ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2007

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2007

 

ระดับนานาชาติ


 1 Prasutr Thawornchaisit(ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์) , Kitiphong Harncharoen
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทาร์และเบตาเมทาโซนวาเลอเรตในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรัง ชนิดแผ่น การศึกษาในประเทศไทย A comparative study of tar and betamethasone valerate in chronic plaque psoriasis: A study in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Oct. 2007;90(10):1997-2002.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 2 Vorachai Sirikulchayanonta , Chutima Sirikulchayanonta , Juvadi Leopairat
A descriptive study of 36 cases of solitary soft tissue cysticercosis at Ramathibodi hospital from surgical specimens during 1990-2006
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May. 2007;38(3):420-423.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 3 Hin-chung Wong , Shu-Hui Liu , Chien-Shun Chiou , Mitsuaki Nishibuchi , Bok-Kwon Lee , Orasa Suthienkul , Gopinath Balakrish Nair , Charles A. Kaysner , Hatsumi Taniguchi
A pulsed-field gel electrophoresis typing scheme for Vibrio parahaemolyticus isolates from fifteen countries
Journal = International journal of Food Microbiology March 2007;114(3):280-287.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 4 Suphaphat Kwonpongsagoon , Waite D.T. , [co] Moore S.J. , Brunner P.H.
A substance flow analysis in the southern hemisphere: Cadmium in the Australian economy
Journal = Clean Technologies and Environmental Policy Aug. 2007;9(3):175-187.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 5 Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Chudee Rittichu , Petch Rawdaree(เพชร รอดอารีย์)
Adherence to regimens and glycemic control of patients with type 2 diabetes attending a tertiary Hospital Clinic
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Mar. 2007;19(1):43-49.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 6 Pisit Yongyuth(พิสิฐ ยงยุทธ) , Surachart Koyadun(สุรชาติ โกยดุลย์) , Nongnuch Jaturabundit(นงนุช จตุราบัณฑิต) , Wuttisal Jariyahuttakij(วุฒิศาล จริยหัตถะกิจ) , [co] Adisak Bhumiratana
อาการไม่พึงประสงค์หลังจากกินยาของการรักษาแบบรับประทานปีละครั้งด้วยยาไดเอทธิลคาร์บามาซีนขนาด 300 มิลลิกรัม และร่วมกับยาอัลเบนดาโซลขนาด 400 มิลลิกรัม ในแรงงานอพยพในจังหวัด พังงา ประเทศไทย Adverse reactions of 300 MG diethylcarbamazine, and in a combination of 400 MG albendazole, for a mass annual single dose treatment, in migrant workers in Phang Nga province
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand March 2007;90(3):552-563.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 7 Orawan Kaewboonchoo , Sumlee Saleekul , Suchart Jaipukdee
ระดับการได้ยินตามการเปลี่ยนแปลงของอายุของคนไทย Age related changes in hearing level among Thai people
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand April 2007;90(4):798-804.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 8 Malee Geounuppakul , Piyarat Butraporn , Peter Kunstadter , Somjai Leemingsawat , Oranut Phacheun
An Empowerment Program to Enhance Women's Ability to Prevent and Control Malaria in The Community, Chiang Mai Province, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2007;38(3):546-559.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 9 Orawan Kaewboonchoo , Sumlee Saleekul , Arpaporn Powwattana , Toshio Kawai
Blood lead level and blood pressure of bus drivers in Bangkok, Thailand
Journal = Industrial Health August 2007;45(4):590-594.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 10 Rossarin Suwanarusk , Bruce Russell , Marina Chavchich , Ferryanto Chalfein , Enny Kenangalem , Varakorn Kosaisavee , Budi Prasetyorini , Kim A. Piera , Marion Barends , Alan Brockman , Usa Lek-Uthai , Nicholas M. Anstey , Emiliana Tjitra , Francois Nosten , Qin Cheng , [co] Ric N. Price
Chloroquine resistant Plasmodium vivax: In vitro characterisation and association with molecular polymorphisms
Journal = PLoS ONE Oct 2007;2(10): Article No. e1089.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 11 Prapaporn Boonma , Peter R Christensen , Rossarin Suwanarusk , Ric N Price , [co] Bruce Russell , Usa Lek-Uthai
Comparison of three molecular methods for the detection and speciation of Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum
Journal = Malaria Journal 2007;6(124):1-7.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 12 Apirak Visetsripong , Kobchai Pattaragulwanit , [co] Jiraporn Thaniyavarn , Ryosuke Matsuura , Akio Kuroda , Orasa Suthienkul
Detection of Escherichia coli O157: H7 VT and RFBO157 by multiplex polymerase chain reaction
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2007;38(1):82-90.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 13 Kawin Leelawat , Nithikoon Suksumek , Surang Leelawat , Usa Lek-Uthai
DETECTION OF VACA GENE SPECIFIC FOR HELICOBACTOR PYLORI IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND CHOLANGIOCARCINOMA SPECIMENS OF THAI PATIENTS
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health September 2007;38(5):881-885.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 14 Shai Barbut , Promluck Somboonpanyakul
Effect of crude malva nut gum and phosphate on yield, texture, color, and microstructure of emulsified chicken meat batter
Journal = Poultry science July 2007;86(7):1440-1444.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 15 Mayuna Srisuphanunt , Ratana Sithiprasasna , Somboon Patpoparn , Watcharee Attatippaholkun , [co] Viroj Wiwanitkit
ELISA as an alternative tool for epidemiological surveillance for dengue in mosquitoes: A report from Thailand
Journal = Journal of Vector Borne Diseases Dec. 2007;44(4):272-276.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 16 Rungrat Nintasen , Fuangfa Utrarachkij , Kanokrat Siripanichgon , Adisak Bhumiratana , Yasuhiko Suzuki , [co] Orasa Suthienkul
Enhancement of Legionella pneumophila culture isolation from microenvironments by macrophage infectivity potentiator (mip) gene-specific nested polymerase chain reaction
Journal = Microbiology and Immunology Aug. 2007;51(8):777-785.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 17 Srirat Lormphongs(ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์) , Yuki maejima , Nobuyuki Miyai , Toshio Kawai , Chalermchai Chaikittiporn , Orawan Kaewboonchoo , Ikuharu Morioka , Kazuhisa Miyashita
Establishment of biological monitoring method for methyl tertiary-butyl ether exposure and its application among occupationally exposed workers
Journal = Journal of the Wakayama Medical Society June 2007;58(2):46-51.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 18 Pimpan Silpasuwan , Orawan Kaewboonchoo , Pipat Luksamijarulkul , Duangrat Inthorn
Evaluation of a health promotion program among ageing bus drivers in Bangkok, Thailand
Journal = Ergonomia - IJE&HF 2007;29(3-4):283-287.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 19 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์)
Factors associated with alcohol consumption among upper secondary school students
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2007;38(1):146-151.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 20 Wonpen Kaewpan , Surintorn Kalampakorn , Pipat Luksamijarulkul
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชายไทยวัยกลางคน Factors related to health-promoting behaviors among Thai middle-aged men
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand September 2007;90(9):1916-1924.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 21 Jitrapun Pusapukdepob , Pichan Sawangwong , Chompusakdi Pulket , Duangduen Satraphat , Sastri Saowakontha , Suwanna Panutrakul
Health risk assessment of villagers who live near a lead mining area: A case study of klity village, Kanchanaburi Province, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2007;38(1):168-177.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 22 Pipat Luksamijarulkul , Wonpen Kaewpan , Surintorn Kalampakorn
Hepatitis B virus sero-markers, hepatitis C virus antibody and risk behaviors among middle age and older Thai males
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2007;38(1):45-52.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 23 Yaowalak Amrumpai , Niyada Kiatying-Angsulee , Kanittha Chamroonsawasdi
Identifying safety indicators of new drug Safety Monitoring Programme (SMP) in Thailand
Journal = Drug Information Journal Nov. 2007;41(6):769-777.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 24 Nada Pitabut , Jarinee Panichakorn , Yuvadee Mahakunkijcharoen , Chakrit Hirunpetcharat , Sornchai Looareesuwan , [co] Srisin Khusmith
IgG antibody profile to C-terminal region of Plasmodium vivax merozoite surface protein-1 in Thai individuals exposed to malaria
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2007;38(1):1-7.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 25 Hang Thi Thu Le , Sutthi Jareinpituk , Jaranit Kaewkungwal(จรณิต แก้วกังวาล) , Waranuch Pitiphat(วรานุช ปิติพัฒน์)
Increased risk of preterm birth among non- smoking, non- alcohol drinking women with maternal periodontitis
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2007;38(3):586-593.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 26 Nuananong Jirakanjanakit , Somjai Leemingsawat , Supatra Thongrungkiat , Chamnarn Apiwathnasorn , Sumalee Singhaniyom , Christian Bellec , [co] Jean Pierre Dujardin
Influence of larval density or food variation on the geometry of the wing of Aedes (Stegomyia) aegypti
Journal = Tropical Medicine and International Health November 2007;12(11):1354-1360.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 27 Sutham Nanthamongkolchai , Chutima Ngaosusit(ชุติมา เหง้าสุสิทธ์ิ) , Chokchai Munsawaengsub
อิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่อพัฒนาการเด็กอายุ 3?6 ปี Influence of parenting styles on development of children aged three to six years old
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand May 2007;90(5):971-976.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 28 Suneerat Ruangsomboon(สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์) , Amnat Chidthaisong(อำนาจ ชิดไธสง) , Boosya Bunnag(บุษยา บุนนาค) , Duangrat Inthorn , Narumon W. Harvey(นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์)
ลักษณะการดูดซับตะกั่วและองค์ประกอบน้ำตาลของโพลิแซคคาไรด์ในไซยาโนแบคทีเรีย Calothrix marchica Lead (Pb2+) adsorption characteristics and sugar composition of capsular polysaccharides of cyanobacterium Calothrix marchica
Journal = Songklanakarin Journal of Science and Technology March-Apri 2007;29(2):529-541.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 29 Pimmada Jeamwattanalert , Yuvadee Mahakunkijcharoen , Leera Kittigul , Pakpimol Mahannop , Sathit Pichyangkul , [co] Chakrit Hirunpetcharat
Long-lasting protective immune response to the 19-kilodalton carboxy-terminal fragment of Plasmodium yoelii merozoite surface protein 1 in mice
Journal = Clinical and Vaccine Immunology April 2007;14(4):342-347.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 30 Poranee Pataranawat , Preeda Parkpian , Chongrak Polprasert , R. D. Delaune , [co] Aroon Jugsujinda
Mercury emission and distribution: Potential environmental risks at a small-scale gold mining operation, Phichit Province, Thailand
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering January 2007;42(8):1081-1093.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 31 Suphaphat Kwonpongsagoon , Hans Peter Bader , Ruth Scheidegger
Modelling cadmium flows in Australia on the basis of a substance flow analysis
Journal = Clean Technologies and Environmental Policy November 2007;9(4):313-323.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 32 Siranee Sreesai , Preeda Pakpain
Nutrient recycling by Chlorella vulgaris from septage effluent of the Bangkok City, Thailand
Journal = ScienceAsia September 2007;33(3):293-299.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 33 Wichai Aekplakorn , Abbott-Klafter, Jesse , Premgamone, Amorn , Dhanamun, Bodi , Chalermchai Chaikittiporn , Chongsuvivatwong, Virasakdi , Suwanprapisa, Thanaruk , Chaipornsupaisan, Weerayuth , Tiptaradol, Siriwat , Lim, Stephen S.
Prevalence and management of diabetes and associated risk factors by regions of Thailand: Third National Health Examination Survey 2004
Journal = Diabetes Care August 2007;30(8):2007-2012.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 34 Davis, A. H T , Figueredo, Aurelio Jose , Fahy, Bonnie F. , Tassanee Rawiworrakul
Reliability and validity of the Exercise Self-Regulatory Efficacy Scale* for individuals with chronic obstructive pulmonary disease
Journal = Heart and Lung: Journal of Acute and Critical Care May 2007;36(3):205-216.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 35 Pipat Luksamijarulkul , Sulee Thongvichien , Somporn Kandradusadi Triamchaisri
พฤติกรรมเสี่ยงและทักษะชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และเลือดในคู่สมรสคนไทย Risk behaviors and life skills towards sexually transmitted and blood-borne infections among Thai married couples
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand May 2007;90(5):962-970.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 36 Sriamporn, Supannee , Wiangnon, Surapon , Suwanrungruang, Krittika , Rungsrikaji, Dhanes , Pratana Satitvipawee , Poomphakwaen, Kirati , Tokudome, Shinkan
Risk factors for colorectal cancer in northeast Thailand: lifestyle related
Journal = Asian Pacific Journal of Cancer Prevention October 2007;8(4):573-577.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 37 Kunlayanee Surasarang(กัลยาณี ศุระศรางค์) , Kulaya Narksawat , Somwang Danchaivijitr(สมหวัง ด่านชัยวิจิตร) , Kanokrat Siripanichgon , Dusit Sujirarat , Yong Rongrungrueng(ยงค์ รงค์รุ่งเรือง) , Pattarachai Kiratisin(ภัทรชัย กีรติสิน)
ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter baumannii ในโรงพยาบาลศิริราช Risk factors for multi-drug resistant acinetobacter baumannii nosocomial infection
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand April 2007;90(8):1633-1639.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 38 Sutham Nanthamongkolchai , Arunsiri Makapat(อรุณศิริ เมฆพัฒน์) , Phitaya Charupoonphol , Chokchai Munsawaengsub
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในเขตชนบทจังหวัดนครสวรรค์ Self-esteem of the elderly in rural areas of Nakhon Sawan Province
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand January 2007;90(1):155-159.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 39 Tawatchai Keereekamsuk , Sukhum Jaimton(สุขุม เจียมตน) , Sutthi Jareinpituk , Jaranit Kaewkungwal(จรณิต แก้วกังวาล)
Sexual behavior and HIV infection among pregnant hilltribe women in northern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health November 2007;38(6):1061-1069.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 40 Cheewanan Lertpiriyasuwat , Mandhana Pradipasen , Weena Thiangtham , Punthip Kaewduangjai
Sexual behaviors during antiretroviral therapy among HIV-infected patients, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2007;38(3):455-465.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 41 Le Huu Tho , Pratap Singhasivanon(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Jaranit Kaewkungwal(จรณิต แก้วกังวาล) , Linda Marie Kaljee , Chanin Chareonkul
Sexual behaviors of alcohol drinkers and non-drinkers among adolescents and young adults in Nha Trang, Vietnam
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2007;38(1):152-160.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 42 Suthat Chottanapund(สุทัศน์ โชตนะพันธ์) , Pratap Singhasivanon(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Jaranit Kaewkungwal(จรณิต แก้วกังวาล) , Kanittha Chamroonsawasdi , Weerawat Manosuthi(วีรวัฒน์ มโนสุทธิ์)
อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีสภาวะแทรกซ้อนจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Cryptococcus neoforman Survival time of HIV-infected patients with cryptococcal meningitis
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand October 2007;90(10):2104-2111.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 43 Michelle N. Wykes , Xue Q. Liu , Suhua Jiang , Chakrit Hirunpetcharat , [co] Michael F. Good
Systemic tumor necrosis factor generated during lethal Plasmodium infections impairs dendritic cell function
Journal = Journal of Immunology September 2007;179(6):3982-3987.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 44 Promluck Somboonpanyakul , Shai Barbut , Pantipa Jantawat , Ninnart Chinprahast
Textural and sensory quality of poultry meat batter containing malva nut gum, salt and phosphate
Journal = Lebensm. Wiss. U-Technol-Food Science and Technology April 2007;40(3):498-505.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 45 Leera Kittigul , Piyamard Pitakarnjanakul , Dusit Sujirarat , Kanokrat Siripanichgon
The differences of clinical manifestations and laboratory findings in children and adults with dengue virus infection
Journal = Journal of Clinical Virology June 2007;39(2):76-81.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 46 Srisaipet, A. , Aryusuk, Kornkanok , Supathra Lilitchan , [co] Krisnangkura, Kanit
The relationship between vapour pressure, vaporization enthalpy, and enthalpy of transfer from solution to gas: An extension of the Martin equation
Journal = Journal of Chemical Thermodynamics July 2007;39(7):1077-1084.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 47 Panan Pichayapinyo , Sr. Mary Elizabeth O' Brien , Joann R. Duffy , Janice Agazio
ความสัมพันธ์ของการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์, การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์, การสนับสนุนทางสังคม, และการรู้สึกในการควบคุมการกระทำของตนเองต่อการฝากครรภ์อย่างพอเพียงในมารดาไทยครรภ์แรก The Relationship of Perceived Benefits, Perceived Barriers, Social Support, and Sense of Mastery on Adequacy of Prenatal Care for First-Time Thai Mothers
Journal = Thai Journal of Nursing Research Apr. - Jun 2007;11(2):106-117.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 48 Wichai Aekplakorn , Margaret C. Hogan , Virasakdi Chongsuvivatwong , Pyatat Tatsanavivat , Suwat Chariyalertsak , Angsana Boonthum , Siriwat Tiptaradol , Stephen S. Lim
Trends in obesity and associations with education and Urban or rural residence in Thailand
Journal = Obesity Dec. 2007;15(12):3113-3121.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 49 Kulaya Narksawat , Jongkol Podang , Porapan Punyarathabundu , Amornrat Podhipak
Waist circumference, body mass index and health risk factors among middle aged Thais
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health Jul. 2007;19(3):10-15.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 

 

ระดับชาติ


 1 อนรรฆอร ศรีไสยเพรช , กรณ์กนก อายุสุข , คณิต กฤษณังกูร , สุภัทรา ลิลิตชาญ
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอ เอนทัลปีของการกลายเป็นไอและเอนทัลปีของการเปลี่ยนสภาพจากสารละลายเป็นแก๊ส

Journal = วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Jan.-Jun. 2007;15(1):56-72.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 2 จุไรรัตน์ แย้มพลอย[Churairat Yamploy] , สมชาติ โตรักษา , สุปรีชา ธนะมัย[Supreecha Tanamai] , พีระ ครึกครื้นจิตร
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนจำหน่าย หอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2549 A MODEL DEVELOPMENT OF PATIENT?S EDUCATION BEFORE DISCHARGE IN CARDIOVASCULAR SURGICAL UNIT, RAJAVITHI HOSPITAL, THAILAND, 2006

Journal = Journal of Public Health Administration Review Jul.-Dec. 2007;13(2):1-9.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 3 สุนีย์ ละกำปั่น
การทบทวนวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลสาธารณสุข : การศึกษาพยาบาล A Review of Master's Thesis in Public Health Nursing: Nursing Education

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2007;21(1):47-59.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 4 ทวี สายวิชัย , [Pongchai Harnyuttanakorn] , [Suwannee Nithiuthai]
A Simple Method for Isolation of Plasmodium Gallianceum from Infected Chicken Red Blood Cells

Journal = Journal of Tropical Medicine and Parasitology Jun. 2007;30(1):24-28.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 5 มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , สุปรียา ตันสกุล , นิรัตน์ อิมามี
ผลของการใช้หลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล AN EFFICACY OF SMOKE FREE SCHOOL CURRICULUM IN SECONDARY SCHOOLS, BANGKOK AND NEIGHBORING AREAS

Journal = Journal of Tobacco Control (Thailand) May.-Aug. 2007;1(1):47-58.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 6 สุรชาติ โกยดุลย์[Surachart Koyadun] , ประภัสสร เพ็ชรกิจ , อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
กลยุทธ์เชิงนวัตกรรมสำหรับงานป้องกันควบคุมโรค : กระบวนการตลาดเชิงสังคมในการรณรงค์การจ่ายยารักษากลุ่มตามโครงการกำจัดโรคเท้าช้างในจังหวัดนครศรีธรรมราช An Innovative Intervention for Disease Prevention and Control: Social Marketing for Mass Drug Administration Campaign in the National Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis in Nakhon Si Thammarat Province

Journal = Journal of Health Science (Thai) May.-Jun. 2007;16(3):409-421.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 7 ภูษิตา อินทรประสงค์ , [Jintana Lekmoung] , [Kla Tongkow] , จรรยา ภัทรอาชาชัย
CLASSIFICATION OF FACTORS IN THE SUCCESFUL IMPLEMENTATION OF EXERCISE POLICY IN PRACHINBURI PROVINCE

Journal = Journal of Public Health Administration Review 2007;13(1):26-36.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 8 นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , อรนุช ภาชื่น , นพพร โหวธีระกุล , บุษบา สงวนประสิทธิ์ , ปาหนัน พิชยภิญโญ
การสื่อสารและพฤติกรรมบริการ : ข้อขัดแย้งภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Communication and service behaviours : Conflicts under universal coverage policy

Journal = Journal of Health Science (Thai) Nov-Dec 2007;16(6):913-923.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 9 พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , [Siriluk Phuangkaew]
การสร้างแผนที่แนวคิดรวบยอดของดุษฎีนิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2528-2548 Concept mapping of Doctoral Dissertation in Public Health Nursing during the years 1985-2005

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2007;37(3):216-227.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
 

 10 สุลี ทองวิเชียร , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ปรียากมล ข่าน[Priyakamon Khan] , [Sasipen Homsanit]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการระวังและควบคุมการติดเชื้อเอดส์ของพยาบาลห้องฉุกเฉินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี Correlates of Practicing Nursing Standard Infectious Control forAIDS Precaution Through Nursing Intervention Among ER Nurses in Surat Thani Province

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2007;37(1):55-66.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 11 [Nguyen Hai Thuong] , [Shafi Ullah Bhuiyan] , สุธรรม นันทมงคลชัย
ปัจจัยเกี่ยวกับการใช้บริการที่ปรึกษาอาสาสมัคร และศูนย์บริการตรวจเลือด HIV ในประเทศเวียดนาม Determinants Related to The Utilization of Voluntary Counselling and HIV Testing Service in Vietnam

Journal = Journal of Public Health and Development Jan.-Mar. 2007;5(1):63-75.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 12 นิลุบล เล็กเจริญกุล[Nilubol Lekcharernkul] , [co] พรพิมล กองทิพย์ , วิทยา อยู่สุข , สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล , สุมาลี สิงหนิยม
การวิเคราะห์ปริมาณเบนซีนและโทลูอีนในน้ำมันเบนซินด้วยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟีและการประยุกต์ใช้ Determination of Benzene and Toluene in Gasoline by Gas-Liquid Chromatography and It?s Application

Journal = Journal of Health Research March 2007;21(1):25-34.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาชีวสถิติ
 

 13 ทวี สายวิชัย , [Pongchai Harnyuttanakorn] , [Woraporn Sukhumavasi] , ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล , อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์ , [Jirasak Rojanapremsuk] , [Suwannee Nithiuthai]
Diagnosis of Plasmodium Gallinaceum in Infected Mosquitoes by Multiplex PCR

Journal = Journal of Tropical Medicine and Parasitology Feb. 2007;30(2):76-80.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 14 พรรณราย เจริญชาตรี[Pannarai Jaroenchatree] , ลักขณา เติมศิริกุลชัย , มณฑา เก่งการพานิช
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อการรับรู้และความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป จังหวัดนครศรีธรรมราช Effect of Pictorial Health Warnings on Perceptions and Intention to Smoke of Adults in Nakhonsrithammarat Province

Journal = Journal of Tobacco Control (Thailand) May-August 2007;1(1):36-46.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 15 อรุณ สิทธิโชค[Arun Sittichok] , นิรัตน์ อิมามี , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
ผลของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมลูกน้ำยุงลาย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี Effectiveness of a community participatory learning program for Aedes Larva control behavior Mueang district, Chanthaburi province

Journal = Journal of Health Education 2007;30(106):43-56.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 16 [Kanokwan Borisut] , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , ธราดล เก่งการพานิช
EFFECTIVENESS OF GROUP PROCESS FOR PROMOTING MOTORCYCLE HELMET USING AMONG SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS OF WATPLENG DISTRICT RAJCHABURI PROVINCE

Journal = Journal of Health Education 2007;30(106):17-29.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 17 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
Evaluation on Return of Investment in Transfering of Biotechnology for Sustainable Community Development Project

Journal = Journal of Public Health Administration Review 2007;13(1):14-18.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 18 วันเพ็ญ สอนศิลป์[Wanpen Sornsilp] , วีณา เที่ยงธรรม , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทของพยาบาลสาธารณสุข ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ Factors Related to The Role of Public Health Nurses in Promoting Breastfeeding Practice in Pimary Care Unit

Journal = Journal of public health nursing 2007;21(3):41-61.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 19 นุช คูหาสวรรค์[Nuch Khuhasawan] , ประยูร ฟองสถิตย์กุล , สุวิทย์ ชุมนุมศิริวัฒน์[Suvit Shumnumsirivath] , กฤษณ์ เฑียรฆประสิทธิ์[Krisana Teankaprasith] , ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์[Chaowalit Warodomrungsimun]
ความเป็นไปได้ของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเอทูโอ (Anaerobic-Anoxic-Oxic; A2/O) ในการกำจัดสารอินทรีย์และสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) จากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ Feasibility of wastewater treatment system A2/O (Anaerobic-Anoxic-Oxic) for biological organics and nutrient (Nitrogen and Phosphorus) removals from Slaughterhose wastewater

Journal = Journal of Public Health Sept.-Dec. 2007;37(3):168-177.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 

 20 จีรนันท์ แกล้วกล้า , [Pannee Sangperm]
การบริโถคอาหารในช่วงการลดน้ำหนักก่อนการแข่งขันของนักมวยไทยอาชีพ Food consumption for body weight reduction prior the competition among Thai Boxers

Journal = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health July-Sep. 2007;30(3):88-97.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 21 ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช[Siriwan Lertsuchatavanich] , มณฑา เก่งการพานิช
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ควบคุมน้ำหนักของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี Food supplement Consumption Behavior for Weight Control of Public Health Personnel in Ratchaburi Province

Journal = Journal of Health Education 2007;30(105):31-44.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 22 วาสนา จันทร์สว่าง , รักษา รามการุณ[Raksa Ramkarun] , ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ , เพียงจันทร์ โรจนวิภาต
โปรแกรมสุขศึกษาในการสุขาภิบาลอาหารของผู้ขายอาหารริมบาทวิถี ในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี Health Education Program on Food Sanitation for Street Food Venders in Chomabueng District, Rajchaburi Province,

Journal = Journal of Health Education พ.ค.-ส.ค. 2007;30(106):30-42.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ
 

 23 [Pattarida Eakbannasingh] , ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , [Ekkamol Sinnung]
HEALTH?PROMOTING BEHAVIOR AMONG THE ROYAL THAI ARMY UNDER QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT PROJECT

Journal = Journal of Health Education 2007;30(105):75-88.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 24 สมชาติ โตรักษา , พีระ ครึกครื้นจิตร , [Rattana Wongpitukroj] , [Porntip Boonkuntha]
Improvement of The Nursing Service for Patients on Ventilator in Nakornpathom Hospital

Journal = Journal of Public Health Administration Review 2007;13(1):37-46.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 25 อมรรัษฏ์ บุนนาค[Amornrat Bunnag] , สุเทพ ศิลปานันทกุล , วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์[Vithoon Eungprabhanth] , พีระ ครึกครื้นจิตร
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานทำให้แท้งลูกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Law Enforcement of Police Officer on Criminal Abortion: A Case Study in Bangkok Metropolitan and Surrounding Area

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2007;3(1):51-63.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 26 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme-MDICP

Journal = Journal of Public Health Administration Review 2007;13(1):19-25.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 27 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
MEASURE FOR CONTROLLING ADVERTISEMENT AND PROMOTION OF ALCOHOL IN THAILAND

Journal = Journal of Public Health Administration Review 2007;13(1):1-13.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 28 [Chakkrit Ponrachom] , สุปรียา ตันสกุล , ธราดล เก่งการพานิช , ตุ๋ย ยังน้อย
OBSERVATIONAL LEARNING BY MODELING ON DENTAL HEALTH CARE BEHAVIORS AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN KHOKSRISUPHAN DISTRICT, SAKONNAKHON PROVINCE

Journal = Journal of Health Education 2007;30(106):1-16.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน
 

 29 เพ็ญภักตร์ จันทศร[Penpak Chantasorn] , มณฑา เก่งการพานิช , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ปัจจัยทำนายการตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในจังหวัดชลบุรี Predicting Factors on Responses to Tobacco Control Policy and Measures of the Official in Accordance with the Tobacco Control Laws, Conburi Province

Journal = Journal of Tobacco Control (Thailand) May-August 2007;1(1):24-35.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 30 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
มาตรการควบคุมสุราด้านราคาและภาษีในประเทศไทย Price and Tax Measure for Controlling Alcohol in Thailand

Journal = Journal of Public Health 2007;37(1):34-45.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 31 สุรชาติ ณ หนองคาย
Public health responsibility in the Thai Constitutional Law between B.E. 2475-2549

Journal = Journal of Public Health Administration Review 2007;13(1):46-52.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 32 ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
การทบทวนวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลสาธารณสุขในงานอนามัยแม่และเด็ก Review of Public Health Nursing Thesis in Matemal and child Health

Journal = Journal of public health nursing May-Aug. 2007;21(2):54-66.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 33 พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , วันเพ็ญ แก้วปาน , อรวรรณ แก้วบุญชู , ปรียากมล ข่าน[Priyakamon Khan] , สุรินธร กลัมพากร
บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของการพยาบาลอาชีวอนามัยตามมาตรฐานของวิชาชีพ ในประเทศไทย Roles and functions of occupational health nurses according to the standard of professional practice in Thailand

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2007;21(1):60-79.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 34 [Chayaporn Boonrungsak] , มณฑา เก่งการพานิช
The effect of alcohol beverage control regulation on alcohol consumption among youth, Lopburi Province

Journal = Journal of Health Education Jan-April 2007;30(105):61-74.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 35 มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , [Prasit Nimsuwan] , นิรัตน์ อิมามี
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (THE EFFECTIVENESS OF A COMMUNITY PARTICIPATORY LEARNING PROGRAM FOR AVIAN INFLUENZA PREVENTION, MUEANG DISTRICT, NAKHONSAWAN PROVINCE)

Journal = Journal of Health Education 2007;30(105):45-60.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 36 จินตนา ศิริศักดิ์วุฒิกร[Jintana Sitisakwutikorn] , กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน[Kamonmarn Virutsetazin] , สุรินธร กลัมพากร
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีการปรับตัวของรอยในมารดาวัยรุ่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (The Effectiveness of Health Education Program Applying Roy's Adaptation Theory in Adolescent Mothers at Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital)

Journal = Journal of public health nursing May-Aug. 2007;21(2):1-13.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 37 นงนุช โอบะ[Nongnut Oba] , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ประภา ลิ้มประสูตร[Prabha Limprasutr] , ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์[Taweesak Siripornpibul]
ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบตั้งเป้าหมายร่วมกันต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และภาวะควบคุมโรคของบุคคลโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่กับครอบครัว (The effectiveness of the mutual goal setting nursing program on self-care behaviors and control of diabetic condition in diabetes patients living with family)

Journal = Naresuan University Journal: Science and Technology 2007;15(2):105-116.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 38 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , เรวดี จงสุวัฒน์ , [Wichai Aekplakorn] , มันทนา ประทีปะเสน
แบบแผนในการบริโภคผักและผลไม้ของประชากรไทยใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร : การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 (Vegetable and Fruit Consumption Patterns Among Thai Population Across Four Regions and The Metropolitan: Thailand National Health Examination Survey III)

Journal = Journal of Health Systems Research Jul.-Sep. 2007;1(2):116-131.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี