ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2002

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2002

 

ระดับนานาชาติ


 1 Paradee Temcharoen , Thavatchai Vorapongsathorn , Mandhana Pradipasen , Piyamitr Sritara
A longitudinal causal relationship among cardiovascular risk factors in the employees of the government savings bank
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand August 2002;85(8):863-874.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 2 Chutima Sirikulchayanonta , Kiatsuda Boonmee , Paradee Temcharoen , Suwat Srisorrachatr
Birth Weight Doubling Time of Thai Infants
Journal = Singapore Medical Journal July 2002;43(7):350-353.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 3 Chakrit Hirunpetcharat , Michael F. Good
Cell trafficking. Malaria blood-stage parasite-specific CD4+ T cells after adoptive transfer into mice
Journal = Methods in molecular medicine 2002;72:401-407.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 4 Unchalee Tansuphasiri , Sarawut Suttirat , Somsak Rienthong(สมศักดิ์ เหรียญทอง)
Comparison of microplate hybridization with gel electrophoresis and dot blot hybridization for the rapid detection of Mycobacterium tuberculosis PCR products
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2002;33(1):136-146.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 5 Aree Kantachuvessiri
Dengue hemorrhagic fever in Thai society
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2002;33(1):56-62.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 6 Wipawee Usawattanakul , Akanitt Jittmittraphap , Pramuan Tapchaisri , Kanokrat Siripanichgon , Kasinee Buchachart , Amphon Hong-ngarm , Pichai Thongtaradol , Timothy P. Endy
Detection of dengue viral RNA in patients' sera by nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) and polymerase chain reaction (PCR)
Journal = Dengue Bulletin 2002;26:131-139.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 7 Supujchara Nopchinda , Wandee Varavithya , Pornpimol Phuapradit , Rawiwan Sangchai , Umaporn Suthutvoravut , Vinita Chantraruksa , Ferdinand Haschke , Ferdinand Haschke
Effect of Bifidobacterium Bb12 with or without Streptococcus thermophilus supplemented formula on nutritional status
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Nov. 2002;85(Suppl 4):S1225-S1231.  
Department =  
 

 8 Unchalee Tansuphasiri , Booncherd Kladphuang
Evaluation of sputum staining by modified cold method and comparison with Ziehl-Neelsen and fluorochrome methods for the primary diagnosis of tuberculosis
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2002;33(1):128-135.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 9 Duangrat Inthorn , O. Lertsupochavanich , Suthep Silapanuntakul , Dusit Sujirarat , Bhusita Intaraprasong
Factors affecting lead leaching from microwavable plastic ware made with lead-containing pigments
Journal = Journal of Food Protection 2002;65: Article No.Issue 7:1166-1171.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 10 Sirikul Isaranurug(ศิริกุล อิศรานุรักษ์) , Sutham Nanthamongkolchai , Duangporn Kaewsiri
Family protective-risk index and its implications
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand November 2002;85(11):1198-1203.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 11 Duangrat Inthorn , Suthep Silapanuntakul , Aran Incharoensakdi
Filamentous cyanobacteria can efficiently remove cadmium present in aqueous solution at low concentration
Journal = Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2002;4(1):1-6.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 12 Aree Kantachuvessiri
Hypertension in public health
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(2):425-431.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 13 Jiraprapa Wipasa , Chakrit Hirunpetcharat , Yuvadee Mahakunkijcharoen , Huji J. Xu , R. Elliott,Salenna , [co] Michael F. Good
Identification of T cell epitopes on the 33-kDa fragment of Plasmodium yoelii merozoite surface protein 1 and their antibody-independent protective role in immunity to blood stage malaria
Journal = Journal of Immunology July 2002;169(2):944-951.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 14 David J. Pombo , Gregor W. Lawrence , Chakrit Hirunpetcharat , Christine M. Rzepczyk , Michelle Bryden , Nicole Cloonan , K. Anderson , Yuvadee Mahakunkijcharoen , Laura B. Martin , Danny W. Wilson , Salenna R. Elliott , Suzanne L. Elliott , Damon p. Eisen , J. Brice Weinberg , Allan J A J Saul , [co] Michael F. Good
Immunity to malaria after administration of ultra-low doses of red cells infected with Plasmodium falciparum
Journal = The Lancet August 2002;360(9333):610-617.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 15 Naiyana Boonthaveeyuwat , Utoomporn Sittisingh , Siriporn Chitplee , Karunee Kwanbunjan , Wasuntharee Saereesuchart , Sriwatana Songchitsomboon
Iron bioavailability in Thai diets
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand March 2002;85(3):369-374.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 16 Panyupa Pankhong , W. Siriprasertkul , Somboon Patpoparn , Mayuna Srisuphanunt , Jirasak Rojanapremsuk , Ratana Sithiprasasna , R. E. Coleman , Ananda Nisalak , Timothy P. Endy , Montree K. Attatippaholkun , Watcharee H. Attatippaholkun
Molecular serotyping of dengue viruses in field-caught Aedes mosquitos by in-house RNA extraction/RT-PCR reagent kits
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(3):139-144.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 17 Yuko Tada , Boonyong Keiwkarnka , Nonglak Pancharuniti , Kanittha Chamroonsawasdi
Nutritional status of the preschool children of the Klong Toey Slum, Bangkok
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(3-4):628-637.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 18 Unchalee Tansuphasiri , Gumphol Wongsuvan , Boonchuay Eampokalap
การตรวจด้วยเทคนิคพีซีอาร์เพื่อหาความชุกของเชื้อคลอดสตริเตียน เปอร์ฟริงเจนส์ ที่มียืนสร้างสารพิษเอ็นเทอโรท็อกซิน จากเชื้อที่แยกได้จากอุจจาระของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง PCR detection and prevalence of enterotoxin (cpe) gene in Clostridium perfringens isolated from diarrhea patients
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand May 2002;85(5):624-632.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 19 Aree Kantachuvessiri
Pulmonary veins: Preferred site for catheter ablation of atrial fibrillation
Journal = Heart and Lung: Journal of Acute and Critical Care 2002;31(4):271-278.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 20 Chanin Chareonkul , Va Luong Khun , Chaweewon Boonshuyar
Rational drug use in Cambodia: Study of three pilot health centers in Kampong Thom province
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(2):418-424.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 21 Adisak Bhumiratana , Boontuan Wattanakull , Surachart Koyadun(สุรชาติ โกยดุลย์) , Saravudh Suvannadabba , Jirasak Rojanapremsuk , Worawit Tantiwattanasup
Relationship between male hydrocele and infection prevalences in clustered communities with uncertain transmission of Wuchereria bancrofti on the Thailand-Myanmar border
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2002;33(1):7-17.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 22 Pipat Luksamijarulkul , Atchara Mooktaragosa , Saovalug Luksamijarulkul
Risk factors for hepatitis B surface antigen positivity among pregnant women
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand March 2002;85(3):282-288.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 23 Pipat Luksamijarulkul , Nantaporn Thammata , Mujarin Tiloklurs
Seroprevalence of hepatitis B, hepatitis C and human immunodeficiency virus among blood donors, Phitsanulok regional blood center, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(2):272-279.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 24 Duangrat Inthorn , C. Chanchitprecha , Suthep Silapanuntakul
The use of microalgae for color and chemical oxygen demand removal in molasses wastewater
Journal = Journal of Industrial Pollution Control 2002;18(1):1-13.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 25 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์) , Siriwan Pooltawee
Unintentional injuries among children aged 1-4 years at home
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(3):642-646.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 26 Leera Kittigul , Kedsuda Suankeow
Use of a rapid immunochromatographic test for early diagnosis of dengue virus infection
Journal = European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2002;21(3):224-226.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 27 Sirikul Isaranurug , Nutkamol Chansatitporn , Punnee Auewattana , Chaiwat Wong-Arsa
Violence against children by parents
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand August 2002;85(8):875-880.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 

 

ระดับชาติ


 1 อรวรรณ แก้วบุญชู , อัจฉราณี สังสะนะ , นพพร โหวธีระกุล , สุรินธร กลัมพากร
การสูญเสียการได้ยินในคนงานที่สัมผัสเสียงและสารละลายอินทรีย์ Hearing loss among workers exposed to organic solvents and noise

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2002;16(2):28-35.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 2 พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , [Atchara Mooktaragosa] , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , [Sunee Singhanati]
Hepatitis B virus seromarkers and epidemiological characteristics in husbands of HBsAg-positive and HBsAg-negative postpartum women

Journal = Chulalongkorn Medical Journal Jan. 2002;46(1):35-44.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวสถิติ
 

 3 [S. Jarupat] , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ , [C. Borribunetrup]
อัตราชุกกและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปอดฝุ่นฝ้ายในคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดเล็ก Prevalences and determinants of byssinosis among textile workers in small factories

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2002;16(2):22-27.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

 4 ทัศนีย์ นนทะสร , สุนีย์ ละกำปั่น , สุลี ทองวิเชียร , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
กลวิธีการกำกับตนเองเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2540-2542 Self-Regulated Learning Strategies among Master of Science (Public Health) Students, Faculty of Public Health, Mahidol University, 1997-1999

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2002;16(2):36-49.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี