ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2018

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2018

 

ระดับนานาชาติ


 1 Pratoom Supachaipanichpong(ประทุม สุภชันพานิชพงศ์) , [co] Poranee Vatanasomboon , Supreya Tansakul , Phisan Chumchuen(พิศาล ชุ่มชื่น)
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการใช้ยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในประเทศไทย An Education Intervention for Medication Adherence in Uncontrolled Diabetes in Thailand
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2018;22 (2) :144-155  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Diabetes; HbA1cp; Medication adhereance; Medication beliefs; Medication education; Medication knowledge; Type 2 diabetes; Thailand 
คำสำคัญ : เบาหวาน HbA1c การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง; ความเชื่อเกี่ยวกับยา; โปรแกรมสุขศึกษาเรื่องยา; ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา; เบาหวานชนิดที่ 2 
 

 2 Karunee Kwanbunjan , Pornpimol Panprathip , Chanchira Phosat , Noppanath Chumpathat , Naruemon Wechjakwen , Somchai Puduang , Ratchada Auyyuenyong , Ina Henkel , Florian J. Schweigert
Association of retinol binding protein 4 and transthyretin with triglyceride levels and insulin resistance in rural thais with high type 2 diabetes risk
Journal = BMC Endocrine Disorders May. 2018;18 (1) 26:  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : RBP4, TTR, HOMA-IR, Hypertriglyceridemia, Type 2 diabetes 
 

 3 Orawan Kaewboonchoo , Grace Sembajwe , [co] Jian Li
Associations between Job Strain and Arterial Stiffness: A Large Survey among Enterprise Employees from Thailand
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health May. 2018;15 (4) 659:  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : job strain; cardiovascular risk; employees; gender; Thailand 
 

 4 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Characteristics of hydrochar and hydrothermal liquid products from hydrothermal carbonization of corncob
Journal = Biomass Conversion and Biorefinery Mar. 2018;8 (1) :199-210  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Hydrothermal treatment; Energy yield; Lignocellulosic biomass; Platform chemicals; Process variables 
 

 5 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Characteristics of hydrochar and liquid fraction from hydrothermal carbonization of cassava rhizome
Journal = Journal of the Energy Institute Apr. 2018;91 (2) :184-193  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Waste utilization; Chemical platform; Agricultural waste; Lignicellulosic material; Biomass 
 

 6 Onanong Kritpetcharat , Lertchai Charerntanyarak , Usa Lek-Uthai , Peerapol Sukon , Suttiphan Kitcharoen , Panutas Kritpetcharat
Chromosome Abnormalities and Absolute Telomere Lengths of Leukocytes from Silk Weavers with Emphasis on Potential Genotoxicity and Mutagenicity of Silk Dyes
Journal = Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Feb. 2018;19 (2) :541-548  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Silk dye-; Genotoxicity-; Chromosome-; Telomere-qRT-PCR 
 

 7 Nipapun Kungskulniti , [co] Naowarut Charoenca , Stephen L. Hamann , Siriwan Pitayarangsarit , Jeremiah Mock
Cigarette Waste in Popular Beaches in Thailand: High Densities that Demand Environmental Action
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Apr. 2018;15 (4) 630:  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Tobacco product waste; Cigarettes; butts; Tobacco; Water pollution; Marine environment; Beach; Sustainable Development Goals (SDGs); Thailand; Low- and middle-income countries; (LMICs); Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); Policymaking 
 

 8 Worayuth Nak-ai , Uthaithip Jiawiwatkul , Lukkhana Termsirikulchai , Kitipat Nontapattamadul
Commmunity public policy process for solving cadmium contamination problems in the environment: A case study of Mae Sod district, Tak province
Journal = Kasetsart Journal of Social Sciences Jan.-Apr. 2018;39 (1) :59-66  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : cadmium contamination; environmental impact; policy process; public policy 
 

 9 Wissawa Malakan , Jutarat Keawboonchu , [co] Sarawut Thepanondh
Comparison of AERMOD Performance using Observed and Prognostic Meteorological Data
Journal = EnvironmentAsia May. 2018;11 (2) :38-52  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : AERMOD; Maptaphut industrial area; Prognostic meteorological simulations; SO2 
 

 10 Sara Arporn , Tomohiro Ishimaru , Kunio Hara , Suwisa Mahasandana
Considering the effects of ambient particulate matter on the lung function of motorcycle taxi drivers in Bangkok, Thailand
Journal = Journal of the Air and Waste Management Association Jan. 2018;68 (2) :139-145  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Bangkok; Motorcycle taxi driver; Occupational health; Particulate matter; Respiratory dysfunction 
 

 11 Pantitcha Outapa , [co] Sarawut Thepanondh , Akira Kondo , Natchanok Pala-En
Development of air pollutant emission factors under real-world truck driving cycle
Journal = International Journal of Sustainable Transportation Dec. 2018;12 (6) :432-440  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Driving cycle, Emission factor, IVE, Thailand, Truck 
 

 12 Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Redeerat Mahaboonpeeti , Sasivimol Bootsikeaw , Kiattisak Batsungnoen , Chalalai Hanchenlaksh , Mathuros Thipayamongkolkul , Susan Woskie
Differences among Thai Agricultural Workers' Health, Working Conditions, and Pesticide Use by Farm Type
Journal = Annals of Work Exposures and Health Mar. 2018;62 (2) :167-181  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 13 Suyamud, B. , Paitip Thiravetyan , Bunyarit Panyapinyopol , [co] Duangrat Inthorn
Dracaena sanderiana endophytic bacteria interactions: Effect of endophyte inoculation on bisphenol A removal
Journal = Ecotoxicology and Environmental Safety Aug. 2018;157 () :318-326  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Bisphenol A; Dracaena sanderiana; Endophytic bacteria; Bacillus thuringiensis; Pantoea dispersa 
 

 14 Yuvadee Mahakunkijcharoen , Chakrit Hirunpetcharat , Sunisa Malijunbua , Watcharamat Muangkaew , Suporn Paksanont
Effective Aeromonas specific monoclonal antibody for immunodiagnosis
Journal = Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Jan. 2018;8 (1) :7-13  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Aeromonas; Monoclonal antibody; Immunodiagnosis; Gastrointestinal tract 
 

 15 Duanpen Sirithian , [co] Sarawut Thepanondh , Melanie L. Sattler , Wanna Laowagul
Emissions of volatile organic compounds from maize residue open burning in the northern region of Thailand
Journal = Atmospheric Environment Mar. 2018;176 () :179-187  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : VOC; Open burning; Maize residues; Emission factors; Combustion chamber; Thailand 
 

 16 Wasana Silangam , Witaya Yoosook , Pornpimol Kongtip , Amarin Kongtawelert , Keson Theppeang
EXPOSURE TO EXTREMELY LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS DURING LESSONS IN SECONDARY SCHOOLS
Journal = Radiation Protection Dosimetry May. 2018;179 (3) :248-252  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 17 Thassanee Soontorn(ทัศนีย์ สุนทร) , Yajai Sitthimongkol(ยาใจ สิทธิมงคล) , [co] Orapan Thosingha(อรพรรณ โตสิงห์) , Chukiat Viwatwongkasem
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแม่นยำในการคัดแยกผู้ป่วยบาดเจ็บของพยาบาลวิชาชีพ Factors Influencing the Accuracy of Triage by Registered Nurses in Trauma Patients
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2018;22 (2) :120-130  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Accuracy Trigae; Emergency Care; Patients with Trauma; Registered Nurses; Thailand 
คำสำคัญ : ความแม่นยำ; การคัดแยก; ผู้ป่วยบาดเจ็บ; การดูแลในภาวะฉุกเฉิน; พยาบาลวิชาชีพ 
 

 18 Duangta Kitkeaw , [co] Athit Phetrak , Sumate Ampawong , Rachaneekorn Mingkhwan , Doungkamon Phihusut , Kamolnetr Okanurak , Chongrak Polprasert
Fast and Efficient Removal of Hexavalent Chromium from Water by Iron Oxide Particles
Journal = Environment and Natural Resources Journal Jan.-Jun. 2018;16 (1) :91-100  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Hexavalent chromium; Iron oxide particles; Adsorption; Pseudo-second order model 
 

 19 Akkarach Bumrungpert , Supathra Lilitchan , Siriporn Tuntipopipat , Nednapis Tirawanchai , Surat Komindr
Ferulic Acid Supplementation Improves Lipid Profiles, Oxidative Stress, and Inflammatory Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
Journal = Nutrients Jun. 2018;10 (6) 173:  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Anti-inflammation; Anti-oxidant; Ferulic acid; Lipid profiles; Phenolic compound 
 

 20 Morakot Kaewthamasorn , Mika Takeda , Tawee Saiwichai , Jesse N. Gitaka , Sonthaya Tiawsirisup , Yuhei Imasato , Ehab Mossaad , Ali Sarani , Winai Kaewlamun , Manun Channumsin , Suchart Chaiworakul , Wichit Katepongpun , Surapong Teeveerapunya , Jarus Panthong , Dominic K. Mureithi , Saw Bawm , Lat Lat Htun , Mar Mar Win , Ahmed Ali Ismail , Abdalla Mohamed Ibrahim , Keisuke Suganuma , Hassan Hakimi , Ryo Nakao , Ken Katakura , [co] Masahito Asada , [co] Osamu Kaneko
Genetic homogeneity of goat malaria parasites in Asia and Africa suggests their expansion with domestic goat host
Journal = Scientific Reports Dec. 2018;8 (1) 5827:  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 21 Piyawan Krisanangkura , Supathra Lilitchan , Suriya Phankosol , Kornkanok Aryusuk , Kanit Krisnangkura
Gibbs energy additivity approaches to QSPR in modelling of isentropic compressibility of biodiesel
Journal = Journal of Molecular Liquids Jan. 2018;249 () :126-131  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Compressibility; Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; QSRR 
 

 22 Pichet Ruenchit , Onrapak Reamtong , Kanokrat Siripanichgon , Wanpen Chaicumpa , [co] Pornphan Diraphat
New facet of non-O1/non-O139 Vibrio cholerae hemolysin A: a competitive factor in the ecological niche
Journal = FEMS Microbiology Ecology Jan. 2018;94 (1) :  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Bacterial competition; Hemolysin A; Growth suppressive factor; Ecological niche; non-01/non-0139 Vibrio cholerae; 01/0139 Vibrio cholerae 
 

 23 Pajaree Konthonbut , [co] Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Mathuros Thipayamongkolkul , Witaya Yoosook , Susan Woskie
Paraquat Exposure of Pregnant Women and Neonates in Agricultural Areas in Thailand
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Jun. 2018;15 (6) 1163:  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Agriculture; Paraquat; Pregnant women; Meconium; Thailand; Herbicide; Prenatal exposure 
 

 24 P. Linn Aung , [co] Tassanee Silawan , Tassanee Rawiworrakul , Myo Min
Perceived Role and its Enhancing Factors among the Village Health Volunteers Regarding Malaria Control in Rural Myanmar
Journal = Indian Journal of Public Health Jan.-Mar. 2018;62 (1) :10-14  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Malaria control; Myanmar; Roles; Village health volunteer 
 

 25 Nuchnapa Prathumchai , [co] Chongchin Polprasert , Andrew J. Englande Jr.
Phosphorus distribution and loss in the livestock sector – The case of Thailand
Journal = Resources, Conservation and Recycling Sep. 2018;136 () :257-266  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Livestock sector; Manure; Phosphorus flow; P utilization efficiency; Thailand 
 

 26 Napaphen Jantacumma(นภาเพ็ญ จันทขัมมา) , [co] Arpaporn Powwattana , Sunee Lagampan , Nutkamol Chansatitporn
แบบจำลองการทำนายคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นไทย Predictive Model of Quality of Life among Thai Pregnant Teenagers
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jan.-Mar. 2018;22 (1) :30-42  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Depression; Domestic violence; Health Literacy; Pregnancy; Quality of life; Social support; 
คำสำคัญ : ภาวะซึมเศร้า; ความรุนแรงในครอบครัว; ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ; วัยรุ่นตั้งครรภ์; คุณภาพชีวิต; แรงสนับสนุนทางสังคม; เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต 
 

 27 C. Namyota , Chutima Sirikulchayanonta
Promoting local vegetable and fruit consumption among pre-school children at a child development daycare centre
Journal = International Food Research Journal Apr. 2018;25 (2) :472-480  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Vegetable and fruit; consumption; Pre-school children; Nutritional program 
 

 28 Anchalee Warapornmongkholkul , [co] Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Nopadol Soparattanapaisarn
Self-efficacy, social support, and quality of life among primary family-member caregivers of patients with cancer in Thailand
Journal = Journal of Health Research 2018;32 (2) :111-122  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Self-efficacy; Social support; Quality of life; Primary family-member caregiver; Cancer patient 
 

 29 Suwanna Chaorattanakawee , Pornlada Nuchnoi , Hathairad Hananantachai , Uranan Tumkosit , David Saunders , Izumi Naka , Jun Ohashi , Jintana Patarapotikul
Sequence variation in Plasmodium falciparum merozoite surface protein-2 is associated with virulence causing severe and cerebral malaria
Journal = PLoS ONE Jan. 2018;13 (1) :  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : ข้อมูลยังไม่ครบ 
 

 30 Kritpaphat Tantiamornkul , Tepanata Pumpaibool , Jittima Piriyapongsad , [co] Richard Culleton , [co] Usa Lek-Uthai
The prevalence of molecular markers of drug resistance in Plasmodium vivax from the border regions of Thailand in 2008 and 2014
Journal = International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance Aug. 2018;8 (2) :229-237  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Plasmodium vivax; Antimalarial drugs; Drug-resistant mutations; Genetic diversity 
 

 31 Nanae Fuka , Ko Hiraoka , Shigeyuki Kajik , Yuichi Kobayashi , Chatchai Thanachokswang , Sara Arporn , Msamichi Uehara , Shigemoto Nakanishi , [co] Koji Mori
The system and human resources for occupational health in Thailand - For Japanese enterprises to manage proper occupational health activities at overseas workplaces
Journal = Journal of UOEH Mar. 2018;40 (1) :33-44  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Thailand; Occupational safety and health management system; Regulations; Human resources; Global 
 

 32 Prayoon Fongsatitkul , Pinlakha Khongkhaem , Panagiotis Elefsiniotis , [co] Supawadee Polprasert
Use of Immobilized S. cerevisiae in Beads Made from Polyvinyl Alcohol and Palm Oil Fuel Ash to Enhance Ethanol Production from a Distillery Wastewater
Journal = EnvironmentAsia Jan. 2018;11 (1) :61-79  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Distillery wastewater; Ethanol production; Yeast immobilization; Polyvinyl alcohol; Palm oil fuel ash 
 

 33 Tomohiro Ishimaru , [co] Wada, K. , Sara Arporn , Smith, Derek R.
Willingness to care for blood-borne virus-infected patients in Thailand
Journal = Occupational Medicine May. 2018;68 (3) :192-198  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Attitude; Hepatitis C virus; Human immunodeficiency virus, Nurses 
 

I N P R E S S


 34 Ratchadaporn Kaprasob , [co] Orapin Kerdchoechuen , Natta Laohakunjit , Promluck Somboonpanyakul
B vitamins and prebiotic fructooligosaccharides of cashew apple fermented with probiotic strains lactobacillus spp., Leuconostoc mesenteroides and Bifidobacterium longum
Journal = Process Biochemistry 2018; () :  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Lactic acid bacteria; Fructooligosaccharides; Viatmin B; Fruit juice fermentation; Sugar compositions 
 

 35 Arpaporn Powwattana , Pimrat Thammaraksa , Sroy Manora
Culturally-grounded mother-daughter communication-focused intervention for Thai female adolescents
Journal = Nursing and Health Sciences 2018; () :  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Congested area; Female adolescent; Mixed-method design; Risky sexual behaviors; Sexual communication 
 

 36 Chaleelak Thongprasert , [co] Carol Hutchinson , Warapone Satheannoppakao , Mathuros Thipayamongkolkul
Dietary iron intake and availability are related to maternal education level in overweight/obese adolescents
Journal = European Journal of Nutrition 2018; () :  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Iron; Enhancer; Inhibitor; Adolescent; Overweight/obese; Parental education 
 

 37 Sirilak Dusitsittipon , [co] Charles D. Criscione , Serge Morand , Chalit Komalamisra , [co] Urusa Thaenkham
Hurdles in the evolutionary epidemiology of Angiostrongylus cantonensis: Pseudogenes, incongruence between taxonomy and DNA sequence variants, and cryptic lineages
Journal = Evolutionary Applications 2018; () :  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Angiostrongylus cantonensis; Angiostrongylus mackerrasae; Angiostrongylus malaysiensis; cryptic lineages; cytochrome b(CYTB) gene; cytochrome c oxidase 1 (CO1) gene; pseudogene; species complex  
 

 38 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Hydrothermal carbonization of unwanted biomass materials: Effect of process temperature and retention time on hydrochar and liquid fraction
Journal = Journal of the Energy Institute 2018; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Solid Fuel; Lignocellulosic material; Energy; Intermediate chemical; Process variables 
 

 39 Touchchapol Mataradchakul , Chairat Uthaipibull , Joel Vega-Rodriguez , Marcelo Jacobs-Lorena , [co] Usa Lek-Uthai
Investigation of Plasmodium vivax Rhomboid-like Protease 1 Compared to Plasmodium falciparum Rhompoid Protease 1 in Erythrocytic Cycle
Journal = Chiang Mai Journal of Science 2018; () :  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Plasmodium vivax ROM1-like; Erythrocytic cycle; Mae Sot; Tak Thailand 
 

 40 Wantanee Phanprasit , Maytiya Muadchim , Jeongim Pak , Mark Gregory Robson , Dusit Sujirarat , Suphaphat Kwonpongsagoon , Sara Arporn
Mercury health risk assessment among petrochemical workers in Rayong Province, Thailand
Journal = Human and Ecological Risk Assessment May. 2018; () :  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Mercury, Normal working day, Turnaround, Petrochemical, Health risk assessment 
 

 41 Nipapun Kungskulniti , [co] Naowarut Charoenca , Jeremiah Mock , Stephen Lorin Hamann
Secondhand smoke point-source exposures assessed by particulate matter at two popular public beaches in Thailand
Journal = Journal of Public Health (Oxford) Sep. 2018; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Children; public health; smoking 
 

 42 Warunee Thienkrua , Frits van Griensven , Philip A. Mock , Eileen F. Dunne , Boonyos Raengsakulrach , Wipas Wimonsate , Nopporn Howteerakul , Chaiwat Ungsedhapand , Anupong Chiwarakorn , Timothy H. Holtz
Young Men Who Have Sex with Men at High Risk for HIV, Bangkok MSM Cohort Study, Thailand 2006–2014
Journal = AIDS and Behavior 2018; () :  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : HIV incidence; Men who have sex with men; Thailand; Young population; Adolescent 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 เนตรชนก กำลังมาก[Netchanok Kamlangmak] , ชัชวาล สิงหกันต์ , วชิระ สิงหะคเชนทร์ , [co] ธวัช เพชรไทย
การปนเปื้อนของแบคทีเรียบริเวณที่ตั้งถังขยะในโรงอาหาร Bacteria Contamination at Location of Waste Bins in Canteens

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2018;48 (1) :19-32

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Waste bins; Total bacteria; Sanitary Characteristics; Canteen 
คำสำคัญ : ถังขยะ; แบคทีเรียทั้งหมด; ลักษณะสุขาภิบาล; โรงอาหาร 
 

 2 รุ่งมณี พุกไพจิตร์[Rungmanee Pukpaijit] , [co] สุธี อยู่สถาพร , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การตัดสินใจใช้สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยทหารผ่านศึก Decision Making on Refuse Medical Intervention in Living Will among Veteran Patients

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Apr. 2018;4 (1) :1-14

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Decision making; Exercising of right; Refusal of medical intervention in living wills; Final stage of life 
คำสำคัญ : การตัดสินใจ; การใช้สิทธิ; ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข; วาระสุดท้ายของชีวิต 
 

 3 ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , อลงกรณ์ เปกาลี , อาภาพร เผ่าวัฒนา , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
การประเมินผลการรับสื่อการ์ตูนการสอนทักษะชีวิตไปใช้ ของโรงเรียนขยายโอกาสที่ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ Evaluating Adoption of a Life-Skill Instructional Cartoon by the Opportunity Expansion Schools Network with the Thai Health Promotion Foundation

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2018;48 (1) :57-70

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Life skills; Instructional cartoon; Grade 1-3 students 
คำสำคัญ : ทักษะชีวิต; สื่อการ์ตูนการสอน; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 

 4 [Wasana Silangam] , วิทยา อยู่สุข , พรพิมล กองทิพย์ , อัมรินทร์ คงทวีเลิศ , [Keson Theppeang]
Exposure to extremely low frequency electromagnetic fields during lessons in secondary schools

Journal = Journal of public health nursing May. 2018;179 (3) :248-252

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

 5 ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , จำเนียร ชุณหโสภาค[Jumnian Junhasobhaga]
การประเมินผลการเรียนรู้และการจัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ตามโมเดล Kirkpatrick Kirkpatrick's Evaluation Model of the Happy Workplace Program Learning and Training in the Thai Garment Industry

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2018;48 (1) :5-18

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Kirkpatrick's evaluation; Happy workplace program; Thai garment industry 
คำสำคัญ : การประเมิน Kirkpatrick; กระบวนการเสริมสุขภาวะ; กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
 

 6 ปวีณ์ริศา ช้อยเชื้อดี[P. Choichuedee] , อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์[U. Suttidansanee] , ฉัตรภา หัตถโกศล , [co] พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
มะม่วงเพียวเร่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก Mango Puree for Elderly with Dysphagia

Journal = Agricultural Science Journal Jan.-Apr. 2018;49 (2) :33-36

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Mango puree; Sugar content; Elderly; Dysphagia 
คำสำคัญ : มะม่วงเพียวเร่; ปริมาณน้ำตาล; ผู้สูงอายุ; ภาวะกลืนลำบาก 
 

 7 เวชศาสตร์ เรืองโสภิษฐ์[Wejchasard Rungsopit] , [co] ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
ประสิทธิผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพของเจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร STAFF'S EFFECTIVENESS ACCORDING TO THE HEALTH GUIDELINES CLAIMS OF A LIFE INSURANCE COMPANY IN BANGKOK

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Apr. 2018;4 (1) :15-31

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Effectiveness; The health guidelines claims; Life Insurrence Company 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการปฏิบัติ; หลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพ; บริษัทประกันชีวิต 
 

 8 ดวงใจ มาลัย , ยุทธชาติ ทวีสุวรรณไกร[Y. Taweesuwannakai] , กฤตยา คลิกคลาย[K. Klikklai] , ณัฐพร ผลศรัทธา[N. Phonsatta]
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดฟุกุจากข้าวเหนียวดำของไทย The Development of Daifuku Product Made from Thai Purple Glutinous Rice

Journal = Agricultural Science Journal Jan.-Apr. 2018;49 (2) :73-76

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Daifuku; Purple glutinous rice; White glutinous rice; Phytochemicals 
คำสำคัญ : ไดฟุกุ; ข้าวเหนียวดำ; ข้าวเหนียวขาว; สารพฤกษเคมี 
 

 9 เมธี ชุ่มศิริ[Methee Chumsiri] , ปาจารีย์ สำราญจิตต์[Pajaree Sumranchit] , ภัทรรัช เทศถนอม[Phatthararat Tettanom] , [co] ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ปัญหาการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีเพิกถอนคำสั่งตามพราราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 The problem of issuing administrative orders of local officials: The case for revocation of the order under the Public Health Act B.E. 2535

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Apr. 2018;4 (1) :32-48

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Administrative order; Local official; Revocation of the order; The Public Health Act 
คำสำคัญ : การออกคำสั่งทางปกครอง; เจ้าพนักงานท้องถิ่น; การเพิกถอนคำสั่ง; พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี