 34 นวพร ศิริสม[Navaporn Sirisom] , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ธราดล เก่งการพานิช , [co] มณฑา เก่งการพานิช
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของข้าราชสำนักที่ปฏิบัติงานภายในเขตสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต Factors related to exercise behavior among officers in Suanchitralada, Dusit Palace

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan,-Apr. 2014;30(1):34-44.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Exercise behavior; Self-efficacy; Social support 
 

 35 พีรญา กิรติทองโสม , [co] ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ , จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ , อรวรรณ แก้วบุญชู
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี Factors Related to Fatigue among Operators at an Electrical Power Plant Inchonburi Province

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2014;28(1):70-81.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Fatigue; Working Condition; Operators at an Electrical Power 
คำสำคัญ : ความเมื่อยล้า; สภาพการทำงาน; พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า 
 

 36 กิติมา นิพาสพงษ์ , [co] สุรินธร กลัมพากร , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิง กรุงเทพมหานคร Factors related to health status of firefighters in Bangkok

Journal = Journal of public health nursing Sep,-Dec. 2014;28(3):99-111.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Health status; Occupational hazards; Firefighter 
คำสำคัญ : ภาวะสุขภาพ; สิ่งแวดล้อมที่คุกคามสุขภาพ; พนักงานดับเพลิง 
 

 37 วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล , [co] สุนีย์ ละกำปั่น , สุรินธร กลัมพากร
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย Factors related to nicotine poisoning prevention behaviors among tobacco farmers in the northeastern Thailand

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2014;28(3):70-83.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Tobacco farmers; Prevention behaviors; Nicotine posioning; PRECEDE-PROCEED Framework 
คำสำคัญ : เกษตรกรปลูกยาสูบ; พฤติกรรมป้องการสุขภาพ; การได้รับสารพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบ; PRECEDE-PROCEED Framework 
 

 38 จิตศจี จิตต์พิศาล , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , สุรินธร กลัมพากร
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร Factors related to occupational accident prevention behaviors among motorbike taxi drivers in Bangkok

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2014;28(3):84-98.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Motorbike taxi drivers; Personal protection equipments; Occupational accident prevention behaviors 
คำสำคัญ : ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง; อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล; พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 
 

 39 พรแก้ว เหลืองอัมพร[Pornkaew Luengumporn] , [co] แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , สุรินธร กลัมพากร , สรา อาภรณ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของช่างเสริมสวย ในกรุงเทพมหานคร Factors Related to Preventive Behaviors from Chemical Hazards among Hairdressers in Bangkok

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2014;28(2):51-64.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Preventive behaviors from chemical hazards; Hairdressers; Protection motivation theory 
คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี; ช่างเสริมสวย; ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค 
 

 40 สุวรีย์ เพชรแต่ง[Suwaree Pethtang] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , สุรินธร กลัมพากร , จุฑาธิป ศีลบุตร[Jutatip Sillabuta]
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตภาคกลาง Factors Related to Quality of Work Life of Nurses Working in Primary Health Care Units in The Central Region of Thailand

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2014;28(1):29-42.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Public Health Nursing; Quality of Working Life; Primary Health Care Units 
คำสำคัญ : พยาบาลสาธารณสุข; คุณภาพชีวิตกับการทำงาน; หน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

 41 ชุติมา ชัยมณี[Chutima Chaimanee] , สมชาติ โตรักษา , วราภรณ์ บุณศิริ[Varaporn Boonsiri] , ขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล[Kajohnsak Kasemkittanakul]
การติดตามดูแลสตรีที่มีผลการตรวจคัดกรอง พบการอักเสบของปากมดลูก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2556 Follow-up of Cervicitis Cases of Pap Smear Screening, San Patong District, Chiang Mai Province, 2008-2013

Journal = Journal of Health Science (Thai) Nov.-Dec. 2014;23(6):1032-1043.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Model development; Cancer of cervix; Cervicitis; Pap smear; Health service network 
คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ; มะเร็งปากมดลูก; ปากมดลูกอักเสบ; การตรวจคัดกรอง; เครือข่ายบริการสุขภาพ 
 

 42 ชุติมา ชัยมณี[Chutima Chaimane] , สมชาติ โตรักษา , วิรัช กลิ่นบัวแย้ม[Virat Klinbuayaem] , บพิตร พรมจันทร์[Borpitt Promchan]
การติดตามสตรีติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ Follow-up of HIV Positive Women Who had Abnormal Pap Smear Screening Results at Sampatong Hospital, Chiang Mai Province, Thailand

Journal = Journal of Health Science (Thai) Mar.-Apr. 2014;23(2):272-283.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : HIV; Long-term follow-up; Pap smear; Recurrence cervical cancer 
คำสำคัญ : เอชไอวี; การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก; การติดตามระยะยาว; การกลับเป็นซ้า 
 

 43 นงลักษณ์ แก้วทอง[Nongluck Kaewtong] , ลักขณา เติมศิริกุลชัย , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ธราดล เก่งการพานิช , [co] ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ความแตกฉานด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว Health Literacy of Group at Risk of Hypertension at Ban Nonghoi Sub-District Health Promoting Hospital, Sa Kaeo Province

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2014;30(1):45-56.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health Literacy; Hypertension 
คำสำคัญ : ความแตกฉานด้านสุขภาพ; โรคความดันโลหิตสูง 
 

 44 พนิตนันท์ วงศ์สุวรรณ , [co] วีณา เที่ยงธรรม , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุธรรม นันทมงคลชัย
โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร Health Promotion Program for Complications Prevention among Older Persons with Hypertension in Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2014;28(3):145-160.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Protection motivation theory; Social support; Older with hypertention 
คำสำคัญ : ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคม; ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
 

 45 ฤทธิชัย พิมปา[Ritichai Pimpa] , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , สุปรียา ตันสกุล
พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกาญจนบุรี Herbal Using Behaviors among Diabetes, Kanchanaburi Province

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Sep.-Dec. 2014;30(3):14-25.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Herbal use; Diabetic patients 
คำสำคัญ : การใช้สมุนไพร; ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 

 46 เพ็ญศิริ ดวงผุนมาตย์[Phensiri Duangpunmart] , [co] ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ธราดล เก่งการพานิช , กีรติ เจริญชลวานิช[Keerati Charoenchonvanich]
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Home Selfcare Behavior After Total Knee Arthroplasty Patients

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2014;37(126):49-65.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Selfcare behavior; Total knee arthroplasty 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเองขอผู้ป่วย; ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อม 
 

 47 สุภาพรรณ สิงห์เสนาะ[Supapun Singhor] , [co] กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , พิทยา จารุพูนผล , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย Intention to practice positive preventive behaviors of transmission and acquisition among teenagers with HIV in risk areas of Thailand

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2014;12(2):3-19.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Preventive behaviors; HIV Transmission and acquisition; HIV positive teenager 
คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกัน; การรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี; วัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี 
 

 48 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
กระบวนการสอบสวนและหลักฐานคดีความผิดทางเพศ Investigative Procedure and Evidences in Sexual Offence Cases

Journal = Journal of Thai Justice System Jan.-Apr. 2014;7(1):17-33.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Investigative Procedure; Evidences in Sexual Offence Cases; Forensic Science 
คำสำคัญ : กระบวนการสอบสวน หลักฐานคดีความผิดทางเพศ นิติวิทยาศาสตร์ 
 

 49 ละออ นาคกุล[Laor Nakgul] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี Needs of Self Development among Ramathibodi Hospital Personnel

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2014;30(1):22-33.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Self-Development; Perception of Organization Climate; Work Line; Experience in Increasing Knowledge 
 

 50 สุรชัย โชคครรชิตไชย[Surachai Chokkhanchitchai] , [co] บุญยง เกี่ยวการค้า[Boonyong Keiwkarnka] , จุฑาธิป ศีลบุตร
การเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานช่วงวิกฤติมหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Occurrence of Complications of diabetic patients during the worst flood in 2011 in Phra Nakhon Si Ayutthaya province

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2014;12(3):49-62.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Occurrence of Complications; Diabetic patients; Worst flood 
คำสำคัญ : การเกิดภาวะแทรกซ้อน; ผู้ป่วยเบาหวาน; มหาอุทกภัย 
 

 51 Wuttiphan Tanamai[วุฒิพันธ์ ทานะมัย] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร
ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3 Path - Goal Leadership Theory and Situational Factors Affecting Performance Effectivenss among Directors of Tambon Health Promotion Hospital in The Public Health Region 3

Journal = Journal of Health Systems Research Jan.-Mar. 2014;8(1):85-92.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Performance effectiveness; Ledership; Situational Factors; Tambon Health Promotion Hospital 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน; ภาวะผู้นำ; ปัจจัยสถานการณ์; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

 52 รัชฏาภรณ์ อึ้งเจริญ[Ratchadaporn Ungcharoen] , [co] อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์[Acharaporn Seeherunwong] , รณชัย คงสกนธ์[Ronnachai Kongsakon] , ดุสิต สุจิรารัตน์
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวะที่ติดนิโคตินและไม่ติดนิโคติน Perceived behavioral controls and intention to quit smoking among vocational college students with nicotine addiction and non-addiction

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2014;12(3):17-30.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Adolescent; Intention to quit smoking; Perceived behavioral control; Nicotine addiction; Quitting smoking 
คำสำคัญ : การเลิกสูบบุหรี่; การติดนิโคติน; การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม; ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ วัยรุ่น 
 

 53 เพ็ญประภา สุธรรมา[Penprapa Sutumma] , [co] นฤมล เอื้อมณีกูล , สุนีย์ ละกำปั่น , อาภาพร เผ่าวัฒนา
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความรุนแรงต่อคู่รักของนักเรียนชายในสถานศึกษาสายอาชีพเขตกรุงเทพมหานคร Predictive Factors for Dating Violance Among Vocational Male Students, Bangkok Thailand

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2014;28(2):12-22.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Dating violence; The theory of planned behavior; Predictive factors 
คำสำคัญ : ความรุนแรงต่อคู่รัก; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน; ปัจจัยทำนาย 
 

 54 พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , สุมาวดี กรเกริกเกียรติ[Sumawadee Kornkrerkkiat] , ดุสิต สุจิรารัตน์ , ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ
ความชุกของการปนเปื้อนเชื้อลีจิโอแนลล่า นิวโมฟิล่าและลักษณะการดูแลบำรุงรักษาคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ติดตั้งในสถานที่บางแห่ง กรุงเทพมหานคร Prevalence of Legionella pneumophila Contamination and Maintenance Characteristics of Cooling Towers in Selected Areas of Bangkok

Journal = Songklanagarind Medical Journal Jan.-Feb. 2014;32(1):1-10.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Cooling tower; Legionella pneumophila; Maintenance characteristics 
คำสำคัญ : คูลลิ่งทาวเวอร์; เชื้อลีจิโอแนลล่า นิวโมฟิล่า; ลักษณะการดูแลบำรุงรักษาคูลลิ่งทาวเวอร์ 
 

 55 ณัฐภัสสร แก้วรัตนะอัมพร[Nathpaszorn Kaewrattanaamporn] , [co] พัชราณี ภวัตกุล , สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ , เรวดี จงสุวัฒน์
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนลงพุงในพนักงานชาย บริษัทผลิตรถยนต์ที่ทำงานรอบกลางคืน Prevalence of Metabolic Syndrome and Associated Factors Among Night Time Male Operators in Automotive Industry

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2014;37(127):84-97.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Metabolic syndrome; Night time operators; Health behaviours 
คำสำคัญ : ภาวะอ้วนลงพุง; พนักงานที่ทำงานรอบกลางคืน; พฤติกรรมสุขภาพ 
 

 56 เวียงสวรรค์ กิตติพงษ์[Viengsavanh Khitthiphong] , [co] เนตร หงษ์ไกรเลิศ[Nate Hongkailert] , จุฑาธิป ศีลบุตร
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Preventive behavior of sexually transmitted diseases among high school students in vientiane, LAO P.D.R

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2014;12(3):65-77.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Sexually transmitted diseases; prevention; students; Lao P.D.R. 
คำสำคัญ : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์; การป้องกัน; นักเรียน; ประเทศลาว 
 

 57 [Mintra Pruck-Ngern] , [Sittiporn Pattaradilokrat] , [Kamlang Chumpolbanchorn] , สุนทร พิมพ์นนท์ , [Pongchai Harnyuttanakorn] , ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล , [co] ทวี สายวิชัย
Refractoriness of the natural malaria vector Culex quinquefasciatus to Plasmodium gallinaceum

Journal = Journal of Tropical Medicine and Parasitology Dec. 2014;37(2):60-68.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Malaria; Plasmodium gallinaceum; Transmission; Culex quinquefasciatus 
 

 58 [Waleed Ali Ahmed Mohammed] , [co] จารุวรรณ ธาดาเดช , วิริณธิ์ กิตติพิชัย , [Krit Pongpirul]
Relationship between leadership behaviors and job satisfiction among nurses in hospitals of South Kordofan State, Sudan

Journal = Journal of Nursing Sciences Oct.-Dec. 2014;32(4):70-77.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Leadership behavior; Job satisfaction; Nurses; South Kordofan State; Sudan 
 

 59 วิชุดา บุษบงค์[Wichuta Budsabong] , [co] นพพร โหวธีระกุล , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , เพชร รอดอารีย์[Petch Rawdaree] , ดุสิต สุจิรารัตน์
บทบาทของแรงจูงใจในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า การดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร Role of Motivation in the Relationship between Depression, Self-Care, and Glycemic Control of Type 2 Diabetes in Patients Attending a Tertiary Care Hospital, Bangkok

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2014;44(1):4-16.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : motivation; depression; diabetes self-care; type 2 diabetes patients; glycemic control 
คำสำคัญ : แรงจูงใจ; ภาวะซึมเศร้า; การดูแลตนเองเกี่ยวกับเบาหวาน; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; การควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด 
 

 60 ไพลิน สันติวรนันท์[Pailin Santivoranan] , กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์[Krithakorn Pratumvong] , จีรนันท์ แกล้วกล้า
ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร Satisfaction of Insured Persons in Hospital Services in Bangkok Metropolis

Journal = Journal of Nursing Science Chulalongkorn University Sep.-Dec. 2014;26(3):50-58.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Satisfaction; Hospital services; Insured persons 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ; บริการของโรงพยาบาล; ผู้ประกันตน 
 

 61 เด่นนภา ปัดทุม[D. Pudthum] , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์[S. Pitayarangsarit] , [co] อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
เครือข่ายทางสังคมและการสูบบุหรี่ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา Social Networks and Smoking of Vocational College Students

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2014;37(128):88-101.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Social network; Smoking; Vocational college students; Tobacco control policy 
คำสำคัญ : เครือข่ายทางสังคม; การสูบบุหรี่; นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา; มาตรการในการควบคุม 
 

 62 ก้อนคำ พลวงค์[Konkham Phonwong] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย
การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Substitutes for Leadership and Organizational Citizenship Behavior of Public Health Officers in Sub-District Health Promoting Hospitals

Journal = Journal of Health Systems Research Oct. 2014;8(4):355-363.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Organizational Citizenship Behavior; Substitutes for Leadership; Public Health Officers; Subdistrict Health Promoting Hospitals 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ; การทดแทนความเป็นผู้นำ; เจ้าหน้าที่สาธารณสุข; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

 63 ปิยนุช แก้วคำรอด[Piyanuch Kaewcumrod] , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ
การทำงานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร Teamwork Perceived by the Staff, Environment and Sanitation Section. District Office in Bangkok, Bangkok Metropolitan Administration

Journal = Kuakarun Journal of Nursing Jan.-Jun. 2014;21(1):129-143.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Team work; Working atmosphere; Communication; Officers of environment and sanitation; Officer of district, Bangkok Metropolitan 
คำสำคัญ : การทำงานเป็นทีม; บรรยากาศในการทำงาน; การติดต่อสื่อสาร; เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร 
 

 64 ขวัญชนก สุวรรณา[Kwanchanok Suwanna] , สายพิณ ประเสริฐสุขดี[Saipin Prasertsukdee] , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
ความเชื่อถือได้ในการประเมินซ้ำและความสอดคล้องภายในเนื้อหาของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของเด็กซีพี (ภาษาไทย) Test-Retest Reliability and Internal Consistency Palsy Quality of Life Questionnaire (Thai Version)

Journal = Thai Journal of Physical Therapy May.-Aug. 2014;36(2):60-69.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Cerebral palsy; Questionnaire; Reliability; Quality of life; CP-QOL-Cild 
 

 65 จำนงค์ แก้วนาวี[J. Kaewnawee] , สุรินธร กลัมพากร , กิตติกร นิลมานัต[K. Nilmanat] , ปรีชา กาฬแก้ว[P. Kankaew]
การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม The Development of smoke free community model in Khokpho district, Pattani province : A participatory action research

Journal = Thai Journal of Nursing Jan.-Mar. 2014;63(1):6-14.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Participatory action research; Smoke free community 
 

 66 สิรี สุวรรณ์ศิลป์[Siree Suwansin] , สุปรียา ตันสกุล , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
ผลของโปรแกรม VFRUITS-VVEGETABLES เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร The Effect of Vfruits-Vvegetables Program for Changing Fruits and Vegetables Consumption Behavior in the Fifth-Grade Students in Bangkok

Journal = The Public Health Journal of Burapha University Jul.-Dec. 2014;9(2):97-107.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Fruits and vegetables comsumption; Fifth-grade students; Socialcognitive theory; Vfruits-vvegetables program 
คำสำคัญ : การบริโภคผักและผลไม้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทฤษฎีทางปัญญาสังคม โปรแกรม VFRUITS-VVEGETABLES 
 

 67 นะฤเนตร จุฬากาญจน์ , [co] สุนีย์ ละกำปั่น , อาภาพร เผ่าวัฒนา
ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์หลักการคิดแบบพุทธกรรม (โยนิโสมนสิการ) The Effects of Emotional Quotient Development Program by Applying Principles of Buddhist (Yonisomanasikara) for High School Students

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2014;28(1):82-101.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Emotional quotient development; Principles of Buddhist (Yonisomanasikara); High school students 
คำสำคัญ : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์; หลักการคิดแบบพุทธธรรม(โยนิโสมนสิการ); นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 68 ฐานดา เกียรติเกาะ[Thanada Keatkor] , [co] นฤมล เอื้อมณีกูล , สุนีย์ ละกำปั่น , อาภาพร เผ่าวัฒนา
ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยง The Effects of Sexual Abuse Prevention Program for Female Teenager at Risk

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2014;28(1):55-69.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Sexual Abuse; Prevention; Female Teenager at Risk 
คำสำคัญ : การถูกล่วงละเมิดทางเพศ; การป้องกัน; วัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยง 
 

 69 กวินารัตน์ สุทธิคนธ์[Kawinarat Suthisukon] , สุพัตรา ศรีวณิชชากร[Supattra Srivanichakorn] , จุฑาธิป ศีลบุตร , เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล[Kriengsak Thamma-Aphiphol] , สมชาย วิริภิรมย์กูล[Somchai Viripiromgool]
ศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการดูแลผู้สูงอายุทุพพลภาพในชุมชน The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community

Journal = Journal of Health Systems Research Apr.-Jun. 2014;8(2):132-141.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Elderly; Elderly?s health; Disabled; Local organization management 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; สุขภาพผู้สูงอายุ; ทุพพลภาพ; องค์กรท้องถิ่นการจัดการ 
 

 70 พิชชานันท์ ทองหล่อ[Pichchanun Tonglor] , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ
การศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง The study of Organizational Citizenship Behavior of the Staff at the Institute of Dermatology

Journal = Region 4 Medical Journal Sep.-Dec. 2014;16(3):214-221.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Behavior; Organizational Citizenship Behavior; Value 
คำสำคัญ : พฤติกรรม; พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ; ค่านิยม 
 

 71 สุรินธร กลัมพากร , รวีวรรณ วัชรางค์กุล[W. Watcharangkul] , สุขวัฒนา เกิดม่วง[S. Kerdmuang]
สถานการณ์การใช้ยาสูบของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากสรุปรายงานการใข้สารเสพติด Tobacco use among Thai students, Office of the basic education commission of Thailand: A secondary data analysis from substance use report

Journal = Thai Journal of Nursing Jan.-Mar. 2014;63(1):55-63.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Youth; Tobacco use; Substance use 
 

 72 ศศิธร สุรียะ , สุธี อยู่สถาพร , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ
ค่านิยมในการทำงาน ความผูกพันองค์กร กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร ของพยาบาลพวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง WORK VALUE, ORGANIZATION COMMITMENT, AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF REGISTERED NURSES IN A HOSPITAL

Journal = Vajira Nursing Journal Jul.-Dec. 2014;16(2):55-69.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR; WORK VALUE; ORGANIZATION COMMITMENT 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการเป็นสามชิกที่ดีขององค์กร; ค่านิยมในการทำงาน; ความผูกพันองค์กร 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี