ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2008

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2008

 

ระดับนานาชาติ


 1 Chukiat Viwatwongkasem , Ronny Kuhnert , Pratana Satitvipawee
A Comparison of Population Size Estimators under the Truncated Count Model With and Without Allowance for Contaminations
Journal = Biometrical Journal Dec. 2008;50(6):1006-1021.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 2 Rossarin Suwanarusk , Marina Chavchich , B. Russell , Anchalee Jaidee , Ferryanto Chalfein , Marion Barends , Budi Prasetyorini , Enny Kenangalem , Kim A. Piera , Usa Lek-Uthai , Nicholas M. Anstey , Emiliana Tjitra , François H. Nosten , Q. Cheng , [co] R. N. Price
Amplification of pvmdr1 associated with multidrug-resistant Plasmodium vivax
Journal = Journal of Infectious Diseases Nov. 2008;198(10):1558-1564.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 3 Yuwadee Wittayapun , Sunee Lagampan , Surintorn Kalampakorn , Bonnie Rogers , Thavatchai Vorapongsathorn
Application of the Occupational Health Services Model in Thai Primary Care Units
Journal = American Association of Occupational Health Nurses May 2008;56(5):197-205.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 4 Barbazan P , Walairut Tuntaprasart , Souris M , Florent Demoraes , Narong Nitatpattana , Boonyuan W , Jean Paul Gonzalez
Assessment of a new strategy, based on Aedes aegypti (L.) pupal productivity, for the surveillance and control of dengue transmission in Thailand
Journal = Annals of Tropical Medicine and Parasitology March 2008;102(2):161-171.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 5 Tawach Prechthai , Preeda Parkpian , [co] Chettiyappan Visvanathan
Assessment of heavy metal contamination and its mobilization from municipal solid waste open dumping site
Journal = Journal of Hazardous Materials Aug. 2008;156(1-3):86-94.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 6 Piyamitr Sritara , Prisana Patoomanunt , Mark Woodward , Kulaya Narksawat , Supoj Tulyadachanon , Wipa Ratanachaiwong , Chanika Sritara , Federica Barzi , Sukit Yamwong , Supachai Tanomsup.
Associations between serum lipids and causes of mortality in a cohort of 3499 Urban Thais: The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) study
Journal = Angiology March 2008;58(6):757-763.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 7 Suphawita Chaladchalam , Pornphan Diraphat , Fuangfa Utrarachkij , Orasa Suthienkul , Rudiwilai Samakoses(ฤดีวิไล สามโกเศศ) , [co] Kanokrat Siripanichgon
BED RAILS AND ENDOTRACHEAL TUBE CONNECTORS AS POSSIBLE SOURCES FOR SPREADING ACINETOBACTER BAUMANNII IN VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA PATIENTS
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health July 2008;39(4):676-685.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 8 Shigeki Hanafusa , Charnchudhi Chanyasanha , Dusit Sujirarat , Indhira Khuankhunsathid , Arino Yaguchi , Tadashi Suzuki
Clinical features and differences between child and adult dengue infections in Rayong Province, Southeast Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2008;39(2):252-259.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 9 Sunee Lagampan , Sawittee Buranakarn(สาวิตรี บูรณากาญจน์) , Punyarat Lapvongwatana , Patcharaporn Kerdmongkol
พฤติกรรมการเผชิญปัญหาและความผาสุกในครอบครัวไทยเขตเมือง Coping behaviors and family well-being of urban thai families
Journal = Thai Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2008;12(1):14-24.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 10 Hoang Lan Phuong , Peter J De Vries , Chaweewon Boonshuyar , Tran Q Binh , Nguyen V Nam , Plet A Kager
Dengue risk factors and community participation in Binh Thuan Province, Vietnam, a household survey
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2008;39(1):79-89.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 11 Leera Kittigul , Kannika Pombubpa , Tippawan Rattanatham , Pornphan Diraphat , Fuangfa Utrarachkij , Supornwit Pungchitton , Pattara Khamrin , Hiroshi Ushijima
Development of a method for concentrating and detecting rotavirus in oysters
Journal = International journal of Food Microbiology February 2008;122(1-2):204-210.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 12 Pornpimol Kongtip , Bantoon Tangprakorn , Witaya Yoosook , Suttinun Chantanakul
Development of a sampling and analysis method for 4-vinyl-1-cyclohexene in air
Journal = Journal of Occupational Health March 2008;50(2):122-129.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 13 Jeeranun Klaewkla , Duangporn Kaewsiri
Dietary patterns for reducing cardiovascular disease risk among Thai alcohol drinkers
Journal = Nutrition & Dietetics Nov. 2008;65(4):272-278.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 14 Arpaporn Powwattana , Pantip Ramasoota(พันธุ์ทิพย์ รามสูต)
ความแตกต่างของปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร Differences of sexual behavior predictors between sexually active and nonactive female adolescents in congested communities, Bangkok metropolis
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand April 2008;91(4):542-550.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 15 Yoshiko Yanagisawa , Lkhagvasuren Munkhtulga , Kazuhiro Nakayama , Sadahiko Iwamoto , Phitaya Charupoonphol , Somjit Supannnatas , Stevenson Kuartei , Ulziiburen Chimedregzen , Terue Kawabata , Yoshinori Kaneko , Sanae Watanabe , Mitsuru Sakuma , Fumio Komatsu , Kyoko Hasegawa , Yasuo Kagawa
Diversity in genes responsible for lifestyle-related diseases in asia-pacfic region
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health October 2008;20(suppl):257-261.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 16 Supat Chaiyakul , [co] Kamolwan Jangchud(กมลวรรณ แจ้งชัด) , Anuvat Jangchud(อนุวัตร แจ้งชัด) , Phaisan Wuttijumnong(ไพศาล วุฒิจำนงค์) , Ray Winger
ผลของปริมาณโปรตีนและกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อสมบัติทางประสาทสัมผัส และกายภาพของขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากข้าวเหนียว Effect of Protein Content and Extrusion Process on Sensory and Physical Properties of Extruded High-Protein, Glutinous Rice-Based Snack
Journal = Agriculture and Natural Resources 2008;42(5):182-190.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 17 Kornkanok Aryusuk(กรณ์กนก อายุสุข) , Jiraporn Puengtham , Supathra Lilitchan , Narumon Jeyashoke , Kanit Krisnangkura
Effects of Crude Rice Bran Oil Components on Alkali-Refining Loss
Journal = Journal of the American Oil Chemists' Society Feb. 2008;85(5):475-479.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 18 Tongchai Sriwiriyarat , Wiyaporn Ungkurarate , Prayoon Fongsatitkul , Sopa Chinwetkitvanich
Effects of dissolved oxygen on biological nitrogen removal in integrated fixed film activated sludge (IFAS) wastewater treatment process
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering April 2008;43(5):518-527.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 19 Prabda Prapasiri , Sutthi Jareinpituk , Anek Keawpan , Teerasak Chuxnum , Henry C. Baggett , Somsak Thanathitiwat , Sonja J. Olsen
Epidemiology of radiographically-confirmed and bacteremic pneumonia in rural Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jul. 2008;39(4):706-718.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 20 Hafeez-ur-Rehman Mengal , Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Thitipat Rajatanun.
Factors Relating to Acceptance of Hepatitis B Virus Vaccination by Nursing Students in a Tertiary Hospital, Pakistan
Journal = Journal of Health, Population and Nutrition March 2008;26(1):46-53.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 21 Chompunut Onchoi , Pornpimol Kongtip , Witaya Yoosook , Suttinun Chantanakul
High performance liquid chromatography for determination of urinary metabolites of toluene, xylene and styrene and its application
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2008;39(6):1164 - 1171.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 22 Pipat Luksamijarulkul , Salisa Wisutthipate , Wonpen Kaewpan , Suwannee Saisung.
Incidence and risk factors for nosocomial pneumonia among intubated patients in a Provincial Hospital, Eastern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2008;39(1):168-175.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 23 Krittika Suwanrungruang , Supannee Sriamporn , Surapon Wiangnon , Dhanes Rangsrikajee , Aumkae Sookprasert , Nakorn Thipsuntornsak , Pratana Satitvipawee , Kirati Poomphakwaen , Shinkan Tokudome
Lifestyle-Related Risk Factors for Stomach Cancer in Northeast Thailand
Journal = Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2008;9(1):71-75.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 24 Nithat Sirichotiratana , Sin Sovann , Tjandra Yoga Aditama , Manimaran Krishnan , Nyo Nyo Kyaing , Marina Miguel-Baquilod , Phan Thi Hai , Dhirendra N Sinha , [co] Warren C. W. , Nathan R Jones
Linking data to tobacco control program action among students aged 13-15 in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member states, 2000-2006
Journal = Tobacco Control Dec. 2008;17(6):372-378.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 25 Pornpimol Kongtip , Witaya Yoosook , Suttinun Chantanakul
Occupational health and safety management in small and medium-sized enterprises: An overview of the situation in Thailand
Journal = Safety Science Nov. 2008;46(9):1356-1368.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 26 Supathra Lilitchan , Cholticha Tangprawat , Kornkanok Aryusuk(กรณ์กนก อายุสุข) , Sumalee Krisnangkura , Salisa Chokmoh , Kanit Krisnangkura
Partial extraction method for the rapid analysis of total lipids and γ-oryzanol contents in rice bran
Journal = Food Chemistry January 2008;106(2):752-759.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 27 David G. Hammond , Foong Kin , Aree Prohmmo , Nipapun Kungskulniti , Tan Y. Lian , Sharad Kumar Sharma , Buppha Sirirassamee , Rom M. Borland , Geoffrey T. Fong
Patterns of smoking among adolescents in Malaysia and Thailand: Findings from the International Tobacco Control Southeast Asia Survey
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health July 2008;20(3):193-203.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 28 Wesley W Sharrock , Rossarin Suwanarusk , Usa Lek-Uthai , Michael D Edstein , Varakorn Kosaisavee , Thomas Travers , Anchalee Jaidee , Kanlaya Sriprawat , Ric N Price , Francois Nosten , [co] Bruce Russell
Plasmodium vivax trophozoites insensitive to chloroquine
Journal = Malaria Journal May. 2008;7: Article No.Article no. 94.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 29 Pimpan Silpasuwan , Yaowaluk Ngoenwiwatkul , Chukiat Viwatwongkasem , Pratana Satitvipawee , Nithat Sirichotiratana , Dusit Sujirarat
ประสิทธิผลของฉลากคำเตือนเรื่องสุขภาพบนซองบุหรี่ของกลุ่มลูกจ้างพนักงานในประเทศไทย Potential effectiveness of health warning labels among employees in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand April 2008;91(4):551-558.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 30 Mayuna Srisuphanunt , Vilaiporn Suvedyathavorn , ยุพิน ศุพุทธมงคล , Siriwat Arnantapunpong , [co] Viroj Wiwanitkit , Pratana Satitvipawee , Somsit Tansupasawadikul
Potential risk factors for Cryptosporidium infection among HIV/AIDS patients in central areas of Thailand
Journal = Journal of Public Health (Germany) June 2008;16(3):173-182.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 31 Nithat Sirichotiratana , Chairat Techatraisakdi , Khalillur Rahman , Charles W Warren , Nathan R Jones , Samira Asma , Juliette Lee
Prevalence of smoking and other smoking-related behaviors reported by the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in Thailand
Journal = BMC Public Health Dec. 2008;8(1): Article No.S3.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 32 Surachart Nanongkine , Suthee U-sathaporn
Public health responsibility in the Thai Constitutional Law between 1932-2006 (B.E. 2475-2549)
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health October 2008;20: Article No.Suppl:203-207.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 33 Tawach Prechthai , Maddala Padmasri , [co] Chettiyappan Visvanathan
Quality assessment of mined MSW from an open dumpsite for recycling potential
Journal = Resources, Conservation and Recycling 2008;53(1-2):70-78.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 34 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์) , Frank-Peter Schelp , Udomsak Mahaweerawat
Quality of life and compliance among type 2 diabetic patients
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2008;39(2):328-334.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 35 Suneerat Raungsomboon , [co] Amnat Chidthaisong(อำนาจ ชิดไธสง) , Boosya Bunnag(บุษยา บุนนาค) , Duangrat Inthorn , Narumon W. Harvey(นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์)
Removal of lead (Pb2+) by the Cyanobacterium Gloeocapsa sp.
Journal = Bioresource Technology Dec. 2008;99(13):5650-5658.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 36 Penpatra Sripaiboonkij , Wantanee Phanprasit , [co] Jaakkola, Maritta S.
Respiratory effects of occupational exposures in a milk powder factory
Journal = European Respiratory Journal April 2008;31(4):807-814.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 37 Oranut Phacheun , Ei Ei Swe , Arpaporn Powwattana
Risk Behaviors for HIV/AIDS among Youth in Rural Area of Myanmar.
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health October 2008;20(Suppl):215-219.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 38 Pipat Luksamijarulkul , Dusit Sujirarat , Phitaya Charupoonphol
Risk Behaviors, Occupational Risk and Seroprevalence of Hepatitis B and A Infections among Public Cleansing Workers of Bangkok Metropolis
Journal = Hepatitis Monthly Dec. 2008;8(1):35-40.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 39 Thongchai Sriwiriyarat(ธงชัย ศรีวิริยรัตน์) , Kanokkan Pittayakool , Prayoon Fongsatitkul , Sopa Chinwetkitvanich
Stability and capacity enhancements of activated sludge process by IFAS technology
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering Sep. 2008;43(11):1318-1324.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 40 Usa Lek-Uthai , Rossarin Suwanarusk , Ronnatrai Ruengweerayut , Tina S. Skinner-Adams , François H. Nosten , Donald L. Gardiner , Prapaporn Boonma , Kim A. Piera , Katherine T. Andrews , B. MacHunter , James S. McCarthy , Nicholas M. Anstey , Richard N. Price , [co] Bruce Russell
Stronger Activity of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Protease Inhibitors against Clinical Isolates of Plasmodium vivax than against Those of P. falciparum
Journal = Antimicrobial Agents and Chemotherapy July 2008;52(7): Article No.pp.:2435-2441.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 41 Nithikoon Suksumek , Kawin Leelawat , Surang Leelawat , Bruce Russell , [co] Usa Lek-Uthai
TaqMan real-time PCR assay for specific detection of Opisthorchis viverrini DNA in Thai patients with hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma
Journal = Experimental Parasitology June 2008;119(2):217-224.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 42 Tassanee Silawan , Pratap Singhasivanon(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Jaranit Kaewkungwal(จรณิต แก้วกังวาล) , Suchitra Nimmannitya , Wanapa Suwonkerd
Temporal Patterns and Forecast of Dengue Infection in Northeastern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2008;39(1):90-98.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 43 Prayoon Fongsatitkul , [co] David Geraint Wareham , Panagiotis Elefsiniotis
The influence of organic loading and anoxic/oxic times on the removal of carbon, nitrogen and phosphorus from a wastewater treated in a sequencing batch reacter
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering June 2008;43(7):725-730.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 44 Aporntip Buapetch , Sunee Lagampan , Julia A. Faucett , [co] Surintorn Kalampakorn
The Thai version of effort-reward imbalance Questionnaire (Thai ERIQ): A study of psychometric properties in garment workers
Journal = Journal of Occupational Health Oct. 2008;50(6):480-491.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 45 Wichai Aekplakorn , [co] Margaret C. Hogan , Siriwat Tiptaradol , Suwit Wibulpolprasert , Porapan Punyarathabundu , Stephen S. Lim
Tobacco and hazardous or harmful alcohol use in Thailand: Joint prevalence and associations with socioeconomic factors
Journal = Addictive Behaviors April 2008;33(4):503-514.  
Department =  
 

 46 Prayoon Fongsatitkul , David Geraint Wareham , Panagiotis Elefsiniotis
Treatment of four industrial wastewaters by sequencing batch reactors: Evaluation of COD, TKN and TP removal
Journal = Environmental Technology November 2008;29(11):1257-1264.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 

 

ระดับชาติ


 1 วชิระ สิงหะคเชนทร์ , ชุติชัย มาแจ้ง , ชิน ขวัญเมือง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขกรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2008;4(1):49-56.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 2 ชุติชัย มาแจ้ง , วชิระ สิงหะคเชนทร์ , ปราศรัย เกตุเพ็ง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรวัยทำงานในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2008;4(1):20-29.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาชีวสถิติ
 

 3 พนิดา สังฆจันทร์ , [co] ปรีชา ลอเสรีวานิช , วิทยา อยู่สุข , สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
ผลของการสัมผัสรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากฐานส่งสัญญาณย่อยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Pico Cell) ต่อพฤติกรรมทางประสาทของพนักงานขายศูนย์การค้า

Journal = Thai Journal of Toxicology Nov. 2008;23(2):175-180.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาชีวสถิติ
 

 4 ปัญนี กิตติพงศ์พิทยา[Pannee Kittipongpitaya] , สุปรียา ตันสกุล , ธราดล เก่งการพานิช , ตุ๋ย ยังน้อย
การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว An application of self-efficacy theory on oral health promotion among Matthayomsuksa I students, Aranyaprathet District, Sakaeo Province.

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2008;31(108):7-25.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน
 

 5 ไชยนันต์ แท่งทอง , วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
การประเมินการสัมผัสแอสเบสตอสของคนงานที่ทำการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุแอสเบสตอสและความเข้มข้นที่ฟุ้งกระจายในสิ่งแวดล้อม Asbestos Exposure Monitoring in Worker Demolished Asbestos Contained Material Building and the concentration in Environment

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2008;38(2):198-210.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

 6 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , ภารดี เต็มเจริญ , เรวดี จงสุวัฒน์ , เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ , มันทนา ประทีปะเสน
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมภาวะโภชนาการของบุคลากรในสถาบันการศึกษาสาธารณสุข. Behavioral Modification Model for the Nutritional Status Improvement among Officers in a Public Health Academic Institute.

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;38(3):304-316.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา
 

 7 อาภาพร รุจิระเศรษฐ[Apaporn Ruchirased] , โสภา ชินเวชกิจวานิชย์
การกำจัดสารอินทรีย์และทีเคเอ็นทางชีวภาพ โดยใช้ถังปฏิกรณ์แผ่นกั้นไร้อากาศ ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร Biological removal of organic and TKN using Anaerobic baffled reactor (ABR) treating swine wastewater

Journal = Journal of Public Health Jan-Apr. 2008;38(1):82-91.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 

 8 วาสนา จันทร์สว่าง , กทลี ปัจจัยเจริญ[Kattalee Patjaijaroen] , เพียงจันทร์ โรจนวิภาต , ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
การรณรงค์สุขาภิบาลอาหารปลอดภัยของผู้ขายอาหารริมบาทวิถี เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร Campaign for food safety sanitation in food street vender in wangtonglang district, Bangkok Metropolis

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2008;31(108):41-53.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 9 อาภาพร เผ่าวัฒนา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารเรื่องเพศของมารดาที่มีบุตรสาววัยรุ่นชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร Correlates of sexual communication between mothers and adolescent daughters congested areas, Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2008;22(1):31-50.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 10 สุธรรม นันทมงคลชัย , อุดมลักษณ์ เปสะพันธ์[Udomlux Pasapun] , พิทยา จารุพูนผล , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด: วิถีชีวิตด้านสุขภาพ ปัญหาและการปรับตน Early retire government officer: Way of life in Health, Problem and adaptation

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2008;38(2):123-132.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 11 สุพัฒน์ ปัญจปทุม[Supat Bangjaphum] , ชุติชัย มาแจ้ง
ผลการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มอายุ 35,40,45,50,55,60 ปี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี Effects of Health Belief model and Social Support on Pap Smear Check Up among 35, 40, 45-50, 60 years Women at Kaengkloi, District saraburi Province.

Journal = Quality of Life and Law Journal July-dec. 2008;4(2).

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 12 วงเดือน ปั้นดี , ศรเพชร มหามาตย์[Sornpet Maharmart] , สุภาวดี บุญชื่น , สุเทพ ศิลปานันทกุล , วัชรี สมสุข[Vacharee Somsook]
ประสิทธิภาพของใส้เดือนฝอย (Nematoda:Rhabditida) ต่อการเข้าทำลายลูกน้ำยุงรำคาญ Culex gelidus(Diptera:Culicidae) Efficacy of entomopathogenic nematodes (Nematoda:Rhabditida) Against culex gelidus (Diptera:Culicidae) larvae

Journal = Journal of Vector-Borne Diseases Jan.-Jun. 2008;5(1):24-35.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 

 13 ขวัญทวี มั่งมีทองอยู่[Kwantavee Mungmetongyu] , [co] นัยนา บุญทวียุวัฒน์
ประสิทธิภาพของสารซีโอไลท์เคลือบทีมีฟอสในการป้องกันลูกน้ำยุงลายในภาชนะบรรจุน้ำใช้ Efficiency of Zeolite Temephos on Mosquito Larvae Control in Water-Use Containers.

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;38(3):376-384.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
 

 14 นิรัตน์ อิมามี , [Thida Siri] , มันทนา ประทีปะเสน , ธราดล เก่งการพานิช , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
โปรแกรมการสร้างพลังร่วมกับการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก EMPOWERMENT PROGRAM WITH GOAL SETTING FOR TYPE II DIABETES PATIENTS' SELF-CARE BEHAVIORS AT SOMDEJPRAJOATAKSINMAHARAG HOSPITAL, TAK PROVINCE

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2008;31(109):51-65.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 15 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , วิริณธิ์ กิตติพิชัย , จรวยพร สุภาพ , สมชาย ดุรงค์เดช
การประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน-แม่กลองพื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2546-2549 Evaluation of a Research and development Project on Integrated Network for Health and Quality of Life Development among Thachene-Maklong Basins Communities: An Area-based Study of Samut Sakhon Province, 2003-2006

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;38(3):352-365.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 16 กานดาวสี มาลีวงษ์[Kandavasee Maleevong] , สายพิณ โชติวิเชียร[Saipin Chotivichien] , วาสนา จันทร์สว่าง , สุจิตรา ผลประไพ[Sujitra Phonprapai]
การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-72 เดือน แบบบูรณาการโดยชุมชน Evaluation of Integrated Growth Monitoring by Communities in Infant and Preschool Children (0-72 Months Age)

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2008;31(109):38-50.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 17 วันวิสา ดำริมุ่งกิจ[Wanvisa Dumrimungkit] , [co] นันท์นภัส ภัคะมาน , กุลยา นาคสวัสดิ์
ปัจจัยทางพฤติกรรมการดูแลฟันเด็กของผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีอิทธิพลต่อการผุของฟันน้ำนมในเด็กวัยก่อนเรียนอายุ 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา Factor Relating to Oral Health Behavior of Caregivers affected Caries Status in Primary Teeth among Preschool Children 3-4 Years Old : A Case Study in Daycare Centers, Bangpra District, Chachoengsao Province, Thailand

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;38(3):297-303.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 18 เย็นฤดี แสงเพ็ชร[Yenruedee Saengpetoh] , วันเพ็ญ แก้วปาน , สุรินธร กลัมพากร , ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุชายในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ Factors affected to health promoting behaviors among thai aging male workers in Samutprakarn Province

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2008;22(2):17-29.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 19 ประกายเพชร สุภะเกษ[Prakaipetch Supaket] , [co] โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , สุพร อภินันทเวช
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์และสุขภาพจิตของวัยรุ่นชาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. Factors affecting computer game addiction and mental health of male adolescents in Mueang District, Si Sa Ket Province.

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;38(3):317-330.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 20 จินตนา ทองสุขนอก[Jintana Thongsuknok] , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ Factors Associated To Exercise Behaviors Of Elderly Club, Charoenkrunk Pracharak Hospital

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2008;31(110):105-123.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 21 พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , [Luu Ho Thanh Tuan] , สุพร อภินันทเวช
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอดองดา เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม Factors associated with HIV/AIDS preventive behavior among high school students in Dongda District, Hanoi, Vietnam

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2008;38(2):174-185.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 22 ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง Factors Influencing on Young Women Smoking in Thailand

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2008;31(108):26-40.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 23 โชคชัย มานะดี[Chokchai Manadee] , วันเพ็ญ แก้วปาน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี Factors related to health promoting behaviors of aging workers work place at Ampur Kabinburi Industrial zone, Prachinburi Province

Journal = 12th Region medical journal 2008;19(1):65-78.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 24 [Thongchai Leardvilairattanapong] , วันเพ็ญ แก้วปาน
(Factors related to quality of life among people in Naratiwat Province)

Journal = 12th Region medical journal 2008;19(1):79-94.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 25 สุภัทรา ลิลิตชาญ , กรณ์กนก อายุสุข[Kornkanok Aryusuk]
ประโยชน์ด้านสุขภาพและกระบวนการผลิตโพลิโคซานอลจากไขรำข้าว (Health benefits and production of policosanol from rice bran wax.)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;38(3):457-464.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 26 พรพิมล กองทิพย์ , [Wanpen Thongsuk] , วิทยา อยู่สุข , สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล , สุมาลี สิงหนิยม
ผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษอากาศกับคนขายของริมถนน การศึกษาเปรียบเทียบในกรุงเทพมหานคร (Health Effects of air pollution on street vendors: A comparative study in Bangkok)

Journal = Thai Journal of Toxicology 2008;23(1):5-14.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาชีวสถิติ
 

 27 นวพรรณ จิณแพทย์[Navaphan Jinaphat] , สุปรียา ตันสกุล , นิรัตน์ อิมามี , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (Health Promoting Behavior of Public Health Personel Kanchanaburi Province)

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2008;31(110):31-41.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 28 ชาญชุติ จรรยาสัณห์ , ศุภชัย ปิติกุลตัง
วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร: การสำรวจเบื้องต้น (Life style AND health behavior among foreign travelers in Bangkok: A preliminary survey)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;(Special Issue):116-129.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 29 พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ , ทัศนีย์ รวิวรกุล , สุพร อภินันทเวช , [and et al.]
การส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมในประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2549 พื้นที่ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (Mental health promotion for quality of life though participant of flooding people and government officers in 2006. Pa Mok District, Ang Thong Province)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;(Special Issue):36-49.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 30 นภาพร ม่วงสกุล , สายใจ โพธิศัพท์สุข , สุทธิลักษณ์ วงศ์สายศรี[Suttilak Wongsaisri] , [co] พิทยา จารุพูนผล
แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (Motivation Factors and operational efficiency of supporting staff in Faculty of Public Health, Mahidol University.)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;(Special Issue):140-150.

Department = สำนักงานคณบดี ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 31 อังสนา บุญธรรม , เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์[Duanpen Theerawanviwat]
ปัจจัยสหมิติของเครื่องชี้วัดหญิงวัยเจริญพันธุ์สุขภาพดี (Multidimensional indicators of healthy women in reproductive age)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;38(3):443-456.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
 

 32 สมาน คงสมบูรณ์[Saman Kongsomboon] , สงครามชัย ลีทองดี[Songkramchai Leethongdee] , สมชาติ โตรักษา
การวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข: กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี (Optional analysis for public health professional law development: A case study in saraburi province)

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2008;31(109):24-37.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 33 ปาหนัน พิชยภิญโญ , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุลี ทองวิเชียร
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดู ความฉลาดทางอารมณ์ และระดับสติปัญญาในเด็กวัยเรียน ที่อาศัยในชุมชนตึกแดง กรุงเทพมหานคร (PARENTING STYLES, EMOTIONAL INTELLIGENCE, AND INTELLIGENCE QUOTIENTS IN THAI SCHOOL-AGED CHILDREN IN TUKDANG COMMUNITY, BANGKOK METROPOLIS)

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2008;38(1):59-70.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 34 สรรเพชร ช่างเชื่อง[Sunperchr Changchoeng] , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , อรนุช ภาชื่น
คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่เปิดเผยภาวะการติดเชื้อในเขตกิ่งอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา (Quality of life among disclosed HIV infected and AIDS patients in Theparak and Dankuntod Districts, Nakhon Ratchaima Province.)

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2008;38(2):165-173.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
 

 35 พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , สิริทัย จารุพูนผล[Sirithai Charupoonphol] , [co] พิทยา จารุพูนผล
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพมหานคร (Quality of Life of HIV/AIDS Patients in Bangkok Metropolitan)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;(Special Issue):91-103.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 36 สุธรรม นันทมงคลชัย , อุดมลักษณ์ เปสะพันธุ์ , พิทยา จารุพูนผล , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
คุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จังหวัดนนทบุรี. (Quality of life of the early retired government officers in Nonthaburi Province.)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;38(3):407-415.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 37 ภูษิตา อินทรประสงค์ , ปนัดดา ปริยทฤฆ[Panudda Priyatruk] , สร้อยศิริ ทวีบูรณ์[Sroisiri Thaweboon] , [and et al]
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Quality of work life and happiness in the workplace strategies of Mahidol University's Personnel.)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec, 2008;(Special Issue):62-78.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 38 เหนือฝัน สังข์ชุม[Nuafun Sungchum] , บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล , ประเสริฐ ภวสันต์[Prasert Pavasant]
การลดศักยภาพการเกิดไตรฮาโลมีเทนโดยใช้กระบวนการโคแอกกูเลชั่นด้วยสารส้มและโพลิเมอร์ (Reduction of trihalomethane formation potential (THMFP) by coagulation with alum and polymer)

Journal = Thai Environmental Engineering Journal 2008;22(2):103-114.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 

 39 จีรนันท์ แกล้วกล้า , จารุวรรณ ไผ่ตระกูล[Jaruwan Phaitrakoon]
ความสัมพันธ์ของการบริโภคแคลเซียมจากอาหารและการออกกำลังกายกับโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน กรุงเทพมหานคร (Relationship between dietary calcium consumption, exercise and osteoporosis among postmenopausal woman in Bangkok.)

Journal = Christian University Journal Sep.-Dec. 2008;14(3):196-202.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 40 กรภัทร ขันไชย[Khoorraphat Khanchai] , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , มณฑา เก่งการพานิช , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
เครือข่ายทางสังคมกับกระบวนการพัฒนาชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (Social network and developing process of exercise clubs for health in chiangklang district, Nan Province)

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2008;31(110):12-30.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 41 มณฑา เก่งการพานิช , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ประสิทธิผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ในทัศนะของเยาวชนไทย (Thai Youths' Opinion on Effectiveness of Pictorial Health Warnings (PHWs))

Journal = Journal of Tobacco Control (Thailand) Jul.-Dec. 2008;2(2):14-26.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 42 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล , เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณมรรคา[Serena Siraratna Sakoolnamarka]
ความวิตกกังวลของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (The anxiety in dental students Srinakarinwirot.University.)

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2008;31(110):42-52.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 43 ไกรชาติ ตันตระการอาภา , ดนยา วงศ์ศิริกุล
พฤติกรรมและการรับรู้ของชุมชนต่างด้าวในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (The Behaviors and Perceptions of Migrants on Environmental Sanitation in Chiengrai Province: A Questionnaire Study)

Journal = Environment and Natural Resources Journal Dec. 2008;6(2):73-83.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 

 44 ไกรชาติ ตันตระการอาภา , อุบลวรรณ อุทัชกุล[Ubonwan Utachkul] , สยาม อรุณศรีมรกต[Sayam Aroonsrimorakot] , จำลอง อรุณเลิศอารีย์[Chumlong Arunlertaree] , [and et al.]
การวิเคราะห์ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและการสกัดน้ำมันปาล์มประเทศไทย (The potential of greenhouse gas reduction from clean development mechanism implementation in cassava starch and plam oil industries in Thailand)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;(Special Issue):130-139.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 

 45 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
การรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานตามนโยบายสาธารณสุข (The public health officer's perception on practicing with public health policy)

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2008;38(1):71-81.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 46 ดวงใจ มาลัย , สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
การสำรวจสารปนเปื้อนทางเคมีในอาหารของงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (The survey of chemical food contaminant in Thailand University Games)

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2008;38(1):48-58.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 47 โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ , วัลภา คุปต์กาญจนากุล[Wallapa Kupkanchanakul]
การบำบัดน้ำเสียหมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดใช้น้ำเป็นตัวทำละลายโดยใช้ฝุ่นจากเตาหลอมไฟฟ้า (Treatment of Water-based Flexographic Printing Ink Wastewater using electric Arc Furnace Dust.)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2008;(Special Issue):104-115.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 

 48 ปิยธิดา ตรีเดช , ยงยุทธ นวลสันเทียะ[Yongyot Naulsuntea] , ชนัฎตรี บุญอินทร์[Chanattree Boonin] , สินีนาฏ ชาวตระการ[Sineenart Chautrakarn]
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์แพทย์ชุมชนบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549. (Unit Cost Analysis of Bang-kayang Community Medical Unit Pathum Thani Province for Fiscal Year 2006)

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2008;38(2):115-122.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี