ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2012

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2012

 

ระดับนานาชาติ


 1 Piyanut Xuto(ปิยะนุช ชูโต) , Nittaya Sinsuksai(นิตยา สินสุกใส) , Noppawan Piaseu(นพวรรณ เปียซื่อ) , Dechavudh Nityasuddhi , Vorapong Phupong(วรพงศ์ ภู่พงศ์)
แบบจำลองเชิงเหตุผลเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินหลังคลอดของสตรีไทย A Causal Model of Postpartum Weight Retention among Thais
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2012;16(1):48-63.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Gestational weight gain; Physical activity; Postpartum weight retention; Postpartum women 
คำสำคัญ : น้ำหนักที่ขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ กิจกรรมทางกาย น้ำหนักเกินหลังคลอด สตรีหลังคลอด 
 

 2 Chutima Deesawat , [co] Chaweewon Boonshuyar , Nutkamol Chansatitporn , Chukiat Viwatwongkasem , Lukkhana Termsirikulchai
การวิเคราะห์พหุระดับการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ A Multilevel Study of Smoking among Youths in School at Buriram Province
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S78-S86.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Multilevel, Smoking, Youths in school 
 

 3 Wisit Chaveepojnkamjorn
Alcohol Consumption Patterns among Vocational School Students in Central Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2012;43(6):1560-1567.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : alcohol consumption patterns, vocational school students, central Thailand 
 

 4 Wirin Kittipichai , Hatairat Sataporn , Nithat Sirichotiratana , [co] Phitaya Charupoonphol
Alcoholic Beverages Drinking among Female Students in a Tourist Province, Thailand
This Journal is in Beall's List : Journal = Global Journal of Health Science Jan. 2012;4(1):57-64.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Female student, Drinking, Alcoholic beverage, Tourist province 
 

 5 Somsiri Decharat , Pornpimol Kongtip , Prapin Thampoophasiam , Anamai Thetkathuek
An examination of blood lead levels in thai nielloware workers
Journal = Safety and Health at Work Sep. 2012;3(3):216-223.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Inorganic lead, Home workers, Small enterprises 
 

 6 Chatrapa Hudthagosol , Ella Haddad , Rewadee Chongsuwat
การเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระของวอลนัทและปลาที่มีไขมัน Antioxidant Activity Comparison of Walnuts and Fatty Fish
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S179-S188.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Walnuts, Fatty fish, Polyunsaturated fatty acids, Oxygen radical absorbance capacity, Cardiovascular disease 
 

 7 Kannika Pombubpa , [co] Leera Kittigul
Assessment of a rapid immunochromatographic test for the diagnosis of norovirus gastroenteritis
Journal = European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Feb. 2012;31(9):2379-2383.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : - 
 

 8 Samrerng Prummongkol , Chotechuang Panasoponkul , Chamnarn Apiwathnasorn , [co] Usa Lek-Uthai
Biology of Culex sitiens, a predominant mosquito in Phang Nga, Thailand after a tsunami
Journal = Journal of Insect Science Jan. 2012;12(11):1-8.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Culex sitiens, filariasis vector, biting cycle, breeding habitats, colonization, longevity 
 

 9 Stephen L. Hamann , Jeremiah Mock , Sibasis Hense , [co] Naowarut Charoenca , Nipapun Kungskulniti
Building tobacco control research in Thailand: Meeting the need for innovative change in Asia
Journal = Health Research Policy and Systems Jan. 2012;10: Article No.3.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : tobacco control, smoking, policy, research, capacity building, secondhand smoke, Thailand, Asia 
 

 10 Penrawee Meerith , Kitiphong Harncharoen , Mayuna Srisuphanunt , [co] Orawan Kaewboonchoo
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งและพฤติกรรมการป้องกันของผู้ขายเนื้อสัตว์ปิ้งย่าง Cancer Risk Perception and Preventive Behaviors among Grilled Meat Vendors
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S56-S60.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Cancer risk perception, Preventive behavior, Grilled meat vendor, Bangkok 
 

 11 Nidup Dorji , [co] Oranut Phacheun , Chaweewon Boonshuyar
การเคี้ยวหมาก: ทำไมบุคคลากรผู้ให้บริการสุขภาพที่ปฏิบัติงานเมืองทิมพูประเทศภูฏานจึงเคี้ยวหมาก Chewing of Betel Quid: Why do Health Care Providers in Thimphu, Bhutan, Do It?
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S147-S153.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Betel quid chewing, Health care providers, Thimphu 
 

 12 Lukkhana Termsirikulchai , [co] Mondha Kengganpanich , Saranya Benjakul , Tharadol Kengganpanich
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย Cigarette Consumption among Foreign Tourists in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S71-S77.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Cigarette consumption, Tourists, Thailand 
 

 13 Prasutr Thawornchaisit(ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์) , Weerawan Amornsak , Pakpimol Mahannop , Prayute Bhuddhirakkul / Prayute Buddhirakkul , Wongdyan Pandii , Paul A. Connellan , Dion R. Thompson , [co] Don J. Brushett , Carol Ann Morris
Combined Neem oil 6% w/w and Eucalyptus oil 16% w/w lotion for treating head lice: In vitro and in vivo efficacy studies
Journal = Journal of Pharmacy Practice and Research Sep 2012;42(3):189-192.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 14 Piyawan Pokpalagon(ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์) , Somchit Hanucharurnkul(สมจิต หนุเจริญกุล) , Ruth McCorkle , Tassanee Tongprateep(ทัศนีย์ ทองประทีป) , Autchareeya Patoomwan(อัจฉริยา ปทุมวัน) , Chukiat Viwatwongkasem
เปรียบเทียบวิธีการดูแล และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในสี่ระดับของการดูแลที่แตกต่างกัน Comparison of Care Strategies and Quality of Life of Advanced Cancer Patients from Four Different Palliative Care Settings
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Oct.-Dec. 2012;16(4):326-342.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Levels of palliative care services; Quality of life; Advanced cancer 
คำสำคัญ : ระดับของการดูแลแบบประคับประคอง; คุณภาพชีวิต; มะเร็งระยะลุกลาม 
 

 15 Nuchanad Jeangsawang(นุชนาฏ แจ้งสว่าง) , Porntip Malathum(พรทิพย์ มาลาธรรม) , Orasa Panpakdee(อรสา พันธ์ภักดี) , Dorothy Brooten , Dechavudh Nityasuddhi
เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการจัดการโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ระหว่างผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาบาลผู้มีประสบการณ์ และพยาบาลจบใหม่ Comparison of Outcomes of Discharge Planning and Post-Discharge Follow-up Care, provided by Advanced Practice, Expert-byexperience, and Novice Nurses, to Hospitalized Elders with Chronic Healthcare Conditions
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Oct.-Dec. 2012;16(4):343-360.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Advanced practice nurse; Discharge planning and follow-up care; Elderly; Chronic healthcare conditions; Outcomes 
คำสำคัญ : ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง; การวางแผนจำหน่ายและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง; ผู้สูงอายุ; ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง; ผลลัพธ์ 
 

 16 Suporn Apinantavech , Chukiat Viwatwongkasem , [co] Mathuros Thipayamongkolkul , Wit Wichaidit(วิทย์ วิชัยดิษฐ์) , Rassamee Sangthong
ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร Consequences and Associated Factors of Youth Gambling
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S21-S29.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Gamble, Pathological gambling, Youth, Consequence 
 

 17 Prasit Leerapan , [co] Tharadol Kengganpanich , Malinee Sombhopcharoen
สมรรถนะหลักในการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังของหัวหน้าสถานบริการสุขภาพระดับตำบลในประเทศไทย Core Competencies to Prevent and Control Chronic Diseases of Tambol Health Centers? Head in Thailand.
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S38-S47.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Core competencies, Chronic disease, Tambol Health Center (THC) 
 

 18 Leera Kittigul , Apinya Panjangampatthana , Kannika Pombubpa , Yuthana Taweekate , Supornwit Pungchitton , Pornphan Diraphat , Kanokrat Siripanichgon
Detection and genetic characterization of norovirus in environmental water samples in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2012;43(2):323-331.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : norovirus, genotype, water, RT-nested PCR 
 

 19 Kamonrat Kittipimpanon(กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์) , [co] Kwanjai Amnatsatsue , Patcharaporn Kerdmongkol , Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา มารุโอ จารุพัฒน์) , Dechavudh Nityasuddhi
การพัฒนาและประสิทธิผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุไทย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Development and Evaluation of a Community-based Fall Prevention Program for Elderly Thais
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2012;16(3):222-235.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Community-based fall prevention program; Elderly Thais; Urban community; Action research 
คำสำคัญ : รูปแบบการป้องกันการหกล้มโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน; ผู้สูงอายุไทย; ชุมชนเมือง; วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 

 20 Noppawan Pukpobsuk(นพวรรณ พุกพบสุข) , Orasa Panpakdee(อรสา พันธ์ภักดี) , Wantana Maneesriwongul(วันทนา มณีศรีวงศ์กูล) , Chukiat Viwatwongkasem , Atiporn Ingsathit(อติพร อิงค์สาธิต)
การพัฒนาและคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วย Dialysis Development and Psychometric Properties of the Thai Health-Related Quality of Life Instrument for Dialysis Patients
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2012;16(2):154-168.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Health-related quality of life; Instrument development; Psychometric properties; Dialysis patients 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ; การพัฒนาเครื่องมือวัด; คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา; ผู้ป่วย dialysis 
 

 21 Ann Jirapongsuwan , Andrew J. Englande , Peter J. Fos
การพัฒนาแบบจำลองการตัดสินใจต่อภัยพิบัติทางน้ำสำหรับพยาบาลในประเทศไทย Development of a water-related disaster decision model for nurses in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S120-S126.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Nursing management, Decision model, Water-related disaster management, Delphi technique, Simple multiattribute rating technique 
 

 22 Pattrawadee Makmee , Kwanmuang Kaeo-dum-koeng , Sirinthorn Sinjindawong , Doungnetre Thummakul , Ujsara Prasertsin
Development of Happy Workplace Index in Private Organization by Size of Organizations in Context of Thailand
Journal = International Journal of Multidisciplinary Thought 2012;2(3):395-401.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Happy workplace index, Index by size, Private sector, Organizations 
 

 23 Panan Pichayapinyo , Wonpen Kaewpan , Pimsurang Taechaboonsermsak
ผลของสมุดบันทึกสุขภาพส่วนบุคคลต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมสุขภาพในประชากรไทยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด Effect of personal health record booklet (PHRB) to knowledge, self-efficacy and healthy behaviors among Thai population at risk of cardiovascular disease (CVD)
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S48-S55.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Personal health record booklet, Self-efficacy, Thai population, Cardiovascular disease 
 

 24 Pichitpong Soontornpipit
ผลกระทบของการแพร่คลื่นและการดูดซึมจำเพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกฝังในร่างกายของมนุษย์ Effects of Radiation and SAR from Wireless Implanted Medical Devices on the Human Body
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S189-S197.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Biotelemetry, Implantable antenna, Medical device, Specific absorption rate (SAR) 
 

 25 James Truscott , Christophe Fraser , Simon Cauchemez , Aronrag Cooper Meeyai , Wes Hinsley , Christl A. Donnelly , Azra Ghani , Neil uson
Essential epidemiological mechanisms underpinning the transmission dynamics of seasonal influenza
Journal = Journal of the Royal Society Interface Feb. 2012;9(67):304-312.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : seasonal influenza, multiple strains, model comparison 
 

 26 Ujsara Prasertsin , Kwanmuang Kaeo-dum-koeng , Doungnetre Thummakul
Evaluation The Happy Workplace Index (HWI) Media According to Company Happiness Check Approach
Journal = International Journal of Multidisciplinary Thought 2012;2(4):231-238.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Media evaluation; Happy workplace index; Company happiness check 
 

 27 Pornpimol Kongtip , Tiyaporn Anthayanon(ติยาพร อัณฑยานนท์) , Witaya Yoosook , Chompunut Onchoi
การสัมผัสฝุ่นละออง CO2, CO, VOCs ของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร Exposure to particulate matter, CO2, CO, VOCs among bus drivers in Bangkok
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S169-S178.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : PM2.5, PM10, VOCs, CO, CO2, Bus drivers, Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) 
 

 28 Pornpimol Kongtip , Smart Preklang , Witaya Yoosook , Suttinun Chantanakul
การรับสัมผัสไตรโนโตรโทลูอีน และผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตปืนและกระสุน Exposure to Trinitrotoluene and Health Effects among Workers in an Artillery and Ammunition Plant
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S154-S160.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT), 2-amino-4,6-dinitrotoluene (2ADNT), 4-amino-2,6-dinitrotoluene (4ADNT), Gas chromatography mass spectrometry (GCMS) 
 

 29 Supisara Charoenpaitoon , Ann Jirapongsuwan , Sopin Sangon , Pratana Satitvipawee , [co] Surintorn Kalampakorn
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในแรงงานสตรีภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Factors associated with Depression among Thai Female Workers in the Electronics Industry
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S141-S146.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Depression, Female workers, Effort-reward imbalance, Electronic industry 
 

 30 Suttama Suwanmanee(สุตตมา สุวรรณมณี) , [co] Sutham Nanthamongkolchai , Chokchai Munsawaengsub , Pimsurang Taechaboonsermsak
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา Factors Influencing the Mental Health of the Elderly in Songkhla, Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S8-S15.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Mental health, Elderly, Thai GHQ, Family relationship, Physical health condition, Senior citizens 
 

 31 Kessiri Wongkongkam , Orapan Thosingha(อรพรรณ โตสิงห์) , Barbara J. Riegel , Ketsarin Utriyaprasit , Chanean Ruangsetakit , Chukiat Viwatwongkasem
Factors influencing the presence of peripheral arterial disease among Thai patients with type 2 diabetes.
Journal = European Journal of Cardiovascular Nursing Mar. 2012;11(1):70-76.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 32 Anussara Chesun , Kitiphong Harncharoen , Pimsurang Taechaboonsermsak , [co] Sukhontha Siri
Factors Related with Cervical Cancer Screening Test among Thai Muslim Women in Satun Province
Journal = Asia Journal of Public Health Sep.-Dec. 2012;3(3):79-85.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Cervical cancer screening; Pap test; Thai muslim women 
 

 33 Varakorn Kosaisavee , Usa Lek-Uthai , Rossarin Suwanarusk , Gruner Anne Charlotte , Bruce Russell , Francois Henri Nosten , Laurent Renia , [co] Georges Snounou
Genetic Diversity in New Members of the Reticulocyte Binding Protein Family in Thai Plasmodium vivax Isolates
Journal = PLoS ONE Mar. 2012;7(3): Article No.e32105.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : - 
 

 34 Wonpen Kaewpan , Surintorn Kalampakorn
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุในประเทศไทย Health Status and Health Promoting Behaviors among Aging Workers in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S16-S20.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Health status, Health promoting behaviors, Aging workers 
 

 35 Chanuantong Tanasugarn , Krid Thongbunjob
กระบวนการค้นหาทุนมนุษย์ในชุมชน:จุดเชื่อมโยงระหว่างเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนเพื่อการทำงาน ขับเคลื่อนชุมชน Human Capital Identification Process: Linkage for Family Medicine and Community Medicine to Mobilize the Community
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S94-S101.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Human capital, Social capital, Community mobilization, Family medicine, Community medicine 
 

 36 Sirintip Chaichalotornkul(สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล) , Wisuda Suvitayavat , Vanida Sangalangkarn , Yuko Nawa , Kiyoshi Kiyoshi , Koichi Kawahara , Tawee Saiwichai , Somphong Narkpinit , Pratap Singhasivanon(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Ikuro Maruyama , [co] Salunya Tancharoen
Inhibition of HMGB1 translocation by green tea extract in rats exposed to environmental tobacco smoke
Journal = EnvironmentAsia Jan. 2012;5(1):70-76.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : green tea, HMGB1, environmental tobacco smoke (ETS), nuclear translocation 
 

 37 Bhusita Intaraprasong , Warunee Dityen , Peera Krugkrunjit , Thanya Subhadrabandhu
ความพึงพอใจในงานและการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior of Personnel at One University Hospital in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S102-S108.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Organizational citizenship behavior, Job satisfaction 
 

 38 Ann Jirapongsuwan , [co] Orawan Likitpornswan(อรวรรณ ลิขิตพรสวรรค์) , Somporn Kandradusadi Triamchaisri , Pimsupa Chandanasotthi
Job Strain and Family Well-being Among Public Health Nurses in Bangkok Metropolitan Administration, Thailand
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Jul. 2012;24(4):556-564.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : family well-being, job strain, social support, publish health nurses, women?s health, family medicine 
 

 39 Somsri Sumet , [co] Nawarat Suwannapong , Nopporn Howteerakul , Chuthipat Thammarat
Knowledge management model for quality improvement in the hemodialysis unit of a non-profit private hospital, Bangkok, Thailand
Journal = Leadership in Health Service 2012;25(4):306-317.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Health services, Hemodialysis, Job satisfaction, Knowledge management, Patient satisfaction, Quality improvement, Quality of life, Thailand 
 

 40 Pipat Luksamijarulkul , Yuwadee Ratthanakhot , Pisit Vatanasomboon
ปริมาณเชื้อจุลลินทรีย์และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในตัวอย่างอากาศภายในอาคารสงเคราะห์เด็กแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร Microbial Counts and particulate matter levels in Indoor air samples collected from a child home-care center in Bangkok, Thailand.
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S161-S168.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Indoor air quality, Microbial count, PM10, Child home-care center 
 

 41 Chukiat Viwatwongkasem , Jirawan Jitthavech , Dankmar Bohning , Vichit Lorchirachoonkul
Minimum MSE Weights of Adjusted Summary Estimator of Risk Difference in Multi-Center Studies
Journal = Open Journal of Statistics Jan. 2012;2(1):48-59.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Minimum MSE Weights, Optimal Weights, Cochran-Mantel-Haenszel Weights, Inverse Variance Weights, Multi-Center Studies, Risk Difference 
 

 42 Napat Yaowabut , [co] Pornpimol Kongtip , Witaya Yoosook
Modified method for determination of PAHs in Ambient Air in Bangkok Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry
Journal = Journal of Health Research Jan.-Feb. 2012;26(1):7-14.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), Ambient air, Bangkok 
 

 43 Chatinai Chusai , [co] Kasemsan Manomaiphiboon , Phirun Saiyasitpanich , Sarawut Thepanondh
NO2 and SO2 dispersion modeling and relative roles of emission sources over Map Ta Phut industrial area, Thailand
Journal = Journal of the Air and Waste Management Association Aug. 2012;62(8):932-945.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : - 
 

 44 Aronrag Cooper Meeyai , Ben Cooper , Richard Coker , Wirichada Pan-ngum , Pasakorn Akarasewi , Sopon Iamsirithaworn
Pandemic influenza H1N1 2009 in Thailand
Journal = WHO South-East Asia Journal of Public Health Jan. 2012;1(1):59-68.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Reproduction number, pandemic, influenza, H1N1, Thailand 
 

 45 Brandon Edwin Fisher , Boothroyd, I. Renee , Muchieh Maggy Coufal , Baumann, C. Linda , Jean Claude Mbanya , Mary Jane Rotheram-Borus , Boosaba Sanguanprasit , Chanuantong Tanasugarn
Peer support for self-management of diabetes improved outcomes in international settings
Journal = Health Affairs Jan. 2012;31(1):130-139.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : - 
 

 46 Chokchai Munsawaengsub , Basamat Berair Ebella Mohammed Khair , Sutham Nanthamongkolchai
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเขตกรุงเทพมหานคร:คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ People Living with HIV/AIDS in the City of Bangkok: Quality of Life and Related Factors
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S127-S134.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Quality of life, People living with HIV/AIDS, Self-esteem, Family relationships, Social support, City of Bangkok 
 

 47 Mondha Kengganpanich , [co] Lukkhana Termsirikulchai , Saranya Benjakul
มาตรการทางนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถด้านการควบคุมยาสูบของประเทศ Policy Measures on Strengthening and Developing Capabilities for National Tobacco Control in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S61-S70.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Strengthen and develop capacity, National tobacco control plan 
 

 48 Fuangfa Utrarachkij , Srirat Pornraungwong , Kanokrat Siripanichgon , Chie Nakajima , Yasuhiko Suzuki , [co] Orasa Suthienkul
Possible horizontal transmission of Salmonella via reusable egg trays in Thailand
Journal = International journal of Food Microbiology Mar. 2012;154(1-2):73-78.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Salmonella, Egg farm, Market, Drug resistance, Reusable egg tray 
 

 49 Siriyupa Sananreangsak , [co] Punyarat Lapvongwatana , Kamonmarn Virutsetazin(กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน) , Poranee Vatanasomboon , Nan Gaylord
Predictors of family management behavior for children with thalassemia
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2012;43(1):160-171.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : family management, family caregivers, behavior, thalassemia, children 
 

 50 Pratana Satitvipawee , Warunnee Wongkhang , Sarika Pattanasin , Penprapai Hoithong , [co] Adisak Bhumiratana
Predictors of malaria-association with rubber plantations in Thailand
Journal = BMC Public Health Dec. 2012;12: Article No.1115.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Health behavioral factors, Insecticide-treated nets, Long-lasting insecticidal nets, Malaria associated rubber plantations, Occupational risk, Personal protection behaviors, Sleeping under mosquito-nets 
 

 51 Tanasri Sihabut , Nikhom Laemsak
Production of oil palm frond fiberboard and its sound absorption characteristics
Journal = Agriculture and Natural Resources Jan. 2012;46(1):120-126.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : fiberboard, oil palm, acoustic meterial, sound absorption, natural fibers 
 

 52 Salisa Chumsantea , [co] Kornkanok Aryusuk(กรณ์กนก อายุสุข) , Supathra Lilitchan , Narumon Jeyashoke , Kanit Krisnangkura(คณิต กฤษณังกูร)
Reducing Oil Losses in Alkali Refining
Journal = Journal of the American Oil Chemists' Society Oct. 2012;89(10):1913-1919.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Alkali refining, Neutralization, Demulsification, Edible oil, Salts Tannic acid 
 

 53 Sarika Pattanasin , Pratana Satitvipawee , Warunnee Wongklang , Chukiat Viwatwongkasem , Adisak Bhumiratana , Pichitpong Soontornpipit , [co] Sutthi Jareinpituk
Risk factors for malaria infection among rubber tappers living in a malaria control program area in Southern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2012;43(6):1313-1326.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : rubber plantation, malaria, risk, insecticide-treated net (ITN), longlasting insecticidal net (LLIN), farming hut, Thailand 
 

 54 Kulaya Narksawat , Nutkamol Chansatitporn , Panuwat Panket , Jariya Hangsantea
Screening high-risk population for hypertention and type 2 diabetes among Thais
Journal = WHO South-East Asia Journal of Public Health Jul.-Sep. 2012;1(3):320-329.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Waist Circumference, body mass index, cutoffs, screening accuracy, hypertension, type 2 diabetes, Thailand 
 

 55 Suphawadee Panthumas , [co] Wirin Kittipichai , Supachai Pitikultang , Kanittha Chamroonsawasdi
Self-Care Behaviors among Thai Primigravida Teenagers
This Journal is in Beall's List : Journal = Global Journal of Health Science May 2012;4(3):139-147.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : teenager, primigravida, self-care behavior, self-esteem, perceived self-efficacy 
 

 56 Chardsumon Prutipinyo , Kamontip Maikeow , [co] Nithat Sirichotiratana
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Self-care behaviours of chemotherapy patients
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S30-S37.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Self-care behaviours, Cancer patients, Chemotherapy 
 

 57 Bhusita Intaraprasong , Sureporn Potjanasitt , Junya Pattaraarchachai , Chavalit Meennuch(ชวลิต หมื่นนุช)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเชิงสถานการณ์ลักษณะงานของพยาบาล กับความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก Situational Leadership Styles, Staff Nurse Job Characteristics Related to Job Satisfaction and Organizational Commitment of Head Nurses Working in Hospitals Under the Jurisdiction of The Royal Thai Army
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S109-S119.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Situational leadership styles, Staff nurse job characteristics, Job satisfaction, Organizational commitment 
 

 58 Mathuros Thipayamongkolkul
Spatial and Temporal Heterogeneity in Vulnerability to Dengue among Thai villages, Prachuap Khirikhan, 2003?2007
Journal = Asia Journal of Public Health Sep.-Dec. 2012;3(3):94-101.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Spatial; Temporal; Dengue; Village 
 

 59 Naowarut Charoenca , Jeremiah Mock , [co] Nipapun Kungskulniti , Sunida Preechawong , Nicholas Kojetin , Stephen L. Hamann
Success counteracting tobacco company interference in Thailand: An example of FCTC implementation for low- and middle-income countries
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Apr. 2012;9(4):1111-1134.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : tobacco control, transnational tobacco companies, tobacco industry interference, policymaking, Framework Convention on Tobacco Control, Article 5.3, World Health Organization, Thailand 
 

 60 Sirinthorn Sinjindawong , Kwanmuang Kaeo-dum-koeng , Pattrawadee Makmee
Synthesis and Accumulation Knowledge from Happy Workplace Management
Journal = International Journal of Bussiness and Management Studies 2012;1(3):267-275.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Happy workplace, Synthesis knowledge, Accumulation knowledge 
 

 61 Doungnetre Thummakul , Kwanmuang Kaeo-dum-koeng , Ujsara Prasertsin , Sirinthorn Sinjindawong , Pattrawadee Makmee
The Development of Happy Workplace Index
Journal = International Journal of Bussiness and Management Studies 2012;1(2):527-536.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Development, Happy workplace index, Company happiness check 
 

 62 Tippanarat Vichayanrat , Allan Steckler , [co] Chanuantong Tanasugarn , Duangjai Lexomboon
The evaluation of a multi-level oral health intervention to improve oral health practices among caregivers of preschool children
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2012;43(2):526-539.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : social ecological model, oral health promotion, early childhood caries, caregivers, preschool children 
 

 63 Varakorn Kosaisavee , Ian Hastings , Alister Craig , [co] Usa Lek-Uthai
การกระจายทางภูมิศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงอัลลีลของเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ในพื้นที่ประเทศไทย The Geographical Distribution of Allele Polymorphisms of Plasmodium vivax in Different Regions of Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S135-S140.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Plasmodium vivax, PvMSP1, PvCSP, Heterozygosity, Linkage disequilibrium 
 

 64 Kyaw Min , [co] Kanittha Chamroonsawasdi , Surasak Taneepanichskul , Ratana Somrongthong , Damrong Reinprayoon , Dusit Sujirarat , Nawakamon Suriyan
The Model Development of Participatory Education on Adolescent Reproductive Life (PEARL) Programme to prevent Unintended Pregnancy among Myanmar Migrant Adolescent and Youth in Samut Sakon Province, THAILAND: (Intermediate outcome and impact analysis)
Journal = Journal of Medicine and Medical Science May 2012;3(5):355-364.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Adolescent, Myanmar Migrants, Participatory Education, Unintended Pregnancy, Peer Volunteer 
 

 65 Sutham Nanthamongkolchai , Pimsurang Taechaboonsermsak , Chokchai Munsawaengsub , Arpaporn Powwattana
สุขภาพกายและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของย่ายายที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทของประเทศไทย The Physical Health and Self-esteem of the Grandmother Raising Grandchildren in Rural Areas of Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S1-S7.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Physical health, Self-esteem, Rural areas, Grandmothers raising children, Family relationships 
 

 66 Thanawan Buacharoen , [co] Pornpimol Kongtip , Prapin Tharpoophasiam , Suttinun Chantanakul , Dusit Sujirarat
ระดับโคตินีนในปัสสาวะและ25ไฮดรอกซี่วิตามินดีในซีรัมในผู้ชายที่สูบบุหรี่ The Urinary Cotinine and Serum 25 Hydroxyvitamin D Levels in Male Smokers
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95(Suppl.6):S87-S93.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Urinary cotinine, Serum 25 hydroxyvitamin D, Smokers, High-performance liquid chromatography 
 

 67 Pannee Pantaewan , Mondha Kengganpanich , Chanuantong Tanasugarn , Supreya Tansakul , Lukkhana Termsirikulchai , Dechavudh Nityasuddhi
Three intervention levels for improving smoking behavior among Royal Thai Army conscript
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2012;43(4):1018-1024.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Ecological madel, Smoking behavior, Conscripts 
 

 68 S. Saiyood , Alisa S. Vangnai , Duangrat Inthorn , [co] Paitip Thiravetyan(ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ)
Treatment of total dissolved solids from plastic industrial effluent by halophytic plants
Journal = Water, Air, and Soil Pollution Sep. 2012;223(8):4865-4873.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Halophytic plants, Total dissolved solids, Proline, Total sugar, S. maritima 
 

 69 Prayoon Fongsatitkul , [co] Panagiotis Elefsiniotis , David G Wareham
Two-phase anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste: estimation of methane production
Journal = Waste Management & Research Jul. 2012;30(7):720-726.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Organic fraction of municipal solid waste, anaerobic digestion, VFA generation, methane production, modelling 
 

 70 Chanida Thamsoonthorn(ชนิดา ธรรมสุนทร) , Romanee Kudngaogarm(รมณีย์ ขัดเงางาม) , Anchalee Naovaratsophon(อัญชลี เนาวรัตน์โสภณ) , Somchai Chaisupamongkollarp(สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ) , Chukiat Viwatwongkasem , Somsak Sripanaratanakul(สมศักดิ์ ศรีพนารัตนกุล) , Prapon Nipattasat(ประพนธ์ นิพัทธสัจก์) , Saithip Leevarakarn(สายทิพย์ ลีวรกานต์) , Sutthi Jareinpituk , Pratana Satitvipawee , Chaweewan Pakdethanakul(ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล)
การทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามคำบ่นจากการใช้ฟันเทียมฉบับภาษาไทยเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก Validation and Reliability of the Thai Version of Denture Complaint Questionnaire for Measuring Satisfaction of Complete Denture Patients
Journal = Journal of the Dental Association of Thailand Apr.-Jun. 2012;62(2):53-64.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Complete Denture; Denture Complaints; Reliability; Satisfaction; Validation 
 

 71 Pagaporn P. Pisarnturakit , Bret R. Shaw , Chanuantong Tanasugarn , [co] Poranee Vatanasomboon
Validity and reliability of the Early Childhood Caries Perceptions Scale (ECCPS) to assess health beliefs related to Early Childhood Caries prevention among primary caregivers of children under 5 years of age
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep 2012;43(5):1280-1291.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : rubber plantation, malaria, risk, insecticide-treated net (ITN), longlasting insecticidal net (LLIN), farming hut, Thailand 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 วาที สิทธิ[Wathee Sitthi] , มธุรส ทิพยมงคลกุล , [co] สุคนธา ศิริ
อาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล Adverse Events Following Immunization (AEFI) of Seasonal Influenza Vaccine

Journal = Vajira Medical Journal Jan.-Apr. 2012;56(1):65-75.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : adverse event; vaccine; seasonal influenza 
 

 2 วีณา เที่ยงธรรม , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุรินธร กลัมพากร
การวิเคราะห์งานวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข An Analysis of Health Promotion and Disease Prevention Research in Chronic Illness Populations: Published in Thai Journal of Public Health Nursing

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2012;26(2):1-11.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health promotion research, Chronic illness, Research review 
คำสำคัญ : การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, โรคเรื้อรัง, การวิเคราะห์งานวิจัย 
 

 3 อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุรินธร กลัมพากร , วีณา เที่ยงธรรม
การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เผยแพร่ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2552 An Analysis of Health Promotion and Disease Prevention Research Published in Journal of Public Health Nursing between 1997-2009

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2012;26(2):22-43.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health Promotion and Disease Prevention, Research Analysis 
คำสำคัญ : การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, การวิเคราะห์งานวิจัย 
 

 4 พัชราวดี คุณอุดม[Phasharavadee Khun-Udom] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุนีย์ ละกำปั่น , สุธรรม นันทมงคลชัย
การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูของมารดาที่มีบุตรอ้วน An Application of Health Protection Motivation Theory for Child Rearing in Mothers of Obese Children

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2012;26(3):31-44.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Obesity, School age, Protection Motivation theory, Participatory learning, Child rearing 
คำสำคัญ : ภาวะอ้วน เด็กวัยเรียน ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม/พฤติกรรมการเลี้ยงดู 
 

 5 อุมาพร พรมสะอาด[Umaporn Promsaard] , อุดม ลีลาทวีวุฒิ[Udom Leelataweewud] , สมชาติ โตรักษา , สุคนธา คงศีล
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร An Empowerment of Work Influencing The Job Competency of Registered Nurses, a Private Hospital, Bangkok Metropolis

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2012;42(2):92-102.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : work empowerment, competency of registered nurses, nursing, self-development and organization development, private hospital 
คำสำคัญ : การเสริมสร้างพลังอำานาจในการปฏิบัติงาน, สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ, การพยาบาล, การพัฒนาตนเองและองค์การ, โรงพยาบาลเอกชน 
 

 6 ชุติมา ชัยมณี[Chutima Chaimanee] , สมชาติ โตรักษา , พัชรา วงษ์สุวรรณ์[Patchara Wongsuwan]
การพัฒนางานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2548-2553 An improvement of Pap Smear Screening Service in HIVs women at Sanpatong Hospital, Chiang Mai Province, 2005-2010

Journal = Lanna Public health Journal Jan.-Apr. 2012;8(1):1-17.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : HIVs, Experimental development research, Pap smear, Follow-up, Continuous improvement 
คำสำคัญ : เอชไอวี, วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง, ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, ติดตามผลรักษา, พัฒนา 
 

 7 ณัฐสุภรณ์ โพธิ์โลหะกุล[Nasuporn Pohlohakul] , [co] ลักขณา เติมศิริกุลชัย , ธราดล เก่งการพานิช , พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายด้วยโยคะของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี Application of Self Efficacy Theory in Yoga Exercise among Female Students, Rajamangala University of Technology, Pathum Thani Province

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2012;42(2):29-43.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Yoga exercise; female students; self-efficacy 
คำสำคัญ : การออกกำลังกายด้วยโยคะ; นักศึกษาหญิง; การรับรู้ความสามารถตนเอง 
 

 8 สุกัญญา สุขีรัตน์[Sukanya Sukheerat] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , อรวรรณ แก้วบุญชู
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจังหวัดอ่างทอง Association Between Health Belief and Work-related Infection Prtvention Behavior Among First Responders, Angthong Province

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2012;28(1):9-22.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health belief model, Infection prevention behavior, First responders 
คำสำคัญ : แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ, ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 
 

 9 จุฑามาศ คชโคตร[Juthamart Khotchakhote] , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , อรวรรณ แก้วบุญชู
พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร Atherosclerosis Prevention Behaviors Among Kasikorn Bank Employees in Bangkok

Journal = Kuakarun Journal of Nursing Jan.-Jun. 2012;19(1):71-86.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Prevention behavior, Atherosclerosis, Bank employees 
คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกัน, โรคหลอดเลือดหัวใจ, พนักงานธนาคาร 
 

 10 กรวิกา แผ้วพลสง[Kornwika Peawponsong] , [co] ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , มณฑา เก่งการพานิช , วีณา เที่ยงธรรม
พฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรังอายุต่ำกว่า 5 ปี Caregiver's Care Behavior in Chronic Illness Children Under 5 Years

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2012;35(120):43-61.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Chronic illness children under 5 years; Caregiver; Care Behavior 
คำสำคัญ : เด็กป่วยเรื้อรังอายุต่ำกว่า 5 ปี; ผู้ดูแล; พฤติกรรมการดูแล 
 

 11 จิราพร คงทอง[Jiraporn Kongthong] , สุรชาติ ณ หนองคาย , ดุสิต สุจิรารัตน์ , เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล[Chet Ratchadapunnathikul]
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.2552 ของผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช Conformity with the Ministerial Regulations on Licensing and Operation of Video Game Service B.E.2552 of Video Game Service Entrepreneurs in Nakhon Si Thammarat Provice

Journal = Quality of Life and Law Journal 2012;: Article No.ฉบับพิเศษ:139-152.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Video Game, Online Game, Ministerial Regulations 
คำสำคัญ : วิดีโอเกม, เกมออนไลน์, กฎกระทรวง 
 

 12 ธนพร ศรัทธาพุทธ , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล , สุธี อยู่สถาพร
การกำกับดูแลการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางตาม พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ในเขตกรุงเทพมหานคร Cosmetic Products Distribution and Manufacturing Monitoring in the Bangkok Metropolitan area Under the Cosmetic Act B.E.2535

Journal = Quality of Life and Law Journal 2012;: Article No.ฉบับพิเศษ:101-114.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Monitoring, Cosmetic Acts, Manufacturing, Distribution 
คำสำคัญ : การกำกับดูแล, กฎหมาย, เครื่องสำอาง, การผลิตและการจำหน่าย 
 

 13 พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล , ฉัตรภา หัตถโกศล , อมรรัตน์ มีเครือรอด[Amornrat Meekhruerod] , วรารัตน์ ลาสุขัง[Wararat Lasukhang] , ดรัญพร เชื้อดวงผุย[Darunporn Chuaduangpuy]
การพัฒนาคุกกี้ข้าวกล้องสินเหล็ก Development of Sinlek Brown Rice Cookie

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2012;43(2): Article No.Suppl.:565-568.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Sinlek rice, brown rice, cookie 
คำสำคัญ : ข้าวสินเหล็ก ข้าวกล้อง คุกกี้ 
 

 14 จุฑามาศ จันทร์ฉาย , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
โปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเบาหวานและการจัดการตนเองของผู้ที่เป้นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 Diabetes Education and Self-management Program of Persons with Type 2 Diabetes, Prachuap Khiri Khan Province

Journal = The Public Health Journal of Burapha University Jul.-Dec. 2012;7(2):69-83.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Diabetes Education Program; Self-Management, Self-Efficacy 
คำสำคัญ : โปรแกรมเรียนรู้เรื่องโรคเบาหวาน; การจัดการตนเอง; การรับรู้ความสามารถตนเอง 
 

 15 ดวงใจ มาลัย , นัทธ์ชนัน ยศปินตา[N. Yotpinta] , อกนิฎฐา พูนชัย[A. Poonchai] , อมรรัตน์ บุญศรี[A. Boonsri]
ผลของไคโตซานต่อการยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ Effect of Chitosan on Shelf-life Extension of Lookchup

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2012;43(2): Article No.Suppl.:445-448.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : lookchup, chitosan, shelf-life 
คำสำคัญ : ขนมลูกชุบ ไคโตซาน อายุการเก็บรักษา 
 

 16 นฤมล เวชจักรเวร[Naruemon Watchjakwane] , [co] วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , ภารดี เต็มเจริญ , วงเดือน ปั้นดี
ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหญิงวัยหมดประจำเดือน Effect of Nutrition Promotion Program on Changes in Food Consumption and Physical Activity for Cardiovascular Disease Risk Prevention in Pre-menopausal Women

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2012;42(2):4-16.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : food, physical activity, cardiovascular disease risk, pre-menopausal women 
คำสำคัญ : อาหาร, กิจกรรมทางกาย, ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด, หญิงวัยก่อนหมดประจำาเดือน 
 

 17 นฤพนธ์ ทรงพระ , สุรชาติ ณ หนองคาย , สุธี อยู่สถาพร
ประสิทธิผลของมาตรการทางกฎหมายในการชดเชยแก่ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข Effectiveness of the Legal Measures for Injured Person's Compensation Resulting from Medical Damages

Journal = Quality of Life and Law Journal 2012;: Article No.ฉบับพิเศษ:59-73.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : effectiveness, legal measures, compensation, medical damages 
คำสำคัญ : ประสิทธิผล, มาตรการทางกฎหมาย, การชดเชยค่าเสียหาย, ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 
 

 18 สุภวรรณ สายสุด[Suphawan Saisut] , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , เพลินพิศ สุวรรณอำไพ[Plernpit Suwanaumpai]
การสัมผัสแอสเบสตอส แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและภาวะสุขภาพของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ Effects of Asbestos Exposure and Health Belief Model on Health Preventive Behaviors and Health Status among Car-Repair Workers

Journal = Journal of Health Science (Thai) Jan.-Feb. 2012;21(1):31-43.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : car-repaired workers, asbestos exposure, Health Belief Model 
คำสำคัญ : พนักงานอู่ซ่อมรถยนต์, การสัมผัสแอสเบสตอส, แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
 

 19 กันทรี ฤทธิ์เรืองเดช[K. Ritruengdech] , อรพิน เกิดชูชื่น[O. Kerdchoechuen] , ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์[N. Laohakunjit] , สุภัทร์ ไชยกุล
อิทธิพลของกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อคุณสมบัติทางความร้อน และรีโอโลยีของแป้งข้าวกล้องงอก Effects of Extrusion on Thermal and Rheological Properties of Pregelatinized Germinated Brown Rice Flour

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2012;43(2): Article No.Suppl.:321-324.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Chainat 1 rice, KDML 105 rice, single screw extruder, gelatinization, retrogradation 
คำสำคัญ : ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรูเดียว เจลาติไนเซชั่น รีโทรเกรเดชั่น 
 

 20 จรีภรณ์ ขวัญดี[Jareeporn Kwandee] , กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , จรวยพร สุภาพ , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ผลของโปรแกรมพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะการปฏิเสธและต่อรองเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในนักเรียนอาชีวศึกษาหญิง จังหวัดสมุทรปราการ Effects of Program to Enhance Knowledge, Attitude, Refusal and Bargaining Skills to Prevent Teenage Pregnancy among Vocational School Students, Samutprakarn Province.

Journal = Journal of Public Health Sep. 2012;: Article No.Special Issue:79-92.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : program, refusal and bargaining skills, teenage pregnancy prevention, vocational school student  
คำสำคัญ : โปรแกรม, ทักษะการปฏิเสธและต่อรอง, การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, อาชีวศึกษา 
 

 21 เด่นเดือน ภูศรี[Denduen Phusri] , พัชราพร เกิดมงคล
ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอ็มเฟตามีน Effects of Rehabilitation Program with Family Participation on Self-esteem and Sense of Coherence of Amphetamine Dependence

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2012;28(1):36-45.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Social Support, Family Participation, Self-Esteem, Sense of Coherence, Amphetamine Dependence 
คำสำคัญ : แรงสนับสนุนทางสังคม, การมีส่วนร่วมของครอบครัว, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ความเข้มแข็งในการมองโลก, ผู้เสพแอมเฟตามีน 
 

 22 ยุภาพร นาคกลิ้ง[Yupaporn Nakkling] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
ผลของการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง Effects of Self-efficacy Theory Application on Diet Control, Exercise Behaviors and Blood Pressure Among Older Adults with Hypertension

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2012;28(1):60-70.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Older adults with hypertension, Adults with hypertension, Self-efficacy, Diet control, Exercise behaviors 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง, ทฤษฎีความสามารถตนเอง, พฤติกรรมการควบคุมอาหาร, การออกกำลังกาย 
 

 23 สุรชาติ ณ หนองคาย
จริยธรรมวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข Ethics and Code of Ethics of Public Health Professional

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2012;8(1):38-51.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : publish Health Professional, Ethics, Code of Ethics 
คำสำคัญ : วิชาชีพสุขภาพ, จริยธรรมวิชาชีพ, จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 24 วชิระ สิงหะคเชนทร์ , ชุติชัย มาแจ้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ Factor Affecting Satisfaction of the Service Customer at Outpatient Dispensing room of Bangplee Hospital, Samutprakan Province, Thailand 2010

Journal = Quality of Life and Law Journal 2012;: Article No.ฉบับพิเศษ:49-58.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Satisfaction of the service, outpatient dispensing room, Bangplee hospital 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ, ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลบางพลี 
 

 25 อนุชา คงสมกัน[Anucha Kongsomgan] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี Factors Affecting Blood Sugar Control Behavior Among Type2 Diabetic Patients in Ramathibodi Hospital

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2012;35(120):62-73.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Blood Sugar Control Behavior; Type 2 Diabetic Patients 
คำสำคัญ : พฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด; ผู้ป่วยเบาหวาน 
 

 26 อรดี ตั้งทองเพ็ชร[Oradee Tangtongpet] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , เรดา เกษตรสุวรรณ[Reda Kasetsuwan] , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ประเทศไทย Factors Affecting Quality of Work Life of Dentists in Community Hospitals, Thailand

Journal = Journal of Public Health Sep. 2012;: Article No.Special Issue:31-44.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : quality of work life, job stress, job satisfaction, dentists in community hospitals 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน, ความเครียดในงาน, ความพึงพอใจในงาน, ทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน 
 

 27 ชุติชัย มาแจ้ง , สายัญ ปัญญาทรง[Sayan Panyathong]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี Factors associated with antibiotic usage behavior among out-patients at Song-Pee-Nong Hospital, Chantaburi Province

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2012;8(1):112-123.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Antibiotic usage behavior Antibiotics 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการรับประทานยา, ยาปฏิชีวนะ 
 

 28 เกษณี สุขพิมาย[Kesanee Sukpimai] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง Factors Associated With Food Consumption and Exercise Behavior Among The Risk Group Of Methabolic Syndrome The Risk Group Of Methabolic Syndrome

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2012;35(122):1-14.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Food Consumption and Exercise Behavior; Risk Metabolic Syndrome 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย; กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง 
 

 29 บุรัสกร เตจ๊ะมา[Burassakorn Tajama] , สุคนธา คงศีล , สมชาติ โตรักษา , กิติพงษ์ หาญเจริญ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล Factors Effected to the Quality of Work Life among Staff at Bumrungrad International Hospital

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2012;42(2):82-91.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : quality of working life, job characteristics, organization climate 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำางาน, คุณลักษณะงาน, บรรยากาศองค์การ 
 

 30 เจริญทิพย์ โชครุ่งรัตนชัย , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ Factors Effecting Satisfactory Service in Nursing Care of OB-GYN Clinic

Journal = Quality of Life and Law Journal 2012;: Article No.ฉบับพิเศษ:115-124.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Factors Effecting Satisfactor, Nursing Care of Ob - Gyn Clinic 
คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ, คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 

 31 ฤทัย ภูมิเจริญ[Ruethai Bhumichareon] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , เรดา เกษตรสุวรรณ[Reda Kasetsuwan] , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ปัจจัยทำนายการตั้งใจคงอยู่ในงานของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย Factors Explained to Intention to Stay of Dentists in Community Hospitals, Thailand

Journal = Journal of Public Health Sep. 2012;: Article No.Special Issue:17-30.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : intention to stay, job satisfaction, organizational commitment, dentists in community hospitals 
คำสำคัญ : การตั้งใจคงอยู่ในงาน, ความพึงพอใจในงาน, ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร, ทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน 
 

 32 ประกายเพชร สุภะเกษ[Prakaipetch Supaket] , สุธรรม นันทมงคลชัย , มัณฑนา ดำรงศักดิ์[Mantana Darongsak]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Factors Related to Computer Game Addiction among Elementary School Students

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2012;42(1):65-76.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Computer game addiction, self-esteem, inclination of friends, elementary school students 
คำสำคัญ : การติดเกมส์คอมพิวเตอร์, ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง/การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน, สัมพันธภาพในครอบครัว, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
 

 33 ณัฏฐ์สินี สุขสมัย[Nutsinee Suksamai] , [co] ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พัชราพร เกิดมงคล , วันเพ็ญ แก้วปาน , นิตยา วัจนะภูมิ[Nitaya Vajanapoom]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่ทำงานนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร Factors Related to Health Promoting Behaviors Among Informal Aging Workers in Bangkok

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2012;26(3):80-93.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health promoting behaviors, Aging, Informal workers 
คำสำคัญ : พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ 
 

 34 เยาวลักษณ์ แดงแท้[Yaowaluk Dangtae] , [co] สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , นฤมล เอื้อมณีกูล
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของการเป็น"เด็กแว้น" หรือ "เด็กสก๊อย" ในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร Factors Related to Health Risk Behaviors of "Vanz Boys" or "Skoi Girls" Among Students in Vocational Schools Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2012;26(3):63-79.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health risk behaviors, Vocational students, Adolescent, Vanz boys, Skoi girls 
คำสำคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ นักศึกษาอาชีวศึกษา วัยรุ่น เด็กแว้น/เด็กสก๊อย 
 

 35 กัลยา วงค์อำมาตย์[Kanlaya Wongamart] , วันเพ็ญ แก้วปาน , ปาหนัน พิชยภิญโญ , ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลที่บ้านของผู้ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ Factors related to home care practice among caregivers for totally dependent neurosurgical patients

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2012;26(2):75-86.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : home care practice, protection motivation theory, caregivers, neurosurgical patients 
คำสำคัญ : การปฏิบัติการดูแลที่บ้าน, ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค, ผู้ดูแล, ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง 
 

 36 บุญเรียง พิสมัย[Bunriang Pitsamai] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , สุภาพ อารีเอื้อ[Suparb Aree-ue]
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม Factors Related to Self-management Behaviors for Persons with Osteoarthritis

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2012;42(2):54-67.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : osteoarthritis, self-management behavior 
คำสำคัญ : โรคข้อเข่าเสื่อม, พฤติกรรมการจัดการตนเอง 
 

 37 วัชราภรณ์ บัตรเจริญ , [co] ปาหนัน พิชยภิญโญ , อาภาพร เผ่าวัฒนา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Factors Related to Sexual Risk Behavior among Thai Secondary School Students

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2012;42(1):29-39.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : early adolescence, self-efficacy, monitoring, sexual communication, sexual risk behavior 
คำสำคัญ : วัยรุ่นตอนต้น, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การควบคุมกำกับติดตาม, การสื่อสารเรื่องเพศ, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
 

 38 วิทย์ วิชัยดิษฐ์[Wit Wichaidit] , จรณิต แก้วกังวาล[Jaranit Kaewkungwal] , ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล[Chukiat Sirichayakul] , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ[Visut Suvithayasiri]
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ชายขอบ: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนประเทศไทย-พม่า Factors Related to Use of Maternal and Child Health Services in a Marginalized Community: a Case Study in the Thai-Myanmar Border Area

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2012;26(1):19-31.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Antenatal Care, Immunization, Growth Failure, Marginalization, Thailand 
คำสำคัญ : การฝากครรภ์, การสร้างภูมิคุ้มกัน, ภาวะการเติบโตบกพร่อง, ชายขอบ, ประเทศไทย 
 

 39 อารยา เชียงของ[Araya Chiangkhong] , [co] นฤมล เอื้อมณีกูล , พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ , อรวรรณ แก้วบุญชู , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
ปัจจัยที่มีผลต่อการถูกกระทำรุนแรงของพยาบาลในสถานประกอบการ Factors Related to Workplace Violence Among Nurses Working Industry

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2012;26(3):45-62.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Workplace violence, Nurse in industry 
 

 40 วรางคณา สาริพันธ์ , วิชาญ เปี้ยวนิ่ม , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , สุรชาติ ณ หนองคาย
แนวทางปฏิบัติของพยาบาลในการเก็บพยานหลักฐานผู้ป่วยคดี ในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี Guideline of Nurses Procedure for Evidence Collection of Forensic Patients in Emergency Department Ramathibodi Hospital

Journal = Quality of Life and Law Journal 2012;: Article No.ฉบับพิเศษ:125-138.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Guideline, Evidence Collection, Forensic Patients 
คำสำคัญ : แนวทางปฏิบัติ, การเก็บพยานหลักฐาน, ผู้ป่วยคดี 
 

 41 สุนารี ทะนะเป๊ก[Sunaree Tanapek] , [co] มณฑา เก่งการพานิช , สุปรียา ตันสกุล , ธราดล เก่งการพานิช
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่มวนเองของผู้หญิงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย Health Education Program to Promote Roll-Your-Own Smoking Cessation Among Women in Maechan District, Chiang Rai Province

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2012;35(121):12-29.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Protection motivation; Social support; Roll-your-own smoking cessation program 
คำสำคัญ : แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคม; โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่มวนเอง 
 

 42 ชุติชัย มาแจ้ง , สุขสันต์ จันทะโชโต[Sooksan Chandashoto]
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร Health Promotion Behavior Among Buddhis Monks in Bangkok Metropolitan

Journal = Quality of Life and Law Journal 2012;: Article No.ฉบับพิเศษ:38-48.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Health Promotion Behavior, Buddhis Monks in Bangkok Metropolitan 
คำสำคัญ : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 43 อัจฉรา รักกะเปา[Atchara Rakkapao] , [co] ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ธราดล เก่งการพานิช , ธีระ กลลดาเรืองไกร[Teera Kolladarungkri]
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาลศิริราช Health Promotion Behavior of Supporting Staffs at Siriraj Hospital

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2012;35(122):44-59.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health Promotion Behavior; Supporting Staffs in Hospital 
คำสำคัญ : พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ; บุคคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาล 
 

 44 สุรินธร กลัมพากร , อาภาพร เผ่าวัฒนา , วีณา เที่ยงธรรม
งานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน: ผลจากการทบทวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข Health Promotion Research in Working Populations: A Review of Studies Published in Thai Journal of Public Health Nursing

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2012;26(2):12-21.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health promotion research, Working populations, Research review 
คำสำคัญ : การวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, วัยทำงาน, การทบทวนงานวิจัย 
 

 45 จรรยา สงวนนาม[Janya Sanguannam] , [co] ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , นิรัตน์ อิมามี , ธราดล เก่งการพานิช
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในช่วงเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม จังหวัดพังงา Healthy Eating Behaviors of Thai Muslims During Ramadan Fasting Month Phang-Nga Province

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2012;35(122):30-43.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Healthy Eating Behavior; Damadan Fasting; Thai Muslim 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ; การถือศีลอด; ชาวไทยมุสลิม 
 

 46 ปิยะนุช สุขสำราญ[P. Suksamran] , สุคนธา คงศีล , สุขุม เจียมตน[S. Jiamton] , วิชช์ เกษมทรัพย์[V. Kasemsup]
ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2552 Hospital Care Cost Analysis of Kidney Transplantation in Patients with End Stage Renal Disease under the Universal Coverage System: Case Study of Ramathibodi Hospital, Fiscal Year 2009

Journal = Ramathibodi Medical Journal Jul.-Sep. 2012;35(3):195-201.

Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ
Key Words : Cost, Kidney Transplantation, End Stage Renal Disease 
คำสำคัญ : ต้นทุน, การผ่าตัดเปลี่ยนไต, โรคไตวายระยะสุดท้าย 
 

 47 เพ็ญรุ่ง วรรณดี[Penrung Wandee] , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทำงานและความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ที่มีผลต่อการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย Job Characteristics, Risky Tasks, and Work Ability Among Professional Nurses Related to Patient Safety Management in Community Hospitals

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2012;28(1):23-35.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Risky Tasks, Work Ability, Patient Safety Management, Professional Nurses 
คำสำคัญ : ความเสี่ยงในการทำงาน, ความสามารถในการทำงาน, การจัดการความปลอดภัย, พยาบาลวิชาชีพ 
 

 48 เอกพจน์ จรัสแผ้ว , สุรชาติ ณ หนองคาย , เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการกระจายยาสเตียรอยด์ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2510 Law Enforcement for Controlling the Steroids Distribution According to the Drug Act B.E.2510

Journal = Quality of Life and Law Journal 2012;: Article No.ฉบับพิเศษ:74-86.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Drug Distribution, Steroids, Law Enforcement, Consumer Protection, Pharmacist 
คำสำคัญ : การกระจายยา, สเตียรอยด์, การบังคับใช้กฎหมาย, การคุ้มครองผู้บริโภค, เภสัชกร 
 

 49 สายชล แสงแดงชาติ[Saichol Sangdangchat] , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , พิทยา ไพบูลย์ศิริ[Pittaya Paiboonsiri] , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ผลของทักษะการบริหารและบรรยากาศองค์การต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3 Managerial Skills and Organizational Climate Factors Infkuencing Performance Effectiveness of Health Promoting Hospital Directors, Ministry of Public Health. Region 3

Journal = Journal of Public Health Sep. 2012;: Article No.Special Issue:45-56.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Performance effectiveness, managerial skills, organizational climate 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, ทักษะการบริหาร, บรรยากาศองค์การ 
 

 50 เอื้ออารี เพ็ชรสุวรรณ[Auraree Bejrsuwana] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , นพพร โหวธีระกุล , ฉวีวรรณ บุญสุยา
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง Nurses' Quality of Work Life in Private Hospital

Journal = Kuakarun Journal of Nursing Jul.-Dec. 2012;19(2):103-117.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Quality of work life; Professional nurse; Private hospital 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; พยาบาลวิชาชีพ; โรงพยาบาลเอกชน; 
 

 51 กุลรัศมิ์ พรมไธสง[Kunlarat Promthaisong] , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย , ธีรพงษ์ บุญรักษา[Teerapong Boonraksa]
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อบรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลศิริราช Organization culture affecting organizational climate of professional nurses in Siriraj Hospital

Journal = Journal of Public Health and Development Jan.-Apr. 2012;10(1):55-62.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : organizational culture, organizational climate, professional nurse 
คำสำคัญ : วัฒนธรรมองค์การ, บรรยากาศองค์การ, พยาบาลวิชาชีพ 
 

 52 ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง[Nuttapimon Bhirommuang] , เรวดี จงสุวัฒน์ , [co] ดวงใจ มาลัย
การรับรู้เครื่องหมายบนฉลากอาหารและการใช้ข้อมูลบนฉลากอาหารในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดี Perception of Symbols and Use of Information on Food labels for Food Choice Behavior among Clients of the Out-patient Department of Ramathibodi Hospital

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2012;42(2):17-28.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : perception of symbols, food label, food choice behavior, food product 
คำสำคัญ : การรับรู้เครื่องหมาย, ฉลากอาหาร, พฤติกรรมการเลือกซื้อ, ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

 53 จิตตานันทร์ พงศ์วรินทร์[Jittanan Pronvarin] , [co] มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล[Saranya Benjakul]
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานโรงงานยาสูบ Predicting Factors to Smoking Behavior Among Workers in Thailand Tobacco Monopoly (TTM.)

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2012;35(122):15-29.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Smoking Behavior; Thailand Tobacco Monopoly Workers 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการสูบบุหรี่; พนักงานโรงงานยาสูบ 
 

 54 เนตรระวี เพ็ชร์รัตน์[Nedrawee Pedsharat] , [co] มลินี สมภพเจริญ , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ธราดล เก่งการพานิช
การตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลเอกชน กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ Private Hospital Annual Health Checkup and Health Behavior Modification of Clients

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2012;35(121):30-44.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Learning about health behavior; Understanding of the annual health checkup 
คำสำคัญ : การเรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพ; ความเข้าใจผลการตรวจสุขภาพประจำปี 
 

 55 ณัฐภรณ์ เวชวิศิษฎ์[Natthaporn Wetwisit] , [co] ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี โดยแกนนำสตรีในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี Promoting of cervical cancer screening behavior among women aged 30-60 years through women-peer leaders in Songphenong district, Suphanburi Province

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2012;10(2):36-49.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : promotion intervention, cervical cancer screening behavior, woman-peer leaders 
คำสำคัญ : กิจกรรมโครงการการส่งเสริม พฤติกรรมตรวจวัดคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แกนนำสตรี 
 

 56 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์[Aporntip Buapetch] , สุรินธร กลัมพากร , สุนีย์ ละกำปั่น
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต และความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดใหญ่ Psychosocial Work Environment Factors Relating to Psychological Health Problems and Job Satisfaction of Thai Workers in large-sized Garment Factories

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2012;42(1):4-16.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : psychological health problems, job satisfaction, the ERI model 
คำสำคัญ : ปัญหาสุขภาพจติ, ความพึงพอใจในงาน, แนวคิดการทุ่มเทในการทำงานและการตอบแทนไม่สมดุล 
 

 57 อดิษร ภูคงน้ำ , สุธี อยู่สถาพร , เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การส่งเสริมและคุ้มครองด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา Public Health Promotion and Protection of the Elderly According to the Elderly Act., B.E.2546 in Sub District Administration Organizations in the Area of Nakhon Ratchasima Province

Journal = Quality of Life and Law Journal 2012;: Article No.ฉบับพิเศษ:87-100.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : publishheal Thpromotion and Protection, Elderly 
คำสำคัญ : การส่งเสริมและคุ้มครองด้านสาธารณสุข, ผู้สูงอายุ 
 

 58 ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์[Siwarak Kitchanapaibul] , สิริประภา กลั่นกลิ่น
การประเมินความเสี่ยงภายใต้บริบทความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเมือง จังหวัดเชียงราย Risk Assessment of the Effects of Climate Change in Muang District, Chiang Rai Province

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2012;42(1):17-28.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : risk assessment, climate change 
คำสำคัญ : การประเมินความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 59 สุภาพร ยมหงษ์[Supaporn Yonhong] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความชัดเจนในบทบาทและภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านสาธารณสุขของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12 Role Clarity and Visionary Leadership Affecting In-Role Performance in Public Health of Chief Excutives of Sup-District Administrative Organization in Ministry of Public Health Inspection Region 12

Journal = Journal of Public Health Sep. 2012;: Article No.Special Issue:4-16.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : in-role performance in publish health, role clarity, visionary leadership, chief executive of subdistrict administrative organization, publish health inspection region 12 
คำสำคัญ : การปฏิบัติงานตามบทบาทด้านสาธารณสุข, ความชัดเจนในบทบาท, ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12 
 

 60 สุวิชา ชุ่มชื่น[Suwicha Chumchuen] , นิรัตน์ อิมามี , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
โปรแกรมส่งเสริมความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสิงห์บุรี Self-Efficacy Enhancement Program for Improving Health Behaviors of Hypertensive Risk group, Singburi Province

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2012;35(121):45-60.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Perceived self-efficacy; Hypertensive risk group; Self-management behaviors 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง; พฤติกรรมการจัดการตนเอง 
 

 61 วิไลวรรณ แสงเนียม[Wilaiwan Saengniam] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , ฉวีวรรณ บุญสุยา , นพพร โหวธีระกุล
สมรรถนะในตน การทำงานเป็นทีม พฤติกรรมผู้นำและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร Self-Efficacy, Teamwork, Leadership Behaviors, and Continuous Quality Improvement of Professional Nurses of a Tertiary-care Hospital in Bangkok

Journal = Journal of Health Science (Thai) Jul.-Aug. 2012;21(4):750-760.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : self-efficacy, teamwork, leadership behaviors, continuous quality improvement 
คำสำคัญ : สมรรถนะในตน, การทำงานเป็นทีม, พฤติกรรมผู้นำ, การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

 62 ฐิติพร ถนอมบุญ[Thitiporn Thanomboon] , [co] พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พัชราพร เกิดมงคล
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมร่วมกับการจัดการรายกรณี ในการป้องกันการเกิดซ้ำของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน The Application of OREM Theory with Case Management for Prevention Recurrent Hypoglycemia in Elderly

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2012;26(3):94-105.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Elderly patients with diabetes, Hypoglycemia, The Orem's Self-care Applied Theory, Case Management 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม การจัดการรายกรณี 
 

 63 ทัศพร ชูศักดิ์[Thassaporn Chusuk] , [co] บุญยง เกี่ยวการค้า[Boonyong Keiwkarnka] , สุพัฒนา คำสอน[Supatana Chomson] , นิรัตน์ อิมามี
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พื้นที่สาธารณสุขเขต 18 The causal relationship model of factors influencing role performance of village health volunteers in public health region 18

Journal = Journal of Public Health and Development Jan.-Apr. 2012;10(1):63-77.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : role performance, village health volunteers, causal relationship 
คำสำคัญ : การบฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 

 64 สุปราณี ยมพุก[Supranee Yompuk] , [co] บุญยง เกี่ยวการค้า[Boonyong Keiwkarnka] , นงพิมล นิมิตรอานันท์[Nongpimon Nimitarnum] , นิรัตน์ อิมามี
สมรรถนะของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข The Competency for Administrators in Subdistrict Health Promotion Hospitals in the Permanent Secretary for Ministry of Public Health

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2012;10(2):21-35.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : competency, administrators, subdistrict health promotion hospital 
คำสำคัญ : สมรรถนะ ผู้บริหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

 65 อภัสริน มะโน[Apusarin Mano] , วันเพ็ญ แก้วปาน , อาภาพร เผ่าวัฒนา , ปาหนัน พิชยภิญโญ
ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันความดันโลหิตสูงในชายวัยกลางคน เขตกรุงเทพมหานคร The Effectiveness of The Application of The Protection Motivation Theory and Social Support in Hypertension Prevention Program Among Middle-Aged Men in Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2012;28(1):46-59.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Hypertension, Middle-aged men, Protection motivation theory, Social support 
คำสำคัญ : ความดันโลหิตสูง, ชายวัยกลางคน, ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค, แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 66 วรุณวรรณ์ วิเท่ห์[Warunwan Withe] , อาภาพร เผ่าวัฒนา , พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้อริยมรรคร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 The Effects of Applying The Middle Path (Ariyamak) and Participatory Learning Programs on Knowledge, Attitude and Sexual Activities Prevention among Prathomsuksa 6 Students

Journal = Journal of Nursing Science Chulalongkorn University Jan.-Apr. 2012;24(1):111-127.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Ariyamak, Participatory learning, Sexual activity prevention 
คำสำคัญ : อริยมรรค, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ 
 

 67 อุทัยวรรณ ช่วยตน[Uthaiwan Chuython] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี The Organizational Commitment of Public Health Personnel In Primary Care Unit : A Case Study in Suratthani Province

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2012;28(1):1-8.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Organizational commitment , Organizational justice ,Public health personnel, Health centers 
คำสำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร, ความยุติธรรมในองค์กร, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, สถานีอนามัย 
 

 68 นคพล บุญโสดากร[Nakaporn Boonsodrakorn] , [co] สุปรียา ตันสกุล , ธราดล เก่งการพานิช , มลินี สมภพเจริญ
การสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน โดยแกนนำนักเรียนในชุมชนเซ็ม ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ The Participatory Health Communication for Aedes Aegypti Control in Community by Student Leaders in Same Community, Tambon Muangtee, Amphoe Muang, Susin Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2012;35(120):16-30.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Paritcipatory health communication; Hemorrahagic fever; AEDES AEGYPTI Control; Student Leaders 
คำสำคัญ : การสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วม; ไข้เลือดออก การควบคุมลูกน้ำยุงลาย; แกนนำนักเรียน 
 

 69 สุพร อภินันทเวช , วัจนินทร์ โรหิตสุข[wajjanin Rohitsuk] , มะลิรมย์ หัสดินรัตน์[Malirome Hasdinrat] , ชาญวิทย์ พรนภดล[Chanvit Pornnoppadol] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ผลของการประเมินหลักสูตรการพัฒนาความฉลาด 4 ด้านของวัยรุ่นไทย The Project Evaluation of the Activity-based Program Designed to Improve the Four Aspects of Intelligence among Thai Adolescents

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2012;42(1):89-102.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Evaluation, Intelligence, Program, Adolescents 
คำสำคัญ : การประเมิน, ความฉลาด, โปรแกรม, วัยรุ่น 
 

 70 เดือนดารา ตราชื่อต้อง[Deondara Trachunthong] , [co] ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , เพียงจันทร์ โรจนวิภาต , รัชนี แซ่ลี้[ratchanee Lee]
การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์เพื่อประมาณค่าอัตราการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจห้องบนซ้ายในกลุ่มผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบที่มีและไม่มีภาวะการเต้นของหัวใจผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation Time to Event Analysis for Estimating Left Atrial Thrombus Formation Event Rate in Mitral Stenosis Patients with and without Atrial Fibrillation

Journal = Journal of Public Health Sep. 2012;: Article No.Special Issue:93-108.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Left atrial thrombus event-free survival rate, left atrial thrombus event rate, mitral stenosis patients without atrial fibrillation, mital stenosis patients with atrial fibrilation 
คำสำคัญ : อัตราการปลอดเหตุการณ์การเกิดลิ่มเลือดในหัวใจห้องบนซ้าย, อัตราการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจห้องบนซ้าย, ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบที่พบและไม่พบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation 
 

 71 ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร[Chanita Praditsathaporn] , [co] พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , รัชนี สรรเสริญ[Rachanee Sunsern]
สุขภาวะจิตของผู้สูงอายุไทยตามแนววิถีพุทธ Way of Buddhist Life insight from Thai Older Adults: Mental Well-being

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2012;26(1):69-79.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Mental Well-being, Buddhist, Older Adults 
คำสำคัญ : สุขภาวะทางจิต, พุทธศาสนา, ผู้สูงอายุ 
 

 72 ผ่องพรรณ อรุณแสง[Pongpan Aroonsang] , วรรณภา ศรีธัญรัตน์[Wanapa Sritanyarat] , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์[Raymoul Nansupawat] , วันเพ็ญ แก้วปาน , เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์[Penchun Lertrat] , แสงอรุณ อิสระมาลัย[Sang-arun Isaramalai]
สถานการณ์การทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการ Work and Health Conditions of Retired Nursing Lectures Still in Nursing Schools' Employ

Journal = Thai Journal of Nursing Council Apr.-Jun. 2012;27(2):63-80.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : work conditions, health conditions, nursing lecturers, retirement 
คำสำคัญ : สถานการณ์การทำงาน สุขภาวะ อาจารย์พยาบาล การเกษียณอายุราชการ 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี