:: คลินิกการวิจัยและจริยธรรม

 

 

 

ที่ปรึกษาประจำคลินิกการวิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

วิธีการนัดหมาย ขอรับคำปรึกษาคลินิกการวิจัย และคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

1. Download แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา ได้ที่นี่


2. พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่ง File แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา ได้ทาง E-mail:

 

คลินิกการวิจัย: krittiya.tra@mahidol.ac.th
cc: sasiluck.boo@mahidol.ac.th


คลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์: supitchaya.tho@mahidol.ac.th
cc: sasiluck.boo@mahidol.ac.th

3. เจ้าหน้าที่จะประสานงาน และติดต่อกลับทาง E-mail ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสาร

 

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel: 0 2354 8543-9 ต่อ 1127, 7404
Fax: 0 2640 9854