ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2003

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2003

 

ระดับนานาชาติ


 1 Chukiat Viwatwongkasem , Walailuck Böhning
A comparison of risk difference estimators in multi-center studies under baseline-risk heterogeneity
Journal = Computational Statistics & Data Analysis January 2003;41(3-4):631-644.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 2 Mitsuru Sakuma , Sanae Watanabe , Terue Kawabata , Yoshinori Kaneko , Shigeji P H Miyagi , Shigeo Shibat , Kyoko Hasegawa , Yasuo Kagawa , Phitaya Charupoonphol , Somjit Supannatas
A survey of life-style diseases of inhabitants of Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2003;34(Suppl 2):191-193.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 3 Dechavudh Nityasuddhi , Dankmar Bohning
Asymptotic properties of the EM algorithm estimate for normal mixture models with component specific variances
Journal = Computational Statistics & Data Analysis January 2003;41: Article No.Issue3-4:591-601.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 4 Kulaya Narksawat , Porapan Punyarathabundu , Amornrat Podhipak , Jongkol Podang
Atheromatous risk factors among Thai labor forces by socioeconomic status
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand July 2003;86(7):655-665.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 5 Naiyana Boonthaveeyuwat , Utoomporn Sittisingh
Body iron stores in Thai women of reproductive age
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand April 2003;86(4):343-347.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 6 Nitat Sookrung , Pornphan Diraphat , [co] Wanpen Chaicumpa , Pongsri Tongtawe , Yuwaporn Sakolvaree , Pramuan Tapchaisri , Vanna Mahakittikun , Anchalee Tungtrongchitr , Pakit Vichyanond , Chaweewan Bunnag
Cockroach allergen detection and cockroach of allergic Thai patients
Journal = Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology March 2003;21(1):1-9.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 7 Sara Arporn , Naiphaporn Augsornpeug , Suwat Srisorrachatr , Vichai Pruktharathikul / Vichai Priektaratikul
Comprehension of safety signs for construction workers: comparison of existing and newly designed signs
Journal = Journal of human ergology December 2003;32(2):87-84.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 8 Chakrit Hirunpetcharat , Jiraprapa Wipasa , Supachai Sakkhachornphop , T. Nitkumhan , Yuan Zhi Zheng , Sathit Pichyangkul , Arthur M. Krieg , Douglas S. Walsh , Donald Gray Heppner , Michael F. Good
CpG oligodeoxynucleotide enhances immunity against blood-stage malaria infection in mice parenterally immunized with a yeast-expressed 19 kDa carboxyl-terminal fragment of Plasmodium yoelii merozoite surface protein-1 (MSP119) formulated in oil-based Montanides
Journal = Vaccine June 2003;21(21-22):2923-2932.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 9 Leera Kittigul , Kedsuda Suankeow , Dusit Sujirarat , Sutee Yoksan
Dengue hemorrhagic fever: Knowledge, attitude and practice in Ang Thong Province, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health June 2003;34(2):385-392.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 10 Pongwit Bualombai , S. Prajakwong , N. Aussawatheerakul , Kanungnit Congpoung , S. Sudathip , Krongthong Thimasarn , J. Sirichaisinthop , Kaemthong Indaratna , C. Kidson , Mayuna Srisuphanunt
Determining cost-effectiveness and cost component of three malaria diagnostic models being used in remote non-microscope areas
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health June 2003;34(2):322-333.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 11 Douangdao Soukaloun , Sengchanh Kounnavong , Bounthom Pengdy , Boungnong Boupha , Somchai Durongdej , Karen N. Olness , Paul N. Newton , [co] Nicholas J M White
Dietary and socio-economic factors associated with beriberi in breastfed Lao infants
Journal = Annals of Tropical Paediatrics : International Child Health September 2003;23(3):181-186.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 12 Unchalee Tansuphasiri , Wannapen Pleumpanupat , Wongdyan Pandii , Somsak Rienthong(สมศักดิ์ เหรียญทอง)
วัณโรคดื้อยาในผู้ต้องขังของเรือนจำ 3 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล Drug-Resistant Tuberculosis among Prisoners of Three Prisons in Bangkok and the Vicinity
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand October 2003;86(10):953-963.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 13 Suchinda Jarupat Maruo , Atsuko Kawabata , [co] Hiromi Tokura , Alicja Borkiewicz
Effects of the 1900 MHz electromagnetic field emitted from cellular phone on nocturnal melatonin secretion
Journal = Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science Jan. 2003;22(1):61-63.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 14 Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์) , Wisit Chaveepojnkamjorn , Pipat Luksamijarulkul , Dusit Sujirarat , Tawatchai Keereecamsuk
Hepatitis B carrier among married hilltribe women in Northern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2003;34(1):114-119.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 15 Pawadee Methacanon , Malinee Prasitsilp , Thanawit Pothsree , Junya Pattaraarchachai
Heterogeneous N-deacetylation of squid chitin in alkaline solution
Journal = Carbohydrate Polymers May 2003;52(2):119-123.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 16 Duangrat Inthorn , Namphung Dungkokkrauad , Aran Incharoensakdi
Improved efficiency for the removal of cadmium from aqueous solution using cells of the cyanobacterium Phormidium angustissimum pre-treated with sodium hydroxide
Journal = Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2003;5(3):283-289.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 17 Srirat Lormphongs(ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์) , Kazuhisa Miyashita , Ikuharu Morioka , Chalermchai Chaikittiporn , Nobuyuki Miyai , Hiroichi Yamamoto
Lead Exposure and Blood Lead Level of Workers in a Battery Manufacturing Plant in Thailand
Journal = Industrial Health October 2003;41(4):348-353.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 18 Pratana Satitvipawee , Saowanin Indrabhakti , Panisa Getn-Gern , Petch Rawdaree(เพชร รอดอารีย์) , Tanaporn Ratanasuwan , Chukiat Viwatwongkasem
No effect of garlic extract supplement on serum lipid levels in hypercholesterolemic subjects
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand August 2003;86(8):750-757.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 19 Surintorn Kalampakorn
Occupational health nursing in Thailand. Insight into international occupational health
Journal = American Association of Occupational Health Nurses February 2003;51(2):79-83.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 20 Nopporn Howteerakul , [co] Nick H. Higginbotham , Sonia Freeman , Michael John Dibley
ORS is never enough: Physician rationales for altering standard treatment guidelines when managing childhood diarrhoea in Thailand
Journal = Social Science and Medicine September 2003;57(6):1031-1044.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 21 Jarueyporn Suparp , Rawiwan Sangchai , Vichukarn Mungkorn , Pratana Satitvipawee
Quality of Life of Middle-Aged Female Staff Officers in the Royal Thai Navy Base, Bangkok
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand November 2003;86: Article No.Issue 11:1015-1023.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 22 Pornphan Diraphat , Nitat Sookrung , [co] Wanpen Chaicumpa , Phanuvich Pumhirun , Pakit Vichyanond , Pramuan Tapchaisri , Thareerat Kalambaheti(ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ) , Yuvadee Mahakunkijchareon , Yuwaporn Sakolvaree , Chaweewan Bunnag
Recombinant American cockroach component, Per a 1, reactive to IgE of allergic Thai patients
Journal = Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology March 2003;21(1):11-20.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 23 Noriaki Tomono , Malinee Thairungroj Anantaphruti , Praphasri Jongsuksuntigul , Pimpimon Thongthien , Prasit Leerapan , Yuthana Silapharatsamee , Somei Kojima , Sornchai Looareesuwan
Risk factors of helminthiases among schoolchildren in southern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health June 2003;34(2):264-268.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
 

 24 Pipat Luksamijarulkul , Supranee Tongpradit , Pisit Vatanasomboon , Fuangfa Utrarachkij
Sero-epidemiological study of hepatitis A virus infection among hill-tribe youth and household environmental sanitation, a hill-tribe community in northern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health September 2003;34(3):569-576.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 25 Yasuo Kagawa , Gregory J. Dever , Caleb T Y Otto , Phitaya Charupoonphol , Somjit Supannatas , Yoshiko Yanagisawa , Mitsuru Sakuma , K. Hasegawa
Single Nucleotide Polymorphism and Lifestyle-Related Diseases in the Asia-Pacific Region: Comparative Study in Okinawa, Palau and Thailand
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health 2003;15(Suppl.):S10-S14.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 26 Victoria von Sadovszky , Mary L. Keller , Doris C. Vahey , Kristan McKinney , Arpaporn Powwattana , Atittaya Pornchiakate
Situational factors involved in college students' safer and risky sexual encounters
Journal = Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing : JOGNN / NAACOG September 2003;32: Article No.Issue 5:612-622.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 27 Ponganant Nontasut , T. V. Thong , Jitra Waikagul , Malinee Thairungroj Anantaphruti , Wijitr Fungladda , Nirat Imamee , Nguyen Van De
Social and behavioral factors associated with Clonorchis infection in one commune located in the Red River Delta of Vietnam (Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health (2003) 34:2 (269))
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2003;34(3):690.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
 

 28 Morris O. Makobongo , George A. Riding , Huji J. Xu , Chakrit Hirunpetcharat , D. Keough , John De Jersey , Peter Willadsent , [co] Michael F. Good
The purine salvage enzyme hypoxanthine guanine xanthine phosphoribosyl transferase is a major target antigen for cell-mediated immunity to malaria
Journal = Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America March 2003;100(5):2628-2633.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 29 Vasant Khachonsaksumet , Charnchudhi Chanyasanha , Dusit Sujirarat , Wandhana Sritubtim , Ananda Nisalak , Timothy P. Endy
Typing of dengue viruses in clinical specimens from central Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2003;34(2):142-146.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 30 Surachart Koyadun(สุรชาติ โกยดุลย์) , [co] Adisak Bhumiratana , Pathomporn Prikchu
Wuchereria bancrofti antigenemia clearance among Myanmar migrants after biannual mass treatments with diethylcarbamazine, 300 mg oral-dose filadec tablet, in southern Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health December 2003;34(4):758-767.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 

 

ระดับชาติ


 1 ดาวเรือง กองแก้ว[Daorueang Kongkaew] , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , พิทยา จารุพูนผล , กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ความรุนแรงในเด็กและผลกระทบของความรุนแรงต่อความผาสุกทางกาย จิตอารมณ์ สังคม ของเด็กชั้นประถามศึกษาปีที่ 1-4 กรุงเทพมหานคร Child Abuse and Effects of Abuse on Physical, Psychological,and Social Well-Being Among Primary School Children, 1st-4th Grade in Bangkok Metropolis

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2003;17(2):40-46.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 2 จรรยา เสียงเสนาะ , สุนีย์ ละกำปั่น , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี
การเผชิญปัญญา การเห็นคุณค่าในตนเอง และความผาสุกเชิงองค์รวมของคู่รัก และคู่สมรส Coping behavior, Self-esteem and well being of pre-married and married couples

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2003;17(2):47-58.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 3 อรวรรณ แก้วบุญชู , พิทยา จารุพูนผล
ความเครียดจากการทำงานและภาวะสุขภาพ ของพนักงานรักษาความสะอาด สำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร Job Stress and Health Status among Public Cleansing Workers of Public Cleasing Department, Bangkok Metropolitan Administration

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2003;17(3):73-79.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 4 พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ , พิทยา จารุพูนผล , วันเพ็ญ แก้วปาน , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติเรื่องเพศศึกษา และสัมพันธภาพระหว่างคู่รัก/คู่สมรส กับความผาสุกเชิงองค์รวมระหว่างคู่รัก/คู่สมรส Relationship between knowledge, Attitude toward sexuality, lover affair and holistic well-being

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2003;17(3):22-27.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 5 สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , วรัตมา สุขวัฒนานนท์ , พัชราพร เกิดมงคล , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , โศรดา เผือกจิตต์
รูปแบบการปกครองบุตรของบิดามารดา สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา ความรุนแรงในครอบครัว และความผาสุกเชิงองค์รวม : กรณีศึกษาคู่สมรสในประเทศไทย Relationship between Parenting Styles, Parental Relationship, Domestic Violence, and Holistic Well-Being: Situation Analysis among Married Couples in Thailand

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2003;17(2):72-81.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 6 วันเพ็ญ แก้วปาน , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , อาภา ถนัดช่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตในการทำงานกับความผาสุกเชิงองค์รวมของคู่รัก คู่สมรสในประเทศไทย Relationship between Work life skills and Holistic well-being among Pre-married and Married Couples in Thailand

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2003;17(3):51-62.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 7 นฤมล สิทธิลู่ตระกูล[Narumon Sitthilutrakul] , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , พิทยา จารุพูนผล , สุรินธร กลัมพากร
ผลกระทบจากความรุนแรงต่อพยาบาล The Consequences of Violence Against Nurses

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2003;17(2):59-66.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 8 ภูษิตา อินทรประสงค์ , ทองหล่อ เดชไทย
การประเมินผลการมอบอำนาจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารให้แก่กรุงเทพมหานคร The legitimacy power evaluation of Bangkok Metropolitan Administration (BMA) to perform the food protection activities

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2003;17(3):28-39.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 9 สุธรรม นันทมงคลชัย , เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป[Ruengsak Pinprateep] , ปรียาพร มหาเทพ[Preeyaporn Mahathep]
ประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอด และการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน Traditional Beliefs on Pregnancy, Delivery, and Post-Partum Practices in Maung District, Nan Province

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2003;17(3):11-21.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี