ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2010

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2010

 

ระดับนานาชาติ


 1 Sara Arporn , Porntip CHAONASUAN , Vichai Pruktharathikul / Vichai Priektaratikul , Vajira Singhakajen , Chalermchai Chaikittiporn
A Program for Thai Rubber Tappers to Improve the Cost of Occupational Health and Safety
Journal = Industrial Health May. 2010;48(3):275-282.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Rubber tapper; Health promotion; Cost of occupational health; Work-related accident 
 

 2 Kamonwan Soonklang , [co] Chukiat Viwatwongkasem , Pratana Satitvipawee , Rujirek Busarawong , Ramidha Srihera
Adjusted Estimator of the Sum of Misclassification Errors of Youden?s Index in Sparse Data of a Diagnostic Study
Journal = Thailand Statistician Jan. 2010;8(2):157-166.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Diagnostic test; Misclassification errors; Youden's Index; Zero variance correction 
 

 3 Kanit Krisnangkura , Chanida Sansa-ard , Kornkanok Aryusuk(กรณ์กนก อายุสุข) , Supathra Lilitchan , Kanisa Kittiratanapiboon
An empirical approach for predicting kinematic viscosities of biodiesel blends
Journal = fuel Oct. 2010;89(10):2775-2780.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Biodiesel; Enthalpy; Fatty acid methyl ester; Free energy; Viscosity 
 

 4 Yuwadee Duangtep , [co] Kulaya Narksawat , Rewadee Chongsuwat , Piangchan Rojanavipart
ASSOCIATION BETWEEN AN UNHEALTHY LIFESTYLE AND OTHER FACTORS WITH HYPERTENSION AMONG HILL TRIBE POPULATIONS OF MAE FAH LUANG DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE, THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2010;41(3):726-734.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Unhealthy lifestyle; Hypertension; Hill tribe population; Thailand 
 

 5 Kraichat Tantrakarnapa , Prasert Makkaew , Pisit Vatanasomboon , Tharadol Kengganpanich
Association of sanitary conditions and bacteriological quality of tube ice in ice plants in metropolitan Bangkok, Thailand
Journal = EnvironmentAsia January 2010;3(1):8-12.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Sanitary conditions; Bacteriological quality; Ice tube; Ice plant 
 

 6 Thaneeya Perbangkhem , [co] Chongchin Polprasert
Biomass production of papyrus (Cyperus papyrus) in constructed wetland treating low-strength domestic wastewater
Journal = Bioresource Technology January 2010;101(2):833-835.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Energy-capturing efficiency; Papyrus; Constructed wetland; Biomass productivity 
 

 7 S. Saiyood , A. S. Vangnai , P. Thiravetyand , [co] Duangrat Inthorn
Bisphenol A removal by the Dracaena plant and the role of plant-associating bacteria
Journal = Journal of Hazardous Materials June 2010;178(1-3):777-785.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Bisphenol A; Dracaena Plant; Plant-associating bacteria; Plant-associating Enterobacter sp.; Plant-associating Bacillus sp. 
 

 8 Orawan Kaewboonchoo , Ikuharu Morioka , Sumlee Saleekul , Nobuyuki Miyai , Chalermchai Chaikittiporn , Toshio Kawai
Blood lead level and cardiovascular risk factors among bus drivers in Bangkok, Thailand
Journal = Industrial Health January 2010;48(1):61-65.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Blood lead; SDPTG; Cardiovascular system; Risk factors; Bus drivers 
 

 9 Niphawan Samartkit(นิภาวรรณ สามารถกิจ) , Saipin Kasemkitvattana(สายพิณ เกษมกิจวัฒนา) , Orapan Thosingha(อรพรรณ โตสิงห์) , Thavatchai Vorapongsathorn
ความเครียดในบทบาทผู้ดูแลและรางวัลที่ได้รับจากการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้เจ็บป่วยทางสมอง ในประเทศไทย Caregiver Role Strain and Rewards: Caring for Thais with a Traumatic Brain Injury
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Oct.-Dec. 2010;14(4):297-314.  
Department =  
Key Words : Caregiver; Traumatic brain injury; Rewards of caregiving; Caregiver role strain 
 

 10 Boonsong Wanichwecharungruang(บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง) , Vipavadee Laophulsuk(วิภาวดี เหล่าพูลสุข) , Sopida Sopitanont(โสภิดา โสภิตานนท์) , Sumeth Vanichvaranont(สุเมธ วาณิชวรานนท์) , Kitiphong Harncharoen
Central corneal thickness in the central retinal vein occlusion fellow eyes
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Aug. 2010;93(8):943-949.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Central retinal vein occlusion; Central corneal thickness; Optic nerve head; Lamina cribosa; Ocular biomechanics; Corneal biomechanics; Glaucoma 
 

 11 Duangrat Inthorn , Kannika Tipprasertsin , Paitip Thiravetyan(ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ) , Eakalak Khan
Color removal from textile wastewater by using treated flute reed in a fixed bed column
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering April 2010;45(5):637?644.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Adsorption; Bed depth service time model; Breakthrough curve; Textile wastewater; Treated flute reed 
 

 12 Santosh Gurung , [co] Oranut Phacheun , Arpaporn Powwattana
Condom Use among Commercial Male Sex Workers in Kathmandu, Nepal
Journal = Asia Journal of Public Health Jul.-Dec. 2010;1(2):31-35.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Condom use; Commercial male sex workers:CMSWs; HIV/AIDS 
 

 13 Sukhontha Kongsin , Sukhum Jiamton(สุขุม เจียมตน) , Jose A. Suaya , Sirijitt Vasanawathana , Petcherut Sirisuvan , [co] Donald S. Shepard
Cost of Dengue in Thailand
Journal = Dengue Bulletin Dec. 2010;34:77-88.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 14 Mayuna Srisuphanunt , Panagiotis Karanis , Naowarut Charoenca , Narongsak Boonkhao , Jerry E. Ongerth
Cryptosporidium and Giardia detection in environmental waters of southwest coastal areas of Thailand
Journal = Parasitology Research May 2010;106(6):1299-1306.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 15 Pipat Luksamijarulkul , Nuchanard Kiennukul , Fuangfa Utrarachkij , Pisit Vatanasomboon
Current Situation of Biosafety Practices in Selected Hospital Laboratories, Bangkok
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2010;1(1):20-25.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Biosafety; Occupational infections; Risk; Laboratory; Hospital 
 

 16 Leera Kittigul , Kannika Pombubpa , Suntharee Sukonthalux , Tippawan Rattanatham , Fuangfa Utrarachkij , Pornphan Diraphat
Detection of hepatitis a virus and bacterial contamination in raw oysters in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2010;41(1):105-113.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Hepatitis A virus; MPN; Oysters; Virus concentration; RT-nested PCR 
 

 17 Bishnu Prasad Upadhyay , Fuangfa Utrarachkij , Jarinee Thongshoob , Yuvadee Mahakunkijcharoen , Niracha Wongchinda(นิรชา วงษ์จินดา) , [co] Orasa Suthienkul , [co] Srisin Khusmith
Detection of Salmonella invA gene in shrimp enrichment culture by polymerase chain reaction.
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2010;41(2):426-435.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Salmonella; Shrimp; Polymerase chain reaction; Enrichment culture 
 

 18 Supit Siriarunrat , [co] Punyarat Lapvongwatana , Arpaporn Powwattana , Prasit Leerapan
Development of a model for parent-adolescent daughter communication about sexuality
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2010;41(4):961-972.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Guardian-adolescent female; Model sexuality communication tactics 
 

 19 Somsamai Rattanagreethakul(สมสมัย รัตนกรีฑากุล) , [co] Punyarat Lapvongwatana , Weena Thiangtham , Rachanee Sunsern(รัชนี สรรเสริญ) , Patricia C. McMullen
การพัฒนารูปแบบการจัดการโดยครอบครัวเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กไทยก่อนวัยเรียนในเขตเมือง Development of a Model of Family Management for Overweight Prevention in Urban Thai Preschoolers
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2010;14(1):45-60.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Family management model; Preschooler overweight prevention; Family self-help group; School collaboration; Participatory action research 
 

 20 Pornpimol Kongtip , Pornchulee Borisut , Witaya Yoosook , Pramuk Osiri , Piangchan Rojanavipart
DEVELOPMENT OF AN AIRBORNE LEAD ANALYSIS KIT AND ITS APPLICATION
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2010;41(6):1500-1511.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Airborne lead analysis; Colorimetric method 
 

 21 Kinley Wangdi , Pratap Singhasivanon(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Tassanee Silawan , Saranath Lawpoolsri , Nicholas J. White , Jaranit Kaewkungwal(จรณิต แก้วกังวาล)
Development of temporal modelling for forecasting and prediction of malaria infections using time-series and ARIMAX analyses: A case study in endemic districts of Bhutan
Journal = Malaria Journal Sep. 2010;9: Article No.251.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 22 S Choudhury , Mondha Kengganpanich , S Benjakul , A Lorenzo , W Abascal , BJ Apelberg , SA Mirza , L Zhao , J Hsia , KM Palipudi , L Andes , J Morton , S Asma
Differences by sex in tobacco use and awareness of tobacco marketing -Bangladesh, Thailand, and Uruguay, 2009
Journal = Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) May. 2010;59(20):613-618.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
 

 23 Sutham Nanthamongkolchai , Chuchart Meerod , Chokchai Munsawaengsub , Poonsook Shuaytong , Phiyathida Khachornchaikul / Piyatida Khajornchaikul
Effect of a Training Program to Enhance Knowledge and Practice of Mothers and the Development of Children Aged One to Three Years
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2010;1(1):1-7.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Child development; Maternal knowledge and practice; Participatory learning; Children aged one to three year 
 

 24 Prayoon Fongsatitkul , [co] Panagiotis Elefsiniotis , David G. Wareham
ผลของสัดส่วนการผสม ความเข้มข้นของของแข็ง และระยะเวลาการเก็บกักน้ำเสียต่อ การย่อยสลายสารอินทรีย์ในมูลฝอยชุมชนแบบไร้อากาศ Effect of mixture ratio, solids concentration and hydraulic retention time on the anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste
Journal = Waste Management & Research Sep. 2010;28(9):811-817.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Municipal solid waste; Organic fraction; Co-digestion; Total solids; Hydraulic retention time; Activated sludge 
 

 25 Petch Rawdaree(เพชร รอดอารีย์) , Chaicharn Deerochanawong(ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์) , Thavatchai Peerapatdit(ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์) , Nuntakorn Thongtang(นันทกร ทองแตง) , Sompongse Suwanwalaikorn(สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร) , Ampai Khemkha(อำไพ เข็มค้า) , Yupin Benjasuratwong(ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์) , Apussanee Boonyavarakul(อภัสนี บุญญาวรกุล) , Thanya Chetthakul(ธัญญา เชฏฐากุล) , Rattana Leelawattana(รัตนา ลีลาวัฒนา) , Chardpraorn Ngarmukos(ฉัตรประอร งามอุโฆษ) , Chukiat Viwatwongkasem , Thongchai Pratipanawatr(ธงชัย ประฏิภาณวัตร) , Natapong Kosachunhanun(ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์)
การศึกษาประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาพิโอกลิตาโซนต้นแบบ และยาสามัญในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 Efficacy and Safety of Generic and Original Pioglitazone in Type 2 Diabetes Mellitus: A Multicenter, a Double-Blinded, Randomized-Controlled Study
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Nov. 2010;93(11):1249-1255.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Pioglitazone; Thiazolidinedione; Genetic; Diabetes mellitus; Type 2 
 

 26 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์)
Factors associated with alcohol consumption among male high school students in central Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2010;41(3):735-742.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Alcohol consumption; High school students; Associated factors; Thailand 
 

 27 Kanittha Chamroonsawasdi , Sukanya Phoolphoklang , Sutham Nanthamongkolchai , Chokchai Munsawaengsub
Factors Influencing Health Promoting Behaviors among the Elderly Under the Universal Coverage Program, Buriram Province, Thailand
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2010;1(1):15-19.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Elderly; Health promoting Behaviors; Universal coverage program 
 

 28 Pinthusorn Pattayakorn(พินทุสร ปัตยะกร) , Somchit Hanucharurnkul(สมจิต หนุเจริญกุล) , Jean Goeppinger , Thavatchai Vorapongsathorn , Porntip Malathum(พรทิพย์ มาลาธรรม) , Thanainit Chotanaphuti(ธไนนิธย์ โชตนภูติ)
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของหญิงไทยสูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม Factors Influencing Life Satisfaction among Older Thai Women with Knee Osteoarthritis
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2010;14(1):3-16.  
Department =  
Key Words : Older Thai women; Knee osteoarthritis; Life satisfaction; Self-efficacy; Social support; Disease severity 
คำสำคัญ : หญิงไทยวัยสูงอายุ; ข้อเข่าเสื่อม; ความพึงพอใจในชีวิต; การรับรู้สมรรถนะในตนเอง; การสนับสนุนทางสังคม; ความรุนแรงของโรค 
 

 29 Yupa Jewpattanakul(ยุพา จิ๋วพัฒนกุล) , Rutja Phuphaibul(รุจา ภู่ไพบูลย์) , Carol J. Loveland-Cherry , Dechavudh Nityasuddhi , Nantawon Suwonnaroop(นันทวัน สุวรรณรูป)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Factors Influencing Well-Being among Families with Adolescents living in and around Bangkok, Thailand
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2010;14(3):235-248.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Family well-being; Families with Adolescents; Bangkok, Thailand 
คำสำคัญ : ครอบครัวอยู่ดีมีสุข; ครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น; กรุงเทพฯ; ประเทศไทย 
 

 30 Tanasri Sihabut , Nikhom Laemsak
Feasibility of producing insulation boards from oil palm fronds and empty fruit bunches
Journal = Songklanakarin Journal of Science and Technology Jan.-Feb. 2010;32(1):63-69.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Thermal conductivity; Insulation board; Oil palm; Frond; Empty fruit bunch 
 

 31 Naiyana Boonthaveeyuwat , Rewadee Chongsuwat , Siriprapa Klunklin , Nitchaphat Khansakorn
Fresh and Cooked Vegetables: Which Provides the Highest Level of Available Iron to the Consumer
Journal = Asia Journal of Public Health Jul.-Dec. 2010;1(2):16-21.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 32 Kanittha Chamroonsawasdi , Jarueyporn Suparp , Wirin Kittipichai , Phiyathida Khachornchaikul / Piyatida Khajornchaikul
บทบาททางเพศ การป้องกันความรุนแรงทางร่างกาย และทางเพศในโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร Gender roles, physical and sexual violence prevention in primary extend to secondary school in Samutsakorn province, Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand March 2010;93(3):358-365.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Gender roles; Violence prevention 
 

 33 Tawee Saiwichai , Vanida Saiwichai , Ko-ichi Kawahara , Yoko Oyama , Sirintip Chaichalotornkul(สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล) , Somphong Narkpinit , Pongchai Harnyuttanakorn , Pratap Singhasivanon(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Ikuro Maruyama , [co] Salunya Tancharoen
Green tea extract supplement inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2010;41(1):250-258.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Green tea, HMGB1, Cigarette smoke 
 

 34 Adisak Bhumiratana , Prapassorn pechgit , Surachart Koyadun(สุรชาติ โกยดุลย์) , Chumsin Siriaut , Pisit Yongyuth(พิสิฐ ยงยุทธ)
Imported bancroftian filariasis: diethylcarbamazine response and benzimidazole susceptibility of Wuchereria bancrofti in dynamic cross-border migrant population targeted by the National Program to Eliminate Lymphatic Filariasis in South Thailand
Journal = Acta Tropica February 2010;113(2):121-128.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Benzimidazole susceptibility; Diethylcarbamazine; Imported bancroftian filariasis; National program to eliminate lymphatic; Filariasis; Wuchereria bancrofti 
 

 35 Kishori Mahat , Oranut Phacheun , Pimsurang Taechaboonsermsak
Intention to Accept Vasectomy among Married Men in Kathmandu, Nepal
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2010;1(1):8-14.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Intention; Vasectomy; Social support; Belief about vasectomy 
 

 36 Muang Muang Sein , [co] Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Jirachai Jirachewee
Job Strain among Rubber-Glove-Factory Workers in Central Thailand.
Journal = Industrial Health August 2010;48(4):503-510.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Job strain; Rubber glove; Factory workers; Occupational health; Psychosocial work factor; Thailand 
 

 37 Alberto Pinzon-Charry , Virginia McPhun , Vivian Kienzle , Chakrit Hirunpetcharat , Christian R. Engwerda , James S. Mccarthy , [co] Michael F. Good
Low doses of killed parasite in CpG elicit vigorous CD4+ T cell responses against blood-stage malaria in mice
Journal = Journal of Clinical Investigation Aug. 2010;120(8):2967-2978.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 38 Malatee Rungruangsiripan , Yajai Sitthimongkol , Wantana Limkulpong Maneesriwongul , Sandra L. Talley , Thavatchai Vorapongsathorn
Mediating Role of Illness Representation Among Social Support, Therapeutic Alliance, Experience of Medication Side Effects, and Medication Adherence in Persons With Schizophrenia
Journal = Archives of Psychiatric Nursing Dec. 2010;: Article No.online.  
Department =  
 

 39 Pipat Luksamijarulkul , Pornpimol Kongtip
Microbial counts and particulate matter levels in roadside air samples under skytrain stations, Bangkok, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2010;41(3):678-684.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Air quality; Microbial counts; Particulate matter levels; Roadside air samples 
 

 40 Leera Kittigul , Kannika Pombubpa , Yuthana Taweekate , Pornphan Diraphat , Dusit Sujirarat , Pattara Khamrin , Hiroshi Ushijima
Norovirus GII-4 2006b variant circulating in patients with acute gastroenteritis in thailand during a 2006-2007 study
Journal = Journal of Medical Virology May 2010;82(5):854-860.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Norovirus; Genotype; Acute gastroenteritis; Thailand; RTnested 
 

 41 Usa Lek-Uthai , Jare Sangsayan , Boonlue Kachenchart , Kasem Kulpradit , Dusit Sujirarat , Kiyoshi Honda
Novel Ellipsoid Spatial Analysis for determining malaria risk at the village level
Journal = Acta Tropica June 2010;116(1):51-60.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Geographical information system (GIS); Spatial analysis; Ellipsoid distribution; Malaria risk; Village level 
 

 42 Chutima Sirikulchayanonta , Patcharanee Pavadhgul , Rewadee Chongsuwat , Jeeranun Klaewkla
Participatory Action Project in Reducing Childhood Obesity in Thai Primary Schools
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health May 2010;(online).  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Nutrition; Aerobic activity; Thai children; Obesity; Bangkok 
 

 43 Angel Overman , Akkarach Bumrungpert , Arion Kennedy , Kristina Martinez , Chia Chi Chuang , Tiffany West , Brent Dawson , Jia, W. , Michael K. McIntosh
Polyphenol-rich grape powder extract (GPE) attenuates inflammation in human macrophages and in human adipocytes exposed to macrophage-conditioned media
Journal = International Journal of Obesity May 2010;34(5):800-808.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Macropharages; Adipocytes; Grape powder extract; Inflammation; Insulin resistance 
 

 44 Lela R. McKnight-Eily , René Arrazola , Robert K. Merritt , Ann Marie Malarcher , Nithat Sirichotiratana
Prevalence and Psychosocial Correlates of Current Smoking Among Adolescent Students in Thailand, 2005
Journal = Health Education and Behavior Dec. 2010;37(6):863-878.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Thailand; Tobacco; Smoking; Adolescents; Psychosocial factors 
 

 45 Shigeru TOMITA , Sara Arporn , Takashi MUTO , Kanatid KOETKHLAI , Saw Sandy NAING , Chalermchai Chaikittiporn
Prevalence and Risk Factors of Low Back Pain among Thai and Myanmar Migrant Seafood Processing Factory Workers in Samut Sakorn Province, Thailand
Journal = Industrial Health May. 2010;48(3):283-291.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Low back pain; Food processing worker; Working condition; Cross-sectional study; Migrant worker 
 

 46 ML Somjinda Chompunud(หม่อมหลวง สมจินดา ชมพูนุท) , Chounchom Charoenyooth(ชื่นชม เจริญยุทธ) , Mary H. Palmer , Kanuengnit Pongthavornkamol(คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล) , Thavatchai Vorapongsathorn , Sutthichai Jitapunkul(สุทธิชัย จิตะพันธุ์กุล)
ความชุก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและปัจจัยทำนายการทารุณกรรมผู้สูงอายุไทย Prevalence, Associated Factors and Predictors of Elder Abuse in Thailand.
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Oct.-Dec. 2010;14(4):283-296.  
Department =  
Key Words : Prevalence of elder abuse; Factors associated with elder abuse; Predictors of elder abuse; Thailand 
คำสำคัญ : ความชุกของการทารุณกรรมผู้สูงอายุ; ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมผู้สูงอายุ; ปัจจัยทำนายการทารุณกรรมผู้สูงอายุ; ประเทศไทย 
 

 47 Tassanee Rawiworrakul , Somporn Kandradusadi Triamchaisri , [co] Barbara Mawn
Promoting Cultural Sustainability in the Context of Public Health : A Thai Perspective
Journal = Sustainability Aug. 2010;2(8):2707-2718.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Sustainability; Sustainable development; Public health; Culture; Thailand 
 

 48 Myo Myint Naing , [co] Sutham Nanthamongkolchai , Chokchai Munsawaengsub
Quality of Life of the Elderly People in Einme Township Irrawaddy Division, Myanmar
Journal = Asia Journal of Public Health Jul.-Dec. 2010;1(2):4-10.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Quality of life; Elderly people; Self-esteem; Family relationship 
 

 49 Chia-Chi Chuang , Kristina Martinez , Guoxiang Xie , Arion Kennedy , Akkarach Bumrungpert , Angel Overman , Wei Jia , [co] Michael K McIntosh
Quercetin is equally or more effective than resveratrol in attenuating tumor necrosis factor-α?mediated inflammation and insulin resistance in primary human adipocytes
Journal = The American journal of clinical nutrition Oct. 2010;92(6):1511-1521.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 50 Redeerat Mahaboonpeeti , [co] Pornpimol Kongtip , Suttinun Chantanakul , Vajira Singhakajen , Prapin Tharpoophasiam
Risk evaluation of trichloroethylene exposure among workers in industry
Journal = Journal of Health Research July-Sep. 2010;24(3):95-101.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Trichloroethylene; Trichloroacetic acid; Risk assessment; Gas Chromatography/Mass Spectrometry 
 

 51 Sandhi Wynn Nyunt , [co] Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Thitipat Rajatanun
Self-efficacy, self-care behaviors and glycemic control among type-2 diabetes patients attending two private clinics in Yangon, Myanmar
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2010;41(4):943-951.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Self efficacy; Self-care behavior; Glycemic control; Diabetes; Myanmar 
 

 52 Prasit Kachaiyaphum , Nopporn Howteerakul , Dusit Sujirarat , Sukhontha Siri , Nawarat Suwannapong
Serum Cholinesterase Levels of Thai Chilli-Farm Workers Exposed to Chemical Pesticides : Prevalence Estimates and Associated Factors
Journal = Journal of Occupational Health Jan. 2010;52(1):89-98.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Chemical pesticides; Chilli-farm workers Pesticide-related symtoms; Serum Cholinesterase; Thailand 
 

 53 Weena Thiangtham , Trude Bennett , Khanitta Nuntaboot
Sexual Health Status and Cervical Cancer Primary Prevention among Thai Couples
Journal = Asia Journal of Public Health Jul.-Dec. 2010;1(2):22-30.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : cervical cancer; primary prevention; sexual health 
 

 54 Itsanun Wiwatanaratanabutr , Sandra Allan , Kenneth Linthicum , [co] Pattamaporn Kittayapong(รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์)
Strain-specific differences in mating, oviposition, and host-seeking behavior between Wolbachia-infected and uninfected Aedes albopictus
Journal = Journal of the American Mosquito Control Association Sep. 2010;26(3):265-273.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Aedes albopictus; Wolbachia; Mating; Host-seeking; Oviposition 
 

 55 Bualuang Sumdaengrit(บัวหลวง สำแดงฤทธิ์) , Somchit Hanucharurnkul(สมจิต หนุเจริญกุล) , Marylin J. Dodd , Sarikapan Wilailak(สฤกพรรณ วิไลลักษณ์) , Thavatchai Vorapongsathorn , Kanaungnit Pongthavornkamol(คนึงนิจ พงษ์ถาวรกมล)
ประสบการณ์ของอาการและการดูแลตนเองในสตรีไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูก Symptom Experience and Self-care among Thai Women with Cervical Cancer
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2010;14(3):203-218.  
Department =  
Key Words : Cervical cancer; Symptom experience; Self-care; Thai women 
คำสำคัญ : มะเร็งปากมดลูก; ประสบการณ์ของอาการ; การดูแลตนเอง; สตรีไทย 
 

 56 Suchira Get-Kong(สุชิรา เกตุคง) , Somchit Hanucharurnkul(สมจิต หนุเจริญกุล) , Ruth McCorkle , Chukiat Viwatwongkasem , Tiraporn Junda(ธิราภรณ์ จันทร์ดา) , Wichai Ittichaijulthol(วิชัย อิทธิชัยกุลฑล)
ประสบการณ์การเผชิญอาการ การดูแลแบบประคับประคอง และความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลุกลาม SYMPTOM EXPERIENCE, PALLIATIVE CARE AND SPIRITUAL WELL-BEING AMONG THAI WITH ADVANCED CANCER
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2010;14(3):219-234.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Thais with advacned cancer; Palliative care; Spiritual well-being; Symptom experience 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม; การดูแลแบบประคับประคอง; ความผาสุกทางจิตวิญญาณ; ประสบการณ์การเผชิญอาการ 
 

 57 Wareerat Thanoi(วารีรัตน์ ถาน้อย) , Kobkul Phancharoenworakul(กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล) , Elaine A. Thompson , Rungnapa Panitrat , Dechavudh Nityasuddhi
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นไทย: การทดสอบโมเดลเชิงประจักษ์ในเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การครุ่นคิด ความตึงเครียดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งในชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม Thai Adolescent Suicide Risk Behaviors: Testing a Model of Negative Life Events, Rumination, Emotional Distress, Resilience and Social Support
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2010;14(3):187-202.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Adolescent suicide risk behaviors; Rumination; Emotional distress; Resilience; Social support 
 

 58 Chatchawal Singhakant , Kannika Tipprasertsin , [co] Duangrat Inthorn
The possible mechanism and factors affecting synthetic reactive dye removal by treated flute reed
Journal = EnvironmentAsia Jul. 2010;3(2):90-96.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Treated flute-reed; Adsorption; Adsorption isotherm; Reactive dye; Desorption 
 

 59 Supaporn Naewbood(สุภาพร แนวบุตร) , [co] Siroj Sorajjakool , Somporn Kandradusadi Triamchaisri
The Role of Religion in Relation to Blood Pressure Control Among a Southern California Thai Population with Hypertension
Journal = Journal of Religion and Health Mar. 2010;(publish onl):1-11.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Hypertension; Spirituality; Religion; Stress; Coping 
 

 60 Nuttapol Promkaew , [co] Puangpaka Soontornchainaksaeng , Sansern Jampatong , Piangchan Rojanavipart
Toxicity and Genotoxicity of Pendimethalin in Maize and Onion
Journal = Agriculture and Natural Resources Nov.-Dec. 2010;44(6):1010-1015.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Toxicity; Genotoxicity; Pendimethalin; Maize; Modified Allium test 
 

 61 Chutima Sirikulchayanonta , Kingkarn Iedsee , Poonsook Shuaytong , Suwat Srisorrachatr
Using food experience, multimedia and role models for promoting fruit and vegetable consumption in Bangkok kindergarten children
Journal = Nutrition & Dietetics May 2010;67(2):97-101.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Food experience; Fruit and Vegetable consumption; Health promotion; Multimedia; Pre-schooler; Role model 
 

 62 Supawadi Wayuhuerd(ศุภาวดี วายุเหือด) , Kobkul Phancharoenworakul(กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล) , Kay C. Avant , Nittaya Sinsuksai(นิตยา สินสุกใส) , Thavatchai Vorapongsathorn
การใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทย Using the Theory of Planned Behavior to Predict Condom Use Behavior among Thai Adolescents
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Oct.-Dec. 2010;14(4):315-329.  
Department =  
Key Words : Adolescents; Condom use; Thailand; Theory of planned behavior 
คำสำคัญ : วัยรุ่น, การใช้ถุงยางอนามัย, ไทย, ทฤษฎีการแสดงพฤติกรรมตามแผน 
 

 63 Akkarach Bumrungpert , Ruchaneekorn W. Kalpravidh , Chia Chi Chuang , Angel Overman , Kristina Martinez , Arion Kennedy , [co] Michael K. McIntosh
Xanthones from mangosteen inhibit inflammation in human macrophages and in human adipocytes exposed to macrophage-conditioned media
Journal = The Journal of Nutrition April 2010;140(4):842-847.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 64 Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์) , [co] Wisit Chaveepojnkamjorn
YOUTH AND ALCOHOLIC BEVERAGES: DRINKING PATTERNS AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2010;41(6):1467-1474.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Drinking patterns; High school students; Central Thailand 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 วรรณวิไล อุตรวิเชียร[Wanwilai Outtarawichian] , เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ , ชมภูศักดิ์ พูลเกษ , วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล , ดุสิต สุจิรารัตน์
การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดจากการสัมผัสร่วมระหว่างเสียงและความร้อน A Study of Physiological Effects from the Combined Exposures of Noise and Heat

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2010;24(3):55-67.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Physiological effect; Combined exposure; Noise exposure; Heat exposure 
คำสำคัญ : ผลกระทบทางสรีรวิทยา; การสัมผัสร่วม; การสัมผัสเสียงดัง; การสัมผัสความร้อน 
 

 2 ธวัช เพชรไทย , อินจิรา นิยมธูร[Injira Niyoomtoon] , ดนยา วงศ์ศิริกุล , ไกรชาติ ตันตระการอาภา , [co] ธนาศรี สีหะบุตร
การสำรวจความเข้มข้นของสารกลุ่ม BTEX ในอู่พ่นสีรถยนต์และชุมชนโดยรอบในประเทศไทย A Survey of BTEX Concentrations in selected Automotive Paint Shops and their Vicinities in Thailand

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2010;40(1):65-75.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : BTEX; VOCs; Painting; Nuisance 
คำสำคัญ : BTEX; สารอินทรีย์ระเหย; การพ่นสี; เหตุรำคาญ 
 

 3 เปรมใจ สุขศิริ[Premchai Suksiri] , สุนีย์ ละกำปั่น , เรวดี จงสุวัฒน์ , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
การประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ในการลดภาวะไขมันในเลือดของกำลังพล กองทัพเรือ An Application of Pender's Health Promotion Model For Reduction of Serum Cholesterol Among The Royal Thai Navy

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2010;24(1):32-49.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Serum cholesterol; Health promotion model; The royal thai navy 
คำสำคัญ : ภาวะไขมันในเลือด; แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพ; กำลังพล; กองทัพเรือ 
 

 4 อนุสรา มั่นศิลป์ , [co] มณฑา เก่งการพานิช , สุปรียา ตันสกุล , วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ An Application of Self Efficacy Theory and Social Support Influences on Exercise Promoting Behavior in Coronary Artery Bypass Graft Surgery Patients

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2010;33(114):12-28.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-efficacy theory; Social support; Exercise promoting behavior; The coronary artery bypass graft surgery patients 
คำสำคัญ : ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; พฤติกรรมการออกกำลังกาย; ผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 
 

 5 พัชรินทร์ ล้อมชัยสงค์[Pachrin Lomchaisong] , [co] ทัศนีย์ รวิวรกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร และพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี Association between Selected Factors and Medication Use Behavior among Older Adults with Diabetes in Pattananikhom Hospital, Lopburi Province

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2010;40(3):332-342.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Older adults; Diabetes; Health belief; Medication use behavior; Health belief model 
คำสำคัญ : ปัจจัยคัดสรร; พฤติกรรมการใช้ยา; ผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
 

 6 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , จรวยพร สุภาพ , วิริณธิ์ กิตติพิชัย , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร Communication skills to prevent physical and sexual violence in Primary extend to secondary school in Samutsakorn Province

Journal = Journal of Public Health and Development Jan.-Apr. 2010;8(1):70-83.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Communication skills; Physical and sexual violence prevention; Students 
คำสำคัญ : ทักษะการสื่อสาร; การป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ; เด็กนักเรียน 
 

 7 จีรนุช แสงแดงชาติ , ลักขณา เติมศิริกุลชัย , ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , สุปรียา ตันสกุล
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ Critical Thinking Development and Junk Snack Consumption Among Primary School Students, Samutprakan Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2010;33(114):69-70.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Critical thinking; Snack; Samutprakan Province 
คำสำคัญ : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ; ขนมขบเคี้ยว; จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 8 วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , [co] ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong]
การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3, 5 ในภาคกลางของประเทศไทย Drinking Behavior survey of male mathayom 1,3,5 school students in the central region of Thailand

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University Apr.-Jun. 2010;29(2):178-185.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Drinking behaviors; Male mathayom 1,3,5 school students; Central region of Thailand 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,3,5 ภาคกลางของประเทศไทย 
 

 9 โรสนีตา บินนิโซะ , [co] นิรัตน์ อิมามี , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , สุภาวดี บุญชื่น
ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคมาเลเรียของสมาชิกครอบครัว จังหวัดนาราธิวาส Ecological Factors Related to Malaria Prevention Behaviors Of Household Members, Narathiwat Province

Journal = Journal of Health Education Apr.-Aug. 2010;33(115):28-41.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Malaria prevention behaviors; Ecological factors 
คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกันโรคมาลาเรีย; ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยา 
 

 10 ธนนันทน์ วรรณศิโรรัตน์ , [co] ลักขณา เติมศิริกุลชัย , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช
ผลของฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ต่อการรับรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร Effect of Cigarette Labeling on Health Perception Among Vocational Students in Bangkok, Thailand.

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2010;33(116):65-78.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Cigarette labelling; Perceived severity and susceptibility; Vocational education students 
คำสำคัญ : ฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่; การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง; นักเรียนอาชีวศึกษา 
 

 11 รวิ ใจหาญ[Rawi Chaihan] , [co] สุธรรม นันทมงคลชัย , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง Effect of Social Participatory Training Program on Self-Esteem of the Elderly in La-un District Ranong Province

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2010;40(1):76-85.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Elderly; Self-esteem; Social activity 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง; กิจกรรมทางสังคม 
 

 12 จารุณี ทรัพย์ประเสริฐ[Jarunee Supprasert] , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล , พูนสุข ช่วยทอง , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
ผลของการเสนอตัวแบบผ่านนิทานโดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่มีต่อสุขนิสัยเด็กปฐมวัย Effect of Storytelling Modeling Method by Using Instructional Medias on Early Childhood Health Habits

Journal = Journal of Faculty of Nursing Burapha University Jan.-Mar. 2010;18(1):1-12.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Modeling; Storytelling; Health habits; Early childhood 
คำสำคัญ : ตัวแบบ; นิทาน; สุขนิสัย; เด็กปฐมวัย 
 

 13 ศิริพร สมบูรณ์[Siriporn Somboon] , [co] ทัศนีย์ รวิวรกุล , สุรินธร กลัมพากร , วันเพ็ญ แก้วปาน
ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก Effect of the Application of Health Belief Model and Community Participation on Pesticide Poisoning Prevention Behavior among Gardeners, Ongkarak District, Nakhonnayok Province, Thailand

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2010;24(1):62-77.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Prevention behavior; Health belief model; Community participation; Pesticide poisoning; Gardeners 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกันอันตราย; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; การมีส่วนร่วมของชุมชน; สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; เกษตรกร 
 

 14 รุ่งทิพย์ ลำดวล[Rungtip] , จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย[Jindawan Wibuloutai] , เชาวยุทธ พรพิมลเทพ
ประสิทธิภาพการกำจัดน้ำมันออกจากน้ำเสียโรงอาหารโดยใช้ดอกธูปฤๅษีใบแคบ Efficiency of Oil Removal from Cafeteria Wastewater by Using Flower of Typha Angustifoli Linn

Journal = Journal of Environmental Management Jan.-Jun. 2010;6(1):42-51.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Oil Removal; Cafeteria wastewater; typha angustifolia; Linn 
คำสำคัญ : การกำจัดน้ำมัน; น้ำเสียโรงอาหาร; ธูปฤๅใบแคบ 
 

 15 กนกอร แสงทอง[Kanokorn Saengtong] , สยาม อรุณศรีมรกต[Sayam Aroonsrimorakot] , ไกรชาติ ตันตระการอาภา
ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับ ISO 14001 เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะช้าง Environmental Performance Indicators and ISO 14001 Acceptability for Performance Evaluation of Koh Chang

Journal = Journal of Environmental Management Jan.-Jun. 2010;6(1):18-27.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Environmental performance evaluation (EPE); Environmental indicators; Environmental aspect 
คำสำคัญ : การประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม; ตัวชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อม; ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

 16 วิริณธิ์ กิตติพิชัย , อังศินันท์ อินทรกำแหง[Ungsinun Intarakamhang] , จุฑามาศ แก้วพิจิตร[Juthamas Kaewpijit]
การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่ Evaluation of Developing Course of Middle Administrators in Higher Education Institutions to Strengthen the Administration of New Universities

Journal = journal of Behavioral Science Jan. 2010;16(1):56-70.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Evaluation reserch; Developing course of administrators; Higher education institutions 
คำสำคัญ : การวิจัยเชิงประเมินผล; หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร; สถาบันอุดมศึกษา 
 

 17 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์[Srirat Lormphongs] , เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
การประเมินผลของการสัมผัสสาร MTBE, ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสาร MTBE ของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร Evaluation of MTBE Exposure, Knowledge and Practice about Methyl Tertiary - Butyl Ether among Trafic Policemen in Bangkok

Journal = Thammasat Medical Journal Jan.-Mar. 2010;10(1):9-16.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Key Words : Methyl tetiry-butyl ether (MTBE); Biological Monitoring; Traffic policemen 
คำสำคัญ : MTBE; การติดตามทางชีวภาพ; ตำรวจจราจร 
 

 18 จุฑาทิพย์ ไพรวิจารณ์[Jutathip Praivicharn] , [co] พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของหญิงครรภ์แรก ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สังกัดศูนย์อนามัยเขตภาคกลาง Factors Influencing Happiness among Primigravidae who Attend Antenatal Care at The Health Promotion Hospital, Central Regional Health Promotion Center

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2010;40(2):182-193.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Happiness; Primigravidae; Personality; Family support; Marital relationship 
คำสำคัญ : ความสุข; หญิงครรภ์แรก; บุคลิกภาพ; แรงสนับสนุนของครอบครัวว; สัมพันธภาพคู่สมรส 
 

 19 บุญนริศ สายสุ่ม[Bunnaris Saisum] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย , ชาญวิทย์ ทระเทพ[Chanvit Tarathep]
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานีอนามัย ตามการรับรู้ของหัวหน้าสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย Factors Affecting Health Center Performance Effectiveness As Perceived by Health Center Leaders, Minnistry of Public Health, Thailand

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2010;40(3):257-268.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานีอนามัย; คุณลักษณะผู้นำ; ความสามารถในการบริหารงาน; การสนับสนุนจากเครือข่ายบริการปฐมภูมิ; หัวหน้าสถานีอนามัย 
 

 20 ศิลป์ชัย เนตรทานนท์[Silchai Nettanont] , ปิยธิดา ตรีเดช , พีระ ครึกครื้นจิตร
ปัจจัยที่มีผลต่อการประสานด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ เขตสาธารณสุขที่ 4 Factors Affecting the Coordination of Surveillance and Rapid Response Team at District Level in Public health Region 4

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Jan.-Jun. 2010;11(2):67-73.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Coordination; Surveillance and investigation; SRRT 
คำสำคัญ : การประสานงาน; การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค; ทีม SRRT 
 

 21 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , สุณีรัตน์ ยั่งยืน[Suneerat Yangyuen]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับระดับอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา Factors Associated with Hazardous Alcohol Use among Vocational College Students

Journal = KKU RESEARCH JOURNAL Aug. 2010;15(8):698-707.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Hazardous alcohol use; Vocational college students 
คำสำคัญ : แอลกอฮอล์ระดับอันตราย; นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
 

 22 โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นพาหะของเชื้อ Haemophilus influenzae และการดื้อยาต้านจุลชีพในเด็กสุขภาพดีของศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่ง Factors Associated with Oropharyngeal Carrier of Haemophilus influenzae and Antimicrobial Resistance in Healthy Children Attending Day-care Center of a Health Promotion Hospital

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2010;40(3):281-290.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Oropharyngeal carrier; H. influenzae; Healthy children; Day-care Center; Antimicrobial resistance 
คำสำคัญ : การเป็นพาหะในลำคอ เชื้อ H. influenzae เด็กสุขภาพดี ศูนย์เด็กเล็ก การดื้อยาต้านจุลชีพ 
 

 23 ศุภชัย ปิติกุลตัง , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , ชาญชุติ จรรยาสัณห์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นพาหะของเชื้อ Streptococcus pneumoniae และการดื้อยาต้านจุลชีพในเด็กสุขภาพดีของศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่ง Factors Associated with Pharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae and Antimicrobial Resistance in Healthy Children Attending Day-care Center of a Health Promotional Hospital

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2010;40(2):123-136.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Streptococcus pneumoniae; การดื้อยาต้านจุลชีพ; ศูนย์เด็กเล็ก; ผู้เลี้ยงดูหลัก; พาหะ 
คำสำคัญ : Streptococcus pneumoniae; Antimicrobial resistance; Day-care center; main caregiver; Carrier 
 

 24 เจริญทิพย์ โชครุ่งรัตนชัย , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , สุธี อยู่สถาพร , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขยายขอบเขตการใช้ยารักษาโรคเบื้องต้นในคลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ Factors Effecting Expansion of Medications in Primary Care for Nursing and Midwifery Clinics

Journal = Journal of Safety and Health Mar.-May, 2010;3(10):15-24.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Expansion of medications Primary medical care; Nursing and midwifery clinics 
คำสำคัญ : การขยายขอบเขตยา; การใช้ยารักษาโรคเบื้องต้น; คลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 

 25 ภาวรัตน์ ผาสุกสถาพร[Pawarat Phasuksathaporn] , [co] กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการ Factors Influencing on Quality of life of early Adolescents in Samutprakran Province

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2010;40(1):29-39.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Quality of life; Adolescent; Emotional quotient; Family relationship; Parental style 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; วัยรุ่น; ความฉลาดทางอารมณ์; สัมพันธภาพในครอบครัว; รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 
 

 26 เบญจรัตน์ สุทินเผือก[Bencharat Suthinphuak] , [co] กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , จรวยพร สุภาพ , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ Factors Influencing Sexual Abstinence Behavior among Secondary School Students in Samutprakan Province, Thailand

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2010;40(3):302-312.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Sexual abstinence behavior; Adolescent; Sex education; Perception of friends' norms 
คำสำคัญ : พฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์; วัยรุ่น; เพศศึกษา; การรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน 
 

 27 ลัชนา ฉายศรี[Lachana Chaysree] , [co] จรวยพร สุภาพ , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Factors Influencing Sexual Risk-taking Behavior among High School Students, Prachuapkhirikhan Province

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2010;40(2):161-174.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Sexual risk-taking behaviors; Parental monitoring; Inappropriate behavior; High school student 
คำสำคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ; การดูแลของพ่อแม่; พฤติกรรมไม่พึงประสงค์; มัธยาศึกษาตอนปลาย 
 

 28 สิริลักษณ์ รังษีวงศ์ , [co] นิรัตน์ อิมามี , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , มันทนา ประทีปะเสน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของชมรมผู้ติดเชื้อเอสไอวี จังหวัดเพชรบุรี Factors Related to Capabilities of HIV Clubs in Petchaburi Province

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2010;33(116):19-36.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : HIV clubs; Capability; Holistic services 
คำสำคัญ : ชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี; ความเข้มแข็ง; การบริการแบบองค์รวม 
 

 29 อรวรรณ ลิขิตพรสวรรค์[Orawan Likitpornswan] , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในครอบครัวของพยาบาลสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร Factors Related to Family Well-Being among Public Health Nurses in The Department of Health under Bangkok Metropolitan Administration

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2010;24(3):1-20.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Family well-being; Public health nurses; Job strain; Social support 
คำสำคัญ : ความผาสุกในครอบครัว; พยาบาลสาธารณสุข; ความเครียดจากการทำงาน; แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 30 ปัทมา รักเกื้อ , [co] สุปรียา ตันสกุล , พูนสุข ช่วยทอง , วงเดือน ปั้นดี
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดพัทลุง Factors Related to Sexual risk Taking Behaviour of HIV infection Among Vocational Education Students in Phatthalung Province

Journal = Journal of Health Education Apr.-Aug. 2010;33(115):42-64.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
คำสำคัญ : พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี; นักเรียนอาชีวศึกษา; จังหวัดพัทลุง 
 

 31 [Wimonwan Intarachernsiri] , [co] [Luepol Punnakanta] , [co] [Kitti Bodhipadma] , ดุสิต สุจิรารัตน์
Growth Responses of Common and Giant Duckweed under Controlled Hypereutrophic Environment

Journal = The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok Sep.-Dec. 2010;20(3):409-415.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Bioindicator; Duckweed; Growth; Hypereutrophication 
คำสำคัญ : ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ; แหนเป็ด; การเติบโต; ไฮเพอร์ยูโทรฟิเคชัน 
 

 32 อารยา ทิพย์วงศ์ , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี Health Promoting Program in Food Consumtion and Exercise for the Elderly, Kanchanaburi Province

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2010;33(115):6-27.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; การบริโภคอาหาร; การออกกำลังกาย 
 

 33 ปิยธิดา ตรีเดช , พีระ ครึกครื้นจิตร
การสังเคราะห์ความรู้การพัฒนาองค์กร: กรณีศึกษาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประเทศไทย Knowledge Synthesis of Organization Development: A Case Study of Provincial Office of Natural Resources and Environment, Thailand

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2010;40(3):313-319.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Knowledge synthesis; Organization development; Provincial office of natural resources and Environment 
คำสำคัญ : การสังเคราะห์ความรู้; การพัฒนาองค์กร; สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
 

 34 ซาโตชิ อิตาบาชิ[Satoshi Itabashi] , [co] จิราพร ชมพิกุล[Jiraporn Chompikul] , บุญยง เกี่ยวการค้า[Boonyong Keiwkarnka] , นภาพร โสวัฒนางกูร , ศศิรดา ตระกูลศรี[Sasirada Trakulsri]
ความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงวัยในเขตอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย Life satisfaction of the elderly in Phukhiao District, Chaiyaphum Province, Thailand

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2010;8(2):123-134.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Elderly life satisfaction; Buddhist values; Mindfulness loneliness 
คำสำคัญ : ผู้สูงวัย; ความพึงพอใจในชีวิต; คุณค่าทางพุทธศาสนา; ความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ; ความโดดเดี่ยว 
 

 35 จรวยพร สุภาพ , วราพร บุญยะธาน[Waraporn Boonyathan] , วิริณธิ์ กิตติพิชัย , กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเกเรและส่งเสริมการทำความดีของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร Life Skills Development Program to Reduce Bullying and to Promote Good Practices among Primary School Students, Samut-Sakorn Province, Thailand

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2010;40(1):7-16.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Life skills; Bully behaviors; Good practices; Primary school students 
คำสำคัญ : ทักษะชีวิต; พฤติกรรมเกเร; การทำความดี; เด็กนักเรียนประถมศึกษา 
 

 36 วราภรณ์ บุญเชียง[Waraporn Boonchieng] , ศิวพร อึ้งวัฒนา[Sivaporn Aungwattana] , พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , พิทยา จารุพูนผล
ความต้องการด้านสุขภาพ ของผู้พิการ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ Need of Health Care for the Disabled : a Case Study in Chiang Mai Province

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2010;24(1):50-61.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 37 เมลดา อภัยรัตน์[Melada Apairat] , [co] ดวงใจ มาลัย , เรวดี จงสุวัฒน์
แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนปลาย Non-Alcoholic Beverage Consumption Patterns in Late Adolescent

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2010;40(2):150-160.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Non alcoholic beverage consumption patterns; Late adolescent; Sugar 
คำสำคัญ : แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์; วัยรุ่นตอนปลาย; น้ำตาล 
 

 38 รินทร์ ปานเจริญ[Rin Pancharoen] , ปิยธิดา ตรีเดช , พีระ ครึกครื้นจิตร
การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ในเขตภาคกลาง Nurse Anesthetists' Performance according to Professional Standards in General and Provincial Hospitals in The Central Region of Thailand

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Mar.-Aug. 2010;26(2):29-39.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คำสำคัญ : มาตรฐานการปฏิยัติงานของวิสัญญีพยาบาล; บรรยากาศองค์กร; ปัจจัยจูงใจ 
 

 39 ปิยธิดา ตรีเดช , พีระ ครึกครื้นจิตร , นิตยา ธนกาญจน์[Nitaya Thanakan]
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล Nurses' job satisfaction at Bumrungrad International Hospital

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok May.-Aug. 2010;26(2):53-64.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คำสำคัญ : ความพึงพอใจในงาน; พยาบาลวิชาชีพ; การเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน; ลักษณะของโรงพยาบาลดึงดูดใจ; โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล  
 

 40 นฤมล เวชจักรเวร[Naruemon Watchjakwane] , [co] ภารดี เต็มเจริญ , วงเดือน ปั้นดี , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสรีรวิทยาต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในครูสตรี Nutrition Promotion Program Applying Self-efficacy Theory for Physiological Risk Prevention of Cardiovascular Disease in Female Teachers

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2010;40(1):40-52.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Nutrition promotion program; Self-efficacy theory; Adult women; Female teachers 
คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ; ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง; หญิงวัยผู้ใหญ่; ครูสตรี 
 

 41 สร้อย มะโนรา[Sroy Manora] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , วีณา เที่ยงธรรม , เรวดี จงสุวัฒน์
โปรแกรมโภชนศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูด้านโภชนาการของผู้เลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะอ้วน เขตกรุงเทพมหานคร Nutrition Promotion Program for Caretakers of Obese Preschool Children Bangkok Metropolis

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2010;40(2):137-149.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Preschool children; Obesity; Health protection motivation theory; Participatory learning 
คำสำคัญ : เด็กก่อนวัยเรียน; ภาวะอ้วน; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

 42 ปภาวดี เหล่าพาณิชย์เจริญ[Paphawadee Laopanitcharoen] , ปิยธิดา ตรีเดช , พีระ ครึกครื้นจิตร , สุจิตรา นิลเลิศ[Sujitra Nillert]
ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมาราธิบดี Organizational Commitment of Professional Nurses in Ramathibodi Hospital

Journal = Journal of The Royal Thai Army Nurses Jul.-Dec. 2010;11(2):26-33.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Organizational commitment; Professional nurses; Executive; Employee 
คำสำคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร; พยาบาลวิชาชีพ; ผู้บริหาร; ผู้ปฏิบัติ 
 

 43 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Policy and Strategy on Illicit Drugs' Prevention and Suppression

Journal = วารสารสหศาสตร์ Mar.-Aug. 2010;10(1):116-138.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 44 ชลิดา โสภิตภักดีพงษ์ , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , สุนีย์ ละกำปั่น
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมอง Predicting factors of health promoting behaviors for families at risk of stroke

Journal = Journal of Nursing and Health Sciences Sep.-Dec. 2010;4(3):57-65.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Health promoting; Behavior; Family at risk to stroke 
คำสำคัญ : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; ครอบครัวเสี่ยง; โรคหลอดเลือดสมอง 
 

 45 มนัสนันท์ หยกสกุล[M. Yoksakun] , [co] ภารดี เต็มเจริญ , วงเดือน ปั้นดี , สิริประภา กลั่นกลิ่น
การส่งเสริมการบริโภคอาหารเช้าโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรสงคราม Promoting breakfast consumption by applying self-efficacy theory in junior high school students, Samutsongkhram Province

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2010;8(3):308-318.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Breakfast self-efficacy theory; Junior high school students; Promoting breakfast consumption program 
คำสำคัญ : อาหารเช้า; ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น; โปรแกรมการส่งเสริมการบริโภคอาหารเช้า 
 

 46 ศศิธร บุญสุข[S. Boonsook] , [co] ภารดี เต็มเจริญ , วงเดือน ปั้นดี , ธราดล เก่งการพานิช
โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี Promoting fruit and vegetable consumption by applying social support theory in grade 5 students, Warinchamrap District, Ubonratchatani Province

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2010;8(3):280-292.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Fruit and vegetable; Social support; Primary school students 
คำสำคัญ : ผักและผลไม้; แรงสนับสนุนทางสังคม; นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

 47 ศตกมล ประสงค์วัฒนา[Satakamol Prasongwattana] , สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ[Suchinda Jarupat Maruo] , อรสา พันธ์ภักดี[Orasa Panpakdee] , สุรินธร กลัมพากร
อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของผู้รับงานผ้ามาทำที่บ้าน : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านสร้าง อำบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Respiratory Symptom and Pulmonary Function of Home Based Garment Workers: A Case Study in Bansang Community, Bangpa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Journal = Journal of public health nursing May-Aug. 2010;24(2):33-47.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Lung function; Home base grament worker; Respiratory sumptom 
คำสำคัญ : สมรรถภาพปอด; ผู้รับงานผ้ามาทำที่บ้าน; อาการระบบทางเดินหายใจ 
 

 48 ถวนันท์ สัจจเจริญพงษ์ , [co] นิรัตน์ อิมามี , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , มันทนา ประทีปะเสน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของสมาชิกชมรมผู้ติดเชื้่อเอชไอวี จังหวัดเพชรบุรี Self-Care Behaviors of HIV Club Members, Petchaburi Province

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2010;33(116):37-51.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Self-care behaviors; HIV-infected person; AIDS patients 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง; ผู้ติดเชื้อเอชไอวี; ผู้ป่วยเอดส์ 
 

 49 ราตรี ผลสาลี่ , [co] ธราดล เก่งการพานิช , สุปรียา ตันสกุล , ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
การรับรู้ความสามารถร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงของชมรมผู้สูงอายุไร่ขิงเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม Self-efficacy Theory With Social Support to Promote Exercise Behavior Among Elderly Patients With Hypertention in Rai-khing Mettapracharak Club, Nakhonpathom Province, THAILAND

Journal = Journal of Health Education Apr.-Aug. 2010;33(115):65-78.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; ออกกำลังกาย; ผู้สูงอายุ; โรคความดันโลหิตสูง 
 

 50 สนธินี ไวยารัตน์ , ประยูร ฟองสถิตย์กุล , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์ , [co] สุวิสา มหาสันทนะ
แบบจำลองดัชนีคลื่นแสงที่เหมาะสมต่อการประมาณค่าคลอโรฟิลล์เอของน้ำ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงของประเทศไทย Spectral Index Model for Estimating Chlorophyll-a in Marine Water at Bangpakong Estuary of Thailand

Journal = Journal of Naresuan Geographic Information System Jul.-Dec. 2010;1(1):1-16.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 

 51 สุธี อยู่สถาพร , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
กระบวนการยุติธรรมกับการฟ้องคดีทุรเวชปฏิบัติทางการแพทย์ Thailand's justice administration and medical lawsuits

Journal = Current Office of Justice magazine carrier Jan.-Apr. 2010;57(1):178-197.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Medical expert; Burden of proof; Civil claims; Criminal claims; Thailand 
 

 52 อรุณวดี ทองบุญ , สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ , ประพาฬ ยงใจยุทธ , จีรนันท์ แกล้วกล้า , ภารดี เต็มเจริญ
ความสัมพันธ์ของปริมาณวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอีและซิลิเนียม ที่ได้รับจากอาหารบริโภคกับความรุนแรงของโรคหืดในวัยผู้ใหญ่ The correlation of vitamin A, vitamin C, vitamin E, and selenium in dietary intake with asthma severity in adults

Journal = Journal of Public Health and Development Jan.-Apr. 2010;8(1):58-69.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Vitamin A; Vitamin C; Vitamin E; Selenium asthma severity 
คำสำคัญ : วิตามินเอ; วิตามันซี; วิตามินอี; ซิลิเนียม; ความรุนแรงของโรคหืด 
 

 53 นิชธิมา ศรีจำนงค์[Nitchatima Srijumnong] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , สุนีย์ ละกำปั่น , พรทิพย์ มาลาธรรม[Porntip Malathum]
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน The Effects of a Self-efficacy Promotion Program for Family Caregivers of Persons with Stroke at Home

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2010;26(1):28-43.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Caregivers; Stroke patient; Self-efficacy Satisfaction; Re-admission 
คำสำคัญ : ญาติผู้ดูแล; ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง; การรับรู้ความสามารถของตนเอง; ความพึงพอใจ; การเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล  
 

 54 ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์[Piyaruk Pradabphetrat] , สุชาติ นวกวงษ์[Suchart Nawagawong] , สยาม อรุณศรีมรกต[Sayam Aroonsrimorakot] , ไกรชาติ ตันตระการอาภา
ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล The Potential of Community Waste Reduction under the Recycle Waste Bank Project

Journal = Journal of Environmental Management Jul.-Dec. 2010;6(2):54-66.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Community waste; Recyclable waste; Recyclable waste bank; Waste separation 
คำสำคัญ : ขยะชุมชน; ขยะรีไซเคิล; ธนาคารขยะรีไซเคิล; การคัดแยกขยะ 
 

 55 สุพัตรา บุญเจียม[Supattra Boonjeam] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย , สิระยา สัมมาวาจ[Siraya Summawart]
ค่านิยมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย The Values of Registered Nurses in Ramathibodi Hospital, Thailand

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2010;40(3):320-331.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Registered nurse; Values; Job characteristics 
คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; ค่านิยม; คุณลักษณะงาน 
 

 56 สุปรียา ตันสกุล , [co] ภรณี วัฒนสมบูรณ์
การใช้สัปดาห์บูรณาการการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ด้านทักษะทางวิชาการและการพัฒนาตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษา Using the Integrated Learning Week to Improve Learning Abilities on Academic Skills and Self Development among Students of Bachelor of Science in Public Health Program, Major in Health Education

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2010;40(3):291-301.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Integrated learning week; Learning ability; Academic skill; Self development; Classroom research 
คำสำคัญ : สัปดาห์การเรียนรู้; ความสามารถในการเรียนรู้; ทักษะทางวิชาการ; การพัฒนาตน; การวิจัยในชั้นเรียน 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี