ยินดีต้ิอนรับสู่้ Research Club Webboard

 

เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกชมรม “Research Club” ชมรมของคนรักการทำงานวิจัยร่วมพูดคุย เล่าเรื่อง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ผ่านกระดานข่าว เพื่อนำไปสู่การรวมกลุ่มทำงานวิจัยร่วมกัน สร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถ register เข้ากันมาได้นะคะ

register or

login password

สิทธิ
คุณไม่สามารถโพสกระทู้ทั่วไปได้ นอกจากกระทู้ในกลุ่ม anonymous
กระทู้ของคุณต้องรอพิจารณาก่อนให้ผ่าน
 
 
 

 
anonymous (สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก และต้องการลงกระทู้ในหัวข้อต่างๆข้างล่างนี้)  
แนะนำบอกกล่าว ชมรมฯ (การดำเนินงานของชมรมฯ ,หัวข้อประเด็นที่อยากให้พูดคุยกันใน Research Club, แสดงความคิดเห็นเพื่อการติชมอย่างสร้างสรรค์ ,...)  
สารพันปัญหาเรื่องงานวิจัย ( เทคนิคการตั้งโจทย์ปัญหาวิจัย ,เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม ,กรอบแนวคิด , การวางแผนการทดลองและการเขียนโครงร่างวิจัย ,...)  
ประสบการณ์การขอทุน (เกี่ยวกับประสบการณ์การขอทุนจากแหล่งต่างๆ ,อกหัก ปัญหาอุปสรรค์ เรื่องราวที่อยากเล่าให้ฟังเหี่ยวกับการขอทุนจากแหล่งต่างๆ ,...)  
เครื่องมือสำหรับคนทำงานวิจัย (Programที่ใช้ในงานวิจัย ,Websiteที่น่าสนใจ ,ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ,...)  
Research Talk (ประเ้ด็นการสนทนาในห้อง Research Talk สามารถหาอ่านและเพิ่มเติมความคิดเห็น ตั้งประเด็นใหม่ที่อยากคุยกันได้ที่นี่)  

 

แสดงกระทู้ research club 20 อันดับบนสุด
กระทู้
ผู้โพส
ตอบ/ดู [เวลาโพส]

   ขอเชิญเสนอหัวข้อที่อยากให้จัดใน research talk ค่ะ  

phscy
2/1120 [10ส.ค.52 เวลา 12:27 น.]

   มาแล้วค่ะ Research talk 3 อย่าพลาดนะค่ะ  

phscy
3/1252 [10ส.ค.52 เวลา 12:23 น.]

   Research talk ครั้งที่ 2 แสดงความคิดเห็นกันหน่อยค่ะ  

phscy
2/2712 [10ส.ค.52 เวลา 12:19 น.]

   คุณคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อเรื่อง Research talk ครั้งที่ 1  

phscy
1/989 [10ส.ค.52 เวลา 12:10 น.]

   วารสาร จ.พ.ส.ท คืออะไร มี impact factor เท่าไหร่?  

phscy
3/2160 [16ก.ค.52 เวลา 11:46 น.]

   งานสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

phscy
0/923 [15ก.ค.52 เวลา 04:36 น.]

   Thailand Research Expo 2009  

phscy
1/4122 [15ก.ค.52 เวลา 03:44 น.]

   ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  

phscy
1/2166 [15ก.ค.52 เวลา 03:39 น.]

   การจัดการความคิด ด้วยการเขียนแผนที่ความคิด  

Snow white
1/1896 [12ก.ค.52 เวลา 00:07 น.]

   ระบบการวิจัย คืออะไรกัน หากระบบดีแล้วงานวิจัยจะเกิดขึ้นดี และมีประโยชน์ต่อสังคมจริงหรือ เปล่า  

Snow white
0/974 [11ก.ค.52 เวลา 23:58 น.]

   ว่ากันเรื่องอัตราการจัดเก็บและจัดสรรค่าธรรมเนียมวิจัย  

Snow white
3/1013 [11ก.ค.52 เวลา 23:16 น.]

   บทบาทของสมาชิกชมรมฯ คืออะไร  

phscy
1/2727 [10ก.ค.52 เวลา 03:47 น.]