ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2017

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016

 

(ระหว่างการทดสอบ) คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2017

 

ระดับนานาชาติ


 1 Manaporn Wongsoonthornchai , Ruth Scheidegger , [co] Suphaphat Kwonpongsagoon , Hans-Peter Bader
ANALYSIS OF TIME-DEPENDENT MERCURY FLOWS THROUGH THE USE OF THERMOMETERS AND SPHYGMOMANOMETERS IN THAILAND
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :65-70  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Mathematical Material Flow Analysis (MMFA); Thermometer; Time-dependent; Sphygmomanometer 
 

 2 Suchada Tasai , Tawee Saiwichai , Morakot Kaewthamasorn , Sonthaya Tiawsirisup , Prayute Bhuddhirakkul / Prayute Buddhirakkul , Sirintip Chaichalotornkul , [co] Sittiporn Pattaradilokrat
Artesunate-tafenoquine combination therapy promotes clearance and abrogates transmission of the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum
Journal = Veterinary Parasitology Jan. 2017;133 () :97-106  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Aedes aegypti; 8-Aminoquinoline; Artesunate; Chemotherapy; Tafenoquine; Plasmodium gallinaceum; Oocysts 
 

 3 Tomohiro Ishimaru , [co] Koji Wada , Sara Arporn , Derek R. Smith
Attitudes of nurses toward HIV-infected colleagues in Japan
Journal = Contemporary Nurse Mar. 2017;53 (2) :133-142  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Attitudes; HIV Infections; Japan; Nurses; Risk assessment 
 

 4 Arisa Butacnum , Rewadee Chongsuwat , [co] Akkarach Bumrungpert
Black tea consumption improves postprandial glycemic control in normal and pre-diabetic subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study
Journal = Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Jan. 2017;26 (1) :59-64  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Black tea; Black tea polymerized polyphenols; Catechins; Diabetes; Glycemic control 
 

 5 Pimpan Silpasuwan , Chukiat Viwatwongkasem , Pornpimol Kongtip , Adul Bandhukul , Thida Omas , Susan Woskie
Catching and Correcting Unreported, Under-reported Accidents (Near-Misses) among Healthcare Providers in Thailand
Journal = ARCHIVES OF MEDICINE 2017;9 (2) :1-7  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Accidents at work; Near-misses; Underreported; Health care provider 
 

 6 Achiraya Siriphap , Pimlapas Leekitcharoenphon , Rolf Sommer Kaas , Chonchanok Theethakaew , Frank Moller Aarestrup , [co] Orasa Suthienkul , [co] Rene Sjogren Hendriksen
Characterization and Genetic Variation of Vibrio Cholerae Isolated from Clinical and Environmental Sources in Thailand
Journal = PLoS ONE Jan. 2017;12 (1) :  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 7 Lazarous Mbulo , Komanduri S. Murty , Muhammad Jami Husain , Glenda Blutcher-Nelson , Saranya Benjakul , Mondha Kengganpanich , Toker Erguder , Bekir Keskinkilic , Sertac Polat , Dhirendra N. Sinha , Krishna Palipudi
Contrasting Trends of Smoking Cessation Status: Insights From the Stages of Change Theory Using Repeat Data From the Global Adult Tobacco Survey, Thailand (2009 and 2011) and Turkey (2008 and 2012)
Journal = Preventing chronic disease Jun. 2017;14 () :  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
 

 8 Kanittha Chamroonsawasdi , [co] Suthat Chottanapund , Pravich Tunyasitthisundhorn , Nawaphan Phokaewsuksa , Tassanee Ruksujarit , Pawarat Phasuksathaporn
Development and Validation of a Questionnaire to Assess Knowledge, Threat and Coping Appraisal, and Intention to Practice Healthy Behaviors Related to Non-Communicable Diseases in the Thai Population
Journal = Behavioral Sciences Jun. 2017;7 (2) 20:  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : NCDs; PMT; Reliability test; Validation of questionaire 
 

 9 Kanok Yooritphun , [co] Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , Kanit Krisnangkura
Effect of Selected Polyhydric Alcohols on Refining Oil Loss in the Neutralization Step
Journal = Journal of the American Oil Chemists' Society Feb. 2017;94 (2) :301-308  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Alkali refining; Free fatty acids; Neutralization; Palm oil; Polyhydric alcohol; Refining oil loss  
 

 10 Suwimon Kanchanasuta , Omjit Sillaparassamee
Enhancement of hydrogen and methane production from co-digestion of palm oil decanter cake and crude glycerol using two stage thermophilic and mesophilic fermentation
Journal = International Journal of Hydrogen Energy Fab. 2017;42 (5) :3440–3446  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Two-stage fermentation; Crude glycerol; Decanter cake; Energy recovery 
 

 11 Suphaphat Kwonpongsagoon , Sawanya Jareemit , Premrudee Kanchanapiya
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF RECYCLED NONMETALLIC FRACTION FROM WASTE PRINTED CIRCUIT BOARD
Journal = International Journal of GEOMATE Jun. 2017;12 (34) :8-14  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Nonmetallic fraction; Waste printed circuit board; Recycling; Waste management; Life cycle assessment 
 

 12 Kitwadee Rupprom , Porntip Chavalitshewinkoon-Petmitr , Pornphan Diraphat , [co] Leera Kittigul
Evaluation of real-time RT-PCR assays for detection and quantification of norovirus genogroups I and II
Journal = Virologica Sinica April 2017;32 (2) :139-146  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Norovirus; Genogroup; Real-time RT-PCR; Quantification 
 

 13 Tipawan Phetrawech , [co] Sarawut Thepanondh
EVALUATION OF RESUSPENSION OF ROAD DUST IN A CEMENT INDUSTRIAL COMPLEX AREA
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :96-103  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Road dust; PM-10; PM-2.5; AERMOD; Emission rate 
 

 14 Anna Kiewchaum , [co] Sarawut Thepanondh , Duanpen Sirithian , Kamolthip Mahavong , Pantitcha Outapa
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND APPROPRIATENESS OF BANGKOK ACTION PLANS ON GLOBAL WARMING MITIGATIONS
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :14-21  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Bangkok; Acation plan; greenhouse gas; mitigation; MCA 
 

 15 Patiporn Bunyaphatkun(ปฏิพร บุณยพัฒน์กุล) , [co] Siriorn Sindhu(ศิริอร สินธุ) , Patricia M. Davidson , Ketsarin Utriyaprasit(เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์) , Chukiat Viwatwongkasem , Wittaya Chartbunchachai(วิทยา ชาติบัญชาชัย)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการทรุดลงทางคลินิคในผู้ที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ Factors Influencing Clinical Deterioration in Persons with Sepsis
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2017;21 (2) :135-147  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Clinical deterioration; Emergency care; Influencing factors; Sepsis; Shock; Thailand 
คำสำคัญ : อาการทรุดลงทางคลินิก; การดูแลฉุกเฉิน; ปัจจัยที่มีอิทธิพล; ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ; ภาวะช๊อก 
 

 16 Kannikar Chatdokmaiprai , [co] Surintorn Kalampakorn , Marjorie McCullagh , Sunee Lagampan , Sansanee Keeratiwiriyaporn
Factors Predicting the Provision of Smoking Cessation Services Among Occupational Health Nurses in Thailand
Journal = Workplace health & safety Jun. 2017;65 (6) :253–261  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Nurses; Workplace; Self-efficacy; Smoking cessation services; Model testing 
 

 17 Monthatip Klabsong , [co] Nipapun Kungskulniti , Chanakan Puemchalad , Naowarut Charoenca , Vittaya Pumsuvon
FEASIBILITY STUDY OF BIODIESEL PRODUCTION FROM RESIDUAL OIL OF PALM OIL MILL EFFLUENT
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :60-64  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Residual oil; Palm oil mill effluent (POME); Biodiesel; Fatty acid methyl ester (FAME) 
 

 18 Siriluck Pojjanapornpun , [co] Kornkanok Aryusuk , Narumon Jeyashoke , Supathra Lilitchan , Kanit Krisnangkura
Gas Chromatographic Separation and Identification of Jacaric and Punicic 2-Ethyl-1-Hexyl Esters
Journal = Waste Management Mar. 2017;94 (4) :511-517  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Conjugated linolenic acid; 2 Ethyl-1-hexyl ester; GC; Jacaranda seed oil; Jacaric acid; Punicic acid 
 

 19 Thinnaphop Chum-in , Kaokanya Sudaprasert , Syriya Phankosol , Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , [co] Kanit Krisnangkura
Gibbs energy additivity approaches to QSPR in Modeling of high pressure density and kinemetic viscosity of FAME and biodiesel
Journal = Fuel Processing Technology Feb. 2017;156 () :385-393  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Biodesel; Density; Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; Kinematic viscosity; Model; Presure 
 

 20 Siriluck Pojjanapornpun , [co] Kornkanok Aryusuk , Supathra Lilitchan , Kanit Krisnangkura
Gibbs energy additivity approaches to QSRR in generating gas chromatographic retention time for identification of fatty acid methyl ester
Journal = Analytical and Bioanalytical Chemistry Apr. 2017;409 (11) :2777-2789  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; Identification; Quantitative structure-retention relationship; Retention time 
 

 21 Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Ratanavadee Phuphanchroensuk , Chonlada Palarach , Dusit Sujirarat , Supha Sangprasert , Malasod Sermsuk , Namthip Sawattrakool , Susan Renee Woskie
Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women
Journal = Journal of Agromedicine 2017;22 (3) :282-289  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Agricultural acitvities; Glyphosate; Maternal and umbilical cord serums; Paraquat; Pregnant women 
 

 22 Bussarakam Thitanuwat , [co] Chongchin Polprasert , Andrew J. Englande Jr.
Green residues from Bangkok green space for renewable energy recovery, phosphorus recycling and greenhouse gases emission reduction
Journal = Waste Management Mar. 2017;61 () :572-581  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Greenhouse gases; Green residues; Phosphorus recycling; Renewable energy; Thailand; Urban green space 
 

 23 Pipat Luksamijarulkul , Siranee Suknongbung , Pisit Vatanasomboon , Dusit Sujirarat
HEALTH STATUS, ENVIRONMENTAL LIVING CONDITIONS AND MICROBIAL INDOOR AIR QUALITY AMONG MIGRANT WORKER HOUSEHOLDS IN THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2017;48 (2) :396-406  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Migrant workers; Envrionmental living conditions; Indoor air quality; Tuberculosis 
 

 24 Thunchanok Rukkawattanakul , Nitat Sookrung , Watee Seesuay , Nattawat Onlamoon , Pornphan Diraphat , Wanpen Chaicumpa , [co] Nitaya Indrawattana
Human scFvs that counteract bioactivities of Staphylococcus aureus TSST-1
Journal = Toxins Feb. 2017;9 (2) 50:  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Direct acting anti-TSST-1; Human scFv; Staphylococcus aureus; Superantign; Toxic shock syndrome (TSS) 
 

 25 Suwimon Kanchanasuta , Nipon Pisutpaisal
Improvement of glycerol waste utilization by co-feedback with palm oil decanter cake on biohydrogen fermentation
Journal = International Journal of Hydrogen Energy Fab. 2017;42 (5) :3447–3453  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Glycerol waste; Co-feedstock; Palm oil decanter cake; Biohydrogen 
 

 26 Manas Ranjan Behera , Chardsumon Prutipinyo , Nithat Sirichotiratana , Chukiat Viwatwongkasem
Interventions for improved retention of skilled health workers in rural and remote areas
Journal = Annals of Tropical Medicine and Public Health Jul.-Feb. 2017;10 (1) :16-21  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Health worker; Human resources for health; nurses; Physicians; Primary health care; Recruitment; Retention; Rural retention 
 

 27 Kamolthip Mahavong , Poranee Pataranawat , [co] Sopa Chinwetkitvanich
MERCURY CONTAMINATION IN ENVIRONMENT SURROUNDING COAL-FIRED POWER PLANT
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :71-77  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Mercury; Lignite; Coal-Fired Power Plant; Environmental Potential Risks; Health Risks Assessment 
 

 28 Najjapak Sooksawat , Metha Meetam , Maleeya Kruatrachue , Prayad Pokethitiyook , [co] Duangrat Inthorn
Performance of packed bed column using Chara aculeolata biomass for removal of Pb and Cd ions from wastewater
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering Feb. 2017;52 (6) :539-546  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Cadmium; Chara aculeolata; lead; Nitella opaca; packed bed column; wastewater 
 

 29 Chonchanok Theethakaew , Shota Nakamura , Daisuke Motooka , Shigeaki Matsuda , Toshio Kodama , Kaknokrat chonsin , Orasa Suthienkul , [co] Tetsuya Iida
Plasmid dynamics in Vibrio parahaemolyticus strains related to shrimp acute hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS)
Journal = Infection, Genetics and Evolution Jul. 2017;51 () :211-218  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : V. parahaemolyticus; Acute hepatopancreatic necrosis syndrome; Plasmid; Genetic evolution 
 

 30 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong , Rungsinoppadol Thotong , Pratana Satitvipawee , Supachai Pitikultang
Relationship between Breast Cancer and Oral Contraceptive Use among Thai Premenopausal Women: a Case-Control Study
Journal = Asian Pacific Journal of Cancer Prevention May. 2017;18 (5) 39:1429-1433  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Breast cancer; Oral contraceptive use; Thai premenopausal women 
 

 31 Chanapong Rojanaworarit , Soontaree Limsawan
Risk of Hemorrhage Attributed to Underlying Chronic Diseases and Uninterrupted Aspirin Therapy of Patients Undergoing Minor Oral Surgical Procedures: A Retrospective Cohort Study
Journal = Journal of Preventive Medicine & Public Health Apr. 2017;50 (3) :165-176  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Aspirin; Oral surgery; Hemorrhage; Platelet aggregation inhibitors; Epidemiology 
 

 32 Yu Kubota , Sutthi Jareinpituk , Kulaya Narksawat , Pratana Satitvipawee , Callum Durward
Status, knowledge, attitudes, and practices of 12-18-year old orphaned children pertaining to dental caries in an dental clinic by non-governmental organization at Phnom Penh, Cambodia
Journal = Oral Health and Care Apr. 2017;2 (2) :1-4  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Dental caries; Orphaned children; Cambodia 
 

 33 Behera Manas Ranjan , Chardsumon Prutipinyo , Nithat Sirichotiratana , Chukiat Viwatwongkasem
Strategies for Retaining Health-Care Professionals in Rurals Areas of India
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development Jan.-Mar. 2017;8 (1) :73-79  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Human resources for health; Health worker; Physicians; Nurses; Retention; Rural retention; Recruitment; Primary health care; India 
 

 34 Sopa Chinwetkitvanich , Apaporn Ruchiraset
THE ANAEROBIC BAFFLED REACTOR (ABR): PERFORMANCE AND MICROBIAL POPULATION AT VARIOUS COD LOADING RATES
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :78-84  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Anaerobic Baffled Reactor; FISH Technique; Methanogens, Acidogens; COD Loading Rates 
 

 35 Pornpimol Kongtip , Benyachalee Techasaensiri , Noppanun Nankongnab , Jane Adams , Akkarat Phamonphon , Anu Surach , Supha Sangprasert , Aree Thongsuksai , Prayoon Srikumpol , Susan Woskie
The Impact of Prenatal Organophosphate Pesticide Exposures on Thai Infant Neurodevelopment
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Jun. 2017;14 (6) :570  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 36 Suwadi Saikomon , Prayoon Fongsatitkul , [co] Panagiotis Elefsiniotis
Treatment of a Slaughterhouse Wastewater using Sequencing Batch Reactors at a Shortened Operating Cycle
Journal = EnvironmentAsia Jan. 2017;10 (1) :9-16  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Biological nutrient removal; Slaughterhouse wastewater; Sequencing batch reactors; Operation cycle 
 

I N P R E S S


 37 Duanpen Sirithian , [co] Sarawut Thepanondh , Wanna Laowagul , Daisy Morknoy
Atmospheric dispersion of polycyclic aromatic hydrocarbons from open burning of agricultural residues in Chiang Rai, Thailand
Journal = Air Quality, Atmosphere & Health 2017; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Polycyclic aromatic hydrocarbons; Dispresion modeling; CALPUFF; Agricultural waste burning; Risk assessment; Thailand 
 

 38 Muhammad Jami Husain , [co] Deliana Kostova , Lazarous Mbulo , Saranya Benjakul , Mondha Kengganpanich , Linda Andes
Changes in cigarette prices, affordability, and brand-tier consumption after a tobacco tax increase in Thailand: Evidence from the Global Adult Tobacco Surveys, 2009 and 2011
Journal = Preventive Medicine Jun. 2017; () :  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Cigarette prices; Cigarette affordability; Cigarette price-tiers; Tobacco tax; Thailand; Global Adult Tobacco Surveys; Cigarette brand-switching;  
 

 39 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Characteristics of hydrochar and liquid fraction from hydrothermal carbonization of cassava rhizome
Journal = Journal of the Energy Institute 2017; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Waste utilization; Chemical platform; Agricultural waste; Lignicellulosic material; Biomass 
 

 40 Techun Shen , Chengli Lin , Chunhui Liao , Changching Wei , Fung-Chang Sung , [co] Chiahung Kao
Major depressive disorder is associated with subsequent adult-onset asthma: a population-based cohort study (Revision 2)
Journal = Epidemiology and Psychiatric Sciences 2017; () :  
Department = คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
Key Words : Asthma; Cohort study; Major depressive disorder (MDD); Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 
 

 41 Fuangfa Utrarachkij , [co] Chie Nakajima , Ruchirada Changkwanyeun , Kanokrat Siripanichgon , Siriporn Kongsoi , Srirat Pornruangwong , Kanjana Changkaew , Risa Tsunoda , Yutaka Tamura , Orasa Suthienkul , Yasuhiko Suzuki
Quinolone Resistance Determinants of Clinical Salmonella Enteritidis in Thailand
Journal = Microbial Drug Resistance 2017; () :  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Salmonella Enteritidis, quinolone resistance, gyrA, qnrS1, MLVA 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 คณัชฌา สิทธิบุศย์[Kanutcha Sittibusaya] , สมชาติ โตรักษา , กิตติพงศ์ สัญชาตวิรูฬห์[Kitpong Sunchatawirul]
การพัฒนางานจัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ในสถาบันบำราศนราดูร ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากทุกหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2558 A development of hospital revenue collection in Bamarasnaradura Infectious Diseases Institute by team involvement, fiscal year 2015

Journal = DISEASE CONTROL JOURNAL Jan.-Mar. 2017;43 (1) :66-75

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : A development of hospital revenue collection; Team involvement 
คำสำคัญ : การพัฒนางานจัดเก็บรายได้โรงพยาบาล; การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ 
 

 2 ชิตชวรรณ คงเกษม[Chitchawan Kongkasaem] , [co] สุนีย์ ละกำปั่น , ปิยะธิดา จึงสมาน[Piyatida Chuengsaman]
โปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้อง A PROGRAM ENHANCING ADAPTATION OF PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE AND TREATMENT BY CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31 (1) :75-89

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Adaptation program; Roy's adaptation model; Patients with end stage renal disease; Ambulatory peritoneal dialysis 
คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการปรับตัว; ทฤษฎีการปรับตัวของ Roy; ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย; การล้างไตทางช่องท้อง 
 

 3 สุรีรัตน์ สูงสว่าง[Sureerat Soongswang] , [co] ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์ , สร้อยเพชร วิภาพเสถียรกุล[Sroiphet Wipapsathiankul]
ผลการป้องกันฟันผุเปรียบเทียบระหว่างการให้ทันตสุขศึกษาโดยกำหนดเป็นช่วงเวลาติดตามต่อเนื่องกับการให้ตามรอบการรับวัคซีน: การศึกษาโคฮอร์ธย้อนหลังในเด็กวัยเรียน จังหวัดน่าน ประเทศไทย Comparative Caries Preventive Effects of Serial Oral Health Counseling Program Versus Routine Oral Hygiene Instruction Provided on Vaccination Visits: a Retrospective Cohort Study in Preschool Children in Nan, Thailand

Journal = SDU Research Journal Sciences and Technology Jan.-Apr. 2017;10 (1) :61-80

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : โรคฟันผุ; ทันตสุขศึกษา; การศึกษาโคฮอร์ต; ระบาดวิทยาโรคช่องปาก 
คำสำคัญ : Dental caries; Serial oral health counseling; Cohort study; Oral epidemiology 
 

 4 [Khanthong Janthai] , ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ , [co] ชัชวาล สิงหกันต์
Decolorization of basic and direct dyes by adsorption on chemically modified rice husk

Journal = Journal of Thai Interdisciplinary Research Jan.-Feb. 2017;12 (1) :35-42

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Dyeing wastewater; Rice husk; Color removal; Adsorption 
 

 5 เกตน์ชญานี แว่นแก้ว[Ketchayanee Waenkaew] , [co] พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว Effects of a Supportive Educative Nursing Program on Knowledge and Self-care Behaviors of Older Adults with Heart Failure

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2017;47 (1) :105-114

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Supportive educative nursing program; Older adults; Self-care behavior; Heart failure 
คำสำคัญ : โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้; ผู้สูงอายุ; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; โรคหัวใจวาย 
 

 6 ดวงเดือน ฤทธิเดช[Duangduan Rittideah] , [co] สุรินธร กลัมพากร , เพลินพิศ สุวรรณอำไพ
ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง จังหวัดระยอง EFFECTS OF APPLYING THE PLANNED BEHAVIOR THEORY AND FEEDBACK ON NOISE PROTECTION BEHAVIORS AMONG WORKERS IN PETROCHEMICAL INDUSTRY, RAYONG PROVINCE

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31 (1) :90-109

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : The theory planned behavior; Feedback; Behavior and noise prevention 
คำสำคัญ : พฤติกรรมตามแผน; ข้อมูลย้อนกลับ; พฤติกกรรมป้องกันอันตรายจากเสียง 
 

 7 จันทรา ไวยรัตน์[Chantra Waiyarat] , [co] จารุวรรณ ธาดาเดช , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร , ครองวงศ์ มุสิกถาวร[Khrongwong Musikatavorn]
การลดระยะเวลาการให้บริการของห้องฉุกเฉินในผู้ป่วยภาวะหัวใจวายประเภทที่ไม่มีความเสี่ยงสูง ด้วยห้องสังเกตุอาการในห้องฉุกเฉิน Emergency Room Observation Unit Reduces Emergency Department Length of Stay Among Non High Risk Heart Failure Patients

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2017;47 (1) :5-17

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Emergency department; Length of stay; Emergency room observation unit; Heart failure 
คำสำคัญ : ระยะเวลาการให้บริการของห้องฉุกเฉิน; ระบบบริการห้องสังเกตอาการ; ห้องฉุกเฉิน; ผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย 
 

 8 เปรมฤดี โสกุล[Premrudee Sokul] , [co] เพลินพิศ สุวรรณอำไพ , อรวรรณ แก้วบุญชู
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก ประเทศไทย Factors related to musculoskeletal disorders among Thai traditional massage practitioners in hospitals under the ministry of Public Health, the eastern region of Thailand

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31 (1) :29-43

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Musculoskeletal disorders (MSDs); Prevalence; Thai Traditional Massage practitioners (TTMPs); Psycho-social factors; Ergonomics 
คำสำคัญ : อาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ; อัตราความชุก; ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย; ปัจจัยจิตสังคม; การยศาสตร์ 
 

 9 ชนม์ชนก ถีถะแก้ว
Multilocus Sequence Typing (MLST): Molecular Technique for Monitoring Food Safety Multilocus Sequence Typing (MLST): เทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อติดตามความปลอดภัยในอาหาร

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2017;47 (1) :91-104

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Multilocus sequence typing; Food-borne pathogens; Genetic relationships; Molecular epidemiology 
คำสำคัญ : วิธีจำแนกโดยรหัสพันธุกรรมหลายตำแหน่ง; จุลชีพก่อโรคโดยอาหารเป็นสื่อ; ความสัมพันธ์ของพันธุกรรม; ระบาดวิทยาโมเลกุล 
 

 10 วชิระ สุริยะวงค์[Wachira Suriyawong] , [co] พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , มธุรส ทิพยมงคลกุล
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรและพฤติกรรมการทำงานด้วยความปลอดภัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง ORGANIZATIONAL SAFETY CULTURE AND COMPLANCE WITH SAFETY PRACTICES AMONG REGIATERED NURSES AT A TERTIARY CARE HOSPITAL

Journal = Community Health Development Quarterly Khon Kaen University Jan.-Mar. 2017;5 (1) :103-118

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Organizational; Safety culture; Safety practice; Accidental exposure; Nurse 
คำสำคัญ : วัฒนธรรมความปลอดภัย; พฤติกรรมการทำงานด้วยความปลอดภัย; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 11 [Kongkan Withatanang] , [co] สุเทพ ศิลปานันทกุล , ธนาศรี สีหะบุตร , วงเดือน ปั้นดี
Production of Briquette Fuel using Wastewater Sludge and Banana Peel Waste

Journal = Asia-Pacific Journal of Science and Technology 2017;22 (1) :65-74

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Banana peel waste; Briquette fuel; Untilization of waste; Wastewater sludge 
 

 12 เพ็ญพร ทวีบุตร[Penporn Taweebut] , [co] พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น THE EFFECT OF A SUPPORTIVE - EDUCATIVE NURSING PROGRAM FOR CHRONIC DISEASE PATIENTS WITH EARLY STAGE KIDNEY DISEASE

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31 (1) :129-145

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : CHRONIC DISEASE; EARLY STAGE KIDNEY DISEASE; KNOWLEDGE; SELF-CARE BEHAVIOR; SUPPORTIVE - EDUCATIVE NURSING PROGRAM 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง; ภาวะไตเรื้อรัง; ความรู้; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ 
 

 13 ศรุตยา หาวงษ์[Sarutaya Hawong] , [co] วีณา เที่ยงธรรม , สุธรรม นันทมงคลชัย
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อสภาวะสมองเสื่อมในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว THE HEALTH PROMOTION PROGRAM FOR THE ELDERLY AT RISK GROUP OF ALZHEIMER'S IN COMMUNITY

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31 (1) :110-128

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : ELDERLY WITH ALZHAIMER; HEALTH BELIEF MODEL; SOCIAL SUPPORT; HEALTHPROMOTION PROGRAMS FOR THE ELDERLY 
คำสำคัญ : ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ; การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ; ทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพ; แนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม 
 

 14 แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , วันเพ็ญ แก้วปาน , พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพชีวิตการทำงานสูงและมีความสามารถในการทำงานระดับดีเลิศของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุในสถาบันอุดมศึกษาไทย Work life abilities and quality for retired Thai Professors of Eduaction

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2017;31 (1) :1-15

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Educators; Work ability; Quality of work life; Work after retirement 
คำสำคัญ : ความสามารถในการทำงาน; คุณภาพขีวิต; อาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุ 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี