ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2005

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2005

 

ระดับนานาชาติ


 1 Unchalee Tansuphasiri , Sukanya Deepradit(สุกันยา ดีประดิษฐ์) , Duangporn Phulsuksombati(ดวงพร พูลสุขสมบัติ) , Waraluk Tangkanakul(วราลักษณ์ ตังคณะกุล)
การตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสระยะเริ่มแรก ด้วยแผ่นทดสอบ IgM dot-ELISA ที่เตรียมจากแอนติเจนของเชื้อเลปโตสไปราที่ก่อการระบาด A Test Strip IgM Dot-ELISA Assay Using Leptospiral Antigen of Endemic Strains for Serodiagnosis of Acute Leptospirosis
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand March 2005;88(3):391-398.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 2 Leera Kittigul , Ekchaloemkiet, Som , Fuangfa Utrarachkij , Kanokrat Siripanichgon , Dusit Sujirarat , Pungchitton, Supornvit , Angsana Boonthum
An efficient virus concentration method and RT-nested PCR for detection of rotaviruses in environmental water samples
Journal = Journal of Virological Methods March 2005;124(1-2):117-122.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Virus concentration method; RT-nested PCR; Rotaviruses; Water samples 
 

 3 Unchalee Tansuphasiri , Charnchudhi Chanyasanha , Cheaochantanakij, Nattasai
An enrichment broth culture-duplex PCR combination assay for the rapid detection of enterotoxigenic Clostridium perfringens in fecal specimens
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(5):1229-1238.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 4 Poosanthanasarn, Nitaya , Lohachit, Chantima , Fungladda, Wijitr , Sriboorapa, Sooth , Chompusakdi Pulket
An ergonomics intervention program to prevent worker injuries in a metal autoparts factory
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2005;36(2):512-522.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 5 Unchalee Tansuphasiri , Matra, Wiriya , Sangsuk, Leelaowadee
Antimicrobial resistance among Clostridium perfringens isolated from various sources in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health July 2005;36(4):954-961.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 6 Kumkhaek, Chutima , Phra-Ek, Kooruethai , Renia, Laurent , Singhasivanon, Pratap(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Looareesuwan, Sornchai , Chakrit Hirunpetcharat , White, Nicholas J M , Brockman, Alan H. , Grüner, Anne Charlotte , Lebrun, Nicolas E. , Alloueche, Ali , Nosten, François H. , Khusmith, Srisin , [co] Snounou, Georges
Are extensive T cell epitope polymorphisms in the Plasmodium falciparum circumsporozoite antigen, a leading sporozoite vaccine candidate, selected by immune pressure
Journal = Journal of Immunology September 2005;175(6):3935-3939.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 7 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์)
ปัจจัยด้านพฤติกรรมกับการติดเชื้อมาลาเรียในกลุ่มประชากรย้ายถิ่น จังหวัดเชียงราย Behavioral factors and malaria infection among the migrant population, Chiang Rai Province
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand 2005;88(9):1293-1301.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 8 Adisak Bhumiratana , Surachart Koyadun(สุรชาติ โกยดุลย์) , Mayuna Srisuphanunt , Pratana Satitvipawee , Nukool Limpairojn , Gitipong Gaewchaiyo
Border and imported bancroftian filariases: Baseline seroprevalence in sentinel populations exposed to infections with Wuchereria bancrofti and concomitant HIV at the start of diethylcarbamazine mass treatment in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2005;36(2):390-407.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 9 Saelim, Visut , Brogdon, William G. , Rojanapremsuk, Jirasak , Suvannadabba, Saravudh , Wongdyan Pandii , Jones, James William , [co] Sithiprasasna, Ratana
Bottle and biochemical assays on temephos resistance in Aedes aegypti in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2005;36(2):417-425.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 10 Duangrat Inthorn , Sombatjinda, Siriporn , Danaya Wongsirikul , Wantawin, Chalermraj
Cadmium removal by immobilized and free cells of Nostoc paludosum and Rivularia sp
Journal = Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2005;7(3):597-604.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 11 Pimsurang Taechaboonsermsak , Kaewkungwal, Jaranit , Singhasivanon, Pratap(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Fungladda, Wijitr , Wilailak, Sarigapan
Causal relationship between health promoting behavior and quality of life in cervical cancer patients undergoing radiotherapy
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health November 2005;36(6):1568-1575.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 12 Bunyarit Panyapinyopol , [co] Marhaba, Taha F. , Kanokkantapong, Vorapot , Pavasant, Prasert
Characterization of precursors to trihalomethanes formation in Bangkok source water
Journal = Journal of Hazardous Materials April 2005;120(1-3):229-236.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 13 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์)
Cigarette smoking among Thai Buddhist monks, central and eastern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2005;36(2):505-511.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 14 Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Than, M.
Cigarette, alcohol use and physical activity among Myanmar youth workers, Samut Sakhon Province, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2005;36(3):790-796.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 15 Manirat Therawiwat , Fungladda, Wijitr , Kaewkungwal, Jaranit , Nirat Imamee , Steckler, Allan B.
Community-based approach for prevention and control of dengue hemorrhagic fever in Kanchanaburi Province, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health November 2005;36(6):1439-1449.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
 

 16 Tantawiwat, Suwalee , Unchalee Tansuphasiri , Wongwit, Waranya , Wongchotigul, Varee , Kitayaporn, Dwip
Development of multiplex PCR for the detection of total coliform bacteria for Escherichia coli and Clostridium perfringens in drinking water
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2005;36(1):162-169.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 17 Chol, P. T. , Nawarat Suwannapong , Nopporn Howteerakul
Evaluation of a malaria control project in DPR Korea, 2001-2003
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2005;36(3):565-571.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 18 Unchalee Tansuphasiri , Muadcheingka, Taniya , Choonharuangdej, Suwan
Evaluation of synthetic DNA probes for confirmation of Clostridium perfringens enterotoxin gene PCR products
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2005;36(3):663-672.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 19 Mathuros Thipayamongkolkul , [co] Amornrat Podhipak , Chearskul, Sanay , Sunakorn, Pramuan
Factors associated with the development of tuberculosis in BCG immunized children
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2005;36(1):145-150.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 20 Isaranurug, Sirikul(ศิริกุล อิศรานุรักษ์) , Sutham Nanthamongkolchai , Duangporn Kaewsiri
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กอายุ 1 ถึง < 6 ปี Factors influencing development of children aged one to under six years old
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand January 2005;88(1):86-90.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 21 Dziejman, Michelle , Serruto, Davide , Tam, Vincent C. , Sturtevant, Derek , Pornphan Diraphat , Faruque, Shah Mohammad , Rahman, Mustafizur , Heidelberg, John F. , Decker, Jeremy , Montgomery, Kate T. , Grills, George S. , Kucherlapati, Raju S. , [co] Mekalanos, John J.
Genomic characterization of non-O1, non-O139 Vibrio cholerae reveals genes for a type III secretion system
Journal = Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America March 2005;102(9):3465-3470.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 22 Faruque, Shah Mohammad , Naser, Iftekhar Bin , Fujihara, Kazutaka , Pornphan Diraphat , Chowdhury, Nityananda J A , Kamruzzaman, M. , Qadri, Firdausi , Yamasaki, Shinji , Ghosh, Amar Nath , Mekalanos, John J.
Genomic sequence and receptor for the Vibrio cholerae phage KSF-1Φ: Evolutionary divergence among filamentous vibriophages mediating lateral gene transfer
Journal = Journal of Bacteriology June 2005;187(12):4095-4103.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 23 Nagase, Hiroyasu , Duangrat Inthorn , Oda, Aiko , Nishimura, Jun Ichi , Kajiwara, Yumiko , Park, Myong O. , Hirata, Kazumasa , Miyamoto, Kazuhisa
Improvement of selective removal of heavy metals in cyanobacteria by NaOH treatment
Journal = Journal of Bioscience and Bioengineering April 2005;99(4):372-377.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Cyanobacteria; Cadmium; Zinc; Copper; Lead; Hard water 
 

 24 Pipat Luksamijarulkul , Arunchai, Nongphon , Luksamijarulkul, Soavalug , Orawan Kaewboonchoo
Improving microbial air quality in air-conditioned mass transport buses by opening the bus exhaust ventilation fans
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health July 2005;36(4):1032-1038.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 25 Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Taha F. Marhaba , [co] Suraphong Wattanachira , Prasert Pavasant(ประเสริฐ ภวสันต์)
Kinetics of trihalomethane formation from organic contaminants in raw water from the Bangkhen water treatment plant
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 2005;40(8):1543-1555.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 26 Kwanbunjan, Karunee , Saengkar, Phimonsri , Cheeramakara, Cheeraratana , Thanomsak, Wanyarat , Benjachai, Wanpen , Laisupasin, Pikul , Buchachart, Kasinee , Songmuaeng, Kriyaporn , Naiyana Boonthaveeyuwat
Low folate status as a risk factor for cervical dysplasia in Thai women
Journal = Nutrition Research July 2005;25(7):641-654.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 27 Aree Kantachuvessiri
ภาวะอ้วนในประเทศไทย Obesity in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand April 2005;88(4):554-562.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 28 Böhning, Dankmar A W , Chukiat Viwatwongkasem
Revisiting proportion estimators
Journal = Statistical Methods in Medical Research April 2005;14(2):147-169.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 29 Tanasri Sihabut , Ray, Joshua , Northcross, Amanda L. , [co] McDow, Stephen R.
Sampling artifact estimates for alkanes, hopanes, and aliphatic carboxylic acids
Journal = Atmospheric Environment December 2005;39(37):6945-6956.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 30 Chumsin Siriaut , Adisak Bhumiratana , Koyadun, Surachart , Anurat, Kowit , Pratana Satitvipawee
Short-term effects of treatment with 300 mg oral-dose diethylcarbamazine on nocturnally periodic Wuchereria bancrofti microfilaremia and antigenemia
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health July 2005;36(4):832-840.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 31 Neil M. Ferguson , Cummings, D. A T , Simon Cauchemez , Christophe Fraser , Steven Riley , Aronrag Cooper Meeyai , Sopon Iamsirithaworn , Donald S. Burke
Strategies for containing an emerging influenza pandemic in Southeast Asia
Journal = Nature September 2005;437: Article No.Issue 7056:209-214.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 32 Chaoniyom, Wanasara , Nawarat Suwannapong , Nopporn Howteerakul , Oranut Phacheun
Strengthening the capability of Family Health Leaders for sustainable community-based health promotion
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health July 2005;36(4):1039-1047.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 33 Manee Chanama , Chitnumsub, Penchit , Yuthavong, Yongyuth
Subunit complementation of thymidylate synthase in Plasmodium falciparum bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase
Journal = Molecular and Biochemical Parasitology January 2005;139(1):83-90.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 34 Koyadun, Surachart , Adisak Bhumiratana
Surveillance of imported bancroftian filariasis after two-year multiple-dose diethylcarbamazine treatment
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health July 2005;36(4):822-831.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 35 Srisam-ang, Kitiporn , Amornrat Podhipak , [co] Kulaya Narksawat , Supaattagorn, Pongsatorn , Mathuros Thipayamongkolkul
Survival of patients with advanced non-small-cell lung cancer at Ubon Ratchathani Cancer Center, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health July 2005;36(4):994-1006.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 36 Usa Lek-Uthai , Tomoen, Wanachai
Susceptibility of Mansonia uniformis to Brugia malayi microfilariae from infected domestic cat
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2005;36(2):434-441.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 37 Joongsuksuntigul, Praphasri , Thongthien, Pimpimon , Nithat Sirichotiratana , Okabayashi, Hironori , Jimba, Masamine
The Asian Center of International Parasite Control (ACIPAC): five years of achievement. III. School health for parasite control in Thailand: a review and current model activities
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005;36(Suppl 3):17-27.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 38 Unchalee Tansuphasiri , Deepradit, Sukanya , Phulsuksombati, Duangporn , Tangkanakul, Waraluk
Two simple immunoassays using endemic leptospiral antigens for serodiagnosis of human leptospirosis
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2005;36(2):302-311.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 

 

ระดับชาติ


 1 วีณา เที่ยงธรรม , อาภาพร เผ่าวัฒนา , พรพิมล กองทิพย์
กรณีศึกษาการรับรู้ในเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชายชั้นประถมปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร: การวิจัยเชิงคุณภาพ ()

Journal = วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง 2005;20(6):39-54.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

 2 นิภาพร คำหลอม , เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ , ชมภูศักดิ์ พูลเกษ , สรา อาภรณ์ , วชิระ สิงหะคเชนทร์ , สสิธร เทพตระการพร
การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าในสายงานการประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น ()

Journal = Safety and Environment Review 2005;15(4):31-43.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาชีวสถิติ
 

 3 พรพิศุทธิ์ เข็มไท , วชิระ สิงหะคเชนทร์ , ชุติชัย มาแจ้ง , วิวัฒน์ อังศุสิงห์
ความรู้ทัศนะคติ และทฤษฎีในการควบคุมไข้เลือดออกตามโครงการยุทธศาสตร์เชิงรุกในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ()

Journal = วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต 2005;3(3):54-70.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาอนามัยชุมชน
 

 4 กิตติพงษ์ สุคุณณี , ชุติชัย มาแจ้ง
บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขต่อการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุการจารจรในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ปี 2547 ()

Journal = Quality of Life and Law Journal 2005;1(1):76-90.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 5 สุธรรม นันทมงคลชัย , ประภัสสร ธูปมงคล , พูนสุข ช่วยทอง , สุรินธร กลัมพากร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในชีวิตสมรสของสตรีในเขตชนบท จังหวัดพิษณุโลก ()

Journal = Journal of Public Health and Development 2005;3(3):11-18.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 6 ไชยนันต์ แท่งทอง , สรา อาภรณ์
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสะอาดในกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป(แรงงานนอกระบบ) ()

Journal = Safety and Environment Review 2005;15(3):23-30.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

 7 โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , สุพร อภินันทเวช , พิทยา จารุพูนผล
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในมุมมองและทิศทางการจัดการของผู้รับผิดชอบโครงการ ("30 BAHT SCHEME" PROJECT-OPERATOR: VIEW AND DIRECTION)

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2005;3(3):1-9.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 8 [Nongnuch Chaturabundit] , พิสิฐ ยงยุทธ[Pisit Yongyut] , สุรชาติ โกยดุลย์[Surachart Koyadun] , อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
(Adverse General Health Outcomes in Myanmar Migrant Workers in Parawood Production Cluster of Phang-nga Province)

Journal = Journal of Vector-Borne Diseases 2005;2(1):20-36.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 9 [Ruja Matukul] , ภารดี เต็มเจริญ , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุปรียา ตันสกุล , [Ravadee Chongsuwat]
(Application of Self-Efficacy Theory and Group Process in Weight Management Among Overnutrition Adolescents)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2005;35(3):163-174.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 10 พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
(Assessment of The Helath Warning Labeling on Cigarette Packages Among Factory Workers in Thailand)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2005;35(3):186-196.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 11 [Sirikul Isaranurug] , [Wichien Thongnop] , สุธรรม นันทมงคลชัย , สุมาลี สิงหนิยม
(Capacity Building of Mothers on Promoting Infant Development)

Journal = Journal of Public Health and Development Jan.-Apr. 2005;3(1):37-44.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาชีวสถิติ
 

 12 [Chalit Komalamisra] , สุภาวดี บุญชื่น , [Jitra Waikagul] , [Emsri Pongponratn]
(Chaetotaxy of Newly Excysted Metacercariae Among Five Species of Thai Paragonimus)

Journal = Journal of Tropical Medicine and Parasitology 2005;28(1):1-7.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 13 ยุพยงค์ นุยืนรัมย์[Yupayong Nuyoenrum] , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , จุฑาพร ทับเพ็ชร[Juthaporn Tubpetch]
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (Development of Dengue Prevention and Control Model Through Participatory Learning Process: A Case Study in One Village of Hoyrach District, Buri Ram Province)

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2005;35(1):7-18.

Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน
 

 14 วงเดือน ปั้นดี , ทวี สายวิชัย , สุเทพ ศิลปานันทกุล , สิริกานต์ พรดำเนินพงศ์[Sirikarn Porndamnernpong]
ประสิทธิผลของการล้างผักในการลดการปนเปื้อนไข่พยาธิใส้เดือนกลมหมู (Effectiveness of Vegetable Washing in Reducing Ascaris Suum Eggs in Lettuce)

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2005;35(1):19-29.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 

 15 เดือนเพ็ญ แสงดี , วันเพ็ญ แก้วปาน
(Factors Related to Avian Flu Prevention Behaviors of Chicken Farms in Muang District, Sakaeo Province)

Journal = วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 2005;18(3):7-18.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 16 วงเดือน ปั้นดี , ประทุมทิพย์ ดำสุวรรณ[Pratoomtip Damsuwon]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความชุกและความหนาแน่นของแมลงสาบในที่พักอาศัย จังหวัดนนทบุรี (Factors Related to Prevalence and Density of Indoor Cockroaches in Nonthaburi Province)

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2005;35(2):98-108.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 17 สุธรรม นันทมงคลชัย , ศิริกุล อิศรานุรักษ์[Sirikul Isaranurug] , ดวงพร แก้วศิริ , สายใจ โพธิศัพท์สุข
ภาวะวิกฤตในครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัยและวัยเรียน (Family Crisis and Child Rearing and Development of Pre-School and School Children)

Journal = Journal of Public Health and Development Jan.-Apr. 2005;3(1):1-7.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาโภชนวิทยา สำนักงานคณบดี
 

 18 กรณ์กนก อายุสุข[Kornkanok Aryusuk] , คณิต กฤษณังกูร[Kanit Krisnangkura] , สุภัทรา ลิลิตชาญ
การทำนายค่าเอนทัลปีของการละลายและเอนทัลปีของการกลายเป็นไอของสารในแก๊สโครมาโตกราฟี (Forecasting Enthalpies of Solution (-ΔHsol) and Enthalpies of Vaporization ( ΔHvap) of Solute in Gas Chromatography)

Journal = KMUTT Research and Development Journal Oct.-Dec. 2005;28(4):389-408.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 19 สุรินธร กลัมพากร , อรวรรณ แก้วบุญชู
การสื่อสารเพื่อการลด ละ เลิก สิ่งเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (Health Communication for Substance Abuse Reduction among Bus Drivers under Bangkok Mass Transit Authority)

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2005;19(1):41-50.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 20 อาภาพร เผ่าวัฒนา , พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ , วีณา เที่ยงธรรม
ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร (Knowledge and Opinion about AIDs and Reproductive Health of Secondary School Students (Mathayom 1st), Bangkok Metropolitan)

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2005;19(2):36-49.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 21 วิริณธิ์ กิตติพิชัย , เอกภพ ยานะวิมุติ[Akaphop Yanawimud] , ธีรเดช ฉายอรุณ[Theradej Chai-Aroon]
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านยาเสพติดด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis of Narcotic Researches)

Journal = Journal of Research Methodology 2005;18(3):79-.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 22 ชัชนันท์ ทองไทย , สุรินธร กลัมพากร , สุนีย์ ละกำปั่น , จรรยา เสียงเสนาะ
(Readiness and Participation in Nursing Quality Assurance of Registered Nurse in Charoenkrungpracharuk Hospital Under Department of Midical Service, Bangkok Metropolitan Administration)

Journal = วารสารสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 2005;3(2):155-168.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 23 สุเนตร วงศ์ธนกิจ[Sunate Wongthanakit] , สุลี ทองวิเชียร , สุรินธร กลัมพากร , อรวรรณ แก้วบุญชู
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่าง ของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดนนทบุรี (Related to Low Back Pain Preventive Behaviors Among Nurses in Government Hospitals, Nonthaburi Province)

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2005;35(2):109-118.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 24 ดุสิต สุจิรารัตน์ , พิทยา จารุพูนผล , มธุรส ทิพยมงคลกุล , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
(RELATIONSHIP BETWEEN NUISANCE AND HEALTH PROBLEMS AROUND INDUSTRIAL ESTATES)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2005;35(3):175-185.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาชีวสถิติ
 

 25 พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , นงพร อรุณไชย[Nongphon Arunchai] , เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล[Soavalug Luksamijarulkul] , อรวรรณ แก้วบุญชู
ขสมก.ร่วมสร้างสุขภาวะสังคม : บทบาทของพนักงานขับรถและการสนับสนุนของผู้บริหารในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในรถ (Role of Bus Drivers and Administrators in Improving In-bus Environmental Quality of Bangkok Mass Transit Authority)

Journal = Safety and Environment Review 2005;15(1):53-68.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 26 พนิตสา เกตุเงิน[Panisa Get_ngern] , [Pranee Chantapet] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , [Somsak Sinsatienporn] , อุบล บุญรอด[Ubon Boonrod]
ระดับซีรัมโฮโมซิสทินและการควบคุมเมตาบอลิสมในผู้ป่วยเบาหวานแบบที่ 2 (Serum Total Homocysteine Levels and Metabolic Control in Patients with Type 2 Diabetes)

Journal = Journal of Health Research 2005;19(2):105-117.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Total homocysteine, Glycated hemoglobin, Type 2 diabetes 
คำสำคัญ : โฮโมซิสทิน; ไกลเคทฮีโมโกลบิน; เบาหวานแบบที่ 2 
 

 27 สุพร อภินันทเวช , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , พิทยา จารุพูนผล , อัญชลี สุขเสวก[Anchalee Suksavage]
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (Stress and Coping in Bhuddist Monks, Bangkok Metropolitan)

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2005;19(1):17-28.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 28 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , [Penprapa Siviroj]
(The Social Services Network Model for HIV-Infected Patients and Their Families)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2005;35(3):197-212.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 29 ฟาพ ง๊อก ตรัน[Phap Ngoc Tran] , กนกรัตน์ ศิริพานิชกร , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , พจนา หันจางสิทธิ์
การป้องกันวัณโรคในบ้านของผู้ป่วย ในจังหวัดกวางนัม ประเทศเวียดนาม (Tuberculosis Prevention for Household Contacts of Tuberculosis Patients in Quangnam Province, Vietnam)

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2005;35(1):43-55.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี