:: เอกสารประกอบการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว

 

 

 

1. บันทึกขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว
 
Thai


สำหรับบุคลากร


Click to Download

 

สำหรับนักศึกษา

 

Click to Download

 

 

 

2. แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว
Thai


ฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว


Click to Download
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------