ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2000

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2000

 

ระดับนานาชาติ


 1 Chuchai Smithikrai , Chanin Chareonkul , Mayuree Krabwong , Amphorn Otrakul , Prawate Tantipiwatanaskul
A Development of a Mental Health Indicator for the Thai People
Journal = International Journal of Psychology Jul. 2000;35(3&4).  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 2 Sopa Chinwetkitvanich , Munsin Tuntoolvest , [co] Thongchai Panswad
Anaerobic decolorization of reactive dyebath effluents by a two-stage UASB system with tapioca as a co-substrate
Journal = Water Research June 2000;34(8):2223-2232.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 3 P. Parkpain , [co] Siranee Sreesai , Ronald D. Delaune
Bioavailability of heavy metals in sewage sludge-amended Thai soils
Journal = Water, Air, and Soil Pollution Aug. 2000;122(1-2):163-182.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 4 Chalit Komalamisra , Supawadee Boonchuen , Jitra Waikagul , Paron Dekumyoy , Narumon Komalamisra
Comparative studies on protein, isoenzyme and DNA restriction endonuclease profiles of Thai Paragonimus metacercariae
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2000;31(1): Article No.Suppl:35-43.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 5 Wichai Aekplakorn , Amornrat Podhipak , M. Khumdee , W. Sritamanoj , K. Youngkao , P. Suriyawongpaisal , Porapan Punyarathabundu , Kulaya Narksawat , Dusit Sujirarat , C. Phodaeng
Compliance with the law on car seat-belt use in four cities of Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Apr. 2000;83(4):333-341.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 6 Leera Kittigul , Boonyos Raengsakulrach , Sontana Siritantikorn , Raweewan Kanyok , Fuangfa Utrarachkij , Pornphan Diraphat , Vipa Thirawuth , Kanokrat Siripanichgon , Supornwit Pungchitton , Kitja Chitpirom , Nattasai Chaichantanakit , Kanda Vathanophas
Detection of poliovirus, hepatitis A virus and rotavirus from sewage and water samples
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2000;31(1):41-46.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 7 Leera Kittigul , W. Temprom , Dusit Sujirarat , Chaivat Kittigul
Determination of tumor necrosis factor-alpha levels in dengue virus infected patients by sensitive biotin-streptavidin enzyme-linked immunosorbent assay
Journal = Journal of Virological Methods October 2000;90(1):51-57.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 8 Surintorn Kalampakorn
Effects of peer education on dietary change
Journal = American Association of Occupational Health Nurses December 2000;48(12):551-552.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 9 Jaroon Jittiwutikarn , [co] Pathom Sawanpanyalert , N. Rangsiveroj , Pratana Satitvipawee
HIV incidence rates among drug users in northern Thailand, 1993-7
Journal = Epidemiology and Infection 2000;125(1):153-158.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 10 Pipat Luksamijarulkul , Prontip Khemnak , Oranut Phacheun
Human immunodeficiency virus and hepatitis C virus infections among patients attending sexually transmitted disease clinics, Regional 2, Thailand
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health sept. 2000;12(1):41-45.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 11 Feng C D Tsai , [co] Kirk R. Smith , Nuntavarn Vichit-Vadakan , Bart D. Ostro , Lauraine G. Chestnut , Nipapun Kungskulniti
Indoor/outdoor PM10 and PM2.5 in Bangkok, Thailand
Journal = Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology January 2000;10(1):15-26.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 12 Piyathida Tridech , Supatra Liumwarangkul
Management model of community participative rabies vaccine fund
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health September 2000;31(3):554-555.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 13 Winit Phuapradit , Phichai Thuvasethakul , Suriya Sassanarakkit , Boonsri Chanrachakul , Supatra Leelaphiwat , Supat Chaiyakul
Nutrients and Hormones in Heat-Dried Human Placenta
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand June 2000;83(6):690-694.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 14 Unchalee Tansuphasiri , Kanda Vathanophas , Anong Pariyanonda , Leera Kittigul , Fuangfa Utrarachkij , Pornphan Diraphat , Kanokrat Siripanichgon , Supornwit Pungchitton , Kitja Chitpirom , Nattasai Cheaochantanakij
Rapid detection of polioviruses in environmental water samples by one-step duplex RT-PCR
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2000;31(1):47-56.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 15 Chutima Sirikulchayanonta , W. Singsurapap , W. Phuapradit
The effect of parity on lipid profile in normal pregnant women
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Mar. 2000;83(Suppl 1):S141-S145.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Pregnant women, Parity, Lipid profile 
 

 16 Potjanee Srimanote , Wannaporn Ittiprasert , Bunguorn Sermsart , Urai Chaisri , Pakpimol Mahannop , Yuwaporn Sakolvaree , Pramuan Tapchaisri , Wanchai Maleewong , Hisao Kurazono , Hideo Hayashi , [co] Wanpen Chaicumpa
Trichinella spiralis-specific monoclonal antibodies and affinity-purified antigen-based diagnosis
Journal = Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology March 2000;18(1):37-45.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 

 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี