ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2011

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2011

 

ระดับนานาชาติ


 1 Chakrit Hirunpetcharat , Yuvadee Mahakunkijcharoen , Pimmada Jeamwattanalert , Leera Kittigul , Pakpimol Mahannop , Sathit Pichyangkul
A single injection of 19 kDa carboxy-terminal fragment of Plasmodium yoelii merozoite surface protein 1 (PyMSP119) formulated with Montanide ISA and CpG ODN induces protective immune response in mice
Journal = Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Sep. 2011;29(3):252-259.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 2 Siriorn Puasiri(สิริอร พัวศิริ) , Yajai Sitthimongkol(ยาใจ สิทธิมงคล) , Fongcum Tilokskulchai(ฟองคำ ติลกสกุลชัย) , Sopin Sangon(โสภิณ แสงอ่อน) , Dechavudh Nityasuddhi
Adaptation of Thai Families with Mentally Ill Young People
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2011;15(2):137-151.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Family adaptation; Family stress; Mental illness; Young people 
คำสำคัญ : การปรับตัวของครอบครัว; ความเครียดของครอบครัว; การเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช; เยาวชน 
 

 3 Nipapun Kungskulniti , Naradol Thaisuchart , Udomsak Kongmuang , Chaovayut Pornpimolthape , Naowarut Charoenca
Application of Bituminous Fly Ash for Partial Replacement of Cement in Producing
Journal = Asia Journal of Public Health Sep.-Dec. 2011;2(3):15-21.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 4 Kanyanee Seangkiatiyuth , Vanisa Surapipith , Kraichat Tantrakarnapa , Anchaleeporn W. Lothongkum
Application of the AERMOD modeling system for environmental impact assessment of NO2 emissions from a cement complex
Journal = Journal of Environmental Sciences Jun. 2011;23(6):931-940.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 5 Ratanaporn Bandasak , [co] Kulaya Narksawat , Chanpong Tandkanakul , Yotin Chinvarun , Sukhontha Siri
Association Between Hypertension and Stroke Among Young Thai Adults in Bangkok, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2011;42(5):1241-1248.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : hypertension; stroke; young Thais 
 

 6 Xuefeng Zhong , Chanuantong Tanasugarn , Edwin B Fisher , Srivicha Krudsood(ศรีวิชา ครุฑสูตร) , Dechavudh Nityasuddhi
Awareness and practices of self-management and influence factors among individuals with type 2 diabetes in urban community settings in Anhui Province, China
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2011;42(1):184-196.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : type 2 diabetes; awareness; practices; influence factors; China 
 

 7 Usa Lek-Uthai , Potchara Rattanapreechachai , Laojana Chowanadisai
Bioassay and Effective Concentration of Temephos Against Aedes aefypti Larvae and the Adverse Effect Upon Indigenous Predators: Toxorhynchites splendens and Micronecta Sp.
Journal = Asia Journal of Public Health May.-Aug. 2011;2(2):67-77.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 8 Somsiri Decharat , Pornpimol Kongtip , Pitchaya Phakthongsuk , Suwalee Worakhunpiset , Anamai Thetkathuek , [co] Prapin Tharnpoophasiam
Biomonitoring of Heavy Metals among Nielloware Workers in Nakhon Sri Thammarat Province
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2011;94(12):1521-1532.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Biomonitoring; Heavy metals; Nielloware workers 
 

 9 Withida Patthanaissaranukool , [co] Chongchin Polprasert
Carbon Mobilization in oil palm plantation and milling based on a carbon-balanced model - A case study in Thailand
Journal = EnvironmentAsia Jul. 2011;4(2):17-26.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 10 Patthanasak Khammaneechan , [co] Kamolnetr Okanurak , Pornchai Sithisarankul , Kraichat Tantrakarnapa , Poonsup Norramit
Community concerns about a healthcare-waste incinerator
Journal = Journal of risk research Aug. 2011;14(7):847-858.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 11 Pornpun Sakunkoo , [co] Naesinee Chaiear , Chalermchai Chaikittiporn , Steven Sadhra
Concentrations and size distribution of inhalable and respirable dust among sugar industry workers: A pilot study in Khon Kaen, Thailand
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Nov. 2011;23(6):967-979.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Bagasse; Concentrations; Size distribution; Sugar industry 
 

 12 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์)
Current drinking and health-risk behaviors among male high school students in central Thailand
Journal = BMC Public Health Apr. 2011;11: Article No.233:1-8.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 13 Lacerte, Pierre , [co] Mandhana Pradipasen , Paradee Temcharoen , Nirat Imamee , Thavatchai Vorapongsathorn
Determinants of adherence to iron/folate supplementation during pregnancy in two provinces in Cambodia
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health May 2011;23(3):315-323.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Adherence; Anemia; Cambodia; Iron/folate supplementation; Pregnant women 
 

 14 Chardsumon Prutipinyo , [co] Nithat Sirichotiratana
Drug policy and administration affecting quality of life of the poor in Thailand
Journal = Medicine and law Sep. 2011;30(3):311-322.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 15 Worawan Tipwareerom , [co] Arpaporn Powwattana , Punyarat Lapvongwatana , Richard A Crosby
Effectiveness of a model of risky sexual behavior prevention among adolescent boys in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2011;42(3):726-736.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : adolescent boys; risk factors; sexual behavior; prevention program; research and development; IMB model 
 

 16 Usanee Fongsri , [co] Tassanee Rawiworrakul , Orawan Kaewboonchoo , Teera Kolladarungkri
Effects of a Self-efficacy Promoting Program for Low Back Pain Prevention in Patient Transfer Workers, at a University Hospital in Bangkok
Journal = Asia Journal of Public Health May.-Aug. 2011;2(2):47-53.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 17 Patthanasak Khammaneechan , Kamolnetr Okanurak , Pornchai Sithisarankul , Kraichat Tantrakarnapa , Poonsup Norramit
Effects of an incinerator project on a healthcare-waste management system
Journal = Waste Management & Research Oct. 2011;29(10):S91-96.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 18 Anongpone Prapanwonge , Srisongchai Rattanajiemrungsri , Suratsawadee Klinchan , [co] Mathuros Thipayamongkolkul
Effects of DOT Observer for Tuberculosis Treatment in Mountainous Areas
Journal = Asia Journal of Public Health Sep.-Dec. 2011;2(3):9-14.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 19 Thaneeya Perbangkhem , Doulaye Kone , [co] Chongchin Polprasert
Emergy Distribution in Oxidation Pond and Constructed Wetland treating a Domestic Wastewater
Journal = Australian Journal of Basic and Applied Sciences Jul. 2011;5(7):430-439.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 20 Pornpimol Kongtip , Sirinnapa Changfuang , Witaya Yoosook , Suttinun Chantanakul , Dusit Sujirarat
Ethion exposure and biological monitoring in vegetable farmers
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand March 2011;94(3):286-294.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Ethion; Diethyl phosphate; Organophosphate metabolites 
 

 21 Theeranan Suwanampai , Kobchai Pattaragulvanit , Preprame Pattanamahakul , Orasa Suthienkul , Kazuhisa Okada , Takeshi Honda , [co] Jiraporn Thaniyavarn
EVALUATION OF LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION METHOD FOR DETECTING ENTEROTOXIN A GENE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN PORK
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2011;42(6):1489-1497.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 22 Tiyaporn Anthayanon(ติยาพร อัณฑยานนท์) , [co] Pornpimol Kongtip , Witaya Yoosook , Dusit Sujirarat
Exposure to fine particles among Bangkok mass transit authority bus drivers
Journal = Journal of Health Research Jan.-Mar. 2011;25(1):5-10.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 23 Manee Chanama , [co] Suchart Chanama
Expression of Pentachlorophenol-Degradative Genes of Sphingobium Chlorophenolica ATCC39723 in Escherichia coli
Journal = Asia Journal of Public Health May.-Aug. 2011;2(2):78-83.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 24 Dusit Sujirarat , [co] Pimpan Silpasuwan , Chukiat Viwatwongkasem , Nithat Sirichotiratana
Factors Affecting Failure to Quit Smoking After Exposure to Pictorial Cigarette Pack Warnings Among Employees in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2011;42(4):988-995.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : health warning pictures; workplace cessation; failure to quit smoking; structured equation modeling; employee; Thailand 
 

 25 Teeraporn Sathira-Angkura(ธีรพร สถิรอังกูร) , Sukhontha Kongsin , Bhusita Intaraprasong , Junya Pattaraarchachai , Sukhum Jiamton(สุขุม เจียมตน)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ Factors Associated with the Effectiveness of Diabetes Care at Primary Care Settings
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2011;94(12):1513-1520.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Factors associated; Effectiveness; Diabetes care; Primary care setting 
 

 26 Chokchai Munsawaengsub , Ei Ei Hlaing , Sutham Nanthamongkolchai
Factors influencing immunization status of Myanmar migrant children among 1-5 years in Mahachai District, Samutsakorn Province, Thailand
Journal = Journal of Medicine and Medical Science Sep. 2011;2(9):1093-1099.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 27 Phachongchit Kraithaworn(ผจงจิต ไกรถาวร) , Yupapin Sirapo-ngam(ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม) , Noppawan Piaseu(นพวรรณ เปียซื่อ) , Dechavudh Nityasuddhi , Kimberlee A. Gretebeck
Factors Predicting Physical Activity among Older Thais Living in Low Socioeconomic Urban Communities
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2011;15(1):39-56.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 28 Chutima Jalayondeja , Jaranit Kaewkungwal(จรณิต แก้วกังวาล) , Patricia E. Sullivan , Samart Nidhinandana , Sopa Pichaiyongwongdee , [co] Sutthi Jareinpituk
Factors related to community participation by stroke victims six month post-stroke
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2011;42(4):1005-1013.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 29 Yue Qing , [co] Lukkhana Termsirikulchai , Poranee Vatanasomboon , Dusit Sujirarat , Chanuantong Tanasugarn , Mondha Kengganpanich
Factors Related to Tobacco Use Among Middle School Students in China
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2011;42(5):1249-1261.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : tobacco use; ecological model; middle school students 
 

 30 Orawan Kaewboonchoo , Sumlee Saleekul , Suthee U-sathaporn
Factors Related to Work Ability Among Thai Workers
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2011;42(1):225-230.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : work ability; job stress; Thai workers 
 

 31 Thidarat Cuprasitrut , [co] Suwat Srisorrachatr , Duangjai Malai
Food Safety Knowledge, Attitude and Practice of Food Handlers and Microbiological and Chemical Food Quality Assessment of Food for Making Merit for Monks in Ratchathewi District, Bangkok
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Apr. 2011;2(1):27-34.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 32 Manee Chanama , Suchart Chanama , Philip J. Shaw , Penchit Chitnumsub , Ubolsree Leartsakulpanich , Yongyuth Yuthavong
Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
Journal = Molecular Biology Reports June 2011;38(2):1029-1037.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 33 Chanida Sansa-ard , Kornkanok Aryusuk(กรณ์กนก อายุสุข) , Supathra Lilitchan , [co] Kanit Krisnangkura(คณิต กฤษณังกูร)
Free Energy Contribution to Gas Chromatographic Separation of Petroselinate and Oleate Esters
Journal = Chromatography Research International 2011;: Article No.252543.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 34 Chia Chi Chuang , Akkarach Bumrungpert , Arion Kennedy , Angel Overman , Tiffany West , Brent Dawson , [co] Michael K. McIntosh
Grape powder extract attenuates tumor necrosis factor alpha-mediated inflammation and insulin resistance in primary cultures of human adipocytes
Journal = Journal of Nutritional Biochemistry Jan. 2011;22(1):89-94.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Nutrition; Aerobic activity; Thai children; Obesity; Bangkok 
 

 35 Pipat Luksamijarulkul , Pittaya Piroonamornpun , Somporn Kandradusadi Triamchaisri
Hepatitis B seromarkers, hepatitis C antibody, and risk behaviors in married couples, a bordered province of western Thailand
Journal = Hepatitis Monthly Apr. 2011;11(4):273-277.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : HCV antibodies; Risk behaviors; Sex; Spouses 
 

 36 Pirudee Pavananunt
Illicit Cigarette Trade in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2011;42(6):1531-1539.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 37 Muhammad Shafiq Khan , [co] Nawarat Suwannapong , Nopporn Howteerakul , Oranut Phacheun , Titipat Rajatanun
IMPROVEMENT OF DISTRICT HOSPITAL SERVICE SYSTEM TO INCREASE TREATMENT ADHERENCE AMONG TUBERCULOSIS PATIENTS IN PAKISTAN
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2011;42(3):664-673.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : TB patients; chronic care model; hospital service system; patient satisfaction; treatment adherence; Pakistan 
 

 38 Nareerut Pudpong , Krassi Rumchev , Nipapun Kungskulniti
Indoor Concentrations of PM10 and Factors Influencing Its Concentrations in Day Care Centres in Bangkok, Thailand
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Apr. 2011;2(1):3-12.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 39 Wit Wichaidit , Jaranit Kaewkungwal(จรณิต แก้วกังวาล) , Chukiat Sirivichayakul , Pimsurang Taechaboonsermsak , Visut Suvithayasiri(วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ)
Maternal and child health in a marginalized community along the Thai-Myanmar border
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2011;42(1):152-160.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : maternal and child health; birth outcomes; marginalization; Karen people; Thailand 
 

 40 Chanita Praditsathaporn , Pimsupa Chandanasotthi , Kwanjai Amnatsatsue , Dechavudh Nityasuddhi , Rachanee Sunsern(รัชนี สรรเสริญ)
Mental health assessment tool for older Thai adults: development and psychometric testing
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2011;42(3):744-753.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 41 Pura Garcia de Bullen , [co] Ranjna Jindal , Kraichat Tantrakarnapa
Modeling of Cadmium Removal from Domestic Wastewater in Constructed Wetlands Using STELLA Simulation Program
Journal = Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Apr. 2011;15(2):114-120.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Cadmium; Mathematical models; Simulation; Wastewater management; Wetlands 
 

 42 Wallapa Kupkanchanakul(วัลภา คุปต์กาญจนากุล) , [co] Suphaphat Kwonpongsagoon
Nitrogen and phosphorus flow analysis from pig farming in Bang Pakong Basin, Eastern Thailand
Journal = EnvironmentAsia Jul. 2011;4(2):27-32.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 43 Leera Kittigul , Kannika Pombubpa , Suntharee Sukonthalux , Tippawan Rattanatham , Fuangfa Utrarachkij
NOROVIRUSES IN OYSTERS FROM LOCAL MARKETS AND OYSTER FARMS IN SOUTHERN THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2011;42(1):105-113.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : norovirus; oyster; RT-nested PCR; fecal coliforms; Escherichia coli 
 

 44 Boonsong Wanichwecharungruang(บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง) , Phornpimol Jaksataphorn(พรพิมล จักสถาพร) , Kanokwan Yuttitham(กนกวรรณ ยุตติธรรม) , Sumeth Vanichvaranont(สุเมธ วาณิชวรานนท์) , Kitiphong Harncharoen
ขนาดของขั้วประสาทตาในตาอีกข้างหนึ่งของผู้ป่วยหลอดเลือดดำอุดตันในตา วัดด้วยเครื่อง optical coherence tomography (OCT) Optic Disc Area and Diameter of the Central Retinal Vein Occlusion Fellow Eyes, Determined by Optical Coherence Tomography
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Mar. 2011;94(3): Article No.Suppl.2:S76-S80.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Central Retinal Vein Occlusion; Optic disc size; Optical Coherence Tomography; Pathogenesis and Glaucoma 
 

 45 Supawadee Polprasert , [co] Prayoon Fongsatitkul
Optimal condition of fenton's reagent to enhance the alcohol production from palm oil mill effluent (POME)
Journal = EnvironmentAsia Jul. 2011;4(2):9-16.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 46 Suphamas Partiprajak(สุภามาศ ผาติประจักษ์) , Somchit Hanucharurnkul(สมจิต หนุเจริญกุล) , Noppawan Piaseu(นพวรรณ เปียซื่อ) , Dorothy Brooten , Dechavudh Nityasuddhi
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าร่วมชมรมที่นำโดยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย Outcomes of an Advanced Practice Nurse-Led Type-2 Diabetes Support Group
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Oct.-Dec. 2011;15(4):288-304.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 47 Orawan Kaewboonchoo , Pimpan Silpasuwan , Ann Jirapongsuwan , Tassanee Rawiworrakul , Suwanna Hansing
Participatory capacity building in occupational disease surveillance among Primary Care Unit (PCU) health personnel
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2011;42(5):1262-1268.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 48 Chatrapa Hudthagosol , [co] Haddad, Ella Hasso , McCarthy, Katie , Piwen Wang , Keiji Oda , Joan M. Sabate
Pecans Acutely Increase Plasma Postprandial Antioxidant Capacity and Catechins and Decrease LDL Oxidation in Humans1?3
Journal = The Journal of Nutrition Jan. 2011;141(1):56-62.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 49 Kanittha Chamroonsawasdi , Nittaya Insri(นิตยา อินทร์ศรี) , Supachai Pitikultang
ปัจจัยคาดทำนายการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร Predictive factors of antiretroviral (ARV) drug adherence among people living with HIV/AIDS attending at Taksin hospital, Bangkok, Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand July 2011;94(7):775-781.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : HIV/AIDS; Antiretroviral (ARV) drug adherence; PWHA 
 

 50 Tassanee Silawan , Juthatip Petsuk
Preventive Behaviors and Roles of Village Health Volunteers in Prevention and Control of Avian Influenza
Journal = Japanese Society of Health Education and Promotion(JSHEP) May. 2011;19(2):15-25.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 51 Sarawut Thepanondh , Wassana Toruksa
Proximity analysis of air pollution exposure and its potential risk
Journal = Journal of Environmental Monitoring May 2011;13(5):1264-1270.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 52 Naruemon Auemaneekul , Pimpan Silpasuwan , Orawan Kaewboonchoo , Wonpen Kaewpan , Panan Pichayapinyo , Ann Jirapongsuwan
Qualitative Meta-Study on Diabetes Monitoring and Evaluation Research
Journal = Asia Journal of Public Health Sep.-Dec. 2011;2(3):22-29.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 53 Sirikun Pipitsangjan(สิริกุล พิพิธแสงจันทร์) , [co] Pipat Luksamijarulkul , Dusit Sujirarat , Pisit Vatanasomboon
Risk Assessment towards Droplet and Airborne Infections among Ambulance Personnel in a Province of Northeastern Thailand
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Apr. 2011;2(1):20-26.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 54 Lwin-MM-Khin , Tassanee Silawan , Oranut Phacheun , Chaweewon Boonshuyar
RISK FACTORS FOR HYPERTENSION AMONG RURAL THAIS
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2011;42(1):208-217.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : hypertension; risk factors; rural Thais 
 

 55 Kulaya Narksawat , Angsana Boonthum , Utsana Tonmukayakul
Roles of parents in preventing dental caries in the primary dentition among preschool children in Thailand
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health April 2011;23(2):209-216.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Roles of parents; Dental Caries; Primary dentition; Preschool children 
 

 56 Charnchudhi Chanyasanha , Pripee Hongsrithong , Dusit Sujirarat , Kitja Urairong
Seasonal Effect and Host Effect Associated with Positive Hemagglutination Inhibition
Journal = Asia Journal of Public Health Sep.-Dec. 2011;2(3):3-8.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 57 Chutima Sirikulchayanonta , Wasoontara Ratanopas , Paradee Temcharoen , Suwat Srisorrachatr
Self discipline and obesity in Bangkok school children
Journal = BMC Public Health March 2011;11: Article No.158.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 58 Kornkanok Aryusuk(กรณ์กนก อายุสุข) , Salisa Chumsantea , Piraporn Sombatsuwan , Supathra Lilitchan , Kanit Krisnangkura(คณิต กฤษณังกูร)
Separation and Determination of Wax Content Using 100-Å Phenogel Column
Journal = Journal of the American Oil Chemists' Society April 2011;88(10):1497-1501.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Phenogel column; Rice bran oil; Rice bran wax; Size exclusion HPLC 
 

 59 Mathuros Thipayamongkolkul , Sunisa Lisakulruk
Socio-geographical factors in vulnerability to dengue in Thai villages: a spatial regression analysis
Journal = Geospatial Health May 2011;5(2):191-198.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 60 Kinley Wangdi , Jaranit Kaewkungwal(จรณิต แก้วกังวาล) , Pratap Singhasivanon(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Tassanee Silawan , Saranath Lawpoolsri , Nicholas J White
Spatio-temporal patterns of malaria infection in Bhutan: A country embarking on malaria elimination
Journal = Malaria Journal Apr. 2011;10: Article No.89.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : - 
 

 61 Ungsinun Intarakamhang , Wirin Kittipichai , Chutima Hanpachern , Piyasurang Kuljittiprasit:
Success Results of High Performance and Potential System (HiPPS) Administration of Thai Government Departments
This Journal is in Beall's List : Journal = Asian Social Science May 2011;7(5):42-52.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 62 Sutham Nanthamongkolchai , Chutigai Tuntichaivanit , Chokchai Munsawaengsub , Phitaya Charupoonphol
Successful Ageing: A case study of Rayong Province, Thailand
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Apr. 2011;2(1):35-39.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 63 Suchitra Chaiviboontham(สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม) , Chukiat Viwatwongkasem , Somchit Hanucharurnkul(สมจิต หนุเจริญกุล) , Ruth McCorkle
กลุ่มอาการในผู้ป่วยมะเร็งในระยะลุกลาม Symptom Cluster in Thais with Advanced Center
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Oct.-Dec. 2011;15(4):265-277.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 64 Varakorn Kosaisavee , Ian Hastings , Alister Craig , [co] Usa Lek-Uthai
The genetic polymorphism of Plasmodium vivax genes in endemic regions of Thailand
Journal = Asian Pacific Journal of Tropical Medicine Dec. 2011;4(12):931-936.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 65 Kyaw Min , Surasak Taneepanichskul , Kanittha Chamroonsawasdi , Ratana Somrongthong , Damrong Reinprayoon
The model development of participatory education on adolescent reproductive life (PEARL) programme to prevent unintended pregnancy among Myanmar migrant adolescent and youth in samut sakhon province, Thailand: (situational analysis)
Journal = Journal of Medicine and Medical Science Mar. 2011;2(3):734-740.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Adolescent, Youth, Myanmar Migrants, Participatory Education, Unintended Pregnancy, Peer Volunteer 
 

 66 Kyaw Min , Surasak Taneepanichskul , Kanittha Chamroonsawasdi , Ratana Somrongthong , Damrong Reinprayoon
The model development of participatory education on adolescent reproductive life (PEARL) programme to prevent unintended pregnancy among Myanmar migrant adolescent and youth in Samut Sakorn province, Thailand (Immediate outcome analysis)
Journal = Journal of Medicine and Medical Science Apr. 2011;2(4):821-828.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 67 Supaporn Kaewpongsri , Kanlaya Sriprawat , Rossarin Suwanarusk , Dennis E. Kyle , Usa Lek-Uthai , Mara L. Leimanis , Khin Maung Lwin , Aung Pyae Phyo , Julien Zwang , [co] Bruce Russell , François Henri Nosten, , Laurent Renia
The presence of leukocytes in ex vivo assays significantly increases the 50-percent inhibitory concentrations of artesunate and chloroquine against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum
Journal = Antimicrobial Agents and Chemotherapy Mar. 2011;55(3):1300-1304.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 68 Sara Arporn , Sopaphan Jiraniratisai , Rungsri Rungtakul , Nikom Phutta
The safe home project
Journal = Journal of human ergology Dec. 2011;40(1-2):91-94.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 69 Prapassorn pechgit , Apiradee Intarapuk , Danai Pinyoowong , [co] Adisak Bhumiratana
Touchdown-touchup nested PCR for low-copy gene detection of benzimidazole-susceptible Wuchereria bancrofti with a Wolbachia endosymbiont imported by migrant carriers
Journal = Experimental Parasitology Feb. 2011;127(2):559-568.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Benzimidazole susceptibility; b-tubulin; DNA isolation; ftsZ; PCR amplification; Touchdown?touchup nested PCR; Wolbachia; Wuchereria bancrofti 
 

 70 Prayoon Fongsatitkul , [co] David Geraint Wareham , Panagiotis Elefsiniotis , Charoensuk, Patthamawadee
Treatment of a slaughterhouse wastewater: effect of internal recycle rate on chemical oxygen demand, total Kjeldahl nitrogen and total phosphorus removal
Journal = Environmental Technology Nov. 2011;32(15):1755-1759.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 71 Prayoon Fongsatitkul , [co] Panagiotis Elefsiniotis , Duangta Kitkeaw , Chaiwat Rungsipanodorn
การใช้ขี้เถ้าจากโรงสีข้าวเป็นส่วนผสมในการกำจัดโครเมียมจากน้ำเสียชุบเคลือบโลหะ Use of Rice Husk Ash as an Admixture to Remove Chromium from a Tannery Waste
Journal = Water, Air, and Soil Pollution Jan. 2011;220(1-4):81-88.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 72 Pimpan Silpasuwan , Supaporn Upalabat , Chukiat Viwatwongkasem , Pitakpol Boonyamalik , [co] Dusit Sujirarat
Violence Recidivism among Thai Juvenile Delinquents
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Apr. 2011;2(1):13-19.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 

 

ระดับชาติ


 1 อารีย์ วงศ์แดง , [co] วิริณธิ์ กิตติพิชัย , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ทัศนคติและพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

Journal = The Journal of Faculty of Applied Arts, King Mongkut's University of Technology North Bangkok Jul.-Dec. 2011;4(2):11-18.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Public Mind, attiude toward public mind, public mind behavior, prosocial behavior, student 
คำสำคัญ : จิตสาธารณะ ทัศนคติต่อจิตสาธารณะ พฤติกรรมจิตสาธารณะ พฤติกรรมเอื้อสังคม นักเรียน 
 

 2 กนกวรรณ สินลักษณทิพย์[Kanokwan Sinluksanathip] , สมชาติ โตรักษา , วัชระ ก้อนแก้ว[Watchara Khonkhaw] , พีระ ครึกครื้นจิตร
การพัฒนารูปแบบงานบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปี 2553 A Model Development of High-Risk Patient Services at Female Medical Ward, Photharam Hospital, Ratchaburi Province, Thailand, 2010

Journal = Journal of Health Science (Thai) Mar.-Apr. 2011;20(2):332-344.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 3 ไชยนันต์ แท่งทอง , [co] สรา อาภรณ์ , สุพัตรา ละอองนวล
การสำรวจอันตรายต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพช่างทำเล็บในตำบลบ้านเลือก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี A Preliminary Survey of Occupational Health Hazard among Nail Salon Workers in Tambol Banleuk, Amphur Banpong, Ratchaburi Province

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2011;41(1):59-66.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

 4 ฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์ , ประมุข โอศิริ
ทักษะการบริหารและการจัดการในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ที่ทำหน้าที่หลักในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใน 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง Administrative and Management Skill in Field of Occupational Health and Safety of Main Functional Safety Officers in Beverage and Food Industries in 3 Provinces of Lower-Middle Part

Journal = Journal of Safety and Health Mar.-May. 2011;4(14):36-51.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

 5 ธวัชชัย เอกสันติ[Tawatchai Akesunti] , [co] สุปรียา ตันสกุล , สุนีย์ ละกำปั่น , กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน[Kamonmarn Virutsestazin]
การประยุกต์ทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่น An Application of Life Skills and Social Support to Modify Adolescents Online Game Playing Behavior

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2011;34(118):68-83.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : MODIFY ONLINE GAME PLAYING; LIFE SKILLS; SOCAIL SUPPORT; ADOLESCENTS; BEHAVIOR 
คำสำคัญ : ปรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์; ทักษะชีวิต; แรงสนับสนุนทางสังคม; วัยรุ่น 
 

 6 อรนรร ธรรมวิจิตรกุล[Orannan Thamvichitkul] , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุนีย์ ละกำปั่น , วีณา เที่ยงธรรม
การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคโดยแกนนำกลุ่มเพื่อน เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง An Application of Protection Motivation Theory with Peer Leaders to Prevent Risky Sexual Behavior among Female Students

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2011;25(1):16-31.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 7 ธีระวุธ ธรรมกุล[Theerawut Thammakun] , [co] มลินี สมภพเจริญ , ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช
การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการป้องกันฟันน้ำนมผุของเด็กก่อนวัยเรียนโดยผู้ปกครอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา An Application of the Protection Motivation Theory on Primary Tooth Decay Prevention Through Preschool Children Parents at Mueang District, Nakhonratchasima Province

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2011;34(119):9-24.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health education program; Protection motivation theory; Health communication; Primary tooth decay prevention through parents and child attendants; preschool children 
คำสำคัญ : โปรแกรมศุขศึกษา; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; การป้องกันฟันน้ำนมผุ; เด็กก่อนวัยเรียน 
 

 8 พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , สิริกุล พิพิธแสงจันทร์[Sirikun Pipitsangjan] , ดุสิต สุจิรารัตน์ , พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
การประเมินการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง An Assessment of Ambulance Interior Design for Safety Work in a Provincial Hospital Network

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2011;41(3):209-218.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 

 9 ปุณยนุช จุลนวล[Punyanuch Chulnoul] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , สุปรียา ตันสกุล
ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักในการป้องกันการใช้แอมเฟตามีนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม An Effect of Problem-Based Learning to Prevent Amphetamine Use Among Grade 8 Student, Nakornprathom Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2011;34(117):1-14.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : PROBLEM-BASED LEARNING; AMPHETAMINE; GRADE 8 STUDENTS 
คำสำคัญ : การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก; แอมเฟตามีน; นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

 10 นิตยา สุขชัยสงค์[Nittaya Sukchaisong] , ปาหนัน พิชยภิญโญ , สุรินธร กลัมพากร
การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการส่งเสริม การออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร An Exercise Promotion Program Applying the Transtheoretical Model in Nursing Studies at Kuakarun College of Nursing, Department of Medicine, Bangkok Metropolitan Administration

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2011;25(1):1-15.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 11 กรุณภรณ์ หมวกกุล[Karunaphon Maugkul] , นิรัตน์ อิมามี , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , สุภาวดี บุญชื่น
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย จังหวัดสุพรรณบุรี Community Participation for Aedes Larvae Control, Suphanburi Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2011;34(117):37-50.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 12 สุคนธา คงศีล , สุขุม เจียมตน[Sukhum Jiamton] , กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง[Kanoksak Wongpeng] , กิติยา พรมอ่อน[Kitiya Prom-On] , สิทธิกร รองสำลี[Sitikorn Rongsumlee] , นุชวรรณ์ บุณเรือง[Noochawan Boonruang] , ศรันยา บุญใหญ่[Saranya Boonyai] , กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์[Kulyisa Tachaprtpaiboon] , เบญจพร ยังวิเศษ[Benjaporn Youngviset] , สิริพร มนยฤทธิ์[Siriporn Monyarit]
การเปรียบเทียบความต่อเนื่องสม่ำเสมอของการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ (Adherence) ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า Comparison of Adherence of Antiretroviral Therapy between Community Hospitals and Regional Hospitals under the Universal Coverage

Journal = Journal of Health Systems Research Oct.-Dec. 2011;5(4):485-494.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 13 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล , สุภัทร์ ไชยกุล
พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจในการใช้โรงอาหาร: กรณีศึกษาโรงอาหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Consumption Behavior and Satisfaction in the Canteen: A Case Study of the Faculty of Public Health, Mahidol University

Journal = Journal of Public Health Dec. 2011;(Special Issue):21-28.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 14 รอ.หญิง เสาวนิตย์ แพงโพธิ์[Capt. Saowanit Phaengphoe] , [co] ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ธราดล เก่งการพานิช , มลินี สมภพเจริญ
การประเมินสมรรถนะหลักในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำสถานบริการสุขภาพภาครัฐ จังหวัดชลบุรี Core Competency Evaluation for Prevention and Control of Diabetes Health Service of Health Officer in Chonburi

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2011;34(118):20-36.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Core Competency for Prevention and Control of Diabetes; Health Officer; Health Service Office 
คำสำคัญ : สมรรถนะหลักในการป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวาน; บุคลากรทางการแพทย์; สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
 

 15 สุดฤทัย เรื่องฤทธิ์[Sudruethai Rueangrit] , [co] ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , สุนีย์ ละกำปั่น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามแนวคิดการดูแลระดับปฐมภูมิสำหรับโรคหลอดเลือดของหัวใจ ของพยาลบาลสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร Correlates of Practice on Primary Care Concept for Coronary Heart Diseases of Public Health Nurses in Public Health Centers, Bangkok Metropolitan Administration

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2011;25(2):1-18.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 16 วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค , สุคนธา คงศีล , สุขุม เจียมตน , สมชาติ โตรักษา
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Cost-Benefit Analysis of Antiretroviral Therapy in ChiangRai Regional Hospital

Journal = Journal of Health Science (Thai) Sep.-Oct. 2011;20(5):758-765.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 17 สุภัทรา ลิลิตชาญ , สุดารัตน์ สุพานิช , ธัญญลักษณ์ ทอนราช , ปฐมาภรณ์ พิทักษ์ภากร , นิตยา เทพปฐม
การวิเคราะห์กรดฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดจากฟางข้าว Determination of Phenolic Acid and Antioxidant Activity form Rice Straw Extracts

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2011;42(2): Article No.Suppl.:377-380.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 18 จารุวรรณ ลิ้มไพบูลย์[Charruwan Limpaiboon] , ปาหนัน พิชยภิญโญ , สุรินธร กลัมพากร
ผลของโปรแกรมลดพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่นตอนต้น Effect of prevention program on aggressive behavior of early adolescents

Journal = Journal of Mental Health of Thailand Sep. 2011;19(3):160-170.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 19 อำไพ ขำลออ[Umpai Kumla-or] , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ผลการประยุกต์ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในทหารบกชั้นประทวน จังหวัดลพบุรี Effect of the Transtheoretical Model Application to Promote Hypertension Prevention Behaviors in Non-Commissioned Officers, Lopburi Province

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Jun. 2011;12: Article No.ฉบับพิเศษ:42-50.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 20 จิรัฎฐ์ ไชยฤทธิ์[Jirat Chaiyarit] , [co] วงเดือน ปั้นดี , สุภาวดี บุญชื่น , พีระ ครึกครื้นจิตร
ประสิทธิผลการดำเนินงานควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออกของสถานีอนามัย ในจังหวัดนนทบุรี Effectiveness of Subdistrict Health Office in Controlling Dengue Hemorrhagic Fever Vector in Nonthaburi Province

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2011;34(119):68-78.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Effectiveness; Controlling; Dengue Hemorrhagic Fever Vector 
 

 21 กันทรี ฤทธิ์เรืองเดช[K. Ritruengdech] , อรพิน เกิดชูชื่น[O. Kerdchoechuen] , ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์[N. Laohakunjit] , สุภัทร์ ไชยกุล
อิทธิพล ของการพรีเจลาติไนเซชั่นต่อคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ชัยนาท 1 Effects of Pregelatinization on Physico-chemical Properties of Flour of Germinated Brown Rice cv. Chainat1

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2011;42(2): Article No.Suppl.:425-428.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 22 กันทรี ฤทธิ์เรืองเดช[K. Ritruengdech] , อรพิน เกิดชูชื่น[O. Kerdchoechuen] , ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์[N. Laohakunjit] , สุภัทร์ ไชยกุล
อิทธิพล ของการพรีเจลาติไนเซชั่นต่อคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 Effects of Pregelatinization on Physico-chemical Properties of Flour of Germinated Brown Rice cv. KDML 105

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2011;42(2): Article No.Suppl.:117-120.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 23 บุญชู เหลิมทอง[Boonchoo Leamtong] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กองทัพอากาศ Effects of the Protection Motivation Theory Application Program on Health Promotion Behaviors among Hypertensive Risk Group, Royal Thai Air Force.

Journal = Journal of Faculty of Nursing Burapha University Oct.-Dec. 2011;19(4):61-71.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 24 สุภัทร์ ไชยกุล , กานดาวสี มาลีวงษ์[Kandavasee Maleevong]
การประเมินประสิทธิภาพ และการใช้งานภาคสนามชุดทดสอบ อ 36 ในการตรวจวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค Evaluation of Efficacy and Usage of H36 Test Kit of Determination of Iodine Level in Salt

Journal = Journal of Public Health Dec. 2011;(Special Issue):29-37.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 25 สินีนาฏ วิไลจิตต์[Sininat Wilaichit] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
ปัจจัยที่มีผลต่อมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลาง Factor affecting standard of practice for physiotherapist in hospital under Ministry of Public Health in the central region

Journal = Journal of Medical Technology and Physical Therapy May.-Aug. 2011;23(2):197-208.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 26 เสาวนีย์ เสิรฐวิชา[Sertwicha, S.] , สุรินธร กลัมพากร , สุนีย์ ละกำปั่น , ทัศนีย์ รวิวรกุล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานในการควบคุมการบริโภคยาสูบของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Factor influencing tobacco control activities of community health nurses in the North-eastern Thailand

Journal = Thai Journal of Nursing Jan.-Mar. 2011;60(1):1-11.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 27 รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์[Rampaipan Srithiphong] , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเพิ่มจำนวนร้านยาคุณภาพในส่วนภูมิภาค ปี 2552 ไปปฏิบัติของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค Factors affecting the success of consumer protection group leaders in increasing the number of accredited pharmacies in regional areas in 2009

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2011;9(3):272-286.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 28 สุดา หันกลาง[Suda Hanklang] , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของครอบครัวกรณีศึกษาผู้รับงานดัดเหล็กเส้นไปทำที่บ้าน Factors Associated with Family Health Status: A Case Study of Steel Pipe Home-Based Workers

Journal = Journal of Nursing and Health Care Jan.-Mar. 2011;29(1):59-67.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

 29 สาวิตรี พรสินศิริรักษ์[Sarwitree Pornsinsiriruck] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทยมุสลิม จังหวัดกระบี่ Factors Related to Cervical Cancer Screening Behavior Among Thai-Muslim Women Krabi Province

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2011;34(118):55-67.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : CERVICAL CANCER; THAI-MUSLIM WOMEN; KRABI PROVINCE 
คำสำคัญ : มะเร็งปากมดลูก; สตรีไทยมุสลิม; จังหวัดกระบี่ 
 

 30 สุภาวดี ศรีนวล[Supawadee Srinual] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร Factors related to satisfactions of food establishment entrepreneur of implementing bangkok food safety program in Bangkok Metropolitant Administration

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Sep.-Dec. 2011;27(3):36-47.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 31 แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , ปวีณา แสวงผล[P. Sawangpon]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี Factors Related to Self-care behavior of Patients with Diabetes in Lardlumkaew Hospital, Lardlumkaew, Pathumthani

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2011;9(2):130-142.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 32 ประภา ลิ้มประสูตร[Prabha Lymprasutr] , จรรยา เสียงเสนาะ , สุลี ทองวิเชียร , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
การปฏิรูประบบสุขภาพกับบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่เปลี่ยนไป Health Care Reform and Changed Professional Nursing Roles

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2011;25(2):61-78.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 33 วีณา เที่ยงธรรม , จันทิมา เนียมโภคะ[Juntima Neimpoka] , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุธรรม นันทมงคลชัย
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด Health Promotion Program for Uncontrolled Type 2 Diabetes

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2011;41(2):149-161.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 34 ชนาณิศฐ์ อุประ[Chananit Opara] , [co] พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ , ดุสิต สุจิรารัตน์
สภาวะสุขภาพและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร Health Status and Personal Hygiene Practice among Elderly in a Social Welfare Development Center for Older Person, Bangkok

Journal = Journal of Public Health Dec. 2011;(Special Issue):76-86.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 35 สิริประภา กลั่นกลิ่น , พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ[Pornpun Subpaiboongid] , ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์[Siwarak Kitchanapaibul]
สถานการณ์การใช้สมุนไพร ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน จังหวัดเชียงราย Herbal Treatment Situation of Diabetic Elderly, Chiangrai Province

Journal = Nursing Journal Apr.-Jun. 2011;38(2):154-168.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 36 อุบลวรรณ เที่ยงบูรณธรรม , [co] ภูษิตา อินทรประสงค์ , วันเพ็ญ แก้วปาน , จุฑาธิป ศีลบุตร
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพการบริการทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร How Motivation to work affects nursing service quality according to the perception of registered nurses at Phyathai hospital group in Bangkok, Thailand

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2011;9(2):143-153.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 37 สุคนธา คงศีล , สุขุม เจียมตน[Sukhum Jiamton] , นุชวรรณ์ บุญเรือง[Nootchawan Boonruang] , สุธิดา วรโชติธนัน[Suthida Worachotthanan] , กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง[Kanoksak Wongpeng] , เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ[Petcherut Sirisuwan] , อุษา โถหินัง[Usa Thohinung] , กิติยา พรหมอ่อน[Kitiya Prom-On] , เบญจพร ยังวิเศษ[Benjaporn Youngvises] , กุลญิศา เตชะไพบูลย์[Kulyisa Tachapetpaiboon] , ศรันยา บุญใหญ่[Saranya Boonyai] , สิทธิกร รองสำลี[Sitikorn Rongsumlee]
ความสำคัญของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ : ข้อค้นพบหลักจากการทบทวนครึ่งแผน แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 Importance of Developing a National Strategic Plan for HIV Prevention, Care and Treatment: Key Finding from The 'National Strategic Plan for Integration of AIDS Prevention and Alleviation 2007-2011': Mid-term Review: Thailand

Journal = Thai AIDS Journal Jan. 2011;23(1):1-9.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 38 อรวรรณ สมุทรวินิจพันธ์[Orawan Samutvinitphan] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชวิถี Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding Medication of Patients with Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, Rajavithi Hospital

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2011;34(119):25-37.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Medication taking beahviors; Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้ยา; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
 

 39 นิตยา นิยมการ[Nitaya Niyonkarn] , [co] นิรัตน์ อิมามี
ความรู้ การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง Knowledge, Perception, and Oral Health Behavior of Carekeepers, Preschool Children Center, Pungrad Subdistrict, Klaeng District, Rayong Province

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2011;34(119):38-48.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Oral health behavior; Carekeepers; Preschool children center 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก; ผู้ดูแลเด็ก; ศูนย์เด็กเล็ก 
 

 40 กฤติยา โสรัจจตานนท์[Krittiya Sorajjatanon] , [co] พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
คุณภาพชีวิตสมรสของบุคลากรที่ทำงานในสถานีอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ Marital Quality of Personnel in Health Centers, Samutprakarn Province

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2011;41(1):39-49.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 41 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , สุธี อยู่สถาพร
ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย Medical Liabilities Considered by the Sub-Committee of the Thai Medical Council

Journal = Quality of Life and Law Journal Jul.-Dec. 2011;7(2):191-203.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 42 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , สายสุนีย์ ทองคำ
ความคลาดเคลื่อนทางยาและข้อควรระวังทางกฎหมาย: กรณีศึกษาจากใบสั่งยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง Medication Errors and Legal Precaution: A Case Study of Prescription Orders in a Hospital

Journal = Journal of Safety and Health Jun.-Aug. 2011;4(15):28-39.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 43 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การติดตามเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขายโดยอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 Monitoring and Surveillance of Advertisment and Sale Promotion by Alcohol Industry During the World Cup Football Tournament 2010

Journal = Quality of Life and Law Journal Jul.-Dec. 2011;7(2):160-169.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 44 ภาวิดา พันระกา[Phavida Phunraka] , กิติพงษ์ หาญเจริญ , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , [co] นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
แรงจูงใจกับประสิทธิผลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน Motivation and Effectiveness of Registered Nurse in Private Hospitals

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok May.-Aug. 2011;27(2).

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 45 เนาวรัตน์ เจริญสุข[Nawarat Charoensook] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย Motivation and Organization Climate Effects on Registered Nurses? Organizational Commitment at Buriram Community Hospitals, Thailand

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok May.-Aug. 2011;27(2).

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 46 สิริประภา กลั่นกลิ่น , ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์[Siwarak Kitchanapaiboon] , บุญยัง ชัยศิริรัตน์[Boonyang Chaisirirat] , กัญญา บุญทองโท[Kanya Boonthongtho] , วัลภา ไชยยงค์[varapa Chaiyong]
ภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายของข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ Nutritional Status and Physical Fitness of Police officers Attending Training Course for Police Superintendents

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2011;41(1):17-28.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 47 นภาพร ศิริพรกิตติ[Napaporn Siripornkitti] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช Organization commitment and type of oganization culture of registered nurses in siriraj hospital

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Sep.-Dec. 2011;27(3):14-24.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 48 พรพิมล ว่องไว[Pornpimon Wongwai] , [co] นิรัตน์ อิมามี , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , มันทนา ประทีปะเสน
การรับรู้ความสามารถตนเองและการสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดสระแก้ว Perceived Self-Efficacy and Social Support on Self-Care Behaviors of Hypertensive Patients, Srakaew Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2011;34(117):69-81.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : PERCEIVED SELF-EFFICACY; SOCIAL SUPPORT; HYPERTENSIVE PATIENTS 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง; การสนับสนุนทางสังคม; ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
 

 49 เสงี่ยม นาคเกษม[Sangiem Nakasame] , สุรชาติ ณ หนองคาย
สมรรถนะด้านการรักษาโรคเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ Performance of Initial Treatment by The Nursing and Midwifery Profession Act (No.2) 2540 Nurese Working in Primary Care Units Samutprakan

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok May.-Aug. 2011;27(2).

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 50 ขวัญชนก ฤทธิ์ธากร[Kwanchanok Rithatorn] , ปิยธิดา ตรีเดช , พีระ ครึกครื้นจิตร
การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด Physiotherapist's performance in private hospital according to professional standard

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2011;27(1):61-73.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 51 กนกวรรณ สินลักษณทิพย์[Kanokwan Sinluksanathip] , สมชาติ โตรักษา , วัชชระ ก้อนแก้ว[Watchara Konkaew] , พีระ ครึกครื้นจิตร
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤต Pre-arrest care standard for crisis prevention

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2011;27(1):12-23.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 52 ประภัสสร รื่นภิรมย์[Prapassorn Ruenpirom] , [co] วีณา เที่ยงธรรม , สุรินธร กลัมพากร
ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตภาคกลาง Predictors of Public Health Nurses Health Status in the Central Region of Thailand

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2011;25(2):19-37.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 53 วีณา เที่ยงธรรม , สุรินธร กลัมพากร , รท.หญิง หงสรถ ทรัพย์ชูกุล[Hongsaroth Subchookun] , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
ปัจจัยทำนายบทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน PREDICTORS OF PUBLIC HEALTH NURSES? ROLES IN PATIENTS? CARE WITH CEREBROVASCULAR DISEASE IN COMMUNITY

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2011;25(3):64-81.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 54 สกาวรัตน์ ภู่ศรี[Sakawrut Poosrt] , [co] วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , สุขไชย สาทถาพร[Sukchai Satthaporn] , ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อชะลอการสูญเสียของมวลกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม Progress in Stages of Change of Eating Behavior to Delay Bone Mass Loss in Breast Cancer Patients

Journal = Journal of Public Health Dec. 2011;(Special Issue):52-63.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ
 

 55 ประภาพร ถ้ำแก้ว[Prapaporn Thumkaew] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
กระบวนการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี Public Sector Management Quality Award: Management Process of Pulic Health Officer in Pathumthani Public Health Office

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Jun. 2011;12: Article No.ฉบับพิเศษ:35-41.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 56 พรฤดี นราสงค์[Pornrudee Narasong] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , ไชยยงค์ นวลยง[Chaiyong Nualyong]
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธีหุ่นยนต์ โรงพยาบาลศิริราช Quality of life of prostate cancer patients with robotic assisted laparoscopic radical prostatectomy in siriraj hospital

Journal = Siriraj Nursing Journal Jan.-Jun. 2011;4(1):43-55.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 57 ชุติเดช เจียนดอน[Chutidech Jiandon] , [co] นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , ฉวีวรรณ บุญสุยา , นพพร โหวธีระกุล
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา Quality of Life of Rural Elderly in Wangnamkheaw District, Nakhonratchasima Province

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2011;41(3):229-239.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 58 ณหทัย เลิศการค้าสุข[Nahathai Leartkankasuk] , นพนันท์ นานคงแนบ , พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , วชิระ สิงหะคเชนทร์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยสารสาธารณะกับกลุ่มอาการอาคารป่วยในพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร Relationship between Indoor Air Quality and Sick Building Syndrome of Ticketing Officers in a Public Transportation Building at Chatuchak District, Bangkok

Journal = Journal of Public Health Dec. 2011;(Special Issue):87-98.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาจุลชีววิทยา
 

 59 อังกฤษ มีจักร[Angkrit Meejak] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์[Acharaporn Seeherunwong]
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา Relationship Between Perceived Self-efficacy, Social Support, and Self-care Behavior of Patients with The Head and Neck Cancer Receiving Radiotherapy

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2011;34(118):37-54.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : CANCER OF HEAD AND NECK; RADIOTHERAPY; SELF-CARE BEHAVIOR 
คำสำคัญ : มะเร็งศีรษะและคอ; รังสีรักษา; พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 

 60 ภูษิตา อินทรประสงค์ , พิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์[Pichakarn Wichiankanyarat] , จรรยา ภัทรอาชาชัย , ชวลิต หมื่นนุช[Chavalit Muennuch]
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำระบบบริหารแบบ 4 ระบบ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ Relationship between System 4 Management Leadership Style of Head Nurses and Job Stress of Registered Nurses at the Northern District Hospitals

Journal = Journal of Public Health Dec. 2011;(Special Issue):38-51.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 61 ประภา ลิ้มประสูตร[Prabra Limprasutra] , จรรจา สันตะยากร[Chanjar Suntayakorn] , นงนุช โอบะ[Nongnut Oba] , อำภา กันทะเป็ง[Ampha Kuntapeng] , พัชรพร สุคนธสรรค์[Patporn Sukontasun] , สุลี ทองวิเชียร , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , จรรยา เสียงเสนาะ , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในระบบสุขภาพใหม่: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก Roles of Community Health Nurses in Current Health Care System : A Case Study in Phitsanulok Province

Journal = Journal of Nursing and Health Sciences May.-Aug. 2011;5(2):78-91.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 62 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
กิจกรรมดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 self-care activities and Quality of Life among Type-2 Diabetic Patients

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University Jul. 2011;30(1):74-83.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 63 ฐิติมา อินทร์เนตร[Thitima Innets] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , ปาหนัน พิชยภิญโญ
การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง Self-efficacy Enhancement with Participatory Learning of Health Volunteer for Promoting the Health Behavior of The Elderly with Hypertension

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2011;41(1):5-16.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 64 นุชเนตร บุญมั่น[Nuchanet Boonman] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , สุปรียา ตันสกุล
การรับรู้ความสามารถตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี Self-Efficacy, Social Support, and Self-Care Behaviors Regarding Food Consumption and Exercise of the Elderly Club Members, Kanchanaburi Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2011;34(117):51-68.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Elderly; Food Consumption; Exercise; Elderly Club 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; การบริโภคอาหาร; การออกกำลังกาย; ชมรมผู้สูงอายุ 
 

 65 เกียรติศักดิ ตันเจริญ[Kaittisak Tancharoen] , [co] กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , สุคนธา คงศีล , อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์[Anuchai Pinyopumintr]
การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ปีงบประมาณ 2551 Service Cost and Unit Cost Analysis of Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital Nongpo in the Fiscal Year 2008

Journal = Journal of Kasetsart Veterinarians Aug. 2011;21(2):94-106.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 66 พัชนี พัฒราช[Patchanee Pattarach] , [co] ศุภชัย ปิติกุลตัง , ชาญชุติ จรรยาสัณห์ , ดุสิต สุจิรารัตน์
เชื้อสแตฟฟิโลคอกคัสออเรียสและเชื้อชนิดที่ดื้อยาเมทธิซิลลินในผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อผิวหนังและเนื้อเยื่อของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน และปราณบุรี Staphylococcus aureus and Methicillin Resistant Staphylococcus aureus among Outpatients with Skin and Soft Tissue Infections at Prachuapkhirikhan General, Hua Hin and Pranburi Hospitals

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2011;41(2):173-183.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 67 มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , สุดาพร ดำรงวานิช[Sudaporn Dramrongvanit]
ความรู้ ทักษะและความพึงพอใจในการดำเนินงานงานสุขศึกษา ตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข The Assessment of Health Education Standard Development Process of Health Care Unit Officers, Ministry of Public Health

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2011;34(119):49-67.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health education standard; Health Care Units 
คำสำคัญ : มาตรฐานงานสุขศึกษา; สถานบริการสุขภาพ; บุคลากรสาธารณสุข 
 

 68 เสาวณีย์ ขวานเพชร[Saowanee Kwanperch] , [co] พัชราณี ภวัตกุล , มันทนา ประทีปะเสน , นิรัตน์ อิมามี , ฉวีวรรณ บุญสุยา
ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ The Effect of a Nutrition Promotion Program on Dietary Consumption Behaviors for Blood Pressure Control in Patients with Primary Hypertention at Denchai Crown Prince Hospital, Phrae Province

Journal = Journal of Public Health Dec. 2011;(Special Issue):9-20.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ
 

 69 วรานันทน์ ดีหอมศีล[Waranun Deehomsin] , [co] สุปรียา ตันสกุล , อาภาพร เผ่าวัฒนา , ธราดล เก่งการพานิช
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการลดน้ำหนักนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน ในจังหวัดสมุทรปราการ The Effectiveness of Health Education Program on Weight Reduction Among Obuse Students in Junior High School, Samutprakan Province

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2011;34(118):1-19.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : EFFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION PROGRAM; WEIGHT REDUCTION; JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS; OBESITY 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา; ลดน้ำหนัก; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น; ภาวะอ้วน 
 

 70 สุธิดา วรโชติรัตน์[Suthida Worachotthanan] , อัมพร ศรีสำรวล[Amporn Srisamrual] , ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน[Sansanee Samitakasettrin] , กฤตยา โยธาประเสริฐ[Kitiya Yothaprasert] , พนมพร ปิยะกุล[Panonporn Piyakul] , วิภา ภาวนาภรณ์[Vipa Pawanaporn] , ณิษาอร พิหูสูตร[Nisa-on Pehusute] , ทิพสุคณธ์ บำรุงวงศ์ , พีระ ครึกครื้นจิตร
ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ The Effectiveness of Implementation on HIV/AIDS of Local Administrative Organization under Standard for HIV/AIDS Implementation

Journal = Thai AIDS Journal Jan. 2011;23(1):10-22.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 71 อภิรดี กิมพิทักษ์[Aphiradee Kimphitak] , [co] สุนีย์ ละกำปั่น , วีณา เที่ยงธรรม
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาครรภ์แรก The Effects of a Breastfeeding Self-efficacy Intervention in First-time Mothers

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2011;41(2):135-148.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 72 ชาญชุติ จรรยาสัณห์ , ศักดิ์ชัย สามเตี้ย[Sakchai Samtear] , ดุสิต สุจิรารัตน์ , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
การมีส่วนร่วมในยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ The participation on Dengue Prevention Tactics Utilized by Residence within Tai-Ban Sub-District Muang Samut Prakan District Samut Prakan Province

Journal = Journal of Public Health Dec. 2011;(Special Issue):64-75.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 73 สุธรรม นันทมงคลชัย , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , อาภาพร เผ่าวัฒนา
วิถีชีวิตของผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทย The Way of Life of the Elderly Female Who Take Care of Grandchild in Rural Area of the Northern Thailand

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2011;41(1):29-38.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 74 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์[Risatarn Jarungsuccess] , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์[Siriwan Pitayarangsarit]
เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี Why Tobacco Should be Excluded from Free Trade Agreements

Journal = Journal of Health Systems Research Jul.-Sep. 2011;5(3):317-331.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 75 พัชราภรณ์ เนตรสว่าง , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความแปลกแยกในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง ประเทศไทย Work Alienation of Professional nurses in district hospital in the central region of Thailand

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2011;9(3):287-300.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี