ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2006

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2006

 

ระดับนานาชาติ


 1 Chutima Sirikulchayanonta , Patcharanee Pavadhgul , Rewadee Chongsuwat , Suwat Srisorrachatr
A preliminary study of hyperlipidemia in Bangkok school children
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health sept. 2006;18(3):15-19.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 2 (ฐิติวร ชูสง) , Sara Arporn , Chalermchai Chaikittiporn
การศึกษาระดับเมลาโทนินและความเครียดในพนักงานหญิงที่ทำงานกะ A study of melatonin levels and stress in female shift workers
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health September 2006;37(5):1048-1053.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 3 Unchalee Tansuphasiri , Khaminthakul, Doungngoen , Wongdyan Pandii
Antibiotic resistance of enterococci isolated from frozen foods and environmental water
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2006;37(1):162-170.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 4 Nawarat Suwannapong , Nopporn Howteerakul , Chaweewon Boonshuyar
Behaviors and perceptions of Japanese tourists affecting diarrheal illness and health care need assessment: A questionnaire study
Journal = Environmental Health and Preventive Medicine 2006;11(4):184-190.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 5 Sudarat Chaichalearm , [co] Duangrat Inthorn , Marasri Ruengjitchatchawalya , Prayad Pokethitiyook
Cadmium removal by immobilized scytonema sp. and hapalosiphon hibernicus
Journal = Pollution Research 2006;25(3):597-607.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 6 Vorapot Kanokkantapong , [co] Taha F. Marhaba , Prasert Pavasant(ประเสริฐ ภวสันต์) , Bunyarit Panyapinyopol
Characterization of haloacetic acid precursors in source water
Journal = Journal of environmental management August 2006;80(3):214-221.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 7 Leera Kittigul , Uthaisin A. , Som Ekchaloemkiet , Fuangfa Utrarachkij , Pipat Luksamijarulkul
Detection and characterization of hepatitis A virus in water samples in Thailand
Journal = Journal of Applied Microbiology June 2006;100(6):1318-1323.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 8 Chomrach Sirigul , Waranya Wongwit , Wantanee Phanprasit , Wantana Paveenkittiporn , Stuart D. Blacksell , [co] Pongrama Ramasoota
Development of a combined air sampling and quantitative real-time PCR method for detection of Legionella spp
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2006;37(3):503-507.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 9 Unchalee Tansuphasiri , Rattanee Chanthadee , Duangporn Phulsuksombati(ดวงพร พูลสุขสมบัติ) , Noppadon Sangjun
Development of a duplex-polymerase chain reaction for rapid detection of pathogenic leptospira
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2006;37(2):297-308.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 10 Unchalee Tansuphasiri , Chanchai Thipsuk , Duangporn Phulsuksombat(ดวงพร พูลสุขสมบัติ) , Charnchudhi Chanyasanha
Duplex PCR-hybridization based detection of pathogenic Leptospira in environmental water samples obtained from endemic areas in northeast region of Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health July 2006;37(4):729-741.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 11 Yoko Aihara , Sirikul Isaranurug(ศิริกุล อิศรานุรักษ์) , Sutham Nanthamongkolchai , Nipunporn Voramongkol
Effect of the Maternal and Child Health Handbook on Maternal and Child Health Promoting Belief and Action: Thailand Case
Journal = Journal of International Health Oct. 2006;21(2):123-127.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 12 Pisit Yongyuth(พิสิฐ ยงยุทธ) , Surachart Koyadun(สุรชาติ โกยดุลย์) , Nongnuch Jaturabunditage(นงนุช จตุราบัณฑิต) , Anucha Sampuch(อนุชา เสมพืช) , [co] Adisak Bhumiratana
ประสิทธิภาพของการรักษาแบบรับประทานครั้งเดียวด้วยาไดเอทธิลคาร์บามาซีนขนาด 300 มิลลิกรัม และร่วมกับยาอัลเบนดาโซลขนาด 400 มิลลิกรัมในการลดแอนติเจนของเชื้อหนอนพยาธิเท้าช้างชนิดวูเชอริเรีย แบนครอฟไต และเชื้อหนอนพยาธิติดต่อทางดินในผู้อพยพชาวพม่าในภาคใต้ของประเท Efficacy of a single-dose treatment with 300 mg diethylcarbamazine and a combination of 400 mg albendazole in reduction of Wuchereria bancrofti antigenemia and concomitant geohelminths in Myanmar Migrants in Southern Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand 2006;89(8):1237-1248.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 13 Pimpan Silpasuwan , Chukiat Viwatwongkasem , Phalee, Piangjai , Surintorn Kalampakorn
Evaluating occupational health nursing units in Bangkok textile factories: exploring the world through international occupational health programs
Journal = American Association of Occupational Health Nurses February 2006;54(2):69-74.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 14 Bam, Tara Singh , Gunneberg, C. , Kanittha Chamroonsawasdi , Bam, Dirga Sing , Aalberg, O. , Kasland, O. , Shiyalap, K. , Suwat Srisorrachatr
Factors affecting patient adherence to DOTS in urban Kathmandu, Nepal
Journal = International Journal of Tuberculosis and Lung Disease March 2006;10(3):270-276.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 15 Noppanun Nankongnab , W. Puangsombut , S. Insiripong , [co] Jongjit Hirunlabh , Joseph Khedari , U. Cheul Shin
Field investigation on hygrothermal performance of full-vent perforated soffit and ceiling
Journal = Solar Energy Aug. 2006;80(8):936-948.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 16 Vorapot Kanokkantapong , [co] Taha F. Marhaba , Bunyarit Panyapinyopol , Prasert Pavasant(ประเสริฐ ภวสันต์)
FTIR evaluation of functional groups involved in the formation of haloacetic acids during the chlorination of raw water
Journal = Journal of Hazardous Materials August 2006;136(2):188-196.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 17 Pornpimol Kongtip , Wanpen Thongsuk , Witaya Yoosook , Suttinun Chantanakul
Health effects of metropolitan traffic-related air pollutants on street vendors
Journal = Atmospheric Environment December 2006;40(37):7138-7145.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 18 Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Sittilerd, R. , Rawdaree, Petch
Health risk behaviours, awareness, treatment and control of hypertension among rural community people in Thailand
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health 2006;18(1):3-9.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 19 Sirikul Isaranurug(ศิริกุล อิศรานุรักษ์) , Sumalee Klinman(สุมาลี กลิ่นแมน) , Jiraporn Chompikul(จิราพร ชมพิกุล) , Sutham Nanthamongkolchai , Ratanothai Plubrukan(รัตโนทัย พลับรู้การ)
การใช้ดัชนีปัจจัยปกป้องและปัจจัยเสี่ยงของครอบครัวในการคัดกรองพัฒนาการด้านปัญญาเด็ก อายุ 13-15 ปี Implications of family protective-risk index for screening cognitive development of children aged 13-15 years
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand 2006;89(9):1427-1433.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 20 Vorapot Kanokkantapong , Taha F. Marhaba , Suraphong Wattanachira , Bunyarit Panyapinyopol , [co] Prasert Pavasant(ประเสริฐ ภวสันต์)
Interaction between organic species in the formation of haloacetic acids following disinfection
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering July 2006;41(6):1233-1248.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 21 Suneerat Ruangsomboon , [co] Amnat Chidthaisong(อำนาจ ชิดไธสง) , Boosya Bunnag(บุษยา บุนนาค) , Duangrat Inthorn , Narumon W. Harvey(นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์)
Lead (Pb2+) removal from wastewater by the cyanobacterium Calothrix marchica
Journal = Agriculture and Natural Resources July 2006;40(3):784-794.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 22 Yanagisawa, Yoshiko , Iwamoto, Sadahiko , Kawabata, Terue , Nakamura, Y. , Phitaya Charupoonphol , Supannatas, Somjit , Sone, Hirohito , Kaneko, Yoshinori , Watanabe, S. , Komatsu, Fumio , Sakuma, Mitsuru , Miyagi, Shigeji P H , Hasegawa, Kyoko , Kagawa, Yasuo
Leptin resistance conferred by a combination of single nucleotide polymorphism and the adoption of a western lifestyle in urban areas of Thailand(1)
Journal = Journal of Nutrition, Health and Aging May 2006;10(3):176-182.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 23 Promluck Somboonpanyakul , [co] Wang, Qi Zhang , Cui, Wuwei , Barbut, Shai , Jantawat, Pantipa
Malva nut gum. (Part I): Extraction and physicochemical characterization
Journal = Carbohydrate Polymers May 2006;64(2):247-253.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 24 Sukhontha Siri , [co] Kamolnetr Okanurak , Sirintorn Chansirikanjana , Dwip Kitiyaporn , Anthony F. Jorm
Modified informant questionnaire on cognitive decline in the elderly (IQCODE) as a screening test for dementia for Thai elderly
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2006;37(3):587-594.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 25 Pipat Luksamijarulkul , Nattaya Parikumsil(นาตยา ปริกัมศีล) , Varaporn Poomsuwan(วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ) , Watchara Konkeaw(วัชระ ก้อนแก้ว)
การติดเชื้อในโรงพยาบาลตำแหน่งแผลผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด โรงพยาบาลโพธาราม: อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และการพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยง Nosocomial surgical site infection among photharam hospital patients with surgery: Incidence, risk factors and development of risk screening form
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand January 2006;89(1):81-89.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 26 Viroj Wiwanitkit , Mayuna Srisuphanunt
Opportunistic intestinal parasite infection and mode of sexual intercourse of HIV-infected patients in the era of HAART
Journal = Sexuality and Disability December 2006;24(4):213-215.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 27 Sennun, Panida , Nawarat Suwannapong , Nopporn Howteerakul , Oranut Phacheun
Participatory supervision model: building health promotion capacity among health officers and the community
Journal = Rural and remote health [electronic resource] April 2006;6(2):440.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 28 Bruce Russell , Rossarin Suwanarusk , Usa Lek-Uthai
Plasmodium vivax genetic diversity: microsatellite length matters
Journal = Trends in Parasitology 2006;22(9):399-401.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 29 Varakorn Kosaisavee , Rossarin Suwanarusk , François Nosten , Dennis E. Kyle , Marion Barrends , James Jones , Ric Price , [co] Bruce Russell , Usa Lek-Uthai
Plasmodium vivax: Isotopic, PicoGreen, and microscopic assays for measuring chloroquine sensitivity in fresh and cryopreserved isolates
Journal = Experimental Parasitology September 2006;114(1):34-39.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 30 Raungsomboon, Suneerat , [co] Chidthaisong, Amnat , Bunnag, Boosya , Duangrat Inthorn , Narumon W. Harvey(นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์)
Production, composition and Pb2+ adsorption characteristics of capsular polysaccharides extracted from a cyanobacterium Gloeocapsa gelatinosa
Journal = Water Research December 2006;40(20):3759-3766.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 31 Takehiko Kenzaka , Nobuyasu Yamaguchi , Fuangfa Utrarachkij , Orasa Suthienkul , [co] Masao Nasu
Rapid identification and enumeration of antibiotic resistant bacteria in urban canals by microcolony-fluorescence in situ hybridization
Journal = Journal of Health Science Dec. 2006;52(6):703-710.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 32 Takehiko Kenzaka , Fuangfa Utrarachkij , Orasa Suthienkul , [co] Masao Nasu
Rapid monitoring of Escherichia coli in Southeast Asian urban canals by fluorescent-bacteriophage assay
Journal = Journal of Health Science Dec. 2006;52(6):666-671.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 33 Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์) , Mongkalangoon, Noparat , Kalayanarooj, Siripen , [co] Wisit Chaveepojnkamjorn
Relationship between body size and severity of dengue hemorrhagic fever among children aged 0-14 years
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2006;37(2):283-288.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 34 Duangrat Inthorn , Piyavadee Srivichai , Vithet Srinetr
Removal of bisphenol a by microalgae
Journal = Pollution Research 2006;25(3):589-596.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 35 Robecca J. Muehrer , Mary L. Keller , Arpaporn Powwattana , Atittaya Pornchaikate
Sexuality among women recipients of a pancreas and kidney transplant
Journal = Western Journal of Nursing Reserch 2006;28(2):137-150.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 36 Siriprapa Klunklin , Khampon Channoonmuang(คำปุ่น จันโนม่วง)
การบริโภคอาหารว่างในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการปกติ และเด็กขาดสารอาหารในเขตชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย Snack consumption in normal and undernourished preschool children in Northeastern Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand May 2006;89(5):706-713.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 37 Rangsini Mahanonda , Piyawadee Pothiraksanon , Noppadol Sa-Ard-Iam , Kazuhisa Yamazaki , Robert E. Schifferle , Chakrit Hirunpetcharat , Kosol Yongvanichit , Sathit Pichyangkul
The effects of Porphyromonas gingi-valis LPS and Actinobacillus actinomycetemcomitans LPS on human dendritic cells in vitro, and in a mouse model in vivo
Journal = Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology December 2006;24(4):223-228.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 38 Prayoon Fongsatitkul , [co] Panagiotis Elefsiniotis , Boonyanitchakul, B.
การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยใช้กระบวนการอิเลคโตรเคมิคอล Treatment of a textile dye wastewater by an electrochemical process
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering July 2006;41(7):1183-1195.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 39 KHEMAYAN Krit , PASHARAWIPAS Tirasak , PUIPROM Orapim , SRIURAIRATANA Siriporn , Orasa Suthienkul , [co] FLEGEL Timothy W.
Unstable lysogeny and pseudolysogeny in Vibrio harveyi siphovirus-like phage 1
Journal = Applied and Environmental Microbiology February 2006;72(2):1355-1363.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 

 

ระดับชาติ


 1 สุมาลี สิงหนิยม
การกระจายอำนาจด้านสุขภาพเพื่อความแข็งแรงของประชาชนในท้องถิ่น

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2006;2(1).

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
 

 2 มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ยุพิน หงษ์วะชิน
การพัฒนาความสามารถของตนเองและการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

Journal = Journal of Health Education 2006;29(102):35-45.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 3 พิสมัย จารุชวลิต , ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ , มนูญ พูลทรัพย์ , พัชราภา ล้วนโค , มณีวรรณ ไวกสิกรณ์
การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชุมชนท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Journal = Journal of Health Education 2006;29(104):32-40.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 4 สุรชาติ ณ หนองคาย
การรับโอนภารกิจการบริการสาธารณสุขในยุคการปฏิรูประบบราชการสู่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2006;2(1).

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 5 สุรชาติ ณ หนองคาย
การเรียนรู้จากการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของจังหวัด

Journal = Damrong Rajanuphab Journal Oct._Dec. 2006;6(21):52-70.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 6 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาศูนย์บริการสาธารณสุขเขต 19

Journal = Quality of Life and Law Journal 2006;2(1):71-97.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 7 สุทธิรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาณจนบุรี

Journal = Journal of Health Education 2006;29(104):41-55.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 8 สุรชาติ ณ หนองคาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างสุขภาพของปวงชนชาวไทย

Journal = Quality of Life and Law Journal 2006;2(2):21-25.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 9 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
สถานการณ์และมาตรการควบคุมอุปทานสุรานำเข้าจากต่างประเทศ

Journal = Quality of Life and Law Journal 2006;2(2):33-48.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 10 สุเทพ ศิลปานันทกุล
สิทธิที่จะรู้ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2006;2(2).

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 

 11 นงนุช จตุราบัณฑิต[Nongnuch Jaturabundit] , พิสิฐ ยงยุทธ[Pisit Yongyuth] , สุรชาติ โกยดุลย์[Surachart Koyadun] , อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
สภาวะสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ของแรงงานพม่าอพยพในกลุ่มการผลิตยางพาราในจังหวัดพังงา Adverse general health outcomes of myanmar migrant workers in parawood porduction cluster in Phangnga province

Journal = Journal of Health Science (Thai) Jul.-Aug. 2006;15(4):594-605.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 12 วันเพ็ญ แก้วปาน , วีณา เที่ยงธรรม
การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลสาธารณสุขด้านการบริหารการพยาบาล ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2547 An analysis of master thesis in public health nursing : nursing administration from 1989-2004

Journal = Journal of public health nursing May-Aug. 2006;20(2):13-24.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 13 อาภาพร เผ่าวัฒนา
การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลสาธารณสุข ด้านอนามัยโรงเรียนและวัยรุ่นระหว่างปี พ.ศ. 2532-2547 An analysis of master thesis in public health nursing: school health and adolescence form 1989-2004

Journal = Journal of public health nursing May-Aug. 2006;20(2):35-48.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 14 ปาหนัน พิชยภิญโญ , สุลี ทองวิเชียร
การวิจัยทางคลินิกในการพยาบาลสาธารณสุข Clinical Research in Public Health Nursing

Journal = Journal of public health nursing May-Aug. 2006;20(2):1-12.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 15 วันเพ็ญ แก้วปาน , [Soontorn Yontrakul]
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว Factors related to avian flu prevention behaviors of people in muang distric, Sakaeo province

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2006;4(2):73-88.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 16 รุจิกร หว่านพืชน์[Rujikorn Wanpeach] , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกองค์รวมในหญิงอาชีพพิเศษในจังหวัดภาคกลาง ประเทศไทย Factors Related to holistic well-being among women sex worker in the central part of Thailand

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2006;20(1):1-21.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 17 ภารดี เต็มเจริญ , ชลดา ผโลดม[Chalada Palodom] , ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ , สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
แบบแผนการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายกับปัจจัยเสี่ยงทางสรีรวิทยาต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในหญิงวัยหมดประจำเดือน Food Consumption patterns, physical activity, and physiological risk factors of cardiovascular disease in post-menopausal women

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2006;36(1):52-63.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 18 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
Global youth tobacco survey in thailand (2)

Journal = Quality of Life and Law Journal January-Ju 2006;2(1).

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 19 ฉวีวรรณ บุญสุยา , โชโช เท็ด[Cho Cho Thet]
สถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและไม่ผ่านเกณฑ์ Health Status, Health Behavior and Academic Performance : A Comparison between Students in Gold and Non Medal Health Promoting Schools

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2006;36(1):15-26.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
 

 20 จรวยพร สุภาพ , [Cholada chaikulwattana] , เพียงจันทร์ โรจนวิภาต , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
Health-promoting lifestyle of young adult women, Mung district, Surin province

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2006;36(2):101-111.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 21 ดนยา วงศ์ศิริกุล , [Suthida Chongpiyawarang] , [co] ดวงรัตน์ อินทร , ภูษิตา อินทรประสงค์ , ชัชวาล สิงหกันต์ , อรวรรณ แก้วบุญชู
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้สัมผัสอาหารในกองเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7 Knowledge, attitude and practices of food handlers at bus terminals in the Bangkok mass transit authority bus zone 7

Journal = Thai Environmental Engineering Journal May.-Aug. 2006;20(2):11-29.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 22 วันเพ็ญ แก้วปาน , สุรินธร กลัมพากร , ภูษิตา อินทรประสงค์ , ณัฏฐกุล หนูจักร[Natthakun Hnujak]
ภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์กรการได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจ ในงานกับการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยคุณภาพโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคกลาง Leadership, organizational climate, job empowerment, and service quality management of head nurses in regional and general hospitals,the central region

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2006;20(1):67-82.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 23 มยุรฉัตร โม้พวง[Mayurachat Mopuang] , พรพิมล กองทิพย์ , ดุสิต สุจิรารัตน์ , พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ และปริมาณฝุ่นริมถนนกรุงเทพเมืองแฟชั่น Microbial count and particulate matter level in roadside air of Bangkok fashion

Journal = Thai Environmental Engineering Journal 2006;20(2):31-45.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา
 

 24 เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ , แก้วตา อินทลาภาพร[Kaewta Intalapaporn] , เครือวัลย์ คุ้มครอง[Khurawan Kumkrong] , ลีรา กิตติกูล
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมดิบจากตลาดสดในกรุงเทพมหานคร Microbiological quality of raw oysters from local markets in Bangkok

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2006;36(2):112-122.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา
 

 25 สุธรรม นันทมงคลชัย , ศิริกุล อิศรานุรักษ์[Sirikul Isaranurug] , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
การย้ายถิ่นของบิดามารดากับสุขภาพเด็กอายุ 1-12 ปี Parental migration and health status of children aged 1-12 years old

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2006;4(3):57-64.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 26 สุลี ทองวิเชียร , [Somchat Toonkool] , [Varattama Sukvattananan] , สิริประภา กลั่นกลิ่น
Parenting styles and family involvement in health promotion for adolescents at wat-makok community, Bangkok Metropolis

Journal = Journal of public health nursing 2006;20(3):58-71.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 27 ชนินทร์ เจริญกุล , อังสนา บุญธรรม
สมรรถนะทางกาย สุขภาพและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย Physical function, health and life satisfaction of the thai elderly

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2006;36(3):186-200.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
 

 28 สุรินธร กลัมพากร , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
งานวิจัยทางพยาบาลสาธารณสุขในงานอาชีวอนามัย: ผลกระทบจากการทบทวนวิทยานิพนธ์ Public health nursing research in occupational health : a review of master's theses

Journal = Journal of public health nursing May-Aug. 2006;20(2):25-34.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 29 ชุดาภา เพิ่มวงศ์[Chudapa Permwong] , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี
ความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิหลัง สุขภาวะทางกาย จิต สังคม ชีวิตเพศ และสุขภาวะทางเพศ ของคู่สมรสชายขหญิงวัยทอง Relationship between background well-being sexual life and sexual well-begin among andropausal and menopausal couples

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2006;20(1):22-38.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 30 จุไรรัตน์ กระจ่างสวัสดิ์[Churairat Krajangsawadhi] , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ความสัมพันธ์กระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหญิงวัยหมดประจำเดือนการปรับตัวและชีวิตเพศของชายวัยทองในกรุงเทพมหานคร Relationship between menopausal perception, adaptation, and sexual life of andropause in Bangkok metropolitan

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2006;20(1):51-66.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 31 [Pornpimol Taweerat] , จรรยา เสียงเสนาะ , วันเพ็ญ แก้วปาน , [Prasert Reunnakarn]
Relationships between personal characteristics, emotional quotient, job satisfaction, and professional nurses' ability in perimay care units region 2

Journal = Journal of public health nursing 2006;20(3):42-57.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 32 ชนิดา มัททวางกูร[Chanida Mattavangkul] , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , อาภาพร เผ่าวัฒนา , พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความผาสุกทางจิตวิญญาณ กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร Relationships between personal factors, spiritual well-being, and sexual risk behaviors of vocational students in Bangkok metropolitan

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2006;20(1):39-50.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 33 ลีรา กิตติกูล , เชาวยุทธ พรพิมลเทพ
การตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ และไวรัสโรตาในน้ำประปาด้วยวิธี TR-nested PCR RT-nested PCR for detection of hepatitis a virus and rotavirus in tap water samples

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2006;36(1):40-51.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 

 34 [Yupin Tultrirat] , ภารดี เต็มเจริญ , วงเดือน ปั้นดี , จรรยา เสียงเสนาะ
The promotion of food consumption behavior applying self-efficacy theory and social support among hemodialysis patients

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2006;36(3):175-185.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 35 วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , [co] ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , สุทธิลักษณ์ หนูรอด[Suttilak Nurod]
เยาวชนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: ประเมินการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ Youth and Alcoholic Beverages: Evaluation of Hazadous Alcohol Consumption among Upper Secondary School Students

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University Jul.-Sep. 2006;25(3):77-85.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี