ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2004

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2004

 

ระดับนานาชาติ


 1 Böhning, Dankmar A W , Sarol, Jesus N. , Rattanasiri, Sasivimol , Chukiat Viwatwongkasem , Biggeri, Annibale B.
A comparison of non-iterative and iterative estimators of heterogeneity variance for the standardized mortality ratio
Journal = Biostatistics January 2004;5(1):61-74.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 2 Rattanasiri, Sasivimol , Böhning, Dankmar A W , Piangchan Rojanavipart , Suthi Athipanyakom
A mixture model application in disease mapping of malaria
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2004;35(1):38-47.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 3 Kumkhaek, Chutima , Phra-ek, Kooruethai , Singhasivanon, Pratap(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Looareesuwan, Sornchai , Chakrit Hirunpetcharat , Brockman, Alan H. , Grüner, Anne Charlotte , Lebrun, Nicolas E. , Renia, Laurent , Nosten, François H. , Snounou, Georges , [co] Khusmith, Srisin
A survey of the Th2R and Th3R allelic variants in the circumsporozoite protein gene of P. falciparum parasites from Western Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health June 2004;35(2):281-287.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 4 Nopporn Howteerakul , Higginbotham, Nick H. , Dibley, Michael John
Antimicrobial use in children under five years with diarrhea in a central region province, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2004;35(1):181-187.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 5 Ariyothai, Niorn , [co] Amornrat Podhipak , Akarasewi, Pasakorn , Tornee, Songpol , Smithtikarn, Saijai , Thongprathum, Pittaya
Cigarette smoking and its relation to pulmonary tuberculosis in adults
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2004;35(1):219.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 6 Duangrat Inthorn , Singhtho, Siritham , Thiravetyan, Paitip , Khan, Eakalak
Decolorization of basic, direct and reactive dyes by pre-treated narrow-leaved cattail (Typha angustifolia Linn.)
Journal = Bioresource Technology Sep. 2004;94(3):299-306.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 7 Chantratita, Wasun , Sukeepaisarncharoen, Wisut , Chandeying, Verapol , Kulpradist, S. A R , Na Ayudhtaya, B. Israngkura , Rugpao, Sungwal , Sirawaraporn, W. , Chaweewon Boonshuyar , [co] Churdboonchart, Vina
Delayed progression to AIDS in volunteers treated with long-term HIV-1 Immunogen (REMUNE®) therapy in Thailand
Journal = HIV Medicine September 2004;5(5):317-325.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 8 Kandavasee Maleevong(กานดาวสี มาลีวงษ์) , Emorn Wasantawisut(เอมอร วสันต์วิสุทธิ์) , Junya Pattaraarchachai , Somchai Durongdej , Mandhana Pradipasen , Sangsom Sinawat(แสงโสม สีนะวัฒน์)
Development of Screening Indicators for Ranking Areas at Risk of Vitamin A Deficiency in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand February 2004;87(2):150-157.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 9 Unchalee Tansuphasiri , Preyanuch Boonrat(ปรียานุช บุญรัตน์) , Somsak Rienthong(สมศักดิ์ เหรียญทอง)
การพิสูจน์เชื้อวัณโรคโดยตรงจากเสมหะบนแผ่นสไลด์ที่ย้อมสีทนกรดวิธีซีล-เนลเซ่นด้วยการใช้เยื่อกรองซิลิการ่วมกับการวิเคราะห์โดยวิธีพีซีอาร์ Direct Identification of Mycobacterium Tuberculosis from Sputum on Ziehl-Neelsen Acid Fast Stained Slides by Use of Silica-Based Filter Combined with Polymerase Chain Reaction Assay
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand February 2004;87(2):180-189.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 10 Chutima Sirikulchayanonta , Madjupa, Kannatcha (NU) , Rewadee Chongsuwat , Wongdyan Pandii
Do Thai women of child bearing age need preconceptional supplementation of dietary folate?
Journal = Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2004;13(1):69-73.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 11 Sopa Chinwetkitvanich , Randall, Clifford W. , Panswad, Thongchai
Effects of phosphorus limitation and temperature on PHA production in activated sludge
Journal = Water Science and Technology 2004;50(8):135-143.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 12 Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์) , Wisit Chaveepojnkamjorn , Pattama Khobjit(ปัทมา ขอบจิต) , Viroj Verachai(วิโรจน์ วีรชัย) , Dusit Sujirarat
การบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงานในคนงานก่อสร้างชาย จังหวัดชลบุรี Energy drinks consumption in male construction workers, Chonburi Province
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2004;87(12):1454-1458.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 13 Böhning, Dankmar A W , Suppawattanabodee, Busaba , Wilai Kusolvisitkul , Chukiat Viwatwongkasem
Estimating the number of drug users in Bangkok 2001: A capture-recapture approach using repeated entries in one list
Journal = European Journal of Epidemiology December 2004;19(12):1075-1083.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 14 Adisak Bhumiratana , Chumsin Siriaut , Koyadun, Surachart , Pratana Satitvipawee
Evaluation of a single oral dose of diethylcarbamazine 300 mg as provocative test and simultaneous treatment in myanmar migrant workers with Wuchereria bancrofti infection in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health September 2004;35(3):591-598.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 15 Ahsan, Giasuddin , Ahmed, Jalaluddin , Singhasivanon, Pratap(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Kaewkungwal, Jaranit , Okanurak, Kamolnetr , Nawarat Suwannapong , Akarasewi, Pasakorn , Majid, Mohammad A. , Begum, Vikarunessa , Belayetali, Kazi
Gender difference in treatment seeking behaviors of tuberculosis cases in rural communities of Bangladesh
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2004;35(1):126-135.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 16 Pipat Luksamijarulkul , Thammata, Nantaporn , Dusit Sujirarat , Tiloklurs, Mujarin
Hepatitis C virus infection among thai blood donors: Antibody prevalence, risk factors and development of risk screening form
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2004;35(1):147-154.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 17 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์)
Malaria infection among the migrant population along the Thai-Myanmar border area
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2004;35(1):48-52.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 18 Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์) , Wisit Chaveepojnkamjorn
Malaria infection and life-style factors among hilltribes along the Thai-Myanmar border area, northern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health December 2004;35(4):834-839.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 19 Pipat Luksamijarulkul , Sundhiyodhin, Viboonsri(วิบูลย์ศรี สันธิโยธิน) , Soavalug Luksamijarulkul(เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล) , Orawan Kaewboonchoo
คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ภายในรถโดยสารประจำทางและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Microbial air quality in mass transport buses and work-related illness among bus drivers of Bangkok Mass Transit Authority
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand June 2004;87(6):697-703.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 20 Chobchuenchom, Wimol , Moungnoi, Somrudee , Duangrat Inthorn
Molluscicidal activity of Thai indegenous plant extract against Pomacea canaliculata
Journal = Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2004;6(3):471-477.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 21 Joseph Khedari , Noppanun Nankongnab , Jongjit Hirunlabh , Sombat Teekasap
New low-cost insulation particleboards from mixture of durian peel and coconut coir
Journal = Building and Environment Jan. 2004;39(1):59-65.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 22 Lormphongs, Srirat , Morioka, Ikuharu , Miyai, Nobuyuki , Yamamoto, Hiroichi , Chalermchai Chaikittiporn , Thiramanus, Thirapong , Miyashita, Kazuhisa
Occupational health education and collaboration for reducing the risk of lead poisoning of workers in a battery manufacturing plant in Thailand
Journal = Industrial Health October 2004;42(4):440-445.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 23 Teng, O. , Kulaya Narksawat , Jongkol Podang , Oranut Phacheun
Oral health status among 12-year-old children in primary schools participating in an oral health preventive school program in Phnom Penh City, Cambodia, 2002
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health June 2004;35(2):458-462.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 24 Chobchuenchom, Wimol , Moungnoi, Somrudee , Duangrat Inthorn
Preliminary screening of some Thai indigenous plants for molluscicidal activity against Pomacea canaliculata (Lamarck)
Journal = Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2004;6(3):333-338.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 25 Jongkol Podang , Singhasivanon, Pratap(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Amornrat Podhipak , Santikarn, C. , Sarol, Jesus N. , Ancheta, Caridad A.
Primary verification: Is the triss appropriate for Thailand?
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2004;35(1):188-194.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 26 Pipat Luksamijarulkul , Supapvanit, Chompunut , Preecha Loosereewanich , Aiumlaor, Pornapa
Risk assessment towards tuberculosis among hospital personnel: Administrative control, risk exposure, use of protective barriers and microbial air quality
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health December 2004;35(4):1005-1011.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 27 Susan M. Heidrich , [co] Arpaporn Powwattana
Self-discrepancy and mental health in older women with chronic illnesses
Journal = Journal of Adult Development October 2004;11: Article No.Issue 4:251-259.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 28 Tharnpoophasiam, P. , Pornpimol Kongtip , Wongwit, W. , Fungladda, W. , Kitayaporn, D.
Simultaneous determination of trans,trans-muconic acid and S-phenylmercapturic acid by high pressure liquid chromatography and its application
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health September 2004;35(3):717-723.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 29 Prayoon Fongsatitkul , Panagiotis Elefsiniotis , Sudhin Yoosook , R. Karcharnubarn
Simultaneous removal of organic carbon, nitrogen, and phosphorus from a domestic wastewater using anaerobic sequencing batch reacters
Journal = Malaysian Journal of Science Dec. 2004;23:149-157.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
Key Words : Anaerobic sequencing batch reactor; Carbon and nutrient removal; Solids retention time; Maximum loading capacity 
 

 30 Mayuna Srisuphanunt , Wisut Sukeepaisarnchareon , Claudia Kücherer , Georg Pauli
The epidemiology of HIV-1 subtypes in infected patients from Northeastern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health September 2004;35(3):641-648.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 31 Sithiprasasna, Ratana , Somboon Patpoparn , Watcharee H. Attatippaholkun , Saravudh Suvannadabba , Mayuna Srisuphanunt
The geographic information system as an epidemiological tool in the surveillance of dengue virus-infected Aedes mosquitos
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(4):918-926.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 32 Cheeraratana Cheeramakara , Apichart Nontprasert , Chutatip Siripanth , Wanyarat Tanomsak , Udomporn Chularerk , Pramualmal Sucharit , Suvit Areekul
The hematological status, plasma vitamin B12 and folic acid levels, and intestinal pathology in rats infected with Giardia lamblia
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health dec 2004;35(4):811-816.  
Department =  
 

 33 Prayoon Fongsatitkul , Elefsiniotis, Panagiotis , Yamasmit, A. , Yamasmit, N.
Use of sequencing batch reactors and Fenton's reagent to treat a wastewater from a textile industry
Journal = Biochemical Engineering Journal November 2004;21(3):213-220.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Sequencing batch reactors; Biodegradation; Chemical oxidation; Textile wastewater treatment 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 สุรินธร กลัมพากร , นทีชา ปิ่นยะกุล[Nateecha Pinyakul] , จรรยา เสียงเสนาะ , จารุวรรณ เหมะธร , วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
ผลของโปรแกรมการสอนโดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคต่อการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานฝ่ายพัสดุไปรษณีย์ Application of the Protection Motivation Theory on Low Back Pain Prevention in Postal Parcel Workers

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2004;18(1):36-48.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
 

 2 ร.อ.หญิง วรนุช สุริยจันทร์[Waranuch Suriyachan] , สุลี ทองวิเชียร , ตุ๋ย ยังน้อย , อาภาพร เผ่าวัฒนา
การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพมหานคร Applying Self-Efficacy Theory and Social Support to Promote Oral Health for 1st Grade Students, Bangkok

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2004;18(1):13-26.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยชุมชน
 

 3 จินตนา ศรีธรรมา[Jintana Srithuma] , วันเพ็ญ แก้วปาน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธืกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชายวัยทอง ในจังหวัดขอนแก่น Factors Related to Health Promoting Behaviors of Andropausal Men in Khonkhan Province

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2004;18(2):52-65.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 4 ดวงรัตน์ อินทร , ดนยา วงศ์ศิริกุล , สุดธิดา จงปิยะวรางค์[S. Chongpiyawarang] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , ชัชวาล สิงหกันต์ , อรวรรณ แก้วบุญชู
การสำรวจสภาวะขาภิบาลอาหารที่ท่ารถในเขตการเดินรถที่ 7องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Food Sanitation in the bus terminals at Bangkok Mass Transit Authority zone 7

Journal = Thai Environmental Engineering Journal 2004;18(2):15-28.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 5 สุธรรม นันทมงคลชัย , พิทยา จารุพูนผล , ศิริกุล อิศรานุรักษ์[Sirikul Isaranurug] , รัชนี เมธาวีกุลชัย
สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดกำแพงเพชร Health Situation and Health Seeking Behaviour of The Eldery in Rural Areas of Kamphaengphet Province

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2004;18(1):27-35.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 6 วรรณา สนองเดช[Wanna Snongdeck] , สมใจ ทุนกุล , อรวรรณ แก้วบุญชู , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและความดันโลหิตของพนักงานเดินเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทย Relationship Between Selected Factors and Blood Presure Among Crew at the Port Authority of Thailand

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2004;18(3):43-53.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 7 พรพิมล กองทิพย์ , พรทิพย์ เย็นใจ[Porntip Yenjai] , วิทยา อยู่สุข , สุมาลี สิงหนิยม
การเปรียบเทียบค่าความสั่นสะเทือนที่มือ เมื่อใช้ถุงมือและวัสดุหุ้มด้ามจับของคนงานเจียรหิน The Comparative Study of Hand Arm Vibration Using Anti-Vibration Gloves and Insulated Handles Among Stone Grinding Workers

Journal = Journal of Health Research 2004;18(2):135-144.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Vibration; Anti-vibration gloves; Insulated handle; Grinding workers 
คำสำคัญ : ความสั่นสะเทือน; ถุงมือลดการสั่นสะเทือน; วัสดุหุ้มด้ามจับ; คนงานเจียรหิน 
 

 8 ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , สุนีย์ ละกำปั่น , ทัศนีย์ นนทะสร , ปรญา นันทสุคนธ์[Poraya Nuntasukhon]
ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตกรุงเทพมหานคร The Effectiveness of the Life Skills Development Program on Smoking Prevention in the 7th Grade Students, Bnagkok

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2004;18(1):49-60.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 9 วีณา เที่ยงธรรม , [Trude Bennett]
ประสบการณ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีต่อการถูกตรีตราและการถูกเลือกปฏิบัติในสถานให้บริการสุขภาพของรัฐ The Lived Experiences of Thai HIV Positive Pregnant Women Facing Stigmatization and Discrimination Within The Health-Care Sector

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2004;18(3):17-26.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี